Publicació de la Memòria 2011 i dels Plans 2012 del TERMCAT

Per estar al corrent dels projectes del Centre ja podeu consultar els documents següents:

D’una banda, la Memòria 2011 dóna compte de totes les actuacions dutes a terme al llarg de l’any pel Centre de Terminologia en col·laboració amb especialistes i organitzacions diverses.

Podeu consultar-la a: El TERMCAT>El Centre de Terminologia>Una mica d'història>Memòria TERMCAT 2011.

I d’una altra banda, els Plans 2012 recullen les línies de treball previstes en els quatre eixos estratègics del Centre: Direcció estratègica i qualitat, Treball terminològic, Gestió del coneixement, recerca i innovació, i Comunicació i xarxes.

Podeu consultar-los a: El TERMCAT>El Centre de Terminologia>Projectes en curs>Pla anual 2012.