Aquesta infografia interactiva consta de tres aproximacions a la taula periòdica dels elements amb l’objectiu de presentar-ne les dades més rellevants de manera simplificada.

La primera correspon, conceptualment, a la taula periòdica tradicional i és, per tant, útil per a consultar la informació general dels elements químics. Les dues complementàries mostren de manera entenedora la significació i la variació del caràcter metàl·lic i els valors d’electronegativitat dels elements, dues propietats que sovint presenten dubtes d’interpretació.

Té un disseny atractiu i pràctic, i conté llegendes que aporten informació terminològica d’interès. Com a detall extra, inclou una selecció de curiositats sobre alguns elements.

Concretament, hi trobareu la informació següent: 

Podeu veure o imprimir-vos les tres infografies:

Taula periòdica dels elements
Caràcter metal·lic dels elements
Electronegativitat en l'escala de Pauling

Si voleu més informació sobre aquests termes (definició, equivalents en altres llengües...), o en voleu descobrir més, consulteu el Diccionari de química.

Autoria i edició: Departament de Cultura TERMCAT, Centre de Terminologia


Si heu de fer referència a alguna d'aquestes publicacions, les citacions recomanades són les següents:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Taula periòdica dels elements [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2016. 1 infografia.
<http://www.termcat.cat/docs/PDF/Taula_Periodica-Elements.pdf>
TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Caràcter metàl·lic dels elements [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2016. 1 infografia.
<http://www.termcat.cat/docs/PDF/Taula_Caracter-Metallic.pdf>
TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Electronegativitat en l'escala de Pauling [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2016. 1 infografia.
<http://www.termcat.cat/docs/PDF/Taula_Electronegativitat.pdf>