Diccionari nàutic

 

 

Aquest diccionari, fruit de moltes hores de treball de Washington Garcia, membre de l’Associació d’Amics del Museu Marítim, aplega i defineix prop de 15.000 termes del món nàutic i en presenta els equivalents en castellà. S’hi poden trobar termes d’àmbits tan diversos com la construcció naval, els esports nàutics, la ictiologia, la meteorologia o l’astronomia. Per a la seva elaboració, Washington Garcia ha comptat amb la col·laboració del Museu Marítim de Barcelona i l’assessorament del TERMCAT.


Els termes del diccionari es poden consultar a partir de les denominacions en qualsevol de les llengües per mitjà de dos procediments: d’una banda, fent servir els índexs alfabètics que es mostren en el marc de l’esquerra fins a trobar la denominació volguda i, de l’altra, introduint directament una denominació en l’espai superior Cerca; en aquest segon cas, es visualitzaran totes les fitxes terminològiques que continguin el mot consultat, sigui com a part d’una denominació o com a part d’una definició.


El diccionari també inclou una bústia de suggeriments, on podeu fer arribar totes aquelles observacions que considereu oportunes. Us agraïm per endavant la col·laboració en l’actualització d’aquesta obra i en la seva millora contínua.

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

GARCIA, Washington. Diccionari nàutic [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminolgia, cop. 2008.

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/119/>

 

Darrera actualització: 27-09-2011

 

Aquest diccionari, fruit de moltes hores de treball de Washington Garcia, membre de l’Associació d’Amics del Museu Marítim, aplega i defineix prop de 15.000 termes del món nàutic i en presenta els equivalents en castellà. S’hi poden trobar termes d’àmbits tan diversos com la construcció naval, els esports nàutics, la ictiologia, la meteorologia o l’astronomia. Per a la seva elaboració, Washington Garcia ha comptat amb la col·laboració del Museu Marítim de Barcelona i l’assessorament del TERMCAT.


Els termes del diccionari es poden consultar a partir de les denominacions en qualsevol de les llengües per mitjà de dos procediments: d’una banda, fent servir els índexs alfabètics que es mostren en el marc de l’esquerra fins a trobar la denominació volguda i, de l’altra, introduint directament una denominació en l’espai superior Cerca; en aquest segon cas, es visualitzaran totes les fitxes terminològiques que continguin el mot consultat, sigui com a part d’una denominació o com a part d’una definició.


El diccionari també inclou una bústia de suggeriments, on podeu fer arribar totes aquelles observacions que considereu oportunes. Us agraïm per endavant la col·laboració en l’actualització d’aquesta obra i en la seva millora contínua.

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

GARCIA, Washington. Diccionari nàutic [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminolgia, cop. 2008.

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/119/>

 

Darrera actualització: 27-09-2011

 

Este diccionario es el fruto de muchas horas de trabajo por parte de Washington Garcia, miembro de la Asociación de Amigos del Museo Marítimo de Barcelona, y contiene unos 15.000 términos catalanes del ámbito náutico, con definición y sus equivalentes en castellano. La obra recoge términos de ámbitos tan diversos como son la construcción naval, los deportes náuticos, la ictiología, la meteorología o la astronomía. Para elaborarlo, Washington Garcia ha contado con la colaboración del Museo Marítimo de Barcelona y el asesoramiento de TERMCAT.


Los términos del diccionario pueden consultarse a través de sus denominaciones en cualquiera de las lenguas, de dos modos: utilizando los índices alfabéticos que se muestran en el marco izquierdo hasta encontrar la denominación deseada o bien introduciendo directamente una denominación en el espacio superior Cerca. En este segundo caso, se visualizarán como resultado todas las fichas terminológicas que contengan la palabra consultada en la denominación o en la definición.


El diccionario también incluye un enlace a un buzón de sugerencias abierto para recibir todo tipo de observaciones que se consideren oportunas. Agradecemos de antemano toda colaboración en la actualización de la obra y en su mejora continua.

 

 

GARCIA, Washington. Diccionari nàutic [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminolgia, cop. 2008.

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/119/>

 

Última actualitzación: 27-09-2011