Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

 
 • 1330424   absorbància absorbància
   
     
  • absorbància, n f
  • factor d'absorció, n m sin. compl.
  • es absorbancia
  • es absortancia
  • es factor de absorción
  • fr absorptance
  • fr facteur d'absorption
  • en absorptance
  • en absorption factor

  Relació entre l'energia radiant absorbida per un cos i l'energia radiant que hi incideix.

  Nota: Depèn de la direcció i de l'espectre de la radiació incident i de la composició, l'estructura i la temperatura de la superfície que rep la radiació.

     
 • 1330439   absorbància direccional absorbància direccional
   
     
  • absorbància direccional, n f
  • es absorbancia direccional
  • fr absorptance directionnelle
  • en directional absorptance

  Absorbància on l'energia radiant incident procedeix d'una direcció determinada.

     
 • 1330425   absorbància hemisfèrica absorbància hemisfèrica
   
     
  • absorbància hemisfèrica, n f
  • es absorbancia hemisférica
  • fr absorptance hémisphérique
  • en hemispherical absorptance

  Absorbància on l'energia radiant incident procedeix de totes les direccions compreses en un angle sòlid de 2 p estereoradians.

     
 • 1330426   absorbància monocromàtica absorbància monocromàtica
   
     
  • absorbància monocromàtica, n f
  • coeficient d'absorció, n m sin. compl.
  • es coeficiente de absorción
  • fr coefficient d'absorption
  • en absorption coefficient

  Absorbància de la radiació d'una longitud d'ona determinada.

     
 • 1330427   absorbat absorbat
   
     
  • absorbat, n m
  • es absorbato
  • fr absorbat
  • en absorbate

  Substància absorbida per l'absorbent.

     
 • 1330428   absorbent absorbent
   
     
  • absorbent, n m
  • es absorbente
  • fr absorbant
  • en absorbant
  • en absorbent

  Substància sòlida, líquida o gasosa capaç d'absorbir en la seva massa llum, so, calor, molècules d'un fluid, etc.

     
 • 1330429   absorbent absorbent
   
     
  • absorbent, adj
  • absorbidor -a, adj sin. compl.
  • absortiu -iva, adj sin. compl.
  • es absorbente
  • es absortivo -va
  • fr absorbant -ante
  • fr absorptif -ive
  • en absorbent
  • en absorptive

  Dit de les substàncies, els materials, els cossos, etc. que tenen la propietat d'absorbir.

     
 • 1330430   absorbidor absorbidor
   
     
  • absorbidor, n m
  • es absorbedor
  • es placa absorbente
  • fr absorbeur
  • en absorber
  • en absorber plate

  Aparell bàsicament constituït per una superfície negra que absorbeix la radiació solar i la transforma en calor, la qual es transfereix a un termòfor.

     
 • 1330429   absorbidor -a absorbidor -a
   
     
  • absorbent, adj
  • absorbidor -a, adj sin. compl.
  • absortiu -iva, adj sin. compl.
  • es absorbente
  • es absortivo -va
  • fr absorbant -ante
  • fr absorptif -ive
  • en absorbent
  • en absorptive

  Dit de les substàncies, els materials, els cossos, etc. que tenen la propietat d'absorbir.

     
 • 1330431   absorbidor de graella absorbidor de graella
   
     
  • absorbidor de graella, n m
  • es absorbedor de parrilla
  • es absorbedor de retícula
  • fr absorbeur réticulé
  • en grid absorber

  Absorbidor d'un captador solar d'aigua constituït per dos col·lectors paral·lels per on circula el termòfor, units perpendicularment a una graella de tubs menors, als quals, generalment, van soldades unes aletes per augmentar la superfície d'absorció.