TERMCAT, Centre de Terminologia

Plantes medicinals

Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia


Si heu de fer referència a aquesta publicació, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Plantes medicinals [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2017.
<http://www.termcat.cat/docs/Plantes_Medicinals/>


Podeu consultar aquests i altres termes de l’àmbit, amb les diverses variants documentades, en aquest comentari i al diccionari en línia Noms de plantes. Corpus de fitonímia catalana.