Actualització del Cercaterm i la Neoloteca (04/06/2018)

Actualització Cercaterm i Neoloteca

Les darreres actualitzacions del Cercaterm i la Neoloteca inclouen les novetats següents:

 

Noves edicions i revisions de productes terminològics ja publicats al Cercaterm

—Actualització anual del Glossari de jardineria i paisatgisme, elaborat per la Fundació de Jardineria i Paisatgisme i el TERMCAT l’any 2016, que recull els glossaris annexos a les normes tècniques de l’àmbit. En aquesta actualització, s’han afegit 45 termes, corresponents a les normes NTJ 14F Manteniment de plantes herbàcies i similars i NTJ 16L Prevenció i control de la proliferació i disseminació de legionel·la en instal·lacions del sector de la jardineria i el paisatgisme. (Per exemple, desbotonament, pertanyent a la primera norma, i clor lliure, pertanyent a la segona.)

 

Noves fitxes de termes normalitzats al Cercaterm i a la Neoloteca

—116 fitxes amb termes normalitzats pel Consell Supervisor del TERMCAT que pertanyen als àmbits de l’ornitologia (noms de les noves famílies de passeriformes, per exemple mohòvids, i noms d’ocells exòtics, com ara elani cuaforcat), les begudes (tes japonesos, com ara bantxa), l’horticultura (brocolet), el medi ambient (conservació) i la reproducció assistida (gestació per substitució). Totes aquestes fitxes també es poden consultar a l’apartat Noves incorporacions de la Neoloteca.

 

Fitxes de criteris noves al Cercaterm

—2 fitxes noves que aporten informació nova o bé que resumeixen i adapten al format de fitxa del Cercaterm criteris terminològics publicats prèviament pel TERMCAT. (Són CRITERI Atac de denegació de servei, atac DoS, atac d’interferència, atac d’inundació, atac de denegació de servei distribuït o atac DdoS? i CRITERI Recerca o investigació?) Aquestes fitxes de criteris també es podran consultar a l’apartat Noves incorporacions del Diccionari de criteris terminològics.

 

Termes puntuals nous o actualitzats al Cercaterm

—64 termes de diferents àmbits i procedències, repartits de la manera següent:

• 45 de nous elaborats pel Servei de Consultes del TERMCAT arran de qüestions i suggeriments fets pels usuaris. (Per exemple, art postal, en Art, i gro, en Indústria.)

• 10 de nous elaborats per altres àrees terminològiques del TERMCAT amb motiu de treballs en àmbits concrets, entre els quals destaquen els termes de dret relacionats amb el nou Reglament general de protecció de dades (per exemple, dret de supressió).

• 9 d’actualitzats a partir de termes ja publicats que alertaven sobre la necessitat d’actualització. (Per exemple, bancarització, en Economia.)

A més del Cercaterm, tots aquests termes nous o actualitzats també es poden consultar a l’apartat Noves incorporacions de la Consulteca.