Actualització del Cercaterm (09/04/2018)

cercaterm

La darrera actualització del Cercaterm inclou les novetats següents:

Productes terminològics incorporats per primer cop

—El Diccionari de meteorologia, elaborat sota la coordinació de Joan Jorge i Josep Rivera i publicat en paper pel Servei de Llengües i Terminologia de la Universitat Politècnica de Catalunya l’any 1992. Conté 876 termes, amb definició en català i amb equivalents en castellà, francès i anglès. (Per exemple, depegrama i mètode de les analogies.)

Noves edicions i revisions de productes terminològics ja publicats

—Segona actualització del Diccionari terminològic de teledetecció, elaborat per Xavier Pons i Anna Arcalís l’any 2012 i publicat pel TERMCAT com a part dels Diccionaris cartogràfics. En aquesta segona actualització, feta amb les dades disponibles fins al febrer de 2018, s’han afegit 48 termes, s’han modificat les denominacions d’11 termes i s’ha actualitzat la informació terminològica i enciclopèdica de 171 termes més. (Per exemple, cosmòdrom i LTDR.)

Fitxes de criteris noves

—3 fitxes noves que aporten informació nova o bé que resumeixen i adapten al format de fitxa del Cercaterm criteris terminològics publicats prèviament pel TERMCAT. (Per exemple, CRITERI Denominació de marca comercial (4): Wi-Fi o wifi; masculí o femení? i CRITERI Trol o troll?; trolejar, trollejar o trol·lejar?) Aquestes fitxes de criteris també es poden consultar a l’apartat Noves incorporacions del Diccionari de criteris terminològics.

Termes puntuals nous o actualitzats al Cercaterm

—58 termes de diferents àmbits i procedències, repartits de la manera següent:

• 50 de nous elaborats pel Servei de Consultes arran de qüestions i suggeriments fets pels usuaris. (Per exemple, audiència d’intenció de client, en Empresa, i tauló cavalcat, en Construcció.)

• 4 de nous elaborats per altres àrees terminològiques del TERMCAT amb motiu del treball en un àmbit concret. (Per exemple, halo, en Esports.)

• 4 d’actualitzats a partir de termes ja publicats que alertaven sobre la necessitat d’actualització. (Per exemple, frigorífic combi, en Electrodomèstics.)

A més del Cercaterm, tots aquests termes nous o actualitzats també es poden consultar a l’apartat Noves incorporacions de la Consulteca.

Aplicació de correccions al Cercaterm

—Correcció i compleció de dades puntuals de diverses fitxes, sovint arran de suggeriments dels nostres usuaris. (Per exemple, s’ha afegit infoentreteniment com a forma principal i s’ha relegat entreteniment informatiu a forma secundària; s’ha afegit forma femenina al terme casteller quart | quarta (abans només masculí), i s’ha esmenat la forma catalana *solapament espectral a favor de superposició espectral, en la definició de filtres de mirall en quadratura.