Back to top
parament fotogràfic parament fotogràfic

Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa procedeix de la Neoloteca, el diccionari en línia de termes normalitzats pel Consell Supervisor del TERMCAT.

Els termes normalitzats han estat objecte d'un estudi exhaustiu que en garanteix l'adequació terminològica i s'han sotmès a l'aprovació del Consell Supervisor, un òrgan permanent i col·legiat amb representants de l'Institut d'Estudis Catalans i el TERMCAT, i especialistes dels diversos àmbits del coneixement.

 • ca  parament fotogràfic, n m
 • ca  fotoparament, n m sin. compl.
 • es  colocación de fototrampas, n f
 • es  colocación de trampas fotográficas, n f
 • es  fototrampeo, n m
 • es  instalación de fototrampas, n f
 • es  instalación de trampas fotográficas, n f
 • es  trampeo fotográfico, n m
 • fr  installation de pièges photographiques, n f
 • fr  piègeage photographique, n m
 • en  photo trapping, n
 • en  phototrapping, n

<Ciències de la vida > Ecologia>, <Arts > Fotografia>

Definició
Tècnica emprada en l'estudi de la fauna consistent a instal·lar paranys fotogràfics en una zona determinada per a detectar-hi la presència d'espècies i fer-ne el seguiment.

Nota

 • 1. El parament fotogràfic també s'utilitza de vegades per a fer el seguiment del bestiar i per a rastrejar peces de caça.
 • 2. Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme parament fotogràfic (sin. compl. fotoparament):

  S'aprova la denominació parament fotogràfic i el sinònim complementari fotoparament pels motius següents:

  ·totes dues són formes lingüísticament adequades, creades sobre el nucli parament, derivat del verb parar ("Posar (alguna cosa) en disposició de funcionar, de servir a un fi. Parar la ratera. Parar un llit a la sala. Parar taula. Parar botiga. Parar casa, pis", segons el diccionari normatiu, però també, amb ús absolut, "Parar una trampa, llosa, ratera o altre enginy per a caçar"(1), que s'adequa força bé al concepte), i els modificadors relacionats amb la fotografia fotogràfic (adjectiu) i foto- (prefixoide), respectivament, que precisen el tipus de parament;

  ·el nucli parament ja designa també, segons la decisió del Consell Supervisor recollida en aquesta mateixa acta, la "tècnica de gestió de poblacions animals, especialment de control de plagues, consistent a distribuir paranys en una zona determinada per detectar la presència de certes espècies i conèixer-ne la densitat, el ritme de creixement, els desplaçaments o la localització de caus, entre altres aspectes, generalment amb l'objectiu de mantenir-les sota control", que és un concepte clarament relacionat;

  ·es creu que són designacions que poden competir amb èxit amb el calc del castellà *fototrampeig, força estès entre els especialistes però amb un nucli trampeig que es considera poc adequat en català per a aquest sentit;

  ·en altres llengües es documenten denominacions paral·leles;

  ·tenen el vistiplau d'especialistes del sector.


  Altres denominacions que s'han valorat, però que finalment s'han desestimat, són les següents:

  ·fototrampeig / trampeig fotogràfic: malgrat que són utilitzades i les preferides pels especialistes (especialment, fototrampeig), es consideren calcs del castellà poc adequats en català, tenint en compte que el verb trampejar, del qual deriven, no té el sentit de 'col·locar trampes', sinó de 'fer trampes', i que els verbs transitius en -ejar són poc freqüents en català i habitualment tenen un ús imperfectiu o d'iteració inexistent en aquest cas;

  ·fototràping (adaptació de l'anglès phototrapping): es considera innecessària l'acceptació del manlleu anglès perquè no té ús en català, ni amb la forma original ni adaptat;

  ·fototrampatge / trampatge fotogràfic, fotoentrampament / entrampament fotogràfic: aquestes designacions no tenen gens d'ús i, tot i que des del punt de vista lingüístic podrien considerar-se adequades, s'ha preferit donar prioritat a solucions amb el nucli parament, que és una forma més genuïna i emparentada amb el substantiu parany, molt viu entre els especialistes per a designar els dispositius utilitzats en aquesta tècnica;

  ·fotoparanyatge / paranyatge fotogràfic, fotoparanyament / paranyament fotogràfic, fotoemparanyament / emparanyament fotogràfic, fotoemparanyatge / emparanyatge fotogràfic: són formes neològiques construïdes sobre el nucli parany, lingüísticament possibles, però forçades i sense ús ni suport entre els especialistes;

  ·fotomostratge / fotomostreig: aquestes formes, suggerides per algun especialista, no es consideren del tot precises, ja que remeten a l'acció de recollir mostres fotogràfiques(2), que és una activitat que també es podria fer, per exemple, amb una càmera convencional, mentre que l'essència del concepte que es vol designar aquí és la col·locació de paranys fotogràfics, que permeten obtenir dades sobre la fauna sense presència humana;

  ·fotorastreig: aquesta forma, proposada per algun especialista, tampoc no es considera del tot precisa, ja que remet a l'acció de seguir el rastre d'algú o d'alguna cosa per mitjà de la fotografia(3), que és una acció que també es podria fer, per exemple, seguint els animals amb una càmera convencional, mentre que l'essència del concepte que es vol designar aquí és la col·locació, en un lloc concret, de paranys fotogràfics, que permeten obtenir dades sobre la fauna sense presència humana;

  ·instal·lació de paranys fotogràfics, col·locació de paranys fotogràfics: tot i que aquestes formes són descriptives i adequades, i es poden utilitzar sense problema, s'ha preferit donar prioritat, com en altres llengües, a formes més sintètiques.


  (1) ALCOVER, Antoni M.; MOLL, Francesc de B. Diccionari català-valencià-balear [en línia]. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans; Palma de Mallorca: Moll, 2001-2002. <<dcvb.iecat.net/&gt;>

  (2) Segons el diccionari normatiu, mostratge (o, complementàriament, mostreig) és "Acció d'escollir mostres representatives per a un estudi estadístic, per a una anàlisi de qualitat, etc."

  (3) Segons el diccionari normatiu, rastreig és "Acció de rastrejar", i rastrejar, "Seguir el rastre (d'algú o d'alguna cosa)".


  [Acta 620, 21 d'abril de 2017]