El Diccionari de bioètica avança a bon ritme

Diccionari de bioètica

Aquest matí té lloc a la seu del TERMCAT una reunió de treball amb experts en bioètica, la majoria dels quals són membres del Comitè de Bioètica de Catalunya (CBC), per a consensuar diversos termes d’aquest àmbit i fixar-ne les definicions. Aquesta reunió s’emmarca en l’elaboració del Diccionari de bioètica, i és una de les reunions quinzenals que es duen a terme entre l’equip d’experts designats pel CBC i terminòlegs del TERMCAT en la fase final de revisió del diccionari.

El Diccionari de bioètica, elaborat conjuntament pel Departament de Salut i el TERMCAT, està previst que es publiqui l’últim trimestre de l’any, i contindrà més de 600 termes, repartits en les àrees temàtiques que es detallen a continuació, juntament amb un petit tastet de termes que formaran part del diccionari.

Conceptes generals: bioètica global, Conveni d’Oviedo, problema ètic, principi d’autonomia

Drets i deures: confidencialitat, dret a la informació, dret a rebutjar tractaments

Atenció sanitària: medicalització de la vida, menor madur, tractament desproporcionat, voluntats anticipades

Reproducció: crioconservació d’embrions, reducció embrionària, reproducció pòstuma 

Final de vida: adequació de l’esforç terapèutic, cura pal·liativa, homicidi per compassió, suïcidi assistit

Cèl·lules, teixits i òrgans: banc per a ús autòleg, clonatge, donació de viu, trasplantament creuat

Genètica: consell genètic, cribratge genètic, teràpia gènica

Recerca: biobanc, equívoc terapèutic, millorament humà

Salut mental: consciència de malaltia, hospitalització forçosa, incapacitació

Salut pública: anàlisi de cost-efectivitat, llista d’espera, malaltia de declaració obligatòria, vacunació obligatòria

Ecoètica: ecocidi, ecologia profunda, especisme, petjada ecològica