TERMCAT, Centre de Terminologia


Aquesta infografia interactiva conté les vacunes sistemàtiques incloses en el calendari de vacunacions vigent a Catalunya (aprovat el juliol de 2016). A la fila superior consten les malalties vacunables i a la columna de l’esquerra s’especifica l’edat d’administració de cada vacuna, d’acord amb la pauta de vacunació establerta per a les dosis inicials i també, quan escau, per a les dosis de record.

Si feu clic en els enllaços del calendari accedireu a les fitxes corresponents de la Terminologia de les vacunes, on es poden consultar, per a cada vacuna, les informacions següents:

A més a més, a la Terminologia de les vacunes, que conté un total de 135 termes, podreu consultar també altra terminologia relacionada amb les vacunes, des de termes referents a vacunes no sistemàtiques (per exemple, vacuna antiamaríl·lica o vacuna antiràbica) fins a termes d’epidemiologia (eliminació, erradicació, etc.), d’immunologia (anticòs, memòria immunitària, etc.) o pròpiament de vacunologia (campanya de vacunació, vacuna conjugada, etc.).


Si heu de fer referència a aquesta publicació, la citació recomanada és la següent:

CATALUNYA. DEPARTAMENT DE SALUT; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Calendari de vacunacions sistemàtiques [en línia]. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2017. 1 infografia.
<http://www.termcat.cat/docs/Calendari_Vacunacions>


Aquesta Terminologia també és consultable en format pdf al Canal Salut.


Autoria i edició:Departament de SalutTERMCAT, Centre de Terminologia