Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 673306   AAL <Telemàtica> AAL
   
     
  • capa d'adaptació d'ATM, n f
  • AAL, n f sigla
  • es capa de adaptación de ATM
  • es AAL sigla
  • en ATM adaptation layer
  • en AAL sigla

  <Telemàtica>

  Capa de l'arquitectura de protocols d'una xarxa de ^mode de transferència asíncrona^ destinada a millorar el servei ofert per la capa d'aquest mode.

  Nota: La sigla AAL correspon a la denominació anglesa ATM adaptation layer.

     
 • 671882   aberració del so <Tractament de la informació> aberració del so
   
     
  • aberració del so, n f
  • es aberración del sonido
  • en sound aberration

  <Tractament de la informació>

  Alteració que experimenta la freqüència de les ones sonores quan el punt emissor s'acosta a l'observador o se n'allunya. Vegeu també ^freqüència Doppler^.

     
 • 672158   ABR <Telemàtica> ABR
   
     
  • taxa de bits disponible, n f
  • ABR, n f sigla
  • es tasa de bits disponible
  • es ABR sigla
  • en available bit rate
  • en ABR sigla

  <Telemàtica>

  Servei de ^trànsit^ d'una xarxa de ^mode de transferència asíncrona^ destinat a usuaris dins el qual la quantitat de dades transmeses per unitat de temps es determina en funció dels recursos disponibles dins la xarxa en el moment de respondre a una demanda.

  Nota: La sigla ABR correspon a la denominació anglesa available bit rate.

     
 • 671883   absorció <Tecnologia de comunicació> absorció
   
     
  • absorció, n f
  • es absorción
  • en absorption

  <Tecnologia de comunicació>

  Procés pel qual l'energia d'una ^ona electromagnètica^ es transfereix al medi material que travessa i el medi en produeix l'atenuació.

     
 • 671884   absorció acústica <Tractament de la informació> absorció acústica
   
     
  • absorció acústica, n f
  • es absorción acústica
  • en sound absorption

  <Tractament de la informació>

  Pèrdua d'energia de les ones sonores quan travessen un medi o es dispersen en incidir damunt la superfície de separació de dos medis.

     
 • 671885   AC <Tecnologia electrònica> AC
   
     
  • corrent altern, n m
  • AC, n m sigla
  • es corriente alterna
  • es AC sigla
  • en alternating current
  • en AC sigla

  <Tecnologia electrònica>

  Corrent elèctric de valor variable continu o discontinu en el temps que circula en ambdós sentits en un circuit electrònic.

  Nota: La sigla AC correspon a la denominació anglesa alternating current.

     
 • 672742   accentuació prèvia <Sistemes i serveis de telecomunicació> accentuació prèvia
   
     
  • preèmfasi, n f
  • accentuació prèvia, n f sin. compl.
  • preaccentuació, n f sin. compl.
  • es preénfasis
  • en preemphasis

  <Sistemes i serveis de telecomunicació>

  Operació consistent a modificar la resposta freqüencial d'un sistema a fi d'aconseguir alguns avantatges, com ara la millora de la ^relació senyal-soroll^, la reducció d'interferències o, en acústica, la reducció de la distorsió en els aguts. Generalment s'emfasitzen les altes freqüències respecte de les freqüències més baixes. És una tècnica molt utilitzada en la modulació FM. En aquest tipus de modulació el soroll afecta més les altes freqüències i, per tant, mitjançant la preèmfasi s'aconsegueix protegir-les més.

     
 • 671886   acceptor <Tecnologia electrònica> acceptor
   
     
  • acceptor, n m
  • es aceptor
  • en acceptor

  <Tecnologia electrònica>

  Àtom d'impuresa, generalment incorporat intencionadament a un semiconductor, capaç de rebre un electró provinent d'un enllaç covalent format entre àtoms del semiconductor. En acceptar-lo, l'àtom d'impuresa adquireix una càrrega negativa i es genera un ^forat^ en el semiconductor. En el silici, que té valència 4, els acceptors són àtoms trivalents, com el bor o l'alumini.

     
 • 671887   accés aleatori <Tecnologia electrònica> accés aleatori
   
     
  • accés aleatori, n m
  • es acceso aleatorio
  • en random access

  <Tecnologia electrònica>

  Accés directe a qualsevol de les posicions o adreces d'una memòria, per la qual cosa la durada d'una operació de lectura o d'escriptura és sempre la mateixa. Vegeu també ^accés seqüencial^.

     
 • 671888   accés aleatori <Sistemes i serveis de telecomunicació> accés aleatori
   
     
  • accés aleatori, n m
  • es acceso aleatorio
  • en random access

  <Sistemes i serveis de telecomunicació>

  Accés múltiple en què els terminals emeten de manera descoordinada.