Diccionari dels esports olímpics

 

 

Aquest diccionari aplega més de set mil termes amb les denominacions i les definicions en català i amb els equivalents en castellà, francès i anglès, provinents del Diccionari general de l'esport, editat pel TERMCAT l'any 2010. Conté terminologia dels següents esports: atletisme, bàdminton, basquetbol, beisbol, boxa, ciclisme, esgrima, futbol, gimnàstica, halterofília, handbol, hípica, hoquei sobre herba, judo, lluita, natació, natació sincronitzada, pentatló modern, piragüisme, rem, salts, taekwondo, tennis, tennis de taula, tir amb arc, tir olímpic, vela, voleibol i waterpolo.


Es tracta de termes que tenen el seu origen en els diccionaris olímpics de 1992, convenientment actualitzats, i en lèxics revisats per especialistes de les federacions respectives.

  

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent: 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari dels esports olímpics [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2008. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/30/>

 

Darrera actualització: 28-10-2014

 

Aquest diccionari aplega més de set mil termes amb les denominacions i les definicions en català i amb els equivalents en castellà, francès i anglès, provinents del Diccionari general de l'esport, editat pel TERMCAT l'any 2010. Conté terminologia dels següents esports: atletisme, bàdminton, basquetbol, beisbol, boxa, ciclisme, esgrima, futbol, gimnàstica, halterofília, handbol, hípica, hoquei sobre herba, judo, lluita, natació, natació sincronitzada, pentatló modern, piragüisme, rem, salts, taekwondo, tennis, tennis de taula, tir amb arc, tir olímpic, vela, voleibol i waterpolo.


Es tracta de termes que tenen el seu origen en els diccionaris olímpics de 1992, convenientment actualitzats, i en lèxics revisats per especialistes de les federacions respectives.

  

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent: 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari dels esports olímpics [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2008. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/30/>

 

Darrera actualització: 28-10-2014

 

The Diccionari dels esports olímpics, a dictionary on Olympic sports, contains 7.446 terms with the Catalan designation and definition and the equivalent designations in Spanish, French and English. It offers terminology related to these sports: archery, athletics, badminton, baseball, basketball, boxing, canoe-kayak, cycling, diving, equestrian sports, fencing, football, field hockey, gymnastics, handball, judo, modern pentathlon, rowing, sailing, shooting, swimming, synchronized swimming, table tennis, taekwondo, tennis, volleyball, water polo, weightlifting and wrestling. The application allows consulting the terminology alphabetically or gathered thematically in Catalan by these sports.

 

The terms come from the Diccionari general de l’esport, a work that gathers the update of the 1992 Olympic dictionaries collection and some glossaries that have been checked by specialists from the corresponding Catalan federations.

 

Clicking on Consulta de termes ('Term search'), terms can be looked up in three ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language); using the Accés temàtic ('Thematic access') in Catalan (it gathers denominations by thematic areas, each one corresponding to one of the sports); or introducing a term in any language in the upper space Text de la consulta ('Text search'); this third option allows simple or advanced searches.

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari dels esports olímpics [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2008. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/30/>

 

Last update: 28-10-2014

 

Este diccionario recoge 7.446 términos, con denominación y definición en catalán y equivalentes en castellano, francés e inglés. Contiene terminología de los siguientes deportes: atletismo, bádminton, baloncesto, balonmano, béisbol, boxeo, ciclismo, esgrima, fútbol, gimnasia, halterofilia, hípica, hockey sobre hierba, judo, lucha, natación, natación sincronizada, pentatlón moderno, piragüismo, remo, saltos, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, tiro olímpico, vela, voleibol y waterpolo.

 

Los términos proceden del Diccionari general de l’esport, que recoge términos que tienen su origen en los diccionarios olímpicos de 1992, convenientemente actualizados, y en léxicos revisados por especialistas de las federaciones respectivas.

 

Desde la pestaña Consulta de termes ('Consulta de términos') se puede acceder a la lista alfabética de todas las denominaciones (para cada uno de los idiomas del diccionario) y desplegar las fichas; o utilizar el acceso temático en catalán (agrupa las denominaciones por áreas temáticas, cada una correspondiente a uno de los deportes); o bien realizar directamente en el cuadro Text de la consulta ('Texto de la consulta') búsquedas simples o avanzadas (en cualquiera de los idiomas del diccionario).

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari dels esports olímpics [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2008. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/30/>

 

Última actualitzación: 28-10-2014

 

Ce dictionnaire recueille 7.446 termes en catalan avec la définition, et les équivalents en espagnol, français et anglais. Il contient terminologie de ces sports: athlétisme, aviron, badminton, baseball, basketball, boxe, canoë-kayak, cyclisme, escrime, football, gymnastique, haltérophilie, handball, hippisme, hockey sur gazon, judo, lutte, natation, natation synchronisée, pentathlon moderne, plongeon, taekwondo, tennis, tennis de table, tir, tir à l'arc, voile, volleyball et water polo. L'application permet de consulter la terminologie alphabétiquement ou groupée thématiquement en chacun de ces sports.

 

Les termes proviennent du Diccionari general de l’esport, que TERMCAT, qui contient des termes des dictionnaires olympiques de 1992, maintenant révisés, actualisés et enrichis par spécialistes des fédérations respectives.

 

En cliquant sur la section Consulta de termes (« Consultation des termes »), les termes peuvent être consultés de trois façons : en utilisant les index alphabétiques (un index différent pour chaque langue) ;  en utilisant un accès thématique en catalan (regroupe les dénominations par thèmes, chacune correspondante à un des sports mentionnés) ; ou en introduisant directement un mot de consultation en une de ces langues dans l’espace supérieur Text de la consulta (« Texte de la consultation ») ; cette dernière option permet de faire des recherches simples ou avancées.

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari dels esports olímpics [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2008. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/30/>

 

Dernière actualisation: 28-10-2014