Back to top
màrqueting mòbil màrqueting mòbil

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa procedeix de la Neoloteca, el diccionari en línia de termes normalitzats pel Consell Supervisor del TERMCAT.

Els termes normalitzats han estat objecte d'un estudi exhaustiu que en garanteix l'adequació terminològica i s'han sotmès a l'aprovació del Consell Supervisor, un òrgan permanent i col·legiat amb representants de l'Institut d'Estudis Catalans i el TERMCAT, i especialistes dels diversos àmbits del coneixement.

 • ca  màrqueting mòbil, n m
 • es  marketing móvil, n m
 • es  mercadotecnia móvil, n f
 • fr  marketing mobile, n m
 • en  mobile marketing, n

<Empresa > Administració i direcció d'empreses > Màrqueting. Comercialització>, <Empresa > Comunicació empresarial>

Definició
Màrqueting digital que té els aparells mòbils com a mitjans d'actuació.

Nota

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació dels termes de màrqueting digital de la sessió de normalització del dia 21 de març de 2014:

  El Consell Supervisor ratifica majoritàriament les denominacions acordades pels especialistes, tenint en compte els motius següents:

  ·la majoria de denominacions proposades són formes catalanes descriptives dels conceptes que designen, adequades lingüísticament i paral·leles a les formes utilitzades en les altres llengües romàniques: comunitat virtual, gestor de comunitats, màrqueting digital, monetització, posicionament digital, transmèdia, etc.;

  ·si bé un nombre important de casos són clarament d'influència anglesa, o directament calcs de l'anglès, poden explicar-se també des del català i considerar-se, per tant, adequats en aquesta llengua: audiència digital, comunitat de marca, curador de continguts, experiència de marca, màrqueting de cercadors, màrqueting de mitjans socials, posicionament digital, publicitat nativa, transmèdia, etc.;

  ·moltes de les denominacions triades ja tenen ús en català: màrqueting mòbil, cura de continguts, comunitat virtual, posicionament digital, etc.;

  ·només s'ha recorregut al manlleu en els casos en què aquesta denominació és pràcticament internacional (és el cas, per exemple, de les sigles SEM, SEO, SEA o ROI);

  ·en la majoria de casos, però, malgrat l'ús habitual de les denominacions angleses, els especialistes han optat per l'adopció d'alternatives catalanes, quan han considerat que tenen possibilitats reals d'implantació; és el cas, per exemple, de curador de continguts (per a content curator), examen in situ (per a showrooming), gestor de comunitats (per a community manager), ludificació (per a *gamificació, de l'anglès gamification) o mitjans socials (per a social media).


  Respecte als acords de la sessió de normalització, el Consell Supervisor ha proposat els canvis següents, majoritàriament avalats també posteriorment per especialistes:

  ·la substitució de la denominació escenari de marca, proposada pels especialistes com a alternativa al calc *territori de marca (de l'anglès brand territory), per espai de marca, que és una solució semànticament més acostada a la designació anglesa i amb un abast figurat similar;

  ·la substitució del manlleu engagement, malgrat que és molt emblemàtic en l'àmbit i està força implantat, per l'alternativa catalana compromís, que es considera que vehicula de manera adequada el concepte i evita la incorporació d'un manlleu que, pel sentit genèric que té, podria estendre's fàcilment, sense necessitat real, a altres àmbits d'especialitat;

  ·la substitució del calc publicitat comportamental (de l'anglès behavioral advertising) per publicitat conductual, que es considera una solució més natural en català i més adequada lingüísticament.

  ·la substitució del calc optimització per a cercadors (de search engine optimization (SEO)) per optimització natural, que malgrat que és igualment un calc de l'anglès (de natural optimization) és una solució ja utilitzada i més precisa semànticament;

  ·la substitució del calc de l'anglès retorn d'inversió (de return on investment) per rendibilitat de la inversió, que és una forma més precisa i ja usual en l'àmbit de l'economia i les finances.

  [Acta 573, 10 d'abril de 2014]
 • Observacions del Consell Supervisor sobre el t'adjectiu mòbil:

  L'adjectiu mòbil es va aprovar a l'acta del Consell Supervisor núm. 487 amb el sentit de "Relatiu o pertanyent als dispositius electrònics mòbils". La forma màrqueting mòbil, doncs, pot considerar-se adequada d'acord amb aquesta decisió, malgrat que el diccionari normatiu no recull encara aquesta accepció de l'adjectiu mòbil.

  Com a terme relacionat de màrqueting mòbil el Consell Supervisor aprova també aparell mòbil, amb el sinònim complementari dispositiu mòbil. Totes dues formes (aparell mòbil i dispositiu mòbil) són àmpliament utilitzades en català; també en les altres llengües romàniques tenen ús les denominacions anàlogues. Es dona prioritat a aparell mòbil perquè semànticament aparell s'adequa millor al concepte, ja que un dispositiu sol fer referència a un element o a una peça d'un aparell. Segons el diccionari normatiu, un aparell és un "Instrument o conjunt d'instruments o d'objectes que serveixen per a executar alguna cosa, per a algun fi", i dispositiu és una "Peça o conjunt de peces, que generalment formen part d'un mecanisme o aparell més complex, disposades o arranjades per a un fi determinat."

  [Acta 573, 10 d'abril de 2014]
 • Observacions del Consell Supervisor sobre els termes màrqueting mòbil i aparell mòbil (sin. compl. dispositiu mòbil):

  L'adjectiu mòbil es va aprovar a l'acta del Consell Supervisor núm. 487 amb el sentit de "Relatiu o pertanyent als dispositius electrònics mòbils". La forma màrqueting mòbil, doncs, pot considerar-se adequada d'acord amb aquesta decisió, malgrat que el diccionari normatiu no recull encara aquesta accepció de l'adjectiu mòbil.

  Com a terme relacionat de màrqueting mòbil el Consell Supervisor aprova també aparell mòbil, amb el sinònim complementari dispositiu mòbil. Totes dues formes (aparell mòbil i dispositiu mòbil) són àmpliament utilitzades en català; també en les altres llengües romàniques tenen ús les denominacions anàlogues. Es dona prioritat a aparell mòbil perquè semànticament aparell s'adequa millor al concepte, ja que un dispositiu sol fer referència a un element o a una peça d'un aparell. Segons el diccionari normatiu, un aparell és un "Instrument o conjunt d'instruments o d'objectes que serveixen per a executar alguna cosa, per a algun fi", i dispositiu és una "Peça o conjunt de peces, que generalment formen part d'un mecanisme o aparell més complex, disposades o arranjades per a un fi determinat."

  [Acta 573, 10 d'abril de 2014]