Diccionari d'esgrima

   

Diccionari d'esgrima

 

 

Aquest diccionari recull prop de cinc-cents termes amb les denominacions i la definició en català i amb els equivalents en castellà, francès i anglès, provinents del Diccionari general de l'esport, editat pel TERMCAT l'any 2010, i revisats per especialistes de la Federació Catalana d'Esgrima.


Es tracta de termes que tenen el seu origen en el Diccionari d'esgrima publicat en ocasió dels Jocs Olímpics de Barcelona del 1992.

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent: 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari d'esgrima [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2008. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/26/>

 

Darrera actualització: 05-11-2018

 

Aquest diccionari recull prop de cinc-cents termes amb les denominacions i la definició en català i amb els equivalents en castellà, francès i anglès, provinents del Diccionari general de l'esport, editat pel TERMCAT l'any 2010, i revisats per especialistes de la Federació Catalana d'Esgrima.


Es tracta de termes que tenen el seu origen en el Diccionari d'esgrima publicat en ocasió dels Jocs Olímpics de Barcelona del 1992.

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent: 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari d'esgrima [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2008. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/26/>

 

Darrera actualització: 05-11-2018

 

TERMCAT offers to sabreurs, épéeists, foilists, specialists, journalists, translators, interpreters and fans in general almost five hundred fencing terms (with the corresponding definition and the equivalents in Spanish, French and English), to facilitate to the maximum the good communication among all them and from side to side of the fighting field.

 

The Diccionari d’esgrima ('Fencing Dictionary') gathers exactly 476 terms from the Diccionari general de l’esport ('General Dictionary of Sport'). These are terms that have their origin in the Diccionari d’esgrima published on the occasion of the 1992 Barcelona Olympic Games, now revised, updated and enriched by specialists from the Catalan Fencing Federation. Therefore, it can be considered that this online dictionary is authentically a second edition of the Diccionari d’esgrima published in 1992.

 

Clicking on Consulta de termes ('Term search'), terms can be looked up in two ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), or introducing a term in any language in the upper space Text de la consulta ('Text search'); this second option allows simple or advanced searches.

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari d'esgrima [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2008. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/26/>

 

Last update: 05-11-2018

 

TERMCAT pone a disposición de sablistas, espadistas, floretistas, estudiosos, periodistas, traductores, interpretes y aficionados en general casi quinientos términos del mundo de la esgrima (con la definición correspondiente y con los equivalentes en castellano, francés e inglés), para facilitar al máximo la buena comunicación entre todos ellos y de lado a lado del terreno de combate.

 

El Diccionari d’esgrima ('Diccionario de esgrima') recoge exactamente 476 términos procedentes del Diccionari general de l’esport ('Diccionario general del deporte'). Se trata de términos que tienen su origen en el Diccionari d’esgrima publicado con motivo de los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992, ahora revisados, actualizados y ampliados por especialistas de la Federación Catalana de Esgrima. Se puede considerar, por lo tanto, que este diccionario en línea constituye auténticamente una segunda edición del Diccionari d’esgrima del 92.

 

Desde la pestaña Consulta de termes ('Consulta de términos') se puede o bien acceder a la lista alfabética de todas las denominaciones (para cada uno de los idiomas del diccionario) y desplegar las fichas, o bien realizar directamente en el cuadro Text de la consulta ('Texto de la consulta') búsquedas simples o avanzadas (en cualquiera de los idiomas del diccionario).

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari d'esgrima [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2008. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/26/>

 

Última actualitzación: 05-11-2018

 

TERMCAT met à disposition de sabreurs, épéistes, fleurettistes, spécialistes, journalistes, traducteurs, interprètes et amateurs en générale presque cinq-cents termes du monde de l’escrime (avec la définition correspondante et les équivalents en espagnol, français et anglais), pour faciliter au maximum la bonne communication entre tous eux et de part et d’autre du terrain de combat.

 

Le Diccionari d’esgrima (« Dictionnaire d’escrime ») recueille exactement 476 termes en provenance du Diccionari general de l’esport (« Dictionnaire générale du Sport »). Il s’agit de termes qui ont leur origine dans le Diccionari d’esgrima publié en occasion des Jeux Olympiques de Barcelone de 1992, maintenant révisés, actualisés et enrichis par spécialistes de la Fédération Catalane d’Escrime. En conséquence, on peut considérer que ce dictionnaire en ligne constitue authentiquement une deuxième édition du Diccionari d’esgrima du 92.

 

En cliquant sur la section Consulta de termes (« Consultation de termes »), les termes peuvent être consultés de deux façons : en utilisant les index alphabétiques (un index différent pour chaque langue), ou en introduisant directement un mot de consultation en une de ces langues dans l’espace supérieur Text de la consulta (« Texte de la consultation ») ; cette dernière option permet de faire des recherches simples ou avancées.

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari d'esgrima [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2008. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/26/>

 

Dernière actualisation: 05-11-2018