TERMCAT, Centre de Terminologia
Política de Privacitat

Política de protecció de dades de caràcter personal

Per a facilitar un desenvolupament ràpid i eficaç de la relació entre el TERMCAT i els seus usuaris, el TERMCAT garanteix mitjançant aquest avís la privacitat dels serveis que presta d'acord amb les exigències legals, i informa sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal perquè els usuaris determinin lliurement i voluntàriament si desitgen facilitar al TERMCAT les seves dades personals per mitjà de qualsevol via.

Finalitat de la recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal

La recollida i tractament automatitzat de les dades personals es duu a terme com a conseqüència de la consulta, sol·licitud o subscripció a qualsevol servei, promoció, enquesta o concurs oferts pel TERMCAT, i té com a finalitat la millora dels serveis i la tramesa de comunicacions més personalitzades.

Usuaris del Servei d'atenció personalitzada del Cercaterm

Us informem que les dades personals que ens faciliteu s'incorporen al nostre fitxer automatitzat d'usuaris i reben un tractament confidencial, d'acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal. Aquestes dades són necessàries per al desenvolupament normal d'aquest servei i per a fer-vos arribar les comunicacions que puguin ser del vostre interès.

Borsa de treball

Les dades personals obtingudes a través del formulari de la pàgina web en relació amb la borsa de treball són tractades per a gestionar-ne la incorporació en aquesta borsa de treball i, si escau, per a gestionar la participació de les persones interessades en els processos de selecció desenvolupats pel TERMCAT.

Drets dels usuaris en relació amb les seves dades personals

Els usuaris tenen reconeguts i poden exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició al tractament, ús i cessió de les seves dades mitjançant comunicació dirigida al TERMCAT (carrer Mallorca, 272, 1a planta, Barcelona), acompanyant en aquest cas còpia del DNI o qualsevol altre mitjà vàlid en dret que permeti acreditar la seva identitat. També poden exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les dades enviant un missatge a informacio@termcat.cat.

Confidencialitat en el tractament automatitzat de les dades de caràcter personal dels usuaris

Les dades personals recollides són objecte de tractament automatitzat i incorporades als corresponents fitxers automatitzats del TERMCAT. El TERMCAT ha adoptat els nivells de seguretat en la protecció de les dades personals legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades.

Cessió de dades personals dels usuaris a tercers

El TERMCAT no cedirà a tercers les dades personals dels usuaris que es recullen per mitjà del seu portal.

Més informació sobre la política de protecció de dades

Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal
Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Normativa