Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 503097   a precari <Drets reals> a precari
   
     
  • a precari, adj
  • es a precario

  <Drets reals>

  Dit de la possessió d'un bé sense títol per mera concessió graciosa del seu titular.

     
 • 503091   abintestat <Dret de successions> abintestat
   
     
  • judici d'abintestat, n m
  • abintestat, n m sin. compl.
  • es abintestato
  • es juicio de abintestato

  <Dret de successions>

  Procediment judicial l'objecte del qual és declarar hereus i distribuir els béns de la persona que ha mort sense atorgar testament o havent atorgat un testament nul o ineficaç.

     
 • 502410   abintestat <Dret de successions> abintestat
   
     
  • abintestat, adv
  • es ab intestato

  <Dret de successions>

  Sense haver fet testament.

     
 • 502375   abintestat -ada <Dret de successions> abintestat -ada
   
     
  • intestat -ada, adj
  • abintestat -ada, adj sin. compl.
  • es intestado -da

  <Dret de successions>

  Sense testament o amb un testament que esdevé nul.

     
 • 502524   absència <Dret civil general> absència
   
     
  • absència, n f
  • es ausencia

  <Dret civil general>

  Desaparició d'una persona del seu domicili, la qual cosa permet, si no en té, el nomenament d'un defensor que la representi en judici i en negocis que no admeten demora.

     
 • 502511   absència legal <Dret civil general> absència legal
   
     
  • absència legal, n f
  • es ausencia legal

  <Dret civil general>

  Absència que es declara un any després de les últimes notícies de la persona desapareguda o, si va deixar un apoderat, tres anys després, i que s'inscriu al registre civil.

     
 • 502525   absent <Dret civil general> absent
   
     
  • absent, n m, f
  • es ausente

  <Dret civil general>

  Persona que es troba en situació d'absència.

  Nota: Una persona desapareguda es considera absent a partir del moment que hi ha una declaració d'absència.

     
 • 502827   abús de dret <Dret civil general> abús de dret
   
     
  • abús de dret, n m
  • es abuso de derecho

  <Dret civil general>

  Acte o omissió que, per la intenció de l'autor, per l'objecte o per les circumstàncies en què té lloc, sobrepassa manifestament els límits normals de l'exercici d'un dret, amb dany per a una tercera persona.

     
 • 502470   acceptació a benefici d'inventari <Dret de successions> acceptació a benefici d'inventari
   
     
  • acceptació a benefici d'inventari, n f
  • es aceptación a beneficio de inventario

  <Dret de successions>

  Acceptació d'herència en què l'hereu només respon dels deutes del causant i de les càrregues hereditàries amb l'actiu hereditari i no es produeix confusió entre el patrimoni personal de l'hereu i l'heretat.

     
 • 503203   acceptació d'herència <Dret de successions> acceptació d'herència
   
     
  • acceptació d'herència, n f
  • es aceptación de herencia

  <Dret de successions>

  Declaració expressa de voluntat o actuació del vocat, un cop té coneixement de la delació, en virtut de la qual manifesta que vol esdevenir hereu i, en conseqüència, adquireix els béns i els drets que la componen i se subroga en les obligacions del causant que no s'extingeixen per la mort.