català | español | français | english

Casa Batlló Barcelona des de la Sagrada Família Arc de Triomf Les Rambles Parc de la Ciutadella Casa Milà (La Pedrera)

Dijous 27 de novembre

     

08:30 - 09:00

Registre

09:00 - 09:30Obertura de l'acte
Ferran Mascarell, conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Ester Franquesa, directora general de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya
Jan Hoel, president de l’Associació Europea de Terminologia

09:30 -10:00

Ponència
Ismael Peña-López, professor d’Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya UOC
El repte d'estar (professionalment) connectat

Presentació: Jordi Bover, director del TERMCAT

10:00 - 13:00

SECCIÓ 1: TREBALL COL·LABORATIU / MICROMECENATGE
Moderador: Jan Hoel, president de l'AET, Språkrådet, The Language Council of Norway (Oslo)
  10:00 - 10:30


Rodolfo Maslias, TERMcoord
Terminology management and social media in the Terminology Coordination Unit of the European Parliament
  10:30 - 11:00 Pausa i cafè
  11:00 - 11:30

Raquel Silva / Rute Costa, Universitat Nova de Lisboa
Working through collaborative networks of experts
  11:30 - 12:00


Klaus-Dirk Schmitz, Universitat de Colònia de Ciències Aplicades / Tatiana Gornostay, Tilde
Terminology as a Service - a model for collaborative terminology management
  12:00 - 12:30


Barbara Inge Karsch, BIK Terminology, Universitat de Nova York
It's getting crowded!
A critical view of what crowdsourcing can do for terminology as a discipline
  12:30 - 13:00


Sandra Cuadrado, TERMCAT / Josep Maria Gastó, Staitec
From content marketing to engagement: Terminology on digital marketing, a collaborative social project

13:00 - 15:00

Dinar

15:00 - 17:00

SECCIÓ 2: TREBALL TERMINOLÒGIC
Moderadora: Ágota Foris, Károli Gáspár University (Budapest)
  15:00 - 15:30

Anti Kanner, Finnish Termbank
Tieteen termipankki: how do you work collaboratively through a wiki format?
  15:30 - 16:00

Uwe Muegge/Carl Yao, CSOFT International

TermWiki is blurring the line between terminology management and social networking
  16:00 - 16:30

Anita Nuopponen / Niina Nissilä, Universitat de Vaasa (Finlàndia)
Social media as a tool for terminological research
  16:30 - 17:00

Marita Kristianssen, Norwegian School of Economics NHH
The use of blogs to identify specialised neologisms

17:15 - 19:00

Assemblea General de l’AET

20:00

Visita a La Pedrera de nit i sopar


Divendres 28 de novembre

     

09:30 - 12:00

SECCIÓ 3: COMUNICACIÓ/ CONNEXIÓ AMB ELS USUARIS
Moderadora: Maja Bratanić, Institute of Croatian Language and Linguistics (Zagreb)
  09:30 - 10:00

Maria Pia Montoro, European Commission/Intrasoft
Twitter provides a 'selfie' of evolving language
  10:00 - 10:30


Blanca Nájera, TERMNET
Do's and Don'ts in Social Networking - Report on Term Net’s experience in implementing the different social network possibilities
  10:30 - 11:00 Pausa i cafè
  11:00 - 11:30

Susanne Lervad, TERMPLUS
Textile terminologies and social media
  11:30 - 12:00 Henrik Nilsson, TNC The Swedish Centre for Terminology

12:00 - 13:00Lliurament dels Premis Internacionals de Terminologia
Corina Lascu, presidenta del jurat: obertura
Teresa Cabré, membre del jurat: discurs inaugural
Annete Weilandt i Besharat Fathi, guanyadors: presentació dels treballs

13:00 - 15:00

Dinar

15:00 - 17:30


SECCIÓ 4. Sessió oberta: EXPERIÈNCIES TERMINOLÒGIQUES EN PRIMERA PERSONA
[7 minuts per ponent]
Moderador: Henrik Nilsson, TNC The Swedish Centre for Terminology (Stockholm)
  15:00 - 16:00

Presentacions
Begoña Arrate, UZEI
Judit Freixa, SCATERM
Úna Bhreathnach / Gearóid Ó Cleircín, Dublin City University
Licia Corbolante, Assiterm
Peep Nemvalts, Tallinn University
  16:00 - 16:15 Pausa
  16:15 - 17:00

Presentacions
Anca Velicu, Universitat de Bucarest
Marta Grané / Maria Cortés, TERMCAT
Elisenda Bernal / Alba Milà, IULA
Marc Ibern / Ester Bonet, Unió de Federacions Esportives de Catalunya
Jan Hoel, Språkrådet
  17:00 - 17:30 Debat

17:30 - 18:00


Clausura
Jan Hoel, president de l'Associació Europea de Terminologia
Jordi Bover, director del TERMCAT

Actes