TERMCAT, Centre de Terminologia

Malalties infeccioses. Termes clau

Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia


Si heu de fer referència a aquesta publicació, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Malalties infeccioses. Termes clau [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2017.
<http://www.termcat.cat/docs/malalties_infeccioses/>


Podeu consultar aquests i altres termes de l’àmbit al diccionari en línia Terminologia de les malalties infeccioses.