Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 al·lergologia ca al·lèrgia terme pral.n f en allergy  cod 609328004  
2 al·lergologia ca al·lèrgia a Atriplex lentiformis terme pral.n f es alergia a Atriplex lentiformis  
3 al·lergologia ca al·lèrgia a Blomia tropicalis terme pral.n f es alergia a Blomia tropicalis  
4 al·lergologia ca al·lèrgia a Botrytis cinerea terme pral.n f es alergia a Botrytis cinerea  
5 al·lergologia ca al·lèrgia a Candida albicans terme pral.n f es alergia a Candida albicans  
6 al·lergologia ca al·lèrgia a Cinnamomum terme pral.n f es alergia a cinamomo (Cinnamomum)  
7 al·lergologia ca al·lèrgia a Cladotanytarsus lewisi terme pral.n f es alergia a Cladotanytarsus lewisi  
8 al·lergologia ca al·lèrgia a vehicles terme pral.n f ca al·lèrgia a excipients sin. compl.n f en allergy to drug vehicle  cod 402593006  
9 al·lergologia ca al·lèrgia a Fusarium moniliforme terme pral.n f es alergia a Fusarium moniliforme  
10 al·lergologia ca al·lèrgia a Helminthosporium halodes terme pral.n f es alergia a Helminthosporium halodes  
11 al·lergologia ca al·lèrgia a Iva ciliata terme pral.n f es alergia a Iva ciliata  
12 al·lergologia ca al·lèrgia a Juniperus monticola terme pral.n f es alergia a enebro de montaña (Juniperus monticola)  
13 al·lergologia ca al·lèrgia al sapel·li (Entandrophragma cylindricum) terme pral.n f ca al·lèrgia a l'abebai (Entandrophragma cylindricum) sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'abudicre (Entandrophragma cylindricum) sin. compl.n f es alergia a sapeli (Entandrophragma cylindricum)  
14 al·lergologia ca al·lèrgia a l'àcar del gra (Acarus siro) terme pral.n f es alergia a ácaros de la harina (Acarus siro)  es alergia a ácaros de los granos (Acarus siro)  
15 al·lergologia ca al·lèrgia a l'acarbosa terme pral.n f en acarbose allergy  cod 294742003  
16 al·lergologia ca al·lèrgia a l'acebutolol terme pral.n f en acebutolol allergy  cod 293964005  
17 al·lergologia ca al·lèrgia a l'acemetacina terme pral.n f en acemetacin allergy  cod 293611008  
18 al·lergologia ca al·lèrgia a l'acenocumarol terme pral.n f ca al·lèrgia a l'acenocumarina sin. compl.n f en acenocoumarol allergy  en nicoumalone allergy  cod 294880008  
19 al·lergologia ca al·lèrgia al paracetamol-dextropropoxifè terme pral.n f ca al·lèrgia a l'acetaminofèn-dextropropoxifè sin. compl.n f en acetaminophen and dextropropoxyphene allergy  en paracetamol and dextropropoxyphene allergy  cod 297938000  
20 al·lergologia ca al·lèrgia a l'acetat de ciproterona-etinilestradiol terme pral.n f en cyproterone acetate and ethinylestradiol allergy  en cyproterone acetate and ethinyloestradiol allergy  cod 294770001  
21 al·lergologia ca al·lèrgia a l'acetazolamida terme pral.n f en acetazolamide allergy  cod 295030006  
22 al·lergologia ca al·lèrgia a l'acetilcisteïna terme pral.n f en acetylcysteine allergy  cod 294097003  
23 al·lergologia ca al·lèrgia a la sulfacetamida terme pral.n f ca al·lèrgia a l'acetilsulfanilamida sin. compl.n f ca al·lèrgia a la sulfanilacetamida sin. compl.n f en sulfacetamide allergy  en sulphacetamide allergy  cod 294582008  
24 al·lergologia ca al·lèrgia a l'acetohexamida terme pral.n f en acetohexamide allergy  cod 294729003  
25 al·lergologia ca al·lèrgia a l'aciclovir terme pral.n f en aciclovir allergy  cod 294384008  
26 al·lergologia ca al·lèrgia a l'àcid acètic terme pral.n f ca al·lèrgia a l'àcid etanoic sin. compl.n f en acetic acid allergy  cod 294404005  
27 al·lergologia ca al·lèrgia a l'aspirina terme pral.n f ca al·lèrgia a l'AAS sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'àcid acetilsalicílic sin. compl.n f en aspirin allergy  cod 293586001  
28 al·lergologia ca al·lèrgia a la glicina terme pral.n f ca al·lèrgia a l'àcid aminoacètic sin. compl.n f en glycine allergy  cod 294298002  
29 al·lergologia ca al·lèrgia a l'àcid ascòrbic terme pral.n f ca al·lèrgia a la vitamina C sin. compl.n f en ascorbic acid allergy  cod 294940003  
30 al·lergologia ca al·lèrgia a l'àcid azelaic terme pral.n f en azelaic acid allergy  cod 294180006  
31 al·lergologia ca al·lèrgia a l'àcid biliar terme pral.n f en allergy to bile acid  es alergia al ácido biliar  cod 720691008  
32 al·lergologia ca al·lèrgia a l'àcid biliar terme pral.n f en allergy to bile acid  cod 720691008  
33 al·lergologia ca al·lèrgia a l'àcid bòric terme pral.n f ca al·lèrgia a la sal sedant de Homberg sin. compl.n f en boric acid allergy  cod 294434000  
34 al·lergologia ca al·lèrgia a l'àcid clavulànic terme pral.n f es alergia a clavulánico  
35 al·lergologia ca al·lèrgia a l'àcid deshidrocòlic terme pral.n f en allergy to dehydrocholic acid  en dehydrocholic acid allergy  cod 293700007  
36 al·lergologia ca al·lèrgia a l'àcid etacrínic terme pral.n f en etacrynic acid allergy  en ethacrynic acid allergy  cod 295002006  
37 al·lergologia ca al·lèrgia a l'àcid folínic terme pral.n f ca al·lèrgia a la leucovorina sin. compl.n f en folinic acid allergy  cod 294931002  
38 al·lergologia ca al·lèrgia a l'àcid fusídic terme pral.n f en fusidic acid allergy  cod 294482006  
39 al·lergologia ca al·lèrgia a l'àcid gamolènic terme pral.n f en gamolenic acid allergy  cod 294206005  
40 al·lergologia ca al·lèrgia a l'àcid mandèlic terme pral.n f ca al·lèrgia a l'àcid amigdàlic sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'àcid amigdalínic sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'àcid fenilglicòlic sin. compl.n f en mandelic acid allergy  cod 294563004  
41 al·lergologia ca al·lèrgia a l'àcid mefenàmic terme pral.n f en mefenamic acid allergy  cod 293623002  
42 al·lergologia ca al·lèrgia a l'àcid nalidíxic terme pral.n f en nalidixic acid allergy  cod 294486009  
43 al·lergologia ca al·lèrgia a l'àcid quenodesoxicòlic terme pral.n f en allergy to chenodeoxycholic acid  en chenodeoxycholic acid allergy  cod 293699006  
44 al·lergologia ca al·lèrgia a l'àcid quenodesoxicòlic-ursodesoxicòlic terme pral.n f en allergy to chenodeoxycholic acid + ursodeoxycholic acid  en chenodeoxycholic and ursodeoxycholic acid allergy  cod 293702004  
45 al·lergologia ca al·lèrgia a l'àcid salicílic per via tòpica terme pral.n f en topical salicylic acid allergy  cod 294201000  
46 al·lergologia ca al·lèrgia a l'àcid tiaprofènic terme pral.n f en tiaprofenic acid allergy  cod 293632000  
47 al·lergologia ca al·lèrgia a l'àcid tranexàmic terme pral.n f en tranexamic acid allergy  cod 294887006  
48 al·lergologia ca al·lèrgia a l'àcid ursodesoxicòlic terme pral.n f en allergy to ursodeoxycholic acid  en ursodeoxycholic acid allergy  cod 293701006  
49 al·lergologia ca al·lèrgia a l'acipimox terme pral.n f en acipimox allergy  cod 294958009  
50 al·lergologia ca al·lèrgia a l'acitretina terme pral.n f en acitretin allergy  cod 294209003  
51 al·lergologia ca al·lèrgia a l'aclarubicina terme pral.n f en aclarubicin allergy  cod 293764000  
52 al·lergologia ca al·lèrgia a l'acrivastina terme pral.n f en acrivastine allergy  cod 294113002  
53 al·lergologia ca al·lèrgia a l'actinídia (Actinidia deliciosa) terme pral.n f ca al·lèrgia al kiwi (Actinidia deliciosa) sin. compl.n f es alergia a árbol del kiwi (Actinidia deliciosa)  
54 al·lergologia ca al·lèrgia a l'adenosina terme pral.n f en adenosine allergy  cod 294975003  
55 al·lergologia ca al·lèrgia a l'adhesiu tissular quirúrgic terme pral.n f en surgical tissue adhesive allergy  cod 294189007  
56 al·lergologia ca al·lèrgia a l'agrelleta (Rumex acetosella) terme pral.n f es alergia a acederilla (Rumex acetosella)  
57 al·lergologia ca al·lèrgia a l'agrostis (Agrostis stolonifera) terme pral.n f ca al·lèrgia a l'agrostis blanca (Agrostis stolonifera) sin. compl.n f es alergia a Agrostis stolonifera  
58 al·lergologia ca al·lèrgia a l'aigua terme pral.n f es alergia al agua  
59 al·lergologia ca al·lèrgia a l'albendazole terme pral.n f en albendazole allergy  cod 294459009  
60 al·lergologia ca al·lèrgia a l'albercoc terme pral.n f ca al·lèrgia al fruit de l'albercoquer (Prunus armeniaca) sin. compl.n f es alergia a albaricoque (Prunus armeniaca)  
61 al·lergologia ca al·lèrgia a l'albúmina sèrica bovina terme pral.n f es alergia a albúmina sérica bovina  
62 al·lergologia ca al·lèrgia a l'albúmina sèrica de gat terme pral.n f es alergia a albúmina sérica de gato  
63 al·lergologia ca al·lèrgia a l'albúmina sèrica de gos terme pral.n f es alergia a albúmina sérica de perro  
64 al·lergologia ca al·lèrgia a l'albúmina sèrica de porc terme pral.n f es alergia a albúmina sérica de cerdo  
65 al·lergologia ca al·lèrgia al salbutamol terme pral.n f ca al·lèrgia a l'albuterol sin. compl.n f en salbutamol allergy  cod 294037000  
66 al·lergologia ca al·lèrgia a l'alclometasona terme pral.n f en alclometasone allergy  cod 294691003  
67 al·lergologia ca al·lèrgia a l'alcohol desnaturalitzat industrial terme pral.n f ca al·lèrgia a l'alcohol desnaturalitzat per a usos industrials sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'esperit metilat industrial sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'esperit metilat per a usos industrials sin. compl.n f en industrial methylated spirit allergy  cod 294421001  
68 al·lergologia ca al·lèrgia a l'alcohol nicotinílic terme pral.n f en nicotinyl alcohol allergy  cod 295100001  
69 al·lergologia ca al·lèrgia a l'alcohol polivinílic terme pral.n f en polyvinyl alcohol allergy  cod 294332002  
70 al·lergologia ca al·lèrgia a l'alcuroni terme pral.n f en alcuronium allergy  cod 294227000  
71 al·lergologia ca al·lèrgia a l'aldesleucina terme pral.n f en aldesleukin allergy  cod 293733002  
72 al·lergologia ca al·lèrgia a l'alfàbrega (Ocimum basilicum) terme pral.n f ca al·lèrgia a l'alfàbega (Ocimum basilicum) sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'alfabeguera (Ocimum basilicum) sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'alfabreguera (Ocimum basilicum) sin. compl.n f es alergia a albahaca (Ocimum basilicum)  
73 al·lergologia ca al·lèrgia a l'alfentanil terme pral.n f en alfentanil allergy  cod 293604009  
74 al·lergologia ca al·lèrgia a l'alfuzosina terme pral.n f en alfuzosin allergy  cod 293986006  
75 al·lergologia ca al·lèrgia a l'alimemazina terme pral.n f ca al·lèrgia a la trimeprazina terme pral.n f en alimemazine allergy  en rimeprazine allergy  en trimeprazine allergy  cod 294140002  
76 al·lergologia ca al·lèrgia a l'alimentació parenteral terme pral.n f ca al·lèrgia a la nutrició intravenosa sin. compl.n f ca al·lèrgia a la nutrició parenteral sin. compl.n f en intravenous nutrition allergy  cod 294904000  
77 al·lergologia ca al·lèrgia a l'alimentació parenteral preparada terme pral.n f en intravenous nutrition (ready mixed) allergy  cod 294911001  
78 al·lergologia ca al·lèrgia a l'al·lilestrenol terme pral.n f en allylestrenol allergy  en allyloestrenol allergy  cod 294746000  
79 al·lergologia ca al·lèrgia a l'al·lopurinol terme pral.n f en allopurinol allergy  cod 294220003  
80 al·lergologia ca al·lèrgia a l'alopecur de prat (Alopecurus pratensis) terme pral.n f es alergia a alopecuro (Alopercurus pratensis)  es alergia a cola de zorra (Alopercurus pratensis)  
81 al·lergologia ca al·lèrgia a l'alprazolam terme pral.n f en alprazolam allergy  cod 293892004  
82 al·lergologia ca al·lèrgia a l'alprostadil terme pral.n f en alprostadil allergy  cod 294255001  
83 al·lergologia ca al·lèrgia a l'alteplasa terme pral.n f en alteplase allergy  cod 295110005  
84 al·lergologia ca al·lèrgia a l'altimira (Artemisia vulgaris) terme pral.n f es alergia a artemisa (Artemisia vulgaris)  
85 al·lergologia ca al·lèrgia a l'alumini terme pral.n f en allergy to aluminium  en aluminium allergy  cod 402306009  
86 al·lergologia ca al·lèrgia a l'alverina terme pral.n f en alverine allergy  cod 293691009  
87 al·lergologia ca al·lèrgia a l'alvocat terme pral.n f ca al·lèrgia al fruit de l'alvocater (Persea americana) sin. compl.n f es alergia a aguacate (Persea americana)  
88 al·lergologia ca al·lèrgia a l'alzina (Quercus ilex) terme pral.n f es alergia a encina (Quercus ilex)  
89 al·lergologia ca al·lèrgia a l'amantadina terme pral.n f en amantadine allergy  cod 293811005  
90 al·lergologia ca al·lèrgia a l'amarant (Amaranthus) terme pral.n f es alergia a amaranto común (Amaranthus)  
91 al·lergologia ca al·lèrgia a l'ametlla terme pral.n f ca al·lèrgia a l'ametla sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit de l'ametller (Prunus dulcis) sin. compl.n f es alergia a almendra (Prunus dulcis)  
92 al·lergologia ca al·lèrgia a l'amfepramona terme pral.n f ca al·lèrgia al dietilpropió sin. compl.n f en diethylpropion allergy  cod 293805007  
93 al·lergologia ca al·lèrgia a l'amfotericina terme pral.n f ca al·lèrgia a l'amfotericina B sin. compl.n f en amphotericin allergy  cod 294349009  
94 al·lergologia ca al·lèrgia a l'amifostina terme pral.n f en amifostine allergy  cod 293732007  
95 al·lergologia ca al·lèrgia a l'amikacina terme pral.n f en amikacin allergy  cod 294463002  
96 al·lergologia ca al·lèrgia a l'amilasa terme pral.n f es alergia a amilasa  
97 al·lergologia ca al·lèrgia a l'amilorida terme pral.n f en amiloride allergy  cod 295010007  
98 al·lergologia ca al·lèrgia a l'amilorida i als diürètics d'ansa terme pral.n f ca al·lèrgia a l'amilorida i als diürètics de sostre alt sin. compl.n f en amiloride and loop diuretic allergy  cod 295012004  
99 al·lergologia ca al·lèrgia a l'amilorida i als diürètics tiazídics terme pral.n f en amiloride and thiazide diuretic allergy  cod 295013009  
100 al·lergologia ca al·lèrgia a l'aminofil·lina terme pral.n f en aminophylline allergy  cod 294158008  
101 al·lergologia ca al·lèrgia a l'aminoglutetimida terme pral.n f en aminoglutethimide allergy  cod 293787008  
102 al·lergologia ca al·lèrgia a l'amiodarona terme pral.n f en amiodarone allergy  cod 294988000  
103 al·lergologia ca al·lèrgia a l'amitriptilina terme pral.n f en amitriptyline allergy  cod 293829000  
104 al·lergologia ca al·lèrgia a l'amlodipina terme pral.n f en amlodipine allergy  cod 294002003  
105 al·lergologia ca al·lèrgia a l'amobarbital terme pral.n f en amobarbital allergy  en amylobarbitone allergy  cod 293880004  
106 al·lergologia ca al·lèrgia a l'amobarbital sòdic terme pral.n f ca al·lèrgia a l'amobarbital de sodi sin. compl.n f en amobarbital sodium allergy  en amylobarbitone sodium allergy  cod 293883002  
107 al·lergologia ca al·lèrgia a l'amodiaquina terme pral.n f en amodiaquine allergy  cod 294390007  
108 al·lergologia ca al·lèrgia a l'amorolfina terme pral.n f en amorolfine allergy  cod 294346002  
109 al·lergologia ca al·lèrgia a l'amoxapina terme pral.n f en amoxapine allergy  cod 293828008  
110 al·lergologia ca al·lèrgia a l'amoxicil·lina terme pral.n f en amoxicillin allergy  cod 294505008  
111 al·lergologia ca al·lèrgia a l'amoxicil·lina-àcid clavulànic terme pral.n f ca al·lèrgia a l'amoxicil·lina-clavulanat de potassi terme pral.n f en amoxicillin + clavulanate potassium allergy  en co-amoxiclav allergy  cod 294523000  
112 al·lergologia ca al·lèrgia a l'ampicil·lina terme pral.n f en ampicillin allergy  cod 294506009  
113 al·lergologia ca al·lèrgia a l'ampicil·lina-cloxacil·lina terme pral.n f en ampicillin and cloxacillin allergy  cod 294522005  
114 al·lergologia ca al·lèrgia a l'ampicil·lina-flucloxacil·lina terme pral.n f en ampicillin + floxacillin allergy  en ampicillin + flucloxacillin allergy  en co-fluampicil allergy  cod 294524006  
115 al·lergologia ca al·lèrgia a l'amsacrina terme pral.n f en amsacrine allergy  cod 293778004  
116 al·lergologia ca al·lèrgia a l'ancrod terme pral.n f en ancrod allergy  cod 294871008  
117 al·lergologia ca al·lèrgia a l'anet (Anethum graveolens) terme pral.n f ca al·lèrgia al fonoll pudent (Anethum graveolens) sin. compl.n f es alergia a eneldo (Anethum graveolens)  
118 al·lergologia ca al·lèrgia a l'anfós lanceolat (Epinephelus lanceolatus) terme pral.n f es alergia a mero gigante (Epinephelus lanceolatus)  
119 al·lergologia ca al·lèrgia a l'anhídrid ftàlic terme pral.n f es alergia a anhídrido ftálico  
120 al·lergologia ca al·lèrgia a l'anís (Pimpinella anisum) terme pral.n f ca al·lèrgia a la matafaluga (Pimpinella anisum) sin. compl.n f es alergia a anís (Pimpinella anisum)  
121 al·lergologia ca al·lèrgia a l'anisakis (Anisakis) terme pral.n f es alergia a anisakis (Anisakis)  
122 al·lergologia ca al·lèrgia a l'anistreplasa terme pral.n f en anistreplase allergy  cod 295111009  
123 al·lergologia ca al·lèrgia a l'antagonista del receptor 5-HT3 terme pral.n f ca al·lèrgia a l'antagonista del receptor de 5-hidroxitriptamina 3 terme pral.n f ca al·lèrgia a l'antagonista del receptor de serotonina 3 sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'antagonista del receptor de serotonina 3 sin. compl.n f en 5-HT3-receptor antagonist allergy  en 5-hydroxytryptamine-3-receptor antagonist allergy  cod 293676007  
124 al·lergologia ca al·lèrgia a l'antazolina terme pral.n f ca al·lèrgia a la imidamina sin. compl.n f en antazoline allergy  cod 294125004  
125 al·lergologia ca al·lèrgia a l'antídot contra les cremades per àcid fluorhídric terme pral.n f en hydrofluoric acid burn antidote allergy  cod 294274009  
126 al·lergologia ca al·lèrgia a l'antitoxina del botulisme terme pral.n f en botulism antitoxin allergy  cod 294668002  
127 al·lergologia ca al·lèrgia a l'antitoxina diftèrica terme pral.n f en diphtheria antitoxin allergy  cod 294669005  
128 al·lergologia ca al·lèrgia a l'antitrombina III terme pral.n f en antithrombin III allergy  cod 294855008  
129 al·lergologia ca al·lèrgia al seitó (Engraulis encrasicolus) terme pral.n f ca al·lèrgia a l'aladroc (Engraulis encrasicolus) sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'anxova (Engraulis encrasicolus) sin. compl.n f es alergia a anchoa (Engraulis encrasicolus)  
130 al·lergologia ca al·lèrgia a l'api (Apium graveolens) terme pral.n f es alergia a apio (Apium graveolens)  
131 al·lergologia ca al·lèrgia a l'apomorfina terme pral.n f en apomorphine allergy  cod 293812003  
132 al·lergologia ca al·lèrgia a l'apraclonidina terme pral.n f en apraclonidine allergy  cod 294057001  
133 al·lergologia ca al·lèrgia a l'aprotinina terme pral.n f en aprotinin allergy  cod 294889009  
134 al·lergologia ca al·lèrgia a l'arabinòsid de citosina terme pral.n f ca al·lèrgia a l'ARA-C sin. compl.n f ca al·lèrgia a la citarabina sin. compl.n f en cytarabine allergy  cod 293775001  
135 al·lergologia ca al·lèrgia al capoc terme pral.n f ca al·lèrgia a l'aràujia sin. compl.n f ca al·lèrgia al miraguà sin. compl.n f es alergia al miraguano  
136 al·lergologia ca al·lèrgia a l'areng (Clupea harengus) terme pral.n f es alergia a arenque (Clupea harengus)  
137 al·lergologia ca al·lèrgia a l'arna de la farina (Ephestia kuehniella) terme pral.n f es alergia a polilla de la harina (Ephestia kuehniella)  
138 al·lergologia ca al·lèrgia a la pastanaga terme pral.n f ca al·lèrgia a l'arrel de la bastanaga (Daucus carota ssp. sativus) sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'arrel de la carrota (Daucus carota ssp. sativus) sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'arrel de la pastanaga (Daucus carota ssp. sativus) sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'arrel de la safanòria (Daucus carota ssp. sativus) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la bastanaga sin. compl.n f ca al·lèrgia a la carrota sin. compl.n f ca al·lèrgia a la safanòria sin. compl.n f en allergy to carrot (Daucus carota ssp. sativus)  cod 420080006  
139 al·lergologia ca al·lèrgia a l'articaïna terme pral.n f es alergia a articaína  
140 al·lergologia ca al·lèrgia a l'aserbina terme pral.n f en aserbine allergy  cod 294188004  
141 al·lergologia ca al·lèrgia a l'astemizole terme pral.n f en astemizole allergy  cod 294111000  
142 al·lergologia ca al·lèrgia a l'atenolol terme pral.n f en atenolol allergy  cod 293965006  
143 al·lergologia ca al·lèrgia a l'atovaquona terme pral.n f en atovaquone allergy  cod 294596002  
144 al·lergologia ca al·lèrgia a l'atracuri terme pral.n f en atracurium allergy  cod 294228005  
145 al·lergologia ca al·lèrgia a l'atropina terme pral.n f en atropine allergy  cod 294076004  
146 al·lergologia ca al·lèrgia a l'auranofina terme pral.n f en auranofin allergy  cod 294240005  
147 al·lergologia ca al·lèrgia a l'aurotiomalat de sodi terme pral.n f en sodium aurothiomalate allergy  cod 294239008  
148 al·lergologia ca al·lèrgia a l'avellana terme pral.n f ca al·lèrgia al fruit de l'avellaner (Corylus avellana) sin. compl.n f es alergia a la avellana (Corylus avellana)  
149 al·lergologia ca al·lèrgia a l'avellaner (Corylus avellana) terme pral.n f es alergia al avellano (Corylus avellana)  
150 al·lergologia ca al·lèrgia a l'azatioprina terme pral.n f ca al·lèrgia a l'AZA sin. compl.n f en azathioprine allergy  cod 293799001  
151 al·lergologia ca al·lèrgia a l'azapropazona terme pral.n f en azapropazone allergy  cod 293612001  
152 al·lergologia ca al·lèrgia a l'azatadina terme pral.n f en azatadine allergy  cod 294127007  
153 al·lergologia ca al·lèrgia a l'azelastina terme pral.n f en azelastine allergy  cod 294115009  
154 al·lergologia ca al·lèrgia a l'azitromicina terme pral.n f en azithromycin allergy  cod 294472005  
155 al·lergologia ca al·lèrgia a l'azlocil·lina terme pral.n f en azlocillin allergy  cod 294516001  
156 al·lergologia ca al·lèrgia a la zidovudina terme pral.n f ca al·lèrgia a l'azidodesoxitimidina sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'AZT sin. compl.n f en zidovudine allergy  cod 294369004  
157 al·lergologia ca al·lèrgia a l'aztreonam terme pral.n f en aztreonam allergy  cod 294565006  
158 al·lergologia ca al·lèrgia a l'econazole terme pral.n f en econazole allergy  cod 294359005  
159 al·lergologia ca al·lèrgia a l'ecotiopat terme pral.n f en ecothiopate allergy  cod 294014006  
160 al·lergologia ca al·lèrgia a l'edetat terme pral.n f en edetate allergy  cod 294285006  
161 al·lergologia ca al·lèrgia a l'edetat de dicobalt terme pral.n f en dicobalt edetate allergy  cod 294286007  
162 al·lergologia ca al·lèrgia a l'edetat de sodi i calci terme pral.n f en sodium calciumedetate allergy  cod 294287003  
163 al·lergologia ca al·lèrgia a l'edetat disòdic terme pral.n f en disodium edetate allergy  cod 294289000  
164 al·lergologia ca al·lèrgia a l'edetat trisòdic terme pral.n f en trisodium edetate allergy  cod 294288008  
165 al·lergologia ca al·lèrgia a l'edrofoni terme pral.n f en edrophonium allergy  cod 294015007  
166 al·lergologia ca al·lèrgia a l'efedrina terme pral.n f en ephedrine allergy  cod 294062000  
167 al·lergologia ca al·lèrgia a l'emperador (Xiphias gladius) terme pral.n f ca al·lèrgia al peix espasa (Xiphias gladius) sin. compl.n f es alergia a pez espada (Xiphias gladius)  
168 al·lergologia ca al·lèrgia a l'enantat de flufenazina terme pral.n f en fluphenazine enanthate allergy  cod 293932003  
169 al·lergologia ca al·lèrgia a l'enbucrilat terme pral.n f en enbucrilate allergy  cod 294190003  
170 al·lergologia ca al·lèrgia a l'enflurà terme pral.n f en enflurane allergy  cod 293712006  
171 al·lergologia ca al·lèrgia a l'enoxacina terme pral.n f en enoxacin allergy  cod 294488005  
172 al·lergologia ca al·lèrgia a l'enoxaparina terme pral.n f en enoxaparin allergy  cod 294873006  
173 al·lergologia ca al·lèrgia a l'enoximona terme pral.n f en enoximone allergy  cod 295060001  
174 al·lergologia ca al·lèrgia a l'enterotoxina D produïda per l'estafilococ daurat (Staphylococcus aureus) terme pral.n f ca al·lèrgia a l'enterotoxina D de l'estafilococ daurat (Staphylococcus aureus) sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'enterotoxina estafilocòccica D produïda per l'estafilococ daurat (Staphylococcus aureus) sin. compl.n f es alergia a enterotoxina D de Staphylococcus aureus  
175 al·lergologia ca al·lèrgia a l'enterotoxina produïda per l'estafilococ daurat (Staphylococcus aureus) terme pral.n f ca al·lèrgia a l'enterotoxina de l'estafilococ daurat (Staphylococcus aureus) sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'enterotoxina estafilocòccica produïda per l'estafilococ daurat (Staphylococcus aureus) sin. compl.n f es alergia a enterorotoxina de Staphylococcus aureus TSST  
176 al·lergologia ca al·lèrgia a l'epirubicina terme pral.n f en epirubicin allergy  cod 293767007  
177 al·lergologia ca al·lèrgia a l'epiteli d'animal terme pral.n f es alergia al epitelio de animal  
178 al·lergologia ca al·lèrgia a l'epiteli d'ovella terme pral.n f es alergia a epitelio de oveja  
179 al·lergologia ca al·lèrgia a l'epiteli de cabra terme pral.n f es alergia a epitelio de cabra  
180 al·lergologia ca al·lèrgia a l'epiteli de canari terme pral.n f es alergia al epitelio de canario  
181 al·lergologia ca al·lèrgia a l'epiteli de cavall terme pral.n f es alergia al epitelio de caballo  
182 al·lergologia ca al·lèrgia a l'epiteli de cérvol terme pral.n f es alergia a epitelio de ciervo  es alergia a epitelio de venado  
183 al·lergologia ca al·lèrgia a l'epiteli de conill terme pral.n f es alergia a epitelio de conejo  
184 al·lergologia ca al·lèrgia a l'epiteli de fura terme pral.n f es alergia a epitelio de hurón  
185 al·lergologia ca al·lèrgia a l'epiteli de gat terme pral.n f es alergia al epitelio de gato  
186 al·lergologia ca al·lèrgia a l'epiteli de gos terme pral.n f es alergia a epitelio de perro  
187 al·lergologia ca al·lèrgia a l'epiteli de guineu terme pral.n f es alergia a epitelio de zorro  
188 al·lergologia ca al·lèrgia a l'epiteli de hàmster terme pral.n f es alergia a epitelio de hámster  
189 al·lergologia ca al·lèrgia a l'epiteli de periquito comú terme pral.n f ca al·lèrgia a l'epiteli de periquito sin. compl.n f es alergia al epitelio de periquito australiano  
190 al·lergologia ca al·lèrgia a l'epiteli de porc terme pral.n f es alergia a epitelio de cerdo  
191 al·lergologia ca al·lèrgia a l'epiteli de rata terme pral.n f es alergia a epitelio de rata  
192 al·lergologia ca al·lèrgia a l'epiteli de ratolí terme pral.n f es alergia a epitelio de ratón  
193 al·lergologia ca al·lèrgia a l'epiteli de ren terme pral.n f es alergia a epitelio de reno  
194 al·lergologia ca al·lèrgia a l'epiteli de vaca terme pral.n f es alergia a epitelio de vaca  
195 al·lergologia ca al·lèrgia a l'epiteli de visó terme pral.n f es alergia a epitelio de visón  
196 al·lergologia ca al·lèrgia a l'epiteli de xinxilla terme pral.n f es alergia a epitelio de chinchilla  
197 al·lergologia ca al·lèrgia a l'epoetina alfa terme pral.n f en epoetin alfa allergy  cod 294844008  
198 al·lergologia ca al·lèrgia a l'epoetina beta terme pral.n f en epoetin beta allergy  cod 294845009  
199 al·lergologia ca al·lèrgia a l'ergolina terme pral.n f en ergoline drug allergy  cod 294799006  
200 al·lergologia ca al·lèrgia a l'ergometrina terme pral.n f ca al·lèrgia a l'ergobasina sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'ergonovina sin. compl.n f en ergometrine allergy  cod 295068008  
201 al·lergologia ca al·lèrgia a l'eritromicina terme pral.n f en allergy to erythromycin  en erythromycin allergy  cod 91931000  
202 al·lergologia ca al·lèrgia a l'ertapenem terme pral.n f en allergy to ertapenem  cod 441725009  
203 al·lergologia ca al·lèrgia a l'escarabat destructor (Trogoderma angustum) terme pral.n f es alergia a escarabajo de Berlín (Trogoderma angustum)  
204 al·lergologia ca al·lèrgia a l'escarola (Cichorium endivia var. crispum) terme pral.n f es alergia a la escarola (Cichorium endivia var. crispum)  
205 al·lergologia ca al·lèrgia a l'escopolamina terme pral.n f ca al·lèrgia a la hioscina sin. compl.n f ca al·lèrgia al tropat d'escopina sin. compl.n f en hyoscine allergy  cod 294074001  
206 al·lergologia ca al·lèrgia a la canyella terme pral.n f ca al·lèrgia a l'escorça del canyeller (Cinnamomum verum) sin. compl.n f en allergy to cinnamon (Cinnamomum verum)  cod 418397007  
207 al·lergologia ca al·lèrgia a la fisostigmina terme pral.n f ca al·lèrgia a l'eserina sin. compl.n f en physostigmine allergy  cod 294011003  
208 al·lergologia ca al·lèrgia a l'esmolol terme pral.n f en esmolol allergy  cod 293969000  
209 al·lergologia ca al·lèrgia a l'espàrrec terme pral.n f ca al·lèrgia al brot de l'esparreguera (Asparagus officinalis) sin. compl.n f es alergia a espárragos (Asparagus officinalis)  
210 al·lergologia ca al·lèrgia a l'espectinomicina terme pral.n f en spectinomycin allergy  cod 294474006  
211 al·lergologia ca al·lèrgia a l'espinac (Spinacia oleracea) terme pral.n f es alergia a espinacas (Spinacia oleracea)  
212 al·lergologia ca al·lèrgia a l'espironolactona terme pral.n f en spironolactone allergy  cod 295009002  
213 al·lergologia ca al·lèrgia a l'espironolactona i als diürètics d'ansa terme pral.n f ca al·lèrgia a l'espironolactona i als diürètics de sostre alt sin. compl.n f en spironolactone and loop diuretic allergy  cod 295014003  
214 al·lergologia ca al·lèrgia a l'espironolactona i als diürètics tiazídics terme pral.n f en spironolactone and thiazide diuretic allergy  cod 295015002  
215 al·lergologia ca al·lèrgia a l'estanozolol terme pral.n f en stanozolol allergy  cod 294762006  
216 al·lergologia ca al·lèrgia a l'estibogluconat de sodi terme pral.n f en sodium stibogluconate allergy  cod 294598001  
217 al·lergologia ca al·lèrgia a l'estradiol terme pral.n f en estradiol allergy  en oestradiol allergy  cod 294782005  
218 al·lergologia ca al·lèrgia a l'estradiol per via oral terme pral.n f en oral estradiol allergy  en oral oestradiol allergy  cod 294783000  
219 al·lergologia ca al·lèrgia a l'estradiol per via tòpica terme pral.n f en topical estradiol allergy  en topical oestradiol allergy  cod 294785007  
220 al·lergologia ca al·lèrgia a l'estragó (Artemisia dracunculus) terme pral.n f ca al·lèrgia al dragonet (Artemisia dracunculus) sin. compl.n f es alergia a estragón (Artemisia dracunculus)  
221 al·lergologia ca al·lèrgia a l'estramustina terme pral.n f en estramustine allergy  cod 293752008  
222 al·lergologia ca al·lèrgia a l'estreptocinasa terme pral.n f en streptokinase allergy  cod 295108008  
223 al·lergologia ca al·lèrgia a l'estreptocinasa-estreptodornasa terme pral.n f en streptokinase streptodornase allergy  cod 295115000  
224 al·lergologia ca al·lèrgia a l'estreptomicina terme pral.n f en streptomycin allergy  cod 294466005  
225 al·lergologia ca al·lèrgia a l'estriol terme pral.n f en estriol allergy  en oestriol allergy  cod 294794001  
226 al·lergologia ca al·lèrgia a l'estropipat terme pral.n f en piperazine estrone sulfate allergy  en piperazine estrone sulphate allergy  en piperazine oestrone sulfate allergy  en piperazine oestrone sulphate allergy  cod 294786008  
227 al·lergologia ca al·lèrgia a l'etambutol terme pral.n f en allergy to ethambutol  en ethambutolol allergy  cod 294615008  
228 al·lergologia ca al·lèrgia a l'etamivan terme pral.n f en ethamivan allergy  cod 294100008  
229 al·lergologia ca al·lèrgia a l'etamsilat terme pral.n f en etamsylate allergy  en ethamsylate allergy  cod 294885003  
230 al·lergologia ca al·lèrgia a l'alcohol etílic terme pral.n f ca al·lèrgia a l'alcohol sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'etanol sin. compl.n f en allergy to alcohol  en allergy to ethanol  en allergy to ethyl alcohol  cod 420140004  
231 al·lergologia ca al·lèrgia a l'èter terme pral.n f ca al·lèrgia a l'èter etílic terme pral.n f ca al·lèrgia a l'èter anestèsic sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'èter dietílic sin. compl.n f en ether anaesthetic allergy  en ether anesthetic allergy  cod 293713001  
232 al·lergologia ca al·lèrgia a l'etidronat disòdic terme pral.n f en disodium etidronate allergy  cod 294834006  
233 al·lergologia ca al·lèrgia a l'etidronat disòdic i al carbonat de calci terme pral.n f en disodium etidronate and calcium carbonate allergy  cod 294837004  
234 al·lergologia ca al·lèrgia a l'etinilestradiol terme pral.n f ca al·lèrgia a l'etilenestradiol sin. compl.n f en ethinylestradiol allergy  en ethinyloestradiol allergy  cod 294793007  
235 al·lergologia ca al·lèrgia a l'etodolac terme pral.n f en etodolac allergy  cod 293614000  
236 al·lergologia ca al·lèrgia a l'etomidat terme pral.n f en etomidate allergy  cod 293706001  
237 al·lergologia ca al·lèrgia a l'etopòsid terme pral.n f en etoposide allergy  cod 293777009  
238 al·lergologia ca al·lèrgia a l'etosuximida terme pral.n f en ethosuximide allergy  cod 293870003  
239 al·lergologia ca al·lèrgia a l'etretinat terme pral.n f en etretinate allergy  cod 294208006  
240 al·lergologia ca al·lèrgia a l'extret de cotxinilla (Dactylopius cactii) terme pral.n f es alergia a extracto de cochinilla (Dactylopius cactii)  
241 al·lergologia ca al·lèrgia a l'halcinonida terme pral.n f en halcinonide allergy  cod 294690002  
242 al·lergologia ca al·lèrgia a l'halibut (Hippoglossus hippoglossus) terme pral.n f ca al·lèrgia a l'halibut (Hippoglossus vulgaris) sin. compl.n f es alergia a halibut (Hippoglossus hippoglossus)  
243 al·lergologia ca al·lèrgia a l'halofantrina terme pral.n f en halofantrine allergy  cod 294399008  
244 al·lergologia ca al·lèrgia a l'haloperidol terme pral.n f en haloperidol allergy  cod 293924006  
245 al·lergologia ca al·lèrgia a l'halotà terme pral.n f en halothane allergy  cod 293714007  
246 al·lergologia ca al·lèrgia al diisocianat d'hexametilè terme pral.n f ca al·lèrgia a l'HDI sin. compl.n f es alergia a diisocianato de hexametileno  es alergia a HDI  
247 al·lergologia ca al·lèrgia a l'eritropoetina terme pral.n f ca al·lèrgia a l'EPO sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'hematopoetina sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'hemopoetina sin. compl.n f en erythropoietin allergy  cod 294843002  
248 al·lergologia ca al·lèrgia a l'heparina terme pral.n f en heparin allergy  cod 294872001  
249 al·lergologia ca al·lèrgia a l'herba badia (Paspalum notatum) terme pral.n f es alergia al pasto bahía (Paspalum notatum)  
250 al·lergologia ca al·lèrgia a l'hexaclorofè terme pral.n f en hexachlorophane allergy  en hexachlorophene allergy  cod 294416004  
251 al·lergologia ca al·lèrgia al lindà terme pral.n f ca al·lèrgia a l'hexaclorur de γ-benzè sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'hexaclorur de benzè gamma sin. compl.n f en lindane allergy  cod 294625003  
252 al·lergologia ca al·lèrgia a l'hexetidina terme pral.n f en hexetidine allergy  cod 294407003  
253 al·lergologia ca al·lèrgia al glucagó terme pral.n f ca al·lèrgia a l'HGF sin. compl.n f en glucagon allergy  cod 294671005  
254 al·lergologia ca al·lèrgia a l'hidrargafèn terme pral.n f en hydrargaphen allergy  cod 294405006  
255 al·lergologia ca al·lèrgia a l'hidrat de cloral terme pral.n f en chloral hydrate allergy  cod 293908005  
256 al·lergologia ca al·lèrgia al fenol terme pral.n f ca al·lèrgia a l'àcid carbòlic sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'àcid fenílic sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'hidroxibenzè sin. compl.n f en phenol allergy  cod 294418003  
257 al·lergologia ca al·lèrgia a l'hidròxid d'alumini terme pral.n f en aluminum hydroxide allergy  cod 293666009  
258 al·lergologia ca al·lèrgia a l'hidròxid d'alumini terme pral.n f en aluminium hydroxide allergy  cod 293666009  
259 al·lergologia ca al·lèrgia a l'hipurat de metenamina terme pral.n f ca al·lèrgia a l'hipurat d'aminoform sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'hipurat d'hexametilenamina sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'hipurat d'hexametilentetramina sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'hipurat d'hexamina sin. compl.n f en hexamine hippurate allergy  en methenamine hippurate allergy  cod 294479001  
260 al·lergologia ca al·lèrgia a l'holcus llanós (Holcus lanatus) terme pral.n f es alergia a heno blanco (Holcus lanatus)  es alergia a holco (Holcus lanatus)  
261 al·lergologia ca al·lèrgia a l'homatropina terme pral.n f en homatropine allergy  cod 294081008  
262 al·lergologia ca al·lèrgia a la vasopressina terme pral.n f ca al·lèrgia a l'ADH sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'hormona antidiürètica sin. compl.n f en antidiuretic hormone allergy  cod 294806004  
263 al·lergologia ca al·lèrgia a l'ibuprofèn terme pral.n f en ibuprofen allergy  cod 293619005  
264 al·lergologia ca al·lèrgia a l'ictamol terme pral.n f ca al·lèrgia a l'ictiol sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'ictosulfonat d'amoni sin. compl.n f ca al·lèrgia al bituminosulfonat d'amoni sin. compl.n f en ichthammol allergy  cod 294177005  
265 al·lergologia ca al·lèrgia a l'imidazole terme pral.n f en imidazole antifungal allergy  cod 294355004  
266 al·lergologia ca al·lèrgia a l'imipenem terme pral.n f en allergy to imipenem  cod 442408006  
267 al·lergologia ca al·lèrgia a l'inositol terme pral.n f en inositol allergy  cod 294937003  
268 al·lergologia ca al·lèrgia a l'interferó alfa-2a terme pral.n f ca al·lèrgia a l'IFN-α-2a sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'interferó α-2a sin. compl.n f en interferon-α-2a allergy  cod 294377000  
269 al·lergologia ca al·lèrgia a l'interferó alfa-2b terme pral.n f ca al·lèrgia a l'IFN-α-2b sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'interferó α-2b sin. compl.n f en interferon-α-2b allergy  cod 294378005  
270 al·lergologia ca al·lèrgia a l'interferó alfa-n1 terme pral.n f ca al·lèrgia a l'IFN-α-n1 sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'interferó α-n1 sin. compl.n f en interferon-α-N1 allergy  cod 294379002  
271 al·lergologia ca al·lèrgia a l'interferó gamma-1b terme pral.n f ca al·lèrgia a l'IFN-γ-1b sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'interferó γ-1b sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'interferó de tipus II 1b sin. compl.n f en human interferon gamma-1b allergy  cod 294376009  
272 al·lergologia ca al·lèrgia a l'ipratropi terme pral.n f en ipratropium allergy  cod 294082001  
273 al·lergologia ca al·lèrgia a l'iprindole terme pral.n f en iprindole allergy  cod 293824005  
274 al·lergologia ca al·lèrgia a l'iroc (Milicia excelsa) terme pral.n f es alergia a iroco (Milicia excelsa)  
275 al·lergologia ca al·lèrgia a l'isetionat de dibrompropamidina terme pral.n f en dibromopropamidine isethionate allergy  cod 294429004  
276 al·lergologia ca al·lèrgia a l'isetionat de propamidina terme pral.n f en propamidine isethionate allergy  cod 294428007  
277 al·lergologia ca al·lèrgia a l'isoaminil terme pral.n f en isoaminile allergy  cod 294148009  
278 al·lergologia ca al·lèrgia a l'isoconazole terme pral.n f en isoconazole allergy  cod 294360000  
279 al·lergologia ca al·lèrgia a l'isoflurà terme pral.n f en isoflurane allergy  cod 293715008  
280 al·lergologia ca al·lèrgia a la isoprenalina per via inhalatòria terme pral.n f ca al·lèrgia a l'isoproterenol per via inhalatòria sin. compl.n f en inhaled isoprenaline allergy  cod 294052007  
281 al·lergologia ca al·lèrgia a la isoprenalina per via oral terme pral.n f ca al·lèrgia a l'isoproterenol per via oral sin. compl.n f en oral isoprenaline allergy  cod 294051000  
282 al·lergologia ca al·lèrgia a la isoprenalina per via parenteral terme pral.n f ca al·lèrgia a l'isoproterenol per via parenteral sin. compl.n f en parenteral isoprenaline allergy  cod 294053002  
283 al·lergologia ca al·lèrgia a l'L-carnitina terme pral.n f en L-carnitine allergy  cod 294912008  
284 al·lergologia ca al·lèrgia a la levodopa terme pral.n f ca al·lèrgia a l'L-DOPA sin. compl.n f en levodopa allergy  cod 293808009  
285 al·lergologia ca al·lèrgia al diisocianat de difenilmetà terme pral.n f ca al·lèrgia a l'MDI sin. compl.n f es alergia a diisocianato de difenilmetano  es alergia a MDI  
286 al·lergologia ca al·lèrgia a l'octoxinol terme pral.n f en octoxinol allergy  cod 294248003  
287 al·lergologia ca al·lèrgia a l'octreotida terme pral.n f en octreotide allergy  cod 294826000  
288 al·lergologia ca al·lèrgia a l'ocumé (Aucoumea klaineana) terme pral.n f ca al·lèrgia al gabun (Aucoumea klaineana) sin. compl.n f es alergia a ocume (Aucoumea klaineana)  
289 al·lergologia ca al·lèrgia a l'ofloxacina terme pral.n f en ofloxacin allergy  cod 294489002  
290 al·lergologia ca al·lèrgia a l'olanzapina terme pral.n f es alergia a la olanzapina  
291 al·lergologia ca al·lèrgia a l'oli d'ametlla terme pral.n f ca al·lèrgia a l'oli d'ametla sin. compl.n f en allergy to almond oil  cod 418606003  
292 al·lergologia ca al·lèrgia a l'oli d'oliva terme pral.n f en olive oil allergy  cod 294316000  
293 al·lergologia ca al·lèrgia a l'oli de cacauet terme pral.n f en arachis oil allergy  cod 294317009  
294 al·lergologia ca al·lèrgia a l'oli de coco terme pral.n f en allergy to coconut oil  cod 419814004  
295 al·lergologia ca al·lèrgia a l'oli de menta pebrera terme pral.n f ca al·lèrgia a l'oli d'herba-sana sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'oli de menta piperita sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'oli de menta romana sin. compl.n f en peppermint oil allergy  cod 293690005  
296 al·lergologia ca al·lèrgia a l'oli de ricí terme pral.n f en castor oil allergy  cod 294318004  
297 al·lergologia ca al·lèrgia a l'oli fix terme pral.n f en fixed oil allergy  cod 294315001  
298 al·lergologia ca al·lèrgia a l'olivera (Olea europaea) terme pral.n f ca al·lèrgia a l'oliver (Olea europaea) sin. compl.n f es alergia a olivo (Olea europaea)  
299 al·lergologia ca al·lèrgia a l'olivereta (Ligustrum vulgare) terme pral.n f ca al·lèrgia a l'albena (Ligustrum vulgare) sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'herba dels fics (Ligustrum vulgare) sin. compl.n f es alergia a aligustre (Ligustrum vulgare)  
300 al·lergologia ca al·lèrgia a l'olsalazina terme pral.n f en olsalazine allergy  cod 293662006  
301 al·lergologia ca al·lèrgia a l'om americà (Ulmus americana) terme pral.n f es alergia a olmo (Ulmus americana)  es alergia a olmo americano (Ulmus americana)  
302 al·lergologia ca al·lèrgia a l'omeprazole terme pral.n f en omeprazole allergy  cod 293655002  
303 al·lergologia ca al·lèrgia a l'or terme pral.n f en gold allergy  cod 294238000  
304 al·lergologia ca al·lèrgia a l'ordi terme pral.n f ca al·lèrgia al gra de l'ordi (Hordeum vulgare) sin. compl.n f es alergia a cebada (Hordeum vulgare)  
305 al·lergologia ca al·lèrgia a l'orfenadrina terme pral.n f ca al·lèrgia a la mefenamina sin. compl.n f en orphenadrine allergy  cod 294084000  
306 al·lergologia ca al·lèrgia a l'ostra terme pral.n f ca al·lèrgia a l'ostra comuna (Ostrea edulis) sin. compl.n f en allergy to oyster (Ostrea edulis)  cod 419967000  
307 al·lergologia ca al·lèrgia a l'ovotransferrina terme pral.n f es alergia a conalbúmina  
308 al·lergologia ca al·lèrgia a l'oxatomida terme pral.n f en oxatomide allergy  cod 294121008  
309 al·lergologia ca al·lèrgia a l'oxazepam terme pral.n f en oxazepam allergy  cod 293899008  
310 al·lergologia ca al·lèrgia a l'oxibuprocaïna terme pral.n f en oxybuprocaine allergy  cod 293726002  
311 al·lergologia ca al·lèrgia a l'oxibutinina terme pral.n f en oxybutynin allergy  cod 294088002  
312 al·lergologia ca al·lèrgia a l'oxirà terme pral.n f ca al·lèrgia a l'epoxietà sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'òxid d'etilè sin. compl.n f es alergia a óxido de etileno  
313 al·lergologia ca al·lèrgia a l'òxid de mercuri terme pral.n f ca al·lèrgia a l'òxid mercúric sin. compl.n f en mercuric oxide allergy  cod 293770006  
314 al·lergologia ca al·lèrgia a l'oxifenbutazona terme pral.n f en oxyphenbutazone allergy  cod 293627001  
315 al·lergologia ca al·lèrgia a l'oximetazolina terme pral.n f en oxymetazoline allergy  cod 294063005  
316 al·lergologia ca al·lèrgia a l'oximetolona terme pral.n f en oxymetholone allergy  cod 294760003  
317 al·lergologia ca al·lèrgia a l'oxipertina terme pral.n f en oxypertine allergy  cod 293949005  
318 al·lergologia ca al·lèrgia a l'oxitetraciclina terme pral.n f ca al·lèrgia a la hidroxitetraciclina sin. compl.n f en oxytetracycline allergy  cod 294588007  
319 al·lergologia ca al·lèrgia a l'oxitocina terme pral.n f ca al·lèrgia a la hipofamina alfa sin. compl.n f en oxytocin allergy  cod 294823008  
320 al·lergologia ca al·lèrgia a l'oxitocina-ergometrina terme pral.n f ca al·lèrgia a l'oxitocina-ergonovina sin. compl.n f en oxytocin and ergometrine allergy  cod 294824002  
321 al·lergologia ca al·lèrgia a l'oxitropi terme pral.n f en oxitropium allergy  cod 294087007  
322 al·lergologia ca al·lèrgia a l'oxprenolol terme pral.n f en oxprenolol allergy  cod 293979003  
323 al·lergologia ca al·lèrgia a la bacampicil·lina terme pral.n f en bacampicillin allergy  cod 294511006  
324 al·lergologia ca al·lèrgia a la banana i el plàtan (gènere Musa) terme pral.n f es alergia a banana (especies de Musa)  
325 al·lergologia ca al·lèrgia a la beclamida terme pral.n f en beclamide allergy  cod 293858002  
326 al·lergologia ca al·lèrgia a la beclometasona terme pral.n f en beclometasone allergy  en beclomethasone allergy  cod 294692005  
327 al·lergologia ca al·lèrgia a la bena adhesiva terme pral.n f en allergy to adhesive bandage  cod 419238009  
328 al·lergologia ca al·lèrgia a la bendroflumetiazida terme pral.n f ca al·lèrgia a la bendrofluazida sin. compl.n f en bendrofluazide allergy  en bendroflumethiazide allergy  cod 294992007  
329 al·lergologia ca al·lèrgia a la benserazida-levodopa terme pral.n f en benserazide + levodopa allergy  en co-beneldopa allergy  cod 293809001  
330 al·lergologia ca al·lèrgia a la benzatropina terme pral.n f en benzatropine allergy  en benztropine allergy  cod 294078003  
331 al·lergologia ca al·lèrgia a la benzilpenicil·lina terme pral.n f ca al·lèrgia a la penicil·lina G sin. compl.n f en benzylpenicillin allergy  cod 294499007  
332 al·lergologia ca al·lèrgia a la benzilpenicil·lina benetamínica terme pral.n f ca al·lèrgia a la penicil·lina benetamina sin. compl.n f ca al·lèrgia a la penicil·lina G benetamínica sin. compl.n f en benethamine penicillin allergy  cod 294494002  
333 al·lergologia ca al·lèrgia a la benzilpenicil·lina benzatina terme pral.n f en benzathine penicillin allergy  cod 294495001  
334 al·lergologia ca al·lèrgia a la benzilpenicil·lina procaínica terme pral.n f ca al·lèrgia a la benzilpenicil·lina procaïna sin. compl.n f ca al·lèrgia a la penicil·lina G procaïna sin. compl.n f en procaine benzylpenicillin allergy  en procaine penicillin allergy  cod 294498004  
335 al·lergologia ca al·lèrgia a la benzocaïna terme pral.n f ca al·lèrgia a l'anestesina sin. compl.n f en benzocaine allergy  cod 293724004  
336 al·lergologia ca al·lèrgia a la betahistina terme pral.n f en betahistine allergy  cod 295103004  
337 al·lergologia ca al·lèrgia a la betametasona terme pral.n f en betamethasone allergy  cod 294678004  
338 al·lergologia ca al·lèrgia a la betanidina terme pral.n f en bethanidine allergy  cod 295033008  
339 al·lergologia ca al·lèrgia a la bicalutamida terme pral.n f en bicalutamide allergy  cod 294769002  
340 al·lergologia ca al·lèrgia a la bleda-rave (Beta vulgaris var. rapa) terme pral.n f ca al·lèrgia a la remolatxa (Beta vulgaris var. rapa) sin. compl.n f ca al·lèrgia al ravebleda (Beta vulgaris var. rapa) sin. compl.n f es alergia a remolacha (Beta vulgaris var. rapa)  
341 al·lergologia ca al·lèrgia a la bleda (Beta vulgaris) terme pral.n f ca al·lèrgia a la bledera (Beta vulgaris) sin. compl.n f es alergia a las acelgas (Beta vulgaris)  
342 al·lergologia ca al·lèrgia a la bleomicina terme pral.n f en bleomycin allergy  cod 293761008  
343 al·lergologia ca al·lèrgia a la bromelaïna terme pral.n f en bromelains allergy  cod 295112002  
344 al·lergologia ca al·lèrgia a la bromfeniramina terme pral.n f en brompheniramine allergy  cod 294128002  
345 al·lergologia ca al·lèrgia a la bromocriptina terme pral.n f en bromocriptine allergy  cod 293815001  
346 al·lergologia ca al·lèrgia a la budesonida terme pral.n f en budesonide allergy  cod 294712001  
347 al·lergologia ca al·lèrgia a la budesonida per via tòpica terme pral.n f en topical budesonide allergy  cod 294713006  
348 al·lergologia ca al·lèrgia a la bumetanida terme pral.n f en bumetanide allergy  cod 295001004  
349 al·lergologia ca al·lèrgia a la bupivacaïna terme pral.n f en bupivacaine allergy  cod 293719002  
350 al·lergologia ca al·lèrgia a la buprenorfina terme pral.n f en buprenorphine allergy  cod 293596005  
351 al·lergologia ca al·lèrgia a la buserelina terme pral.n f en buserelin allergy  cod 294817003  
352 al·lergologia ca al·lèrgia a la buspirona terme pral.n f en buspirone allergy  cod 293911006  
353 al·lergologia ca al·lèrgia a la butriptilina terme pral.n f en butriptyline allergy  cod 293822009  
354 al·lergologia ca al·lèrgia a l'all terme pral.n f ca al·lèrgia a la cabeça de l'all (Allium sativum) sin. compl.n f es alergia a ajo (Allium sativum)  
355 al·lergologia ca al·lèrgia a la cabergolina terme pral.n f en cabergoline allergy  cod 294800005  
356 al·lergologia ca al·lèrgia a la cafeïna terme pral.n f en allergy to caffeine  cod 418344001  
357 al·lergologia ca al·lèrgia a la calamina terme pral.n f en calamine allergy  cod 294168003  
358 al·lergologia ca al·lèrgia a la calcitonina terme pral.n f ca al·lèrgia a la tirocalcitonina sin. compl.n f en calcitonin allergy  cod 294839001  
359 al·lergologia ca al·lèrgia a la calcitonina de salmó terme pral.n f ca al·lèrgia a la sacaltonina terme pral.n f en salcatonin allergy  en salmon calcitonin allergy  cod 294840004  
360 al·lergologia ca al·lèrgia a la calcitonina porcina terme pral.n f en pork calcitonin allergy  cod 294841000  
361 al·lergologia ca al·lèrgia a la capreomicina terme pral.n f en capreomycin allergy  cod 294609008  
362 al·lergologia ca al·lèrgia a la carbamazepina terme pral.n f en carbamazepine allergy  cod 293867002  
363 al·lergologia ca al·lèrgia a la carabassa terme pral.n f ca al·lèrgia a la carbassa sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit de la carabassera (Cucurbita pepo) sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit de la carbassera (Cucurbita pepo) sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit del carabasser (Cucurbita pepo) sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit del carbasser (Cucurbita pepo) sin. compl.n f es alergia a calabaza (Cucurbita pepo)  
364 al·lergologia ca al·lèrgia a la carbenicil·lina terme pral.n f en carbenicillin allergy  cod 294510007  
365 al·lergologia ca al·lèrgia a la carbenoxolona terme pral.n f en carbenoxolone allergy  cod 293657005  
366 al·lergologia ca al·lèrgia a la carbidopa-levodopa terme pral.n f en carbidopa + levodopa allergy  en co-careldopa allergy  cod 293810006  
367 al·lergologia ca al·lèrgia a la carbocisteïna terme pral.n f en carbocisteine allergy  cod 294095006  
368 al·lergologia ca al·lèrgia a la carfecil·lina terme pral.n f en carfecillin allergy  cod 294518000  
369 al·lergologia ca al·lèrgia a la carmel·losa terme pral.n f ca al·lèrgia a la carboximetilcel·lulosa sin. compl.n f ca al·lèrgia a la CMC sin. compl.n f en carmellose allergy  cod 294339006  
370 al·lergologia ca al·lèrgia a la carmustina terme pral.n f en carmustine allergy  cod 293755005  
371 al·lergologia ca al·lèrgia a la carn de bou terme pral.n f ca al·lèrgia al bou sin. compl.n f es alergia a la carne de buey  
372 al·lergologia ca al·lèrgia a la carn de bòvids terme pral.n f ca al·lèrgia als bòvids sin. compl.n f es alergia a carne de bóvidos  
373 al·lergologia ca al·lèrgia a la carn de cavall terme pral.n f ca al·lèrgia al cavall sin. compl.n f es alergia a carne de caballo  
374 al·lergologia ca al·lèrgia a la carn de conill terme pral.n f ca al·lèrgia al conill sin. compl.n f es alergia a la carne de conejo  
375 al·lergologia ca al·lèrgia a la carn de gallina terme pral.n f ca al·lèrgia a la gallina sin. compl.n f es alergia a la carne de gallina  
376 al·lergologia ca al·lèrgia a la carn de pollastre terme pral.n f ca al·lèrgia al pollastre sin. compl.n f es alergia a la carne de pollo  
377 al·lergologia ca al·lèrgia a la carn de vedella terme pral.n f ca al·lèrgia a la vedella sin. compl.n f es alergia a la carne de ternera  
378 al·lergologia ca al·lèrgia a la carn vermella terme pral.n f en allergy to red meat  cod 418815008  
379 al·lergologia ca al·lèrgia a la carxofa terme pral.n f ca al·lèrgia a l'escarxofa sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit de la carxofera (Cynara scolymus) sin. compl.n f es alergia a alcachofa (Cynara scolymus)  
380 al·lergologia ca al·lèrgia a la càscara sagrada terme pral.n f en cascara allergy  cod 293685007  
381 al·lergologia ca al·lèrgia a la caseïna terme pral.n f es alergia a caseína  
382 al·lergologia ca al·lèrgia a la caspa d'animals terme pral.n f ca al·lèrgia a la caspa sin. compl.n f en allergy to animal dander  en animal dander allergy  en dander allergy  cod 232347008  
383 al·lergologia ca al·lèrgia a la caspa d'animals de laboratori terme pral.n f en laboratory animal dander allergy  cod 188336009  
384 al·lergologia ca al·lèrgia a la caspa de cavall terme pral.n f en allergy to horse dander  cod 419063004  
385 al·lergologia ca al·lèrgia a la caspa de gat terme pral.n f en allergy to cat dander  cod 232346004  
386 al·lergologia ca al·lèrgia a la caspa de gos terme pral.n f en allergy to dog dander  cod 419271008  
387 al·lergologia ca al·lèrgia a la castanya terme pral.n f ca al·lèrgia al fruit del castanyer (Castanea sativa) sin. compl.n f es alergia a la castaña (Castanea sativa)  
388 al·lergologia ca al·lèrgia a la lomustina terme pral.n f ca al·lèrgia a la CCNU sin. compl.n f en lomustine allergy  cod 293756006  
389 al·lergologia ca al·lèrgia a la cefalexina terme pral.n f en cefalexin allergy  en cephalexin allergy  cod 294535001  
390 al·lergologia ca al·lèrgia a la cefalosporina terme pral.n f es alergia a cefalosporina  
391 al·lergologia ca al·lèrgia a la cefalotina terme pral.n f en cephalothin allergy  cod 294536000  
392 al·lergologia ca al·lèrgia a la cefamicina terme pral.n f en cephamycin allergy  cod 294557008  
393 al·lergologia ca al·lèrgia a la cefazolina terme pral.n f en cefazolin allergy  en cephazolin allergy  cod 294537009  
394 al·lergologia ca al·lèrgia a la cefixima terme pral.n f en cefixime allergy  cod 294548002  
395 al·lergologia ca al·lèrgia a la cefodizima terme pral.n f en cefodizime allergy  cod 294549005  
396 al·lergologia ca al·lèrgia a la cefotaxima terme pral.n f en cefotaxime allergy  cod 294545004  
397 al·lergologia ca al·lèrgia a la cefoxitina terme pral.n f en cefoxitin allergy  cod 294558003  
398 al·lergologia ca al·lèrgia a la cefpiroma terme pral.n f en cefpirome allergy  cod 294556004  
399 al·lergologia ca al·lèrgia a la cefpodoxima terme pral.n f en cefpodoxime allergy  cod 294550005  
400 al·lergologia ca al·lèrgia a la cefradina terme pral.n f en cefradine allergy  en cephradine allergy  cod 294538004  
401 al·lergologia ca al·lèrgia a la cefsulodina terme pral.n f en cefsulodin allergy  cod 294554001  
402 al·lergologia ca al·lèrgia a la ceftazidima terme pral.n f en ceftazidime allergy  cod 294546003  
403 al·lergologia ca al·lèrgia a la ceftizoxima terme pral.n f en ceftizoxime allergy  cod 294547007  
404 al·lergologia ca al·lèrgia a la ceftriaxona terme pral.n f en ceftriaxone allergy  cod 294551009  
405 al·lergologia ca al·lèrgia a la cefuroxima terme pral.n f en cefuroxime allergy  cod 294542001  
406 al·lergologia ca al·lèrgia a la cetirizina terme pral.n f en cetirizine allergy  cod 294116005  
407 al·lergologia ca al·lèrgia a la cetrimida terme pral.n f en cetrimide allergy  cod 294437007  
408 al·lergologia ca al·lèrgia a la cianocobalamina terme pral.n f ca al·lèrgia a la vitamina B12 sin. compl.n f en cyanocobalamin allergy  cod 294934005  
409 al·lergologia ca al·lèrgia a la ciclacil·lina terme pral.n f en ciclacillin allergy  cod 294507000  
410 al·lergologia ca al·lèrgia a la ciclizina terme pral.n f en cyclizine allergy  cod 294122001  
411 al·lergologia ca al·lèrgia a la ciclofosfamida terme pral.n f en cyclophosphamide allergy  cod 293748008  
412 al·lergologia ca al·lèrgia a la ciclopentiazida terme pral.n f en cyclopenthiazide allergy  cod 294994008  
413 al·lergologia ca al·lèrgia a la cicloserina terme pral.n f en cycloserine allergy  cod 294610003  
414 al·lergologia ca al·lèrgia a la ciclosporina terme pral.n f en cyclosporin allergy  cod 293798009  
415 al·lergologia ca al·lèrgia a la cimetidina terme pral.n f en cimetidine allergy  cod 293650007  
416 al·lergologia ca al·lèrgia a la cincocaïna terme pral.n f en cinchocaine allergy  cod 293720008  
417 al·lergologia ca al·lèrgia a la cinnarizina terme pral.n f en cinnarizine allergy  cod 294130000  
418 al·lergologia ca al·lèrgia a la ciprofloxacina terme pral.n f en ciprofloxacin allergy  cod 294487000  
419 al·lergologia ca al·lèrgia a la ciproheptadina terme pral.n f en cyproheptadine allergy  cod 294131001  
420 al·lergologia ca al·lèrgia a la ciproterona terme pral.n f en cyproterone allergy  cod 294771002  
421 al·lergologia ca al·lèrgia a la cisaprida terme pral.n f en cisapride allergy  cod 293671002  
422 al·lergologia ca al·lèrgia a la clara d'ou terme pral.n f es alergia a clara de huevo  
423 al·lergologia ca al·lèrgia a la claritromicina terme pral.n f en clarithromycin allergy  cod 294471003  
424 al·lergologia ca al·lèrgia a la clemastina terme pral.n f en clemastine allergy  cod 294118006  
425 al·lergologia ca al·lèrgia a la clindamicina terme pral.n f en clindamycin allergy  cod 294561002  
426 al·lergologia ca al·lèrgia a la clobetasona terme pral.n f en clobetasone allergy  cod 294694006  
427 al·lergologia ca al·lèrgia a la clofazimina terme pral.n f ca al·lèrgia a la riminofenacina sin. compl.n f en clofazimine allergy  cod 294618005  
428 al·lergologia ca al·lèrgia a la cloïssa (Tapes decussatus) terme pral.n f ca al·lèrgia al grúmol (Tapes decussatus) sin. compl.n f es alergia a almeja (Tapes decussatus)  
429 al·lergologia ca al·lèrgia a la clomipramina terme pral.n f ca al·lèrgia a la clorimipramina sin. compl.n f en clomipramine allergy  cod 293830005  
430 al·lergologia ca al·lèrgia a la clomociclina sòdica terme pral.n f en clomocycline sodium allergy  cod 294584009  
431 al·lergologia ca al·lèrgia a la clonidina terme pral.n f en clonidine allergy  cod 294058006  
432 al·lergologia ca al·lèrgia a la cloramina T terme pral.n f es alergia a cloramina T  
433 al·lergologia ca al·lèrgia a la clorhexidina terme pral.n f en chlorhexidine allergy  cod 294431008  
434 al·lergologia ca al·lèrgia a la clormetina terme pral.n f ca al·lèrgia a la mecloretamina sin. compl.n f ca al·lèrgia a la mostassa nitrogenada sin. compl.n f en chlormethine allergy  en mechlorethamine allergy  en mustine allergy  cod 293753003  
435 al·lergologia ca al·lèrgia a la clormezanona terme pral.n f en chlormezanone allergy  cod 293876009  
436 al·lergologia ca al·lèrgia a la cloroprocaïna terme pral.n f en allergy to chloroprocaine  cod 441931002  
437 al·lergologia ca al·lèrgia a la cloroquina terme pral.n f en chloroquine allergy  cod 294394003  
438 al·lergologia ca al·lèrgia a la clorotiazida terme pral.n f en chlorothiazide allergy  cod 294993002  
439 al·lergologia ca al·lèrgia a la clorfenamina terme pral.n f ca al·lèrgia a la clorfeniramina sin. compl.n f ca al·lèrgia a la clorofenamina sin. compl.n f ca al·lèrgia a la clorprofenpiridamina sin. compl.n f en chlorphenamine allergy  en chlorpheniramine allergy  cod 294129005  
440 al·lergologia ca al·lèrgia a la clorpromazina terme pral.n f ca al·lèrgia a la cloropromazina sin. compl.n f en chlorpromazine allergy  cod 293935001  
441 al·lergologia ca al·lèrgia a la clorpropamida terme pral.n f en chlorpropamide allergy  cod 294730008  
442 al·lergologia ca al·lèrgia a la clortalidona terme pral.n f en chlortalidone allergy  en chlorthalidone allergy  cod 295023000  
443 al·lergologia ca al·lèrgia a la clortetraciclina terme pral.n f en chlortetracycline allergy  cod 294590008  
444 al·lergologia ca al·lèrgia a la cloxacil·lina terme pral.n f en cloxacillin allergy  cod 294501004  
445 al·lergologia ca al·lèrgia a la clozapina terme pral.n f en clozapine allergy  cod 293916001  
446 al·lergologia ca al·lèrgia a la cocaïna terme pral.n f ca al·lèrgia a l'eritroxilina sin. compl.n f en cocaine allergy  cod 293723005  
447 al·lergologia ca al·lèrgia a la codeïna terme pral.n f ca al·lèrgia a la metilmorfina sin. compl.n f en codeine allergy  cod 293597001  
448 al·lergologia ca al·lèrgia a la col (Brassica oleracea) terme pral.n f es alergia a col (Brassica oleracea)  
449 al·lergologia ca al·lèrgia a la col de Brussel·les (Brassica oleracea var. gemmifera) terme pral.n f es alergia a coles de Bruselas (Brassica oleracea var. gemmifera)  
450 al·lergologia ca al·lèrgia als adhesius terme pral.n f ca al·lèrgia a la cola sin. compl.n f en allergy to adhesive  cod 417930000  
451 al·lergologia ca al·lèrgia a la colestiramina terme pral.n f en cholestyramine allergy  en colestyramine allergy  cod 294962003  
452 al·lergologia ca al·lèrgia a la colistina terme pral.n f en colistin allergy  cod 294529001  
453 al·lergologia ca al·lèrgia a la colquicina terme pral.n f en colchicine allergy  cod 294215003  
454 al·lergologia ca al·lèrgia a la colza (Brassica rapa L. subsp. oleifera) terme pral.n f es alergia a colza (Brassica rapa L. subsp. oleifera)  
455 al·lergologia ca al·lèrgia a la corticotropina terme pral.n f ca al·lèrgia a l'ACTH sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'hormona adrenocorticòtropa sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'hormona adrenocorticotròpica sin. compl.n f en corticotrophic hormone allergy  cod 294811002  
456 al·lergologia ca al·lèrgia a la cortisona terme pral.n f en cortisone allergy  cod 294695007  
457 al·lergologia ca al·lèrgia a la crema de ditranol terme pral.n f en dithranol cream allergy  cod 294175002  
458 al·lergologia ca al·lèrgia a la criptomèria (Cryptomeria japonica) terme pral.n f es alergia a cedro del Japón (Cryptomeria japonica)  
459 al·lergologia ca al·lèrgia a l'asparaginasa terme pral.n f ca al·lèrgia a l'L-asparaginaamidohidrolasa sin. compl.n f ca al·lèrgia a la crisantaspasa sin. compl.n f en crisantaspase allergy  cod 293784001  
460 al·lergologia ca al·lèrgia a la cua de rata (Phleum pratense) terme pral.n f es alergia a hierba timotea (Phleum pratense)  
461 al·lergologia ca al·lèrgia a la dacarbazina terme pral.n f en dacarbazine allergy  cod 293758007  
462 al·lergologia ca al·lèrgia a la dactinomicina terme pral.n f ca al·lèrgia a l'actinomicina D sin. compl.n f en dactinomycin allergy  cod 293760009  
463 al·lergologia ca al·lèrgia a la dalteparina terme pral.n f en dalteparin allergy  cod 294874000  
464 al·lergologia ca al·lèrgia a la dapsona terme pral.n f en dapsone allergy  cod 294617000  
465 al·lergologia ca al·lèrgia a la debrisoquina terme pral.n f en debrisoquine allergy  cod 295034002  
466 al·lergologia ca al·lèrgia a la demeclociclina terme pral.n f ca al·lèrgia a la desmetilclorotetraciclina sin. compl.n f en demeclocycline allergy  cod 294591007  
467 al·lergologia ca al·lèrgia a la desferroxamina terme pral.n f en desferrioxamine allergy  cod 294284005  
468 al·lergologia ca al·lèrgia a la desipramina terme pral.n f en desipramine allergy  cod 293831009  
469 al·lergologia ca al·lèrgia a la desmopressina terme pral.n f en desmopressin allergy  cod 294807008  
470 al·lergologia ca al·lèrgia a la desonida terme pral.n f en desonide allergy  cod 294685000  
471 al·lergologia ca al·lèrgia a la desoximetasona terme pral.n f en desoximetasone allergy  en desoximethasone allergy  cod 294686004  
472 al·lergologia ca al·lèrgia a la desoxiribonucleasa terme pral.n f en deoxyribonuclease allergy  cod 295113007  
473 al·lergologia ca al·lèrgia a la dexametasona terme pral.n f en dexamethasone allergy  cod 294702008  
474 al·lergologia ca al·lèrgia a la dexametasona per via tòpica terme pral.n f en topical dexamethasone allergy  cod 294703003  
475 al·lergologia ca al·lèrgia a la dexfenfluramina terme pral.n f en dexfenfluramine allergy  cod 293804006  
476 al·lergologia ca al·lèrgia a la dexamfetamina terme pral.n f ca al·lèrgia a la dextroamfetamina sin. compl.n f en allergy to dextroamphetamine  en dexamfetamine allergy  en dexamphetamine allergy  cod 293958003  
477 al·lergologia ca al·lèrgia a la dextromoramida terme pral.n f en dextromoramide allergy  cod 293591000  
478 al·lergologia ca al·lèrgia a la dextrotiroxina sòdica terme pral.n f en dextrothyroxine sodium allergy  cod 294955007  
479 al·lergologia ca al·lèrgia a la diamorfina terme pral.n f ca al·lèrgia a l'heroïna sin. compl.n f ca al·lèrgia a la diacetilmorfina sin. compl.n f en diamorphine allergy  cod 293598006  
480 al·lergologia ca al·lèrgia a la dicicloverina terme pral.n f ca al·lèrgia a la diciclomina sin. compl.n f en dicyclomine allergy  en dicycloverine allergy  cod 293693007  
481 al·lergologia ca al·lèrgia a la diclofenamida terme pral.n f en allergy to diclofenamide  en dichlorphenamide allergy  cod 295029001  
482 al·lergologia ca al·lèrgia a la dicloralfenazona terme pral.n f en dichloralphenazone allergy  cod 293909002  
483 al·lergologia ca al·lèrgia a la didanosina terme pral.n f en didanosine allergy  cod 294372006  
484 al·lergologia ca al·lèrgia a la didrogesterona terme pral.n f en dydrogesterone allergy  cod 294747009  
485 al·lergologia ca al·lèrgia a la dietilcarbamazina terme pral.n f en diethylcarbamazine allergy  cod 294456002  
486 al·lergologia ca al·lèrgia a la difenhidramina terme pral.n f en diphenhydramine allergy  cod 294133003  
487 al·lergologia ca al·lèrgia a la difenilpiralina terme pral.n f en diphenylpyraline allergy  cod 294134009  
488 al·lergologia ca al·lèrgia a la diflucortolona terme pral.n f en diflucortolone allergy  cod 294696008  
489 al·lergologia ca al·lèrgia a la digitoxina terme pral.n f en digitoxin allergy  cod 295055000  
490 al·lergologia ca al·lèrgia a la digoxina terme pral.n f en digoxin allergy  cod 295054001  
491 al·lergologia ca al·lèrgia a la dihidrocodeïna terme pral.n f en dihydrocodeine allergy  cod 293599003  
492 al·lergologia ca al·lèrgia a la dihidroergotoxina terme pral.n f en co-dergocrine allergy  cod 295065006  
493 al·lergologia ca al·lèrgia a la diloxanida terme pral.n f en diloxanide allergy  cod 294602004  
494 al·lergologia ca al·lèrgia a la dimeticona terme pral.n f en dimethicone allergy  cod 294329000  
495 al·lergologia ca al·lèrgia a la dinoprostona terme pral.n f en dinoprostone allergy  cod 294253008  
496 al·lergologia ca al·lèrgia a la dipipanona terme pral.n f en dipipanone allergy  cod 293593002  
497 al·lergologia ca al·lèrgia a la dipivefrina terme pral.n f en dipivefrine allergy  cod 294060008  
498 al·lergologia ca al·lèrgia a la disopiramida terme pral.n f en disopyramide allergy  cod 294977006  
499 al·lergologia ca al·lèrgia a la distigmina terme pral.n f en distigmine allergy  cod 294013000  
500 al·lergologia ca al·lèrgia a la dobutamina terme pral.n f en dobutamine allergy  cod 294047002  
501 al·lergologia ca al·lèrgia a la domperidona terme pral.n f en domperidone allergy  cod 293674005  
502 al·lergologia ca al·lèrgia a la dopamina terme pral.n f en dopamine allergy  cod 294061007  
503 al·lergologia ca al·lèrgia a la dopexamina terme pral.n f en dopexamine allergy  cod 294048007  
504 al·lergologia ca al·lèrgia a la dornasa alfa terme pral.n f en dornase alfa allergy  cod 294091002  
505 al·lergologia ca al·lèrgia a la dosulepina terme pral.n f en dosulepin allergy  en dothiepin allergy  cod 293832002  
506 al·lergologia ca al·lèrgia a la doxazosina terme pral.n f en doxazosin allergy  cod 293987002  
507 al·lergologia ca al·lèrgia a la doxepina terme pral.n f en doxepin allergy  cod 293823004  
508 al·lergologia ca al·lèrgia a la doxiciclina terme pral.n f en doxycycline allergy  cod 294585005  
509 al·lergologia ca al·lèrgia a la doxorubicina terme pral.n f ca al·lèrgia a l'adriamicina sin. compl.n f en doxorubicin allergy  cod 293766003  
510 al·lergologia ca al·lèrgia a la robínia (Robinia pseudoacacia) terme pral.n f ca al·lèrgia a l'acàcia (Robinia pseudoacacia) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la falsa acàcia (Robinia pseudoacacia) sin. compl.n f es alergia a acacia blanca (Robinia pseudoacacia)  
511 al·lergologia ca al·lèrgia a la falsa ambròsia (Ambrosia acanthicarpa) terme pral.n f ca al·lèrgia a la falsa ambròsia (Franseria acanthicarpa) sin. compl.n f es alergia a falsa ambrosía (Franseria acanthicarpa)  
512 al·lergologia ca al·lèrgia a la famotidina terme pral.n f en famotidine allergy  cod 293651006  
513 al·lergologia ca al·lèrgia a la farina terme pral.n f es alergia a la harina  
514 al·lergologia ca al·lèrgia a la farina de blat terme pral.n f es alergia a harina de trigo  
515 al·lergologia ca al·lèrgia a la farina de sègol terme pral.n f es alergia a la harina de centeno  
516 al·lergologia ca al·lèrgia a la farina de soia terme pral.n f ca al·lèrgia a la farina de soja sin. compl.n f es alergia a la harina de soja  
517 al·lergologia ca al·lèrgia a la favera (Vicia faba) terme pral.n f ca al·lèrgia a la fava (Vicia faba) sin. compl.n f es alergia a haba (Vicia faba)  
518 al·lergologia ca al·lèrgia a la felodipina terme pral.n f en felodipine allergy  cod 293999009  
519 al·lergologia ca al·lèrgia a la fenazocina terme pral.n f en phenazocine allergy  cod 293589008  
520 al·lergologia ca al·lèrgia a la fenelzina terme pral.n f en phenelzine allergy  cod 293836004  
521 al·lergologia ca al·lèrgia a la feneticil·lina terme pral.n f en phenethicillin allergy  cod 294496000  
522 al·lergologia ca al·lèrgia a la fenfluramina terme pral.n f en fenfluramine allergy  cod 293806008  
523 al·lergologia ca al·lèrgia a la fenilbutazona terme pral.n f en phenylbutazone allergy  cod 293628006  
524 al·lergologia ca al·lèrgia a la fenilefrina terme pral.n f en phenylephrine allergy  cod 294030003  
525 al·lergologia ca al·lèrgia a la fenindamina terme pral.n f en phenindamine allergy  cod 294137002  
526 al·lergologia ca al·lèrgia a la fenindiona terme pral.n f en phenindione allergy  cod 294883005  
527 al·lergologia ca al·lèrgia a la feniramina terme pral.n f en pheniramine allergy  cod 294138007  
528 al·lergologia ca al·lèrgia a la fenitoïna terme pral.n f ca al·lèrgia a la difenilhidantoïna sin. compl.n f en phenytoin allergy  cod 293869004  
529 al·lergologia ca al·lèrgia a la fenoperidina terme pral.n f en phenoperidine allergy  cod 293607002  
530 al·lergologia ca al·lèrgia a la fenotiazina terme pral.n f en phenothiazine allergy  cod 293928009  
531 al·lergologia ca al·lèrgia a la fenotrina terme pral.n f en phenothrin allergy  cod 294629009  
532 al·lergologia ca al·lèrgia a la fenoxibenzamina terme pral.n f en phenoxybenzamine allergy  cod 293989004  
533 al·lergologia ca al·lèrgia a la fenoximetilpenicil·lina terme pral.n f ca al·lèrgia a la penicil·lina V sin. compl.n f en phenoxymethylpenicillin allergy  cod 294497009  
534 al·lergologia ca al·lèrgia a la fentermina terme pral.n f en phentermine allergy  cod 293803000  
535 al·lergologia ca al·lèrgia a la fentolamina terme pral.n f en phentolamine allergy  cod 293990008  
536 al·lergologia ca al·lèrgia a la festuca de prat (Festuca pratensis) terme pral.n f es alergia a cañuela (Festuca pratensis)  
537 al·lergologia ca al·lèrgia a la fibra de cotó terme pral.n f es alergia a fibras de algodón  
538 al·lergologia ca al·lèrgia a la finasterida terme pral.n f en finasteride allergy  cod 294767000  
539 al·lergologia ca al·lèrgia a la flecaïnida terme pral.n f en flecainide allergy  cod 294979009  
540 al·lergologia ca al·lèrgia al bròquil blanc (Brassica oleracea var. botrytis) terme pral.n f ca al·lèrgia a la coliflor (Brassica oleracea var. botrytis) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la floricol (Brassica oleracea var. botrytis) sin. compl.n f es alergia a coliflor (Brassica oleracea var. botrytis)  
541 al·lergologia ca al·lèrgia a la floridura negra (Rhizopus nigricans) terme pral.n f es alergia a Rhizopus nigricans  
542 al·lergologia ca al·lèrgia a la flucitosina terme pral.n f ca al·lèrgia a la fluorocitosina sin. compl.n f en flucytosine allergy  cod 294341007  
543 al·lergologia ca al·lèrgia a la fluclorolona terme pral.n f en fluclorolone allergy  cod 294697004  
544 al·lergologia ca al·lèrgia a la flucloxacil·lina terme pral.n f ca al·lèrgia a la floxacil·lina sin. compl.n f en flucloxacillin allergy  cod 294502006  
545 al·lergologia ca al·lèrgia a la fludarabina terme pral.n f en fludarabine allergy  cod 293786004  
546 al·lergologia ca al·lèrgia a la fludrocortisona terme pral.n f en fudrocortisone allergy  cod 294698009  
547 al·lergologia ca al·lèrgia a la fludroxicortida terme pral.n f en fludroxycortide allergy  en flurandrenolone allergy  cod 294689006  
548 al·lergologia ca al·lèrgia a la flufenazina terme pral.n f en fluphenazine allergy  cod 293934002  
549 al·lergologia ca al·lèrgia a la flunisolida terme pral.n f en flunisolide allergy  cod 294684001  
550 al·lergologia ca al·lèrgia a la fluocinonida terme pral.n f en fluocinonide allergy  cod 294687008  
551 al·lergologia ca al·lèrgia a la fluocortolona terme pral.n f en fluocortolone allergy  cod 294688003  
552 al·lergologia ca al·lèrgia a la fluorometolona terme pral.n f en fluorometholone allergy  cod 294683007  
553 al·lergologia ca al·lèrgia a la fluoxetina terme pral.n f en fluoxetine allergy  cod 293850009  
554 al·lergologia ca al·lèrgia a la flutamida terme pral.n f en flutamide allergy  cod 294768005  
555 al·lergologia ca al·lèrgia a la fluticasona terme pral.n f en fluticasone allergy  cod 294700000  
556 al·lergologia ca al·lèrgia a la fluvastatina terme pral.n f en fluvastatin allergy  cod 294972000  
557 al·lergologia ca al·lèrgia a la fluvoxamina terme pral.n f en fluvoxamine allergy  cod 293851008  
558 al·lergologia ca al·lèrgia a la folcodina terme pral.n f ca al·lèrgia a l'homocodeïna sin. compl.n f en pholcodine allergy  cod 294153004  
559 al·lergologia ca al·lèrgia a la formiga de foc roja (Solenopsis invicta) terme pral.n f es alergia a hormiga roja (Solenopsis invicta)  
560 al·lergologia ca al·lèrgia a la fosfolipasa terme pral.n f es alergia a fosfolipasa  
561 al·lergologia ca al·lèrgia a la fosfomicina terme pral.n f en fosfomycin allergy  cod 294559006  
562 al·lergologia ca al·lèrgia a la fracció fosfolipídica terme pral.n f en phospholipid fraction allergy  cod 294104004  
563 al·lergologia ca al·lèrgia a la framicetina terme pral.n f en framycetin allergy  cod 294467001  
564 al·lergologia ca al·lèrgia a la fruita terme pral.n f en allergy to fruit  cod 91932007  
565 al·lergologia ca al·lèrgia a la fruita de closca terme pral.n f ca al·lèrgia a la fruita seca de closca sin. compl.n f en allergy to nut  en allergy to nuts  en nut allergy  cod 91934008  
566 al·lergologia ca al·lèrgia a la furosemida terme pral.n f en frusemide allergy  en furosemide allergy  cod 295000003  
567 al·lergologia ca al·lèrgia a la fusta terme pral.n f en allergy to wood  cod 402595004  
568 al·lergologia ca al·lèrgia a la gabapentina terme pral.n f en gabapentin allergy  cod 293861001  
569 al·lergologia ca al·lèrgia a la gal·lamina terme pral.n f en gallamine allergy  cod 294229002  
570 al·lergologia ca al·lèrgia a la gamba (Aristeus antennatus) terme pral.n f en allergy to shrimp (Aristeus antennatus)  cod 419972009  
571 al·lergologia ca al·lèrgia a la gasa terme pral.n f ca al·lèrgia a la gasa hidròfila sin. compl.n f en allergy to gauze  cod 418968001  
572 al·lergologia ca al·lèrgia a la gasa impregnada amb pasta de iodoform i subnitrat de bismut terme pral.n f en bismuth subnitrate and iodoform paste impregnated gauze allergy  cod 294411009  
573 al·lergologia ca al·lèrgia a la gelatina terme pral.n f en gelatin allergy  cod 294847001  
574 al·lergologia ca al·lèrgia a la gentamicina terme pral.n f en gentamicin allergy  cod 294469003  
575 al·lergologia ca al·lèrgia a la gestonorona terme pral.n f en gestonorone allergy  en gestronol allergy  cod 294749007  
576 al·lergologia ca al·lèrgia a la gestrinona terme pral.n f en gestrinone allergy  cod 294765008  
577 al·lergologia ca al·lèrgia a la glibenclamida terme pral.n f en glibenclamide allergy  cod 294731007  
578 al·lergologia ca al·lèrgia a la glibornurida terme pral.n f en glibornuride allergy  cod 294732000  
579 al·lergologia ca al·lèrgia a la gliclazida terme pral.n f en gliclazide allergy  cod 294733005  
580 al·lergologia ca al·lèrgia a la glimidina terme pral.n f en glymidine allergy  cod 294736002  
581 al·lergologia ca al·lèrgia a la glipizida terme pral.n f en glipizide allergy  cod 294734004  
582 al·lergologia ca al·lèrgia a la gliquidona terme pral.n f en gliquidone allergy  cod 294735003  
583 al·lergologia ca al·lèrgia al cautxú terme pral.n f ca al·lèrgia a la goma sin. compl.n f en allergy to rubber  cod 419412007  
584 al·lergologia ca al·lèrgia a la goma aràbiga terme pral.n f es alergia a goma arabica  
585 al·lergologia ca al·lèrgia a la goma de guar terme pral.n f en guar gum allergy  cod 294741005  
586 al·lergologia ca al·lèrgia a la gonadorelina terme pral.n f en gonadorelin allergy  cod 294815006  
587 al·lergologia ca al·lèrgia a la gonadotropina terme pral.n f ca al·lèrgia a l'hormona gonadòtropa sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'hormona gonadotròpica sin. compl.n f ca al·lèrgia a la gonadotrofina sin. compl.n f ca al·lèrgia a la GTH sin. compl.n f en gonadotrophic hormone allergy  cod 294820006  
588 al·lergologia ca al·lèrgia a la goserelina terme pral.n f en goserelin allergy  cod 294818008  
589 al·lergologia ca al·lèrgia a les llavors terme pral.n f ca al·lèrgia a la grana sin. compl.n f ca al·lèrgia a les granes sin. compl.n f en allergy to seed  cod 419101002  
590 al·lergologia ca al·lèrgia a la griseofulvina terme pral.n f ca al·lèrgia al factor Curling sin. compl.n f en griseofulvin allergy  cod 294348001  
591 al·lergologia ca al·lèrgia a la guanetidina terme pral.n f en guanethidine allergy  cod 295035001  
592 al·lergologia ca al·lèrgia a la hialuronidasa terme pral.n f en hyaluronidase allergy  cod 295114001  
593 al·lergologia ca al·lèrgia a la hidralazina terme pral.n f en hydralazine allergy  cod 295075009  
594 al·lergologia ca al·lèrgia a la hidroclorotiazida terme pral.n f en hydrochlorothiazide allergy  cod 294995009  
595 al·lergologia ca al·lèrgia a la hidrocortisona per via tòpica terme pral.n f en topical hydrocortisone allergy  cod 294680005  
596 al·lergologia ca al·lèrgia a la hidroflumetiazida terme pral.n f en hydroflumethiazide allergy  cod 294996005  
597 al·lergologia ca al·lèrgia a la hidroxicarbamida terme pral.n f ca al·lèrgia a la hidroxiurea terme pral.n f en hydroxycarbamide allergy  en hydroxyurea allergy  cod 293781009  
598 al·lergologia ca al·lèrgia a la hidroxicloroquina terme pral.n f en hydroxychloroquine allergy  cod 294393009  
599 al·lergologia ca al·lèrgia a la hidroxietilcel·lulosa terme pral.n f en hydroxyethylcellulose allergy  cod 294337008  
600 al·lergologia ca al·lèrgia a la hidroxiprogesterona terme pral.n f en hydroxyprogesterone allergy  cod 294750007  
601 al·lergologia ca al·lèrgia a la hidroxizina terme pral.n f en hydroxyzine allergy  cod 294135005  
602 al·lergologia ca al·lèrgia a la hidroxocobalamina terme pral.n f ca al·lèrgia a la vitamina B12b sin. compl.n f en hydroxocobalamin allergy  cod 294933004  
603 al·lergologia ca al·lèrgia a la hipromel·losa terme pral.n f en hypromellose allergy  cod 294335000  
604 al·lergologia ca al·lèrgia a la idarubicina terme pral.n f en idarubicin allergy  cod 293768002  
605 al·lergologia ca al·lèrgia a la idoxuridina terme pral.n f en idoxuridine allergy  cod 294385009  
606 al·lergologia ca al·lèrgia a la idoxuridina en sulfòxid de dimetil terme pral.n f ca al·lèrgia a la idoxuridina en dimetilsulfòxid sin. compl.n f ca al·lèrgia a la idoxuridina en DMSO sin. compl.n f en idoxuridine in dimethylsulfoxide allergy  en idoxuridine in dimethylsulphoxide allergy  cod 294386005  
607 al·lergologia ca al·lèrgia a la ifosfamida terme pral.n f en ifosfamide allergy  cod 293750000  
608 al·lergologia ca al·lèrgia a la imipramina terme pral.n f en imipramine allergy  cod 293833007  
609 al·lergologia ca al·lèrgia a la immunoglobulina anti hepatitis B terme pral.n f ca al·lèrgia a la immunoglobulina contra l'hepatitis B sin. compl.n f en hepatitis B immunoglobulin allergy  cod 294637001  
610 al·lergologia ca al·lèrgia a la immunoglobulina anti herpes zòster terme pral.n f ca al·lèrgia a la immunoglobulina contra l'herpes zòster sin. compl.n f en varicella-zoster immunoglobulin allergy  cod 294639003  
611 al·lergologia ca al·lèrgia a la immunoglobulina antitetànica terme pral.n f ca al·lèrgia a la immunoglobulina contra el tètanus sin. compl.n f en tetanus immunoglobulin allergy  cod 294638006  
612 al·lergologia ca al·lèrgia a la immunoglobulina humana terme pral.n f en human immunoglobulin allergy  cod 294633002  
613 al·lergologia ca al·lèrgia a la immunoglobulina per via intramuscular terme pral.n f en intramuscular immunoglobulin allergy  cod 294634008  
614 al·lergologia ca al·lèrgia a la immunoglobulina per via intravenosa terme pral.n f en Intravenous immunoglobulin allergy  cod 294635009  
615 al·lergologia ca al·lèrgia a la immunoglobulina Rh0 (D) terme pral.n f en anti-D (Rh) immunoglobulin allergy  cod 294636005  
616 al·lergologia ca al·lèrgia a la indapamida terme pral.n f en indapamide allergy  cod 295024006  
617 al·lergologia ca al·lèrgia a la indometacina terme pral.n f en indometacin allergy  en indomethacin allergy  cod 293620004  
618 al·lergologia ca al·lèrgia a la indoramina terme pral.n f en indoramin allergy  cod 293988007  
619 al·lergologia ca al·lèrgia a la infusió de múltiples electròlits terme pral.n f ca al·lèrgia a la infusió multielectrolítica sin. compl.n f ca al·lèrgia a la injecció de múltiples electròlits sin. compl.n f en multiple electrolyte infusion allergy  cod 294917002  
620 al·lergologia ca al·lèrgia a la inosina pranobex terme pral.n f en inosine pranobex allergy  cod 294368007  
621 al·lergologia ca al·lèrgia a la insulina terme pral.n f en insulin allergy  cod 294714000  
622 al·lergologia ca al·lèrgia a la insulina bovina terme pral.n f es alergia a insulina bovina  
623 al·lergologia ca al·lèrgia a la insulina humana terme pral.n f es alergia a insulina humana  
624 al·lergologia ca al·lèrgia a la insulina humana terme pral.n f en humulin insulin allergy  cod 294723002  
625 al·lergologia ca al·lèrgia a la insulina isòfana terme pral.n f ca al·lèrgia a la insulina NPH sin. compl.n f en isophane insulin allergy  cod 294720004  
626 al·lergologia ca al·lèrgia a la insulina d'acció bifàsica terme pral.n f ca al·lèrgia a la insulina mixta sin. compl.n f en biphasic insulin allergy  cod 294716003  
627 al·lergologia ca al·lèrgia a la insulina isòfana d'acció bifàsica terme pral.n f ca al·lèrgia a la insulina NPH d'acció bifàsica sin. compl.n f en biphasic isophane insulin allergy  cod 294722007  
628 al·lergologia ca al·lèrgia a la insulina porcina terme pral.n f es alergia a insulina porcina  
629 al·lergologia ca al·lèrgia a la insulina d'acció ràpida terme pral.n f ca al·lèrgia a la insulina cristal·lina sin. compl.n f ca al·lèrgia a la insulina neutra sin. compl.n f ca al·lèrgia a la insulina normal sin. compl.n f ca al·lèrgia a la insulina regular sin. compl.n f ca al·lèrgia a la insulina soluble sin. compl.n f en soluble neutral insulin allergy  cod 294715004  
630 al·lergologia ca al·lèrgia a la insulina-protamina-zinc terme pral.n f ca al·lèrgia a la insulina amb protamina i zinc sin. compl.n f en protamine zinc insulin allergy  cod 294721000  
631 al·lergologia ca al·lèrgia a la ipecacuana (Carapichea ipecacuanha) terme pral.n f en ipecacuanha (Carapichea ipecacuanha) allergy  cod 294264006  
632 al·lergologia ca al·lèrgia a la iproniazida terme pral.n f en iproniazid allergy  cod 293837008  
633 al·lergologia ca al·lèrgia a la isocarboxazida terme pral.n f en isocarboxazid allergy  cod 293838003  
634 al·lergologia ca al·lèrgia a la isoniazida terme pral.n f en isoniazid allergy  cod 294614007  
635 al·lergologia ca al·lèrgia a la isoprenalina terme pral.n f ca al·lèrgia a l'isoproterenol sin. compl.n f en isoprenaline allergy  cod 294050004  
636 al·lergologia ca al·lèrgia a la isotretinoïna terme pral.n f en isotretinoin allergy  cod 294211007  
637 al·lergologia ca al·lèrgia a la isoxsuprina terme pral.n f en isoxsuprine allergy  cod 295098001  
638 al·lergologia ca al·lèrgia a la isradipina terme pral.n f en isradipine allergy  cod 293998001  
639 al·lergologia ca al·lèrgia a la kanamicina terme pral.n f en kanamycin allergy  cod 294464008  
640 al·lergologia ca al·lèrgia a la ketamina terme pral.n f en ketamine allergy  cod 293707005  
641 al·lergologia ca al·lèrgia a la lacidipina terme pral.n f en lacidipine allergy  cod 294000006  
642 al·lergologia ca al·lèrgia a la lactoalbúmina alfa terme pral.n f ca al·lèrgia a l'albúmina de llet alfa sin. compl.n f ca al·lèrgia a la lactalbúmina alfa sin. compl.n f es alergia a alfa lactoalbúmina  
643 al·lergologia ca al·lèrgia a la lactoalbúmina beta terme pral.n f ca al·lèrgia a l'albúmina de llet beta sin. compl.n f ca al·lèrgia a la lactalbúmina beta sin. compl.n f es alergia a beta lactoglobulina  
644 al·lergologia ca al·lèrgia a la lactosa terme pral.n f ca al·lèrgia a la lactina sin. compl.n f ca al·lèrgia a la lactobiosa sin. compl.n f es alergia a lactosa  
645 al·lergologia ca al·lèrgia a la lactoferrina bovina terme pral.n f es alergia a lactoferrina bovina  
646 al·lergologia ca al·lèrgia a la lactoglobulina terme pral.n f es alergia a lactoglobulina  
647 al·lergologia ca al·lèrgia a la lactulosa terme pral.n f en lactulose allergy  cod 293681003  
648 al·lergologia ca al·lèrgia a la lamotrigina terme pral.n f en lamotrigine allergy  cod 293859005  
649 al·lergologia ca al·lèrgia a la leuprorelina terme pral.n f ca al·lèrgia a la leuprolida sin. compl.n f en leuprorelin allergy  cod 294821005  
650 al·lergologia ca al·lèrgia a la levomepromazina terme pral.n f ca al·lèrgia a la metotrimeprazina terme pral.n f en levomepromazine allergy  en methotrimeprazine allergy  cod 293929001  
651 al·lergologia ca al·lèrgia a la lidocaïna terme pral.n f ca al·lèrgia a la lignocaïna sin. compl.n f en lidocaine allergy  en lignocaine allergy  cod 293722000  
652 al·lergologia ca al·lèrgia a la lidoflazina terme pral.n f en lidoflazine allergy  cod 293995003  
653 al·lergologia ca al·lèrgia a la limeciclina terme pral.n f en lymecycline allerg  cod 294586006  
654 al·lergologia ca al·lèrgia a la lincomicina terme pral.n f en lincomycin allergy  cod 294562009  
655 al·lergologia ca al·lèrgia a la lincomicina i als seus derivats terme pral.n f en lincomycin and derivatives allergy  cod 294560001  
656 al·lergologia ca al·lèrgia a la liotironina terme pral.n f en liothyronine allergy  cod 294803007  
657 al·lergologia ca al·lèrgia a la lipressina terme pral.n f en lypressin allergy  cod 294808003  
658 al·lergologia ca al·lèrgia a la lisurida terme pral.n f en lisuride allergy  en lysuride allergy  cod 293813008  
659 al·lergologia ca al·lèrgia a la llagosta (Palinurus vulgaris) terme pral.n f en allergy to lobster (Palinurus vulgaris)  cod 418626004  
660 al·lergologia ca al·lèrgia a la llana terme pral.n f en allergy to wool  cod 425605001  
661 al·lergologia ca al·lèrgia a la mongeta vermella terme pral.n f ca al·lèrgia a la llavor de la mongetera vermella (Phaseolus coccineus) sin. compl.n f es alergia a frijol rojo (Phaseolus coccineus)  
662 al·lergologia ca al·lèrgia al cacau terme pral.n f ca al·lèrgia a la llavor del cacau (Theobroma cacao) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la llavor del cacauer (Theobroma cacao) sin. compl.n f es alergia a cacao (Theobroma cacao)  
663 al·lergologia ca al·lèrgia al cafè terme pral.n f ca al·lèrgia a la llavor del cafè (Coffea) sin. compl.n f es alergia a café (Coffea)  
664 al·lergologia ca al·lèrgia a la llavor de cotó terme pral.n f ca al·lèrgia a la grana de cotoner (Gossypium) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la llavor del cotoner (Gossypium) sin. compl.n f es alergia a semilla de algodón (Gossypium)  
665 al·lergologia ca al·lèrgia a la llavor de fonoll terme pral.n f ca al·lèrgia a la llavor de fenoll sin. compl.n f ca al·lèrgia a la llavor del fenoll (Foeniculum vulgare) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la llavor del fonoll (Foeniculum vulgare) sin. compl.n f es alergia a semilla de hinojo (Foeniculum vulgare)  
666 al·lergologia ca al·lèrgia a la guixa terme pral.n f ca al·lèrgia a la caireta sin. compl.n f ca al·lèrgia a la llavor de la guixa (Lathyrus sativus) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la llavor de la guixera (Lathyrus sativus) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la llavor del pedrerol (Lathyrus sativus) sin. compl.n f es alergia a almorta (Lathyrus sativus)  
667 al·lergologia ca al·lèrgia al pinyó terme pral.n f ca al·lèrgia a la llavor del pi pinyer (Pinus pinea) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la llavor del pi pinyoner (Pinus pinea) sin. compl.n f es alergia al piñón (Pinus pinea)  
668 al·lergologia ca al·lèrgia a la llavor de rosella terme pral.n f ca al·lèrgia a la llavor de la lloca (Papaver rhoeas) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la llavor de la paparota (Papaver rhoeas) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la llavor de la rosella (Papaver rhoeas) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la llavor del babol (Papaver rhoeas) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la llavor del badabadoc (Papaver rhoeas) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la llavor del colet (Papaver rhoeas) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la llavor del gall (Papaver rhoeas) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la llavor del gallaret (Papaver rhoeas) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la llavor del paramà (Papaver rhoeas) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la llavor del pipiripip (Papaver rhoeas) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la llavor del quiquiriquic (Papaver rhoeas) sin. compl.n f es alergia a semilla de amapola (Papaver rhoeas)  
669 al·lergologia ca al·lèrgia a la llavor del gira-sol (Helianthus annuus) terme pral.n f ca al·lèrgia a la llavor del mira-sol (Helianthus annuus) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la llavor del sol coronat (Helianthus annuus) sin. compl.n f es alergia a semillas de girasol (Helianthus annuus)  
670 al·lergologia ca al·lèrgia a la llentia terme pral.n f ca al·lèrgia a la llavor de la llentia (Lens culinaris) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la llentilla sin. compl.n f es alergia a lenteja (Lens culinaris)  
671 al·lergologia ca al·lèrgia a la llet d'egua terme pral.n f ca al·lèrgia a la llet d'euga sin. compl.n f es alergia a leche de yegua  
672 al·lergologia ca al·lèrgia a la llet d'ovella terme pral.n f es alergia a leche de oveja  
673 al·lergologia ca al·lèrgia a la llet de cabra terme pral.n f es alergia a leche de cabra  
674 al·lergologia ca al·lèrgia a la llet de vaca terme pral.n f en cow's milk allergy  cod 15911003  
675 al·lergologia ca al·lèrgia a l'enciam (Lactuca sativa) terme pral.n f ca al·lèrgia a l'encisam (Lactuca sativa) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la lletuga (Lactuca sativa) sin. compl.n f es alergia a lechuga (Lactuca sativa)  
676 al·lergologia ca al·lèrgia a la llima terme pral.n f ca al·lèrgia al fruit de la llimera (Citrus aurantiifolia) sin. compl.n f es alergia a lima (Citrus aurantiifolia)  
677 al·lergologia ca al·lèrgia a la lodoxamida terme pral.n f en lodoxamide allergy  cod 294145007  
678 al·lergologia ca al·lèrgia a la lofepramina terme pral.n f en lofepramine allergy  cod 293825006  
679 al·lergologia ca al·lèrgia a la lofexidina terme pral.n f en lofexidine allergy  cod 294059003  
680 al·lergologia ca al·lèrgia a la loperamida terme pral.n f en loperamide allergy  cod 293668005  
681 al·lergologia ca al·lèrgia a la loratadina terme pral.n f en loratadine allergy  cod 294114008  
682 al·lergologia ca al·lèrgia a la loxapina terme pral.n f en loxapine allergy  cod 293915002  
683 al·lergologia ca al·lèrgia a la mafenida terme pral.n f en mafenide allergy  cod 294579003  
684 al·lergologia ca al·lèrgia a la mandarina terme pral.n f ca al·lèrgia al fruit del mandariner (Citrus reticulata) sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit del taronger mandarí (Citrus reticulata) sin. compl.n f es alergia a mandarina (Citrus reticulata)  
685 al·lergologia ca al·lèrgia al mannitol terme pral.n f ca al·lèrgia a la mannita sin. compl.n f en mannitol allergy  cod 295019008  
686 al·lergologia ca al·lèrgia a la maprotilina terme pral.n f en maprotiline allergy  cod 293853006  
687 al·lergologia ca al·lèrgia a la camamilla (Matricaria recutita) terme pral.n f ca al·lèrgia a la camamil·la (Matricaria recutita) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la maçanella (Matricaria recutita) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la majola (Matricaria recutita) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la matricària (Matricaria recutita) sin. compl.n f es alergia a manzanilla (Matricaria recutita)  
688 al·lergologia ca al·lèrgia a la mebeverina terme pral.n f en mebeverine allergy  cod 293692002  
689 al·lergologia ca al·lèrgia a la mebhidrolina terme pral.n f en mebhydrolin allergy  cod 294119003  
690 al·lergologia ca al·lèrgia a la medroxiprogesterona terme pral.n f en medroxyprogesterone allergy  cod 294755002  
691 al·lergologia ca al·lèrgia a la mefloquina terme pral.n f en mefloquine allergy  cod 294392004  
692 al·lergologia ca al·lèrgia a la mefrusida terme pral.n f en mefruside allergy  cod 295025007  
693 al·lergologia ca al·lèrgia a la meglitinida terme pral.n f en allergy to meglitinide  cod 439406006  
694 al·lergologia ca al·lèrgia a la mel terme pral.n f es alergia a miel  
695 al·lergologia ca al·lèrgia a la mepacrina terme pral.n f en mepacrine allergy  cod 294400001  
696 al·lergologia ca al·lèrgia a la mepiramina terme pral.n f en mepyramine allergy  cod 294136006  
697 al·lergologia ca al·lèrgia a la mepivacaïna terme pral.n f es alergia a la mepivacaína  
698 al·lergologia ca al·lèrgia a la mequitazina terme pral.n f en mequitazine allergy  cod 294120009  
699 al·lergologia ca al·lèrgia a la mercaptopurina terme pral.n f en mercaptopurine allergy  cod 293772003  
700 al·lergologia ca al·lèrgia a l'àcid 5-aminosalicílic terme pral.n f ca al·lèrgia a la mesalazina terme pral.n f ca al·lèrgia a la fisalamina sin. compl.n f ca al·lèrgia a la mesalamina sin. compl.n f ca al·lèrgia al 5-ASA sin. compl.n f en 5-aminosalicylic acid allergy  en mesalazine allergy  cod 293660003  
701 al·lergologia ca al·lèrgia a la mesna terme pral.n f en mesna allergy  cod 294269001  
702 al·lergologia ca al·lèrgia a la mesterolona terme pral.n f en mesterolone allergy  cod 294774005  
703 al·lergologia ca al·lèrgia a la metacolina terme pral.n f en methacholine allergy  cod 294009007  
704 al·lergologia ca al·lèrgia a la metadona terme pral.n f en methadone allergy  cod 293594008  
705 al·lergologia ca al·lèrgia a la metformina terme pral.n f en metformin allergy  cod 294740006  
706 al·lergologia ca al·lèrgia a la meticil·lina terme pral.n f en methicillin allergy  cod 294503001  
707 al·lergologia ca al·lèrgia a la meticlotiazida terme pral.n f en methyclothiazide allergy  cod 294997001  
708 al·lergologia ca al·lèrgia a la metilcisteïna terme pral.n f en methylcysteine allergy  cod 294096007  
709 al·lergologia ca al·lèrgia a la metildigoxina terme pral.n f en medigoxin allergy  cod 295057008  
710 al·lergologia ca al·lèrgia a la metildopa terme pral.n f en methyldopa allergy  cod 294055009  
711 al·lergologia ca al·lèrgia a la metildopa i als diürètics terme pral.n f en methyldopa and diuretic allergy  cod 294056005  
712 al·lergologia ca al·lèrgia a la metilprednisolona terme pral.n f en methylprednisolone allergy  cod 294706006  
713 al·lergologia ca al·lèrgia a la metiltestosterona terme pral.n f en methyltestosterone allergy  cod 294775006  
714 al·lergologia ca al·lèrgia a la metiprilona terme pral.n f en methyprylone allergy  cod 293877000  
715 al·lergologia ca al·lèrgia a la metirosina terme pral.n f en metirosine allergy  cod 295049005  
716 al·lergologia ca al·lèrgia a la metoclopramida terme pral.n f en metoclopramide allergy  cod 293675006  
717 al·lergologia ca al·lèrgia a la metolazona terme pral.n f en metolazone allergy  cod 295026008  
718 al·lergologia ca al·lèrgia a la metoxamina terme pral.n f en methoxamine allergy  cod 294027005  
719 al·lergologia ca al·lèrgia a la mexiletina terme pral.n f en mexiletine allergy  cod 294980007  
720 al·lergologia ca al·lèrgia a la mezlocil·lina terme pral.n f en mezlocillin allergy  cod 294508005  
721 al·lergologia ca al·lèrgia a la mianserina terme pral.n f en mianserin allergy  cod 293854000  
722 al·lergologia ca al·lèrgia a la mifepristona terme pral.n f en mifepristone allergy  cod 294245000  
723 al·lergologia ca al·lèrgia a la canyota (Sorghum halepense) terme pral.n f ca al·lèrgia a la milloca (Sorghum halepense) sin. compl.n f ca al·lèrgia al canyot (Sorghum halepense) sin. compl.n f es alergia a cañota (Sorghum halepense)  es alergia a millaca (Sorghum halepense)  es alergia a sorgo de Alepo (Sorghum halepense)  
724 al·lergologia ca al·lèrgia a la milrinona terme pral.n f en milrinone allergy  cod 295062009  
725 al·lergologia ca al·lèrgia a la mimosa (Acacia longifolia) terme pral.n f es alergia a mimosa (Acacia longifolia)  
726 al·lergologia ca al·lèrgia a la minociclina terme pral.n f en minocycline allergy  cod 294587002  
727 al·lergologia ca al·lèrgia a la mitomicina terme pral.n f en mitomycin allergy  cod 293762001  
728 al·lergologia ca al·lèrgia a la mitoxantrona terme pral.n f en mitozantrone allergy  cod 293765004  
729 al·lergologia ca al·lèrgia a la moclobemida terme pral.n f en moclobemide allergy  cod 293840008  
730 al·lergologia ca al·lèrgia a la mometasona terme pral.n f en mometasone allergy  cod 294701001  
731 al·lergologia ca al·lèrgia a la mora terme pral.n f ca al·lèrgia al fruit de l'esbarzer (Rubus fruticosus) sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit de la romeguera (Rubus fruticosus) sin. compl.n f es alergia a zarzamora (Rubus fruticosus)  
732 al·lergologia ca al·lèrgia a la moracizina terme pral.n f en moracizine allergy  cod 294981006  
733 al·lergologia ca al·lèrgia a la morfina terme pral.n f en morphine allergy  cod 293601001  
734 al·lergologia ca al·lèrgia a la mostassa terme pral.n f es alergia a mostaza  
735 al·lergologia ca al·lèrgia a la moxisilita terme pral.n f en moxisylyte allergy  en thymoxamine allergy  cod 295102009  
736 al·lergologia ca al·lèrgia a la mupirocina terme pral.n f en mupirocin allergy  cod 294480003  
737 al·lergologia ca al·lèrgia a la nabilona terme pral.n f en nabilone allergy  cod 293673004  
738 al·lergologia ca al·lèrgia a la nabumetona terme pral.n f en nabumetone allergy  cod 293624008  
739 al·lergologia ca al·lèrgia a la nafarelina terme pral.n f en nafarelin allergy  cod 294816007  
740 al·lergologia ca al·lèrgia a la nafazolina terme pral.n f en naphazoline allergy  cod 294028000  
741 al·lergologia ca al·lèrgia a la nalbufina terme pral.n f en nalbuphine allergy  cod 293600000  
742 al·lergologia ca al·lèrgia a la naloxona terme pral.n f en naloxone allergy  cod 294277002  
743 al·lergologia ca al·lèrgia a la naltrexona terme pral.n f en naltrexone allergy  cod 294276006  
744 al·lergologia ca al·lèrgia a la nandrolona terme pral.n f en nandrolone allergy  cod 294761004  
745 al·lergologia ca al·lèrgia a la noscapina terme pral.n f ca al·lèrgia a l'l-α-narcotina sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'opianina sin. compl.n f ca al·lèrgia a la narcotina sin. compl.n f en noscapine allergy  cod 294152009  
746 al·lergologia ca al·lèrgia a la natamicina terme pral.n f en natamycin allergy  cod 294350009  
747 al·lergologia ca al·lèrgia a la nefazodona terme pral.n f en nefazodone allergy  cod 293848001  
748 al·lergologia ca al·lèrgia a la neomicina terme pral.n f en neomycin allergy  cod 294468006  
749 al·lergologia ca al·lèrgia a la neostigmina terme pral.n f en neostigmine allergy  cod 294017004  
750 al·lergologia ca al·lèrgia a la netilmicina terme pral.n f ca al·lèrgia a l'n-etil-sisomicina sin. compl.n f en netilmicin allergy  cod 294465009  
751 al·lergologia ca al·lèrgia a la nicardipina terme pral.n f en nicardipine allergy  cod 294004002  
752 al·lergologia ca al·lèrgia a la niclosamida terme pral.n f en niclosamide allergy  cod 294453005  
753 al·lergologia ca al·lèrgia a la nicofuranosa terme pral.n f en nicofuranose allergy  cod 295096002  
754 al·lergologia ca al·lèrgia a la nicotina terme pral.n f en nicotine allergy  cod 293993005  
755 al·lergologia ca al·lèrgia a la nicotinamida terme pral.n f ca al·lèrgia a la vitamina B3 sin. compl.n f ca al·lèrgia a la vitamina PP sin. compl.n f ca al·lèrgia a niacinamida sin. compl.n f en niacinamide allergy  en nicotinamide allergy  cod 294935006  
756 al·lergologia ca al·lèrgia a la nifedipina terme pral.n f en nifedipine allergy  cod 293996002  
757 al·lergologia ca al·lèrgia a la niketamida terme pral.n f ca al·lèrgia a la nicetamida sin. compl.n f ca al·lèrgia a la niquetamida sin. compl.n f en nikethamide allergy  cod 294099000  
758 al·lergologia ca al·lèrgia a la nimodipina terme pral.n f en nimodipine allergy  cod 294001005  
759 al·lergologia ca al·lèrgia a la nistatina terme pral.n f en nystatin allergy  cod 294351008  
760 al·lergologia ca al·lèrgia a la nitrofurantoïna terme pral.n f en nitrofurantoin allergy  cod 294478009  
761 al·lergologia ca al·lèrgia a la nitrofurazona terme pral.n f en nitrofurazone allergy  cod 294481004  
762 al·lergologia ca al·lèrgia a la nitroglicerina d'alliberament modificat terme pral.n f en modified release glyceryl trinitrate allergy  en modified release GTN allergy  en modified release nitroglycerin allergy  cod 295081001  
763 al·lergologia ca al·lèrgia a la nitroglicerina en esprai terme pral.n f ca al·lèrgia a l'esprai de nitroglicerina sin. compl.n f en glyceryl trinitrate spray allergy  cod 295084009  
764 al·lergologia ca al·lèrgia a la nitroglicerina per via oral terme pral.n f en oral glyceryl trinitrate allergy  cod 295080000  
765 al·lergologia ca al·lèrgia a la nitroglicerina per via parenteral terme pral.n f en parenteral glyceryl trinitrate allergy  cod 295082008  
766 al·lergologia ca al·lèrgia a la nitroglicerina per via transdèrmica terme pral.n f en transdermal glyceryl trinitrate allergy  cod 295083003  
767 al·lergologia ca al·lèrgia a la nitrosourea terme pral.n f en nitrosurea allergy  cod 293754009  
768 al·lergologia ca al·lèrgia a la nizatidina terme pral.n f en nizatidine allergy  cod 293652004  
769 al·lergologia ca al·lèrgia a la noguera (Juglans regia) terme pral.n f ca al·lèrgia al noguer (Juglans regia) sin. compl.n f es alergia a nogal (Juglans regia)  
770 al·lergologia ca al·lèrgia a la noradrenalina terme pral.n f ca al·lèrgia a la norepinefrina terme pral.n f en noradrenaline allergy  en norepinephrine allergy  cod 294029008  
771 al·lergologia ca al·lèrgia a la noretisterona terme pral.n f ca al·lèrgia a la noretindrona sin. compl.n f en norethisterone allergy  cod 294752004  
772 al·lergologia ca al·lèrgia a la norfloxacina terme pral.n f en norfloxacin allergy  cod 294490006  
773 al·lergologia ca al·lèrgia a la nortriptilina terme pral.n f en nortriptyline allergy  cod 293826007  
774 al·lergologia ca al·lèrgia a la macadàmia terme pral.n f ca al·lèrgia a la llavor de la macadàmia (Macadamia integrifolia) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la llavor de la macadàmia (Macadamia tetraphylla) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la nou d'Austràlia sin. compl.n f es alergia a nuez de macadamia (Macadamia tetraphylla)  
775 al·lergologia ca al·lèrgia a la nou moscada terme pral.n f ca al·lèrgia a l'ametlla del fruit de l'arbre de la nou moscada (Myristica fragrans) sin. compl.n f es alergia a nuez moscada (Myristica fragrans)  
776 al·lergologia ca al·lèrgia a la noxitiolina terme pral.n f en noxythiolin allergy  cod 294425005  
777 al·lergologia ca al·lèrgia a l'alimentació enteral i als complements alimentaris terme pral.n f ca al·lèrgia a l'alimentació enteral i als complements nutricionals sin. compl.n f ca al·lèrgia a la nutrició enteral i als complements alimentaris sin. compl.n f ca al·lèrgia a la nutrició enteral i als complements nutricionals sin. compl.n f en enteral and supplement feeds allergy  cod 294918007  
778 al·lergologia ca al·lèrgia a la palaia (Pleuronectes platessa) terme pral.n f ca al·lèrgia a la palaia anglesa (Pleuronectes platessa) sin. compl.n f es alergia a platija (Pleuronectes platessa)  
779 al·lergologia ca al·lèrgia a la pancreatina terme pral.n f en pancreatin allergy  cod 293659008  
780 al·lergologia ca al·lèrgia a l'escarabat de cuina (Blatta orientalis) terme pral.n f ca al·lèrgia a la panderola (Blatta orientalis) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la panerola (Blatta orientalis) sin. compl.n f es alergia a cucaracha (Blatta orientalis)  
781 al·lergologia ca al·lèrgia a la papaïna terme pral.n f es alergia a papaína  
782 al·lergologia ca al·lèrgia a la papaverina terme pral.n f en papaverine allergy  cod 294242002  
783 al·lergologia ca al·lèrgia a la parafina terme pral.n f en paraffin allergy  cod 294324005  
784 al·lergologia ca al·lèrgia a la parafina líquida terme pral.n f ca al·lèrgia a l'oli de vaselina sin. compl.n f ca al·lèrgia a la vaselina líquida sin. compl.n f en liquid paraffin allergy  cod 294327003  
785 al·lergologia ca al·lèrgia a la morella roquera (Parietaria judaica) terme pral.n f ca al·lèrgia a l'herba de Nostra Dona (Parietaria judaica) sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'herba de paret (Parietaria judaica) sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'herba de Sant Pere (Parietaria judaica) sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'herba del cargol (Parietaria judaica) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la cama-roja (Parietaria judaica) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la caragolera (Parietaria judaica) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la granadella (Parietaria judaica) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la parietària (Parietaria judaica) sin. compl.n f es alergia a parietaria (Parietaria judaica)  
786 al·lergologia ca al·lèrgia a la morella roquera (Parietaria officinalis) terme pral.n f ca al·lèrgia a la morella (Parietaria officinalis) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la parietària (Parietaria officinalis) sin. compl.n f es alergia a cañarroya (Parietaria officinalis)  es alergia a parietaria (Parietaria officinalis)  
787 al·lergologia ca al·lèrgia a la paroxetina terme pral.n f en paroxetine allergy  cod 293847006  
788 al·lergologia ca al·lèrgia a la pasta de ditranol terme pral.n f en dithranol paste allergy  cod 294176001  
789 al·lergologia ca al·lèrgia a la pell de poma terme pral.n f es alergia a la piel de manzana  
790 al·lergologia ca al·lèrgia a la pell de préssec terme pral.n f es alergia a la piel del melocotón  
791 al·lergologia ca al·lèrgia a la pemolina terme pral.n f en pemoline allergy  cod 293954001  
792 al·lergologia ca al·lèrgia a la penicil·lamina terme pral.n f en penicillamine allergy  cod 294291008  
793 al·lergologia ca al·lèrgia a la penicil·lina terme pral.n f en allergy to penicillin  en penicillin allergy  cod 91936005  
794 al·lergologia ca al·lèrgia a la pentamidina terme pral.n f en pentamidine allergy  cod 294600007  
795 al·lergologia ca al·lèrgia a la pentazocina terme pral.n f en pentazocine allergy  cod 293588000  
796 al·lergologia ca al·lèrgia a la pentostatina terme pral.n f en pentostatin allergy  cod 293774002  
797 al·lergologia ca al·lèrgia a la pentoxifil·lina terme pral.n f en oxpentifylline allergy  en pentoxifylline allergy  cod 295094004  
798 al·lergologia ca al·lèrgia a la pepsina terme pral.n f es alergia a pepsina  
799 al·lergologia ca al·lèrgia a la perfenazina terme pral.n f en perphenazine allergy  cod 293939007  
800 al·lergologia ca al·lèrgia a la pergolida terme pral.n f en pergolide allergy  cod 293814002  
801 al·lergologia ca al·lèrgia a la periciazina terme pral.n f en pericyazine allergy  cod 293930006  
802 al·lergologia ca al·lèrgia a la permetrina terme pral.n f ca al·lèrgia al permetrín sin. compl.n f en permethrin allergy  cod 294630004  
803 al·lergologia ca al·lèrgia a la petidina terme pral.n f ca al·lèrgia a la meperidina sin. compl.n f en pethidine allergy  cod 293606006  
804 al·lergologia ca al·lèrgia a la petxina de pelegrí (Pecten jacobaeus) terme pral.n f ca al·lèrgia a la vieira (Pecten jacobaeus) sin. compl.n f es alergia a vieiras (Pecten)  
805 al·lergologia ca al·lèrgia a la pícea (Picea excelsa) terme pral.n f ca al·lèrgia a l'avet roig (Picea excelsa) sin. compl.n f es alergia a abeto (Picea excelsa)  
806 al·lergologia ca al·lèrgia a la pilocarpina terme pral.n f ca al·lèrgia a la jaborandina sin. compl.n f en pilocarpine allergy  cod 294007009  
807 al·lergologia ca al·lèrgia a la pimozida terme pral.n f en pimozide allergy  cod 293926008  
808 al·lergologia ca al·lèrgia a la pinya terme pral.n f ca al·lèrgia a la pinya americana sin. compl.n f ca al·lèrgia a la pinya tropical sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit de l'ananàs (Ananas comosus) sin. compl.n f es alergia a piña (Ananas comosus)  
809 al·lergologia ca al·lèrgia a la piperacil·lina terme pral.n f en piperacillin allergy  cod 294515002  
810 al·lergologia ca al·lèrgia a la piperacil·lina-tazobactam terme pral.n f en piperacillin and tazobactam allergy  cod 294525007  
811 al·lergologia ca al·lèrgia a la piperazina terme pral.n f ca al·lèrgia a l'hexahidropirozina sin. compl.n f ca al·lèrgia a la dietilendiamina sin. compl.n f en piperazine allergy  cod 294451007  
812 al·lergologia ca al·lèrgia a la pipotiazina terme pral.n f en pipothiazine allergy  en pipotiazine allergy  cod 293936000  
813 al·lergologia ca al·lèrgia a la pirazinamida terme pral.n f en pyrazinamide allergy  cod 294607005  
814 al·lergologia ca al·lèrgia a la pirenzepina terme pral.n f en pirenzepine allergy  cod 293658000  
815 al·lergologia ca al·lèrgia a la piretanida terme pral.n f en piretanide allergy  cod 295003001  
816 al·lergologia ca al·lèrgia a la piridostigmina terme pral.n f en pyridostigmine allergy  cod 294016008  
817 al·lergologia ca al·lèrgia a la pirimetamina terme pral.n f en pyrimethamine allergy  cod 294388006  
818 al·lergologia ca al·lèrgia a la pivampicil·lina terme pral.n f en pivampicillin allergy  cod 294509002  
819 al·lergologia ca al·lèrgia a la pivampicil·lina-pivmecil·linam terme pral.n f en pivampicillin and pivmecillinam allergy  cod 294526008  
820 al·lergologia ca al·lèrgia a la plicamicina terme pral.n f en plicamycin allergy  cod 293763006  
821 al·lergologia ca al·lèrgia a la ploma d'ànec terme pral.n f ca al·lèrgia a la ploma de tiró sin. compl.n f es alergia a pluma de pato  
822 al·lergologia ca al·lèrgia a la ploma d'oca terme pral.n f es alergia a pluma de ganso  
823 al·lergologia ca al·lèrgia a la ploma de canari terme pral.n f es alergia a pluma de canario  
824 al·lergologia ca al·lèrgia a la ploma de colom terme pral.n f es alergia a las plumas de paloma  
825 al·lergologia ca al·lèrgia a la ploma de gallina terme pral.n f es alergia a las plumas de gallina  
826 al·lergologia ca al·lèrgia a la ploma de lloro terme pral.n f es alergia a pluma de loro  
827 al·lergologia ca al·lèrgia a la ploma de periquito terme pral.n f es alergia a pluma de periquito  
828 al·lergologia ca al·lèrgia a la ploma de pinsà terme pral.n f es alergia a pluma de pinzón  
829 al·lergologia ca al·lèrgia a la ploma de gall dindi terme pral.n f ca al·lèrgia a la ploma d'indiot sin. compl.n f ca al·lèrgia a la ploma de pioc sin. compl.n f es alergia a pluma de pavo  
830 al·lergologia ca al·lèrgia a la ploma de pollastre terme pral.n f es alergia a pluma de pollo  
831 al·lergologia ca al·lèrgia a la poa de prat (Poa pratensis) terme pral.n f es alergia a espiguilla (Poa pratensis)  es alergia a poa (Poa pratensis)  
832 al·lergologia ca al·lèrgia a la podofil·lotoxina terme pral.n f en podophyllotoxin allergy  cod 294183008  
833 al·lergologia ca al·lèrgia a la poldina terme pral.n f en poldine allergy  cod 293696004  
834 al·lergologia ca al·lèrgia a la polimixina B terme pral.n f ca al·lèrgia a l'aerosporina sin. compl.n f en polymyxin B allergy  cod 294530006  
835 al·lergologia ca al·lèrgia a la polinoxilina terme pral.n f ca al·lèrgia a l'oximetilenurea sin. compl.n f ca al·lèrgia a la polioximetilenurea sin. compl.n f en polynoxylin allergy  cod 294406007  
836 al·lergologia ca al·lèrgia a la politiazida terme pral.n f en polythiazide allergy  cod 294998006  
837 al·lergologia ca al·lèrgia a la polpa de poma terme pral.n f es alergia a la pulpa de manzana  
838 al·lergologia ca al·lèrgia a la polpa de préssec terme pral.n f es alergia a la pulpa del melocotón  
839 al·lergologia ca al·lèrgia a la pols terme pral.n f en dust allergy  cod 390952000  
840 al·lergologia ca al·lèrgia a la pols de l'aiús (Triplochiton scleroxylon) terme pral.n f ca al·lèrgia a la pols de la samba (Triplochiton scleroxylon) sin. compl.n f es alergia a polvo de madera de abachi (Triplochiton scleroxylon)  
841 al·lergologia ca al·lèrgia a la pols de llana terme pral.n f es alergia al polvo de lana  
842 al·lergologia ca al·lèrgia a la pols domèstica terme pral.n f ca al·lèrgia a la pols de la llar sin. compl.n f en house dust allergy  cod 232349006  
843 al·lergologia ca al·lèrgia a la poma terme pral.n f ca al·lèrgia al fruit de la pomera (Malus domestica) sin. compl.n f es alergia a manzana (Malus domestica)  
844 al·lergologia ca al·lèrgia a la poma borda terme pral.n f ca al·lèrgia al fruit de la pomera borda (Malus sylvestris) sin. compl.n f es alergia a manzana silvestre (Malus sylvestris)  
845 al·lergologia ca al·lèrgia a la pomada de ditranol terme pral.n f en dithranol ointment allergy  cod 294174003  
846 al·lergologia ca al·lèrgia al clavell d'espècia terme pral.n f ca al·lèrgia a la poncella deshidratada del claveller (Syzygium aromaticum) sin. compl.n f ca al·lèrgia al clau d'espècia sin. compl.n f es alergia a clavo (Syzygium aromaticum)  
847 al·lergologia ca al·lèrgia a la povidona iodada terme pral.n f ca al·lèrgia a la polividona iodada sin. compl.n f ca al·lèrgia a la polivinilpirrolidona iodada sin. compl.n f en povidone iodine allergy  cod 294916006  
848 al·lergologia ca al·lèrgia a la pralidoxima terme pral.n f en pralidoxime allergy  cod 294273003  
849 al·lergologia ca al·lèrgia a la pravastatina terme pral.n f en pravastatin allergy  cod 294973005  
850 al·lergologia ca al·lèrgia a la prazosina terme pral.n f en prazosin allergy  cod 293991007  
851 al·lergologia ca al·lèrgia a la prednisolona per via tòpica terme pral.n f en topical prednisolone allergy  cod 294708007  
852 al·lergologia ca al·lèrgia a la prenilamina terme pral.n f en prenylamine allergy  cod 293997006  
853 al·lergologia ca al·lèrgia a la prilocaïna terme pral.n f en prilocaine allergy  cod 293721007  
854 al·lergologia ca al·lèrgia a la primaquina terme pral.n f en primaquine allergy  cod 294391006  
855 al·lergologia ca al·lèrgia a la primidona terme pral.n f en primidone allergy  cod 293866006  
856 al·lergologia ca al·lèrgia a la procaïna terme pral.n f en procaine allergy  cod 293727006  
857 al·lergologia ca al·lèrgia a la procaïnamida terme pral.n f en procainamide allergy  cod 294982004  
858 al·lergologia ca al·lèrgia a la procarbazina terme pral.n f en procarbazine allergy  cod 293782002  
859 al·lergologia ca al·lèrgia a la prociclidina terme pral.n f en procyclidine allergy  cod 294089005  
860 al·lergologia ca al·lèrgia a la proclorperazina terme pral.n f en prochlorperazine allergy  cod 293940009  
861 al·lergologia ca al·lèrgia a la progesterona terme pral.n f en progesterone allergy  cod 294748004  
862 al·lergologia ca al·lèrgia a la promazina terme pral.n f en promazine allergy  cod 293937009  
863 al·lergologia ca al·lèrgia a la prometazina terme pral.n f en promethazine allergy  cod 294126003  
864 al·lergologia ca al·lèrgia a la propafenona terme pral.n f en propafenone allergy  cod 294983009  
865 al·lergologia ca al·lèrgia a la propantelina terme pral.n f en propantheline allergy  cod 293697008  
866 al·lergologia ca al·lèrgia a la prostaglandina terme pral.n f en prostaglandin allergy  cod 294249006  
867 al·lergologia ca al·lèrgia a l'epoprostenol terme pral.n f ca al·lèrgia a la PGI2 sin. compl.n f ca al·lèrgia a la prostaciclina sin. compl.n f ca al·lèrgia a la prostaglandina I2 sin. compl.n f en epoprostenol allergy  cod 294260002  
868 al·lergologia ca al·lèrgia a la protamina terme pral.n f en protamine allergy  cod 294278007  
869 al·lergologia ca al·lèrgia a la proteïna catiònica eosinofílica terme pral.n f ca al·lèrgia a l'ECP sin. compl.n f ca al·lèrgia a la proteïna catiònica d'eosinòfils sin. compl.n f es alergia a PCE  es alergia a proteína catiónica eosinofílica  
870 al·lergologia ca al·lèrgia a la protirelina terme pral.n f en protirelin allergy  cod 294829007  
871 al·lergologia ca al·lèrgia a la protriptilina terme pral.n f en protriptyline allergy  cod 293834001  
872 al·lergologia ca al·lèrgia a la proximetacaïna terme pral.n f en proxymetacaine allergy  cod 293728001  
873 al·lergologia ca al·lèrgia a la pruna terme pral.n f ca al·lèrgia al fruit de la prunera (Prunus domestica) sin. compl.n f es alergia a ciruela (Prunus domestica)  
874 al·lergologia ca al·lèrgia a la pseudoefedrina terme pral.n f en pseudoephedrine allergy  cod 294023009  
875 al·lergologia ca al·lèrgia a la quimopapaïna terme pral.n f es alergia a quimopapaína  
876 al·lergologia ca al·lèrgia a la quimotripsina terme pral.n f en chymotrypsin allergy  cod 295116004  
877 al·lergologia ca al·lèrgia a la quinagolida terme pral.n f en quinagolide allergy  cod 294801009  
878 al·lergologia ca al·lèrgia a la quinidina terme pral.n f ca al·lèrgia a la quinotina sin. compl.n f en quinidine allergy  cod 294978001  
879 al·lergologia ca al·lèrgia a la quinina terme pral.n f en quinine allergy  cod 294398000  
880 al·lergologia ca al·lèrgia a la ranitidina terme pral.n f en ranitidine allergy  cod 293653009  
881 al·lergologia ca al·lèrgia a la regalèssia (Glycyrrhiza glabra) terme pral.n f ca al·lèrgia a la regalíssia (Glycyrrhiza glabra) sin. compl.n f en liquorice (Glycyrrhiza glabra) allergy  cod 293647009  
882 al·lergologia ca al·lèrgia a la resina de podofil (Podophyllum peltatum) terme pral.n f ca al·lèrgia a la reïna de podofil (Podophyllum peltatum) sin. compl.n f en podophyllum (Podophyllum peltatum) resin allergy  cod 294182003  
883 al·lergologia ca al·lèrgia a la remoxiprida terme pral.n f en remoxipride allergy  cod 293950005  
884 al·lergologia ca al·lèrgia a la resina de bescanvi aniònic terme pral.n f ca al·lèrgia a la reïna d'intercanvi aniònic sin. compl.n f ca al·lèrgia a la reïna de bescanvi aniònic sin. compl.n f ca al·lèrgia a la resina d'intercanvi aniònic sin. compl.n f en anion exchange resins allergy  cod 294960006  
885 al·lergologia ca al·lèrgia a la resina de bescanvi catiònic terme pral.n f ca al·lèrgia a la reïna d'intercanvi catiònic sin. compl.n f ca al·lèrgia a la reïna de bescanvi catiònic sin. compl.n f ca al·lèrgia a la resina d'intercanvi catiònic sin. compl.n f en cation exchange resin allergy  cod 294942006  
886 al·lergologia ca al·lèrgia a la resina de bescanvi iònic terme pral.n f ca al·lèrgia a la reïna d'intercanvi iònic sin. compl.n f ca al·lèrgia a la reïna de bescanvi iònic sin. compl.n f ca al·lèrgia a la resina d'intercanvi iònic sin. compl.n f en ion exchange resin allergy  cod 294941004  
887 al·lergologia ca al·lèrgia a la grosella terme pral.n f ca al·lèrgia a la riba sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit del riber (Ribes) sin. compl.n f es alergia a grosella (Ribes)  
888 al·lergologia ca al·lèrgia a la ribavirina terme pral.n f en ribavirin allergy  en tribavirin allergy  cod 294380004  
889 al·lergologia ca al·lèrgia a la rifabutina terme pral.n f en rifabutin allergy  cod 294612006  
890 al·lergologia ca al·lèrgia a la rifampicina terme pral.n f en rifampicin allergy  cod 294611004  
891 al·lergologia ca al·lèrgia a la risperidona terme pral.n f en risperidone allergy  cod 293917005  
892 al·lergologia ca al·lèrgia a la ritodrina terme pral.n f en ritodrine allergy  cod 294043003  
893 al·lergologia ca al·lèrgia a la rosoxacina terme pral.n f en acrosoxacin allergy  cod 294484007  
894 al·lergologia ca al·lèrgia a la saliva artificial terme pral.n f en artificial saliva allergy  cod 294313008  
895 al·lergologia ca al·lèrgia a la sàlvia (Salvia officinalis) terme pral.n f es alergia a salvia (Salvia officinalis)  
896 al·lergologia ca al·lèrgia a la sardina (Sardina pilchardus) terme pral.n f es alergia a sardina (Sardina pilchardus)  
897 al·lergologia ca al·lèrgia a la seda terme pral.n f es alergia a seda  
898 al·lergologia ca al·lèrgia a la sertralina terme pral.n f en sertraline allergy  cod 293845003  
899 al·lergologia ca al·lèrgia a la silicona terme pral.n f en silicone allergy  cod 294328008  
900 al·lergologia ca al·lèrgia a la simvastatina terme pral.n f en simvastatin allergy  cod 294971007  
901 al·lergologia ca al·lèrgia a la soia (Glycine max) terme pral.n f ca al·lèrgia a la soja (Glycine max) sin. compl.n f es alergia a soja (Glycine max)  
902 al·lergologia ca al·lèrgia a la somatotropina terme pral.n f ca al·lèrgia a l'HGH sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'hormona del creixement sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'hormona somatòtropa sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'hormona somatotròpica sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'STH sin. compl.n f ca al·lèrgia a la GH sin. compl.n f ca al·lèrgia a la somatropina sin. compl.n f en growth hormone allergy  en somatrophic hormone allergy  cod 294825001  
903 al·lergologia ca al·lèrgia a la subtilisina (Bacillus subtilis) terme pral.n f es alergia a alcalasa  
904 al·lergologia ca al·lèrgia a la sulfacarbamida terme pral.n f en allergy to sulfacarbamide  en sulfaurea allergy  en sulphaurea allergy  cod 294578006  
905 al·lergologia ca al·lèrgia a la sulfadiazina terme pral.n f en sulfadiazine allergy  en sulphadiazine allergy  cod 294573002  
906 al·lergologia ca al·lèrgia a la sulfadiazina argèntica terme pral.n f en silver sulfadiazine allergy  en silver sulphadiazine allergy  cod 294580000  
907 al·lergologia ca al·lèrgia a la sulfadimetoxina terme pral.n f en sulfadimethoxine allergy  en sulphadimethoxine allergy  cod 294574008  
908 al·lergologia ca al·lèrgia a la sulfadimidina terme pral.n f en sulfadimidine allergy  en sulphadimidine allergy  cod 294575009  
909 al·lergologia ca al·lèrgia a la sulfaguanidina terme pral.n f en sulfaguanidine allergy  en sulphaguanidine allergy  cod 294577001  
910 al·lergologia ca al·lèrgia a la sulfasalazina terme pral.n f ca al·lèrgia a la salazopirina sin. compl.n f ca al·lèrgia a la salazosulfapiridina sin. compl.n f en sulfasalazine allergy  en sulphasalazine allergy  cod 293663001  
911 al·lergologia ca al·lèrgia a la sulfinpirazona terme pral.n f en sulfinpyrazone allergy  en sulphinpyrazone allergy  cod 294218001  
912 al·lergologia ca al·lèrgia a la sulfonilurea terme pral.n f en sulfonylurea allergy  en sulphonylurea allergy  cod 294728006  
913 al·lergologia ca al·lèrgia a la sulpirida terme pral.n f en sulpiride allergy  cod 293914003  
914 al·lergologia ca al·lèrgia a la suspensió d'insulina-zinc terme pral.n f ca al·lèrgia a la suspensió d'insulina amb zinc sin. compl.n f en insulin zinc suspension allergy  cod 294717007  
915 al·lergologia ca al·lèrgia a la suspensió d'insulina-zinc amorfa terme pral.n f ca al·lèrgia a la suspensió d'insulina amb zinc amorfa sin. compl.n f en amorphous insulin zinc suspension allergy  cod 294718002  
916 al·lergologia ca al·lèrgia a la suspensió d'insulina-zinc cristal·lina terme pral.n f ca al·lèrgia a la suspensió d'insulina amb zinc cristal·lina sin. compl.n f en crystalline insulin zinc suspension allergy  cod 294719005  
917 al·lergologia ca al·lèrgia a la tabaquera (Nicotiana tabacum) terme pral.n f ca al·lèrgia al tabac (Nicotiana tabacum) sin. compl.n f es alergia a tabaco (Nicotiana tabacum)  
918 al·lergologia ca al·lèrgia a la talampicil·lina terme pral.n f en talampicillin allergy  cod 294512004  
919 al·lergologia ca al·lèrgia a la teicoplanina terme pral.n f en teicoplanin allergy  cod 294476008  
920 al·lergologia ca al·lèrgia a la temafloxacina terme pral.n f en temafloxacin allergy  cod 294491005  
921 al·lergologia ca al·lèrgia a la temocil·lina terme pral.n f en temocillin allergy  cod 294514003  
922 al·lergologia ca al·lèrgia a la tènia hidatídica (Echinococcus granulosus) terme pral.n f ca al·lèrgia a l'equinococ granulós (Echinococcus granulosus) sin. compl.n f es alergia a equinococo granuloso (Echinococcus granulosus)  
923 al·lergologia ca al·lèrgia a la teofil·lina terme pral.n f en theophylline allergy  cod 294160005  
924 al·lergologia ca al·lèrgia a la terazosina terme pral.n f en terazosin allergy  cod 293992000  
925 al·lergologia ca al·lèrgia a la terbinafina terme pral.n f en terbinafine allergy  cod 294342000  
926 al·lergologia ca al·lèrgia a la terbutalina terme pral.n f en terbutaline allergy  cod 294044009  
927 al·lergologia ca al·lèrgia a la terfenadina terme pral.n f en terfenadine allergy  cod 294112007  
928 al·lergologia ca al·lèrgia a la terlipressina terme pral.n f en terlipressin allergy  cod 294809006  
929 al·lergologia ca al·lèrgia a la testosterona terme pral.n f en testosterone allergy  cod 294776007  
930 al·lergologia ca al·lèrgia a la testosterona per via intramuscular terme pral.n f en intramuscular testosterone allergy  cod 294778008  
931 al·lergologia ca al·lèrgia a la testosterona per via oral terme pral.n f en oral testosterone allergy  cod 294779000  
932 al·lergologia ca al·lèrgia a la tetrabenazina terme pral.n f en tetrabenazine allergy  cod 293918000  
933 al·lergologia ca al·lèrgia a la tetracaïna terme pral.n f ca al·lèrgia a l'ametocaïna sin. compl.n f en amethocaine allergy  en tetracaine allergy  cod 293725003  
934 al·lergologia ca al·lèrgia a la tetraciclina terme pral.n f en tetracycline allergy  cod 294592000  
935 al·lergologia ca al·lèrgia a la tetracosactida terme pral.n f en tetracosactide allergy  en tetracosactrin allergy  cod 294813004  
936 al·lergologia ca al·lèrgia a la tiroxina terme pral.n f ca al·lèrgia a l'α-iode sin. compl.n f ca al·lèrgia a la tetraiodotironina sin. compl.n f en thyroxine allergy  cod 294804001  
937 al·lergologia ca al·lèrgia a la tetramina terme pral.n f es alergia a tetramina  
938 al·lergologia ca al·lèrgia a la tiazolidinediona terme pral.n f en allergy to thiazolidinedione  cod 439954005  
939 al·lergologia ca al·lèrgia a la tibolona terme pral.n f en tibolone allergy  cod 294758000  
940 al·lergologia ca al·lèrgia a la ticarcil·lina terme pral.n f en ticarcillin allergy  cod 294517005  
941 al·lergologia ca al·lèrgia a la ticarcil·lina-àcid clavulànic terme pral.n f en ticarcillin and clavulanic acid allergy  cod 294527004  
942 al·lergologia ca al·lèrgia a la tietilperazina terme pral.n f en thiethylperazine allergy  cod 293933008  
943 al·lergologia ca al·lèrgia a la tinzaparina terme pral.n f en tinzaparin allergy  cod 294875004  
944 al·lergologia ca al·lèrgia a la tioguanina terme pral.n f en tioguanine allergy  cod 293773008  
945 al·lergologia ca al·lèrgia a la tioguanina terme pral.n f en thioguanine allergy  cod 293773008  
946 al·lergologia ca al·lèrgia a la tioridazina terme pral.n f en thioridazine allergy  cod 293938004  
947 al·lergologia ca al·lèrgia a la tiotepa terme pral.n f ca al·lèrgia a la trietilentiofosforamida sin. compl.n f en thiotepa allergy  cod 293745006  
948 al·lergologia ca al·lèrgia a la tirotrofina terme pral.n f en thyrotrophin allergy  cod 294830002  
949 al·lergologia ca al·lèrgia a la tobramicina terme pral.n f ca al·lèrgia a la tenebrimicina sin. compl.n f ca al·lèrgia a la tenemicina sin. compl.n f en tobramycin allergy  cod 294470002  
950 al·lergologia ca al·lèrgia a la tocaïnida terme pral.n f en tocainide allergy  cod 294984003  
951 al·lergologia ca al·lèrgia a la tolazamida terme pral.n f en tolazamide allergy  cod 294737006  
952 al·lergologia ca al·lèrgia a la tolbutamida terme pral.n f en tolbutamide allergy  cod 294738001  
953 al·lergologia ca al·lèrgia a la tolmetina terme pral.n f en tolmetin allergy  cod 293633005  
954 al·lergologia ca al·lèrgia a la tonyina d'aleta groga (Thunnus albacares) terme pral.n f es alergia a atún (Thunnus albacares)  es alergia a atún de aleta amarilla (Thunnus albacares)  
955 al·lergologia ca al·lèrgia a la torasemida terme pral.n f en torasemide allergy  cod 295004007  
956 al·lergologia ca al·lèrgia a la toxina botulínica terme pral.n f ca al·lèrgia a la toxina de Clostridium botulinum sin. compl.n f en Clostridium botulinum toxin allergy  cod 294667007  
957 al·lergologia ca al·lèrgia a la tranilcipromina terme pral.n f en tranylcypromine allergy  cod 293839006  
958 al·lergologia ca al·lèrgia a la trazodona terme pral.n f en trazodone allergy  cod 293855004  
959 al·lergologia ca al·lèrgia a la tretinoïna terme pral.n f en tretinoin allergy  cod 294210008  
960 al·lergologia ca al·lèrgia a la triamcinolona terme pral.n f en triamcinolone allergy  cod 294711008  
961 al·lergologia ca al·lèrgia a la trientina terme pral.n f en trientine allergy  cod 294290009  
962 al·lergologia ca al·lèrgia a la trifluoperazina terme pral.n f en trifluoperazine allergy  cod 293941008  
963 al·lergologia ca al·lèrgia a la trifluridina terme pral.n f en allergy to trifluridine  en trifluorothymidine allergy  cod 294381000  
964 al·lergologia ca al·lèrgia a la trimipramina terme pral.n f en trimipramine allergy  cod 293827003  
965 al·lergologia ca al·lèrgia a la triprolidina terme pral.n f en triprolidine allergy  cod 294139004  
966 al·lergologia ca al·lèrgia a la triptorelina terme pral.n f en triptorelin allergy  cod 294819000  
967 al·lergologia ca al·lèrgia a la tromboplastina terme pral.n f en thromboplastin allergy  cod 294886002  
968 al·lergologia ca al·lèrgia a la tropicamida terme pral.n f en tropicamide allergy  cod 294073007  
969 al·lergologia ca al·lèrgia a la truita irisada (Oncorhynchus mykiss) terme pral.n f es alergia a trucha (Oncorhynchus mykiss)  es alergia a trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss)  
970 al·lergologia ca al·lèrgia a la tirotropina terme pral.n f ca al·lèrgia a l'hormona estimulant de la tiroide sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'hormona tiroestimulant sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'hormona tiroidoestimulant sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'hormona tiròtropa sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'hormona tirotròpica sin. compl.n f ca al·lèrgia a la tiroestimulina sin. compl.n f ca al·lèrgia a la TSH sin. compl.n f en thyrotrophic hormone allergy  cod 294828004  
971 al·lergologia ca al·lèrgia a la tuberculina terme pral.n f en tuberculin allergy  cod 293635003  
972 al·lergologia ca al·lèrgia a la tubocurarina terme pral.n f ca al·lèrgia a la d-tubocurarina sin. compl.n f en tubocurarine allergy  cod 294231006  
973 al·lergologia ca al·lèrgia a la uabaïna terme pral.n f ca al·lèrgia a l'estrofantina G sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'ouabaïna sin. compl.n f en ouabain allergy  cod 295058003  
974 al·lergologia ca al·lèrgia a la urocinasa terme pral.n f en urokinase allergy  cod 295109000  
975 al·lergologia ca al·lèrgia a la vacuna anti Haemophilus influenzae tipus b terme pral.n f ca al·lèrgia a la vacuna contra Haemophilus influenzae tipus b sin. compl.n f ca al·lèrgia a la vacuna Hib sin. compl.n f en haemophilus influenzae type B vaccine allergy  en hemophilus influenzae type B vaccine allergy  cod 294664000  
976 al·lergologia ca al·lèrgia a la vacuna anti Lactobacillus acidophilus terme pral.n f ca al·lèrgia a la vacuna contra Lactobacillus acidophilus sin. compl.n f en lactobacill acidophil vaccine allergy  cod 294401002  
977 al·lergologia ca al·lèrgia a la vacuna antidiftèrica terme pral.n f ca al·lèrgia a la vacuna contra la diftèria sin. compl.n f ca al·lèrgia al toxoide diftèric sin. compl.n f en diphtheria vaccines allergy  cod 294642009  
978 al·lergologia ca al·lèrgia a la vacuna antidiftèrica monoantigènica terme pral.n f ca al·lèrgia a la vacuna antidiftèrica d'antigen únic sin. compl.n f en diphtheria single antigen vaccine allergy  cod 294643004  
979 al·lergologia ca al·lèrgia a la vacuna antidiftèrica, antitetànica i antipertússica acel·lular terme pral.n f ca al·lèrgia a la vacuna contra la diftèria, el tètanus i la tos ferina acel·lular sin. compl.n f ca al·lèrgia a la vacuna DTPa sin. compl.n f ca al·lèrgia a la vacuna triple bacteriana sin. compl.n f en diphtheria and tetanus and pertussis vaccine allergy  cod 294645006  
980 al·lergologia ca al·lèrgia a la vacuna antigripal terme pral.n f ca al·lèrgia a la vacuna contra la grip sin. compl.n f ca al·lèrgia a la vacuna G sin. compl.n f en influenza vaccine allergy  cod 294647003  
981 al·lergologia ca al·lèrgia a la vacuna antigripal fraccionada terme pral.n f ca al·lèrgia a la vacuna contra la grip fraccionada sin. compl.n f ca al·lèrgia a la vacuna G fraccionada sin. compl.n f en influenza split virion vaccine allergy  cod 294648008  
982 al·lergologia ca al·lèrgia a la vacuna antiparotidítica terme pral.n f ca al·lèrgia a la vacuna contra la parotiditis sin. compl.n f ca al·lèrgia a la vacuna contra les galteres sin. compl.n f en mumps vaccine allergy  cod 294650000  
983 al·lergologia ca al·lèrgia a la vacuna antipertússica terme pral.n f ca al·lèrgia a la vacuna contra la tos ferina sin. compl.n f en pertussis vaccine allergy  cod 294651001  
984 al·lergologia ca al·lèrgia a la vacuna antipneumocòccica terme pral.n f ca al·lèrgia a la vacuna contra el pneumococ sin. compl.n f ca al·lèrgia a la vacuna Pn sin. compl.n f en pneumococcal vaccine allergy  cod 294652008  
985 al·lergologia ca al·lèrgia a la vacuna antipoliomielítica terme pral.n f ca al·lèrgia a la vacuna contra la poliomielitis sin. compl.n f ca al·lèrgia a la vacuna PI sin. compl.n f ca al·lèrgia a la vacuna PO sin. compl.n f en poliomyelitis vaccine allergy  cod 294654009  
986 al·lergologia ca al·lèrgia a la vacuna antiràbica terme pral.n f ca al·lèrgia a la vacuna contra la ràbia sin. compl.n f ca al·lèrgia a la vacuna Ra sin. compl.n f en rabies vaccine allergy  cod 294655005  
987 al·lergologia ca al·lèrgia a la vacuna antirubeòlica terme pral.n f ca al·lèrgia a la vacuna contra la rubèola sin. compl.n f en rubella vaccine allergy  cod 294656006  
988 al·lergologia ca al·lèrgia a la vacuna antitetànica terme pral.n f ca al·lèrgia a la vacuna contra el tètanus sin. compl.n f ca al·lèrgia a la vacuna T sin. compl.n f ca al·lèrgia al toxoide tetànic sin. compl.n f en tetanus vaccine allergy  cod 294658007  
989 al·lergologia ca al·lèrgia a la vacuna antitetànica i antidiftèrica terme pral.n f ca al·lèrgia a la vacuna contra el tètanus i la diftèria sin. compl.n f ca al·lèrgia a la vacuna Td sin. compl.n f en diphtheria and tetanus vaccine allergy  cod 294644005  
990 al·lergologia ca al·lèrgia a la vacuna antitifoidal terme pral.n f ca al·lèrgia a la vacuna contra la febre tifoide sin. compl.n f ca al·lèrgia a la vacuna FT sin. compl.n f en typhoid vaccine allergy  cod 294659004  
991 al·lergologia ca al·lèrgia a la vacuna antitifoidal de cèl·lules senceres terme pral.n f ca al·lèrgia a la vacuna contra la febre tifoide de cèl·lules senceres sin. compl.n f ca al·lèrgia a la vacuna FT de cèl·lules senceres sin. compl.n f en typhoid whole cell vaccine allergy  cod 294661008  
992 al·lergologia ca al·lèrgia a la vacuna antitifoidal de polisacàrids terme pral.n f en typhoid polysaccharide vaccine allergy  cod 294660009  
993 al·lergologia ca al·lèrgia a la vacuna antivariolosa terme pral.n f ca al·lèrgia a la vacuna contra la verola sin. compl.n f en smallpox vaccine allergy  cod 294657002  
994 al·lergologia ca al·lèrgia a la vacuna antimeningocòccica de polisacàrids terme pral.n f ca al·lèrgia a la vacuna contra el meningococ de polisacàrids sin. compl.n f en meningococcal polysaccharide vaccine allergy  cod 294665004  
995 al·lergologia ca al·lèrgia a la vacuna anticarboncle terme pral.n f ca al·lèrgia a la vacuna contra el carboncle sin. compl.n f ca al·lèrgia a la vacuna contra l'àntrax sin. compl.n f ca al·lèrgia a la vacuna contra l'àntrax maligne sin. compl.n f en anthrax vaccine allergy  cod 294641002  
996 al·lergologia ca al·lèrgia a la vacuna anti hepatitis B terme pral.n f ca al·lèrgia a la vacuna contra l'hepatitis B sin. compl.n f ca al·lèrgia a la vacuna HB sin. compl.n f en hepatitis B vaccine allergy  cod 294646007  
997 al·lergologia ca al·lèrgia a la vacuna antigripal de subunitats terme pral.n f ca al·lèrgia a la vacuna antigripal d'antígens de superfície sin. compl.n f ca al·lèrgia a la vacuna contra la grip d'antígens de superfície sin. compl.n f ca al·lèrgia a la vacuna contra la grip de subunitats sin. compl.n f ca al·lèrgia a la vacuna G d'antígens de superfície sin. compl.n f ca al·lèrgia a la vacuna G de subunitats sin. compl.n f en influenza surface antigen vaccine allergy  cod 294649000  
998 al·lergologia ca al·lèrgia a la vacuna anti hepatitis A terme pral.n f ca al·lèrgia a la vacuna contra l'hepatitis A sin. compl.n f ca al·lèrgia a la vacuna HA sin. compl.n f en hepatitis A vaccine allergy  cod 294663006  
999 al·lergologia ca al·lèrgia a la vacuna antixarampionosa, antirubeòlica i antiparotidítica terme pral.n f ca al·lèrgia a la vacuna contra el xarampió, la rubèola i la parotiditis sin. compl.n f ca al·lèrgia a la vacuna triple vírica sin. compl.n f ca al·lèrgia a la vacuna XRP sin. compl.n f en measles, mumps, and rubella vaccine allergy  cod 294662001  
1000 al·lergologia ca al·lèrgia a la vainilla terme pral.n f ca al·lèrgia al fruit de la vainilla (Vanilla planifolia) sin. compl.n f es alergia a vainilla (Vanilla planifolia)  
1001 al·lergologia ca al·lèrgia a la vancomicina terme pral.n f en vancomycin allergy  cod 294475007  
1002 al·lergologia ca al·lèrgia a la vara d'or (Solidago virgaurea) terme pral.n f es alergia a vara de oro (Solidago virgaurea)  
1003 al·lergologia ca al·lèrgia a la vaselina blanca terme pral.n f ca al·lèrgia a la parafina tova blanca sin. compl.n f en paraffin-white soft allergy  cod 294326007  
1004 al·lergologia ca al·lèrgia a la vaselina groga terme pral.n f ca al·lèrgia a la parafina tova groga sin. compl.n f en paraffin-yellow soft allergy  cod 294325006  
1005 al·lergologia ca al·lèrgia a la venlafaxina terme pral.n f en venlafaxine allergy  cod 293843005  
1006 al·lergologia ca al·lèrgia a la vidarabina terme pral.n f ca al·lèrgia a l'arabinòsid d'adenina sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'espongoadenosina sin. compl.n f en vidarabine allergy  cod 294383002  
1007 al·lergologia ca al·lèrgia a la vigabatrina terme pral.n f en vigabatrin allergy  cod 293868007  
1008 al·lergologia ca al·lèrgia a la viloxazina terme pral.n f en viloxazine allergy  cod 293856003  
1009 al·lergologia ca al·lèrgia a la vinblastina terme pral.n f ca al·lèrgia a la vincaleucoblastina sin. compl.n f en vinblastine allergy  cod 293793000  
1010 al·lergologia ca al·lèrgia a la vincristina terme pral.n f ca al·lèrgia a la leurocristina sin. compl.n f en vincristine allergy  cod 293794006  
1011 al·lergologia ca al·lèrgia a la vindesina terme pral.n f ca al·lèrgia a l'amida de la desacetilvinblastina sin. compl.n f en vindesine allergy  cod 293795007  
1012 al·lergologia ca al·lèrgia a la vitamina A terme pral.n f en vitamin A allergy  cod 294923007  
1013 al·lergologia ca al·lèrgia a l'àcid fòlic terme pral.n f ca al·lèrgia a l'àcid pteroïlglutàmic sin. compl.n f ca al·lèrgia a la folacina sin. compl.n f ca al·lèrgia a la vitamina B9 sin. compl.n f en folic acid allergy  cod 294930001  
1014 al·lergologia ca al·lèrgia a la vitamina D terme pral.n f en vitamin D allergy  cod 294924001  
1015 al·lergologia ca al·lèrgia a l'α-tocoferol terme pral.n f ca al·lèrgia al tocoferol alfa terme pral.n f ca al·lèrgia a la vitamina E sin. compl.n f en alpha-tocopheryl allergy  cod 294926004  
1016 al·lergologia ca al·lèrgia a la vitamina K terme pral.n f en vitamin K allergy  cod 294925000  
1017 al·lergologia ca al·lèrgia a l'àcid nicotínic terme pral.n f ca al·lèrgia a la niacina sin. compl.n f ca al·lèrgia a la vitamina B3 sin. compl.n f ca al·lèrgia a la vitamina PP sin. compl.n f en nicotinic acid allergy  cod 294929006  
1018 al·lergologia ca al·lèrgia a la warfarina terme pral.n f en warfarin allergy  cod 294881007  
1019 al·lergologia ca al·lèrgia a la xantina terme pral.n f en xanthine allergy  cod 294157003  
1020 al·lergologia ca al·lèrgia a la xilometazolina terme pral.n f en xylometazoline allergy  cod 294031004  
1021 al·lergologia ca al·lèrgia a la xipamida terme pral.n f en xipamide allergy  cod 295027004  
1022 al·lergologia ca al·lèrgia a la xocolata terme pral.n f en chocolate allergy  cod 300912001  
1023 al·lergologia ca al·lèrgia a la zalcitabina terme pral.n f en zalcitabine allergy  cod 294373001  
1024 al·lergologia ca al·lèrgia a la zopiclona terme pral.n f en zopiclone allergy  cod 293874007  
1025 al·lergologia ca al·lèrgia a les 4-quinolones terme pral.n f en 4-quinolones allergy  cod 294483001  
1026 al·lergologia ca al·lèrgia a les amfetamines terme pral.n f ca al·lèrgia a les benzedrines sin. compl.n f ca al·lèrgia a les fenilisopropilamines sin. compl.n f en amphetamine group allergy  cod 293957008  
1027 al·lergologia ca al·lèrgia a les ascàrides (Ascaris) terme pral.n f es alergia a Ascaris  
1028 al·lergologia ca al·lèrgia a les bases terme pral.n f en base allergy  cod 294322009  
1029 al·lergologia ca al·lèrgia a les biguanides terme pral.n f en biguanide allergy  cod 294739009  
1030 al·lergologia ca al·lèrgia a les butirofenones terme pral.n f ca al·lèrgia als antipsicòtics butirofenònics sin. compl.n f en butyrophenone allergy  cod 293919008  
1031 al·lergologia ca al·lèrgia a les cefalosporines terme pral.n f en cephalosporin allergy  cod 294532003  
1032 al·lergologia ca al·lèrgia a les cefalosporines de primera generació terme pral.n f en first generation cephalosporin allergy  cod 294533008  
1033 al·lergologia ca al·lèrgia a les cefalosporines de quarta generació terme pral.n f en fourth generation cephalosporin allergy  cod 294555000  
1034 al·lergologia ca al·lèrgia a les cefalosporines de segona generació terme pral.n f en second generation cephalosporin allergy  cod 294540009  
1035 al·lergologia ca al·lèrgia a les cefalosporines de tercera generació terme pral.n f en third generation cephalosporin allergy  cod 294544000  
1036 al·lergologia ca al·lèrgia a les cintes (Phalaris arundinacea) terme pral.n f es alergia a alpiste (Phalaris arundinacea)  
1037 al·lergologia ca al·lèrgia a les cremes amb urea terme pral.n f ca al·lèrgia a les cremes amb carbamida sin. compl.n f ca al·lèrgia a les cremes que contenen carbamida sin. compl.n f ca al·lèrgia a les cremes que contenen urea sin. compl.n f en urea creams allergy  cod 294165000  
1038 al·lergologia ca al·lèrgia a les difenilbutilpiperidines terme pral.n f en diphenylbutylpiperidine allergy  cod 293925007  
1039 al·lergologia ca al·lèrgia a les espècies d'Echinococcus terme pral.n f es alergia a Echinococcus  
1040 al·lergologia ca al·lèrgia a les etanolamines terme pral.n f en ethanolamine allergy  cod 295106007  
1041 al·lergologia ca al·lèrgia a les fibres terme pral.n f es alergia a las fibras  
1042 al·lergologia ca al·lèrgia al plantatge de fulla estreta (Plantago lanceolata) terme pral.n f ca al·lèrgia a l'herba de cinc costures (Plantago lanceolata) sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'herba de cinc nervis (Plantago lanceolata) sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'herba de cinc ratlles (Plantago lanceolata) sin. compl.n f ca al·lèrgia a les fulles de cinc nervis (Plantago lanceolata) sin. compl.n f ca al·lèrgia al cincnervis (Plantago lanceolata) sin. compl.n f es alergia a llantén menor (Plantago lanceolata)  
1043 al·lergologia ca al·lèrgia a les gramínies terme pral.n f ca al·lèrgia al pol·len de les gramínies terme pral.n f en allergy to grass pollen  en allergy to hay  cod 418689008  
1044 al·lergologia ca al·lèrgia a les hormones hipotalàmiques i hipofítiques terme pral.n f ca al·lèrgia a les hormones de l'hipotàlem i la glàndula pituïtària sin. compl.n f ca al·lèrgia a les hormones de l'hipotàlem i la hipòfisi sin. compl.n f ca al·lèrgia a les hormones hipotalàmiques i hipofisiàries sin. compl.n f en hypothalamic/pituitary hormone allergy  cod 294805000  
1045 al·lergologia ca al·lèrgia a les hormones reguladores de les gònades terme pral.n f ca al·lèrgia a les hormones reguladores de les glàndules sexuals sin. compl.n f en gonad regulating hormone allergy  cod 294814005  
1046 al·lergologia ca al·lèrgia a les hormones reguladores del metabolisme del calci terme pral.n f en calcium regulating hormone allergy  cod 294838009  
1047 al·lergologia ca al·lèrgia a les hormones sexuals terme pral.n f en sex hormones allergy  cod 294744002  
1048 al·lergologia ca al·lèrgia a les hormones tiroidals terme pral.n f en thyroid agent allergy  cod 294802002  
1049 al·lergologia ca al·lèrgia a les hormones, als substituts hormonals sintètics i als antagonistes hormonals terme pral.n f en hormones, synthetic substitutes and antagonists allergy  cod 294670006  
1050 al·lergologia ca al·lèrgia a les penicil·lines antipseudomones terme pral.n f ca al·lèrgia a les penicil·lines antipseudomònades sin. compl.n f ca al·lèrgia a les penicil·lines antipseudomòniques sin. compl.n f en antipseudomonal penicillins allergy  cod 294513009  
1051 al·lergologia ca al·lèrgia a les penicil·lines d'ampli espectre terme pral.n f en broad spectrum penicillins allergy  cod 294504007  
1052 al·lergologia ca al·lèrgia a les penicil·lines resistents a la penicil·linasa terme pral.n f en penicillinase-resistant penicillins allergy  cod 294500003  
1053 al·lergologia ca al·lèrgia a les penicil·lines sensibles a la penicil·linasa terme pral.n f en penicillinase-sensitive penicillins allergy  cod 294492003  
1054 al·lergologia ca al·lèrgia a les plantes terme pral.n f en allergy to plant  cod 402594000  
1055 al·lergologia ca al·lèrgia a les plomes terme pral.n f en feather allergy  cod 232348003  
1056 al·lergologia ca al·lèrgia a les polimixines terme pral.n f ca al·lèrgia a les bacil·losporines sin. compl.n f en polymyxins allergy  cod 294528009  
1057 al·lergologia ca al·lèrgia a les pólvores assecants terme pral.n f en dusting powders allergy  cod 294167008  
1058 al·lergologia ca al·lèrgia a les pólvores d'esmectita terme pral.n f ca al·lèrgia a les pólvores de terra de batan sin. compl.n f ca al·lèrgia a les pólvores de terra de paraire sin. compl.n f en fullers earth powder allergy  cod 294280001  
1059 al·lergologia ca al·lèrgia a les pólvores de bentonita terme pral.n f en bentonite powder allergy  cod 294281002  
1060 al·lergologia ca al·lèrgia a les prostaglandines de la sèrie A terme pral.n f en A series prostaglandin allergy  cod 294250006  
1061 al·lergologia ca al·lèrgia a les prostaglandines de la sèrie E terme pral.n f en E series prostaglandin allergy  cod 294252003  
1062 al·lergologia ca al·lèrgia a les prostaglandines de la sèrie F terme pral.n f en F series prostaglandin allergy  cod 294256000  
1063 al·lergologia ca al·lèrgia a les prostaglandines de la sèrie I terme pral.n f en I series prostaglandin allergy  cod 294259007  
1064 al·lergologia ca al·lèrgia a les proteïnes de l'ou terme pral.n f en egg protein allergy  cod 213020009  
1065 al·lergologia ca al·lèrgia a les proteïnes sèriques d'animal terme pral.n f ca al·lèrgia a les proteïnes del sèrum d'animal sin. compl.n f es alergia a proteínas séricas de animal  
1066 al·lergologia ca al·lèrgia a les proteïnes sèriques de cavall terme pral.n f ca al·lèrgia a les proteïnes del sèrum de cavall sin. compl.n f es alergia a proteínas séricas de caballo  
1067 al·lergologia ca al·lèrgia a les proteïnes sèriques de conill terme pral.n f ca al·lèrgia a les proteïnes del sèrum de conill sin. compl.n f es alergia a proteínas séricas de conejo  
1068 al·lergologia ca al·lèrgia a les proteïnes sèriques de periquito terme pral.n f ca al·lèrgia a les proteïnes del sèrum de periquito sin. compl.n f es alergia a proteínas séricas de periquito  
1069 al·lergologia ca al·lèrgia a les proteïnes sèriques de pollastre terme pral.n f ca al·lèrgia a les proteïnes del sèrum de pollastre sin. compl.n f es alergia a proteínas séricas de pollo  
1070 al·lergologia ca al·lèrgia a les proteïnes sèriques de rata terme pral.n f ca al·lèrgia a les proteïnes del sèrum de rata sin. compl.n f es alergia a proteínas séricas de rata  
1071 al·lergologia ca al·lèrgia a les proteïnes sèriques de ratolí terme pral.n f ca al·lèrgia a les proteïnes del sèrum de ratolí sin. compl.n f es alergia a proteínas séricas de ratón  
1072 al·lergologia ca al·lèrgia a les proteïnes urinàries d'animal terme pral.n f ca al·lèrgia a les proteïnes de l'orina d'animal sin. compl.n f es alergia a proteína urinaria de animal  
1073 al·lergologia ca al·lèrgia a les proteïnes urinàries de conill terme pral.n f ca al·lèrgia a les proteïnes de l'orina de conill sin. compl.n f es alergia a proteínas de orina de conejo  
1074 al·lergologia ca al·lèrgia a les proteïnes urinàries de porc terme pral.n f ca al·lèrgia a les proteïnes de l'orina de porc sin. compl.n f es alergia a proteínas de orina porcina  
1075 al·lergologia ca al·lèrgia a les proteïnes urinàries de rata terme pral.n f ca al·lèrgia a les proteïnes de l'orina de rata sin. compl.n f es alergia a proteínas de orina de rata  
1076 al·lergologia ca al·lèrgia a les proteïnes urinàries de ratolí terme pral.n f ca al·lèrgia a les proteïnes de l'orina de ratolí sin. compl.n f es alergia a proteínas urinarias de ratón  
1077 al·lergologia ca al·lèrgia a les resines vegetals terme pral.n f ca al·lèrgia a les reïnes d'origen vegetal sin. compl.n f ca al·lèrgia a les reïnes vegetals sin. compl.n f ca al·lèrgia a les resines d'origen vegetal sin. compl.n f en allergy to tree resin  cod 402597007  
1078 al·lergologia ca al·lèrgia a les sals de rehidratació oral terme pral.n f ca al·lèrgia a les SRO sin. compl.n f en oral rehydration salts allergy  cod 294919004  
1079 al·lergologia ca al·lèrgia a les sals ferroses terme pral.n f ca al·lèrgia a les sals de ferro sin. compl.n f en ferrous salt allergy  cod 294897002  
1080 al·lergologia ca al·lèrgia a les solucions cardioplègiques terme pral.n f ca al·lèrgia a les solucions de cardioplegia sin. compl.n f en cardioplegia solution allergy  cod 294304006  
1081 al·lergologia ca al·lèrgia a les solucions clorades terme pral.n f en chlorinated solutions allergy  cod 294409000  
1082 al·lergologia ca al·lèrgia a les solucions d'albúmina terme pral.n f en albumin solution allergy  cod 294854007  
1083 al·lergologia ca al·lèrgia a les solucions d'hemofiltració terme pral.n f ca al·lèrgia a les solucions d'ultrafiltració sin. compl.n f en haemofiltration solution allergy  en hemofiltration solution allergy  cod 294302005  
1084 al·lergologia ca al·lèrgia a les solucions de diàlisi peritoneal terme pral.n f ca al·lèrgia a les solucions per a diàlisi peritoneal sin. compl.n f en peritoneal dialysis solution allergy  cod 294300002  
1085 al·lergologia ca al·lèrgia a les solucions de proteïnes plasmàtiques terme pral.n f en plasma protein solution allergy  cod 294852006  
1086 al·lergologia ca al·lèrgia a les sulfonamides terme pral.n f en allergy to sulfa drugs  en allergy to sulfonamides  en allergy to sulpha drugs  en allergy to sulphonamides  en sulfonamide allergy  en sulphonamide allergy  cod 91939003  
1087 al·lergologia ca al·lèrgia a les tintures desinfectants terme pral.n f en disinfectant dye allergy  cod 294444003  
1088 al·lergologia ca al·lèrgia a les vacunes amb extractes d'al·lergògens terme pral.n f ca al·lèrgia a les vacunes amb extractes d'al·lèrgens sin. compl.n f ca al·lèrgia a les vacunes antial·lèrgiques sin. compl.n f ca al·lèrgia a les vacunes contra l'al·lèrgia sin. compl.n f en allergen extract vaccine allergy  cod 293640006  
1089 al·lergologia ca al·lèrgia a les vacunes, a les immunoglobulines i als antisèrums terme pral.n f ca al·lèrgia a les vacunes, a les immunoglobulines i als immunosèrums sin. compl.n f ca al·lèrgia a les vacunes, a les immunoglobulines i als sèrums immunes sin. compl.n f en vaccine, immunoglobulins and antisera allergy  cod 294631000  
1090 al·lergologia ca al·lèrgia a les vitamines de l'alimentació parenteral terme pral.n f en intravenous nutrition (vitamins) allergy  cod 294907007  
1091 al·lergologia ca al·lèrgia a les vitamines hidrosolubles terme pral.n f en water soluble vitamin allergy  cod 294927008  
1092 al·lergologia ca al·lèrgia a les vitamines liposolubles terme pral.n f en fat soluble vitamin allergy  cod 294922002  
1093 al·lergologia ca al·lèrgia medicamentosa terme pral.n f ca al·lèrgia a fàrmacs sin. compl.n f ca al·lèrgia a medecines sin. compl.n f ca al·lèrgia a medicaments sin. compl.n f en allergy to drug  en drug allergy  en medication allergy  en medicine allergy  cod 416098002  
1094 al·lergologia ca al·lèrgia a fàrmacs desconeguda terme pral.n f ca al·lèrgia a medicaments desconeguda terme pral.n f en no known drug allergies  en no known drug allergy  en no known history of drug allergy  en no known medicine allergy  en NKDA  cod 409137002  
1095 al·lergologia ca al·lèrgia a Phyllostachys pubescens terme pral.n f es alergia a bambú (Phyllostachys pubescens)  
1096 al·lergologia ca al·lèrgia a Saccharopolyspora rectivirgula terme pral.n f es alergia a Saccharopolyspora rectivirgula  
1097 al·lergologia ca al·lèrgia a Stachybotrys chartarum terme pral.n f es alergia a Stachybotrys chartarum  
1098 al·lergologia ca al·lèrgia a Stemphylium botryosum terme pral.n f es alergia a Stemphylium botryosum  
1099 al·lergologia ca al·lèrgia a substàncies terme pral.n f en allergy to substance  cod 419199007  
1100 al·lergologia ca al·lèrgia a Syagrus romanzoffianum terme pral.n f es alergia a palmera reina (Syagrus romanzoffianum)  
1101 al·lergologia ca al·lèrgia a Thermoactinomyces vulgaris terme pral.n f es alergia a Thermoactinomyces vulgaris  
1102 al·lergologia ca al·lèrgia a Trichoderma viride terme pral.n f es alergia a Trichoderma viride  
1103 al·lergologia ca al·lèrgia a Trichophyton rubrum terme pral.n f es alergia a Trichophyton rubrum  
1104 al·lergologia ca al·lèrgia a Tyrophagus putrescentiae terme pral.n f es alergia a Tyrophagus putrescentiae  
1105 al·lergologia ca al·lèrgia a Ustilago nuda terme pral.n f es alergia a Ustilago nuda  
1106 al·lergologia ca al·lèrgia a Xanthium commune terme pral.n f es alergia a bardana (Xanthium commune)  
1107 al·lergologia ca al·lèrgia a la prednisolona terme pral.n f ca al·lèrgia a la Δ1-hidrocortisona sin. compl.n f ca al·lèrgia a la hidroretrocortina sin. compl.n f ca al·lèrgia a la metacortandralona sin. compl.n f ca al·lèrgia al Δ1-deshidrocortisol sin. compl.n f en prednisolone allergy  en prednisone allergy  cod 294707002  
1108 al·lergologia ca al·lèrgia a la prednisolona oftàlmica terme pral.n f ca al·lèrgia a la Δ1-hidrocortisona oftàlmica sin. compl.n f ca al·lèrgia a la hidroretrocortina oftàlmica sin. compl.n f ca al·lèrgia a la metacortandralona oftàlmica sin. compl.n f ca al·lèrgia al Δ1-deshidrocortisol oftàlmic sin. compl.n f en allergy to ophthalmic prednisolone  es alergia a la prednisolona oftálmica  cod 721134005  
1109 al·lergologia ca al·lèrgia al bacallà (Gadus morhua) terme pral.n f ca al·lèrgia a l'abadejo (Gadus morhua) sin. compl.n f es alergia a bacalao (Gadus morhua)  
1110 al·lergologia ca al·lèrgia al baclofèn terme pral.n f en baclofen allergy  cod 294234003  
1111 al·lergologia ca al·lèrgia al bàlsam del Perú (Myroxylon pereirae) terme pral.n f en allergy to Myroxylon pereirae  cod 445395006  
1112 al·lergologia ca al·lèrgia al bambuterol terme pral.n f en bambuterol allergy  cod 294038005  
1113 al·lergologia ca al·lèrgia al bedoll (Betula pendula) terme pral.n f ca al·lèrgia al beç (Betula pendula) sin. compl.n f ca al·lèrgia al bedoll comú (Betula pendula) sin. compl.n f es alergia a abedul (Betula pendula)  
1114 al·lergologia ca al·lèrgia al befeni terme pral.n f en bephenium allergy  cod 294455003  
1115 al·lergologia ca al·lèrgia al benperidol terme pral.n f en benperidol allergy  cod 293920002  
1116 al·lergologia ca al·lèrgia al benzalconi terme pral.n f en benzalkonium allergy  cod 294438002  
1117 al·lergologia ca al·lèrgia al trihexifenidil terme pral.n f ca al·lèrgia al benzhexol sin. compl.n f en benzhexol allergy  en trihexyphenidyl allergy  cod 294077008  
1118 al·lergologia ca al·lèrgia al benzoat de benzil terme pral.n f en benzyl benzoate allergy  cod 294620008  
1119 al·lergologia ca al·lèrgia al beractant terme pral.n f en beractant allergy  cod 294103005  
1120 al·lergologia ca al·lèrgia al betanecol terme pral.n f en bethanechol allergy  cod 294018009  
1121 al·lergologia ca al·lèrgia al betaxolol terme pral.n f en betaxolol allergy  cod 293966007  
1122 al·lergologia ca al·lèrgia al bezafibrat terme pral.n f en bezafibrate allergy  cod 294964002  
1123 al·lergologia ca al·lèrgia al biperidèn terme pral.n f en biperiden allergy  cod 294069009  
1124 al·lergologia ca al·lèrgia al bisacodil terme pral.n f en bisacodyl allergy  cod 293678008  
1125 al·lergologia ca al·lèrgia al bisoprolol terme pral.n f en bisoprolol allergy  cod 293967003  
1126 al·lergologia ca al·lèrgia al blet blanc (Chenopodium album) terme pral.n f ca al·lèrgia a l'armoll (Chenopodium album) sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'espinac de carn (Chenopodium album) sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'herba blanca (Chenopodium album) sin. compl.n f ca al·lèrgia al blet moll (Chenopodium album) sin. compl.n f es alergia a cenizo (Chenopodium album)  
1127 al·lergologia ca al·lèrgia al borat terme pral.n f en borate allergy  cod 294433006  
1128 al·lergologia ca al·lèrgia al bou (Cancer pagurus) terme pral.n f es alergia a buey de mar (Cancer pagurus)  
1129 al·lergologia ca al·lèrgia al bretili terme pral.n f en bretylium allergy  cod 294986001  
1130 al·lergologia ca al·lèrgia al bròcoli (Brassica oleracea var. italica) terme pral.n f es alergia a brócoli (Brassica oleracea var italica)  
1131 al·lergologia ca al·lèrgia al brom (Bromus inermis) terme pral.n f ca al·lèrgia al bromus inerme (Bromus inermis) sin. compl.n f es alergia a bromo (Bromus inermis)  
1132 al·lergologia ca al·lèrgia al bromazepam terme pral.n f en bromazepam allergy  cod 293893009  
1133 al·lergologia ca al·lèrgia al bromhidrat d'escopolamina terme pral.n f ca al·lèrgia al bromhidrat d'hioscina sin. compl.n f ca al·lèrgia al bromhidrat de tropat d'escopina sin. compl.n f en hyoscine hydrobromide allergy  cod 294075000  
1134 al·lergologia ca al·lèrgia al bromhidrat de dextrometorfan terme pral.n f en dextromethorphan hydrobromide allergy  cod 294151002  
1135 al·lergologia ca al·lèrgia al bromur d'emeproni terme pral.n f en emepronium bromide allergy  cod 294070005  
1136 al·lergologia ca al·lèrgia al bufexamac terme pral.n f en bufexamac allergy  cod 294172004  
1137 al·lergologia ca al·lèrgia a la ceba terme pral.n f ca al·lèrgia al bulb de la ceba (Allium cepa) sin. compl.n f ca al·lèrgia al calçot (Allium cepa) sin. compl.n f es alergia a cebolla (Allium cepa)  
1138 al·lergologia ca al·lèrgia al busulfan terme pral.n f en busulfan allergy  en busulphan allergy  cod 293742009  
1139 al·lergologia ca al·lèrgia al butilbromur d'hioscina terme pral.n f ca al·lèrgia a l'escopolamina butilbromur sin. compl.n f en hyoscine butylbromide allergy  cod 293689001  
1140 al·lergologia ca al·lèrgia al calamar (Loligo vulgaris) terme pral.n f ca al·lèrgia al calamars (Loligo vulgaris) sin. compl.n f es alergia a calamar (Loligo vulgaris)  
1141 al·lergologia ca al·lèrgia al calcipotriol terme pral.n f en calcipotriol allergy  cod 294178000  
1142 al·lergologia ca al·lèrgia al canreonat de potassi terme pral.n f en potassium canrenoate allergy  cod 295008005  
1143 al·lergologia ca al·lèrgia al caolí terme pral.n f en kaolin allergy  cod 293669002  
1144 al·lergologia ca al·lèrgia al caqui terme pral.n f ca al·lèrgia al fruit del caquier (Diospyros kaki) sin. compl.n f es alergia a caqui (Diospyros kaki)  
1145 al·lergologia ca al·lèrgia a la llavor de carabassa terme pral.n f ca al·lèrgia a la llavor de carbassa sin. compl.n f ca al·lèrgia a la llavor de la carabassera (Cucurbita pepo) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la llavor de la carbassera (Cucurbita pepo) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la llavor del carabasser (Cucurbita pepo) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la llavor del carbasser (Cucurbita pepo) sin. compl.n f ca al·lèrgia al carabassí sin. compl.n f ca al·lèrgia al carbassí sin. compl.n f es alergia a semilla de calabaza (Cucurbita pepo)  
1146 al·lergologia ca al·lèrgia al caragol sapenc (Helix aspersa) terme pral.n f ca al·lèrgia al cargol sapenc (Helix aspersa) sin. compl.n f es alergia a caracol (Helix aspersa)  
1147 al·lergologia ca al·lèrgia al carbacol terme pral.n f en carbachol allergy  cod 294019001  
1148 al·lergologia ca al·lèrgia al carbaril terme pral.n f en carbaryl allergy  cod 294623005  
1149 al·lergologia ca al·lèrgia al carbimazole terme pral.n f en carbimazole allergy  cod 294674002  
1150 al·lergologia ca al·lèrgia al carbó activat terme pral.n f ca al·lèrgia al carbó actiu sin. compl.n f en charcoal-activated allergy  cod 294265007  
1151 al·lergologia ca al·lèrgia al carbòmer 940 terme pral.n f en carbomer-940 allergy  cod 294333007  
1152 al·lergologia ca al·lèrgia al carbonat de liti terme pral.n f en lithium carbonate allergy  cod 293818004  
1153 al·lergologia ca al·lèrgia al carboplatí terme pral.n f en carboplatin allergy  cod 293779007  
1154 al·lergologia ca al·lèrgia al carboprost terme pral.n f en carboprost allergy  cod 294258004  
1155 al·lergologia ca al·lèrgia al cardamom terme pral.n f ca al·lèrgia a la llavor del cardamom (Elettaria cardamomum) sin. compl.n f es alergia a cardamomo (Elettaria cardamomum)  
1156 al·lergologia ca al·lèrgia al carisoprodol terme pral.n f en carisoprodol allergy  cod 294235002  
1157 al·lergologia ca al·lèrgia al carteolol terme pral.n f en carteolol allergy  cod 293976005  
1158 al·lergologia ca al·lèrgia al carvedilol terme pral.n f en carvedilol allergy  cod 293974008  
1159 al·lergologia ca al·lèrgia al castanyer bord (Aesculus hippocastanum) terme pral.n f ca al·lèrgia al castanyer d'Índia (Aesculus hippocastanum) sin. compl.n f es alergia a castaño de indias (Aesculus hippocastanum)  
1160 al·lergologia ca al·lèrgia al cisplatí terme pral.n f ca al·lèrgia al CDDP sin. compl.n f en cisplatin allergy  cod 293780005  
1161 al·lergologia ca al·lèrgia al cefaclor terme pral.n f en cefaclor allergy  cod 294541008  
1162 al·lergologia ca al·lèrgia al cefadroxil terme pral.n f en cefadroxil allergy  cod 294534002  
1163 al·lergologia ca al·lèrgia al cefamandole terme pral.n f en cephamandole allergy  cod 294543006  
1164 al·lergologia ca al·lèrgia al ceftibutèn terme pral.n f en ceftibuten allergy  cod 294552002  
1165 al·lergologia ca al·lèrgia al celiprolol terme pral.n f en celiprolol allergy  cod 293968008  
1166 al·lergologia ca al·lèrgia a la vinya (Vitis vinifera) terme pral.n f ca al·lèrgia a la parra (Vitis vinifera) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la raïmera (Vitis vinifera) sin. compl.n f ca al·lèrgia al cep (Vitis vinifera) sin. compl.n f es alergia a vid (Vitis vinifera)  
1167 al·lergologia ca al·lèrgia al cetilpiridini terme pral.n f en cetylpyridinium allergy  cod 294441006  
1168 al·lergologia ca al·lèrgia al ciclandelat terme pral.n f en cyclandelate allergy  cod 295095003  
1169 al·lergologia ca al·lèrgia al ciclobarbital terme pral.n f ca al·lèrgia a la ciclobarbitona sin. compl.n f en cyclobarbitone allergy  cod 293882007  
1170 al·lergologia ca al·lèrgia al ciclofenil terme pral.n f en cyclofenil allergy  cod 294763001  
1171 al·lergologia ca al·lèrgia al ciclopentolat terme pral.n f en cyclopentolate allergy  cod 294079006  
1172 al·lergologia ca al·lèrgia al ciprofibrat terme pral.n f en ciprofibrate allergy  cod 294967009  
1173 al·lergologia ca al·lèrgia al cirerer (Prunus avium) terme pral.n f es alergia a cerezo (Prunus avium)  
1174 al·lergologia ca al·lèrgia al citalopram terme pral.n f en citalopram allergy  cod 293849009  
1175 al·lergologia ca al·lèrgia al citrat d'orfenadrina terme pral.n f ca al·lèrgia al citrat de mefenamina sin. compl.n f en orphenadrine citrate allergy  cod 294086003  
1176 al·lergologia ca al·lèrgia al citrat de liti terme pral.n f en lithium citrate allergy  cod 293819007  
1177 al·lergologia ca al·lèrgia al cigró terme pral.n f ca al·lèrgia a la llavor de la cigronera (Cicer arietinum) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la llavor del cigró (Cicer arietinum) sin. compl.n f ca al·lèrgia al ciuró sin. compl.n f es alergia a garbanzo (Cicer arietinum)  
1178 al·lergologia ca al·lèrgia al clioquinol terme pral.n f ca al·lèrgia a la iodoclorohidroxiquinina sin. compl.n f ca al·lèrgia a la iodoclorohidroxiquinolina sin. compl.n f en clioquinol allergy  cod 294604003  
1179 al·lergologia ca al·lèrgia al clobazam terme pral.n f en clobazam allergy  cod 293895002  
1180 al·lergologia ca al·lèrgia al clobetasol terme pral.n f en clobetasol allergy  cod 294693000  
1181 al·lergologia ca al·lèrgia al clodronat sòdic terme pral.n f en sodium clodronate allergy  cod 294836008  
1182 al·lergologia ca al·lèrgia al clofibrat terme pral.n f en clofibrate allergy  cod 294965001  
1183 al·lergologia ca al·lèrgia al clometiazole terme pral.n f en chlormethiazole allergy  en clomethiazole allergy  cod 293912004  
1184 al·lergologia ca al·lèrgia al clomifè terme pral.n f en clomifene allergy  en clomiphene allergy  cod 294798003  
1185 al·lergologia ca al·lèrgia al clonazepam terme pral.n f en clonazepam allergy  cod 293871004  
1186 al·lergologia ca al·lèrgia al clopidogrel terme pral.n f es alergia al clopidogrel  
1187 al·lergologia ca al·lèrgia al clorambucil terme pral.n f en chlorambucil allergy  cod 293747003  
1188 al·lergologia ca al·lèrgia al cloramfenicol terme pral.n f ca al·lèrgia a la cloromicetina sin. compl.n f en chloramphenicol allergy  cod 294593005  
1189 al·lergologia ca al·lèrgia al clorazepat dipotàssic terme pral.n f ca al·lèrgia al clorazepat sin. compl.n f en dipotassium clorazepate allergy  en potassium clorazepate allergy  cod 293896001  
1190 al·lergologia ca al·lèrgia al clordiazepòxid terme pral.n f en chlordiazepoxide allergy  cod 293894003  
1191 al·lergologia ca al·lèrgia al clorhidrat d'isoetarina terme pral.n f en isoetharine hydrochloride allergy  cod 294021006  
1192 al·lergologia ca al·lèrgia al clorhidrat d'orfenadrina terme pral.n f ca al·lèrgia al clorhidrat de mefenamina sin. compl.n f en orphenadrine hydrochloride allergy  cod 294085004  
1193 al·lergologia ca al·lèrgia al clorhidrat de bromhexina terme pral.n f en bromhexine hydrochloride allergy  cod 294094005  
1194 al·lergologia ca al·lèrgia al clorhidrat de clorhexidina-sulfat de neomicina terme pral.n f en chlorhexidine hydrochloride and neomycin sulfate allergy  en chlorhexidine hydrochloride and neomycin sulphate allergy  cod 294432001  
1195 al·lergologia ca al·lèrgia al clorhidrat de fenilpropanolamina terme pral.n f en phenylpropanolamine hydrochloride allergy  cod 294022004  
1196 al·lergologia ca al·lèrgia al clorhidrat de meclozina terme pral.n f en meclozine hydrochloride allergy  cod 294124000  
1197 al·lergologia ca al·lèrgia al clorhidrat de piperidolat terme pral.n f en piperidolate hydrochloride allergy  cod 294068001  
1198 al·lergologia ca al·lèrgia al clorhidrat de terodilina terme pral.n f en terodiline hydrochloride allergy  cod 294071009  
1199 al·lergologia ca al·lèrgia al clorhidrat de tetraciclina terme pral.n f en tetracycline hydrochloride allergy  cod 409639003  
1200 al·lergologia ca al·lèrgia al cloroxilenol terme pral.n f en chloroxylenol allergy  cod 294415000  
1201 al·lergologia ca al·lèrgia al clorprotixè terme pral.n f en chlorprothixene allergy  cod 293943006  
1202 al·lergologia ca al·lèrgia al clorur d'acetilcolina terme pral.n f en acetylcholine chloride allergy  cod 294008004  
1203 al·lergologia ca al·lèrgia al clorur de lacesina terme pral.n f en lachesine chloride allergy  cod 294072002  
1204 al·lergologia ca al·lèrgia al clotrimazole terme pral.n f en clotrimazole allergy  cod 294356003  
1205 al·lergologia ca al·lèrgia al colestipol terme pral.n f en colestipol allergy  cod 294961005  
1206 al·lergologia ca al·lèrgia al colfosceril terme pral.n f en colfosceril allergy  cod 294106002  
1207 al·lergologia ca al·lèrgia al col·lagen terme pral.n f en collagen allergy  cod 294888001  
1208 al·lergologia ca al·lèrgia al col·liri d'hipromel·losa terme pral.n f en hypromellose eye drops allergy  cod 294336004  
1209 al·lergologia ca al·lèrgia al col·lodió terme pral.n f en collodion allergy  cod 294191004  
1210 al·lergologia ca al·lèrgia al comí de prat (Carum carvi) terme pral.n f ca al·lèrgia a l'alcaravia (Carum carvi) sin. compl.n f es alergia a alcaravea (Carum carvi)  
1211 al·lergologia ca al·lèrgia al corc del blat (Sitophilus granarius) terme pral.n f ca al·lèrgia al corc dels cereals (Sitophilus granarius) sin. compl.n f es alergia a gorgojo del grano (Sitophilus granarius)  es alergia a gorgojo del trigo (Sitophilus granarius)  
1212 al·lergologia ca al·lèrgia al coriandre (Coriandrum sativum) terme pral.n f ca al·lèrgia al celiandre (Coriandrum sativum) sin. compl.n f es alergia a cilantro (Coriandrum sativum)  
1213 al·lergologia ca al·lèrgia a la hidrocortisona terme pral.n f ca al·lèrgia al cortisol sin. compl.n f en hydrocortisone allergy  cod 294679007  
1214 al·lergologia ca al·lèrgia al sulfametoxazole-trimetoprim terme pral.n f ca al·lèrgia al cotrimoxazole sin. compl.n f en co-trimoxazole allergy  en sulfamethoxazole + trimethoprim allergy  en sulfamethoxazole and trimethoprim allergy  cod 294594004  
1215 al·lergologia ca al·lèrgia a la carn de porc terme pral.n f ca al·lèrgia a la carn de bacó sin. compl.n f ca al·lèrgia a la carn de cotx sin. compl.n f ca al·lèrgia al bacó sin. compl.n f ca al·lèrgia al cotx sin. compl.n f ca al·lèrgia al porc sin. compl.n f en allergy to pork  cod 417918006  
1216 al·lergologia ca al·lèrgia al cranc de riu (Astacus astacus) terme pral.n f es alergia a cangrejo de río (Astacus astacus)  
1217 al·lergologia ca al·lèrgia a l'àcid cromoglícic i als antial·lèrgics relacionats terme pral.n f ca al·lèrgia a la cromolina i als antial·lèrgics relacionats sin. compl.n f ca al·lèrgia al cromoglicat i als antial·lèrgics relacionats sin. compl.n f en cromoglycate and related antiallergenic allergy  cod 294141003  
1218 al·lergologia ca al·lèrgia al cromoglicat sòdic terme pral.n f ca al·lèrgia a la cromolina sòdica sin. compl.n f ca al·lèrgia al cromoglicat de sodi sin. compl.n f en sodium cromoglicate allergy  en sodium cromoglycate allergy  cod 294143000  
1219 al·lergologia ca al·lèrgia al crotamitó terme pral.n f en crotamiton allergy  cod 294200004  
1220 al·lergologia ca al·lèrgia al cuc de la farina (Tenebrio molitor) terme pral.n f ca al·lèrgia al cuc de rossinyol (Tenebrio molitor) sin. compl.n f es alergia a gusano de la harina (Tenebrio mollitor)  
1221 al·lergologia ca al·lèrgia al cuc de sang (Chironomus thummi) terme pral.n f es alergia a gusano de la sangre (Chironomus thummi)  
1222 al·lergologia ca al·lèrgia al curri terme pral.n f es alergia a curry  
1223 al·lergologia ca al·lèrgia al dàctil (Dactylis glomerata) terme pral.n f ca al·lèrgia a les cucurulles (Dactylis glomerata) sin. compl.n f es alergia a dáctilo (Dactylis glomerata)  
1224 al·lergologia ca al·lèrgia al danaparoide sòdic terme pral.n f en danaparoid sodium allergy  cod 294877007  
1225 al·lergologia ca al·lèrgia al danazol terme pral.n f en danazol allergy  cod 294764007  
1226 al·lergologia ca al·lèrgia al dantró terme pral.n f en danthron allergy  en dantron allergy  cod 293679000  
1227 al·lergologia ca al·lèrgia al dantrolè terme pral.n f en dantrolene allergy  cod 294237005  
1228 al·lergologia ca al·lèrgia al decanoat d'haloperidol terme pral.n f en haloperidol decanoate allergy  cod 293922005  
1229 al·lergologia ca al·lèrgia al decanoat de flufenazina terme pral.n f en fluphenazine decanoate allergy  cod 293931005  
1230 al·lergologia ca al·lèrgia al decanoat de flupentixol terme pral.n f en flupenthixol decanoate allergy  en flupentixol decanoate allergy  cod 293944000  
1231 al·lergologia ca al·lèrgia al decanoat de zuclopentixol terme pral.n f en zuclopenthixol decanoate allergy  cod 293945004  
1232 al·lergologia ca al·lèrgia al demecari terme pral.n f en demecarium allergy  cod 294012005  
1233 al·lergologia ca al·lèrgia a la selegilina terme pral.n f ca al·lèrgia al deprenil sin. compl.n f en selegiline allergy  cod 293952002  
1234 al·lergologia ca al·lèrgia al dequalini terme pral.n f en dequalinium allergy  cod 294443009  
1235 al·lergologia ca al·lèrgia al desflurà terme pral.n f en desflurane allergy  cod 293717000  
1236 al·lergologia ca al·lèrgia al dexketoprofèn terme pral.n f es alergia al dexketoprofeno  
1237 al·lergologia ca al·lèrgia al dextropropoxifè terme pral.n f en dextropropoxyphene allergy  cod 293592007  
1238 al·lergologia ca al·lèrgia al diacetat d'etinodiol terme pral.n f en ethynodiol diacetate allergy  en etynodiol diacetate allergy  cod 294753009  
1239 al·lergologia ca al·lèrgia al diazepam terme pral.n f en diazepam allergy  cod 293902006  
1240 al·lergologia ca al·lèrgia al diazòxid terme pral.n f en diazoxide allergy  cod 295074008  
1241 al·lergologia ca al·lèrgia al diclofenac terme pral.n f en diclofenac allergy  cod 293613006  
1242 al·lergologia ca al·lèrgia al dienestrol terme pral.n f en dienestrol allergy  en dienoestrol allergy  cod 294789001  
1243 al·lergologia ca al·lèrgia al dietilestilbestrol terme pral.n f ca al·lèrgia a l'estilbestrol sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'estrostilbèn sin. compl.n f ca al·lèrgia al DES sin. compl.n f en diethylstilbestrol allergy  en diethylstilboestrol allergy  en stilbestrol allergy  en stilboestrol allergy  cod 294796004  
1244 al·lergologia ca al·lèrgia al diltiazem terme pral.n f en diltiazem allergy  cod 294003008  
1245 al·lergologia ca al·lèrgia al dimenhidrinat terme pral.n f en dimenhydrinate allergy  cod 294123006  
1246 al·lergologia ca al·lèrgia al dimercaprol terme pral.n f ca al·lèrgia a l'antilewisita sin. compl.n f en dimercaprol allergy  cod 294283004  
1247 al·lergologia ca al·lèrgia al dimetindè terme pral.n f en dimethindene allergy  en dimetindene allergy  cod 294132008  
1248 al·lergologia ca al·lèrgia al dinitrat d'isosorbida terme pral.n f en isosorbide dinitrate allergy  cod 295085005  
1249 al·lergologia ca al·lèrgia al dinitrat d'isosorbida d'alliberament modificat terme pral.n f en modified release isosorbide dinitrate allergy  cod 295088007  
1250 al·lergologia ca al·lèrgia al dinitrat d'isosorbida per via oral terme pral.n f en oral isosorbide dinitrate allergy  cod 295087002  
1251 al·lergologia ca al·lèrgia al dinitrat d'isosorbida per via parenteral terme pral.n f en parenteral isosorbide dinitrate allergy  cod 295086006  
1252 al·lergologia ca al·lèrgia al dinoprost terme pral.n f en dinoprost allergy  cod 294257009  
1253 al·lergologia ca al·lèrgia al dipiridamole terme pral.n f en dipyridamole allergy  cod 295077001  
1254 al·lergologia ca al·lèrgia al disulfiram terme pral.n f en disulfiram allergy  en disulphiram allergy  cod 293960001  
1255 al·lergologia ca al·lèrgia al ditranol terme pral.n f en dithranol allergy  cod 294173009  
1256 al·lergologia ca al·lèrgia al docusat sòdic terme pral.n f ca al·lèrgia al dioctilsulfosuccinat sòdic sin. compl.n f en docusate allergy  cod 293687004  
1257 al·lergologia ca al·lèrgia al domifèn terme pral.n f en domiphen allergy  cod 294439005  
1258 al·lergologia ca al·lèrgia al donzell (Artemisia absinthium) terme pral.n f ca al·lèrgia a l'absenta (Artemisia absinthium) sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'encens (Artemisia absinthium) sin. compl.n f ca al·lèrgia al donzell mascle (Artemisia absinthium) sin. compl.n f es alergia a ajenjo (Artemisia absinthium)  
1259 al·lergologia ca al·lèrgia al doxapram terme pral.n f en doxapram allergy  cod 294101007  
1260 al·lergologia ca al·lèrgia al droperidol terme pral.n f ca al·lèrgia al deshidrobenzoperidol sin. compl.n f en droperidol allergy  cod 293923000  
1261 al·lergologia ca al·lèrgia al faig americà (Fagus grandifolia) terme pral.n f es alergia a haya americana (Fagus grandifolia)  
1262 al·lergologia ca al·lèrgia al famciclovir terme pral.n f en famciclovir allergy  cod 294371004  
1263 al·lergologia ca al·lèrgia a la palmera de dàtils (Phoenix dactylifera) terme pral.n f ca al·lèrgia a la datilera (Phoenix dactylifera) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la palma (Phoenix dactylifera) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la palmera (Phoenix dactylifera) sin. compl.n f ca al·lèrgia al datiler (Phoenix dactylifera) sin. compl.n f ca al·lèrgia al fasser (Phoenix dactylifera) sin. compl.n f es alergia a palmera datilera (Phoenix dactylifera)  
1264 al·lergologia ca al·lèrgia al felbinac terme pral.n f en felbinac allergy  cod 293615004  
1265 al·lergologia ca al·lèrgia al fenbufèn terme pral.n f en fenbufen allergy  cod 293616003  
1266 al·lergologia ca al·lèrgia al fenobarbital terme pral.n f ca al·lèrgia a l'àcid feniletilbarbitúric sin. compl.n f ca al·lèrgia a la fenobarbitona sin. compl.n f en phenobarbital allergy  en phenobarbitone allergy  cod 293865005  
1267 al·lergologia ca al·lèrgia al fenofibrat terme pral.n f en fenofibrate allergy  cod 294966000  
1268 al·lergologia ca al·lèrgia al fonoll (Foeniculum vulgare) terme pral.n f ca al·lèrgia al fenoll (Foeniculum vulgare) sin. compl.n f es alergia a hinojo fresco (Foeniculum vulgare)  
1269 al·lergologia ca al·lèrgia al fenoprofèn terme pral.n f en fenoprofen allergy  cod 293617007  
1270 al·lergologia ca al·lèrgia al fenoterol terme pral.n f en fenoterol allergy  cod 294039002  
1271 al·lergologia ca al·lèrgia al fentanil terme pral.n f en fentanyl allergy  cod 293605005  
1272 al·lergologia ca al·lèrgia al fenticonazole terme pral.n f en fenticonazole allergy  cod 294357007  
1273 al·lergologia ca al·lèrgia al feredetat de sodi terme pral.n f en sodium feredetate allergy  en sodium ironedetate allergy  cod 294894009  
1274 al·lergologia ca al·lèrgia al ferro terme pral.n f en iron allergy  cod 294891001  
1275 al·lergologia ca al·lèrgia al ferro-sorbitol terme pral.n f ca al·lèrgia als preparats de ferro i sorbitol sin. compl.n f en iron sorbitol allergy  cod 294896006  
1276 al·lergologia ca al·lèrgia al ferro-àcid fòlic terme pral.n f ca al·lèrgia al ferro-folacina sin. compl.n f ca al·lèrgia al ferro-vitamina B9 sin. compl.n f en iron and folic acid allergy  cod 294892008  
1277 al·lergologia ca al·lèrgia a la mongeta seca terme pral.n f ca al·lèrgia a la llavor de la bajoquera (Phaseolus vulgaris) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la llavor de la fesolera (Phaseolus vulgaris) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la mongeta sin. compl.n f ca al·lèrgia al fesol sin. compl.n f ca al·lèrgia la llavor de la mongetera (Phaseolus vulgaris) sin. compl.n f es alergia a judía blanca (Phaseolus vulgaris)  
1278 al·lergologia ca al·lèrgia al filgrastim terme pral.n f en filgrastim allergy  cod 293737001  
1279 al·lergologia ca al·lèrgia al flavoxat terme pral.n f en flavoxate allergy  cod 294243007  
1280 al·lergologia ca al·lèrgia a la floridura terme pral.n f ca al·lèrgia al florit sin. compl.n f en allergy to mildew  en allergy to mold  en allergy to mould  cod 419474003  
1281 al·lergologia ca al·lèrgia al flosequinan terme pral.n f en flosequinan allergy  cod 295073002  
1282 al·lergologia ca al·lèrgia al fluconazole terme pral.n f en fluconazole allergy  cod 294365005  
1283 al·lergologia ca al·lèrgia al flumazenil terme pral.n f en flumazenil allergy  cod 294271001  
1284 al·lergologia ca al·lèrgia al flunitrazepam terme pral.n f en flunitrazepam allergy  cod 293886005  
1285 al·lergologia ca al·lèrgia al fluorouracil terme pral.n f ca al·lèrgia a la fluoropirimidina sin. compl.n f en fluorouracil allergy  cod 293776000  
1286 al·lergologia ca al·lèrgia al fluorur terme pral.n f en fluoride allergy  cod 294951003  
1287 al·lergologia ca al·lèrgia al fluorur de sodi terme pral.n f en sodium fluoride allergy  cod 294952005  
1288 al·lergologia ca al·lèrgia al flupentixol terme pral.n f en flupenthixol allergy  en flupentixol allergy  cod 293948002  
1289 al·lergologia ca al·lèrgia al flurazepam terme pral.n f en flurazepam allergy  cod 293887001  
1290 al·lergologia ca al·lèrgia al flurbiprofèn terme pral.n f en flurbiprofen allergy  cod 293618002  
1291 al·lergologia ca al·lèrgia al fluspirilè terme pral.n f en fluspirilene allergy  cod 293927004  
1292 al·lergologia ca al·lèrgia al formaldehid terme pral.n f ca al·lèrgia a l'aldehid fòrmic sin. compl.n f ca al·lèrgia al metanal sin. compl.n f en formaldehyde allergy  cod 294426006  
1293 al·lergologia ca al·lèrgia al formatge terme pral.n f en cheese allergy  cod 300914000  
1294 al·lergologia ca al·lèrgia al formestà terme pral.n f en formestane allergy  cod 293791003  
1295 al·lergologia ca al·lèrgia al foscarnet terme pral.n f en foscarnet allergy  cod 294382007  
1296 al·lergologia ca al·lèrgia al fosfat de poliestradiol terme pral.n f en polyestradiol phosphate allergy  cod 294790005  
1297 al·lergologia ca al·lèrgia al fosfat ferrós terme pral.n f en ferrous phosphate allergy  cod 294903006  
1298 al·lergologia ca al·lèrgia al fosfat sòdic de cel·lulosa terme pral.n f en sodium cellulose phosphate allergy  cod 294943001  
1299 al·lergologia ca al·lèrgia al fosfestrol terme pral.n f en fosfestrol allergy  cod 294791009  
1300 al·lergologia ca al·lèrgia al fred terme pral.n f ca al·lèrgia a la fred sin. compl.n f es alergia al frío  
1301 al·lergologia ca al·lèrgia al freixe d'Amèrica (Fraxinus americana) terme pral.n f es alergia a fresno blanco (Fraxinus americana)  
1302 al·lergologia ca al·lèrgia a l'albergínia terme pral.n f ca al·lèrgia al fruit de l'alberginiera (Solanum melongena) sin. compl.n f es alergia a berenjena (Solanum melongena)  
1303 al·lergologia ca al·lèrgia a l'anacard terme pral.n f ca al·lèrgia a la llavor de l'anacard (Anacardium occidentale) sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit de l'anacard (Anacardium occidentale) sin. compl.n f es alergia a anacardo (Anacardium occidentale)  
1304 al·lergologia ca al·lèrgia a l'oliva terme pral.n f ca al·lèrgia al fruit de l'oliver (Olea europaea var. europaea) sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit de l'olivera (Olea europaea var. europaea) sin. compl.n f es alergia a aceituna (Oea europaea var. europaea)  
1305 al·lergologia ca al·lèrgia al cogombre terme pral.n f ca al·lèrgia al fruit de la cogombrera (Cucumis sativus) sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit del cogombre (Cucumis sativus) sin. compl.n f es alergia a pepinillo (Cucumis sativus)  es alergia a pepino (Cucumis sativus)  
1306 al·lergologia ca al·lèrgia a la figa terme pral.n f ca al·lèrgia al fruit de la figuera (Ficus carica) sin. compl.n f es alergia a higo (Ficus carica)  
1307 al·lergologia ca al·lèrgia al meló terme pral.n f ca al·lèrgia al fruit de la melonera (Cucumis melo) sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit del meló (Cucumis melo) sin. compl.n f es alergia a melón (Cucumis melo)  
1308 al·lergologia ca al·lèrgia a la pera terme pral.n f ca al·lèrgia al fruit de la perera (Pyrus communis) sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit del perer (Pyrus communis) sin. compl.n f es alergia a pera (Pyrus communis)  
1309 al·lergologia ca al·lèrgia al préssec terme pral.n f ca al·lèrgia a la bresquilla sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit de la presseguera (Prunus persica) sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit del presseguer (Prunus persica) sin. compl.n f ca al·lèrgia al melicotó sin. compl.n f es alergia a melocotón (Prunus persica)  
1310 al·lergologia ca al·lèrgia a la soia terme pral.n f ca al·lèrgia a la llavor de la soia (Glycine max) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la llavor de la soja (Glycine max) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la soja sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit de la soia (Glycine max) sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit de la soja (Glycine max) sin. compl.n f es alergia a la soja (Glycine max)  
1311 al·lergologia ca al·lèrgia al cacauet terme pral.n f ca al·lèrgia al fruit del cacauet (Arachis hypogaea) sin. compl.n f en allergy to peanuts (Arachis hypogaea)  cod 91935009  
1312 al·lergologia ca al·lèrgia al carabassó terme pral.n f ca al·lèrgia al carbassó sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit de la carabassonera (Cucurbita pepo var. oblonga) sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit de la carbassonera (Cucurbita pepo var. oblonga) sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit del carabassó (Cucurbita pepo var. oblonga) sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit del carbassó (Cucurbita pepo var. oblonga) sin. compl.n f es alergia a calabacín (Cucurbita pepo var. oblonga)  
1313 al·lergologia ca al·lèrgia a la cirera terme pral.n f ca al·lèrgia al fruit del cirer (Prunus avium) sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit del cirerer (Prunus avium) sin. compl.n f en allergy to cherry (Prunus avium)  cod 418051002  
1314 al·lergologia ca al·lèrgia al coco terme pral.n f ca al·lèrgia al fruit del cocoter (Cocos nucifera) sin. compl.n f es alergia a coco (Cocos nucifera)  
1315 al·lergologia ca al·lèrgia a la maduixa terme pral.n f ca al·lèrgia a la fraga sin. compl.n f ca al·lèrgia a la fraula sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit de la maduixera (Fragaria vesca) sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit del maduixer (Fragaria vesca) sin. compl.n f en allergy to strawberries (Fragaria vesca)  cod 91938006  
1316 al·lergologia ca al·lèrgia al nabiu terme pral.n f ca al·lèrgia al fruit de l'avajonera (Vaccinium myrtillus) sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit de la moixereta (Vaccinium myrtillus) sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit de la nabinera (Vaccinium myrtillus) sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit de la nabissera (Vaccinium myrtillus) sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit del mirtil (Vaccinium myrtillus) sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit del nabiu (Vaccinium myrtillus) sin. compl.n f es alergia a arándano (Vaccinium myrtillus)  
1317 al·lergologia ca al·lèrgia a la nespra terme pral.n f ca al·lèrgia a la nespla sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit de la nesplera (Mespilus germanica) sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit de la nesprera (Mespilus germanica) sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit del nespler (Mespilus germanica) sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit del nesprer (Mespilus germanica) sin. compl.n f es alergia al níspero (Mespilus germanica)  
1318 al·lergologia ca al·lèrgia a la nou terme pral.n f ca al·lèrgia a la llavor de la noguera (Juglans regia) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la llavor del noguer (Juglans regia) sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit de la noguera (Juglans regia) sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit del noguer (Juglans regia) sin. compl.n f en allergy to walnut (Juglans regia)  cod 91940001  
1319 al·lergologia ca al·lèrgia a la papaia terme pral.n f ca al·lèrgia al fruit del papaier (Carica papaya) sin. compl.n f es alergia a papaya (Carica papaya)  
1320 al·lergologia ca al·lèrgia al plàtan terme pral.n f ca al·lèrgia a la banana sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit del bananer (Musa acuminata) sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit del plàtan (Musa acuminata) sin. compl.n f es alergia al plátano (Musa acuminata)  
1321 al·lergologia ca al·lèrgia a la grosella negra terme pral.n f ca al·lèrgia al fruit del riber negre (Ribes nigrum) sin. compl.n f es alergia a grosella negra (Ribes nigrum)  
1322 al·lergologia ca al·lèrgia a la grosella vermella terme pral.n f ca al·lèrgia al fruit del riber vermell (Ribes rubrum) sin. compl.n f es alergia a grosella roja (Ribes sylvestre)  
1323 al·lergologia ca al·lèrgia a la taronja terme pral.n f ca al·lèrgia al fruit del taronger (Citrus sinensis) sin. compl.n f es alergia a naranja (Citrus sinensis)  
1324 al·lergologia ca al·lèrgia a la mongeta tendra terme pral.n f ca al·lèrgia a la bajoca sin. compl.n f ca al·lèrgia a la bajoqueta sin. compl.n f ca al·lèrgia a la mongeta sin. compl.n f ca al·lèrgia a la tavella sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit tendre de la bajoquera (Phaseolus vulgaris) sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit tendre de la mongetera (Phaseolus vulgaris) sin. compl.n f es alergia a judía verde (Phaseolus vulgaris)  
1325 al·lergologia ca al·lèrgia al ftalilsulfatiazole terme pral.n f en phthalylsulfathiazole allergy  en phthalylsulphathiazole allergy  cod 294571000  
1326 al·lergologia ca al·lèrgia al fumarat ferrós terme pral.n f en ferrous fumarate allergy  cod 294898007  
1327 al·lergologia ca al·lèrgia al fusidat de sodi terme pral.n f en sodium fusidate allergy  cod 294473000  
1328 al·lergologia ca al·lèrgia al ganciclovir terme pral.n f en ganciclovir allergy  cod 294370003  
1329 al·lergologia ca al·lèrgia al gas medicinal terme pral.n f en medical gas allergy  cod 429819005  
1330 al·lergologia ca al·lèrgia al gatsaule (Salix caprea) terme pral.n f ca al·lèrgia a la salanca (Salix caprea) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la salenca (Salix caprea) sin. compl.n f ca al·lèrgia al gatell (Salix caprea) sin. compl.n f es alergia a sauce (Salix caprea)  
1331 al·lergologia ca al·lèrgia al gemeprost terme pral.n f en gemeprost allergy  cod 294254002  
1332 al·lergologia ca al·lèrgia al gemfibrozil terme pral.n f en gemfibrozil allergy  cod 294956008  
1333 al·lergologia ca al·lèrgia al gerd terme pral.n f ca al·lèrgia al fruit de la gerdera (Rubus idaeus) sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit de la gerdonera (Rubus idaeus) sin. compl.n f ca al·lèrgia al gerdó sin. compl.n f es alergia a frambuesa (Rubus idaeus)  
1334 al·lergologia ca al·lèrgia al gingebre terme pral.n f ca al·lèrgia al rizoma del gingebre (Zingiber officinale) sin. compl.n f es alergia a jengibre (Zingiber officinale)  
1335 al·lergologia ca al·lèrgia al glicerol terme pral.n f ca al·lèrgia a l'alcohol glicèric sin. compl.n f en glycerol allergy  cod 294320001  
1336 al·lergologia ca al·lèrgia al glicerol, al glicol o al macrogol terme pral.n f en glycerol/glycol/macrogol allergy  cod 294319007  
1337 al·lergologia ca al·lèrgia al glicopirroni terme pral.n f en glycopyrronium allergy  cod 294080009  
1338 al·lergologia ca al·lèrgia al gluconat ferrós terme pral.n f en ferrous gluconate allergy  cod 294899004  
1339 al·lergologia ca al·lèrgia al glutaraldehid terme pral.n f ca al·lèrgia al glutaral sin. compl.n f en glutaraldehyde allergy  cod 294423003  
1340 al·lergologia ca al·lèrgia al gluten mediada per la immunoglobulina E terme pral.n f ca al·lèrgia al gluten mediada per la IgE sin. compl.n f es alergia a gluten IgE mediada  
1341 al·lergologia ca al·lèrgia a l'arròs terme pral.n f ca al·lèrgia al gra de l'arròs (Oryza sativa) sin. compl.n f es alergia a arroz (Oryza sativa)  
1342 al·lergologia ca al·lèrgia a la civada terme pral.n f ca al·lèrgia a l'avena sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'avena (Avena sativa) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la civada (Avena sativa) sin. compl.n f ca al·lèrgia al gra de l'avena (Avena sativa) sin. compl.n f ca al·lèrgia al gra de la civada (Avena sativa) sin. compl.n f en allergy to oats (Avena sativa)  cod 419342009  
1343 al·lergologia ca al·lèrgia al blat terme pral.n f ca al·lèrgia al blat (Triticum) sin. compl.n f ca al·lèrgia al gra del blat (Triticum) sin. compl.n f en allergy to wheat (Triticum)  cod 420174000  
1344 al·lergologia ca al·lèrgia al fajol terme pral.n f ca al·lèrgia al blat cairut sin. compl.n f ca al·lèrgia al blat negre sin. compl.n f ca al·lèrgia al gra del blat cairut (Fagopyrum esculentum) sin. compl.n f ca al·lèrgia al gra del blat negre (Fagopyrum esculentum) sin. compl.n f ca al·lèrgia al gra del fajol (Fagopyrum esculentum) sin. compl.n f es alergia a alforfón (Fagopyrum esculentum)  
1345 al·lergologia ca al·lèrgia al gram d'olor (Anthoxanthum odoratum) terme pral.n f es alergia a césped aterciopelado (Anthoxanthum odoratum)  
1346 al·lergologia ca al·lèrgia al complex vitamínic B terme pral.n f ca al·lèrgia a les vitamines B sin. compl.n f ca al·lèrgia a les vitamines del complex B sin. compl.n f ca al·lèrgia a les vitamines del grup B sin. compl.n f ca al·lèrgia al complex de la vitamina B sin. compl.n f ca al·lèrgia al grup de la vitamina B sin. compl.n f en vitamin B group allergy  cod 294928003  
1347 al·lergologia ca al·lèrgia al grup de les tetraciclines terme pral.n f en tetracyclines group allergy  cod 294583003  
1348 al·lergologia ca al·lèrgia al hialuronat de sodi terme pral.n f en sodium hyaluronate allergy  cod 294297007  
1349 al·lergologia ca al·lèrgia al iodòfor terme pral.n f en iodophore allergy  cod 294915005  
1350 al·lergologia ca al·lèrgia al julivert (Petroselinum crispum) terme pral.n f es alergia a perejil (Petrosilenum crispum)  
1351 al·lergologia ca al·lèrgia al ketazolam terme pral.n f en ketazolam allergy  cod 293897005  
1352 al·lergologia ca al·lèrgia al ketoconazole terme pral.n f ca al·lèrgia al cetoconazole sin. compl.n f en ketoconazole allergy  cod 294362008  
1353 al·lergologia ca al·lèrgia al ketoprofèn terme pral.n f ca al·lèrgia al cetoprofèn sin. compl.n f en ketoprofen allergy  cod 293621000  
1354 al·lergologia ca al·lèrgia al ketorolac terme pral.n f en ketorolac allergy  cod 293622007  
1355 al·lergologia ca al·lèrgia al ketotifèn terme pral.n f en ketotifen allergy  cod 294144006  
1356 al·lergologia ca al·lèrgia al labetalol terme pral.n f en labetalol allergy  cod 293977001  
1357 al·lergologia ca al·lèrgia al lanatòsid C terme pral.n f en lanatoside C allergy  cod 295056004  
1358 al·lergologia ca al·lèrgia al lansoprazole terme pral.n f en lansoprazole allergy  cod 293656001  
1359 al·lergologia ca al·lèrgia al latamoxef terme pral.n f en latamoxef allergy  cod 294539007  
1360 al·lergologia ca al·lèrgia al làtex terme pral.n f en latex allergy  cod 300916003  
1361 al·lergologia ca al·lèrgia al lenograstim terme pral.n f en lenograstim allergy  cod 293736005  
1362 al·lergologia ca al·lèrgia al levamisole terme pral.n f en levamisole allergy  cod 293738006  
1363 al·lergologia ca al·lèrgia al levobunolol terme pral.n f en levobunolol allergy  cod 293978006  
1364 al·lergologia ca al·lèrgia al levonorgestrel terme pral.n f en levonorgestrel allergy  cod 294754003  
1365 al·lergologia ca al·lèrgia al levorfanol terme pral.n f en levorphanol allergy  cod 293609004  
1366 al·lergologia ca al·lèrgia al libocedre (Calocedrus decurrens) terme pral.n f ca al·lèrgia al cedre d'encens (Calocedrus decurrens) sin. compl.n f es alergia a cedro (Calocedrus decurrens)  
1367 al·lergologia ca al·lèrgia al semen terme pral.n f ca al·lèrgia a l'esperma sin. compl.n f ca al·lèrgia al fluid seminal sin. compl.n f ca al·lèrgia al líquid seminal sin. compl.n f es alergia a fluido seminal  
1368 al·lergologia ca al·lèrgia al liti terme pral.n f en lithium allergy  cod 293817009  
1369 al·lergologia ca al·lèrgia al llagostí (Penaeus kerathurus) terme pral.n f en allergy to shrimp (Penaeus kerathurus)  cod 419972009  
1370 al·lergologia ca al·lèrgia al llagostí cafè (Penaeus aztecus) terme pral.n f es alergia a langostino marrón (Penaeus aztecus)  
1371 al·lergologia ca al·lèrgia al llamàntol (Homarus gammarus) terme pral.n f es alergia a bogavante (Homarus gammarus)  
1372 al·lergologia ca al·lèrgia a la llimona terme pral.n f ca al·lèrgia a la llima sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit de la llimonera (Citrus limon) sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit del llimoner (Citrus limon) sin. compl.n f ca al·lèrgia al llimó sin. compl.n f es alergia al limón (Citrus limon)  
1373 al·lergologia ca al·lèrgia al llobí terme pral.n f ca al·lèrgia a la llavor del llobí (Lupinus albus) sin. compl.n f ca al·lèrgia al tramús sin. compl.n f es alergia a altramuces (Lupinus albus)  
1374 al·lergologia ca al·lèrgia al llorer (Laurus nobilis) terme pral.n f ca al·lèrgia al llor (Laurus nobilis) sin. compl.n f es alergia a laurel (Laurus nobilis)  
1375 al·lergologia ca al·lèrgia al lluç (Merluccius merluccius) terme pral.n f es alergia a merluza (Merluccius merluccius)  
1376 al·lergologia ca al·lèrgia al loprazolam terme pral.n f en loprazolam allergy  cod 293888006  
1377 al·lergologia ca al·lèrgia al lorazepam terme pral.n f en lorazepam allergy  cod 293903001  
1378 al·lergologia ca al·lèrgia al lormetazepam terme pral.n f en lormetazepam allergy  cod 293889003  
1379 al·lergologia ca al·lèrgia al malation terme pral.n f en malathion allergy  cod 294627006  
1380 al·lergologia ca al·lèrgia al mango terme pral.n f ca al·lèrgia al fruit del mango (Mangifera indica) sin. compl.n f es alergia a mango (Mangifera indica)  
1381 al·lergologia ca al·lèrgia a la fruita de la passió terme pral.n f ca al·lèrgia a la granadilla sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit de la passionera (Passiflora edulis) sin. compl.n f ca al·lèrgia al maracujà sin. compl.n f es alergia a fruta de la pasión (Passiflora edulis)  
1382 al·lergologia ca al·lèrgia al margall (Lolium perenne) terme pral.n f ca al·lèrgia a l'herba prima (Lolium perenne) sin. compl.n f es alergia a ballico (Lolium perenne)  es alergia a vallico (Lolium perenne)  
1383 al·lergologia ca al·lèrgia al marisc terme pral.n f en allergy to seafood  en seafood allergy  cod 91937001  
1384 al·lergologia ca al·lèrgia al marisc terme pral.n f en shellfish allergy  cod 300913006  
1385 al·lergologia ca al·lèrgia al mazindol terme pral.n f en mazindol allergy  cod 293802005  
1386 al·lergologia ca al·lèrgia al mebendazole terme pral.n f en mebendazole allergy  cod 294458001  
1387 al·lergologia ca al·lèrgia al mecil·linam terme pral.n f en mecillinam allergy  cod 294519008  
1388 al·lergologia ca al·lèrgia al medazepam terme pral.n f en medazepam allergy  cod 293898000  
1389 al·lergologia ca al·lèrgia al megestrol terme pral.n f en megestrol allergy  cod 294751006  
1390 al·lergologia ca al·lèrgia al melfalan terme pral.n f en melphalan allergy  cod 293751001  
1391 al·lergologia ca al·lèrgia a la síndria terme pral.n f ca al·lèrgia a la xíndria sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit de la síndria (Citrullus lanatus) sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit de la sindriera (Citrullus lanatus) sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit de la xíndria (Citrullus lanatus) sin. compl.n f ca al·lèrgia al meló d'aigua sin. compl.n f ca al·lèrgia al meló d'Alger sin. compl.n f ca al·lèrgia al meló de moro sin. compl.n f en allergy to watermelon (Citrullus lanatus)  cod 419298007  
1392 al·lergologia ca al·lèrgia al mepenzolat terme pral.n f en mepenzolate allergy  cod 293694001  
1393 al·lergologia ca al·lèrgia al meprobamat terme pral.n f en meprobamate allergy  cod 293906009  
1394 al·lergologia ca al·lèrgia al meptazinol terme pral.n f en meptazinol allergy  cod 293608007  
1395 al·lergologia ca al·lèrgia al meropenem terme pral.n f en allergy to meropenem  cod 442022002  
1396 al·lergologia ca al·lèrgia al mersalil terme pral.n f ca al·lèrgia a la mercuramida sin. compl.n f en mersalyl allergy  cod 295021003  
1397 al·lergologia ca al·lèrgia al mesilat de dihidroergotamina terme pral.n f en dihydroergotamine mesylate allergy  cod 295067003  
1398 al·lergologia ca al·lèrgia al mestranol terme pral.n f en mestranol allergy  cod 294792002  
1399 al·lergologia ca al·lèrgia al metall terme pral.n f en metal allergy  es alergia a los metales de contacto  cod 300915004  
1400 al·lergologia ca al·lèrgia al metamizole terme pral.n f ca al·lèrgia a la dipirona sin. compl.n f es alergia a dipirona  
1401 al·lergologia ca al·lèrgia al formaldehid terme pral.n f ca al·lèrgia a l'aldehid fòrmic sin. compl.n f ca al·lèrgia al metanal sin. compl.n f es alergia a formaldehido  
1402 al·lergologia ca al·lèrgia al metaproterenol terme pral.n f ca al·lèrgia a l'orciprenalina sin. compl.n f en orciprenaline allergy  cod 294040000  
1403 al·lergologia ca al·lèrgia al metaraminol terme pral.n f ca al·lèrgia a l'm-hidroxifenilpropanolamina sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'm-hidroxinorefedrina sin. compl.n f en metaraminol allergy  cod 294026001  
1404 al·lergologia ca al·lèrgia al metilfenidat terme pral.n f en methylphenidate allergy  cod 293955000  
1405 al·lergologia ca al·lèrgia al metilfenobarbital terme pral.n f en methylphenobarbital allergy  en methylphenobarbitone allergy  cod 293864009  
1406 al·lergologia ca al·lèrgia al metipranolol terme pral.n f en metipranolol allergy  cod 293975009  
1407 al·lergologia ca al·lèrgia al metixè terme pral.n f en methixene allergy  cod 294083006  
1408 al·lergologia ca al·lèrgia al metocarbamol terme pral.n f en methocarbamol allergy  cod 294236001  
1409 al·lergologia ca al·lèrgia al metohexital terme pral.n f ca al·lèrgia a la metohexitona sin. compl.n f en methohexitone allergy  cod 293710003  
1410 al·lergologia ca al·lèrgia al metoprolol terme pral.n f en metoprolol allergy  cod 293970004  
1411 al·lergologia ca al·lèrgia al metotrexat terme pral.n f ca al·lèrgia a l'ametopterina sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'MTX sin. compl.n f en methotrexate allergy  cod 293771005  
1412 al·lergologia ca al·lèrgia al metronidazole terme pral.n f en metronidazole allergy  cod 294567003  
1413 al·lergologia ca al·lèrgia al miconazole terme pral.n f en miconazole allergy  cod 294363003  
1414 al·lergologia ca al·lèrgia al midazolam terme pral.n f en midazolam allergy  cod 293901004  
1415 al·lergologia ca al·lèrgia al minoxidil terme pral.n f en minoxidil allergy  cod 295071000  
1416 al·lergologia ca al·lèrgia al misoprostol terme pral.n f en misoprostol allergy  cod 293648004  
1417 al·lergologia ca al·lèrgia al mitobronitol terme pral.n f en mitobronitol allergy  cod 293741002  
1418 al·lergologia ca al·lèrgia al mivacuri terme pral.n f en mivacurium allergy  cod 294226009  
1419 al·lergologia ca al·lèrgia al molgramostim terme pral.n f en molgramostim allergy  cod 293735009  
1420 al·lergologia ca al·lèrgia al mononitrat d'isosorbida terme pral.n f en isosorbide mononitrate allergy  cod 295089004  
1421 al·lergologia ca al·lèrgia al mononitrat d'isosorbida d'alliberament modificat terme pral.n f en modified release isosorbide mononitrate allergy  cod 295090008  
1422 al·lergologia ca al·lèrgia al sulfiram terme pral.n f ca al·lèrgia al monosulfiram sin. compl.n f en allergy to sulfiram  en monosulfiram allergy  en monosulphiram allergy  cod 294621007  
1423 al·lergologia ca al·lèrgia al mosquit (Culex pipiens) terme pral.n f es alergia a mosquito (Culex pipiens)  
1424 al·lergologia ca al·lèrgia al musclo (Mytilus edulis) terme pral.n f ca al·lèrgia al musclo comú (Mytilus edulis) sin. compl.n f es alergia a mejillón azul (Mytilus edulis)  
1425 al·lergologia ca al·lèrgia al musclo (Mytilus galloprovincialis) terme pral.n f ca al·lèrgia al musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis) sin. compl.n f es alergia a los mejillones (Mytilus galloprovincialis)  
1426 al·lergologia ca al·lèrgia al nadolol terme pral.n f en nadolol allergy  cod 293972007  
1427 al·lergologia ca al·lèrgia al naftidrofuril terme pral.n f ca al·lèrgia al nafronil sin. compl.n f en naftidrofuryl allergy  cod 295099009  
1428 al·lergologia ca al·lèrgia a l'acetaminofèn terme pral.n f ca al·lèrgia al paracetamol terme pral.n f ca al·lèrgia al NAPAP sin. compl.n f en acetaminophen allergy  en allergy to acetaminophen  en allergy to paracetamol  en paracetamol allergy  cod 293584003  
1429 al·lergologia ca al·lèrgia al naproxèn terme pral.n f en naproxen allergy  cod 293625009  
1430 al·lergologia ca al·lèrgia al nedocromil terme pral.n f en nedocromil allergy  cod 294142005  
1431 al·lergologia ca al·lèrgia al nefopam terme pral.n f en nefopam allergy  cod 293626005  
1432 al·lergologia ca al·lèrgia al negundo (Acer negundo) terme pral.n f ca al·lèrgia a l'auró de fulla de freixe (Acer negundo) sin. compl.n f es alergia a arce (Acer negundo)  
1433 al·lergologia ca al·lèrgia al nicorandil terme pral.n f en nicorandil allergy  cod 295076005  
1434 al·lergologia ca al·lèrgia al nicotinat d'inositol terme pral.n f en inositol nicotinate allergy  cod 295097006  
1435 al·lergologia ca al·lèrgia al nimorazole terme pral.n f en nimorazole allergy  cod 294569000  
1436 al·lergologia ca al·lèrgia al níquel terme pral.n f en allergy to nickel  cod 419788000  
1437 al·lergologia ca al·lèrgia al nitrat d'argent terme pral.n f ca al·lèrgia a la sal infernal sin. compl.n f ca al·lèrgia al nitrat de plata sin. compl.n f en silver nitrate allergy  cod 294204008  
1438 al·lergologia ca al·lèrgia al nitrazepam terme pral.n f en nitrazepam allergy  cod 293890007  
1439 al·lergologia ca al·lèrgia al nitrit de sodi terme pral.n f en sodium nitrite allergy  cod 294266008  
1440 al·lergologia ca al·lèrgia al nitroprussiat de sodi terme pral.n f ca al·lèrgia al nitroprussiat sòdic sin. compl.n f en sodium nitroprusside allergy  cod 295072007  
1441 al·lergologia ca al·lèrgia al nonoxinol terme pral.n f en nonoxinol allergy  en nonoxynol allergy  cod 294247008  
1442 al·lergologia ca al·lèrgia al pamidronat disòdic terme pral.n f en disodium pamidronate allergy  cod 294835007  
1443 al·lergologia ca al·lèrgia al pancuroni terme pral.n f en pancuronium allergy  cod 294230007  
1444 al·lergologia ca al·lèrgia al blat de moro terme pral.n f ca al·lèrgia a la dacsa sin. compl.n f ca al·lèrgia a la milloca sin. compl.n f ca al·lèrgia al blat de l'Índia sin. compl.n f ca al·lèrgia al gra de la dacsa (Zea mays) sin. compl.n f ca al·lèrgia al gra de la milloca (Zea mays) sin. compl.n f ca al·lèrgia al gra del blat de l'Índia (Zea mays) sin. compl.n f ca al·lèrgia al gra del blat de moro (Zea mays) sin. compl.n f ca al·lèrgia al gra del milloc (Zea mays) sin. compl.n f ca al·lèrgia al gra del moresc (Zea mays) sin. compl.n f ca al·lèrgia al gra del panís (Zea mays) sin. compl.n f ca al·lèrgia al milloc sin. compl.n f ca al·lèrgia al moresc sin. compl.n f ca al·lèrgia al panís sin. compl.n f en allergy to corn  cod 419573007  
1445 al·lergologia ca al·lèrgia al paraldehid terme pral.n f ca al·lèrgia al paracetaldehid sin. compl.n f en paraldehyde allergy  cod 293878005  
1446 al·lergologia ca al·lèrgia al pebre terme pral.n f ca al·lèrgia al fruit del pebrer (Piper nigrum) sin. compl.n f ca al·lèrgia al piment sin. compl.n f es alergia a pimienta (Piper nigrum)  
1447 al·lergologia ca al·lèrgia al pebre vermell terme pral.n f ca al·lèrgia a les pólvores dels fruits dessecats de la pebrotera (Capsicum annuum) sin. compl.n f ca al·lèrgia al pebre roig sin. compl.n f ca al·lèrgia als fruits dessecats en pols de la pebrotera (Capsicum annuum) sin. compl.n f es alergia a pimentón (Capsicum annuum)  
1448 al·lergologia ca al·lèrgia al pebrer bord (Schinus molle) terme pral.n f es alergia a pimentero (Schinus molle)  
1449 al·lergologia ca al·lèrgia al pebrot terme pral.n f ca al·lèrgia al fruit de la pebrotera (Capsicum annuum var. grossum) sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit del pebroter (Capsicum annuum var. grossum) sin. compl.n f es alergia al pimiento (Capsicum annuum var. grossum)  
1450 al·lergologia ca al·lèrgia al peix terme pral.n f en allergy to fish  cod 417532002  
1451 al·lergologia ca al·lèrgia al peix blau terme pral.n f es alergia al pescado azul  es alergia al pescado grasoso  
1452 al·lergologia ca al·lèrgia al pèl d'animal terme pral.n f en allergy to animal hair  cod 300911008  
1453 al·lergologia ca al·lèrgia al llenguado (Solea solea) terme pral.n f ca al·lèrgia a la palaia (Solea solea) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la pelaia (Solea solea) sin. compl.n f ca al·lèrgia al pelut (Solea solea) sin. compl.n f es alergia a lenguado (Solea solea)  
1454 al·lergologia ca al·lèrgia al penbutolol terme pral.n f en penbutolol allergy  cod 293980000  
1455 al·lergologia ca al·lèrgia al tiopental terme pral.n f ca al·lèrgia al pentotal sin. compl.n f en thiopental allergy  en thiopentone allergy  cod 293709008  
1456 al·lergologia ca al·lèrgia al perborat de sodi terme pral.n f en sodium perborate allergy  cod 294408008  
1457 al·lergologia ca al·lèrgia al perfum terme pral.n f en perfume allergy  cod 300908007  
1458 al·lergologia ca al·lèrgia al permanganat de potassi terme pral.n f en potassium permanganate allergy  cod 294410005  
1459 al·lergologia ca al·lèrgia al peròxid d'hidrogen terme pral.n f ca al·lèrgia a l'aigua oxigenada sin. compl.n f en hydrogen peroxide allergy  cod 294449008  
1460 al·lergologia ca al·lèrgia al peròxid de benzoïl terme pral.n f en benzoyl peroxide allergy  cod 294203002  
1461 al·lergologia ca al·lèrgia al gram (Cynodon dactylon) terme pral.n f ca al·lèrgia a l'agram (Cynodon dactylon) sin. compl.n f ca al·lèrgia al peu de gallina (Cynodon dactylon) sin. compl.n f es alergia a césped de las Bermudas (Cynodon dactylon)  
1462 al·lergologia ca al·lèrgia al picosulfat de sodi terme pral.n f en sodium picosulfate allergy  en sodium picosulphate allergy  cod 293680002  
1463 al·lergologia ca al·lèrgia al pindolol terme pral.n f en pindolol allergy  cod 293973002  
1464 al·lergologia ca al·lèrgia al pipenzolat terme pral.n f en pipenzolate allergy  cod 293695000  
1465 al·lergologia ca al·lèrgia al piracetam terme pral.n f en piracetam allergy  cod 293860000  
1466 al·lergologia ca al·lèrgia al pirantel terme pral.n f en pyrantel allergy  cod 294452000  
1467 al·lergologia ca al·lèrgia al pirazole terme pral.n f es alergia a pirazol  
1468 al·lergologia ca al·lèrgia al pirbuterol terme pral.n f en pirbuterol allergy  cod 294035008  
1469 al·lergologia ca al·lèrgia al piroxicam terme pral.n f en piroxicam allergy  cod 293629003  
1470 al·lergologia ca al·lèrgia al festuc terme pral.n f ca al·lèrgia al fruit del festuc (Pistacia vera) sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit del pistatxer (Pistacia vera) sin. compl.n f ca al·lèrgia al pistatxo sin. compl.n f es alergia a pistacho (Pistacia vera)  
1471 al·lergologia ca al·lèrgia al pivmecil·linam terme pral.n f en pivmecillinam allergy  cod 294520002  
1472 al·lergologia ca al·lèrgia al plàtan (Platanus orientalis var. acerifolia) terme pral.n f ca al·lèrgia al plàtan d'ombra (Platanus orientalis var. acerifolia) sin. compl.n f ca al·lèrgia al plataner (Platanus orientalis var. acerifolia) sin. compl.n f ca al·lèrgia al plataner d'ombra (Platanus orientalis var. acerifolia) sin. compl.n f es alergia a plátano de sombra (Platanus orientalis var. acerifolia)  
1473 al·lergologia ca al·lèrgia al pol·len terme pral.n f en allergy to pollen  cod 300910009  
1474 al·lergologia ca al·lèrgia al pol·len de l'ordi (Hordeum vulgare) terme pral.n f es alergia a polen de cebada (Hordeum vulgare)  
1475 al·lergologia ca al·lèrgia al pol·len de la civada (Avena sativa) terme pral.n f ca al·lèrgia al pol·len de l'avena (Avena sativa) sin. compl.n f es alergia a polen de avena (Avena sativa)  
1476 al·lergologia ca al·lèrgia al pol·len de la noguera de Califòrnia (Juglans californica) terme pral.n f es alergia a polen de nogal de California (Juglans californica)  
1477 al·lergologia ca al·lèrgia al pol·len de la parietària (Parietaria) terme pral.n f es alergia al polen de parietaria (Parietaria)  
1478 al·lergologia ca al·lèrgia al pol·len de les ambròsies (Ambrosia) terme pral.n f en alergia al polen de ambrosía (Ambrosia)  en allergy to ragweed (Ambrosia) pollen  cod 418561004  
1479 al·lergologia ca al·lèrgia al pol·len de les males herbes terme pral.n f en allergy to weed pollen  cod 419210001  
1480 al·lergologia ca al·lèrgia al pol·len del blat blancal (Triticum aestivum) terme pral.n f ca al·lèrgia al pol·len de la xeixa (Triticum aestivum) sin. compl.n f ca al·lèrgia al pol·len del blat comú (Triticum aestivum) sin. compl.n f ca al·lèrgia al pol·len del blat xeixa (Triticum aestivum) sin. compl.n f es alergia a polen de trigo (Triticum aestivum)  
1481 al·lergologia ca al·lèrgia al pol·len del castanyer (Castanea sativa) terme pral.n f es alergia a polen de castaño (Castanea sativa)  
1482 al·lergologia ca al·lèrgia al pol·len del dàctil (Dactylis glomerata) terme pral.n f es alergia a polen de dáctilo (Dactylis glomerata)  
1483 al·lergologia ca al·lèrgia al pol·len del marxant (Amaranthus retroflexus) terme pral.n f ca al·lèrgia al pol·len del blet punxent (Amaranthus retroflexus) sin. compl.n f es alergia al polen de bledo (Amaranthus retroflexus)  
1484 al·lergologia ca al·lèrgia al pol·len del blat de moro (Zea mays) terme pral.n f ca al·lèrgia al pol·len de la dacsa (Zea mays) sin. compl.n f ca al·lèrgia al pol·len del moresc (Zea mays) sin. compl.n f ca al·lèrgia al pol·len del panís (Zea mays) sin. compl.n f es alergia al polen de maíz (Zea mays)  
1485 al·lergologia ca al·lèrgia al pol·len del sègol (Secale cereale) terme pral.n f ca al·lèrgia al pol·len del segle (Secale cereale) sin. compl.n f ca al·lèrgia al pol·len del sèguel (Secale cereale) sin. compl.n f es alergia a polen de centeno (Secale cereale)  
1486 al·lergologia ca al·lèrgia al pol·len del gira-sol (Helianthus annuus) terme pral.n f ca al·lèrgia al pol·len del mira-sol (Helianthus annuus) sin. compl.n f ca al·lèrgia al pol·len del sol coronat (Helianthus annuus) sin. compl.n f es alergia a polen de girasol (Helianthus annuus)  
1487 al·lergologia ca al·lèrgia al pol·len dels arbres terme pral.n f en allergy to tree pollen  cod 419263009  
1488 al·lergologia ca al·lèrgia al pop (Octopus vulgaris) terme pral.n f ca al·lèrgia al polp (Octopus vulgaris) sin. compl.n f es alergia a pulpo (Octopus vulgaris)  
1489 al·lergologia ca al·lèrgia al porro (Allium ampeloprasum var. porrum) terme pral.n f es alergia a puerro (Allium ampeloprasum var. porrum)  
1490 al·lergologia ca al·lèrgia al potassi terme pral.n f en potassium allergy  cod 294946009  
1491 al·lergologia ca al·lèrgia al potassi per via oral terme pral.n f en oral potassium allergy  cod 294947000  
1492 al·lergologia ca al·lèrgia al potassi per via parenteral terme pral.n f en parenteral potassium allergy  cod 294948005  
1493 al·lergologia ca al·lèrgia al practolol terme pral.n f en practolol allergy  cod 293981001  
1494 al·lergologia ca al·lèrgia al prazepam terme pral.n f en prazepam allergy  cod 293900003  
1495 al·lergologia ca al·lèrgia al probenecid terme pral.n f en probenecid allergy  cod 294217006  
1496 al·lergologia ca al·lèrgia al probucol terme pral.n f en probucol allergy  cod 294957004  
1497 al·lergologia ca al·lèrgia al progestagen terme pral.n f en progestogen allergy  cod 294745001  
1498 al·lergologia ca al·lèrgia al proguanil terme pral.n f en proguanil allergy  cod 294396001  
1499 al·lergologia ca al·lèrgia al prolintà terme pral.n f en prolintane allergy  cod 293956004  
1500 al·lergologia ca al·lèrgia al propiltiuracil terme pral.n f en propylthiouracil allergy  cod 294676000  
1501 al·lergologia ca al·lèrgia al propionat de drostanolona terme pral.n f en drostanolone propionate allergy  cod 294759008  
1502 al·lergologia ca al·lèrgia al propofol terme pral.n f en propofol allergy  cod 293708000  
1503 al·lergologia ca al·lèrgia al propranolol terme pral.n f en propranolol allergy  cod 293982008  
1504 al·lergologia ca al·lèrgia al pumactant terme pral.n f en pumactant allergy  cod 294105003  
1505 al·lergologia ca al·lèrgia al quelat de bismut terme pral.n f en bismuth chelate allergy  cod 293645001  
1506 al·lergologia ca al·lèrgia al quinestradol terme pral.n f en quinestradol allergy  cod 294787004  
1507 al·lergologia ca al·lèrgia al quinestrol terme pral.n f en quinestrol allergy  cod 294788009  
1508 al·lergologia ca al·lèrgia al quitrà d'hulla terme pral.n f en coal tar allergy  cod 294169006  
1509 al·lergologia ca al·lèrgia al raïm blanc terme pral.n f ca al·lèrgia al fruit de la vinya (Vitis vinifera) sin. compl.n f es alergia a la uva blanca (Vitis vinifera)  
1510 al·lergologia ca al·lèrgia al raïm negre terme pral.n f ca al·lèrgia al fruit de la vinya (Vitis vinifera) sin. compl.n f es alergia a la uva negra (Vitis vinifera)  
1511 al·lergologia ca al·lèrgia al rap (Lophius budegassa) terme pral.n f es alergia al rape (Lophius budegassa)  
1512 al·lergologia ca al·lèrgia al razoxà terme pral.n f en razoxane allergy  cod 293783007  
1513 al·lergologia ca al·lèrgia al remifentanil terme pral.n f en allergy to remifentanil  cod 441992007  
1514 al·lergologia ca al·lèrgia al reproterol terme pral.n f en reproterol allergy  cod 294041001  
1515 al·lergologia ca al·lèrgia al rimiterol terme pral.n f en rimiterol allergy  cod 294042008  
1516 al·lergologia ca al·lèrgia al rocuroni terme pral.n f en rocuronium allergy  cod 294233009  
1517 al·lergologia ca al·lèrgia al rovell d'ou terme pral.n f es alergia a yema de huevo  
1518 al·lergologia ca al·lèrgia al safrà (Crocus sativus) terme pral.n f es alergia a azafrán (Crocus sativus)  
1519 al·lergologia ca al·lèrgia a la barrella punxosa (Salsola kali) terme pral.n f ca al·lèrgia a l'espinadella (Salsola kali) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la barrella espinosa (Salsola kali) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la sosa (Salsola kali) sin. compl.n f ca al·lèrgia al salat (Salsola kali) sin. compl.n f es alergia a salicor (Salsola kali)  
1520 al·lergologia ca al·lèrgia al salicilat terme pral.n f en salicylate allergy  cod 293585002  
1521 al·lergologia ca al·lèrgia al salmeterol terme pral.n f en salmeterol allergy  cod 294036009  
1522 al·lergologia ca al·lèrgia al salmó (Salmo salar) terme pral.n f es alergia a salmón (Salmo salar)  
1523 al·lergologia ca al·lèrgia al saüc (Sambucus nigra) terme pral.n f ca al·lèrgia a la saüquera (Sambucus nigra) sin. compl.n f ca al·lèrgia al saüquer (Sambucus nigra) sin. compl.n f es alergia a saúco (Sambucus nigra)  
1524 al·lergologia ca al·lèrgia al secbutabarbital terme pral.n f ca al·lèrgia al butabarbital sin. compl.n f en butobarbital allergy  en butobarbitone allergy  cod 293881000  
1525 al·lergologia ca al·lèrgia al secobarbital terme pral.n f en quinalbarbitone allergy  en secobarbital allergy  cod 293884008  
1526 al·lergologia ca al·lèrgia al sègol terme pral.n f ca al·lèrgia al gra del segle (Secale cereale) sin. compl.n f ca al·lèrgia al gra del sègol (Secale cereale) sin. compl.n f ca al·lèrgia al gra del sèguel (Secale cereale) sin. compl.n f ca al·lèrgia al segle sin. compl.n f ca al·lèrgia al segle (Secale cereale) sin. compl.n f ca al·lèrgia al sègol (Secale cereale) sin. compl.n f ca al·lèrgia al sèguel sin. compl.n f ca al·lèrgia al sèguel (Secale cereale) sin. compl.n f en allergy to rye (Secale cereale)  cod 418184004  
1527 al·lergologia ca al·lèrgia al seleni per via tòpica terme pral.n f en topical selenium allergy  cod 294199002  
1528 al·lergologia ca al·lèrgia al senet (Senna) terme pral.n f en senna (Senna) allergy  cod 293686008  
1529 al·lergologia ca al·lèrgia al canyís (Phragmites australis) terme pral.n f ca al·lèrgia a la canya borda (Phragmites australis) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la canya-xiula (Phragmites australis) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la canyavera (Phragmites australis) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la canyeta (Phragmites australis) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la canyissa (Phragmites australis) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la milloca (Phragmites australis) sin. compl.n f ca al·lèrgia al canyot (Phragmites australis) sin. compl.n f ca al·lèrgia al senill (Phragmites australis) sin. compl.n f ca al·lèrgia al senís (Phragmites australis) sin. compl.n f es alergia a caña común (Phragmites australis)  
1530 al·lergologia ca al·lèrgia al sèrum terme pral.n f es alergia al suero  
1531 al·lergologia ca al·lèrgia al xerigot d'ovella terme pral.n f ca al·lèrgia al sèrum d'ovella sin. compl.n f es alergia a suero de leche de oveja  
1532 al·lergologia ca al·lèrgia al sèrum de colom terme pral.n f es alergia a suero de paloma  
1533 al·lergologia ca al·lèrgia al sèsam terme pral.n f ca al·lèrgia a la llavor de l'alegria (Sesamum indicum) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la llavor del sèsam (Sesamum indicum) sin. compl.n f es alergia a semillas de sésamo (Sesamum indicum)  
1534 al·lergologia ca al·lèrgia al sevoflurà terme pral.n f en allergy to sevoflurane  cod 441954006  
1535 al·lergologia ca al·lèrgia al sofre terme pral.n f en sulfur allergy  en sulphur allergy  cod 294179008  
1536 al·lergologia ca al·lèrgia al sorell (Trachurus trachurus) terme pral.n f es alergia a jurel (Trachurus japonicus)  
1537 al·lergologia ca al·lèrgia al sotalol terme pral.n f en sotalol allergy  cod 293983003  
1538 al·lergologia ca al·lèrgia al succinat ferrós terme pral.n f en ferrous succinate allergy  cod 294901008  
1539 al·lergologia ca al·lèrgia al sucralfat terme pral.n f en sucralfate allergy  cod 293646000  
1540 al·lergologia ca al·lèrgia al sufentanil terme pral.n f en allergy to sufentanil  cod 441955007  
1541 al·lergologia ca al·lèrgia al sulconazole terme pral.n f en sulconazole allergy  cod 294361001  
1542 al·lergologia ca al·lèrgia al sulfafurazole terme pral.n f en sulfafurazole allergy  en sulphafurazole allergy  cod 294576005  
1543 al·lergologia ca al·lèrgia al sulfalè terme pral.n f en allergy to sulfalene  en sulfametopyrazine allergy  en sulphametopyrazine allergy  cod 294572007  
1544 al·lergologia ca al·lèrgia al sulfaloxat de calci terme pral.n f ca al·lèrgia al sulfaloxat càlcic sin. compl.n f en calcium sulfaloxate allergy  en calcium sulphaloxate allergy  cod 294570004  
1545 al·lergologia ca al·lèrgia al sulfametoxazole terme pral.n f es alergia a sulfametoxazol  
1546 al·lergologia ca al·lèrgia al sulfat d'estreptomicina terme pral.n f en streptomycin sulfate allergy  en streptomycin sulphate allergy  cod 409638006  
1547 al·lergologia ca al·lèrgia al sulfat de bametan terme pral.n f en bamethan sulfate allergy  en bamethan sulphate allergy  cod 295093005  
1548 al·lergologia ca al·lèrgia al sulfat de magnesi terme pral.n f en magnesium sulfate allergy  en magnesium sulphate allergy  cod 293682005  
1549 al·lergologia ca al·lèrgia al sulfat de neomicina terme pral.n f en neomycin sulfate allergy  en neomycin sulphate allergy  cod 409640001  
1550 al·lergologia ca al·lèrgia al sulfat ferrós terme pral.n f en ferrous sulfate allergy  en ferrous sulphate allergy  cod 294902001  
1551 al·lergologia ca al·lèrgia al sulfat ferrós de glicina terme pral.n f en ferrous glycine sulfate allergy  en ferrous glycine sulphate allergy  cod 294900009  
1552 al·lergologia ca al·lèrgia al sulfonat càlcic de poliestirè terme pral.n f en calcium polystyrene sulfonate allergy  en calcium polystyrene sulphonate allergy  cod 294944007  
1553 al·lergologia ca al·lèrgia al sulfonat sòdic de poliestirè terme pral.n f en sodium polystyrene sulfonate allergy  en sodium polystyrene sulphonate allergy  cod 294945008  
1554 al·lergologia ca al·lèrgia al sulfòxid de dimetil terme pral.n f ca al·lèrgia al dimetilsulfòxid sin. compl.n f ca al·lèrgia al DMSO sin. compl.n f en dimethyl sulfoxide allergy  en dimethyl sulphoxide allergy  cod 293796008  
1555 al·lergologia ca al·lèrgia al sulindac terme pral.n f en sulindac allergy  cod 293630008  
1556 al·lergologia ca al·lèrgia al suxametoni terme pral.n f ca al·lèrgia a la succinilcolina sin. compl.n f en suxamethonium allergy  cod 294224007  
1557 al·lergologia ca al·lèrgia al tamoxifèn terme pral.n f en tamoxifen allergy  cod 293790002  
1558 al·lergologia ca al·lèrgia al tartrat d'oxedrina terme pral.n f en oxedrine tartrate allergy  cod 294025002  
1559 al·lergologia ca al·lèrgia al paclitaxel terme pral.n f ca al·lèrgia al taxol sin. compl.n f en paclitaxel allergy  cod 293785000  
1560 al·lergologia ca al·lèrgia al diisocianat de toluè terme pral.n f ca al·lèrgia al TDI sin. compl.n f es alergia a diisocianato de tolueno  es alergia a TDI  
1561 al·lergologia ca al·lèrgia al te (Camellia sinensis) terme pral.n f es alergia a té (Camellia sinensis)  
1562 al·lergologia ca al·lèrgia al temazepam terme pral.n f en temazepam allergy  cod 293904007  
1563 al·lergologia ca al·lèrgia al tenoxicam terme pral.n f en tenoxicam allergy  cod 293631007  
1564 al·lergologia ca al·lèrgia al teofil·linat de colina terme pral.n f en choline theophyllinate allergy  cod 294159000  
1565 al·lergologia ca al·lèrgia al tetradecilsulfat de sodi terme pral.n f en sodium tetradecyl sulfate allergy  en sodium tetradecyl sulphate allergy  cod 295105006  
1566 al·lergologia ca al·lèrgia al tetranitrat de pentaeritritil terme pral.n f en pentaerithrityl tetranitrate allergy  en pentaerythritol tetranitrate allergy  cod 295091007  
1567 al·lergologia ca al·lèrgia al tiabendazole terme pral.n f en thiabendazole allergy  en tiabendazole allergy  cod 294460004  
1568 al·lergologia ca al·lèrgia al til·ler de fulla petita (Tilia cordata) terme pral.n f es alergia a tilo (Tilia cordata)  
1569 al·lergologia ca al·lèrgia al tiloxapol terme pral.n f en tyloxapol allergy  cod 294093004  
1570 al·lergologia ca al·lèrgia al timol terme pral.n f ca al·lèrgia a l'àcid tímic sin. compl.n f en thymol allergy  cod 294413007  
1571 al·lergologia ca al·lèrgia al timolol terme pral.n f en timolol allergy  cod 293984009  
1572 al·lergologia ca al·lèrgia al tinidazole terme pral.n f en tinidazole allergy  cod 294568008  
1573 al·lergologia ca al·lèrgia al tioconazole terme pral.n f en tioconazole allergy  cod 294358002  
1574 al·lergologia ca al·lèrgia al tioxantè terme pral.n f en thioxanthene allergy  cod 293942001  
1575 al·lergologia ca al·lèrgia a la carn de gall dindi terme pral.n f ca al·lèrgia a l'indiot sin. compl.n f ca al·lèrgia a la carn d'indiot sin. compl.n f ca al·lèrgia a la carn de pioc sin. compl.n f ca al·lèrgia a la carn de titot sin. compl.n f ca al·lèrgia al gall dindi sin. compl.n f ca al·lèrgia al pioc sin. compl.n f ca al·lèrgia al titot sin. compl.n f es alergia a carne de pavo  
1576 al·lergologia ca al·lèrgia a l'anhídrid trimelític terme pral.n f ca al·lèrgia al TMA sin. compl.n f es alergia a anhídrido trimelítico  es alergia a TMA  
1577 al·lergologia ca al·lèrgia al tolnaftat terme pral.n f en tolnaftate allergy  cod 294344004  
1578 al·lergologia ca al·lèrgia al tomàquet terme pral.n f ca al·lèrgia a la tomaca sin. compl.n f ca al·lèrgia a la tomata sin. compl.n f ca al·lèrgia a la tomàtiga sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit de la tomaquera (Solanum lycopersicum) sin. compl.n f ca al·lèrgia al tomàtec sin. compl.n f ca al·lèrgia al tomàtic sin. compl.n f en allergy to tomato (Solanum lycopersicum)  cod 418779002  
1579 al·lergologia ca al·lèrgia a la farigola (Thymus vulgaris) terme pral.n f ca al·lèrgia a la senyorida (Thymus vulgaris) sin. compl.n f ca al·lèrgia al tem (Thymus vulgaris) sin. compl.n f ca al·lèrgia al timó (Thymus vulgaris) sin. compl.n f ca al·lèrgia al timonet (Thymus vulgaris) sin. compl.n f ca al·lèrgia al tomell (Thymus vulgaris) sin. compl.n f es alergia a tomillo (Thymus vulgaris)  
1580 al·lergologia ca al·lèrgia al tragacant (Astragalus gummifer) terme pral.n f es alergia a tragacanto (Astragalus gummifer)  
1581 al·lergologia ca al·lèrgia al treosulfan terme pral.n f en treosulfan allergy  en treosulphan allergy  cod 293743004  
1582 al·lergologia ca al·lèrgia al triamterè terme pral.n f en triamterene allergy  cod 295006009  
1583 al·lergologia ca al·lèrgia al triamterè i als diürètics d'ansa terme pral.n f ca al·lèrgia al triamterè i als diürètics de sostre alt sin. compl.n f en triamterene and loop diuretic allergy  cod 295016001  
1584 al·lergologia ca al·lèrgia al triamterè i als diürètics tiazídics terme pral.n f en triamterene and thiazide diuretic allergy  cod 295017005  
1585 al·lergologia ca al·lèrgia al triazolam terme pral.n f en triazolam allergy  cod 293891006  
1586 al·lergologia ca al·lèrgia al triclofós sòdic terme pral.n f ca al·lèrgia al triclofós de sodi sin. compl.n f en triclofos sodium allergy  cod 293910007  
1587 al·lergologia ca al·lèrgia al tricloroetilè terme pral.n f en trichloroethylene allergy  cod 293716009  
1588 al·lergologia ca al·lèrgia al triclosan terme pral.n f en triclosan allergy  cod 294417008  
1589 al·lergologia ca al·lèrgia al trifluperidol terme pral.n f en trifluperidol allergy  cod 293921003  
1590 al·lergologia ca al·lèrgia al trilostà terme pral.n f en trilostane allergy  cod 293789006  
1591 al·lergologia ca al·lèrgia al trimetafan terme pral.n f en trimetaphan allergy  cod 295048002  
1592 al·lergologia ca al·lèrgia al trimetoprim terme pral.n f en trimethoprim allergy  cod 294477004  
1593 al·lergologia ca al·lèrgia a la nitroglicerina terme pral.n f ca al·lèrgia a la trinitrina sin. compl.n f ca al·lèrgia a la trinitroglicerina sin. compl.n f ca al·lèrgia al trinitrat de gliceril sin. compl.n f ca al·lèrgia al trinitroglicerol sin. compl.n f en glyceryl trinitrate allergy  cod 295079003  
1594 al·lergologia ca al·lèrgia al triptòfan terme pral.n f en tryptophan allergy  cod 293842000  
1595 al·lergologia ca al·lèrgia al trisilicat de magnesi terme pral.n f en magnesium trisilicate allergy  cod 293665008  
1596 al·lergologia ca al·lèrgia al tulobuterol terme pral.n f en tulobuterol allergy  cod 294045005  
1597 al·lergologia ca al·lèrgia al valaciclovir terme pral.n f en valaciclovir allergy  cod 294374007  
1598 al·lergologia ca al·lèrgia al valproat sòdic terme pral.n f ca al·lèrgia al valproat de sodi sin. compl.n f en sodium valproate allergy  cod 293862008  
1599 al·lergologia ca al·lèrgia al vecuroni terme pral.n f en vecuronium allergy  cod 294232004  
1600 al·lergologia ca al·lèrgia al verapamil terme pral.n f en verapamil allergy  cod 294005001  
1601 al·lergologia ca al·lèrgia al verat (Scomber scombrus) terme pral.n f ca al·lèrgia a la cavalla (Scomber scombrus) sin. compl.n f es alergia a caballa (Scomber scombrus)  
1602 al·lergologia ca al·lèrgia al verd brillant terme pral.n f en brilliant green allergy  cod 294448000  
1603 al·lergologia ca al·lèrgia al verí d'abella terme pral.n f en allergy to bee venom  cod 424213003  
1604 al·lergologia ca al·lèrgia al verí d'aranya terme pral.n f en allergy to spider venom  es alergia al veneno de araña  cod 427487000  
1605 al·lergologia ca al·lèrgia al verí d'escorpí terme pral.n f en allergy to scorpion venom  cod 422921000  
1606 al·lergologia ca al·lèrgia al verí de borinot terme pral.n f es alergia a veneno de abejorro  
1607 al·lergologia ca al·lèrgia al verí de les vespes del gènere Dolichovespula terme pral.n f es alergia a veneno de avispón (Dolichovespula)  
1608 al·lergologia ca al·lèrgia al verí de vespa terme pral.n f en allergy to wasp venom  cod 423058007  
1609 al·lergologia ca al·lèrgia al vern pilós (Alnus incana) terme pral.n f es alergia a aliso gris (Alnus incana)  
1610 al·lergologia ca al·lèrgia al violeta cristall terme pral.n f ca al·lèrgia al violeta de genciana sin. compl.n f en crystal violet allergy  cod 294447005  
1611 al·lergologia ca al·lèrgia al bitxo terme pral.n f ca al·lèrgia a la cirereta sin. compl.n f ca al·lèrgia a la pebrina sin. compl.n f ca al·lèrgia al citró sin. compl.n f ca al·lèrgia al coralet sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit de la bitxera (Capsicum frutescens) sin. compl.n f ca al·lèrgia al fruit del bitxo (Capsicum frutescens) sin. compl.n f ca al·lèrgia al pebre de cirereta sin. compl.n f ca al·lèrgia al vitet sin. compl.n f ca al·lèrgia al vitxo sin. compl.n f es alergia a chile (Capsicum frutescens)  
1612 al·lergologia ca al·lèrgia al xamoterol terme pral.n f en xamoterol allergy  cod 294064004  
1613 al·lergologia ca al·lèrgia al xampinyó (Agaricus bisporus) terme pral.n f ca al·lèrgia al camperol cultivat (Agaricus bisporus) sin. compl.n f es alergia a champiñón (Agaricus hortensis)  
1614 al·lergologia ca al·lèrgia al xiprer blau (Cupressus arizonica) terme pral.n f es alergia a ciprés de Arizona (Cupressus arizonica)  
1615 al·lergologia ca al·lèrgia al xiprer (Cupressus sempervirens) terme pral.n f ca al·lèrgia a la xiprera (Cupressus sempervirens) sin. compl.n f ca al·lèrgia al xifrer (Cupressus sempervirens) sin. compl.n f ca al·lèrgia al xiprer comú (Cupressus sempervirens) sin. compl.n f es alergia a ciprés (Cupressus sempervirens)  
1616 al·lergologia ca al·lèrgia al pèsol terme pral.n f ca al·lèrgia a la llavor de la pesolera (Pisum sativum) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la llavor del pèsol (Pisum sativum) sin. compl.n f ca al·lèrgia a la llavor del pesoler (Pisum sativum) sin. compl.n f ca al·lèrgia al xítxero sin. compl.n f es alergia a guisante (Pisum sativum)  
1617 al·lergologia ca al·lèrgia a arbres del gènere Populus terme pral.n f ca al·lèrgia a l'àlber (Populus alba) sin. compl.n f ca al·lèrgia al clop (Populus nigra) sin. compl.n f ca al·lèrgia al poll (Populus nigra) sin. compl.n f ca al·lèrgia al pollancre (Populus nigra) sin. compl.n f ca al·lèrgia al trèmol (Populus tremula) sin. compl.n f ca al·lèrgia al xop (Populus nigra) sin. compl.n f es alergia a álamo (Populus)  
1618 al·lergologia ca al·lèrgia a la carn de corder terme pral.n f ca al·lèrgia a l'anyell sin. compl.n f ca al·lèrgia a l'anyí sin. compl.n f ca al·lèrgia a la carn d'anyell sin. compl.n f ca al·lèrgia a la carn d'anyí sin. compl.n f ca al·lèrgia a la carn de be sin. compl.n f ca al·lèrgia a la carn de marrec sin. compl.n f ca al·lèrgia a la carn de xai sin. compl.n f ca al·lèrgia a la carn de xot sin. compl.n f ca al·lèrgia al be sin. compl.n f ca al·lèrgia al corder sin. compl.n f ca al·lèrgia al marrec sin. compl.n f ca al·lèrgia al xai sin. compl.n f ca al·lèrgia al xot sin. compl.n f es alergia a la carne de cordero  
1619 al·lergologia ca al·lèrgia al zinc terme pral.n f en zinc allergy  cod 294950002  
1620 al·lergologia ca al·lèrgia al zuclopentixol terme pral.n f en zuclopenthixol allergy  cod 293946003  
1621 al·lergologia ca al·lèrgia alimentària terme pral.n f en food allergy  cod 414285001  
1622 al·lergologia ca al·lèrgia alimentària gastrointestinal terme pral.n f ca al·lèrgia alimentària amb símptomes digestius sin. compl.n f en gastrointestinal food allergy  en gastrointestinal food sensitivity  cod 414314005  
1623 al·lergologia ca al·lèrgia als àcars de la pols domèstica (Dermatophagoides) terme pral.n f ca al·lèrgia als àcars de la pols domèstica (Dermatophagoides) terme pral.n f ca al·lèrgia als àcars de la pols de la llar (Dermatophagoides) sin. compl.n f ca al·lèrgia als àcars de la pols de la llar (Dermatophagoides) sin. compl.n f en allergy to house dust mite (Dermatophagoides)  en house dust mite (Dermatophagoides) allergy  cod 232350006  
1624 al·lergologia ca al·lèrgia als àcars de la pols domèstica (Dermatophagoides farinae) terme pral.n f ca al·lèrgia als àcars de la pols de la llar (Dermatophagoides farinae) sin. compl.n f es alergia a ácaros del polvo (Dermatophagoides farinae)  
1625 al·lergologia ca al·lèrgia als àcars de la pols domèstica (Dermatophagoides microceras) terme pral.n f ca al·lèrgia als àcars de la pols de la llar (Dermatophagoides microceras) sin. compl.n f es alergia a ácaros del polvo (Dermatophagoides microceras)  
1626 al·lergologia ca al·lèrgia als àcars de la pols domèstica (Dermatophagoides pteronyssinus) terme pral.n f ca al·lèrgia als àcars de la pols de la llar (Dermatophagoides pteronyssinus) sin. compl.n f es alergia a ácaros del polvo (Dermatophagoides pteronyssinus)  
1627 al·lergologia ca al·lèrgia als àcars de la pols domèstica (Euroglyphus maynei) terme pral.n f ca al·lèrgia als àcars de la pols de la llar (Euroglyphus maynei) sin. compl.n f es alergia a ácaros del polvo (Euroglyphus maynei)  
1628 al·lergologia ca al·lèrgia als additius alimentaris terme pral.n f es alergia a aditivo alimentario  
1629 al·lergologia ca al·lèrgia als additius dels banys emol·lients terme pral.n f en emollient bath additives allergy  cod 294166004  
1630 al·lergologia ca al·lèrgia als agents abrasius per via tòpica terme pral.n f en topical abrasive agent allergy  cod 294202007  
1631 al·lergologia ca al·lèrgia als agents antimicobacterians terme pral.n f en antimycobacterial agent allergy  cod 294605002  
1632 al·lergologia ca al·lèrgia als agents diagnòstics terme pral.n f en allergy to contrast media  en allergy to diagnostic agent  en diagnostic agent allergy  cod 293634004  
1633 al·lergologia ca al·lèrgia als agents hematològics terme pral.n f en haematological agents allergy  en hematological agents allergy  cod 294842007  
1634 al·lergologia ca al·lèrgia als agents i als antídots quelants terme pral.n f en chelating agents and antidotes allergy  cod 294262005  
1635 al·lergologia ca al·lèrgia als irritants terme pral.n f ca al·lèrgia a les substàncies irritants sin. compl.n f ca al·lèrgia a les substàncies irritatives sin. compl.n f ca al·lèrgia als agents irritants sin. compl.n f ca al·lèrgia als agents irritatius sin. compl.n f es alergia a irritantes  
1636 al·lergologia ca al·lèrgia als agents per a eliminar escares terme pral.n f en desloughing agents allergy  cod 294187009  
1637 al·lergologia ca al·lèrgia als agents reguladors del metabolisme del calci terme pral.n f en calcium regulating agent allergy  cod 294831003  
1638 al·lergologia ca al·lèrgia als agents tensioactius aniònics terme pral.n f ca al·lèrgia als surfactants aniònics sin. compl.n f ca al·lèrgia als tensioactius aniònics sin. compl.n f en anionic surfactant allergy  cod 294195008  
1639 al·lergologia ca al·lèrgia als agents tensioactius catiònics terme pral.n f ca al·lèrgia als surfactants catiònics sin. compl.n f ca al·lèrgia als tensioactius catiònics sin. compl.n f en cationic surfactant allergy  cod 294435004  
1640 al·lergologia ca al·lèrgia als agents tensioactius de l'amoni quaternari terme pral.n f ca al·lèrgia als surfactants de l'amoni quaternari sin. compl.n f en quaternary ammonium surfactant allergy  cod 294436003  
1641 al·lergologia ca al·lèrgia als agents tensioactius no iònics terme pral.n f ca al·lèrgia als surfactants no iònics sin. compl.n f ca al·lèrgia als tensioactius no iònics sin. compl.n f en non-ionic surfactant allergy  cod 294246004  
1642 al·lergologia ca al·lèrgia als agents tensioactius pulmonars terme pral.n f ca al·lèrgia als surfactants pulmonars sin. compl.n f ca al·lèrgia als tensioactius pulmonars sin. compl.n f en respiratory surfactant allergy  cod 294102000  
1643 al·lergologia ca al·lèrgia als agents tòpics terme pral.n f en topical agent allergy  cod 419666006  
1644 al·lergologia ca al·lèrgia als agonistes de receptors adrenèrgics beta terme pral.n f ca al·lèrgia als agonistes d'adrenoreceptors ß sin. compl.n f ca al·lèrgia als agonistes d'adrenoreceptors beta sin. compl.n f ca al·lèrgia als agonistes de receptors adrenèrgics ß sin. compl.n f en beta-adrenoceptor agonist allergy  cod 294032006  
1645 al·lergologia ca al·lèrgia als agonistes de receptors adrenèrgics alfa terme pral.n f ca al·lèrgia als agonistes d'adrenoreceptors α sin. compl.n f ca al·lèrgia als agonistes d'adrenoreceptors alfa sin. compl.n f ca al·lèrgia als agonistes de receptors adrenèrgics α sin. compl.n f en alpha-adrenoceptor agonist allergy  cod 294024003  
1646 al·lergologia ca al·lèrgia als agonistes de receptors adrenèrgics alfa centrals terme pral.n f ca al·lèrgia als agonistes d'adrenoreceptors α centrals sin. compl.n f ca al·lèrgia als agonistes d'adrenoreceptors alfa centrals sin. compl.n f ca al·lèrgia als agonistes de receptors adrenèrgics α centrals sin. compl.n f en central alpha-adrenoceptor agonist allergy  cod 294054008  
1647 al·lergologia ca al·lèrgia als antiinflamatoris no esteroidals terme pral.n f ca al·lèrgia als AINE sin. compl.n f en non-steroidal anti-inflammatory drug allergy  cod 293610009  
1648 al·lergologia ca al·lèrgia als alcaloides de l'opi terme pral.n f en opium alkaloid allergy  cod 293602008  
1649 al·lergologia ca al·lèrgia als alcaloides de la vinca (Vinca) terme pral.n f ca al·lèrgia als alcaloides de l'herba donzella (Vinca) sin. compl.n f ca al·lèrgia als alcaloides de la donzella (Vinca) sin. compl.n f ca al·lèrgia als alcaloides de la pervinca (Vinca) sin. compl.n f ca al·lèrgia als alcaloides de la pruenga (Vinca) sin. compl.n f ca al·lèrgia als alcaloides de la vincapervinca (Vinca) sin. compl.n f en vinca (Vinca) alkaloid allergy  cod 293792005  
1650 al·lergologia ca al·lèrgia als alcaloides del còlquic (Colchicum autumnale) terme pral.n f en colchicum (Colchicum autumnale) alkaloid allergy  cod 294214004  
1651 al·lergologia ca al·lèrgia als alcaloides del sègol banyut terme pral.n f ca al·lèrgia als alcaloides del cornet sin. compl.n f ca al·lèrgia als alcaloides del sègol cornut sin. compl.n f ca al·lèrgia als alcaloides ergòtics sin. compl.n f en ergot alkaloid allergy  cod 295066007  
1652 al·lergologia ca al·lèrgia als alcaloides de la belladona (Atropa belladonna) terme pral.n f ca al·lèrgia als alcaloides del tabac bord (Atropa belladonna) sin. compl.n f en belladonna (Atropa belladonna) alkaloids allergy  cod 294067006  
1653 al·lergologia ca al·lèrgia als alcohols de llana terme pral.n f en wool alcohol allergy  cod 294330005  
1654 al·lergologia ca al·lèrgia als aminoàcids de l'alimentació parenteral terme pral.n f en intravenous nutrition (amino acids) allergy  cod 294908002  
1655 al·lergologia ca al·lèrgia als aminoglicòsids terme pral.n f ca al·lèrgia als aminoglucòsids sin. compl.n f en aminoglycosides allergy  cod 294462007  
1656 al·lergologia ca al·lèrgia als anabolitzants terme pral.n f en anabolic steroids allergy  cod 294757005  
1657 al·lergologia ca al·lèrgia als anàlegs de metadona terme pral.n f en methadone analog allergy  en methadone analogue allergy  cod 293590004  
1658 al·lergologia ca al·lèrgia als anàlegs de petidina terme pral.n f ca al·lèrgia als anàlegs de meperidina sin. compl.n f en pethidine analog allergy  en pethidine analogue allergy  cod 293603003  
1659 al·lergologia ca al·lèrgia als analgèsics terme pral.n f en analgesic allergy  cod 293582004  
1660 al·lergologia ca al·lèrgia als analgèsics no opioides terme pral.n f en non-opioid analgesic allergy  cod 293583009  
1661 al·lergologia ca al·lèrgia als analgèsics opioides terme pral.n f en opioid analgesic allergy  cod 293587005  
1662 al·lergologia ca al·lèrgia als andrògens terme pral.n f en androgen allergy  cod 294773004  
1663 al·lergologia ca al·lèrgia als anestèsics terme pral.n f en anaesthetic allergy  en anesthetic allergy  cod 418434002  
1664 al·lergologia ca al·lèrgia als anestèsics generals terme pral.n f en general anaesthetic drug allergy  en general anesthetic drug allergy  cod 293704003  
1665 al·lergologia ca al·lèrgia als anestèsics intravenosos terme pral.n f en intravenous anaesthetics allergy  en intravenous anesthetics allergy  cod 293705002  
1666 al·lergologia ca al·lèrgia als anestèsics locals terme pral.n f en local anaesthetic drug allergy  en local anesthetic drug allergy  cod 293718005  
1667 al·lergologia ca al·lèrgia als anestèsics per via inhalatòria terme pral.n f en inhalational anaesthetics allergy  en inhalational anesthetics allergy  cod 293711004  
1668 al·lergologia ca al·lèrgia als animals terme pral.n f en allergy to animal  cod 232347008  
1669 al·lergologia ca al·lèrgia als animals de laboratori terme pral.n f en laboratory animal allergy  cod 188336009  
1670 al·lergologia ca al·lèrgia als anorexígens d'acció central terme pral.n f en centrally acting appetite suppressant allergy  cod 293801003  
1671 al·lergologia ca al·lèrgia als antagonistes d'estrògens terme pral.n f en estrogen antagonist allergy  en oestrogen antagonist allergy  cod 293788003  
1672 al·lergologia ca al·lèrgia als antagonistes de receptors muscarínics terme pral.n f ca al·lèrgia als antagonistes muscarínics sin. compl.n f en antimuscarinic allergy  cod 294066002  
1673 al·lergologia ca al·lèrgia als antagonistes dels receptors benzodiazepínics terme pral.n f ca al·lèrgia als antagonistes benzodiazepínics sin. compl.n f ca al·lèrgia als antagonistes de les benzodiazepines sin. compl.n f en benzodiazepine antagonist allergy  cod 294270000  
1674 al·lergologia ca al·lèrgia als antagonistes opioides terme pral.n f en opioid antagonist allergy  cod 294275005  
1675 al·lergologia ca al·lèrgia als antiàcids terme pral.n f ca al·lèrgia als inhibidors de l'acidesa gàstrica sin. compl.n f en antacid allergy  cod 293664007  
1676 al·lergologia ca al·lèrgia als antial·lèrgics terme pral.n f en antiallergenic drug allergy  cod 294107006  
1677 al·lergologia ca al·lèrgia als antiandrògens terme pral.n f en anti-androgens allergy  cod 294766009  
1678 al·lergologia ca al·lèrgia als antiarrítmics terme pral.n f en antiarrhythmic drug allergy  cod 294974004  
1679 al·lergologia ca al·lèrgia als antiarrítmics de la classe I terme pral.n f en class I antiarrhythmic allergy  cod 294976002  
1680 al·lergologia ca al·lèrgia als antiarrítmics de la classe II terme pral.n f en class II antiarrhythmic allergy  cod 294985002  
1681 al·lergologia ca al·lèrgia als antiarrítmics de la classe III terme pral.n f en class III antiarrhythmic allergy  cod 294987005  
1682 al·lergologia ca al·lèrgia als antiarrítmics de la classe IV terme pral.n f en class IV antiarrhythmic allergy  cod 294989008  
1683 al·lergologia ca al·lèrgia als antibacterians terme pral.n f en antibacterial drug allergy  cod 294461000  
1684 al·lergologia ca al·lèrgia als antibiòtics antituberculosos terme pral.n f en antibiotic antituberculosis drug allergy  cod 294608000  
1685 al·lergologia ca al·lèrgia als antibiòtics carbapenèmics terme pral.n f ca al·lèrgia als carbapenems sin. compl.n f en carbapenem allergy  cod 294531005  
1686 al·lergologia ca al·lèrgia als antibiòtics citotòxics terme pral.n f en cytotoxic antibiotic allergy  cod 293759004  
1687 al·lergologia ca al·lèrgia als antibiòtics sulfonamídics terme pral.n f en allergy to sulfonamide antibiotic  en allergy to sulphonamide antibiotic  cod 429239002  
1688 al·lergologia ca al·lèrgia als anticoagulants terme pral.n f en anticoagulant allergy  cod 294869008  
1689 al·lergologia ca al·lèrgia als anticoagulants cumarínics terme pral.n f en coumarin anticoagulant allergy  cod 294879005  
1690 al·lergologia ca al·lèrgia als anticoagulants d'acció directa terme pral.n f en direct acting anticoagulant allergy  cod 294870009  
1691 al·lergologia ca al·lèrgia als anticoagulants d'acció indirecta terme pral.n f en indirect acting anticoagulant allergy  cod 294878002  
1692 al·lergologia ca al·lèrgia als anticoagulants derivats de la indanediona terme pral.n f en indanedione anticoagulant allergy  cod 294882000  
1693 al·lergologia ca al·lèrgia als anticolinèrgics terme pral.n f ca al·lèrgia als parasimpaticolítics sin. compl.n f en anticholinergic allergy  cod 294065003  
1694 al·lergologia ca al·lèrgia als anticonceptius orals combinats terme pral.n f ca al·lèrgia als contraceptius orals combinats sin. compl.n f en combined oral contraceptive allergy  cod 294772009  
1695 al·lergologia ca al·lèrgia als anticossos antidigoxina terme pral.n f ca al·lèrgia als anticossos antidigoxínics sin. compl.n f ca al·lèrgia als anticossos contra la digoxina sin. compl.n f en digoxin-specific-antibody allergy  cod 294268009  
1696 al·lergologia ca al·lèrgia als antidepressius terme pral.n f en antidepressant drug allergy  cod 293816000  
1697 al·lergologia ca al·lèrgia als antidepressius tetracíclics terme pral.n f en tetracyclic antidepressant drug allergy  cod 293852001  
1698 al·lergologia ca al·lèrgia als antidepressius tricíclics terme pral.n f en tricyclic antidepressant drug allergy  cod 293821002  
1699 al·lergologia ca al·lèrgia als antidiarreics terme pral.n f en antidiarrheal drug allergy  en antidiarrhoeal drug allergy  cod 293667000  
1700 al·lergologia ca al·lèrgia als antídots terme pral.n f ca al·lèrgia als contraverins sin. compl.n f ca al·lèrgia als toxicides sin. compl.n f en antidote allergy  cod 294263000  
1701 al·lergologia ca al·lèrgia als antídots contra pesticides terme pral.n f ca al·lèrgia als antídots contra plaguicides sin. compl.n f en antidotes for pesticides allergy  cod 294279004  
1702 al·lergologia ca al·lèrgia als antiemètics terme pral.n f ca al·lèrgia als antivomitius sin. compl.n f en antiemetic allergy  cod 293672009  
1703 al·lergologia ca al·lèrgia als antiepilèptics terme pral.n f ca al·lèrgia als anticomicials sin. compl.n f en antiepileptic allergy  cod 293857007  
1704 al·lergologia ca al·lèrgia als antiepilèptics barbitúrics terme pral.n f ca al·lèrgia als anticomicials barbitúrics sin. compl.n f en barbiturate antiepileptic allergy  cod 293863003  
1705 al·lergologia ca al·lèrgia als antiespasmòdics terme pral.n f ca al·lèrgia als espasmolítics sin. compl.n f en antispasmodic allergy  cod 293688009  
1706 al·lergologia ca al·lèrgia als antifúngics terme pral.n f ca al·lèrgia als antimicòtics sin. compl.n f ca al·lèrgia als fungicides sin. compl.n f en antifungal drug allergy  cod 294340008  
1707 al·lergologia ca al·lèrgia als antifúngics azòlics terme pral.n f ca al·lèrgia als antimicòtics azòlics sin. compl.n f ca al·lèrgia als fungicides azòlics sin. compl.n f en azole antifungal allergy  cod 294352001  
1708 al·lergologia ca al·lèrgia als antifúngics triazòlics terme pral.n f ca al·lèrgia als antimicòtics triazòlics sin. compl.n f ca al·lèrgia als fungicides triazòlics sin. compl.n f en triazole antifungals allergy  cod 294364009  
1709 al·lergologia ca al·lèrgia als antihelmíntics terme pral.n f en anthelmintics allergy  cod 294450008  
1710 al·lergologia ca al·lèrgia als antihelmíntics derivats del benzimidazole terme pral.n f en benzimidazole anthelmintic allergy  cod 294457006  
1711 al·lergologia ca al·lèrgia als antihipertensius terme pral.n f ca al·lèrgia als antihipertensors sin. compl.n f en antihypertensive allergy  cod 295031005  
1712 al·lergologia ca al·lèrgia als antihipertensius de rauvòlfia terme pral.n f ca al·lèrgia als antihipertensors de rauvòlfia sin. compl.n f en rauwolfia antihypertensive allergy  cod 295051009  
1713 al·lergologia ca al·lèrgia als antihistamínics H1 terme pral.n f ca al·lèrgia als antagonistes de receptors H1 sin. compl.n f ca al·lèrgia als antagonistes H1 sin. compl.n f ca al·lèrgia als inhibidors de receptors H1 sin. compl.n f en allergy to histamine H1 receptor antagonist  en H1 antihistamine allergy  cod 294109009  
1714 al·lergologia ca al·lèrgia als antihistamínics no sedants terme pral.n f en non-sedating antihistamine allergy  cod 294110004  
1715 al·lergologia ca al·lèrgia als antihistamínics per via tòpica terme pral.n f en topical antihistamine allergy  cod 294108001  
1716 al·lergologia ca al·lèrgia als antihistamínics sedants terme pral.n f en sedating antihistamine allergy  cod 294117001  
1717 al·lergologia ca al·lèrgia als antiinfecciosos terme pral.n f en allergy to anti-infective agent  en anti-infectives allergy  cod 91929009  
1718 al·lergologia ca al·lèrgia als antileprosos terme pral.n f en antileprotic drug allergy  cod 294616009  
1719 al·lergologia ca al·lèrgia als antimetabòlits terme pral.n f ca al·lèrgia als antagonistes sin. compl.n f en antimetabolite allergy  cod 293769005  
1720 al·lergologia ca al·lèrgia als antineoplàstics terme pral.n f en antineoplastic allergy  cod 293739003  
1721 al·lergologia ca al·lèrgia als antineoplàstics del grup dels triazens terme pral.n f en triazene antineoplastic allergy  cod 293757002  
1722 al·lergologia ca al·lèrgia als antipalúdics terme pral.n f ca al·lèrgia als antimalàrics sin. compl.n f en antimalarial drug allergy  cod 294387001  
1723 al·lergologia ca al·lèrgia als antipalúdics aminoquinolínics terme pral.n f ca al·lèrgia als antimalàrics a base d'aminoquinolines sin. compl.n f ca al·lèrgia als antimalàrics aminoquinolíncs sin. compl.n f ca al·lèrgia als antipalúdics a base d'aminoquinolines sin. compl.n f en aminoquinoline antimalarial allergy  cod 294389003  
1724 al·lergologia ca al·lèrgia als antipalúdics a base de quina terme pral.n f ca al·lèrgia als antimalàrics a base d'escorça d'arbre de la quina sin. compl.n f ca al·lèrgia als antimalàrics a base d'escorça de cincona sin. compl.n f ca al·lèrgia als antimalàrics a base de quina sin. compl.n f ca al·lèrgia als antipalúdics a base d'escorça d'arbre de la quina sin. compl.n f ca al·lèrgia als antipalúdics a base d'escorça de cincona sin. compl.n f en cinchona antimalarial allergy  cod 294397005  
1725 al·lergologia ca al·lèrgia als antipalúdics biguanídics terme pral.n f ca al·lèrgia als antimalàrics a base de biguanida sin. compl.n f ca al·lèrgia als antimalàrics biguanídics sin. compl.n f ca al·lèrgia als antipalúdics a base de biguanida sin. compl.n f en biguanide antimalarial allergy  cod 294395002  
1726 al·lergologia ca al·lèrgia als antiprotozoaris terme pral.n f en antiprotozoal drug allergy  cod 294595003  
1727 al·lergologia ca al·lèrgia als antiprotozoaris antimonials terme pral.n f ca al·lèrgia als preparats antimonials sin. compl.n f en antimony antiprotozoal allergy  cod 294597006  
1728 al·lergologia ca al·lèrgia als antiprotozoaris diamidínics terme pral.n f ca al·lèrgia als preparats diamidínics sin. compl.n f en diamidine antiprotozoal allergy  cod 294599009  
1729 al·lergologia ca al·lèrgia als antiprotozoaris dicloroacetamidínics terme pral.n f ca al·lèrgia als preparats dicloroacetamidínics sin. compl.n f en dichloroacetamide antiprotozoal allergy  cod 294601006  
1730 al·lergologia ca al·lèrgia als antiprotozoaris hidroxiquinolínics terme pral.n f ca al·lèrgia als preparats hidroxiquinolínics sin. compl.n f en hydroxyquinoline antiprotozoal allergy  cod 294603009  
1731 al·lergologia ca al·lèrgia als antipsicòtics terme pral.n f ca al·lèrgia als neurolèptics sin. compl.n f en neuroleptic allergy  cod 293913009  
1732 al·lergologia ca al·lèrgia als antisèrums terme pral.n f en antisera allergy  cod 294666003  
1733 al·lergologia ca al·lèrgia als antitiroidals terme pral.n f en antithyroid drug allergy  cod 294672003  
1734 al·lergologia ca al·lèrgia als antitiroidals derivats de la tiourea terme pral.n f ca al·lèrgia als antitiroidals derivats de la tiocarbamida sin. compl.n f en thiourea antithyroid agent allergy  cod 294673008  
1735 al·lergologia ca al·lèrgia als antitiroidals derivats del tiouracil terme pral.n f en thiouracil antithyroid agent allergy  cod 294675001  
1736 al·lergologia ca al·lèrgia als antituberculosos terme pral.n f en antituberculous drug allergy  cod 294606001  
1737 al·lergologia ca al·lèrgia als antituberculosos hidrazídics terme pral.n f ca al·lèrgia als antituberculosos a base d'hidrazides sin. compl.n f en hydrazide antituberculosis drug allergy  cod 294613001  
1738 al·lergologia ca al·lèrgia als antitussígens morfínics terme pral.n f en morphinan cough suppressant allergy  en morphinian cough suppressant allergy  cod 294149001  
1739 al·lergologia ca al·lèrgia als antivaricosos terme pral.n f en antivaricose agent allergy  cod 295104005  
1740 al·lergologia ca al·lèrgia als antivírics terme pral.n f ca al·lèrgia als antivirals sin. compl.n f en antiviral drug allergy  cod 294367002  
1741 al·lergologia ca al·lèrgia als antraquinònics terme pral.n f en anthraquinone laxative allergy  cod 293684006  
1742 al·lergologia ca al·lèrgia als astringents terme pral.n f en astringent allergy  cod 294197000  
1743 al·lergologia ca al·lèrgia als astringents alumínics terme pral.n f ca al·lèrgia als astringents a base d'alumini sin. compl.n f en aluminium astringent allergy  cod 294198005  
1744 al·lergologia ca al·lèrgia als azocolorants d'acridina desinfectants terme pral.n f ca al·lèrgia als colorants azo d'acridina desinfectants sin. compl.n f ca al·lèrgia als colorants azoics d'acridina desinfectants sin. compl.n f en acridine azo disinfectant dye allergy  cod 294445002  
1745 al·lergologia ca al·lèrgia als azocolorants del trifenilmetà desinfectants terme pral.n f ca al·lèrgia als colorants azo del trifenilmetà desinfectants sin. compl.n f ca al·lèrgia als colorants azoics del trifenilmetà desinfectants sin. compl.n f en triphenylmethane azo disinfectant dye allergy  cod 294446001  
1746 al·lergologia ca al·lèrgia als antitussígens terme pral.n f ca al·lèrgia als bèquics sin. compl.n f en cough suppressant allergy  cod 294147004  
1747 al·lergologia ca al·lèrgia als bifosfonats terme pral.n f en biphosphonates allergy  cod 294833000  
1748 al·lergologia ca al·lèrgia als biocides terme pral.n f en allergy to biocide  cod 402591008  
1749 al·lergologia ca al·lèrgia als antiadrenèrgics terme pral.n f ca al·lèrgia als blocadors adrenèrgics sin. compl.n f en adrenergic neurone blocking drug allergy  cod 295032003  
1750 al·lergologia ca al·lèrgia als blocadors de receptors adrenèrgics beta terme pral.n f ca al·lèrgia als blocadors d'adrenoreceptors ß sin. compl.n f ca al·lèrgia als blocadors d'adrenoreceptors beta sin. compl.n f ca al·lèrgia als blocadors de receptors adrenèrgics ß sin. compl.n f ca al·lèrgia als blocadors de receptors adrenèrgics beta sin. compl.n f ca al·lèrgia als blocadors de receptors adrenèrgics beta sin. compl.n f en beta-adrenoceptor blocking drug allergy  cod 293962009  
1751 al·lergologia ca al·lèrgia als blocadors de receptors adrenèrgics beta cardioselectius terme pral.n f ca al·lèrgia als blocadors ß cardioselectius sin. compl.n f ca al·lèrgia als blocadors beta cardioselectius sin. compl.n f ca al·lèrgia als blocadors d'adrenoreceptors ß cardioselectius sin. compl.n f ca al·lèrgia als blocadors d'adrenoreceptors beta cardioselectius sin. compl.n f ca al·lèrgia als blocadors de receptors adrenèrgics ß cardioselectius sin. compl.n f en cardioselective beta-blocker allergy  cod 293963004  
1752 al·lergologia ca al·lèrgia als blocadors de receptors adrenèrgics beta no cardioselectius terme pral.n f ca al·lèrgia als blocadors d'adrenoreceptors ß no cardioselectius sin. compl.n f ca al·lèrgia als blocadors d'adrenoreceptors beta no cardioselectius sin. compl.n f ca al·lèrgia als blocadors de receptors adrenèrgics ß no cardioselectius sin. compl.n f en non-cardioselective beta-blocker allergy  cod 293971000  
1753 al·lergologia ca al·lèrgia als blocadors de receptors adrenèrgics alfa terme pral.n f ca al·lèrgia als blocadors α sin. compl.n f ca al·lèrgia als blocadors alfa sin. compl.n f ca al·lèrgia als blocadors d'adrenoreceptors α sin. compl.n f ca al·lèrgia als blocadors d'adrenoreceptors alfa sin. compl.n f ca al·lèrgia als blocadors de receptors adrenèrgics α sin. compl.n f en alpha-adrenoceptor blocking drug allergy  cod 293985005  
1754 al·lergologia ca al·lèrgia als blocadors dels canals de calci terme pral.n f ca al·lèrgia als blocadors dels canals de Ca2+ sin. compl.n f en calcium-channel blocker allergy  cod 293994004  
1755 al·lergologia ca al·lèrgia als blocadors ganglionars terme pral.n f ca al·lèrgia als blocadors ganglioplègics sin. compl.n f en ganglion-blocking drug allergy  cod 295047007  
1756 al·lergologia ca al·lèrgia als blocadors neuromusculars terme pral.n f ca al·lèrgia als blocadors de la transmissió neuromuscular sin. compl.n f ca al·lèrgia als relaxants musculars sin. compl.n f en neuromuscular transmission drug allergy  cod 294222006  
1757 al·lergologia ca al·lèrgia als carbamats terme pral.n f ca al·lèrgia als sedants derivats del carbamat sin. compl.n f en carbamate sedative allergy  cod 293905008  
1758 al·lergologia ca al·lèrgia als cataplasmes terme pral.n f ca al·lèrgia als malagmes sin. compl.n f en poultices allergy  cod 294194007  
1759 al·lergologia ca al·lèrgia als cicatritzants d'úlceres terme pral.n f en ulcer healing drug allergy  cod 293644002  
1760 al·lergologia ca al·lèrgia als citrats terme pral.n f en citrate allergy  cod 294307004  
1761 al·lergologia ca al·lèrgia als cítrics terme pral.n f en allergy to citrus fruit  cod 418085001  
1762 al·lergologia ca al·lèrgia als colorants terme pral.n f ca al·lèrgia a les tintures sin. compl.n f ca al·lèrgia als tints sin. compl.n f en allergy to dye  cod 418545001  
1763 al·lergologia ca al·lèrgia als complexos de brom terme pral.n f ca al·lèrgia als compostos de brom sin. compl.n f en bromine complexes allergy  cod 294181005  
1764 al·lergologia ca al·lèrgia als complexos de ferro-polisacàrid terme pral.n f en polysaccharide iron complex allergy  cod 294893003  
1765 al·lergologia ca al·lèrgia als compostos del iode terme pral.n f en iodine compounds allergy  cod 294913003  
1766 al·lergologia ca al·lèrgia als compostos perfluorats terme pral.n f ca al·lèrgia als productes químics perfluorats sin. compl.n f en perfluorochemical allergy  cod 294851004  
1767 al·lergologia ca al·lèrgia als conservants terme pral.n f ca al·lèrgia als conservadors sin. compl.n f ca al·lèrgia als conservadors d'aliments sin. compl.n f ca al·lèrgia als conservants d'aliments sin. compl.n f es alergia al conservante de alimentos  
1768 al·lergologia ca al·lèrgia als contrastos terme pral.n f ca al·lèrgia a les solucions de contrast sin. compl.n f ca al·lèrgia als medis de contrast sin. compl.n f en contrast media allergy  cod 293637006  
1769 al·lergologia ca al·lèrgia als contrastos emprats en diagnòstic terme pral.n f ca al·lèrgia a les solucions de contrast emprades en diagnòstic sin. compl.n f ca al·lèrgia als medis de contrast emprats en diagnòstic sin. compl.n f en diagnostic dye allergy  cod 293641005  
1770 al·lergologia ca al·lèrgia als corticoesteroides terme pral.n f ca al·lèrgia als corticoesteroides terme pral.n f ca al·lèrgia als corticoides sin. compl.n f ca al·lèrgia als corticoides sin. compl.n f en allergy to corticosteroid  en corticosteroids allergy  cod 294677009  
1771 al·lergologia ca al·lèrgia als corticoesteroides per via inhalatòria terme pral.n f ca al·lèrgia als corticoides per via inhalatòria sin. compl.n f en allergy to inhaled corticosteroids  cod 294162002  
1772 al·lergologia ca al·lèrgia als cosmètics terme pral.n f en allergy to cosmetic  cod 417982003  
1773 al·lergologia ca al·lèrgia als crustacis terme pral.n f es alergia a crustáceos  
1774 al·lergologia ca al·lèrgia als factors estimuladors de colònies terme pral.n f ca al·lèrgia als CSF sin. compl.n f en colony stimulating factors allergy  cod 293734008  
1775 al·lergologia ca al·lèrgia als derivats de la clormetina terme pral.n f ca al·lèrgia als derivats de la mecloretamina sin. compl.n f ca al·lèrgia als derivats de la mostassa nitrogenada sin. compl.n f en nitrogen mustard derivative allergy  cod 293746007  
1776 al·lergologia ca al·lèrgia als derivats de la fenotiazina terme pral.n f en phenothiazine derivative allergy  cod 418737008  
1777 al·lergologia ca al·lèrgia als derivats de la sang terme pral.n f ca al·lèrgia als hemoderivats sin. compl.n f en blood derivative allergy  cod 294853001  
1778 al·lergologia ca al·lèrgia als descongestius terme pral.n f en allergy to decongestant  cod 723654003  
1779 al·lergologia ca al·lèrgia als deshabituadors de l'alcohol terme pral.n f en alcohol metabolism modifier allergy  cod 293959006  
1780 al·lergologia ca al·lèrgia als desinfectants alcohòlics terme pral.n f ca al·lèrgia als desinfectants a base d'alcohol sin. compl.n f en alcoholic disinfectant allergy  cod 294419006  
1781 al·lergologia ca al·lèrgia als desinfectants aldehídics terme pral.n f ca al·lèrgia als desinfectants a base d'aldehids sin. compl.n f en aldehyde disinfectant allergy  cod 294422008  
1782 al·lergologia ca al·lèrgia als desinfectants amidínics terme pral.n f ca al·lèrgia als desinfectants a base d'amidina sin. compl.n f en amidine disinfectant allergy  cod 294427002  
1783 al·lergologia ca al·lèrgia als desinfectants biguanídics terme pral.n f ca al·lèrgia als desinfectants a base de biguanida sin. compl.n f en biguanide disinfectant allergy  cod 294430009  
1784 al·lergologia ca al·lèrgia als desinfectants fenòlics clorats terme pral.n f ca al·lèrgia als desinfectants clorofenòlics sin. compl.n f en chlorinated phenol disinfectant allergy  cod 294414001  
1785 al·lergologia ca al·lèrgia als desinfectants i als productes de neteja terme pral.n f en disinfectants and cleansers allergy  cod 294403004  
1786 al·lergologia ca al·lèrgia als dissolvents terme pral.n f ca al·lèrgia als solvents sin. compl.n f es alergia a disolvente  
1787 al·lergologia ca al·lèrgia als diürètics terme pral.n f en diuretic allergy  cod 294990004  
1788 al·lergologia ca al·lèrgia als diürètics antagonistes de l'aldosterona terme pral.n f en aldosterone antagonists allergy  cod 295007000  
1789 al·lergologia ca al·lèrgia als diürètics d'ansa terme pral.n f ca al·lèrgia als diürètics de sostre alt sin. compl.n f en loop diuretic allergy  cod 294999003  
1790 al·lergologia ca al·lèrgia als diürètics estalviadors de potassi terme pral.n f en potassium sparing diuretic allergy  cod 295005008  
1791 al·lergologia ca al·lèrgia als diürètics inhibidors de l'anhidrasa carbònica terme pral.n f en carbonic anhydrase inhibitor allergy  cod 295028009  
1792 al·lergologia ca al·lèrgia als diürètics mercurials terme pral.n f en mercurial diuretic allergy  cod 295020002  
1793 al·lergologia ca al·lèrgia als diürètics osmòtics terme pral.n f en osmotic diuretic allergy  cod 295018000  
1794 al·lergologia ca al·lèrgia als diürètics sulfonamídics terme pral.n f en sulfonamide diuretic allergy  en sulphonamide diuretic allergy  cod 419930008  
1795 al·lergologia ca al·lèrgia als diürètics tiazídics terme pral.n f en thiazide diuretic allergy  cod 294991000  
1796 al·lergologia ca al·lèrgia als dopaminèrgics emprats per al tractament del parkinsonisme terme pral.n f ca al·lèrgia als dopaminèrgics emprats per al tractament antiparkinsonià sin. compl.n f ca al·lèrgia als dopaminèrgics emprats per al tractament de la síndrome parkinsoniana sin. compl.n f en dopaminergic drug used in parkinsonism allergy  cod 293807004  
1797 al·lergologia ca al·lèrgia als electròlits aniònics terme pral.n f en electrolyte anion allergy  cod 294949002  
1798 al·lergologia ca al·lèrgia als electròlits o als micronutrients de l'alimentació parenteral terme pral.n f en intravenous nutrition (electrolytes/trace elements) allergy  cod 294906003  
1799 al·lergologia ca al·lèrgia als emol·lients terme pral.n f en emollient allergy  cod 294193001  
1800 al·lergologia ca al·lèrgia als enzims terapèutics terme pral.n f en medicinal enzyme allergy  cod 295107003  
1801 al·lergologia ca al·lèrgia als esquistosomes (Schistosoma) terme pral.n f ca al·lèrgia a les bilhàrzies (Schistosoma) sin. compl.n f es alergia a esquistosomas (Schistosoma)  
1802 al·lergologia ca al·lèrgia als estimulants centrals terme pral.n f ca al·lèrgia als estimulants del sistema nerviós central sin. compl.n f en central stimulant allergy  cod 293953007  
1803 al·lergologia ca al·lèrgia als estimulants de la motilitat terme pral.n f en motility stimulant allergy  cod 293670001  
1804 al·lergologia ca al·lèrgia als estimulants adrenèrgics beta-1 selectius terme pral.n f ca al·lèrgia als agonistes ß1 selectius sin. compl.n f ca al·lèrgia als agonistes beta-1 selectius sin. compl.n f ca al·lèrgia als estimulants adrenèrgics ß1 selectius sin. compl.n f ca al·lèrgia als estimulants d'adrenoreceptors ß1 selectius sin. compl.n f ca al·lèrgia als estimulants d'adrenoreceptors beta-1 selectius sin. compl.n f ca al·lèrgia als estimulants de receptors adrenèrgics ß1 selectius sin. compl.n f ca al·lèrgia als estimulants de receptors adrenèrgics beta-1 selectius sin. compl.n f en selective beta-1 adrenoceptor stimulants allergy  cod 294046006  
1805 al·lergologia ca al·lèrgia als estimulants adrenèrgics beta-2 selectius terme pral.n f ca al·lèrgia als estimulants adrenèrgics ß2 selectius sin. compl.n f ca al·lèrgia als estimulants d'adrenoreceptors beta-2 selectius sin. compl.n f ca al·lèrgia als estimulants de receptors adrenèrgics ß2 selectius sin. compl.n f ca al·lèrgia als estimulants de receptors adrenèrgics beta-2 selectius sin. compl.n f en selective beta-2 adrenoceptor stimulants allergy  cod 294033001  
1806 al·lergologia ca al·lèrgia als estimulants respiratoris terme pral.n f en respiratory stimulant allergy  cod 294098008  
1807 al·lergologia ca al·lèrgia als estrògens terme pral.n f ca al·lèrgia a les hormones estrògenes sin. compl.n f en estrogen allergy  en oestrogen allergy  cod 294781003  
1808 al·lergologia ca al·lèrgia als estrògens conjugats terme pral.n f en conjugated estrogens allergy  en conjugated oestrogens allergy  cod 294795000  
1809 al·lergologia ca al·lèrgia als etoglúcids terme pral.n f en ethoglucid allergy  cod 293749000  
1810 al·lergologia ca al·lèrgia als eucaliptus (Eucalyptus) terme pral.n f es alergia a eucalipto (Eucalyptus)  es alergia a eucaliptus (Eucalyptus)  
1811 al·lergologia ca al·lèrgia a la femta d'ocell terme pral.n f ca al·lèrgia a l'evacuació d'ocell sin. compl.n f ca al·lèrgia a les dejeccions d'ocell sin. compl.n f ca al·lèrgia als excrements d'ocell sin. compl.n f es alergia a excremento de pájaros  
1812 al·lergologia ca al·lèrgia a la femta de canari terme pral.n f ca al·lèrgia a l'evacuació de canari sin. compl.n f ca al·lèrgia a les dejeccions de canari sin. compl.n f ca al·lèrgia als excrements de canari sin. compl.n f es alergia a excrementos de canario  
1813 al·lergologia ca al·lèrgia a la femta de colom terme pral.n f ca al·lèrgia a l'evacuació de colom sin. compl.n f ca al·lèrgia a les dejeccions de colom sin. compl.n f ca al·lèrgia als excrements de colom sin. compl.n f es alergia a excrementos de paloma  
1814 al·lergologia ca al·lèrgia a la femta de periquito terme pral.n f ca al·lèrgia a l'evacuació de periquito sin. compl.n f ca al·lèrgia a les dejeccions de periquito sin. compl.n f ca al·lèrgia als excrements de periquito sin. compl.n f es alergia a excrementos de periquito  
1815 al·lergologia ca al·lèrgia a la femta de pollastre terme pral.n f ca al·lèrgia a l'evacuació de pollastre sin. compl.n f ca al·lèrgia a les dejeccions de pollastre sin. compl.n f ca al·lèrgia als excrements de pollastre sin. compl.n f es alergia a excrementos de pollo  
1816 al·lergologia ca al·lèrgia als expectorants terme pral.n f en expectorant allergy  cod 294156007  
1817 al·lergologia ca al·lèrgia als factors de la coagulació terme pral.n f en blood clotting factor allergy  cod 294856009  
1818 al·lergologia ca al·lèrgia als fàrmacs en contacte amb la pell terme pral.n f en allergy to drug in contact with skin  cod 402592001  
1819 al·lergologia ca al·lèrgia als fàrmacs per al tractament de la gota terme pral.n f ca al·lèrgia als fàrmacs per al tractament de la gota úrica sin. compl.n f en drug for the treatment of gout allergy  cod 294213005  
1820 al·lergologia ca al·lèrgia als fenols terme pral.n f en phenolics allergy  cod 294412002  
1821 al·lergologia ca al·lèrgia als fibrats terme pral.n f en fibrate antihyperlipidaemic allergy  en fibrate antihyperlipidemic allergy  cod 417960005  
1822 al·lergologia ca al·lèrgia als ficus (Ficus) terme pral.n f es alergia a ficus (Ficus)  
1823 al·lergologia ca al·lèrgia als fongs terme pral.n f es alergia a los hongos  
1824 al·lergologia ca al·lèrgia als fongs del gènere Alternaria terme pral.n f ca al·lèrgia a les alternàries sin. compl.n f es alergia a Alternaria  
1825 al·lergologia ca al·lèrgia als fongs del gènere Aspergillus terme pral.n f ca al·lèrgia als aspergils sin. compl.n f es alergia a Aspergillus  
1826 al·lergologia ca al·lèrgia als fongs del gènere Cladosporium terme pral.n f ca al·lèrgia als cladosporis sin. compl.n f es alergia a Clasdosporium  
1827 al·lergologia ca al·lèrgia als fongs del gènere Penicillium terme pral.n f ca al·lèrgia als penicil·lis sin. compl.n f es alergia a Penicillium  
1828 al·lergologia ca al·lèrgia als gasos anestèsics i medicinals terme pral.n f en anesthetics and medical gases allergy  cod 293703009  
1829 al·lergologia ca al·lèrgia als gats terme pral.n f en cat allergy  cod 232346004  
1830 al·lergologia ca al·lèrgia als glucòsids cardíacs terme pral.n f ca al·lèrgia als glicòsids cardíacs sin. compl.n f ca al·lèrgia als glicòsids cardiotònics sin. compl.n f ca al·lèrgia als glicòsids digitàlics sin. compl.n f ca al·lèrgia als glucòsids cardiotònics sin. compl.n f ca al·lèrgia als glucòsids digitàlics sin. compl.n f en cardiac glycoside allergy  cod 295053007  
1831 al·lergologia ca al·lèrgia als grups de fàrmacs emprats principalment en els trastorns obstètrics, ginecològics i del tracte urinari terme pral.n f ca al·lèrgia als grups de fàrmacs emprats principalment en els trastorns obstètrics, ginecològics i de les vies urinàries sin. compl.n f en drug groups primarily used in obstetrics, gynaecological and urinary tract disorders allergy  en drug groups primarily used in obstetrics, gynecological and urinary tract disorders allergy  cod 294244001  
1832 al·lergologia ca al·lèrgia als grups de fàrmacs i agents que actuen principalment sobre la pell terme pral.n f en drug groups and agents primarily acting on the skin allergy  cod 294163007  
1833 al·lergologia ca al·lèrgia als grups de fàrmacs que actuen principalment sobre el sistema cardiovascular terme pral.n f en drug groups primarily affecting the cardiovascular system allergy  cod 294953000  
1834 al·lergologia ca al·lèrgia als grups de fàrmacs que actuen principalment sobre el sistema musculoesquelètic terme pral.n f en drug groups primarily affecting the musculoskeletal system allergy  cod 294212000  
1835 al·lergologia ca al·lèrgia als grups de fàrmacs que actuen principalment sobre l'aparell respiratori terme pral.n f en drug groups primarily affecting the respiratory system allergy  cod 294090001  
1836 al·lergologia ca al·lèrgia als grups de fàrmacs que actuen principalment sobre el sistema nerviós central terme pral.n f ca al·lèrgia als grups de fàrmacs que actuen principalment sobre l'SNC sin. compl.n f en drug groups primarily affecting the central nervous system allergy  cod 293800002  
1837 al·lergologia ca al·lèrgia als grups de fàrmacs que actuen principalment sobre el sistema nerviós autònom terme pral.n f ca al·lèrgia als grups de fàrmacs que actuen principalment sobre el sistema nerviós vegetatiu sin. compl.n f ca al·lèrgia als grups de fàrmacs que actuen principalment sobre l'SNA sin. compl.n f ca al·lèrgia als grups de fàrmacs que actuen principalment sobre l'SNV sin. compl.n f en drug groups primarily affecting the autonomic nervous system allergy  cod 293961002  
1838 al·lergologia ca al·lèrgia als grups de fàrmacs que afecten principalment l'aparell digestiu terme pral.n f en drug groups primarily affecting the gastrointestinal system allergy  cod 293643008  
1839 al·lergologia ca al·lèrgia als hemostàtics terme pral.n f en haemostatic allergy  en hemostatic allergy  cod 294884004  
1840 al·lergologia ca al·lèrgia als heparinoides terme pral.n f en heparinoid allergy  cod 294876003  
1841 al·lergologia ca al·lèrgia als hipoglucemiants per via oral terme pral.n f en oral hypoglycaemic allergy  en oral hypoglycemic allergy  cod 294727001  
1842 al·lergologia ca al·lèrgia als hipolipemiants terme pral.n f ca al·lèrgia als hipocolesterolemiants sin. compl.n f en lipid-lowering drug allergy  cod 294954006  
1843 al·lergologia ca al·lèrgia als interferons terme pral.n f ca al·lèrgia als IFN sin. compl.n f en interferons allergy  cod 294375008  
1844 al·lergologia ca al·lèrgia als immunoestimulants terme pral.n f en immunostimulant allergy  cod 293730004  
1845 al·lergologia ca al·lèrgia als immunosupressors terme pral.n f ca al·lèrgia als immunodepressors sin. compl.n f en immunosuppressant allergy  cod 293797004  
1846 al·lergologia ca al·lèrgia als implants d'estradiol terme pral.n f en estradiol implant allergy  en oestradiol implant allergy  cod 294784006  
1847 al·lergologia ca al·lèrgia als implants de testosterona terme pral.n f en testosterone implant allergy  cod 294777003  
1848 al·lergologia ca al·lèrgia als inhibidors de l'HMG-CoA-reductasa terme pral.n f ca al·lèrgia a les estatines sin. compl.n f en HMG-CoA reductase inhibitor allergy  en 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A reductase inhibitor allergy  en statin allergy  cod 294970008  
1849 al·lergologia ca al·lèrgia als inhibidors de la bomba de protons terme pral.n f ca al·lèrgia als inhibidors de l'H+ sin. compl.n f ca al·lèrgia als inhibidors de la K+-ATPasa sin. compl.n f en proton pump inhibitor allergy  cod 293654003  
1850 al·lergologia ca al·lèrgia als inhibidors de la descarboxilasa terme pral.n f en decarboxylase inhibitor allergy  cod 293951009  
1851 al·lergologia ca al·lèrgia als inhibidors de la fosfodiesterasa terme pral.n f en phosphodiesterase inhibitor allergy  cod 295059006  
1852 al·lergologia ca al·lèrgia als inhibidors de la monoamina-oxidasa terme pral.n f ca al·lèrgia als IMAO sin. compl.n f en MAOI allergy  en monoamine oxidase inhibitor allergy  cod 293835000  
1853 al·lergologia ca al·lèrgia als inhibidors de la xantina-oxidasa terme pral.n f en xanthine oxidase inhibitor allergy  cod 294219009  
1854 al·lergologia ca al·lèrgia als antihistamínics H2 terme pral.n f ca al·lèrgia als antagonistes de receptors H2 sin. compl.n f ca al·lèrgia als antagonistes H2 sin. compl.n f ca al·lèrgia als inhibidors de receptors H2 sin. compl.n f en allergy to histamine H2 receptor antagonist  en H2 receptor antagonist allergy  cod 293649007  
1855 al·lergologia ca al·lèrgia als inhibidors selectius de la recaptació de la serotonina terme pral.n f ca al·lèrgia als ISRS sin. compl.n f en selective serotonin re-uptake inhibitor allergy  en SSRI allergy  cod 293844004  
1856 al·lergologia ca al·lèrgia als inòtrops terme pral.n f en cardiac inotropic agent allergy  cod 295052002  
1857 al·lergologia ca al·lèrgia als laxants de Plantago ispaghula terme pral.n f ca al·lèrgia als laxants de Plantago ovata sin. compl.n f es alergia a laxantes de ispágula (Plantago ispaghula)  
1858 al·lergologia ca al·lèrgia als laxants formadors de massa terme pral.n f en bulk-forming laxative allergy  cod 293683000  
1859 al·lergologia ca al·lèrgia als greixos de l'alimentació parenteral terme pral.n f ca al·lèrgia als lípids de l'alimentació parenteral sin. compl.n f en intravenous nutrition (fats) allergy  cod 294910000  
1860 al·lergologia ca al·lèrgia als líquens terme pral.n f en allergy to lichen  cod 402596003  
1861 al·lergologia ca al·lèrgia als líquids d'hemodiàlisi terme pral.n f en haemodialysis fluid allergy  en hemodialysis fluid allergy  cod 294301003  
1862 al·lergologia ca al·lèrgia als líquids de diàlisi terme pral.n f en dialysis fluid allergy  cod 294299005  
1863 al·lergologia ca al·lèrgia als líquids o a les solucions de farmàcia terme pral.n f en pharmaceutical fluid or solution allergy  cod 419081001  
1864 al·lergologia ca al·lèrgia als llegums terme pral.n f en allergy to legumes  en allergy to pulse vegetables  cod 409136006  
1865 al·lergologia ca al·lèrgia als lubricants terme pral.n f en lubricant allergy  cod 294321002  
1866 al·lergologia ca al·lèrgia als macròlids terme pral.n f ca al·lèrgia als antibiòtics macròlids sin. compl.n f en macrolide allergy  cod 91933002  
1867 al·lergologia ca al·lèrgia als macròlids terme pral.n f ca al·lèrgia als antibiòtics macròlids sin. compl.n f en allergy to macrolide antibiotic  cod 91933002  
1868 al·lergologia ca al·lèrgia als medicaments homeopàtics terme pral.n f ca al·lèrgia als fàrmacs homeopàtics sin. compl.n f en homoeopathic medicine allergy  cod 294293006  
1869 al·lergologia ca al·lèrgia als contrastos de la imatgeria per ressonància magnètica terme pral.n f ca al·lèrgia a les solucions de contrast de la imatgeria per ressonància magnètica sin. compl.n f ca al·lèrgia a les solucions de contrast emprades en imatgeria per ressonància magnètica sin. compl.n f ca al·lèrgia als contrastos emprats en imatgeria per ressonància magnètica sin. compl.n f ca al·lèrgia als medis de contrast de la imatgeria per ressonància magnètica sin. compl.n f ca al·lèrgia als medis de contrast emprats en imatgeria per ressonància magnètica sin. compl.n f en allergy to magnetic resonance imaging contrast media  en magnetic resonance imaging contrast media allergy  cod 293639009  
1870 al·lergologia ca al·lèrgia als contrastos radiològics terme pral.n f ca al·lèrgia a les solucions de contrast emprades en radiodiagnòstic sin. compl.n f ca al·lèrgia als contrastos radiogràfics sin. compl.n f ca al·lèrgia als medis de contrast emprats en radiodiagnòstic sin. compl.n f ca al·lèrgia als medis de contrast radiogràfic sin. compl.n f en allergy to X-ray contrast media  en X-ray contrast media allergy  cod 293638001  
1871 al·lergologia ca al·lèrgia als modificadors de la viscositat terme pral.n f en viscosity modifier allergy  cod 294331009  
1872 al·lergologia ca al·lèrgia als modificadors de la viscositat derivats de la cel·lulosa terme pral.n f en cellulose-derived viscosity modifier allergy  cod 294334001  
1873 al·lergologia ca al·lèrgia als mol·luscs terme pral.n f ca al·lèrgia als mol·luscos sin. compl.n f es alergia a los moluscos  
1874 al·lergologia ca al·lèrgia als antibiòtics monobactàmics terme pral.n f ca al·lèrgia als monobactams sin. compl.n f en monobactam allergy  cod 294564005  
1875 al·lergologia ca al·lèrgia als mucolítics terme pral.n f en mucolytics allergy  cod 294092009  
1876 al·lergologia ca al·lèrgia als nitrofenols terme pral.n f en nitrophenol allergy  cod 294343005  
1877 al·lergologia ca al·lèrgia als nitroimidazoles terme pral.n f en nitroimidazole allergy  cod 294566007  
1878 al·lergologia ca al·lèrgia als nitrovasodilatadors terme pral.n f en nitrate vasodilator allergy  cod 295078006  
1879 al·lergologia ca al·lèrgia als olis de peix terme pral.n f en fish oils allergy  cod 294968004  
1880 al·lergologia ca al·lèrgia als olis i als greixos terme pral.n f es alergia a aceites y grasas  
1881 al·lergologia ca al·lèrgia als opioides morfínics terme pral.n f en morphinan opioid allergy  cod 293595009  
1882 al·lergologia ca al·lèrgia als ous terme pral.n f en allergy to eggs  cod 91930004  
1883 al·lergologia ca al·lèrgia als parasimpaticomimètics terme pral.n f en parasympathomimetic allergy  cod 294006000  
1884 al·lergologia ca al·lèrgia als parasimpaticomimètics anticolinesteràsics terme pral.n f en anticholinesterase parasympathomimetic allergy  cod 294010002  
1885 al·lergologia ca al·lèrgia als pegats de testosterona terme pral.n f en testosterone patch allergy  cod 294780002  
1886 al·lergologia ca al·lèrgia als pesticides terme pral.n f ca al·lèrgia als plaguicides sin. compl.n f en pesticide allergy  cod 294619002  
1887 al·lergologia ca al·lèrgia als pesticides a base de carbamats terme pral.n f en carbamate pesticide allergy  cod 294622000  
1888 al·lergologia ca al·lèrgia als pesticides clorats terme pral.n f ca al·lèrgia als pesticides a base de clor sin. compl.n f en chlorinated pesticide allergy  cod 294624004  
1889 al·lergologia ca al·lèrgia als pesticides organofosforats terme pral.n f ca al·lèrgia als organofosforats sin. compl.n f en organophosphorate pesticide allergy  cod 294626002  
1890 al·lergologia ca al·lèrgia als pesticides piretroides terme pral.n f ca al·lèrgia als piretroides sin. compl.n f en pyrethroid pesticides allergy  cod 294628001  
1891 al·lergologia ca al·lèrgia als pins (Pinus) terme pral.n f es alergia a pino (Pinus)  
1892 al·lergologia ca al·lèrgia als preparats amb èter dimetílic i propà terme pral.n f en dimethyl-ether propane allergy  cod 294306008  
1893 al·lergologia ca al·lèrgia als preparats antihemorroidals terme pral.n f en haemorrhoid preparation allergy  en hemorrhoid preparation allergy  cod 294308009  
1894 al·lergologia ca al·lèrgia als preparats antisolars terme pral.n f ca al·lèrgia als preparats amb filtre solar sin. compl.n f en sunscreening preparations allergy  cod 294184002  
1895 al·lergologia ca al·lèrgia als preparats broncodilatadors terme pral.n f en bronchodilator preparations allergy  cod 294161009  
1896 al·lergologia ca al·lèrgia als preparats d'estrògens i progestàgens terme pral.n f en estrogen and progestogen preparation allergy  en oestrogen and progestogen preparation allergy  cod 294797008  
1897 al·lergologia ca al·lèrgia als preparats de camuflatge terme pral.n f en camouflaging preparations allergy  cod 294185001  
1898 al·lergologia ca al·lèrgia als preparats de piridoxina terme pral.n f ca al·lèrgia als preparats d'adermina sin. compl.n f ca al·lèrgia als preparats de vitamina B6 sin. compl.n f en pyridoxine preparation allergy  cod 294938008  
1899 al·lergologia ca al·lèrgia als preparats de prednisolona per via rectal terme pral.n f en rectal prednisolone preparations allergy  cod 294710009  
1900 al·lergologia ca al·lèrgia als preparats de quitrà d'hulla per al bany terme pral.n f en coal tar bath preparations allergy  cod 294171006  
1901 al·lergologia ca al·lèrgia als preparats de quitrà d'hulla per al cuir cabellut terme pral.n f en coal tar scalp preparations allergy  cod 294170007  
1902 al·lergologia ca al·lèrgia als preparats de tiamina terme pral.n f ca al·lèrgia als preparats d'aneurina sin. compl.n f ca al·lèrgia als preparats de vitamina B1 sin. compl.n f en thiamine preparation allergy  cod 294939000  
1903 al·lergologia ca al·lèrgia als preparats de vitamina B12 terme pral.n f en vitamin B12 preparation allergy  cod 294932009  
1904 al·lergologia ca al·lèrgia als preparats del complex vitamínic B terme pral.n f ca al·lèrgia als preparats de vitamines B sin. compl.n f ca al·lèrgia als preparats de vitamines del complex B sin. compl.n f ca al·lèrgia als preparats del complex de la vitamina B sin. compl.n f en vitamin B complex preparations allergy  cod 294936007  
1905 al·lergologia ca al·lèrgia als preparats dermatològics per via tòpica terme pral.n f en topical dermatological preparation allergy  cod 294164001  
1906 al·lergologia ca al·lèrgia als preparats nasals antiinfecciosos terme pral.n f en anti-infective nasal preparations allergy  cod 294402009  
1907 al·lergologia ca al·lèrgia als preparats orofaringis terme pral.n f en oropharyngeal preparations allergy  cod 294312003  
1908 al·lergologia ca al·lèrgia als preparats penicil·línics terme pral.n f ca al·lèrgia als combinats penicil·línics sin. compl.n f ca al·lèrgia als preparats que combinen penicil·lines sin. compl.n f en combined penicillin preparation allergy  cod 294521003  
1909 al·lergologia ca al·lèrgia als preparats per a l'extracció de cerumen terme pral.n f ca al·lèrgia als preparats per a l'extracció de cera de les orelles sin. compl.n f en ear wax removal preparation allergy  cod 294309001  
1910 al·lergologia ca al·lèrgia als preparats descongestius o antitussígens terme pral.n f ca al·lèrgia als preparats per a la tos o la congestió sin. compl.n f en cough/decongestant preparation allergy  cod 294146008  
1911 al·lergologia ca al·lèrgia als productes a base d'immunoglobulines terme pral.n f en immunoglobulin products allergy  cod 294632007  
1912 al·lergologia ca al·lèrgia als productes alcohòlics terme pral.n f en alcohol products allergy  cod 294420000  
1913 al·lergologia ca al·lèrgia als productes amb concentrat de factor V terme pral.n f ca al·lèrgia als concentrats de factor V sin. compl.n f en factor V concentrate products allergy  cod 294863009  
1914 al·lergologia ca al·lèrgia als productes amb concentrat de factor VII terme pral.n f ca al·lèrgia als concentrats de factor VII sin. compl.n f en factor VII concentrate products allergy  cod 294864003  
1915 al·lergologia ca al·lèrgia als productes amb factor de Von Willebrand terme pral.n f en von Willebrand factor products allergy  cod 294868000  
1916 al·lergologia ca al·lèrgia als productes amb factor XI terme pral.n f en factor XI products allergy  cod 294866001  
1917 al·lergologia ca al·lèrgia als productes amb factor XIII terme pral.n f en factor XIII products allergy  cod 294867005  
1918 al·lergologia ca al·lèrgia als productes amb fraccions del factor IX terme pral.n f en factor IX fraction products allergy  cod 294859002  
1919 al·lergologia ca al·lèrgia als productes amb fraccions del factor VII activat terme pral.n f en activated factor VII products allergy  cod 294860007  
1920 al·lergologia ca al·lèrgia als productes amb fraccions del factor VIII terme pral.n f en factor VIII fraction products allergy  cod 294857000  
1921 al·lergologia ca al·lèrgia als productes amb fraccions del factor VIII amb efecte bypass terme pral.n f en factor VIII by-passing fraction products allergy  cod 294865002  
1922 al·lergologia ca al·lèrgia a la fitoteràpia terme pral.n f ca al·lèrgia a les plantes medicinals sin. compl.n f ca al·lèrgia als medicaments fitoterapèutics sin. compl.n f ca al·lèrgia als productes fitoterapèutics sin. compl.n f en herbal medicine allergy  cod 294295004  
1923 al·lergologia ca al·lèrgia als productes amb fraccions del factor IX amb efecte bypass terme pral.n f ca al·lèrgia als productes intermedis del factor IX sin. compl.n f en factor IX by-passing fraction products allergy  cod 294862004  
1924 al·lergologia ca al·lèrgia als productes lactis terme pral.n f ca al·lèrgia als làctics sin. compl.n f ca al·lèrgia als lactis sin. compl.n f ca al·lèrgia als productes làctics sin. compl.n f en allergy to dairy product  es alergia a lácteos  cod 425525006  
1925 al·lergologia ca al·lèrgia a la dent de lleó (Taraxacum campylodes) terme pral.n f ca al·lèrgia a l'apagallums (Taraxacum campylodes) sin. compl.n f ca al·lèrgia al pixacà (Taraxacum campylodes) sin. compl.n f ca al·lèrgia al pixallits (Taraxacum campylodes) sin. compl.n f ca al·lèrgia als angelets (Taraxacum campylodes) sin. compl.n f ca al·lèrgia als queixals de vella (Taraxacum campylodes) sin. compl.n f es alergia a diente de león (Taraxacum campylodes)  
1926 al·lergologia ca al·lèrgia als agents quelants terme pral.n f ca al·lèrgia als quelants sin. compl.n f en chelating agent allergy  cod 294282009  
1927 al·lergologia ca al·lèrgia als radiofàrmacs terme pral.n f ca al·lèrgia als radiotraçadors sin. compl.n f en allergy to radiopharmaceutical  en radiopharmaceutical allergy  cod 293636002  
1928 al·lergologia ca al·lèrgia als reactivadors de la colinesterasa terme pral.n f en cholinesterase reactivator allergy  cod 294272008  
1929 al·lergologia ca al·lèrgia als relaxants de la musculatura esquelètica terme pral.n f en skeletal muscle relaxant allergy  cod 294221004  
1930 al·lergologia ca al·lèrgia als relaxants de la musculatura llisa terme pral.n f en smooth muscle relaxant allergy  cod 294241009  
1931 al·lergologia ca al·lèrgia als relaxants musculars despolaritzants terme pral.n f ca al·lèrgia als despolaritzadors sin. compl.n f ca al·lèrgia als relaxants musculars despolaritzadors sin. compl.n f en depolarising muscle relaxant allergy  en depolarizing muscle relaxant allergy  cod 294223001  
1932 al·lergologia ca al·lèrgia als relaxants musculars no despolaritzants terme pral.n f ca al·lèrgia als relaxants musculars no despolaritzadors sin. compl.n f en non-depolarising muscle relaxant allergy  en non-depolarizing muscle relaxant allergy  cod 294225008  
1933 al·lergologia ca al·lèrgia als retinoides terme pral.n f en retinoid allergy  cod 294207001  
1934 al·lergologia ca al·lèrgia als revulsius terme pral.n f en counter irritants allergy  cod 294192006  
1935 al·lergologia ca al·lèrgia als roures (Quercus) terme pral.n f es alergia a roble (Quercus)  
1936 al·lergologia ca al·lèrgia als sabons elaborats amb metalls alcalins terme pral.n f en alkali metal soap allergy  cod 294196009  
1937 al·lergologia ca al·lèrgia als saboritzants terme pral.n f en allergy to flavor  en allergy to flavour  cod 402598002  
1938 al·lergologia ca al·lèrgia als sedants terme pral.n f en sedative allergy  cod 293873001  
1939 al·lergologia ca al·lèrgia als sedants barbitúrics terme pral.n f en barbiturate sedative allergy  cod 293879002  
1940 al·lergologia ca al·lèrgia a les benzodiazepines terme pral.n f ca al·lèrgia als derivats benzodiazepínics sin. compl.n f ca al·lèrgia als hipnosedants benzodiazepínics sin. compl.n f ca al·lèrgia als sedants benzodiazepínics sin. compl.n f en benzodiazepine sedative allergy  cod 293885009  
1941 al·lergologia ca al·lèrgia al cloral terme pral.n f ca al·lèrgia a l'aldehid tricloroacètic sin. compl.n f ca al·lèrgia al tricloroacetaldehid sin. compl.n f ca al·lèrgia als sedants derivats del cloral sin. compl.n f en chloral sedative allergy  cod 293907000  
1942 al·lergologia ca al·lèrgia als simpaticomimètics terme pral.n f ca al·lèrgia als adrenèrgics sin. compl.n f en sympathomimetic allergy  cod 294020007  
1943 al·lergologia ca al·lèrgia als laxants terme pral.n f ca al·lèrgia als catàrtics sin. compl.n f ca al·lèrgia als minoratius sin. compl.n f ca al·lèrgia als solutius sin. compl.n f en laxative allergy  cod 293677003  
1944 al·lergologia ca al·lèrgia als substituts del plasma terme pral.n f en plasma substitutes allergy  cod 294846005  
1945 al·lergologia ca al·lèrgia als glícids de l'alimentació parenteral terme pral.n f ca al·lèrgia als carbohidrats de l'alimentació parenteral sin. compl.n f ca al·lèrgia als glúcids de l'alimentació parenteral sin. compl.n f ca al·lèrgia als hidrats de carboni de l'alimentació parenteral sin. compl.n f ca al·lèrgia als sacàrids de l'alimentació parenteral sin. compl.n f ca al·lèrgia als sucres de l'alimentació parenteral sin. compl.n f en intravenous nutrition (carbohydrate) allergy  cod 294909005  
1946 al·lergologia ca al·lèrgia als suplements de l'alimentació parenteral terme pral.n f en supplementary preparations for parenteral nutrition allergy  cod 294905004  
1947 al·lergologia ca al·lèrgia als suplements multivitamínics i minerals terme pral.n f ca al·lèrgia als preparats multivitamínics i minerals sin. compl.n f en multivitamin and mineral preparations allergy  cod 294921009  
1948 al·lergologia ca al·lèrgia als suplements vitamínics terme pral.n f ca al·lèrgia als preparats vitamínics sin. compl.n f en vitamin products allergy  cod 294920005  
1949 al·lergologia ca al·lèrgia als agents tensioactius del piridini quaternari terme pral.n f ca al·lèrgia als surfactants del piridini quaternari sin. compl.n f en quaternary pyridinium surfactant allergy  cod 294440007  
1950 al·lergologia ca al·lèrgia als agents tensioactius del quinolini quaternari terme pral.n f ca al·lèrgia als surfactants del quinolini quaternari sin. compl.n f en quaternary quinolinium surfactant allergy  cod 294442004  
1951 al·lergologia ca al·lèrgia als tàvecs (Tabanus) terme pral.n f ca al·lèrgia als moscallons (Tabanus) sin. compl.n f ca al·lèrgia als tavans (Tabanus) sin. compl.n f es alergia a tábanos (Tabanus)  
1952 al·lergologia ca al·lèrgia als terpens terme pral.n f en terpenes allergy  cod 294261003  
1953 al·lergologia ca al·lèrgia als triglicèrids amb àcids grassos omega-3 d'origen marí terme pral.n f ca al·lèrgia als TAG amb àcids grassos omega-3 d'origen marí sin. compl.n f ca al·lèrgia als triacilglicèrids amb àcids grassos omega-3 d'origen marí sin. compl.n f ca al·lèrgia als triacilglicerols amb àcids grassos omega-3 d'origen marí sin. compl.n f en omega 3-marine triglycerides allergy  cod 294969007  
1954 al·lergologia ca al·lèrgia als undecilenats terme pral.n f en undecenoates allergy  cod 294354000  
1955 al·lergologia ca al·lèrgia als uricosúrics terme pral.n f en uricosuric agent allergy  cod 294216002  
1956 al·lergologia ca al·lèrgia a les vacunes terme pral.n f ca al·lèrgia als vaccins sin. compl.n f en vaccines allergy  cod 294640001  
1957 al·lergologia ca al·lèrgia als vasoconstrictors terme pral.n f en vasoconstrictor allergy  cod 295063004  
1958 al·lergologia ca al·lèrgia als vasodilatadors terme pral.n f en vasodilator allergy  cod 295069000  
1959 al·lergologia ca al·lèrgia als vasodilatadors perifèrics o als vasodilatadors cerebrals terme pral.n f en peripheral/cerebral vasodilator allergy  cod 295092000  
1960 al·lergologia ca al·lèrgia als vegetals terme pral.n f ca al·lèrgia a la verdura o a la fruita sin. compl.n f ca al·lèrgia a les hortalisses o a la fruita sin. compl.n f es alergia a vegetal  
1961 al·lergologia ca al·lèrgia ambiental terme pral.n f en environmental allergy  cod 426232007  
1962 al·lergologia ca al·lèrgia de contacte al potassi terme pral.n f en topical potassium allergy  cod 294310006  
1963 al·lergologia ca al·lèrgia de contacte al zinc terme pral.n f en topical zinc allergy  cod 294311005  
1964 al·lergologia ca al·lèrgia desconeguda terme pral.n f en no known allergy  en NKA  cod 716186003  
1965 al·lergologia ca al·lèrgia estacional terme pral.n f en seasonal allergy  cod 444316004  
1966 al·lergologia ca al·lèrgies ambientals múltiples terme pral.n f pl en multiple environmental allergies  cod 444026000  
1967 al·lergologia ca fotoal·lèrgia provocada per la llum solar terme pral.n f ca fotosensibilitat provocada per la llum solar terme pral.n f ca fotosensibilització provocada per la llum solar terme pral.n f en allergy to sunlight  en photosensitisation caused by sun  en photosensitivity caused by sun  en photosensitivity caused by sunlight  en photosensitivity due to sun  en photosensitivity due to sunlight  en photosensitization caused by sun  en photosentisation due to sun  en photosentization due to sun  cod 258155009  
1968 al·lergologia ca al·lèrgia cutània terme pral.n f ca al·lèrgia a la pell sin. compl.n f ca exantema al·lèrgic sin. compl.n m ca hipersensibilitat a la pell sin. compl.n f ca hipersensibilitat cutània sin. compl.n f en allergic skin rash  en cutaneous allergy  en cutaneous hypersensitivity  en skin allergy  en skin hypersensitivity  cod 21626009  
1969 al·lergologia ca predisposició al·lèrgica terme pral.n f ca propensió al·lèrgica sin. compl.n f en allergic disposition  cod 609328004  
1970 al·lergologia ca sensibilitat a la proteïna de soia terme pral.n f ca sensibilitat a la proteïna de soja sin. compl.n f en soy protein sensitivity  en soya protein sensitivity  cod 25868003  
1971 al·lergologia ca al·lèrgia a les proteïnes de la llet de vaca terme pral.n f ca sensibilitat a les proteïnes de la llet de vaca sin. compl.n f en cow's milk protein sensitivity  es alergia a las proteínas de leche de vaca  cod 15911003  
1972 al·lergologia ca trastorn al·lèrgic per tipus d'al·lergen terme pral.n m en allergic disorder by allergen type  cod 420881009