termcat - neoloteca
   
Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

            
 • 835109   emmascarar <Biblioteconomia. Documentació> emmascarar
   
     
  • emmascarar, v tr
  • es disociar datos
  • fr masquer
  • en redact, to

  <Biblioteconomia. Documentació>

  Fer un emmascarament.

  Nota: Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació dels termes emmascarament, emmascarar i còpia emmascarada:

  S'aprova el terme emmascarament, així com els termes relacionats emmascarar i còpia emmascarada, pels motius següents:

  ·són formes metafòriques motivades des d'un punt de vista semàntic, tenint en compte que emmascarar és, segons el DIEC2-E, "Cobrir amb una màscara";

  ·ja es documenten altres usos metafòrics d'emmascarament en diferents àmbits d'especialitat, com per exemple en otorrinolaringologia, en què emmascarament designa la tècnica consistent a emetre un soroll en l'orella no explorada perquè la còclea no pugui sentir el so de prova que s'emet en l'orella explorada, o en recerca clínica, en què aquest substantiu fa referència a la tècnica que consisteix a ocultar a un individu o un grup d'individus que intervenen en un estudi algun fet o alguna observació que els podria condicionar;

  ·les formes emmascarament i emmascarar són paral·leles a les que es fan servir en francès (masquage i masquer, respectivament) per a fer referència a aquests conceptes;

  ·totes tres denominacions són formalment paral·leles, la qual cosa facilita la identificació dels conceptes a què fan referència;

  ·alguns dels especialistes consultats donen suport a aquestes denominacions.

  Per a fer referència al procés i a l'acció d'ocultar o suprimir dades d'un document, es desestimen les formes dissipació de dades i dissipar dades perquè són pròpies de l'àmbit de la protecció de dades, i els especialistes en documentació i arxivística no les identifiquen amb aquests conceptes.

  Es descarten les denominacions ocultació de dades i ocultar dades, si bé tenen el vistiplau d'alguns dels especialistes consultats, perquè es podrien confondre amb conceptes de connotacions fraudulentes, propis per exemple de l'àmbit judicial.

  Les formes expurgació i expurgar, que també s'han tingut en compte, s'han desestimat perquè en l'àmbit de l'arxivística i la documentació ja designen el procés i l'acció, respectivament, de tria i eliminació de documents que no tenen valor administratiu, fiscal, legal, informatiu o històric.

  Per a designar la còpia d'un document que conté dades ocultes o suprimides, es descarta la forma extracte perquè els especialistes consideren que podria associar-se a un resum del contingut d'un document.

     
 • 207981   emmoquetador | emmoquetadora <Decoració > Revestiments> emmoquetador | emmoquetadora
   
     
  • emmoquetador | emmoquetadora, n m, f
  • es enmoquetador
  • fr poseur de moquette
  • fr poseur de tapis
  • en carpet layer

  <Decoració > Revestiments>

  Persona que es dedica a col·locar, canviar i reparar moquetes.

     
 • 207982   emmoquetar <Decoració > Revestiments> emmoquetar
   
     
  • emmoquetar, v tr
  • es enmoquetar

  <Decoració > Revestiments>

  Col·locar moqueta sobre el terra o sobre les parets d'una habitació.

     
 • 206436   emmorterar <Construcció> emmorterar
   
     
  • emmorterar, v tr
  • es amorterar

  <Construcció>

  Posar morter.

     
 • 206435   emmotllat <Construcció> emmotllat
   
     
  • emmotllatge, n m
  • emmotllat, n m sin. compl.
  • es enmoldado
  • es moldeado

  <Construcció>

  Operació que consisteix a donar forma a una substància o un material per mitjà d'un motlle.

     
 • 206435   emmotllatge <Construcció> emmotllatge
   
     
  • emmotllatge, n m
  • emmotllat, n m sin. compl.
  • es enmoldado
  • es moldeado

  <Construcció>

  Operació que consisteix a donar forma a una substància o un material per mitjà d'un motlle.

     
 • 3194550   emo <Música> emo
   
     
  • emo, n m
  • es emo, n m
  • fr emo, n m
  • en emo, n

  <Música>

  Música rock originada a mitjans dels anys vuitanta del segle XX als Estats Units, que es caracteritza per una estètica semblant al punk, arranjaments més complexos, temps més lents i lletres introspectives que tracten de temes personals.

  Nota: 1. La denominació emo és un escurçament de l'anglès emotional hardcore.

  Nota: 2. Criteris generals aplicats pel Consell Supervisor en l'establiment de les denominacions catalanes d'estils o moviments musicals amb origen en un manlleu:


  D'acord amb el tractament habitual dels manlleus, les possibilitats de denominació plantejades per a aquests casos han estat tres: 1) la proposta d'una alternativa pròpia que permeti evitar el manlleu; 2) l'adaptació del manlleu a l'ortografia catalana; 3) l'adopció directa del manlleu, sense cap mena d'intervenció, quan ni la proposta alternativa ni l'adaptació s'han considerat viables. Per raons d'ús i d'internacionalitat de les designacions angleses, en aquest cas s'ha optat majoritàriament per l'adopció dels manlleus.


  1. Adopció directa del manlleu

  En general, es proposa l'adopció del manlleu, sense cap tipus d'adaptació ni intervenció gràfica, en els casos següents, especialment quan s'esdevenen totes dues circumstàncies:

  a)Quan el manlleu és l'única forma documentada, en català i també en les altres llengües (castellà, francès, etc.), i té, per tant, un caràcter internacional especialment marcat.

  b)Quan l'adaptació del manlleu a l'ortografia catalana desfiguraria excessivament la denominació habitualment utilitzada i tampoc no s'ha trobat una alternativa catalana prou vàlida o consensuada per a substituir-la.


  2. Adaptació del manlleu a l'ortografia catalana

  En general, es proposa l'adaptació del manlleu a l'ortografia catalana en els casos següents, especialment quan hi concorren dues o més d'aquestes circumstàncies:

  a)Quan el manlleu adaptat ja té un ús habitual en l'àmbit, o està força introduït, i està avalat, a més, pels especialistes.

  b)Quan el manlleu adaptat ja es documenta en fonts de referència generals o de l'àmbit, especialment en obres lexicogràfiques i terminològiques.

  c)Quan el manlleu adaptat, malgrat que no sigui la designació habitual o no s'utilitzi, no divergeix gaire de la denominació originària i s'identifica sense dificultats amb el concepte de referència.

  d)Quan en altres llengües (castellà, francès, italià, etc.) també es documenta àmpliament el manlleu adaptat.


  3. Proposta d'una alternativa catalana al manlleu

  En general, es proposa una alternativa catalana al manlleu en els casos següents, especialment quan hi concorren dues o més d'aquestes circumstàncies:

  a)Quan l'alternativa és lingüísticament adequada, ja té un ús abundant i té l'aval dels experts.

  b)Quan l'alternativa permet identificar el concepte sense problema, situació que es dona sobretot quan és un calc motivat de la denominació originària (és el cas, per exemple, de substantius sintagmàtics descriptius, del tipus nom + adjectiu, procedents de la traducció literal i de l'adaptació sintàctica dels components de la denominació de partida (adjectiu + nom > nom + adjectiu)).

  c)Quan altres llengües (castellà, francès, etc.) també utilitzen la denominació anàloga.

  [Acta 584, 18 de desembre de 2014]

     
 • 3559222   emoji <Informàtica > Internet> emoji
   
     
  • emoticona gràfica, n f
  • emoji, n m sin. compl.
  • es emoji, n m
  • es emoticono gráfico, n m
  • fr emoji, n m
  • fr émoticône graphique, n f
  • pt emoji, n m
  • en emoji, n
  • en graphic emoticon, n
  • en graphical emoticon, n

  <Informàtica > Internet>

  Emoticona en format d'imatge.

  Nota: 1. Les emoticones gràfiques formen part actualment de l'estàndard Unicode. Cadascuna disposa d'un codi específic i compta com un sol caràcter en l'escriptura.

  Nota: 2. Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació dels termes emoticona, emoticona textual, emoticona gràfica (sin. compl. emoji), kaomoji i adhesiu:

  Es revisa la definició(1) de la forma emoticona (aprovada a la sessió del Consell Supervisor núm. 290, del 27 de maig de 1997), que actualment ja no s'aplica tan sols als símbols gràfics construïts amb caràcters ASCII que representen un rostre humà, sinó a qualsevol icona que es fa servir en els serveis de correu electrònic i missatgeria per internet i en les xarxes socials per a expressar emocions i sensacions, independentment que s'hagi compost amb caràcters (ASCII o Unicode) o que, en consonància amb l'evolució tecnològica, tingui un format d'imatge.

  D'altra banda, també s'aproven les denominacions semànticament relacionades emoticona textual, emoticona gràfica (amb el sinònim complementari d'origen japonès emoji), kaomoji (també d'origen japonès) i adhesiu, pels motius següents:

  Pel que fa a la forma emoticona textual,

  ·és una denominació lingüísticament adequada, que descriu amb força precisió el concepte: textual significa 'relatiu al text', i aquest tipus d'emoticones es componen, justament, de signes de text;

  ·s'oposa a la forma emoticona gràfica, que designa les emoticones que tenen un format d'imatge;

  ·ja es documenta en alguns contextos especialitzats;

  ·en altres llengües s'utilitzen denominacions paral·leles;

  ·té el vistiplau dels especialistes consultats.

  Si bé l'adjectiu textual també significa 'literal', es considera que en aquest context no genera cap mena d'ambigüitat. Per aquest motiu, i per no trencar el paral·lelisme amb l'estructura del terme relacionat emoticona gràfica (nom + adj), s'ha desestimat emoticona de text, que també podria ser una denominació adequada del concepte.

  Es descarten, per a aquest concepte, les formes emoticona primària, emoticona tipogràfica, emoticona de teclat, emotigrafia i carona, que també s'han valorat, perquè es considera que la forma aprovada descriu més bé, i d'una manera més precisa, el concepte.


  Pel que fa a emoticona gràfica,

  ·és una denominació lingüísticament adequada, que descriu amb precisió el concepte: un dels sentits de l'adjectiu gràfic -a és 'relatiu al dibuix o a la imatge'(2), i aquest tipus d'emoticones tenen, justament, format d'imatge;

  ·s'oposa a la forma emoticona textual, que designa les emoticones compostes amb caràcters;

  ·ja es documenta en alguns contextos especialitzats;

  ·en altres llengües s'utilitzen denominacions paral·leles;

  ·té el vistiplau dels especialistes consultats.

  Pel que fa a emoji (denominació japonesa que significa 'pictograma', de e 'imatge' i moji 'caràcter'), sinònim complementari de emoticona gràfica,

  ·és una denominació força popular d'aquest concepte i ja es recull en nombroses fonts especialitzades i lexicogràfiques;

  ·és una forma internacional, molt estesa també en les altres llengües considerades de referència;

  ·té el vistiplau dels especialistes consultats.

  Es descarten, per a aquest concepte, les formes emoticona animada i emoticona simbòlica, documentades en algunes fonts, perquè es consideren semànticament poc adequades.

  Per paral·lelisme amb emoticona textual, i perquè és una denominació catalana transparent, s'ha optat per donar prioritat a emoticona gràfica per sobre del manlleu emoji, que s'accepta com a denominació secundària.


  Quant a kaomoji, denominació japonesa (de kao 'cara' i moji 'caràcter'),

  ·és pràcticament l'única denominació utilitzada per a fer referència a aquest concepte, associat específicament amb la cultura japonesa;

  ·és una forma internacional, utilitzada també en la resta de llengües considerades de referència;

  ·té el vistiplau dels especialistes consultats.

  Es descarta la forma emoticona japonesa, documentada en alguns contextos, perquè se sol utilitzar sempre al costat del mot japonès kaomoji, com a mera descripció o explicació. Cal tenir en compte, d'altra banda, que al Japó també es creen emoticones gràfiques, de manera que emoticona japonesa podria resultar una forma ambigua.

  També es descarta la forma verticona (calc del castellà verticono, a partir de icono vertical, perquè aquestes emoticones es llegeixen segons una orientació vertical) perquè no té ús i ha estat rebutjada pels especialistes consultats. Pels mateixos motius es descarta també emoticona vertical, que, a més, es considera una forma poc transparent.


  Finalment, la forma adhesiu, calc de l'anglès sticker,

  ·és una forma motivada des del punt de vista semàntic, que fa una analogia entre aquest tipus d'icones digitals i els adhesius tradicionals, utilitzats com a elements decoratius;

  ·ja té un cert ús i és la forma difosa fins ara des del TERMCAT;

  ·en les altres llengües s'utilitzen també denominacions paral·leles;

  ·té el vistiplau dels especialistes consultats.

  Es descarta la forma enganxina, tot i que és força popular amb el sentit general d''adhesiu', perquè és un calc del castellà pegatina no acceptat per la normativa.

  Es desestima, igualment, la incorporació del manlleu sticker, que es considera innecessari.


  (1) La definició amb què es va aprovar aquesta denominació era: "Símbol gràfic construït a partir de caràcters ASCII que representa un rostre humà amb diverses expressions i que s'utilitza per a transmetre estats d'ànim en els missatges de correu electrònic i les tertúlies."

  (2) Aquest sentit no es recull encara al diccionari normatiu (sí, en canvi, el substantiu gràfic amb el sentit de "Representació per mitjà del dibuix"), però sí en altres diccionaris, com ara al diccionari de la llengua d'Enciclopèdia Catalana: "Que representa quelcom per mitjà del dibuix" (Diccionari.cat [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2016. <<http://www.diccionari.cat/>>), o al Diccionari descriptiu de la llengua catalana: "Que representa una cosa mitjançant la imatge" (Institut d'Estudis Catalans. Diccionari descriptiu de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, [2016]. <<http://dcc.iec.cat/ddlc/index.asp>>).


  [Acta 614, 23 de novembre de 2016]

     
 • 207294   emoticona <Informàtica> emoticona
   
     
  • emoticona, n f
  • es emoticono, n m
  • fr binette, n f
  • fr émoticône, n f
  • fr frimousse, n f
  • en emoticon, n
  • en smiley, n

  <Informàtica>

  Icona que es fa servir en els serveis de correu electrònic i missatgeria per internet i en les xarxes socials per a expressar emocions i sensacions.

  Nota: 1. Les emoticones es classifiquen en emoticones textuals i emoticones gràfiques, segons si es componen amb caràcters o tenen format d'imatge, respectivament.

  Nota: 2. Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació dels termes emoticona, emoticona textual, emoticona gràfica (sin. compl. emoji), kaomoji i adhesiu:

  Es revisa la definició(1) de la forma emoticona (aprovada a la sessió del Consell Supervisor núm. 290, del 27 de maig de 1997), que actualment ja no s'aplica tan sols als símbols gràfics construïts amb caràcters ASCII que representen un rostre humà, sinó a qualsevol icona que es fa servir en els serveis de correu electrònic i missatgeria per internet i en les xarxes socials per a expressar emocions i sensacions, independentment que s'hagi compost amb caràcters (ASCII o Unicode) o que, en consonància amb l'evolució tecnològica, tingui un format d'imatge.

  D'altra banda, també s'aproven les denominacions semànticament relacionades emoticona textual, emoticona gràfica (amb el sinònim complementari d'origen japonès emoji), kaomoji (també d'origen japonès) i adhesiu, pels motius següents:

  Pel que fa a la forma emoticona textual,

  ·és una denominació lingüísticament adequada, que descriu amb força precisió el concepte: textual significa 'relatiu al text', i aquest tipus d'emoticones es componen, justament, de signes de text;

  ·s'oposa a la forma emoticona gràfica, que designa les emoticones que tenen un format d'imatge;

  ·ja es documenta en alguns contextos especialitzats;

  ·en altres llengües s'utilitzen denominacions paral·leles;

  ·té el vistiplau dels especialistes consultats.

  Si bé l'adjectiu textual també significa 'literal', es considera que en aquest context no genera cap mena d'ambigüitat. Per aquest motiu, i per no trencar el paral·lelisme amb l'estructura del terme relacionat emoticona gràfica (nom + adj), s'ha desestimat emoticona de text, que també podria ser una denominació adequada del concepte.

  Es descarten, per a aquest concepte, les formes emoticona primària, emoticona tipogràfica, emoticona de teclat, emotigrafia i carona, que també s'han valorat, perquè es considera que la forma aprovada descriu més bé, i d'una manera més precisa, el concepte.


  Pel que fa a emoticona gràfica,

  ·és una denominació lingüísticament adequada, que descriu amb precisió el concepte: un dels sentits de l'adjectiu gràfic -a és 'relatiu al dibuix o a la imatge'(2), i aquest tipus d'emoticones tenen, justament, format d'imatge;

  ·s'oposa a la forma emoticona textual, que designa les emoticones compostes amb caràcters;

  ·ja es documenta en alguns contextos especialitzats;

  ·en altres llengües s'utilitzen denominacions paral·leles;

  ·té el vistiplau dels especialistes consultats.

  Pel que fa a emoji (denominació japonesa que significa 'pictograma', de e 'imatge' i moji 'caràcter'), sinònim complementari de emoticona gràfica,

  ·és una denominació força popular d'aquest concepte i ja es recull en nombroses fonts especialitzades i lexicogràfiques;

  ·és una forma internacional, molt estesa també en les altres llengües considerades de referència;

  ·té el vistiplau dels especialistes consultats.

  Es descarten, per a aquest concepte, les formes emoticona animada i emoticona simbòlica, documentades en algunes fonts, perquè es consideren semànticament poc adequades.

  Per paral·lelisme amb emoticona textual, i perquè és una denominació catalana transparent, s'ha optat per donar prioritat a emoticona gràfica per sobre del manlleu emoji, que s'accepta com a denominació secundària.


  Quant a kaomoji, denominació japonesa (de kao 'cara' i moji 'caràcter'),

  ·és pràcticament l'única denominació utilitzada per a fer referència a aquest concepte, associat específicament amb la cultura japonesa;

  ·és una forma internacional, utilitzada també en la resta de llengües considerades de referència;

  ·té el vistiplau dels especialistes consultats.

  Es descarta la forma emoticona japonesa, documentada en alguns contextos, perquè se sol utilitzar sempre al costat del mot japonès kaomoji, com a mera descripció o explicació. Cal tenir en compte, d'altra banda, que al Japó també es creen emoticones gràfiques, de manera que emoticona japonesa podria resultar una forma ambigua.

  També es descarta la forma verticona (calc del castellà verticono, a partir de icono vertical, perquè aquestes emoticones es llegeixen segons una orientació vertical) perquè no té ús i ha estat rebutjada pels especialistes consultats. Pels mateixos motius es descarta també emoticona vertical, que, a més, es considera una forma poc transparent.


  Finalment, la forma adhesiu, calc de l'anglès sticker,

  ·és una forma motivada des del punt de vista semàntic, que fa una analogia entre aquest tipus d'icones digitals i els adhesius tradicionals, utilitzats com a elements decoratius;

  ·ja té un cert ús i és la forma difosa fins ara des del TERMCAT;

  ·en les altres llengües s'utilitzen també denominacions paral·leles;

  ·té el vistiplau dels especialistes consultats.

  Es descarta la forma enganxina, tot i que és força popular amb el sentit general d''adhesiu', perquè és un calc del castellà pegatina no acceptat per la normativa.

  Es desestima, igualment, la incorporació del manlleu sticker, que es considera innecessari.


  (1) La definició amb què es va aprovar aquesta denominació era: "Símbol gràfic construït a partir de caràcters ASCII que representa un rostre humà amb diverses expressions i que s'utilitza per a transmetre estats d'ànim en els missatges de correu electrònic i les tertúlies."

  (2) Aquest sentit no es recull encara al diccionari normatiu (sí, en canvi, el substantiu gràfic amb el sentit de "Representació per mitjà del dibuix"), però sí en altres diccionaris, com ara al diccionari de la llengua d'Enciclopèdia Catalana: "Que representa quelcom per mitjà del dibuix" (Diccionari.cat [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2016. <<http://www.diccionari.cat/>>), o al Diccionari descriptiu de la llengua catalana: "Que representa una cosa mitjançant la imatge" (Institut d'Estudis Catalans. Diccionari descriptiu de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, [2016]. <<http://dcc.iec.cat/ddlc/index.asp>>).


  [Acta 614, 23 de novembre de 2016]

     
 • 3559222   emoticona gràfica <Informàtica > Internet> emoticona gràfica
   
     
  • emoticona gràfica, n f
  • emoji, n m sin. compl.
  • es emoji, n m
  • es emoticono gráfico, n m
  • fr emoji, n m
  • fr émoticône graphique, n f
  • pt emoji, n m
  • en emoji, n
  • en graphic emoticon, n
  • en graphical emoticon, n

  <Informàtica > Internet>

  Emoticona en format d'imatge.

  Nota: 1. Les emoticones gràfiques formen part actualment de l'estàndard Unicode. Cadascuna disposa d'un codi específic i compta com un sol caràcter en l'escriptura.

  Nota: 2. Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació dels termes emoticona, emoticona textual, emoticona gràfica (sin. compl. emoji), kaomoji i adhesiu:

  Es revisa la definició(1) de la forma emoticona (aprovada a la sessió del Consell Supervisor núm. 290, del 27 de maig de 1997), que actualment ja no s'aplica tan sols als símbols gràfics construïts amb caràcters ASCII que representen un rostre humà, sinó a qualsevol icona que es fa servir en els serveis de correu electrònic i missatgeria per internet i en les xarxes socials per a expressar emocions i sensacions, independentment que s'hagi compost amb caràcters (ASCII o Unicode) o que, en consonància amb l'evolució tecnològica, tingui un format d'imatge.

  D'altra banda, també s'aproven les denominacions semànticament relacionades emoticona textual, emoticona gràfica (amb el sinònim complementari d'origen japonès emoji), kaomoji (també d'origen japonès) i adhesiu, pels motius següents:

  Pel que fa a la forma emoticona textual,

  ·és una denominació lingüísticament adequada, que descriu amb força precisió el concepte: textual significa 'relatiu al text', i aquest tipus d'emoticones es componen, justament, de signes de text;

  ·s'oposa a la forma emoticona gràfica, que designa les emoticones que tenen un format d'imatge;

  ·ja es documenta en alguns contextos especialitzats;

  ·en altres llengües s'utilitzen denominacions paral·leles;

  ·té el vistiplau dels especialistes consultats.

  Si bé l'adjectiu textual també significa 'literal', es considera que en aquest context no genera cap mena d'ambigüitat. Per aquest motiu, i per no trencar el paral·lelisme amb l'estructura del terme relacionat emoticona gràfica (nom + adj), s'ha desestimat emoticona de text, que també podria ser una denominació adequada del concepte.

  Es descarten, per a aquest concepte, les formes emoticona primària, emoticona tipogràfica, emoticona de teclat, emotigrafia i carona, que també s'han valorat, perquè es considera que la forma aprovada descriu més bé, i d'una manera més precisa, el concepte.


  Pel que fa a emoticona gràfica,

  ·és una denominació lingüísticament adequada, que descriu amb precisió el concepte: un dels sentits de l'adjectiu gràfic -a és 'relatiu al dibuix o a la imatge'(2), i aquest tipus d'emoticones tenen, justament, format d'imatge;

  ·s'oposa a la forma emoticona textual, que designa les emoticones compostes amb caràcters;

  ·ja es documenta en alguns contextos especialitzats;

  ·en altres llengües s'utilitzen denominacions paral·leles;

  ·té el vistiplau dels especialistes consultats.

  Pel que fa a emoji (denominació japonesa que significa 'pictograma', de e 'imatge' i moji 'caràcter'), sinònim complementari de emoticona gràfica,

  ·és una denominació força popular d'aquest concepte i ja es recull en nombroses fonts especialitzades i lexicogràfiques;

  ·és una forma internacional, molt estesa també en les altres llengües considerades de referència;

  ·té el vistiplau dels especialistes consultats.

  Es descarten, per a aquest concepte, les formes emoticona animada i emoticona simbòlica, documentades en algunes fonts, perquè es consideren semànticament poc adequades.

  Per paral·lelisme amb emoticona textual, i perquè és una denominació catalana transparent, s'ha optat per donar prioritat a emoticona gràfica per sobre del manlleu emoji, que s'accepta com a denominació secundària.


  Quant a kaomoji, denominació japonesa (de kao 'cara' i moji 'caràcter'),

  ·és pràcticament l'única denominació utilitzada per a fer referència a aquest concepte, associat específicament amb la cultura japonesa;

  ·és una forma internacional, utilitzada també en la resta de llengües considerades de referència;

  ·té el vistiplau dels especialistes consultats.

  Es descarta la forma emoticona japonesa, documentada en alguns contextos, perquè se sol utilitzar sempre al costat del mot japonès kaomoji, com a mera descripció o explicació. Cal tenir en compte, d'altra banda, que al Japó també es creen emoticones gràfiques, de manera que emoticona japonesa podria resultar una forma ambigua.

  També es descarta la forma verticona (calc del castellà verticono, a partir de icono vertical, perquè aquestes emoticones es llegeixen segons una orientació vertical) perquè no té ús i ha estat rebutjada pels especialistes consultats. Pels mateixos motius es descarta també emoticona vertical, que, a més, es considera una forma poc transparent.


  Finalment, la forma adhesiu, calc de l'anglès sticker,

  ·és una forma motivada des del punt de vista semàntic, que fa una analogia entre aquest tipus d'icones digitals i els adhesius tradicionals, utilitzats com a elements decoratius;

  ·ja té un cert ús i és la forma difosa fins ara des del TERMCAT;

  ·en les altres llengües s'utilitzen també denominacions paral·leles;

  ·té el vistiplau dels especialistes consultats.

  Es descarta la forma enganxina, tot i que és força popular amb el sentit general d''adhesiu', perquè és un calc del castellà pegatina no acceptat per la normativa.

  Es desestima, igualment, la incorporació del manlleu sticker, que es considera innecessari.


  (1) La definició amb què es va aprovar aquesta denominació era: "Símbol gràfic construït a partir de caràcters ASCII que representa un rostre humà amb diverses expressions i que s'utilitza per a transmetre estats d'ànim en els missatges de correu electrònic i les tertúlies."

  (2) Aquest sentit no es recull encara al diccionari normatiu (sí, en canvi, el substantiu gràfic amb el sentit de "Representació per mitjà del dibuix"), però sí en altres diccionaris, com ara al diccionari de la llengua d'Enciclopèdia Catalana: "Que representa quelcom per mitjà del dibuix" (Diccionari.cat [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2016. <<http://www.diccionari.cat/>>), o al Diccionari descriptiu de la llengua catalana: "Que representa una cosa mitjançant la imatge" (Institut d'Estudis Catalans. Diccionari descriptiu de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, [2016]. <<http://dcc.iec.cat/ddlc/index.asp>>).


  [Acta 614, 23 de novembre de 2016]