El TERMCAT col·labora en la 8a versió de l'SNOMED CT, que fan servir els professionals de la salut

Snomed

L’Oficina d’Estàndards i Interoperabilitat (OFSTI) de la Fundació TicSalut ha publicat la 8a versió de l’extensió catalana de SNOMED CT, que és una terminologia clínica codificada i mulitilingüe d’abast mundial que utilitzen els professionals de la salut per recuperar, codificar, comunicar i analitzar dades clíniques de manera precisa i inequívoca.

Com a novetat, aquesta versió inclou la traducció al català de diversos subconjunts de codificacions clíniques que s’integraran en la història clínica compartida de Catalunya: atributs de les prestacions i intersocial. Els subconjunts han estat traduïts al català pel Servei de Planificació Lingüística del Departament de Salut i el TERMCAT els ha validat terminològicament.

Podeu consultar més informació sobre el producte en aquesta notícia de TicSalut