Actualització del Cercaterm (10/07/2018)

Actualització Cercaterm

La darrera actualització del Cercaterm inclou les novetats següents:

 

Fitxes de criteris noves

—3 fitxes noves que aporten informació nova o bé que resumeixen i adapten al format de fitxa del Cercaterm criteris terminològics publicats prèviament pel TERMCAT. (Per exemple, CRITERI Conservació o preservació? i CRITERI Nota musical: Plica, pal, cap, barra, ganxo i cua.) Aquestes fitxes de criteris també es poden consultar a l’apartat Noves incorporacions del Diccionari de criteris terminològics.

 

Termes puntuals nous o actualitzats

—65 termes de diferents àmbits i procedències, repartits de la manera següent:

• 48 de nous elaborats pel Servei de Consultes arran de qüestions i suggeriments fets pels usuaris. (Per exemple, bigoli, en Alimentació, i psicocardiologia, en Psicologia.)

• 6 de nous elaborats per altres àrees terminològiques del TERMCAT amb motiu de treballs en àmbits concrets. (Per exemple, salut digital, en Ciències de la salut).

• 11 d’actualitzats a partir de termes ja publicats que alertaven sobre la necessitat d’actualització. (Per exemple, suprematisme, en Arts.)

A més del Cercaterm, tots aquests termes nous o actualitzats també es poden consultar a l’apartat Noves incorporacions de la Consulteca.

 

Aplicació de correccions

—Correcció i compleció de dades puntuals de diverses fitxes, sovint arran de suggeriments dels nostres usuaris. (Per exemple, s’ha escrit en minúscula la preposició entre nom i cognom en la denominació síndrome de Cornelia de Lange, d’acord amb el criteri sobre majúscules i minúscules en aquestes preposicions [vegeu-lo], i correcció de totes les ocurrències de *monitoritzar i *monitorització a favor de monitorar i monitoratge, en casos com ara la definició de Earth Observation Satellite.)