Diccionari de rugbi

   

Diccionari de rugbi

 

 

Aquest diccionari recull més de dos-cents termes amb les denominacions i la definició en català i amb els equivalents en castellà, francès i anglès, provinents del Diccionari general de l'esport, editat pel TERMCAT l'any 2010.

 

Es tracta de termes que tenen el seu origen en el Diccionari de rugbi publicat el 1995 pel TERMCAT, dintre la col·lecció de diccionaris dels Jocs Olímpics, ara revisats, actualitzats i ampliats per especialistes de les federacions catalana i andorrana de rugbi i de la Catalunya del Nord.

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent: 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de rugbi [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2008. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/24/>

 

Darrera actualització: 05-11-2018

 

Aquest diccionari recull més de dos-cents termes amb les denominacions i la definició en català i amb els equivalents en castellà, francès i anglès, provinents del Diccionari general de l'esport, editat pel TERMCAT l'any 2010.

 

Es tracta de termes que tenen el seu origen en el Diccionari de rugbi publicat el 1995 pel TERMCAT, dintre la col·lecció de diccionaris dels Jocs Olímpics, ara revisats, actualitzats i ampliats per especialistes de les federacions catalana i andorrana de rugbi i de la Catalunya del Nord.

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent: 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de rugbi [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2008. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/24/>

 

Darrera actualització: 05-11-2018

 

The Diccionari de rugbi ('Rugby Dictionary') gathers exactly 476 terms from the Diccionari general de l’esport ('General Dictionary of Sport'). These are terms that have their origin in the Diccionari de rugbi published in 1995 by TERMCAT on the occasion of the 1992 Barcelona Olympic Games, now revised, updated and enriched by specialists from the Catalan Rugby Federation and the Northern Catalonia.

 

Clicking on Consulta de termes ('Term search'), terms can be looked up in three ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language); using the Accés temàtic ('Thematic access') in Catalan (it gathers denominations by thematic areas); or introducing a term in any language in the upper space Text de la consulta ('Text search'); this third option allows simple or advanced searches.

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de rugbi [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2008. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/24/>

 

Last update: 05-11-2018

 

El Diccionari de rugbi ('Diccionario de rugby') recoge exactamente 216 términos procedentes del Diccionari general de l’esport ('Diccionario general del deporte'). Se trata de términos que tienen su origen en el Diccionari de rugbi publicado en 1995 por TERMCAT, dentro de la colección de diccionarios de los Juegos Olímpicos.

 

Desde la pestaña Consulta de termes ('Consulta de términos') se puede acceder a la lista alfabética de todas las denominaciones (para cada uno de los idiomas del diccionario) y desplegar las fichas; o utilizar el acceso temático en catalán (agrupa las denominaciones por áreas temáticas); o bien realizar directamente en el cuadro Text de la consulta ('Texto de la consulta') búsquedas simples o avanzadas (en cualquiera de los idiomas del diccionario). TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de rugbi [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2008. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/24/>

 

Última actualitzación: 05-11-2018

 

Le Diccionari de rugbi (« Dictionnaire du rugby ») recueille exactement 476 termes en provenance du Diccionari general de l’esport (« Dictionnaire général du sport »). Il s’agit de termes qui ont leur origine dans le Diccionari de rugbi publié en 1995 par TERMCAT, dans la collection de dictionnaires des Jeux Olympiques.

 

En cliquant sur la section Consulta de termes (« Consultation des termes »), les termes peuvent être consultés de trois façons : en utilisant les index alphabétiques (un index différent pour chaque langue) ; en utilisant un accès thématique en catalan (regroupe les dénominations par thèmes) ; ou en introduisant directement un mot de consultation en une de ces langues dans l’espace supérieur Text de la consulta (« Texte de la consultation ») ; cette dernière option permet de faire des recherches simples ou avancées.

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de rugbi [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2008. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/24/>

 

Dernière actualisation: 05-11-2018