Context bibliogràfic del terme teoria queer

   

1

  • ca

    Aquest article revisa algunes de les mirades al cos que s'han fet des de la ciència de la paraula o, si es vol, des de l'acte de donar la paraula al cos. En aquest sentit, hem posat en joc les epistemologies del cos en les ciències socials (Le Breton i Turner), els cossos de-formats, els cossos torçats en la teoria queer i la reconstrucció del cos en les societats complexes. Tot això amb la finalitat de poder-lo situar en la dimensió Leib (cos cultural) i més enllà de la dimensió Körper (cos anatòmic).

    Fitxa bibliogràfica: 2006 Planella, Jordi NO DEFINIT NO DEFINIT Text breu NO DEFINIT artnodes_planella_fitxa_cat_corregit.doc En línia 1695-5951 Nov. 6 ARTNODES Corpografies: donar la paraula al cos Article http://www.uoc.edu/artnodes/6/dt/cat/planella.html