Cronologia basada en la Terminologia dels estils musicals

Categoritzar la música en estils ens permet definir-ne els trets característics (melodia, harmonia, ritme, forma...) i classificar-la històricament.

La música popular és un dels tres grans gèneres en què podem agrupar-la, juntament amb la clàssica (o culta) i la tradicional (o folklòrica). La cronologia que aquí presentem recull els principals estils, des de mitjan segle XX, aproximadament, fins a l’actualitat, d’acord amb el període aproximat d’aparició de cadascun..

Aquests estils formen part d’un entorn amb complexitat d’orígens, canvis constants i influències comercials que, de vegades, fa que les fronteres que els delimiten siguin difuses. És per aquest motiu, doncs, que el TERMCAT ha considerat necessària l’elaboració d’un diccionari d’aquest àmbit.

L’obra conté fins a una vuitantena de termes, molts dels quals són neologismes, que a banda de la denominació i la definició en català, inclouen els equivalents en castellà, anglès i francès i, en alguns casos, aclariments conceptuals o notes d’exemple.

El projecte és obert i dinàmic, i volem continuar enriquint-lo amb les propostes i incorporacions que ens vulgueu fer. Us hi animeu?

Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia


Amb la col·laboració de: Escola Superior de Música de CatalunyaEnderrock


Si heu de fer referència a aquesta cronologia, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Els estils musicals [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2015.
<http://www.termcat.cat/docs/estils-musicals/>