Es publica la Memòria d’activitats 2009

Durant el 2009 el TERMCAT ha continuat avançant en el seu Pla estratètic 2008-2011. Amb aquest pla, el Centre de Terminologia vol donar resposta als reptes que, en el món d’avui, es plantegen a la terminologia en llengua catalana, en un context global, multilingüe i fortament determinat per la introducció massiva de les tecnologies de la informació i la comunicació.

 

Memòria TERMCAT 2009