Vocabulari de dret penal i penitenciari

 

 

Aquest vocabulari conté 2.705 termes corresponents a quatre grups temàtics: dret penal, dret processal penal, dret penitenciari i dret penal militar. Cada article mostra les denominacions en català, equivalents en castellà, àrea temàtica –a la qual es pot accedir a través de l’opció Accés temàtic– i, sovint, notes explicatives.

 

Es tracta de la versió en línia del Vocabulari de dret penal i penitenciari elaborat pel TERMCAT i el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, publicat en paper l’any 2000. En aquest temps, algunes de les dades originals han estat actualitzades o completades. L’obra és el primer títol de la Col·lecció Termes Jurídics, de la qual també formen part el Diccionari de dret civil i el Diccionari de dret administratiu, tots disponibles en línia.

 

Des de la pestanya Consulta de termes es pot accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cadascuna de les llengües del vocabulari) i desplegar les fitxes, o bé es poden fer cerques simples o avançades directament al quadre Text de la consulta (també en qualsevol de les llengües del vocabulari).

 

Documents associats (extrets de l’obra impresa)

  

Crèdits

Pròleg

Introducció

Arbre de camp

Bibliografia

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

CATALUNYA. DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Vocabulari de dret penal i penitenciari [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2014. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/172/>

 

Darrera actualització: 12-07-2018

 

Aquest vocabulari conté 2.705 termes corresponents a quatre grups temàtics: dret penal, dret processal penal, dret penitenciari i dret penal militar. Cada article mostra les denominacions en català, equivalents en castellà, àrea temàtica –a la qual es pot accedir a través de l’opció Accés temàtic– i, sovint, notes explicatives.

 

Es tracta de la versió en línia del Vocabulari de dret penal i penitenciari elaborat pel TERMCAT i el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, publicat en paper l’any 2000. En aquest temps, algunes de les dades originals han estat actualitzades o completades. L’obra és el primer títol de la Col·lecció Termes Jurídics, de la qual també formen part el Diccionari de dret civil i el Diccionari de dret administratiu, tots disponibles en línia.

 

Des de la pestanya Consulta de termes es pot accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cadascuna de les llengües del vocabulari) i desplegar les fitxes, o bé es poden fer cerques simples o avançades directament al quadre Text de la consulta (també en qualsevol de les llengües del vocabulari).

 

Documents associats (extrets de l’obra impresa)

  

Crèdits

Pròleg

Introducció

Arbre de camp

Bibliografia

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

CATALUNYA. DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Vocabulari de dret penal i penitenciari [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2014. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/172/>

 

Darrera actualització: 12-07-2018

 

Este vocabulario contiene 2.705 términos correspondientes a cuatro grupos temáticos: derecho penal, derecho procesal, derecho penitenciario y derecho penal mililar. Cada artículo ofrece la definición y notas explicativas en catalán, equivalentes en castellano y área temática, a la cual puede accederse a través de la opción Accés temàtic.

 

Se trata de la versión en línea del Vocabulari de dret penal i penitenciari elaborado por TERMCAT y el Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya, publicado en papel en el año 2000. En este tiempo, algunos de los datos originales han sido actualizados o completados. La obra es el primer título de la colección Termes Jurídics, de la cual también forman parte el Diccionari de dret civil y el Diccionari de dret administratiu.

 

Desde la pestaña Consulta de termes ('Consulta de términos') se puede o bien acceder a la lista alfabética de todas las denominaciones (para cada uno de los idiomas del diccionario) y desplegar las fichas, o bien hacer búsquedas simples y avanzadas directamente en el cuadro Text de la consulta ('Texto de la consulta') (en cualquiera de los idiomas del diccionario).

 

 

Documentos asociados (extraídos de la obra impresa)

  

Crèdits

Pròleg

Introducció

Arbre de camp

Bibliografia

 

 

CATALUNYA. DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Vocabulari de dret penal i penitenciari [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2014. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/172/>

 

Última actualitzación: 12-07-2018