Context bibliogràfic del terme wiki

   

1

 • ca

  En la conversa parla de com la tecnologia ha influenciat i ha canviat la comunicació entre la gent i també el mateix concepte de comunicació. multituds intel·ligents (smart mobs), comunitats digitals, realitat virtual, wikies, blogs Artnodes

  ca

  En la conversa parla de com la tecnologia ha influenciat i ha canviat la comunicació entre la gent i també el mateix concepte de comunicació. Explica els diferents usos i possibilitats de les comunitats virtuals, wikies i blogs, com la gent els utilitza avui dia per a crear lligams entre els seus interessos, intencions, projectes i com mostra les seves personalitats en el context de relació d'Internet. Però ell pensa que Internet no és l'única revolució tecnològica de la comunicació; també els telèfons mòbils van entrant amb força en la societat.

  ca

  multituds intel·ligents (smart mobs), comunitats digitals, realitat virtual, wikies, blogs

  Fitxa bibliogràfica: 2006 Rheingold, Howard NO DEFINIT NO DEFINIT Text breu NO DEFINIT Rheingold_cat-corregit.doc En línia 1695-5951 Jul. 5 ARTNODES """L'element més important no és la tecnologia, sinó les relacions humanes"". Entrevista a Howard Rheingold" Entrevista http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/rheingold.html

 • en

  In the conversation he talks about how technology has influenced and changed communication between people and also the concept of communication itself. smart mobs, digital communities, virtual reality, wikies, weblogs Artnodes

  en

  smart mobs, digital communities, virtual reality, wikies, weblogs

  Fitxa bibliogràfica: 2006 Rheingold, Howard NO DEFINIT NO DEFINIT Text breu NO DEFINIT Rheingold_eng-corregit.doc En línia 1695-5951 Jul. 5 ARTNODES """The important element is not technology but human relationship"". Interview with Howard Rheingold" Entrevista http://www.uoc.edu/artnodes/eng/art/rheingold.html

 • es

  Durante la conversación habla de cómo la tecnología ha influenciado y ha cambiado la comunicación entre la gente y también el mismo concepto de comunicación. multitudes inteligentes (smart mobs), comunidades digitales, realidad virtual, wikies, blogs. Artnodes.

  es

  Entrevistado por Pau Alsina, profesor de Humanidades (UOC) y grabado por Pau Waelder (codirector de Artactiva), en Ars Electronica 2004. Palabras clave multitudes inteligentes (smart mobs), comunidades digitales, realidad virtual, wikies, blogs

  es

  Howard Rheingold, pensador y escritor líder en las implicaciones sociales de la tecnología, ha viajado a muchos sitios distintos buscando tendencias incipientes en informática, comunicación y sociedad. Durante la conversación habla de cómo la tecnología ha influenciado y ha cambiado la comunicación entre la gente y también el mismo concepto de comunicación. Explica los diferentes usos y posibilidades de las comunidades virtuales, wikies y blogs, cómo la gente los usa hoy en día para crear vínculos entre sus intereses, intenciones, proyectos y cómo la gente muestra sus personalidades en el contexto de relación de Internet. Pero él cree que Internet no es la única revolución tecnológica de la comunicación; también los teléfonos móviles se están instaurando con fuerza en la sociedad.

  Fitxa bibliogràfica: 2006 Rheingold, Howard NO DEFINIT NO DEFINIT Text breu NO DEFINIT Rheingold_esp-corregit.doc En línia 1695-5951 Jul. 5 ARTNODES """El elemento más importante no es la tecnología, sino las relaciones humanas"". Entrevista a Howard Rheingold" Entrevista http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/rheingold.html