Diccionari d'educació

 

 

© Autoria: Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament; TERMCAT, Centre de Terminologia

© Edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2011

Amb el suport de: Govern d'Andorra

Amb la col·laboració de: Societat Catalana de Pedagogia de l'Institut d'Estudis Catalans

 

Aquest diccionari aplega i defineix prop de dos mil termes del món de l’educació i de les seves facetes: pedagogia general, pedagogia social, recerca educativa, organització i gestió educatives, orientació psicopedagògica, didàctica, educació especial i tecnologia de l’educació. Cada article conté, a més de la denominació catalana, els equivalents en castellà, francès i anglès, la definició i, sovint, una o més notes explicatives.

 

Es tracta de la versió en línia del Diccionari d’educació, elaborat pel TERMCAT i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb el suport del Govern d’Andorra i la col·laboració de la Societat Catalana de Pedagogia de l’Institut d’Estudis Catalans.

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

Crèdits

Pròleg

Introducció

Arbre de camp

Bibliografia

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

CATALUNYA. DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari d'educació [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2011. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/132/>

 

Darrera actualització: 26-04-2018

 

© Autoria: Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament; TERMCAT, Centre de Terminologia

© Edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2011

Amb el suport de: Govern d'Andorra

Amb la col·laboració de: Societat Catalana de Pedagogia de l'Institut d'Estudis Catalans

 

Aquest diccionari aplega i defineix prop de dos mil termes del món de l’educació i de les seves facetes: pedagogia general, pedagogia social, recerca educativa, organització i gestió educatives, orientació psicopedagògica, didàctica, educació especial i tecnologia de l’educació. Cada article conté, a més de la denominació catalana, els equivalents en castellà, francès i anglès, la definició i, sovint, una o més notes explicatives.

 

Es tracta de la versió en línia del Diccionari d’educació, elaborat pel TERMCAT i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb el suport del Govern d’Andorra i la col·laboració de la Societat Catalana de Pedagogia de l’Institut d’Estudis Catalans.

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

Crèdits

Pròleg

Introducció

Arbre de camp

Bibliografia

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

CATALUNYA. DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari d'educació [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2011. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/132/>

 

Darrera actualització: 26-04-2018

 

This dictionary gathers more than two thousand terms related to education: general pedagogy, social pedagogy, education research, education organization and management, psycopedagogical counseling, didactics, special education and education technology. It offers definitions and denominations in Catalan, with equivalent terms in Spanish, English and French.

 

It is the online version of the Diccionari d’educació (“Dictionary of Education”) published by TERMCAT with support from the Government of Andorra and the collaboration of the Catalan Society of Pedagogy.

 

Clicking on Consulta de termes ('Search term'), terms can be looked up in two ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), or introducing a term in any language in the upper space Text de la consulta ('Text search'); this second option allows simple or advanced searches.

 

Crèdits

Pròleg

Introducció

Arbre de camp

Bibliografia

 

 

CATALUNYA. DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari d'educació [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2011. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/132/>

 

Last update: 26-04-2018

 

Este diccionario recoge más de dos mil términos del mundo de la educación  y de sus facetas: pedagogía general, pedagogía social, investigación educativa, organización y gestión educativa, orientación psicopedagógica, didáctica, educación especial y tecnología de la educación. Cada artículo contiene, además de la denominación y la definición en catalán, los equivalentes en castellano, francés e inglés.

 

Se trata de la versión en línea del Diccionari d’educació (“Diccionario de Educación”) elaborado por TERMCAT y el Departamento de Enseñanza de la Generalitat de Catalunya con el apoyo del Gobierno de Andorra y la colaboración de la Sociedad Catalana de Pedagogía del Institut d’Estudis Catalans.

 

Desde la pestaña Consulta de termes ('Consulta de términos') se puede o bien acceder a la lista alfabética de todas las denominaciones (para cada uno de los idiomas del diccionario) y desplegar las fichas, o bien realizar directamente en el cuadro Text de la consulta ('Texto de la consulta') búsquedas simples o avanzadas (en cualquiera de los idiomas del diccionario).

 

Crèdits

Pròleg

Introducció

Arbre de camp

Bibliografia

 

 

CATALUNYA. DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari d'educació [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2011. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/132/>

 

Última actualitzación: 26-04-2018

 

Ce dictionnaire recueille plus de deux mille termes du domaine de l’éducation: pédagogie générale, pédagogie sociale, recherche éducative, organisation et gestion éducative, orientation psychopédagogique, didactique, éducation spéciale et technologie de l’éducation. Il offre la dénomination et la définition en catalan et les équivalents en espagnol, français et anglais.

 

Il s'agit de la version en ligne du Diccionari d’educació (“Dictionnaire d’Éducation”), un projet conjoint entre TERMCAT et le Département de l’Education  du Gouvernement Catalan avec le soutien du Gouvernement d’Andorre et la collaboration de la Société Catalane de Pédagogie.

 

En cliquant sur la section Consulta de termes (« Consultation de termes »), les termes peuvent être consultés de deux façons : en utilisant les index alphabétiques (un index différent pour chaque langue), ou en introduisant directement un mot de consultation en une de ces langues dans l’espace supérieur Text de la consulta (« Texte de la consultation ») ; cette dernière option permet de faire des recherches simples ou avancées.

 

Crèdits

Pròleg

Introducció

Arbre de camp

Bibliografia

 

 

CATALUNYA. DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari d'educació [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2011. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/132/>

 

Dernière actualisation: 26-04-2018