Diccionari d'esports nàutics

   

Diccionari d'esports nàutics

 

 

El Diccionari d’esports nàutics recull prop d’un miler de termes dels àmbits de la vela, el surf, l'esquí nàutic, la motonàutica, el rem i el piragüisme, amb les denominacions i la definició en català i amb els equivalents en castellà, francès i anglès. La versió presentada és una segona edició, actualitzada i ampliada, del diccionari que es va publicar l’any 2005.


Els termes d’aquest diccionari procedeixen del Diccionari general de l’esport, editat pel TERMCAT l’any 2010. Es tracta de termes que tenen el seu origen en els diccionaris olímpics de 1992 (Diccionari de vela, Diccionari de rem i Diccionari de piragüisme), convenientment actualitzats, i en lèxics revisats per especialistes de les federacions respectives per als altres esports.

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari)

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent: 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari d'esports nàutics [en línia]. 2a ed. actual. i ampl. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2008. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/10/>

 

Darrera actualització: 26-10-2014

 

El Diccionari d’esports nàutics recull prop d’un miler de termes dels àmbits de la vela, el surf, l'esquí nàutic, la motonàutica, el rem i el piragüisme, amb les denominacions i la definició en català i amb els equivalents en castellà, francès i anglès. La versió presentada és una segona edició, actualitzada i ampliada, del diccionari que es va publicar l’any 2005.


Els termes d’aquest diccionari procedeixen del Diccionari general de l’esport, editat pel TERMCAT l’any 2010. Es tracta de termes que tenen el seu origen en els diccionaris olímpics de 1992 (Diccionari de vela, Diccionari de rem i Diccionari de piragüisme), convenientment actualitzats, i en lèxics revisats per especialistes de les federacions respectives per als altres esports.

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari)

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent: 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari d'esports nàutics [en línia]. 2a ed. actual. i ampl. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2008. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/10/>

 

Darrera actualització: 26-10-2014

 

The Diccionari dels esports nàutics (‘Nautical Sports Dictionary') includes about one thousand terms related to yachting, surfing, water-skiing, motoboating, rowing and canoeing. Each entry contains a Catalan denomination, equivalents in Spanish, French and English and a Catalan definition. This edition is a second updated and extended edition of dictionary, first developed in 2005.

 

The terms from this dictionary have been compiled from the Diccionari general de l’esport ('General Dictionary of Sport') and have their origin in the updated 1992 Olympic dictionaries and in vocabularies revised by specialists from the corresponding federations for other sports.

 

Clicking on Consulta de termes ('Term search'), terms can be looked up in three ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language); using the Accés temàtic (‘Thematic access’) in Catalan (it gathers denominations by thematic areas, each one corresponding to one of the sports); or introducing a term in any language in the upper space Text de la consulta ('Text search'); this third option allows simple or advanced searches

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari d'esports nàutics [en línia]. 2a ed. actual. i ampl. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2008. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/10/>

 

Last update: 26-10-2014

 

El Diccionari dels esports nàutics recoge un millar de términos de los ámbitos de la vela, el surf, el esquí náutico, la motonáutica, el remo y el piragüismo, con las denominaciones y la definición en catalán y con los equivalentes en castellano, francés e inglés. La versión presentada es una segunda edición, actualizada y ampliada, del diccionario que se publicó en el año 2005.


Los términos de este diccionario se han recopilado del Diccionari general de l’esport, editado por TERMCAT en el año 2010. Se trata de términos que tienen su origen en los diccionarios olímpicos de 1992 (Diccionari de vela, Diccionari de rem y Diccionari de piragüisme), convenientemente actualizados, y en léxicos revisados por especialistas de las respectivas federaciones para otros deportes.

 

Desde la pestaña Consulta de termes ('Consulta de términos') se puede acceder a la lista alfabética de todas las denominaciones (para cada uno de los idiomas del diccionario) y desplegar las fichas; o utilizar el acceso temático en catalán (agrupa las denominaciones por áreas temáticas, cada una correspondiente a uno de los deportes); o bien realizar directamente en el cuadro Text de la consulta ('Texto de la consulta') búsquedas simples o avanzadas (en cualquiera de los idiomas del diccionario).

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari d'esports nàutics [en línia]. 2a ed. actual. i ampl. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2008. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/10/>

 

Última actualitzación: 26-10-2014

 

Le Diccionari dels esports nàutics rassemble environ mille termes appartenant à la voile, le surf, le ski nautique, le motonautisme, l'aviron et le canoéisme. Chaque terme continet une dénomination catalane, équivalents en espagnol, en français et en anglais et une définition en catalan. La version présentée est une deuxième édition, mise à jour et développée.

 

Les termes du Diccionari d’esports nàutics proviennent du Diccionari general de l’esport (« Dictionnaire General du Sport ») ont leur origine dans les dictionnaires olympiques de 1992, maintenant actualisés, et dans des vocabulaires révisés par spécialistes des fédérations correspondantes pour les autres sports.

 

En cliquant sur la section Consulta de termes (« Consultation des termes »), les termes peuvent être consultés de trois façons : en utilisant les index alphabétiques (un index différent pour chaque langue) ;  en utilisant un accès thématique en catalan (regroupe les dénominations par thèmes, chacune correspondante à un des sports mentionnés) ; ou en introduisant directement un mot de consultation en une de ces langues dans l’espace supérieurText de la consulta (« Texte de la consultation ») ; cette dernière option permet de faire des recherches simples ou avancées.

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari d'esports nàutics [en línia]. 2a ed. actual. i ampl. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2008. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/10/>

 

Dernière actualisation: 26-10-2014