Es difon l'actualització anual del Glossari de jardineria i paisatgisme

Actualització Jardineria

El TERMCAT difon l’actualització anual del Glossari de jardineria i paisatgisme amb els termes dels glossaris de les Normes tecnològiques de jardineria i paisatgisme publicades per la Fundació de la Jardineria i el Paisatge durant el 2017. Aquestes normes són la NTJ14F Manteniment de plantacions herbàcies i similars, i la NTJ16L Prevenció i control de la proliferació i disseminació de legionel·la en instal·lacions del sector de la jardineria i el paisatgisme. 

El Glossari de jardineria i paisatgisme conté ara uns 1.740 termes, amb la incorporació de prop de 50 termes nous que mantenen aquest repertori actualitzat. Els termes nous pertanyen als temes tractats en les últimes normes publicades: sobre manteniment de plantacions herbàcies, s'hi poden trobar termes com ara desbotonament, divisió de rizoma, entrecavada, escarda, escrostament, esqueixament d’arrels, pinçament d’arrels, etc.; i sobre seguretat i salut en els espais verds, termes com biocida, aigua agressiva, aigua corrosiva, aigua inscrustant, biodispersant, clor actiu, clor lliure, purga i drenatge, unitats formadores de colònies, etc.

Els termes que s'han incorporat amb aquesta actualització es poden consultar agrupats a l’apartat Noves incorporacions del diccionari en línia.

Tant les normes com els glossaris annexos són unes publicacions tècniques adreçades als professionals de la jardineria i el paisatgisme que pretenen establir criteris objectius per als productes i serveis amb què tracten i promoure la utilització d’una terminologia comuna i estandarditzada en l’àmbit.