Gastronomia del Pròxim Orient

 

 

© Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2006

 

 

Aquest diccionari recull una vintena de termes referits a ingredients i plats típics de la gastronomia del Pròxim Orient i del Nord d'Àfrica, que han passat a formar part darrerament del panorama gastronòmic dels Països Catalans. Totes les formes catalanes han estat normalitzades pel Consell Supervisor del TERMCAT, amb la col·laboració de diversos experts en llengua àrab i tenint en compte els principis de transcripció i adaptació establerts per l'Institut d'Estudis Catalans. Pel que fa als equivalents en altres llengües, es recullen la majoria de les formes documentades, sense entrar a valorar-ne en cap cas l'adequació.

 

Des de la pestanya "Consulta de termes", es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer directament al quadre "Text de la consulta" cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

 

 Autoria i edició:

TERMCAT

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Gastronomia del Pròxim Orient [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2006. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/32/>

 

 

Darrera actualització: 26-10-2014

 

© Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2006

 

 

Aquest diccionari recull una vintena de termes referits a ingredients i plats típics de la gastronomia del Pròxim Orient i del Nord d'Àfrica, que han passat a formar part darrerament del panorama gastronòmic dels Països Catalans. Totes les formes catalanes han estat normalitzades pel Consell Supervisor del TERMCAT, amb la col·laboració de diversos experts en llengua àrab i tenint en compte els principis de transcripció i adaptació establerts per l'Institut d'Estudis Catalans. Pel que fa als equivalents en altres llengües, es recullen la majoria de les formes documentades, sense entrar a valorar-ne en cap cas l'adequació.

 

Des de la pestanya "Consulta de termes", es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer directament al quadre "Text de la consulta" cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

 

 Autoria i edició:

TERMCAT

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Gastronomia del Pròxim Orient [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2006. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/32/>

 

 

Darrera actualització: 26-10-2014

 

© Author and publisher: TERMCAT, Terminology Centre, 2006

 

 

In this piece of work, you could find 22 terminology records related to ingredients and typical dishes from Near East and North Africa cuisine, which have become part of the gastronomical scene in the Catalan countries.

 

Clicking on "Consulta de termes" ('Search term'), terms can be looked up in two ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), or introducing a term in any language in the upper space "Text de la consulta" ('Text search'); this second option allows simple or advanced searches.

 

 

Author and publisher:

TERMCAT

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Gastronomia del Pròxim Orient [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2006. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/32/>

 

Last update: 26-10-2014

 

© Autoría y edición: TERMCAT, Centro de Terminología, 2006

 

 

En esta colección se presentan 22 fichas terminológicas referidas a ingredientes y platos típicos de la gastronomía de Oriente Próximo y del Norte de África, que han pasado a formar parte recientemente del panorama gastronómico de los Países Catalanes.

 

Desde la pestaña "Consulta de termes" ('Consulta de términos') se puede o bien acceder a la lista alfabética de todas las denominaciones (para cada uno de los idiomas del diccionario) y desplegar las fichas, o bien realizar directamente en el cuadro "Text de la consulta" ('Texto de la consulta') búsquedas simples o avanzadas (en cualquiera de los idiomas del diccionario).

 

 

Autoría y edición:

TERMCAT

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Gastronomia del Pròxim Orient [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2006. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/32/>

 

Última actualitzación: 26-10-2014

 

© Auteur et édition : TERMCAT, Centre de Terminologie, 2006

 

 

Dans ce recueil, vous trouverez 22 fiches terminologiques relatives aux ingrédients et aux plats typiques de la gastronomie du Proche-Orient et du Nord de l’Afrique, qui récemment sont devenues partie du panorama gastronomique des Pays catalans.

 

En cliquant sur la section « Consulta de termes » (‘Consultation des termes’), les termes peuvent être consultés de deux façons : en utilisant les index alphabétiques (un index différent pour chaque langue), ou en introduisant directement un mot de consultation en une de ces langues dans l’espace supérieur « Text de la consulta » (‘Texte de la consultation’) ; cette dernière option permet de faire des recherches simples ou avancées.

 

 

Auteur et édition :

TERMCAT

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Gastronomia del Pròxim Orient [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2006. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/32/>

 

Dernière actualisation: 26-10-2014