Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 organització i funcionament ca absència terme pral.n f oc abséncia  es ausencia  fr absence  en absence  
2 organització i funcionament ca absentisme parlamentari terme pral.n m oc absentisme parlamentari  es absentismo parlamentario  es ausentismo parlamentario  fr absentéisme parlementaire  en parliamentary absenteeism  
3 organització i funcionament ca abstenció terme pral.n f oc abstencion  es abstención  fr abstention  en abstention  SC https://youtu.be/wkAx3wXJViY  
4 organització i funcionament ca acció exterior del Parlament terme pral.n f oc accion exteriora deth Parlament  es acción exterior del Parlamento  fr action extérieure du Parlement  en external action of the Parliament  
5 funcions d'impuls i de control de l'acció de govern ca acció política i de govern terme pral.n f oc accion politica e de govèrn  es acción política y de gobierno  fr action politique et gouvernementale  en political and governmental action  
6 organització i funcionament ca acord de la Mesa del Parlament terme pral.n m oc acòrd dera Mèsa deth Parlament  es acuerdo de la Mesa del Parlamento  fr décision du Bureau du Parlement  en Agreement of the Presiding Board of the Parliament  
7 relació amb altres institucions ca acord del Govern terme pral.n m oc acòrd deth Govèrn  es acuerdo del Gobierno  fr décision du Gouvernement  en Government Agreement  
8 organització i funcionament ca credencial de diputat terme pral.n f ca acta de diputat sin. compl.n f oc credenciau de deputat  es acta de parlamentario  es credencial de diputado  fr pouvoirs de député  en credential of a Member of Parliament  SC https://youtu.be/Paa4pyQ7AQ8  
9 organització i funcionament ca acta de sessió terme pral.n f oc acta de session  es acta de sesión  fr procès-verbal de séance  en minutes  en minutes of meeting  
10 organització i funcionament ca Administració parlamentària terme pral.n f oc Administracion parlamentària  es Administración parlamentaria  fr administration parlementaire  en Parliamentary Administration  
11 organització i funcionament ca administrador parlamentari | administradora parlamentària terme pral.n m, f oc administrador parlamentari | administradora parlamentària  es administrador parlamentario | administradora parlamentaria  fr administrateur du Parlement | administratrice du Parlement  en parliamentary administrator  
12 organització i funcionament ca admissió a tràmit terme pral.n f oc admission a tramit  es admisión a trámite  fr déclaration de recevabilité  en acceptance in procedure  SC https://youtu.be/E12vA_fVNuI  
13 organització i funcionament ca adscripció a un grup parlamentari terme pral.n f oc adscripcion a un grop parlamentari  es adscripción a un grupo parlamentario  fr adhésion à un groupe parlementaire  en affiliation with a parliamentary group  SC https://youtu.be/djoegnnjV6w  
14 organització i funcionament ca aforament terme pral.n m ca fur especial terme pral.n m ca fur jurisdiccional terme pral.n m oc aforament  oc fòr jurisdiccionau  es aforamiento  es fuero especial  es fuero parlamentario  fr privilège de juridiction  en exclusive cognisance  en exclusive jurisdiction  en privileged jurisdiction  
15 organització i funcionament ca al·legacions terme pral.n f pl oc allegacions  es alegaciones  fr allégations  en submissions  
16 organització i funcionament ca al·lusions terme pral.n f pl oc allusions  es alusiones  fr allusions  en allusions  
17 funció legislativa ca àmbit d'aplicació material terme pral.n m oc encastre d'aplicacion materiau  es ámbito de aplicación material  fr champ d'application matériel  en material scope of application  en scope of a bill  
18 funció legislativa ca àmbit d'aplicació territorial terme pral.n m oc encastre d'aplicacion territoriau  es ámbito de aplicación territorial  fr champ d'application territorial  en scope of a bill  en territorial scope of application  
19 funció legislativa ca annex terme pral.n m oc annèx  es anexo  fr annexe  en annex  
20 funció legislativa ca antecedents legislatius terme pral.n m pl oc antecedents legislatius  es antecedentes legislativos  fr documentation législative préalable  en background legislative information  
21 organització i funcionament ca aprovació terme pral.n f oc aprobacion  es aprobación  fr approbation  en approval  SC https://youtu.be/PFyo0uSLSH8  
22 organització i funcionament ca aprovació per assentiment terme pral.n f oc aprobacion per assentiment  es aprobación por asentimiento  fr approbation par consentement  en approval by common assent  en approval by unanimous consent without voting  
23 funció legislativa ca article terme pral.n m oc article  es artículo  fr article  en article  SC https://youtu.be/j7BSKaSL8aw  
24 organització i funcionament ca Arxiu del Parlament terme pral.n m oc Archiu deth Parlament  es Archivo del Parlamento  fr Archives du Parlement  en Archives of Parliament  
25 organització i funcionament ca assentiment terme pral.n m oc assentiment  es asentimiento  fr consentement  en assent  SC https://youtu.be/4C9oiruhHDc  
26 organització i funcionament ca assessor lingüístic | assessora lingüística terme pral.n m, f oc assessor lingüistic | assessora lingüistica  es asesor lingüístico | asesora lingüística  fr conseiller linguistique | conseillère linguistique  en linguistic adviser  
27 organització i funcionament ca audiència terme pral.n f oc audiéncia  es audiencia  fr audience  en audience  
28 relació amb altres institucions ca avaluació d'impacte normatiu terme pral.n f oc avaloracion d'impacte normatiu  es evaluación de impacto normativo  fr évaluation de l'impact de la législation  en regulatory impact assessment  
29 funció legislativa ca avantprojecte de llei terme pral.n m oc avantprojècte de lei  es anteproyecto de ley  fr avant-projet de loi  en draft bill  SC https://youtu.be/XEDdCV5A3lA  
30 organització i funcionament ca banc del Govern terme pral.n m oc banc deth Govèrn  es banco del Gobierno  fr banc du Gouvernement  en Government bench  SC https://youtu.be/YWg-mbsGDck  
31 funció legislativa ca bestreta terme pral.n f oc auançament  es anticipo  fr avance d'argent  en advance payment  
32 organització i funcionament ca Biblioteca del Parlament terme pral.n f oc Bibliotèca deth Parlament  es Biblioteca del Parlamento  fr Bibliothèque du Parlement  en Parliamentary Library  
33 organització i funcionament ca butlletí oficial terme pral.n m ca diari oficial terme pral.n m oc bulletin oficiau  oc diari oficiau  es boletín oficial  es diario oficial  fr bulletin officiel  fr journal officiel  en Official Gazette  en Official Journal  SC https://youtu.be/QePFKSRQtUw  
34 relació amb altres institucions ca Consell de l'Audiovisual de Catalunya terme pral.n m ca CAC siglan m oc Conselh der Audiovisuau de Catalonha  oc CAC  es Consejo del Audiovisual de Cataluña  es CAC  fr Conseil de l'Audiovisuel de Catalogne  en Catalan Broadcasting Authority  
35 organització i funcionament ca caducitat terme pral.n f oc caducitat  es caducidad  fr caducité  en expiration  
36 organització i funcionament ca calendari de plens terme pral.n m ca calendari de sessions plenàries terme pral.n m oc calendari de plens  oc calendari de sessions plenàries  es calendario de plenos  es calendario de sesiones plenarias  fr calendrier de plénières  fr calendrier des séances plénières  en plenary sessions calendar  
37 organització i funcionament ca cambra terme pral.n f oc cambra  oc cramba  es cámara  fr chambre  en chamber  
38 organització i funcionament ca Canal Parlament terme pral.n m oc Canau Parlament  es Canal Parlamento  fr Chaîne du Parlement  en Parliamentary TV Channel  
39 organització i funcionament ca candidat a la presidència de la Generalitat | candidata a la presidència de la Generalitat terme pral.n m, f oc candidat ara presidéncia dera Generalitat | candidata ara presidéncia dera Generalitat  es candidato a la presidencia de la Generalidad | candidata a la presidencia de la Generalidad  fr candidat à la présidence de la Generalitat | candidate à la présidence de la Generalitat  en candidate for President of the Generalitat  
40 organització i funcionament ca cap de l'oposició terme pral.n m, f oc cap dera oposicion  es jefe de la oposición | jefa de la oposición  es líder de la oposición  fr chef de l'opposition | chef de l'opposition, cheffe de l'opposition  en leader of the Opposition  SC https://youtu.be/vkyP2hZJRuM  
41 organització i funcionament ca Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia terme pral.n m ca CAPCIT siglan m oc Conselh Assessor deth Parlament en Sciéncia e Tecnologia  oc CAPCIT  es Consejo Asesor del Parlamento sobre Ciencia y Tecnología  es CAPCIT  fr Conseil consultatif du Parlement sur la science et la technologie  fr CAPCIT  en Advisory Council of the Parliament on Science and Technology  en CAPCIT  
42 funció legislativa ca capítol terme pral.n m oc capítol  es capítulo  fr chapitre  en chapter  
43 organització i funcionament ca capteniment terme pral.n m oc capteniment  es comportamiento  fr comportement  en behaviour  SC https://youtu.be/IZsH9J91rlA  
44 organització i funcionament ca Comissió de l'Estatut dels Diputats terme pral.n f ca CED siglan f oc Comission der Estatut des Deputats  oc CED  es Comisión del Estatuto de los Diputados  es CED  fr Commission du statut des députés  en Committee on the Statute for the Members of Parliament  
45 organització i funcionament ca centre gestor terme pral.n m oc centre gestor  es centro gestor  fr centre de gestion  fr unité de gestion  en management unit  
46 funció legislativa ca Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya terme pral.n m ca CGE siglan m oc Conselh de Garanties Estatutàries de Catalonha  oc CGE  es Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña  es CGE  fr Conseil des garanties statutaires de Catalogne  en Council for Statutory Guarantees of Catalonia  
47 organització i funcionament ca circumscripció electoral terme pral.n f oc circonscripcion electorau  es circunscripción electoral  fr circonscription électorale  en electoral constituency  SC https://youtu.be/ddUncdCgBZA  
48 relació amb altres institucions ca Comissió Interdepartamental de Relacions Govern-Parlament terme pral.n f ca CIRGP siglan f oc Comission Interdepartamentau de Relacions Govèrn-Parlament  oc CIRGP  es Comisión Interdepartamental de Relaciones Gobierno-Parlamento  es CIRGP  fr Commission interdépartementale des relations entre le Gouvernement et le Parlement  en Interdepartmental Commission for Government-Parliament Affairs  
49 relació amb altres institucions ca Comissió Jurídica Assessora terme pral.n f ca CJA siglan f oc Comission Juridica Assessora  oc CJA  es Comisión Jurídica Asesora  es CJA  fr Commission de conseil juridique  en Legal Advisory Commission  
50 organització i funcionament ca Comissió de Matèries Secretes i Reservades terme pral.n f ca CMSR siglan f oc Comission de Matèries Secrètes e Reservades  oc CMSR  es Comisión de Materias Secretas y Reservadas  es CMSR  fr Commission des matières secrètes et réservées  en Committee for Secret and Classified Information  
51 organització i funcionament ca coalició terme pral.n f oc coalicion  es coalición  fr coalition  en coalition  SC https://youtu.be/c0sQm8PHJUs  
52 funció legislativa ca codi terme pral.n m oc còdi  es código  fr code  en code  SC https://youtu.be/lSLpEJ3lous  
53 organització i funcionament ca Codi de conducta dels grups d'interès terme pral.n m oc Còdi de conducta des grops d'interès  es Código de conducta de los grupos de interés  fr Code de conduite des groupes d'intérêt  en Code of Conduct for Interest Groups  
54 organització i funcionament ca Codi de conducta dels membres del Parlament de Catalunya terme pral.n m oc Còdi de conducta des membres deth Parlament de Catalonha  es Código de conducta de los miembros del Parlamento de Cataluña  fr Code de conduite des membres du Parlement de Catalogne  en Code of Conduct for Members of the Parliament of Catalonia  
55 organització i funcionament ca comissió d'estudi terme pral.n f oc comission d'estudi  es comisión de estudio  fr commission d'étude  en study committee  
56 organització i funcionament ca comissió d'investigació terme pral.n f oc comission d'investigacion  es comisión de investigación  fr commission d'enquête  en inquiry committee  
57 organització i funcionament ca Comissió de Consolidació Legislativa terme pral.n f oc Comission de Consolidacion Legislativa  es Comisión de Consolidación Legislativa  fr Commission de consolidation de la législation  en Committee for Legislative Consolidation  
58 funció legislativa ca comissió de control d'una iniciativa legislativa popular terme pral.n f oc comission de contròtle d'ua iniciativa legislativa populara  es comisión de control de una iniciativa legislativa popular  fr commission de contrôle des initiatives législatives populaires  en steering committee for a popular legislative initiative  en steering committee for a popular legislative proposal  
59 organització i funcionament ca Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública terme pral.n f ca GAIP siglan f oc Comission de Garantia deth Dret d'Accès ara Informacion Publica  oc GAIP  es Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública  es GAIP  fr Commission de garantie du droit d'accès à l'information publique  en Guarantee Committee for the Right to Access Public Information  
60 organització i funcionament ca Comissió de la Sindicatura de Comptes terme pral.n f ca CSC siglan f oc Comission dera Sindicatura de Compdes  oc CSC  es Comisión de la Sindicatura de Cuentas  es CSC  fr Commission du Commissariat aux comptes  en Public Audit Office Committee  
61 organització i funcionament ca Comissió de Peticions terme pral.n f ca CP siglan f oc Comission de Peticions  oc CP  es Comisión de Peticiones  es CP  fr Commission des pétitions  en Committee on Petitions  
62 organització i funcionament ca comissió de seguiment terme pral.n f oc comission de seguiment  es comisión de seguimiento  fr commission de suivi  en follow-up committee  en monitoring committee  
63 organització i funcionament ca Comissió del Reglament terme pral.n f ca CR siglan f oc Comission deth Reglament  oc CR  es Comisión del Reglamento  es CR  fr Commission du Règlement  en Committee for the Rules of Procedure  
64 organització i funcionament ca Comissió del Síndic de Greuges terme pral.n f ca CSG siglan f oc Comission deth Sindic de Grèuges  oc CSG  es Comisión del Defensor del Pueblo  es CSG  fr Commission du Médiateur  en Ombudsman's Committee  
65 organització i funcionament ca comissió específica terme pral.n f oc comission especifica  es comisión específica  fr commission spécifique  en specific committee  
66 organització i funcionament ca comissió legislativa terme pral.n f oc comission legislativa  es comisión legislativa  fr commission législative  en legislative committee  SC https://youtu.be/KFDJ7qDsyjs  
67 organització i funcionament ca comissió parlamentària terme pral.n f oc comission parlamentària  es comisión parlamentaria  fr commission parlementaire  en parliamentary committee  SC https://youtu.be/GXv8E-teLlU  
68 funció legislativa ca comissió promotora d'una iniciativa legislativa popular terme pral.n f oc comission promotora d'ua iniciativa legislativa populara  es comisión promotora de una iniciativa legislativa popular  fr commission de promotion des initiatives législatives populaires  en promoting committee for a popular legislative proposal  
69 organització i funcionament ca compareixença terme pral.n f oc compareishença  es comparecencia  fr comparution  en appearance  SC https://youtu.be/Sk7d5WnUzLo  
70 organització i funcionament ca compareixent terme pral.n m, f oc compareishent | compareishenta  es compareciente  fr comparant | comparante  en appearer  
71 organització i funcionament ca compatibilitat d'un diputat terme pral.n f oc compatibilitat d'un deputat  es compatibilidad de un diputado  fr compatibilité avec le mandat de député  en compatibility of a Member of Parliament  
72 funció legislativa ca competència legislativa plena terme pral.n f oc competéncia legislativa plea  es competencia legislativa plena  fr pleine compétence législative  en full legislative powers  
73 organització i funcionament ca comptabilitat d'un grup parlamentari terme pral.n f oc compdabilitat d'un grop parlamentari  es contabilidad de un grupo parlamentario  fr comptabilité d'un groupe parlementaire  en accounts of a parliamentary group  
74 funcions d'impuls i de control de l'acció de govern ca Compte general de la Generalitat terme pral.n m oc Compde generau dera Generalitat  es Cuenta general de la Generalidad  fr Compte général de la Generalitat  en General Account of Generalitat  
75 organització i funcionament ca còmput de terminis terme pral.n m oc còmput de terminis  es cómputo de plazos  fr computation des délais  en time-limits calculation  
76 organització i funcionament ca comunicat del Govern terme pral.n m oc comunicat deth Govèrn  es comunicado del Gobierno  fr communiqué du Gouvernement  en Government communiqué  
77 organització i funcionament ca conflicte d'interessos terme pral.n m oc conflicte d'interèssi  es conflicto de intereses  fr conflit d'intérêts  en conflict of interests  
78 organització i funcionament ca conflicte de competència terme pral.n m oc conflicte de competéncia  es conflicto de competencia  fr conflit de compétence  en conflict of competence  en conflict of powers  SC https://youtu.be/G3F-KF9oUl0  
79 funció legislativa ca conformitat del Govern terme pral.n f oc conformitat deth Govèrn  es conformidad del Gobierno  fr accord du Gouvernement  en Government's approval  
80 organització i funcionament ca congruència terme pral.n f oc congruéncia  es congruencia  fr cohérence  en congruence  
81 relació amb altres institucions ca Govern de Catalunya terme pral.n m ca Govern de la Generalitat terme pral.n m ca Consell Executiu sin. compl.n m oc Govèrn de Catalonha  oc Govèrn dera Generalitat  es Gobierno de Cataluña  es Gobierno de la Generalidad  fr Gouvernement de Catalogne  fr Gouvernement de la Generalitat  en Government of Catalonia  SC https://youtu.be/-RU38qyj0wY  
82 funcions d'impuls i de control de l'acció de govern ca conseller | consellera terme pral.n m, f oc conselhèr | conselhèra  es consejero | consejera  fr conseiller | conseillère  fr ministre  en Minister  SC https://youtu.be/C53n-HhQXAw  
83 funcions d'impuls i de control de l'acció de govern ca conseller primer del Govern | consellera primera del Govern terme pral.n m, f oc conselhèr prumèr deth Govèrn | conselhèra prumèra deth Govèrn  es consejero primero del Gobierno | consejera primera del Gobierno  fr conseiller en chef du Gouvernement | conseillère en chef du Gouvernement  fr ministre en chef du Gouvernement  fr premier conseiller du Gouvernement | première conseillère du Gouvernement  en First Minister  
84 funció legislativa ca consolidació legislativa terme pral.n f oc consolidacion legislativa  es consolidación legislativa  fr consolidation de la législation  en legislative consolidation  
85 funció legislativa ca consulta prèvia terme pral.n f oc consulta prèvia  es consulta previa  fr consultation préalable  en preliminary consultation  en prior consultation  
86 organització i funcionament ca contradiccions terme pral.n f pl oc contradiccions  es contradicciones  fr contradictions  en contradictions  
87 organització i funcionament ca contrarèplica terme pral.n f oc contrareplica  es contrarréplica  fr duplique  en counter reply  
88 funcions d'impuls i de control de l'acció de govern ca control de l'acció política i de govern terme pral.n m oc contròtle dera accion politica e de govèrn  es control de la acción política y de gobierno  fr contrôle de l'action politique et gouvernementale  en monitoring of political and government action  
89 organització i funcionament ca control del principi de subsidiarietat terme pral.n m oc contròtle deth principi de subsidiarietat  es control del principio de subsidiariedad  fr contrôle du principe de subsidiarité  en monitoring of the principle of subsidiarity  
90 organització i funcionament ca coordinador d'intergrup parlamentari | coordinadora d'intergrup parlamentari terme pral.n m, f oc coordinador d'intergrop parlamentari | coordinadora d'intergrop parlamentari  es coordinador de intergrupo parlamentario | coordinadora de intergrupo parlamentario  fr coordinateur d'un intergroupe parlementaire | coordinatrice d'un intergroupe parlementaire  en parliamentary intergroup coordinator  
91 organització i funcionament ca cortesia parlamentària terme pral.n f oc cortesia parlamentària  es cortesía parlamentaria  fr courtoisie parlementaire  en parliamentary courtesy  SC https://youtu.be/wO_9CL_Ulok  
92 organització i funcionament ca crida a l'ordre terme pral.n f oc crida ar orde  es llamada al orden  fr rappel à l'ordre  en call to order  
93 organització i funcionament ca crida a observar el Reglament terme pral.n f oc crida a observar eth Reglament  es llamada a observar el Reglamento  fr rappel au Règlement  en call to observe the Rules of Procedure  
94 organització i funcionament ca crida a tornar a la qüestió terme pral.n f oc crida a tornar ara qüestion  es llamada a volver a la cuestión  fr rappel à la question  en request to return to the matter at hand  
95 organització i funcionament ca debat d'investidura terme pral.n m oc debat d'investidura  es debate de investidura  fr débat d'investiture  en investiture debate  
96 organització i funcionament ca debat de política general terme pral.n m ca debat sobre l'orientació política general del Govern terme pral.n m oc debat de politica generau  oc debat sus era orientacion politica generau deth Govèrn  es debate de política general  es debate sobre la orientación política general del Gobierno  fr débat sur l'orientation politique générale du Gouvernement  fr débat sur la politique générale  en debate on the general political orientation of the Government  en general policy debate  SC https://youtu.be/b1zC4ntItQw  
97 funció legislativa ca debat de totalitat terme pral.n m oc debat de totalitat  es debate de totalidad  fr débat sur l'ensemble  fr débat sur la totalité  en debate on the whole  SC https://youtu.be/VCvX-q4mQrU  
98 organització i funcionament ca debat específic terme pral.n m oc debat especific  es debate específico  fr débat spécifique  en specific debate  
99 organització i funcionament ca debat general terme pral.n m oc debat generau  es debate general  fr débat général  en general debate  
100 organització i funcionament ca debat parlamentari terme pral.n m oc debat parlamentari  es debate parlamentario  fr débat parlementaire  en parliamentary debate  SC https://youtu.be/VCvX-q4mQrU  
101 organització i funcionament ca decaïment terme pral.n m oc dequèiment  es caducidad  es decaimiento  fr abandon  fr arrêt  en expiration  SC https://youtu.be/h4HoMW7-8AE  
102 organització i funcionament ca declaració d'activitats i béns terme pral.n f oc declaracion d'activitats e bens  es declaración de actividades y bienes  fr déclaration d'activités et de biens  en declaration on activities and assets  
103 organització i funcionament ca declaració de la Junta de Portaveus terme pral.n f oc declaracion dera Junta de Pòrtavotzes  es declaración de la Junta de Portavoces  fr déclaration de la Conférence des porte-parole  en declaration from the Board of Spokespersons  en statement from the Board of Spokespersons  
104 organització i funcionament ca declaració de la presidència terme pral.n f oc declaracion dera presidéncia  es declaración de la presidencia  fr déclaration de la présidence  en declaration from the President  en Presidential statement  
105 organització i funcionament ca declaració del Parlament terme pral.n f oc declaracion deth Parlament  es declaración del Parlamento  fr déclaration du Parlement  en Parliament declaration  en Parliament statement  SC https://youtu.be/sFpX9b4h4hY  
106 organització i funcionament ca decòrum terme pral.n m oc decòrum  es decoro  fr décorum  en decorum  SC https://youtu.be/7duW3NSqen0  
107 funció legislativa ca decret terme pral.n m oc decrèt  es decreto  fr décret  en decree  SC https://youtu.be/FTwPyOp9ed0  
108 funció legislativa ca decret legislatiu terme pral.n m oc decrèt legislatiu  es decreto legislativo  fr décret législatif  en legislative decree  SC https://youtu.be/L0qxNq8RLo0  
109 funció legislativa ca decret llei terme pral.n m oc decrèt lei  es decreto ley  fr décret-loi  en decree-law  en Government act  SC https://youtu.be/1ZBUK9S62CU  
110 organització i funcionament ca delegació de vot terme pral.n f oc delegacion de vòt  es delegación de voto  fr délégation de vote  en delegation of vote  SC https://youtu.be/6bZX4m-rJXw  
111 funció legislativa ca delegació legislativa terme pral.n f oc delegacion legislativa  es delegación legislativa  fr délégation législative  en delegating power  en legislative delegation  
112 funció legislativa ca demarcació supramunicipal terme pral.n f oc demarcacion supramunicipau  es demarcación supramunicipal  fr circonscription supramunicipale  en supramunicipal district  
113 relació amb altres institucions ca departament del Govern terme pral.n m oc departament deth Govèrn  es departamento del Gobierno  fr département du Gouvernement  fr ministère du Gouvernement  en Ministry  SC https://youtu.be/3UPj71XCSSg  
114 funció legislativa ca derogació terme pral.n f oc derogacion  es derogación  fr abrogation  en derogation  en repeal  SC https://youtu.be/7C1cx1Xr77k  
115 organització i funcionament ca designació d'un càrrec públic terme pral.n f oc designacion d'un cargue public  es designación de un cargo público  fr nomination à une charge publique  en appointment to public office  
116 funció legislativa ca desplegament normatiu terme pral.n m oc desplegament normatiu  es desarrollo normativo  fr mesures réglementaires d'application  en legal development  SC https://youtu.be/qD81jbm0Uhk  
117 organització i funcionament ca deure de reserva terme pral.n m oc déuer de resèrva  es deber de reserva  fr devoir de réserve  en duty of confidentiality  en duty of secrecy  
118 organització i funcionament ca dia feiner terme pral.n m ca dia laborable terme pral.n m oc dia laborable  es día laborable  fr jour ouvrable  en business day  en working day  
119 organització i funcionament ca dia hàbil terme pral.n m oc dia abil  es día hábil  fr jour ouvré  en business day  en working day  
120 organització i funcionament ca dia inhàbil terme pral.n m oc dia inabil  es día inhábil  fr jour non ouvré  en non-working day  
121 organització i funcionament ca dia natural terme pral.n m oc dia naturau  es día natural  fr jour calendaire  en calendar day  
122 organització i funcionament ca diari de sessions terme pral.n m oc diari de sessions  es diario de sesiones  fr comptes rendus des séances  en Hansard  en official report of proceedings  SC https://youtu.be/7jOb4RGLm94  
123 organització i funcionament ca dictamen de compatibilitat o incompatibilitat dels diputats terme pral.n m oc dictamen de compatibilitat o incompatibilitat des deputats  es dictamen de compatibilidad o incompatibilidad de los diputados  fr avis sur les incompatibilités avec le mandat de député  en opinion regarding the compatibility of Members of Parliament  
124 funció legislativa ca dictamen de la comissió terme pral.n m oc dictamen dera comission  es dictamen de la comisión  fr avis de la commission  fr rapport de la commission  en final committee report  en opinion of the committee  SC https://youtu.be/KEiSNcd_9NE  
125 organització i funcionament ca dictamen de subsidiarietat terme pral.n m oc dictamen de subsidiarietat  es dictamen de subsidiariedad  fr avis de subsidiarité  en opinion of the subsidiarity  
126 funció legislativa ca dictamen del Consell de Garanties Estatutàries terme pral.n m oc dictamen deth Conselh de Garanties Estatutàries  es dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias  fr avis du Conseil des garanties statutaires  fr rapport juridique du Conseil des garanties statutaires  en legal opinion of the Council for Statutory Guarantees  
127 organització i funcionament ca diplomàcia parlamentària terme pral.n f oc diplomacia parlamentària  es diplomacia parlamentaria  fr diplomatie parlementaire  en Parliamentary diplomacy  
128 organització i funcionament ca Diputació Permanent terme pral.n f oc Deputacion Permanenta  es Diputación Permanente  fr Députation permanente  en Standing Committee  SC https://youtu.be/wZC7KeG_M_Q  
129 organització i funcionament ca diputat | diputada terme pral.n m, f ca membre del Parlament terme pral.n m, f ca parlamentari | parlamentària terme pral.n m, f oc deputat | deputada  oc membre deth Parlament  oc parlamentari | parlamentària  es diputado | diputada  es miembro del Parlamento  es parlamentario | parlamentaria  fr député | députée  fr membre du Parlement  fr parlementaire  en Elected Representative  en Member of Parliament  en parliamentarian  SC https://youtu.be/Dd1RErBX8rg  
130 organització i funcionament ca diputat electe | diputada electa terme pral.n m, f ca electe | electa terme pral.n m, f oc deputat elegit | deputada elegida  oc elegit | elegida  es diputado electo | diputada electa  es electo | electa  fr député élu | députée élue  fr élu | élue  en elected representative  en Member elect  
131 organització i funcionament ca diputat interventor | diputada interventora terme pral.n m, f oc deputat interventor | deputada interventora  es diputado interventor | diputada interventora  fr député chargé du contrôle de l'exécution du budget | deputée chargée du contrôle de l'exécution du budget  en Member of Parliament in charge of monitoring the budget  
132 organització i funcionament ca diputat no adscrit | diputada no adscrita terme pral.n m, f oc deputat non adscrit | deputada non adscrita  es diputado no adscrito | diputada no adscrita  fr député non-inscrit | députée non-inscrite  en non-attached Member  
133 organització i funcionament ca disciplina de grup terme pral.n f ca disciplina de partit terme pral.n f ca disciplina de vot terme pral.n f oc disciplina de grop  oc disciplina de partit  oc disciplina de vòt  es disciplina de grupo  es disciplina de partido  es disciplina de voto  fr discipline de groupe  fr discipline de parti  fr discipline de vote  en group line  en party line  SC https://youtu.be/Dd1RErBX8rg  
134 organització i funcionament ca disciplina parlamentària terme pral.n f oc disciplina parlamentària  es disciplina parlamentaria  fr discipline parlementaire  en parliamentary discipline  
135 funció legislativa ca disposició addicional terme pral.n f oc disposicion addicionau  es disposición adicional  fr disposition additionnelle  en additional provision  
136 funció legislativa ca disposició derogatòria terme pral.n f oc disposicion derogatòria  es disposición derogatoria  fr disposition abrogatoire  en repeal provision  
137 funció legislativa ca disposició final terme pral.n f oc disposicion finau  es disposición final  fr disposition finale  en final provision  
138 funció legislativa ca disposició transitòria terme pral.n f oc disposicion transitòria  es disposición transitoria  fr disposition transitoire  en transitory provision  
139 organització i funcionament ca dissolució de la legislatura terme pral.n f oc dissolucion dera legislatura  es disolución de la legislatura  fr dissolution de la législature  en dissolution of legislative term  en dissolution of legislature  
140 organització i funcionament ca dossier de comissió terme pral.n m oc dossièr de comission  es dosier de comisión  fr dossier de commission  en committee dossier  
141 organització i funcionament ca dossier del ple terme pral.n m oc dossièr deth plen  es dosier del pleno  fr dossier de la séance plénière  en plenary meeting dossier  
142 organització i funcionament ca dossier legislatiu terme pral.n m oc dossièr legislatiu  es dosier legislativo  fr dossier législatif  en legislative dossier  
143 organització i funcionament ca dret d'accés a la informació pública terme pral.n m oc dret d'accès ara informacion publica  es derecho de acceso a la información pública  fr droit d'accès à l'information publique  en right of access to public information  
144 organització i funcionament ca dret de petició terme pral.n m oc dret de peticion  es derecho de petición  fr droit de pétition  en right to petition  
145 organització i funcionament ca dret de petició davant el Parlament Europeu terme pral.n m oc dret de peticion deuant eth Parlament Europèu  es derecho de petición ante el Parlamento Europeo  fr droit de pétition devant le Parlement européen  en right to petition before the European Parliament  
146 organització i funcionament ca Estatut d'autonomia de Catalunya terme pral.n m ca Estatut de Catalunya terme pral.n m ca EAC siglan m oc Estatut d'autonomia de Catalonha  oc Estatut de Catalonha  oc EAC  es Estatuto de autonomía de Cataluña  es Estatuto de Cataluña  es EAC  fr Statut d'autonomie de Catalogne  fr Statut de Catalogne  en Statute of Autonomy of Catalonia  en Statute of Catalonia  
147 organització i funcionament ca elector | electora terme pral.n m, f oc elector | electora  es elector | electora  fr électeur | électrice  en constituent  en voter  
148 organització i funcionament ca empat terme pral.n m ca paritat de vots terme pral.n f oc empat  oc paritat de vòts  es empate  es paridad de votos  fr égalité des voix  fr partage égal des voix  en draw  en equality of votes  en tied vote  SC https://youtu.be/0y-NXuprUao  SC https://youtu.be/5-xfpKmbmJE  
149 funció legislativa ca entrada en vigor terme pral.n f oc entrada en vigor  es entrada en vigor  fr entrée en vigueur  en coming into force  en entry into force  SC https://youtu.be/CmhhcQ7XN1U  
150 organització i funcionament ca Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya terme pral.n m pl ca ERGI siglan m pl oc Estatuts deth regim e eth govèrn interiors deth Parlament de Catalonha  oc ERGI  es Estatutos del régimen y el gobierno interiores del Parlamento de Cataluña  es ERGI  fr Statuts du régime et de la gestion internes du Parlement de Catalogne  en Statute of internal regime and governance of the Parliament of Catalonia  
151 organització i funcionament ca escó terme pral.n m oc sèti  es escaño  fr siège  en seat  SC https://youtu.be/0B0JW_XcStw  
152 organització i funcionament ca escrit de recusació terme pral.n m oc escrit de recusacion  es escrito de recusación  fr demande de récusation  en challenge  en objection letter  
153 organització i funcionament ca escrutini terme pral.n m oc escrutin  es escrutinio  fr scrutin  en count  SC https://youtu.be/a-1exv5Iv_4  
154 organització i funcionament ca esmena terme pral.n f oc esmenda  es enmienda  fr amendement  en amendment  SC https://youtu.be/MhE9urCICNQ  
155 funció legislativa ca esmena a l'articulat terme pral.n f oc esmenda ar articulat  es enmienda al articulado  fr amendement portant sur un article  en amendment to articles  
156 funció legislativa ca esmena a la totalitat terme pral.n f oc esmenda ara totalitat  es enmienda a la totalidad  fr amendement portant sur l'ensemble du texte  en amendment to the whole  SC https://youtu.be/a-1exv5Iv_4  
157 funció legislativa ca esmena amb text articulat alternatiu terme pral.n f oc esmenda damb tèxte articulat alternatiu  es enmienda con texto articulado alternativo  fr amendement avec proposition d'un texte législatif alternatif  en amendment with alternative text  
158 funció legislativa ca esmena d'addició terme pral.n f oc esmenda d'addicion  es enmienda de adición  fr amendement d'ajout  en amendment to add further text  
159 funció legislativa ca esmena de retorn terme pral.n f ca esmena de devolució sin. compl.n f oc esmenda de retorn  es enmienda de devolución  fr amendement de renvoi  en amendment overturned  
160 funció legislativa ca esmena de modificació terme pral.n f oc esmenda de modificacion  es enmienda de modificación  fr amendement de modification  en amendment to modify the text  
161 funció legislativa ca esmena de supressió terme pral.n f oc esmenda de supression  es enmienda de supresión  fr amendement de suppression  en deleting amendment  
162 funció legislativa ca esmena de viva veu terme pral.n f ca esmena oral terme pral.n f ca esmena in voce [in voce: la] sin. compl.n f oc esmenda de viva votz  oc esmenda in voce  oc esmenda orau  es enmienda de viva voz  es enmienda in voce  es enmienda oral  fr amendement oral  en oral amendment  
163 funció legislativa ca esmena recomanada terme pral.n f oc esmenda recomanada  es enmienda recomendada  fr amendement recommandé  en suggested amendment  
164 funció legislativa ca esmena reservada terme pral.n f oc esmenda reservada  es enmienda reservada  fr amendement réservé  en amendment awaiting ratification  en reserved amendment  
165 funció legislativa ca esmena tècnica terme pral.n f oc esmenda tecnica  es enmienda técnica  fr amendement technique  en technical amendment  
166 funció legislativa ca esmena transaccional terme pral.n f oc esmenda transaccionau  es enmienda transaccional  fr amendement de compromis  en transactional amendment  
167 funció legislativa ca esmena viva terme pral.n f oc esmenda viva  es enmienda viva  fr amendement restant  en amendment awaiting ratification  en remaining amendment  
168 organització i funcionament ca estatut dels diputats terme pral.n m oc estatut des deputats  es estatuto de los diputados  fr statut des députés  en Statute for Members of Parliament  
169 organització i funcionament ca explicació de vot terme pral.n f oc explicacion de vòt  es explicación de voto  fr explication du vote  en explanation of vote  SC https://youtu.be/eYSAQMGZLUc  
170 funció legislativa ca exposició de motius terme pral.n f oc exposicion de motius  es exposición de motivos  fr exposé des motifs  en explanatory memorandum  en explanatory statement  SC https://youtu.be/eYSAQMGZLUc  
171 organització i funcionament ca faristol terme pral.n m ca tribuna terme pral.n f oc faristòl  oc tribuna  es atril  es tribuna  fr pupitre  fr tribune  en lectern  en podium  SC https://youtu.be/6XGQK_ANKjg  SC https://youtu.be/TvrP8ITHiBw  
172 funció legislativa ca fedatari especial | fedatària especial terme pral.n m, f oc fedatari especiau | fedatària especiau  es fedatario especial | fedataria especial  fr officier public spécial | officière publique spéciale  en special notary  
173 organització i funcionament ca filibusterisme terme pral.n m oc filibusterisme  es filibusterismo  fr flibuste parlementaire  fr obstructionnisme  en filibustering  SC https://youtu.be/MQxZ3cL38pI  
174 organització i funcionament ca finiment de la legislatura terme pral.n m oc acabament dera legislatura  oc finiment dera legislatura  es finalización de la legislatura  fr fin de la législature  en end of legislature  en end of the legislative term  SC https://youtu.be/Fw7u5oL5tko  SC https://youtu.be/MeUD39Rp-_g  
175 funcions d'impuls i de control de l'acció de govern ca funció d'impuls terme pral.n f oc foncion d'impuls  es función de impulso  fr fonction de stimulation  en challenge function  en momentum function  
176 funcions d'impuls i de control de l'acció de govern ca funció de control terme pral.n f oc foncion de contròtle  es función de control  fr fonction de contrôle  en check function  en control function  en oversight function  
177 organització i funcionament ca funció de representació terme pral.n f ca funció representativa terme pral.n f oc foncion de representacion  oc foncion representativa  es función de representación  es función representativa  fr fonction de représentation  fr fonction représentative  en representative function  
178 organització i funcionament ca funció electiva terme pral.n f oc foncion electiva  es función electiva  fr fonction élective  en elective function  en elective office  
179 organització i funcionament ca funció legislativa terme pral.n f oc foncion legislativa  es función legislativa  fr fonction législative  en legislative function  
180 relació amb altres institucions ca Generalitat de Catalunya terme pral.n f oc Generalitat de Catalonha  es Generalidad de Cataluña  fr Generalitat de Catalogne  en Generalitat of Catalonia  SC https://youtu.be/Ig4TIGe2mZE  
181 organització i funcionament ca gestor parlamentari | gestora parlamentària terme pral.n m, f oc gestor parlamentari | gestora parlamentària  es gestor parlamentario | gestora parlamentaria  fr administrateur parlementaire | administratrice parlementaire  en parliamentary administrator  
182 organització i funcionament ca grup parlamentari terme pral.n m ca GP siglan m oc grop parlamentari  oc GP  es grupo parlamentario  es GP  fr groupe parlementaire  en parliamentary group  SC https://youtu.be/449O305qcOk  
183 organització i funcionament ca grup d'interès terme pral.n m oc grop d'interès  es grupo de interés  fr groupe d'intérêt  en interest group  en lobby  
184 organització i funcionament ca grup de treball terme pral.n m oc grop de trabalh  es grupo de trabajo  fr groupe de travail  en working group  
185 organització i funcionament ca Grup Mixt terme pral.n m oc Grop Mixte  es Grupo Mixto  fr Groupe mixte  en Mixed Group  
186 funció legislativa ca harmonització legislativa terme pral.n f oc armonizacion legislativa  es armonización legislativa  fr harmonisation législative  en legislative harmonisation  
187 organització i funcionament ca hemicicle terme pral.n m oc emicicle  es hemiciclo  fr hémicycle  en chamber  en hemicycle  SC https://youtu.be/0VXg-058Cvo  
188 funció legislativa ca iniciativa legislativa popular terme pral.n f ca iniciativa popular sin. compl.n f ca ILP siglan f oc iniciativa legislativa populara  oc iniciativa populara  oc ILP  es iniciativa legislativa popular  es iniciativa popular  es ILP  fr initiative législative populaire  en popular legislative initiative  
189 organització i funcionament ca immunitat parlamentària terme pral.n f oc immunitat parlamentària  es inmunidad parlamentaria  fr inviolabilité parlementaire  en freedom from arrest  
190 organització i funcionament ca incompatibilitat d'un diputat terme pral.n f oc incompatibilitat d'un deputat  es incompatibilidad de un diputado  fr incompatibilité avec le mandat de député  en incompatibility of a Member of Parliament  
191 organització i funcionament ca informació pública terme pral.n f oc informacion publica  es información pública  fr information publique  en public information  
192 relació amb altres institucions ca informe de fiscalització terme pral.n m oc informe de fiscalizacion  es informe de fiscalización  fr rapport d'audit  en audit report  
193 funció legislativa ca informe de la ponència terme pral.n m oc informe dera ponéncia  es informe de la ponencia  fr rapport du comité législatif  en legislative subcommittee report  
194 relació amb altres institucions ca informe del Síndic de Greuges terme pral.n m oc informe deth Sindic de Grèuges  es informe del Defensor del Pueblo  fr rapport du Médiateur  en report of the Ombudsman  
195 organització i funcionament ca informe tècnic terme pral.n m oc informe tecnic  es informe técnico  fr rapport technique  en technical report  
196 funció legislativa ca iniciativa legislativa terme pral.n f oc iniciativa legislativa  es iniciativa legislativa  fr initiative législative  en legislative initiative  SC https://youtu.be/uRBQ7q4mf2U  
197 funció legislativa ca iniciativa legislativa terme pral.n f ca proposta legislativa terme pral.n f oc iniciativa legislativa  oc propòsta legislativa  es propuesta legislativa  fr initiative législative  fr proposition législative  en legislative initiative  en legislative proposal  SC https://youtu.be/MBCMSB0c0pc  
198 funció legislativa ca iniciativa legislativa popular terme pral.n f ca iniciativa popular sin. compl.n f oc iniciativa legislativa populara  oc iniciativa populara  es iniciativa legislativa popular  es iniciativa popular  fr initiative législative populaire  en popular legislative initiative  
199 organització i funcionament ca iniciativa parlamentària terme pral.n f oc iniciativa parlamentària  es iniciativa parlamentaria  fr initiative parlementaire  en parliamentary initiative  SC https://youtu.be/Hi9nywL8lt0  
200 funció legislativa ca integració d'iniciatives legislatives terme pral.n f oc integracion d'iniciatives legislatives  es integración de iniciativas legislativas  fr intégration d'initiatives législatives  en integration of legislative initiatives  en integration of legislative proposals  
201 organització i funcionament ca intergrup parlamentari terme pral.n m oc intergrop parlamentari  es intergrupo parlamentario  fr intergroupe parlementaire  en parliamentary intergroup  
202 funcions d'impuls i de control de l'acció de govern ca interpel·lació terme pral.n f oc interpellacion  es interpelación  fr interpellation  en interpellation  SC https://youtu.be/ToM2TZWaxEQ  
203 organització i funcionament ca intervenció terme pral.n f oc intervencion  es intervención  fr intervention  en speech  SC https://youtu.be/kOamlk-O_UI  
204 organització i funcionament ca investidura del president de la Generalitat terme pral.n f oc investidura deth president dera Generalitat  es investidura del presidente de la Generalidad  fr investiture du président de la Generalitat  en investiture of the President of the Generalitat  
205 organització i funcionament ca inviolabilitat parlamentària terme pral.n f oc inviolabilitat parlamentària  es inviolabilidad parlamentaria  fr irresponsabilité parlementaire  en freedom of speech  
206 organització i funcionament ca Junta de Portaveus terme pral.n f oc Junta de Pòrtavotzes  es Junta de Portavoces  fr Conférence des porte-parole  en Board of Spokespersons  SC https://youtu.be/DsMknWnXPDc  
207 funció legislativa ca lectura única terme pral.n f oc lectura unica  es lectura única  fr procédure en une seule lecture  en single reading  SC https://youtu.be/wd6R5xpeR3c  
208 organització i funcionament ca legislador terme pral.n m oc legislador  es legislador  fr législateur  en lawmaker  en legislator  
209 organització i funcionament ca legislatura terme pral.n f oc legislatura  es legislatura  fr législature  en legislative term  en legislature  SC https://youtu.be/lh5oghHjlXI  
210 funció legislativa ca tècnica legislativa terme pral.n f ca tècnica normativa terme pral.n f ca legística sin. compl.n f oc tecnica legislativa  oc tecnica normativa  es técnica legislativa  es técnica normativa  fr technique législative  en legislative drafting style  
211 funció legislativa ca llei terme pral.n f oc lei  es ley  fr loi  en act  en law  SC https://youtu.be/x8BSxeKFRiM  
212 funció legislativa ca llei de mesures terme pral.n f ca llei d'acompanyament dels pressupostos sin. compl.n f oc lei d'acompanhament des pressupòsti  oc lei de mesures  es ley de acompañamiento a los presupuestos  es ley de medidas  fr loi d'accompagnement du budget  fr loi de mesures  en act accompanying budgets  en law accompanying budgets  en measures act  en measures law  SC https://youtu.be/2SIY-wJDJx4  
213 funció legislativa ca llei de bases terme pral.n f oc lei de bases  es ley de bases  fr loi de base  en framework law  
214 funció legislativa ca llei de desplegament bàsic de l'Estatut terme pral.n f ca llei de desenvolupament bàsic de l'Estatut sin. compl.n f oc lei de desplegament basic der Estatut  es ley de desarrollo básico del Estatuto  fr loi d'application basique du Statut  en law for the basic development of the Statute of Autonomy  
215 funció legislativa ca llei de modificació terme pral.n f oc lei de modificacion  es ley de modificación  fr loi de modification  fr loi portant modification  en reform act  en reform law  
216 funció legislativa ca llei de pressupostos terme pral.n f oc lei de pressupòsti  es ley de presupuestos  fr loi budgétaire  en budget act  en budget law  SC https://youtu.be/esXBY-bNRhs  
217 funció legislativa ca llei de substitució terme pral.n f oc lei de substitucion  es ley de sustitución  fr loi de substitution  en substitutive legislation  
218 funció legislativa ca llei òmnibus terme pral.n f oc lei òmnibus  es ley ómnibus  fr loi omnibus  en omnibus act  
219 funció legislativa ca llenguatge legislatiu terme pral.n m oc lenguatge legislatiu  es lenguaje legislativo  fr langage législatif  en legislative language  
220 organització i funcionament ca lletrat | lletrada terme pral.n m, f oc letrat | letrada  es letrado | letrada  fr conseiller juridique | conseillère juridique  en law clerk  en legal counsel  SC https://youtu.be/oafrHgSVXGc  
221 organització i funcionament ca lletrat major | lletrada major terme pral.n m, f oc letrat major | letrada major  es letrado mayor | letrada mayor  fr secrétaire général adjoint | secrétaire générale adjointe  en chief counsel  en senior legal counsel  
222 funció legislativa ca llibre terme pral.n m oc libre  es libro  fr livre  en book  
223 organització i funcionament ca llotja del Saló de Sessions terme pral.n f oc lòtja deth Salon de Sessions  es palco del Salón de Sesiones  fr loge de la Salle des séances  en special guests' gallery  
224 organització i funcionament ca majoria absoluta terme pral.n f oc majoria absoluta  es mayoría absoluta  fr majorité absolue  en absolute majority  SC https://youtu.be/bH8V6jA2diY  
225 organització i funcionament ca majoria qualificada terme pral.n f oc majoria qualificada  es mayoría cualificada  fr majorité qualifiée  en qualified majority  SC https://youtu.be/zYkXXJtgtHw  
226 organització i funcionament ca majoria reforçada terme pral.n f oc majoria reforçada  es mayoría reforzada  fr majorité renforcée  en reinforced majority  
227 organització i funcionament ca majoria simple terme pral.n f oc majoria simpla  es mayoría simple  fr majorité relative  fr majorité simple  en simple majority  SC https://youtu.be/ZNyelQiKplQ  
228 organització i funcionament ca mandat parlamentari terme pral.n m oc manament parlamentari  es mandato parlamentario  fr mandat parlementaire  en Member of Parliament's office  en parliamentary term  SC https://youtu.be/J_Zk_D98VLc  
229 relació amb altres institucions ca membre del Govern terme pral.n m, f oc membre deth Govèrn  es miembro del Gobierno  fr membre du Gouvernement  en Member of the Government  
230 funció legislativa ca memòria preliminar terme pral.n f oc memòria preliminara  es memoria preliminar  fr rapport préliminaire  en preliminary report  
231 organització i funcionament ca Mesa Ampliada terme pral.n f oc Mèsa Ampliada  es Mesa Ampliada  fr Bureau élargi du Parlement  en Enlarged Presiding Board of the Parliament  en Extended Bureau of the Parliament  
232 organització i funcionament ca Mesa d'Edat terme pral.n f oc Mèsa d'Edat  es Mesa de Edad  fr Bureau d'âge du Parlement  en Interim Bureau of the Parliament  en Interim Presiding Board of the Parliament  
233 organització i funcionament ca mesa de comissió terme pral.n f oc mèsa de comission  es mesa de comisión  fr bureau de commission  en board of a committee  en Committee Bureau  SC https://youtu.be/0FPTdeU74Tk  
234 organització i funcionament ca Mesa de la Diputació Permanent terme pral.n f oc Mèsa dera Deputacion Permanenta  es Mesa de la Diputación Permanente  fr Bureau de la Députation permanente  en Presiding Board of the Standing Committee  
235 organització i funcionament ca Mesa del Parlament terme pral.n f oc Mèsa deth Parlament  es Mesa del Parlamento  fr Bureau du Parlement  en Bureau of the Parliament  en Presiding Board of the Parliament  SC https://youtu.be/fPnfSFBdXjk  
236 funcions d'impuls i de control de l'acció de govern ca moció terme pral.n f oc mocion  es moción  fr motion  en motion  SC https://youtu.be/CkgxgCXeu18  
237 funcions d'impuls i de control de l'acció de govern ca moció de censura terme pral.n f oc mocion de censura  es moción de censura  fr motion de censure  en censure motion  SC https://youtu.be/w86nWaolkok  
238 funció legislativa ca norma terme pral.n f ca norma jurídica terme pral.n f oc nòrma  oc nòrma juridica  es norma  es norma jurídica  fr norme  fr norme juridique  en legal rule  en rule  
239 relació amb altres institucions ca Oficina Antifrau de Catalunya terme pral.n f ca OAC siglan f oc Oficina Antifrau de Catalonha  oc OAC  es Oficina Antifraude de Cataluña  es OAC  fr Office antifraude de Catalogne  en Anti-Fraud Office of Catalonia  
240 organització i funcionament ca Òrgan de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública terme pral.n m ca OGDAIP siglan m oc Organ de Garantia deth Dret d'Accès ara Informacion Publica  oc OGDAIP  es Órgano de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública  es OGDAIP  fr Organe de garantie du droit d'accès à l'information publique  en Body Guaranteeing the Right of Access to Information  
241 organització i funcionament ca oïdor de comptes | oïdora de comptes terme pral.n m, f oc auditor de compdes | auditora de compdes  oc oïdor de compdes | oïdora de compdes  es auditor de cuentas | auditora de cuentas  fr auditeur des comptes | auditrice des comptes  en accounts auditor  
242 organització i funcionament ca oposició terme pral.n f ca oposició parlamentària terme pral.n f oc oposicion  oc oposicion parlamentària  es oposición  es oposición parlamentaria  fr opposition  fr opposition parlementaire  en Opposition  en Parliamentary Opposition  SC https://youtu.be/jzn5Poa3kus  
243 organització i funcionament ca orador | oradora terme pral.n m, f oc orador | oradora  es orador | oradora  fr orateur | oratrice  en speaker  
244 organització i funcionament ca ordre del dia terme pral.n m oc orde deth dia  es orden del día  fr ordre du jour  en agenda  SC https://youtu.be/pcxG6ZiwC2g  
245 organització i funcionament ca paritat de gènere terme pral.n f oc paritat de genre  es paridad de género  fr parité de genre  en gender equality  en gender parity  
246 organització i funcionament ca parlament terme pral.n m oc parlament  es parlamento  fr parlement  en parliament  SC https://youtu.be/j6n0bm4JQ9g  
247 organització i funcionament ca Parlament de Catalunya terme pral.n m oc Parlament de Catalonha  es Parlamento de Cataluña  fr Parlement de Catalogne  en Parliament of Catalonia  
248 organització i funcionament ca Parlament Obert terme pral.n m oc Parlament Dubèrt  es Parlamento Abierto  fr Parlement ouvert  en Open Parliament  
249 funció legislativa ca partida pressupostària terme pral.n f oc partida pressupostària  es partida presupuestaria  fr poste budgétaire  en budget line  
250 organització i funcionament ca període de sessions terme pral.n m oc periòde de sessions  es período de sesiones  fr session  en period of sessions  en session period  SC https://youtu.be/4aXuD7_9Oo8  
251 organització i funcionament ca període entre legislatures terme pral.n m oc periòde entre legislatures  es período entre legislaturas  fr période entre deux législatures  en period between legislative terms  en prorogation  
252 organització i funcionament ca període entre sessions terme pral.n m oc periòde entre sessions  es período entre sesiones  fr intersession  en intersessional period  en period between sessions  
253 organització i funcionament ca petició terme pral.n f oc peticion  es petición  fr pétition  en petition  
254 organització i funcionament ca petició d'empara a la Mesa del Parlament terme pral.n f oc peticion d'empara ara Mèsa deth Parlament  es petición de amparo a la Mesa del Parlamento  fr demande de soutien au Bureau du Parlement  en request to the Presiding Board of the Parliament for assistance  en request to the Presiding Board of the Parliament for protection  
255 organització i funcionament ca petició d'empara a la presidència terme pral.n f oc peticion d'empara ara presidéncia  es petición de amparo a la presidencia  fr demande de soutien au président  en request to the President for assistance  en request to the President for protection  
256 organització i funcionament ca petició d'intervenció terme pral.n f oc peticion d'intervencion  es petición de intervención  fr demande de parole  en request to speak  
257 organització i funcionament ca petició d'observança del Reglament terme pral.n f oc peticion d'observança deth Reglament  es petición de observancia del Reglamento  fr rappel au Règlement  en request to raise a point of order regarding the Rules of Procedure  
258 organització i funcionament ca petició de reconsideració terme pral.n f oc peticion de reconsideracion  es petición de reconsideración  fr demande de réexamen  en review request  
259 organització i funcionament ca pla del Govern terme pral.n m oc plan deth Govèrn  es plan del Gobierno  fr plan du Gouvernement  en Government's plan  
260 funció legislativa ca pla normatiu del Govern terme pral.n m oc plan normatiu deth Govèrn  es plan normativo del Gobierno  fr plan législatif du Gouvernement  en Government's policy plan  
261 organització i funcionament ca ple terme pral.n m ca sessió plenària terme pral.n f oc plen  oc session plenària  es pleno  es sesión plenaria  fr plénière  fr séance plénière  en plenary meeting  en plenary session  SC https://youtu.be/BdzvIdTSUJw  
262 organització i funcionament ca Ple del Parlament terme pral.n m oc Plen deth Parlament  es Pleno del Parlamento  fr Assemblée plénière du Parlement  en Plenary Assembly of the Parliament  
263 organització i funcionament ca ple escombra terme pral.n m oc plen grèra  es pleno escoba  fr dernière plénière  fr dernière séance plénière  en closing plenary session  
264 organització i funcionament ca ple extraordinari terme pral.n m oc plen extraordinari  es pleno extraordinario  fr plénière extraordinaire  en extraordinary plenary session  en special plenary session  
265 organització i funcionament ca ple monogràfic terme pral.n m oc plen monografic  es pleno monográfico  fr plénière consacrée à un seul sujet  en monographic plenary session  SC https://youtu.be/kapBjvU8upk  
266 relació amb altres institucions ca poder executiu terme pral.n m oc poder executiu  es poder ejecutivo  fr pouvoir exécutif  en executive branch  en executive power  
267 organització i funcionament ca poder legislatiu terme pral.n m oc poder legislatiu  es poder legislativo  fr pouvoir législatif  en legislative body  en legislative power  
268 organització i funcionament ca ponència terme pral.n f oc ponéncia  es ponencia  fr comité législatif  en legislative subcommittee  SC https://youtu.be/WXsDZh4e8z8  
269 organització i funcionament ca ponència redactora terme pral.n f ca ponència conjunta sin. compl.n f oc ponéncia conjunta  oc ponéncia redactora  es ponencia conjunta  es ponencia redactora  fr comité législatif conjoint  fr comité législatif de rédaction  en drafting subcommittee  en joint legislative subcommittee  
270 organització i funcionament ca ponent terme pral.n m, f oc ponent  es ponente  fr membre d'un comité législatif  en member of a legislative subcommittee  SC https://youtu.be/GavR3Ep5XhY  
271 organització i funcionament ca ponent relator | ponent relatora terme pral.n m, f ca relator | relatora terme pral.n m, f oc ponent relator | ponent relatora  oc relator | relatora  es ponente relator | ponente relatora  es relator | relatora  fr rapporteur | rapporteuse  fr rapporteur d'un comité législatif | rapporteuse d'un comité législatif  en rapporteur  en subcommittee's rapporteur  
272 organització i funcionament ca ponent únic | ponent única terme pral.n m, f oc ponent unic | ponent unica  es ponente único | ponente única  fr rapporteur unique | rapporteuse unique  en unique rapporteur  
273 organització i funcionament ca Portal de la Transparència del Parlament terme pral.n m oc Portau dera Transparéncia deth Parlament  es Portal de la Transparencia del Parlamento  fr Portail de la transparence du Parlement  en Transparency Parliament Portal  
274 organització i funcionament ca portaveu terme pral.n m, f ca portaveu de grup parlamentari terme pral.n m, f oc pòrtavotz  oc pòrtavotz de grop parlamentari  es portavoz  es portavoz de grupo parlamentario  fr porte-parole  fr porte-parole de groupe parlementaire  en spokesperson  en spokesperson for the parliamentary group  SC https://youtu.be/0-5MK3By_Fo  
275 organització i funcionament ca portaveu adjunt | portaveu adjunta terme pral.n m, f oc pòrtavotz adjunt | pòrtavotz adjunta  es portavoz adjunto | portavoz adjunta  fr porte-parole adjoint | porte-parole adjointe  en deputy spokesperson  
276 funció legislativa ca potestat legislativa terme pral.n f oc potestat legislativa  es potestad legislativa  fr pouvoir législatif  fr puissance législative  en legislative power  
277 funcions d'impuls i de control de l'acció de govern ca proposta de resolució terme pral.n f ca PR siglan f oc propòsta de resolucion  oc PR  es propuesta de resolución  es PR  fr proposition de résolution  en proposal of resolution  SC https://youtu.be/fTkcG3FGtr8  
278 funció legislativa ca preàmbul terme pral.n m oc preambul  es preámbulo  fr préambule  en preamble  SC https://youtu.be/KFK0D6cTlN0  
279 funció legislativa ca predictamen terme pral.n m oc predictamen  es predictamen  fr texte préalable du comité législatif  en preliminary opinion  
280 funcions d'impuls i de control de l'acció de govern ca pregunta terme pral.n f oc pregunta  es pregunta  fr question  en enquiry  en question  
281 funcions d'impuls i de control de l'acció de govern ca pregunta amb resposta escrita terme pral.n f ca pregunta amb resposta per escrit terme pral.n f ca pregunta escrita terme pral.n f oc pregunta damb responsa escrita  oc pregunta damb responsa per escrit  oc pregunta escrita  es pregunta con respuesta escrita  es pregunta con respuesta por escrito  es pregunta escrita  fr question écrite  en written question  SC https://youtu.be/-fXWgh5xs5s  SC https://youtu.be/NM9trCvGDbo  
282 funcions d'impuls i de control de l'acció de govern ca pregunta amb resposta oral terme pral.n f ca pregunta oral terme pral.n f oc pregunta damb responsa orau  oc pregunta orau  es pregunta con respuesta oral  es pregunta oral  fr question orale  en oral question  SC https://youtu.be/k5TdsBIwI-Y  SC https://youtu.be/Qirx3oZIk_Q  
283 organització i funcionament ca prerrogativa parlamentària terme pral.n f oc prerrogativa parlamentària  es prerrogativa parlamentaria  fr prérogative parlementaire  en parliamentary prerogative  en parliamentary privilege  
284 organització i funcionament ca president de Catalunya | presidenta de Catalunya terme pral.n m, f ca president de la Generalitat | presidenta de la Generalitat terme pral.n m, f ca president del Govern de la Generalitat | presidenta del Govern de la Generalitat terme pral.n m, f oc president de Catalonha | presidenta de Catalonha  oc president dera Generalitat | presidenta dera Generalitat  oc president deth Govèrn dera Generalitat | presidenta deth Govèrn dera Generalitat  es presidente de Cataluña | presidenta de Cataluña  es presidente de la Generalidad | presidenta de la Generalidad  es presidente del Gobierno de la Generalidad | presidenta del Gobierno de la Generalidad  fr président de Catalogne | présidente de Catalogne  fr président de la Generalitat | présidente de la Generalitat  fr président du Gouvernement de la Generalitat | présidente du Gouvernement de la Generalitat  en President of Catalonia  en President of the Generalitat  en President of the Government of the Generalitat  SC https://youtu.be/75emDT87FTw  
285 organització i funcionament ca president de comissió | presidenta de comissió terme pral.n m, f oc president de comission | presidenta de comission  es presidente de comisión | presidenta de comisión  fr président de commission | présidente de commission  en chair of committee  
286 organització i funcionament ca president de grup parlamentari | presidenta de grup parlamentari terme pral.n m, f oc president de grop parlamentari | presidenta de grop parlamentari  es presidente de grupo parlamentario | presidenta de grupo parlamentario  fr président de groupe parlementaire | présidente de groupe parlementaire  en chair of parliamentary group  
287 organització i funcionament ca president del Parlament | presidenta del Parlament terme pral.n m, f oc president deth Parlament | presidenta deth Parlament  es presidente del Parlamento | presidenta del Parlamento  fr président du Parlement | présidente du Parlement  en President of the Parliament  SC https://youtu.be/g33qTYTT-Bs  
288 relació amb altres institucions ca pressupost de la Generalitat terme pral.n m oc pressupòst dera Generalitat  es presupuesto de la Generalidad  fr budget de la Generalitat  fr budget du Gouvernement  en Budget of the Generalitat  en Budget of the Government  
289 organització i funcionament ca pressupost del Parlament terme pral.n m oc pressupòst deth Parlament  es presupuesto del Parlamento  fr budget du Parlement  en Budget of the Parliament  
290 organització i funcionament ca principi de subsidiarietat terme pral.n m oc principi de subsidiarietat  es principio de subsidiariedad  fr principe de subsidiarité  en principle of subsidiarity  en subsidiarity principle  
291 funció legislativa ca principi de tècnica normativa terme pral.n m oc principi de tecnica normativa  es principio de técnica normativa  fr principe de technique législative  en principle of legislative drafting  
292 organització i funcionament ca principi de transparència terme pral.n m oc principi de transparéncia  es principio de transparencia  fr principe de transparence  en principle of transparency  en transparency principle  
293 organització i funcionament ca procediment d'urgència terme pral.n m oc procediment d'urgéncia  es procedimiento de urgencia  fr procédure d'urgence  en urgency procedure  
294 organització i funcionament ca procediment legislatiu terme pral.n m oc procediment legislatiu  es procedimiento legislativo  fr procédure législative  en legislative procedure  SC https://youtu.be/fSEqxX7b2Ns  
295 organització i funcionament ca procediment legislatiu comú terme pral.n m ca procediment legislatiu ordinari terme pral.n m oc procediment legislatiu comun  oc procediment legislatiu ordinari  es procedimiento legislativo común  es procedimiento legislativo ordinario  fr procédure législative commune  fr procédure législative ordinaire  en ordinary legislative procedure  
296 organització i funcionament ca procediment legislatiu especial terme pral.n m oc procediment legislatiu especiau  es procedimiento legislativo especial  fr procédure législative spéciale  en special legislative procedure  
297 organització i funcionament ca programa de govern terme pral.n m oc programa de govèrn  es programa de gobierno  fr programme gouvernemental  en government programme  SC https://youtu.be/J4gRGvu-mZU  
298 organització i funcionament ca programa del Govern terme pral.n m oc programa deth Govèrn  es programa del Gobierno  fr programme du Gouvernement  en programme of the Government  
299 funció legislativa ca projecte de llei terme pral.n m oc projècte de lei  es proyecto de ley  fr projet de loi  en bill  en Government's bill  SC https://youtu.be/joYSs8O7FQA  
300 funció legislativa ca promulgació terme pral.n f oc promulgacion  es promulgación  fr promulgation  en enactment  SC https://youtu.be/HCUfC58pTkk  
301 funció legislativa ca proposició de llei terme pral.n f oc proposicion de lei  es proposición de ley  fr proposition de loi  en Members' bill  en non-Government bill  SC https://youtu.be/MyTO29nSHRE  
302 funció legislativa ca proposició de llei al Congrés dels Diputats terme pral.n f oc proposicion de lei ath Congrès des Deputats  es proposición de ley al Congreso de los Diputados  fr proposition de loi au Congrès des députés  en bill to the Spanish Congress of Deputies  
303 funcions d'impuls i de control de l'acció de govern ca proposta de resolució transaccional terme pral.n f oc propòsta de resolucion transaccionau  es propuesta de resolución transaccional  fr proposition de résolution de compromis  en transactional proposal of resolution  
304 funcions d'impuls i de control de l'acció de govern ca proposta del Govern terme pral.n f oc propòsta deth Govèrn  es propuesta del Gobierno  fr proposition du Gouvernement  en Government motion  en motion put forward by Government  
305 organització i funcionament ca pròrroga de terminis terme pral.n f oc prorròga de terminis  es prórroga de plazos  fr prolongation des délais  fr prorogation des délais  en deadline extension  en deadline renewals  SC https://youtu.be/D_-5AsVfdKg  
306 funció legislativa ca publicació d'una norma terme pral.n f oc publicacion d'ua nòrma  es publicación de una norma  fr publication d'une norme  en publishing of a legal rule  
307 organització i funcionament ca publicació oficial terme pral.n f oc publicacion oficiau  es publicación oficial  fr publication officielle  en official publication  
308 organització i funcionament ca publicitat dels treballs parlamentaris terme pral.n f oc publicitat des trabalhs parlamentaris  es publicidad de los trabajos parlamentarios  fr publicité des travaux parlementaires  en full disclosure of parliamentary activities  
309 organització i funcionament ca qualificació d'un document terme pral.n f oc qualificacion d'un document  es calificación de un documento  fr qualification d'un document  en qualification of a document  
310 funció legislativa ca qualitat normativa terme pral.n f oc qualitat normativa  es calidad normativa  fr qualité législative  en quality of regulation  
311 organització i funcionament ca qüestió d'ordre terme pral.n f oc qüestion d'orde  es cuestión de orden  fr motion de procédure  en procedural motion  
312 organització i funcionament ca qüestió de confiança terme pral.n f oc qüestion de confiança  es cuestión de confianza  fr question de confiance  en confidence motion  SC https://youtu.be/lEeaoZGOIlY  
313 organització i funcionament ca quòrum d'aprovació terme pral.n m ca quòrum de votació terme pral.n m oc quòrum d'aprobacion  oc quòrum de votacion  es cuórum de aprobación  es cuórum de votación  es quorum de aprobación  es quorum de votación  fr quorum de voix  fr quorum de vote  en quorum for approval  en quorum for voting  
314 organització i funcionament ca quòrum de presència terme pral.n m oc quòrum de preséncia  es cuórum de presencia  es quorum de presencia  fr quorum de présence  en basic quorum  
315 organització i funcionament ca rebuig terme pral.n m oc arrefús  oc refús  es rechazo  fr rejet  en rejection  SC https://youtu.be/AWOeInFVTdQ  
316 organització i funcionament ca recomanació terme pral.n f oc recomanacion  es recomendación  fr recommandation  en recommendation  
317 organització i funcionament ca recurs d'empara al Tribunal Constitucional terme pral.n m oc recors d'empara ath Tribunau Constitucionau  es recurso de amparo al Tribunal Constitucional  fr recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel  fr recours de protection constitutionnelle  fr recours en amparo devant le Tribunal constitutionnel  en appeal for protection from Spanish Constitutional Court  en writ of amparo before the Spanish Constitutional Court  
318 organització i funcionament ca recurs d'inconstitucionalitat terme pral.n m oc recors d'inconstitucionalitat  es recurso de inconstitucionalidad  fr recours d'inconstitutionnalité  fr recours en inconstitutionnalité  en appeal on the basis of unconstitutionality  en complaint of unconstitutionality  SC https://youtu.be/iroFfYc-kTE  
319 funció legislativa ca reforma de l'Estatut terme pral.n f oc reforma der Estatut  es reforma del Estatuto  fr réforme du Statut  en reform of the Statute of Autonomy  
320 funció legislativa ca reforma del Reglament terme pral.n f oc reforma deth Reglament  es reforma del Reglamento  fr réforme du Règlement  en reform of the Rules of Procedure  
321 funció legislativa ca refosa legislativa terme pral.n f oc rehonuda legislativa  es refundición legislativa  fr refonte législative  en legislative rewriting  SC https://youtu.be/wsmjOYcaxgw  
322 organització i funcionament ca règim interior terme pral.n m oc regim interior  es régimen interior  fr régime interne  en internal system  
323 organització i funcionament ca Registre d'interessos dels diputats terme pral.n m oc Registre d'interèssi des deputats  es Registro de intereses de los diputados  fr Registre des intérêts des députés  en Register of Members' Interests  
324 organització i funcionament ca Registre de grups d'interès del Parlament terme pral.n m oc Registre de grops d'interès deth Parlament  es Registro de grupos de interés del Parlamento  fr Registre des groupes d'intérêt du Parlement  en Register of Interest Groups of the Parliament  
325 organització i funcionament ca Registre General del Parlament terme pral.n m oc Registre Generau deth Parlament  es Registro General del Parlamento  fr Registre général du Parlement  en General Register of the Parliament  
326 organització i funcionament ca Reglament del Parlament terme pral.n m ca RPC siglan m oc Reglament deth Parlament  oc RPC  es Reglamento del Parlamento  es RPC  fr Règlement du Parlement  en Parliament's Rules of Procedure  SC https://youtu.be/-g1-C-diic4  
327 organització i funcionament ca relator únic | relatora única terme pral.n m, f oc relator unic | relatora unica  es relator único | relatora única  fr rapporteur unique | rapporteuse unique  en unique rapporteur  
328 organització i funcionament ca renúncia a la condició de diputat terme pral.n f ca renúncia a l'acta de diputat sin. compl.n f ca renúncia a l'escó sin. compl.n f oc renóncia ara condicion de deputat  es renuncia a la condición de diputado  fr renonciation à la qualité de député  en resignation from membership of the Parliament  
329 organització i funcionament ca renúncia a l'ús de la paraula terme pral.n f oc renóncia ar usatge dera paraula  es renuncia al uso de la palabra  fr renonciation à la parole  en giving up speaking time  en surrendering the floor  
330 organització i funcionament ca rèplica terme pral.n f oc replica  es réplica  fr réplique  en reply  SC https://youtu.be/1afg-IxXi4U  
331 organització i funcionament ca repregunta terme pral.n f oc repregunta  es repregunta  fr contre-interrogatoire  en repeated question  SC https://youtu.be/1afg-IxXi4U  
332 organització i funcionament ca representant del Govern al Parlament terme pral.n m, f oc representant deth Govèrn en Parlament | representanta deth Govèrn en Parlament  es representante del Gobierno en el Parlamento  fr représentant du Gouvernement au Parlement | représentante du Gouvernement au Parlament  en Government representative in Parliament  
333 organització i funcionament ca reprovació d'un conseller del Govern terme pral.n f oc reprobacion d'un conselhèr deth Govèrn  es reprobación de un consejero del Gobierno  fr réprobation contre un conseiller du Gouvernement  fr réprobation contre un ministre du Gouvernement  en reproach against a Minister  
334 funció legislativa ca reserva d'esmenes terme pral.n f oc resèrva d'esmendes  es reserva de enmiendas  fr réserve d'amendements  en reserve of amendments  
335 organització i funcionament ca resolució terme pral.n f oc resolucion  es resolución  fr résolution  en resolution  SC https://youtu.be/VNtW1shUeYA  
336 funcions d'impuls i de control de l'acció de govern ca responsabilitat política del Govern terme pral.n f oc responsabilitat politica deth Govèrn  es responsabilidad política del Gobierno  fr responsabilité politique du Gouvernement  en political accountability of the Government  en political responsibility of the Government  
337 organització i funcionament ca retirada d'esmenes terme pral.n f oc retirada d'esmendes  es retirada de enmiendas  fr retrait d'amendements  en withdrawal of amendments  
338 funció legislativa ca retirada d'una iniciativa legislativa terme pral.n f oc retirada d'ua iniciativa legislativa  es retirada de una iniciativa legislativa  fr retrait d'une initiative législative  en withdrawal of a legislative initiative  en withdrawal of a legislative proposal  
339 organització i funcionament ca retirada d'una iniciativa parlamentària terme pral.n f oc retirada d'ua iniciativa parlamentària  es retirada de una iniciativa parlamentaria  fr retrait d'une initiative parlementaire  en withdrawal of a parliamentary initiative  en withdrawal of a parliamentary proposal  
340 organització i funcionament ca reunió terme pral.n f oc amassada  oc reünion  es reunión  fr partie de séance  fr réunion  en meeting  
341 organització i funcionament ca revocació d'un càrrec terme pral.n f oc revocacion d'un cargue  es revocación de un cargo  fr révocation d'un élu  fr révocation du titulaire d'une charge publique  en dismissal from a position  en dismissal from a role  
342 organització i funcionament ca sala de comissions terme pral.n f oc sala de comissions  es sala de comisiones  fr salle de commission  en committee room  
343 organització i funcionament ca sala de passos perduts terme pral.n f oc sala de passi perdudi  es sala de pasos perdidos  fr salle des pas perdus  en Deputies Gallery  SC https://youtu.be/wAPdGwKaAks  
344 organització i funcionament ca Saló de Sessions terme pral.n m ca Sala de Plens sin. compl.n f oc Sala de Plens  oc Salon de Sessions  es Sala de Plenos  es Salón de Sesiones  fr Salle des séances  en Assembly Hall  en chamber  en Floor of the House  SC https://youtu.be/fs3NEQWUdKY  
345 relació amb altres institucions ca Sindicatura de Comptes de Catalunya terme pral.n f ca SCC siglan f oc Sindicatura de Compdes de Catalonha  oc SCC  es Sindicatura de Cuentas de Cataluña  es SCC  fr Commissariat aux comptes de Catalogne  en Court of Accounts of Catalonia  en Public Audit Office of Catalonia  
346 funció legislativa ca secció terme pral.n f oc seccion  es sección  fr section  en section  
347 funció legislativa ca secció pressupostària terme pral.n f oc seccion pressupostària  es sección presupuestaria  fr section budgétaire  en budget section  
348 organització i funcionament ca secret parlamentari terme pral.n m oc secrèt parlamentari  es secreto parlamentario  fr secret parlementaire  en parliamentary secret  en secret parliamentary information  
349 organització i funcionament ca secretari de comissió | secretària de comissió terme pral.n m, f oc secretari de comission | secretària de comission  es secretario de comisión | secretaria de comisión  fr secrétaire de commission  en Committee Secretary  
350 organització i funcionament ca secretari de la Mesa del Parlament | secretària de la Mesa del Parlament terme pral.n m, f oc secretari dera Mèsa deth Parlament | secretària dera Mèsa deth Parlament  es secretario de la Mesa del Parlamento | secretaria de la Mesa del Parlamento  fr secrétaire du Bureau du Parlement  en Secretary of the Presiding Board of Parliament  
351 organització i funcionament ca secretari general del Parlament | secretària general del Parlament terme pral.n m, f oc secretari generau deth Parlament | secretària generau deth Parlament  es secretario general del Parlamento | secretaria general del Parlamento  fr secrétaire général du Parlement | secrétaire générale du Parlement  en Secretary-General of the Parliament  
352 organització i funcionament ca senador | senadora terme pral.n m, f oc senador | senadora  es senador | senadora  fr sénateur | sénatrice  en senator  SC https://youtu.be/kphFFrLG0rk  
353 organització i funcionament ca serveis d'assessorament lingüístic terme pral.n m pl ca serveis lingüístics terme pral.n m pl oc servicis d'assessorament lingüistic  oc servicis lingüistics  es servicios de asesoramiento lingüístico  es servicios lingüísticos  fr service de conseil linguistique  fr services linguistiques  en language advisory services  en linguistic services  
354 organització i funcionament ca serveis del Parlament terme pral.n m pl oc servicis deth Parlament  es servicios del Parlamento  fr services du Parlement  en Parliament's services  
355 organització i funcionament ca serveis jurídics terme pral.n m pl oc servicis juridics  es servicios jurídicos  fr services juridiques  en legal services  
356 organització i funcionament ca sessió constitutiva terme pral.n f oc session constitutiva  es sesión constitutiva  fr séance constitutive  en constituent session  en constituent sitting  en constitutive sitting  
357 organització i funcionament ca sessió d'investidura terme pral.n f oc session d'investidura  es sesión de investidura  fr séance d'investiture  en investiture session  en investiture sitting  
358 organització i funcionament ca sessió de control terme pral.n f oc session de contròtle  es sesión de control  fr séance de contrôle  en monitoring sitting  en question time  SC https://youtu.be/ScjteYl867w  
359 organització i funcionament ca sessió extraordinària terme pral.n f oc session extraordinària  es sesión extraordinaria  fr séance extraordinaire  en extraordinary session  en special session  
360 organització i funcionament ca sessió informativa terme pral.n f oc session informativa  es sesión informativa  fr séance d'information  en briefing  
361 organització i funcionament ca sessió ordinària terme pral.n f oc session ordinària  es sesión ordinaria  fr séance ordinaire  en regular session  en regular sitting  
362 organització i funcionament ca sessió parlamentària terme pral.n f oc session parlamentària  es sesión parlamentaria  fr séance parlementaire  en parliamentary session  en parliamentary sitting  
363 organització i funcionament ca sessió secreta terme pral.n f oc session secrèta  es sesión secreta  fr séance secrète  en secret session  
364 organització i funcionament ca seu del Parlament terme pral.n f oc sedença deth Parlament  es sede del Parlamento  fr siège du Parlement  en seat of Parliament  
365 funció legislativa ca seu legislativa plena terme pral.n f oc sedença legislativa plea  es sede legislativa plena  fr délégation législative à une commission  en full legislative authority of a committee  en full legislative procedure  
366 relació amb altres institucions ca Síndic de Greuges de Catalunya terme pral.n m ca SGC siglan m oc Sindic de Grèuges de Catalonha  oc SGC  es Defensor del Pueblo de Cataluña  es SGC  fr Médiateur de Catalogne  en Catalan Ombudsman  en Ombudsman of Catalonia  
367 funció legislativa ca signatari | signatària terme pral.n m, f oc signatari | signatària  es firmante  fr signataire  en signatory  
368 relació amb altres institucions ca síndic de comptes | síndica de comptes terme pral.n m, f oc sindic de compdes | sindica de compdes  es síndico de cuentas | síndica de cuentas  fr commissaire aux comptes  en Public Audit Officer  
369 relació amb altres institucions ca síndic de greuges | síndica de greuges terme pral.n m, f oc sindic de grèuges | sindica de grèuges  es defensor del pueblo | defensora del pueblo  fr médiateur | médiatrice  en ombudsman [m] | ombudswoman [f]  en ombudsperson  
370 organització i funcionament ca sistema electoral proporcional terme pral.n m oc sistèma electorau proporcionau  es sistema electoral proporcional  fr proportionnelle  fr représentation proportionnelle  fr scrutin proportionnel  en system of proportional representation  
371 organització i funcionament ca sol·licitud d'informació terme pral.n f oc sollicitud d'informacion  es solicitud de información  fr demande d'information  en request for information  
372 organització i funcionament ca subcomissió terme pral.n f oc soscomission  es subcomisión  fr sous-commission  en subcommittee  
373 organització i funcionament ca subgrup parlamentari terme pral.n m oc sosgrop parlamentari  es subgrupo parlamentario  fr sous-groupe parlementaire  en parliamentary subgroup  
374 funció legislativa ca subsecció terme pral.n f oc subseccion  es subsección  fr sous-section  en subsection  
375 organització i funcionament ca substanciació terme pral.n f oc substanciacion  es sustanciación  fr accomplissement  fr mise en œuvre  en accomplishment  SC https://youtu.be/GsnOdRBmF8Y  
376 organització i funcionament ca subvenció dels grups parlamentaris terme pral.n f oc subvencion des grops parlamentaris  es subvención de los grupos parlamentarios  fr dotation allouée aux groupes parlementaires  en funds for parliamentary groups  
377 organització i funcionament ca sufragi terme pral.n m oc sufragi  es sufragio  fr suffrage  en suffrage  
378 organització i funcionament ca termini terme pral.n m oc termini  es plazo  fr délai  en deadline  en period of time  en time limit  SC https://youtu.be/33fVSWA9Als  
379 organització i funcionament ca termini d'urgència terme pral.n m oc termini d'urgéncia  es plazo de urgencia  fr délai d'urgence  en urgent time limit  
380 funció legislativa ca text articulat terme pral.n m oc tèxte articulat  es texto articulado  fr texte structuré en articles  en text structured in articles  SC https://youtu.be/mGAeyAsNUJI  
381 funció legislativa ca text consolidat terme pral.n m oc tèxte consolidat  es texto consolidado  fr texte consolidé  en consolidated text  en consolidated version  SC https://youtu.be/GExcZ71JIZg  
382 funció legislativa ca text refós terme pral.n m oc tèxte rehonut  es texto refundido  fr texte refondu  en rewritten text  SC https://youtu.be/zX5dob52Ae0  
383 funció legislativa ca títol terme pral.n m oc títol  es título  fr titre  en title  
384 funció legislativa ca títol d'una llei terme pral.n m oc títol d'ua lei  es título de una ley  fr titre d'une loi  en title of a law  en title of an act  SC https://youtu.be/xstBzuYSSQY  
385 organització i funcionament ca torn d'intervenció terme pral.n m ca torn de paraula terme pral.n m oc torn d'intervencion  oc torn de paraula  es turno de intervención  es turno de palabra  fr intervention  fr temps de parole  en turn to speak  SC https://youtu.be/DYvD0mnMWH0  
386 organització i funcionament ca torn de posició terme pral.n m ca torn de posicionament terme pral.n m oc torn de posicion  oc torn de posicionament  es turno de posición  es turno de posicionamiento  fr intervention pour prendre position  fr temps de parole pour prendre position  en turn to speak  en turn to speak to the motion  
387 organització i funcionament ca torn per al·lusions terme pral.n m oc torn per allusions  es turno por alusiones  fr intervention pour répondre aux allusions  fr temps de parole pour répondre aux allusions  en turn to reply for allusions  
388 organització i funcionament ca torn per contradiccions terme pral.n m oc torn per contradiccions  es turno por contradicciones  fr intervention pour répondre aux objections  fr temps de parole accordé pour répondre aux objections  en turn to call out contradictions  
389 organització i funcionament ca tractament institucional terme pral.n m oc tractament institucionau  es tratamiento institucional  fr traitement institutionnel  en formal treatment  
390 organització i funcionament ca tractament protocol·lari terme pral.n m oc tractament protocolari  es tratamiento protocolario  fr traitement protocolaire  en form of address  en formal treatment  
391 organització i funcionament ca tràmit terme pral.n m oc tramit  es trámite  fr étape d'une procédure  en procedure  SC https://youtu.be/C16UbF8gveo  
392 organització i funcionament ca tràmit d'audiència terme pral.n m oc tramit d'audiéncia  es trámite de audiencia  fr audition  en hearing procedure  SC https://youtu.be/1h8KRvAHlJY  
393 funció legislativa ca tràmit d'informació pública terme pral.n m oc tramit d'informacion publica  es trámite de información pública  fr procédure d'information publique  en public information procedure  
394 organització i funcionament ca tramitació parlamentària terme pral.n f oc tramitacion parlamentària  es tramitación parlamentaria  fr procédure parlementaire  en parliamentary processing  SC https://youtu.be/q90wfnX0eDE  
395 organització i funcionament ca transacció terme pral.n f oc transaccion  es transacción  fr compromis  en compromise  en settlement  SC https://youtu.be/0Yrt3u0YAXA  
396 organització i funcionament ca transcripció de la sessió terme pral.n f oc transcripcion dera session  es transcripción de la sesión  fr compte rendu intégral de la séance  fr transcription de la séance  en parliamentary proceedings  
397 organització i funcionament ca transfuguisme terme pral.n m oc transfuguisme  es transfuguismo  fr changement de camp  en crossing the floor  en defecting  SC https://youtu.be/QwW5r7y04t4  
398 funció legislativa ca transposició de normativa europea terme pral.n f oc transposicion de normativa europèa  es transposición de normativa europea  fr transposition de la législation européenne  en transposition of European legislation  SC https://youtu.be/2t6rnCgOyjQ  
399 organització i funcionament ca tresorer del Parlament | tresorera del Parlament terme pral.n m, f oc tresorèr deth Parlament | tresorèra deth Parlament  es tesorero del Parlamento | tesorera del Parlamento  fr trésorier du Parlement | trésorière du Parlement  en treasurer of the Parliament  
400 organització i funcionament ca tribuna del públic terme pral.n f oc tribuna deth public  es tribuna del público  fr tribune du public  en public gallery  
401 organització i funcionament ca uixer | uixera terme pral.n m, f oc uissèr | uissèra  es ujier  fr huissier | huissière  en usher  
402 organització i funcionament ca unanimitat terme pral.n f oc unanimitat  es unanimidad  fr unanimité  en unanimity  SC https://youtu.be/ARd1YzInntE  
403 funció legislativa ca validació d'un decret llei terme pral.n f oc validacion d'un decrèt lei  es convalidación de un decreto ley  fr validation d'un décret-loi  en validation of a decree-law  en validation of a Government act  SC https://youtu.be/odZlWzKNX10  
404 organització i funcionament ca veu sense vot terme pral.n f oc votz sense vòt  es voz sin voto  fr voix consultative  en advisory capacity  en right to speak but not to vote  
405 relació amb altres institucions ca vicepresident del Govern | vicepresidenta del Govern terme pral.n m, f oc vicepresident deth Govèrn | vicepresidenta deth Govèrn  es vicepresidente del Gobierno | vicepresidenta del Gobierno  fr vice-président du Gouvernement | vice-présidente du Gouvernement  en Vice president of the Government  
406 organització i funcionament ca vicepresident del Parlament | vicepresidenta del Parlament terme pral.n m, f oc vicepresident deth Parlament | vicepresidenta deth Parlament  es vicepresidente del Parlamento | vicepresidenta del Parlamento  fr vice-président du Parlement | vice-présidente du Parlement  en Vice president of the Parliament  
407 organització i funcionament ca vot terme pral.n m oc vòt  es voto  fr vote  en vote  SC https://youtu.be/VhSORfJHCqg  
408 organització i funcionament ca vot de qualitat terme pral.n m oc vòt de qualitat  es voto de calidad  fr voix prépondérante  en casting vote  SC https://youtu.be/oght2xvZgPk  
409 organització i funcionament ca vot de viva veu terme pral.n m ca vot in voce [in voce: la] sin. compl.n m oc vòt de viva votz  oc vòt in voce  es voto de viva voz  es voto in voce  fr vote de vive voix  en oral vote  en voice vote  
410 organització i funcionament ca vot delegat terme pral.n m oc vòt delegat  es voto delegado  fr vote par délégation  en proxy vote  SC https://youtu.be/6bZX4m-rJXw  
411 organització i funcionament ca vot particular terme pral.n m oc vòt particular  es voto particular  fr vote dissident  en dissenting opinion  en dissenting vote  
412 organització i funcionament ca vot ponderat terme pral.n m oc vòt ponderat  es voto ponderado  fr vote pondéré  en weighted voting  
413 organització i funcionament ca votació terme pral.n f oc votacion  es votación  fr vote  en voting  SC https://youtu.be/eoOV5ocGcF4  
414 organització i funcionament ca votació a mà alçada terme pral.n f oc votacion a man auçada  es votación a mano alzada  fr vote à main levée  en voting by show of hands  SC https://youtu.be/MuwKkLAIUP4  
415 organització i funcionament ca votació amb avís previ terme pral.n f oc votacion damb avís prealable  es votación con aviso previo  fr vote avec communication préalable  fr vote sur convocation  en pre-announced voting session  
416 organització i funcionament ca votació electrònica terme pral.n f oc votacion electronica  es votación electrónica  fr vote électronique  en electronic voting  
417 organització i funcionament ca votació ordinària terme pral.n f oc votacion ordinària  es votación ordinaria  fr scrutin ordinaire  fr vote ordinaire  en ordinary voting  
418 organització i funcionament ca votació per mitjà de boles terme pral.n f oc votacion per miei de bòles  es votación mediante bolas  fr vote à boules  en voting by balls  
419 organització i funcionament ca votació per mitjà de paperetes terme pral.n f oc votacion per miei de paperetes  es votación mediante papeletas  fr vote à bulletins  en voting by ballot papers  
420 organització i funcionament ca votació pública per crida terme pral.n f oc votacion publica per crida  es votación pública por llamamiento  fr vote par appel nominal  en open ballot by roll-call  en vote by call  
421 organització i funcionament ca votació telemàtica terme pral.n f ca votació remota sin. compl.n f oc votacion remòta  oc votacion telematica  es votación remota  es votación telemática  fr cybervote  fr vote électronique  en remote e-voting  en remote electronic voting  SC https://youtu.be/HfLiODWs-GQ  
422 organització i funcionament ca votació secreta terme pral.n f oc votacion secrèta  es votación secreta  fr vote secret  en secret ballot  SC https://youtu.be/WQ_q6retOWE