Nous termes en estudi al Consell Supervisor (21/03/2018)

Termes en estudi

Aquest dimecres, 21 de març, es torna a reunir el Consell Supervisor. En aquesta reunió es revisaran les decisions preses en la reunió anterior sobre termes de ciberseguretat i farmacologia, i s’estudiaran nous termes relacionats amb internet i amb les ciències de la salut (concretament, termes de sordesa).

 

Els termes nous d’internet són els següents:

youtuber

Persona que produeix i difon regularment vídeos a través de la plataforma Youtube.

Proposta: youtuber | youtubera

 

facebooker

Persona que és usuària habitual de la plataforma Facebook.

Proposta: facebooker | facebookera

 

instagramer

Persona que és usuària de la plataforma Instagram i hi penja fotografies o vídeos regularment.

Proposta: instagramer | instagramera

 

booktuber

Persona que publica vídeos a internet, especialment a Youtube, amb recomanacions de llibres.

Proposta: bibliotuber | bibliotubera

 

tweet

Missatge curt, amb un nombre de caràcters limitat, que s’envia a través de la plataforma Twitter.

Proposta: tuit; sin. compl. piulada, piulet

 

tweet, to

Publicar un missatge o una informació determinada a la plataforma Twitter.

Proposta: tuitar; sin. compl. piular.

 

tweeter

Persona que és usuària de la plataforma Twitter i hi publica missatges regularment.

Proposta: tuiter | tuitera; sin. compl. piulador | piuladora

 

retweet, to

Reenviar un tuit publicat prèviament per un altre usuari.

Proposta: retuitar; sin. compl. repiular

 

retweet

Tuit que un usuari publica procedent d’un altre usuari.

Proposta: retuit; sin. compl. repiulada, repiulet

 

social engineering / social hacking

Conjunt de tècniques basades en la manipulació psicològica i emocional emprades per a aconseguir que usuaris autoritzats infringeixin els protocols de seguretat habituals i revelin informació confidencial.

Proposta: enginyeria social; sin. pirateria social

 

phishing (reconsideració de la forma normalitzada pesca)

Enviament, generalment massiu, de correus electrònics suplantant la identitat d’una entitat financera o d’una altra empresa comercial amb l’objectiu d’obtenir informació confidencial dels destinataris que pugui ser utilitzada posteriorment amb finalitats fraudulentes.

Proposta: pesca de credencials

 

credential

Cadascuna de les dades de control que es creen quan un usuari s’autentica correctament, que s’adjunten al seu codi identificador a fi que els sistemes de seguretat puguin determinar-ne els permisos d’accés.

Proposta: dada credencial; sin. compl. credencials

 

spear-phishing

Pesca de credencials mitjançant l’enviament de correus electrònics personalitzats, adreçats a un individu, una organització o un grup específic.

Proposta: pesca dirigida

 

smishing

Pesca de credencials mitjançant l’enviament de missatges SMS.

Proposta: pesca per SMS

 

Trojan (reconsideració de la forma normalitzada cavall de Troia)

Programa maliciós amb una funció aparentment útil però amb funcions addicionals amagades que faciliten l'accés no autoritzat a un sistema i el fan vulnerable.

Proposta: troià; sin. compl. cavall de Troia

 

streaming (reconsideració de la forma normalitzada reproducció en temps real)

Tècnica que permet la reproducció de continguts audiovisuals a mesura que es van transferint, generalment a través d’internet, sense necessitat de descarregar-los prèviament.

Proposta: reproducció contínua

[Segons el context, també reproducció en directe i reproducció per internet]

 

De l’àmbit de la salut s’estudiaran els termes nous següents:

sordesa prelocutiva / sordesa prelingüística / sordesa prelingual / sordesa prefàsica / sordesa preverbal

Sordesa que es manifesta abans d’haver pogut adquirir el llenguatge oral, és a dir, abans dels tres anys d’edat.

Proposta: sordesa prelocutiva

 

sordesa perilocutiva / sordesa perilingüística / sordesa perilingual / sordesa perifàsica / sordesa periverbal

Sordesa que es manifesta mentre dura el procés d’adquisició del llenguatge oral, és a dir, entre els tres i els cinc anys d’edat, aproximadament.

Proposta: sordesa perilocutiva

 

sordesa postlocutiva / sordesa postlingüística / sordesa postlingual / sordesa postfàsica / sordesa postverbal

Sordesa que es manifesta després d’haver-se completat l’adquisició del llenguatge oral, és a dir, a partir dels cinc o sis anys d’edat.

Proposta: sordesa postlocutiva

 

Si teniu interès a conèixer més detalls sobre aquests termes en estudi, o si sou experts en alguns d’aquests àmbits i voleu fer-nos arribar la vostra opinió, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

El Consell Supervisor és l’òrgan encarregat de la fixació de la terminologia en llengua catalana, integrat per membres designats per l’Institut d’Estudis Catalans i membres del TERMCAT.