Diccionari de la negociació col·lectiva

 

 

Aquest diccionari recull uns sis-cents termes propis de processos tan rellevants com ara les relacions collectives entre sindicats i empreses, les condicions laborals, els convenis collectius, la gesti dels recursos humans o les particularitats del mercat laboral. A banda de les denominacions i la definici en catal, el diccionari ofereix les equivalncies en castell, francs i angls. Es tracta de la versi en lnia del Diccionari de la negociaci collectiva, elaborat conjuntament pel TERMCAT i el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya l’any 2000.

 

Crdits
Prleg
Introducci
Arbre de camp
Bibliografia

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o b accedir a la llista alfabtica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o b fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avanades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

 

Autoria:

Departament de Treball

TERMCAT

 

Edici:    

TERMCAT

 

 

Si heu de fer referncia a aquest diccionari, la citaci recomanada s la segent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; CATALUNYA. DEPARTAMENT DE TREBALL. Diccionari de la negociaci collectiva [en lnia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2008. (Diccionaris en Lnia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/5/>

 

Darrera actualització: 25-11-2018

 

Aquest diccionari recull uns sis-cents termes propis de processos tan rellevants com ara les relacions collectives entre sindicats i empreses, les condicions laborals, els convenis collectius, la gesti dels recursos humans o les particularitats del mercat laboral. A banda de les denominacions i la definici en catal, el diccionari ofereix les equivalncies en castell, francs i angls. Es tracta de la versi en lnia del Diccionari de la negociaci collectiva, elaborat conjuntament pel TERMCAT i el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya l’any 2000.

 

Crdits
Prleg
Introducci
Arbre de camp
Bibliografia

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o b accedir a la llista alfabtica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o b fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avanades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

 

Autoria:

Departament de Treball

TERMCAT

 

Edici:    

TERMCAT

 

 

Si heu de fer referncia a aquest diccionari, la citaci recomanada s la segent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; CATALUNYA. DEPARTAMENT DE TREBALL. Diccionari de la negociaci collectiva [en lnia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2008. (Diccionaris en Lnia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/5/>

 

Darrera actualització: 25-11-2018

 

The Diccionari de la negociaci collectiva ('Collective Negotiation Dictionary') responds to the need for spreading the terminology related to the working context, one of the most important and complex areas within the human activity. Specifically, the dictionary gathers more than 700 denominations typical from processes as relevant as the collective relationships between unions and companies, the working conditions, the collective agreements, the human resources management or the labour market special features. Apart from the Catalan denomination and definition, the dictionary offers the equivalents in Spanish, French and English.

 

The dictionary is the online version of the Diccionari de la negociaci collectiva, elaborated by TERMCAT and the Ministry of Employment of the Catalan Government in 2000.

 

Crdits
Prleg
Introducci
Arbre de camp
Bibliografia

 

Clicking on Consulta de termes ('Term search'), terms can be looked up in two ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), or introducing a term in any language in the upper space Text de la consulta ('Text search'); this second option allows simple or advanced searches.

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; CATALUNYA. DEPARTAMENT DE TREBALL. Diccionari de la negociaci collectiva [en lnia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2008. (Diccionaris en Lnia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/5/>

 

Last update: 25-11-2018

 

El Diccionari de la negociaci collectiva responde a la necesidad de difundir la terminologa relativa al mbito laboral, uno de los campos ms importantes y complejos de la actividad humana. En concreto, la obra recopila ms de 700 denominaciones propias de procesos tan relevantes como las relaciones colectivas entre sindicatos y empresas, las condiciones laborales, los convenios colectivos, la gestin de los recursos humanos o las particularidades del mercado laboral. Adems de la denominacin catalana y la definicin, el diccionario ofrece las equivalencias en castellano, francs e ingls.

 

El diccionario es la versin en lnea del Diccionari de la negociaci collectiva, elaborado conjuntamente por TERMCAT y el Departamento de Trabajo de la Generalitat de Catalunya el ao 2000.

 

Crdits
Prleg
Introducci
Arbre de camp
Bibliografia

 

Desde la pestaa Consulta de termes ('Consulta de trminos') se puede o bien acceder a la lista alfabtica de todas las denominaciones (para cada uno de los idiomas del diccionario) y desplegar las fichas, o bien realizar directamente en el cuadro Text de la consulta ('Texto de la consulta') bsquedas simples o avanzadas (en cualquiera de los idiomas del diccionario).

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; CATALUNYA. DEPARTAMENT DE TREBALL. Diccionari de la negociaci collectiva [en lnia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2008. (Diccionaris en Lnia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/5/>

 

Última actualitzación: 25-11-2018

 

Le Diccionari de la negociació col·lectiva (« Dictionnaire de la négociation collective ») répond a la nécessité de diffuser la terminologie relative au domaine du travail, un des champs les plus importants et complexes de l’activité humaine. Précisément, l’ouvre recueillie plus de 700 dénominations appropriées pour des processus si remarquables comme les rapports collectifs entre syndicats et entreprises, les conditions du travail, les accords collectifs, la gestion des ressources humaines ou les particularités du marché du travail. En plus de la dénomination catalane et la définition, le dictionnaire offre les équivalences en espagnol, français et anglais.

 

Le dictionnaire est la version en ligne du Diccionari de la negociació col·lectiva, élaboré par TERMCAT et le Département du Travail du Gouvernement Catalan l’année 2000.

 

Crèdits
Pròleg
Introducció
Arbre de camp
Bibliografia

 

En cliquant sur la section Consulta de termes (« Consultation des termes »), les termes peuvent être consultés de deux façons : en utilisant les index alphabétiques (un index différent pour chaque langue), ou en introduisant directement un mot de consultation en une de ces langues dans l’espace supérieur Text de la consulta (« Texte de la consultation ») ; cette dernière option permet de faire des recherches simples ou avancées.

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; CATALUNYA. DEPARTAMENT DE TREBALL. Diccionari de la negociació col·lectiva [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2008. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/5/>

 

Dernière actualisation: 25-11-2018