Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

 
 • 449409   a escarada a escarada
   
     
  • a preu fet, adv
  • a escarada, adv sin. compl.
  • es a destajo
  • fr à la pièce

  Manera de remunerar o de cobrar segons el treball realitzat i per un preu o quantitat fixats per endavant.

     
 • 449409   a preu fet a preu fet
   
     
  • a preu fet, adv
  • a escarada, adv sin. compl.
  • es a destajo
  • fr à la pièce

  Manera de remunerar o de cobrar segons el treball realitzat i per un preu o quantitat fixats per endavant.

     
 • 449616   a prorrata a prorrata
   
     
  • a prorrata, adv
  • es a prorrata
  • fr au prorata
  • en in proportion
  • en pro rata

  Distribuint un concepte retributiu proporcionalment a la participació en un afer.

     
 • 449726   a un tant alçat a un tant alçat
   
     
  • a un tant alçat, adv
  • es a tanto alzado
  • fr à forfait
  • en lump sum

  Manera de remunerar o de cobrar segons un preu global fixat per endavant i d'un sol cop.

     
 • 449671   abandó del lloc de treball abandó del lloc de treball
   
     
  • abandó del lloc de treball, n m
  • abandonament del lloc de treball, n m sin. compl.
  • es abandono del puesto de trabajo
  • fr abandon de poste
  • fr abandon du travail
  • en abandonment of position
  • en withdrawal from work

  Falta comesa per un treballador que voluntàriament i sense permís deixa descobert el seu lloc de treball o les funcions que li han estat encomanades.

     
 • 449671   abandonament del lloc de treball abandonament del lloc de treball
   
     
  • abandó del lloc de treball, n m
  • abandonament del lloc de treball, n m sin. compl.
  • es abandono del puesto de trabajo
  • fr abandon de poste
  • fr abandon du travail
  • en abandonment of position
  • en withdrawal from work

  Falta comesa per un treballador que voluntàriament i sense permís deixa descobert el seu lloc de treball o les funcions que li han estat encomanades.

     
 • 449618   abonament de despeses abonament de despeses
   
     
  • abonament de despeses, n m
  • es suplidos
  • fr frais professionnels
  • en expenses

  Retribució extrasalarial que percep un treballador en compensació de certes despeses ocasionades per la utilització de béns propis en l'exercici de l'activitat laboral.

     
 • 449228   absència autoritzada absència autoritzada
   
     
  • absència autoritzada, n f
  • es ausencia autorizada
  • fr absence autorisée
  • en authorized absence
  • en leave of absence

  Absència d'un treballador del seu lloc de treball amb el permís de l'empresa.

     
 • 449545   absentisme laboral absentisme laboral
   
     
  • absentisme laboral, n m
  • es absentismo laboral
  • fr absentéisme
  • en absenteeism

  Fet de ser absent del lloc de treball.

     
 • 449678   absorció i compensació absorció i compensació
   
     
  • absorció i compensació, n f
  • es absorción y compensación

  Tècnica de neutralització dels increments salarials que es puguin produir per un augment del salari mínim interprofessional anual o per una nova negociació col·lectiva, quan els treballadors ja perceben un salari superior en conjunt i en còmput anual als mínims establerts pel conveni col·lectiu o pel mateix salari mínim interprofessional.