Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 colorant natural > isoal·loxazínic ca 5'-fosfat de riboflavina terme pral.n m fr riboflavine 5'-phosphate  es riboflavina-5'-fosfato  en riboflavin-5'-phosphate  cod E 101 ii)  
2 potenciador de gust ca 5'-ribonucleòtids de calci terme pral.n m pl fr 5'-ribonucléotides de calcium  es 5'-ribonucleótidos de calcio  en calcium 5'-ribonucleotides  cod E 634  
3 potenciador de gust ca 5'-ribonucleòtids de disodi terme pral.n m pl fr 5'-ribonucléotides de disodium  es 5'-ribonucleótidos de disodio  en disodium 5'-ribonucleotides  cod E 635  
4 edulcorant intensiu ca acesulfam K terme pral.n m fr acésulfame K  fr acésulfame-potassium  es acesulfamo K  en acesulfame K  cod E 950  
5 correctiu de l'acidesa ca acetat àcid de sodi terme pral.n m ca diacetat de sodi terme pral.n m fr diacétate de sodium  es acetato ácido de sodio  es diacetato de sodio  en sodium diacetate  en sodium hydrogen acetate  cod E 262 ii)  
6 correctiu de l'acidesa ca acetat de calci terme pral.n m fr acétate de calcium  es acetato de calcio  en calcium acetate  cod E 263  
7 correctiu de l'acidesa ca acetat de potassi terme pral.n m fr acétate de potassium  es acetato de potasio  en potassium acetate  cod E 261  
8 correctiu de l'acidesa ca acetat de sodi terme pral.n m fr acétate de sodium  es acetato de sodio  en sodium acetate  cod E 262 i)  
9 potenciador de gust ca acetat de zinc terme pral.n m fr acétate de zinc  es acetato de cinc  es acetato de zinc  en zinc acetate  cod E 650  
10 compensador de densitat ca acetat isobutirat de sacarosa terme pral.n m fr acétate-isobutyrate de saccharose  es acetato isobutirato de sacarosa  en sucrose acetate isobutyrate  cod E 444  
11 correctiu de l'acidesa ca acetats de sodi terme pral.n m pl fr acétates de sodium  es acetatos de sodio  en sodium acetates  cod E 262  
12 correctiu de l'acidesa ca àcid acètic terme pral.n m fr acide acétique  es ácido acético  en acetic acid  cod E 260  
13 correctiu de l'acidesa ca àcid adípic terme pral.n m fr acide adipique  es ácido adípico  en adipic acid  cod E 355  
14 emulsionant ca àcid algínic terme pral.n m fr acide alginique  es ácido algínico  en alginic acid  cod E 400  
15 antioxidant ca àcid ascòrbic terme pral.n m fr acide ascorbique  es ácido ascórbico  en ascorbic acid  cod E 300  
16 conservant ca àcid benzoic terme pral.n m fr acide benzoïque  es ácido benzoico  en benzoic acid  cod E 210  
17 conservant ca àcid bòric terme pral.n m fr acide borique  es ácido bórico  en boric acid  cod E 284  
18 colorant natural > antraquinònic ca àcid carmínic terme pral.n m ca carmí terme pral.n m fr acide carminique  fr carmins  es ácido carmínico  es carmín  en carmine  en carminic acid  cod E 120  
19 edulcorant intensiu ca àcid ciclàmic i les seves sals de sodi i calci terme pral.n m fr acide cyclamique et ses sels de Na et de Ca  es ácido ciclámico y sus sales de Na y de Ca  es ácido ciclámico y sus sales de sodio y calcio  en cyclamic acid and its Na and Ca salts  en cyclamic acid and its sodium and calcium salts  cod E 952  
20 correctiu de l'acidesa ca àcid cítric terme pral.n m fr acide citrique  es ácido cítrico  en citric acid  cod E 330  
21 correctiu de l'acidesa ca àcid clorhídric terme pral.n m fr acide chlorhydrique  es ácido clorhídrico  en hydrochloric acid  cod E 507  
22 antioxidant ca àcid eritòrbic terme pral.n m fr acide érythorbique  es ácido eritórbico  en erythorbic acid  cod E 315  
23 correctiu de l'acidesa ca àcid fosfòric terme pral.n m fr acide phosphorique  es ácido fosfórico  en phosphoric acid  cod E 338  
24 correctiu de l'acidesa ca àcid fumàric terme pral.n m fr acide fumarique  es ácido fumárico  en fumaric acid  cod E 297  
25 correctiu de l'acidesa ca àcid glucònic terme pral.n m fr acide gluconique  es ácido glucónico  en gluconic acid  cod E 574  
26 potenciador de gust ca àcid glutàmic terme pral.n m fr acide glutamique  es ácido glutámico  en glutamic acid  cod E 620  
27 potenciador de gust ca àcid guanílic terme pral.n m fr acide guanylique  es ácido guanílico  en guanylic acid  cod E 626  
28 potenciador de gust ca àcid inosínic terme pral.n m fr acide inosinique  es ácido inosínico  en inosinic acid  cod E 630  
29 correctiu de l'acidesa ca àcid L(+)-tartàric terme pral.n m fr acide tartrique (L(+ )-)  es ácido L(+)-tartárico  en L(+)-tartaric acid  en tartaric acid (L(+)-)  cod E 334  
30 correctiu de l'acidesa ca àcid làctic terme pral.n m fr acide lactique  es ácido láctico  en lactic acid  cod E 270  
31 correctiu de l'acidesa ca àcid màlic terme pral.n m fr acide malique  es ácido málico  en malic acid  cod E 296  
32 correctiu de l'acidesa ca àcid metatartàric terme pral.n m fr acide métatartrique  es ácido metatartárico  en metatartaric acid  cod E 353  
33 conservant ca àcid propiònic terme pral.n m fr acide propionique  es ácido propiónico  en propionic acid  cod E 280  
34 conservant ca àcid sòrbic terme pral.n m fr acide sorbique  es ácido sórbico  en sorbic acid  cod E 200  
35 correctiu de l'acidesa ca àcid succínic terme pral.n m fr acide succinique  es ácido succínico  en succinic acid  cod E 363  
36 correctiu de l'acidesa ca àcid sulfúric terme pral.n m fr acide sulfurique  es ácido sulfúrico  en sulphuric acid  cod E 513  
37 agent glaçador ca àcids grassos terme pral.n m pl fr acides gras  es ácidos grasos  en fatty acids  cod E 570  
38 emulsionant ca adipat de dimidó acetilat terme pral.n m fr adipate de diamidon acétylé  es adipato acetilado de dialmidón  en acetylated distarch adipate  cod E 1422  
39 correctiu de l'acidesa ca adipat de potassi terme pral.n m fr adipate de potassium  es adipato de potasio  en potassium adipate  cod E 357  
40 correctiu de l'acidesa ca adipat de sodi terme pral.n m fr adipate de sodium  es adipato de sodio  en sodium adipate  cod E 356  
41 edulcorant intensiu ca advantam terme pral.n m fr advantame  es advantamo  en advantame  cod E 969  
42 emulsionant ca agar terme pral.n m ca agar-agar terme pral.n m fr agar  fr agar-agar  es agar  es agar-agar  en agar  cod E 406  
43 agent de suport ca alcohol benzílic terme pral.n m fr alcool benzylique  es alcohol bencílico  en benzyl alcohol  cod E 1519  
44 emulsionant ca alga Eucheuma processada terme pral.n f fr algue Eucheuma transformée  es alga Eucheuma procesada  en processed Eucheuma seaweed  cod E 407a  
45 emulsionant ca alginat d'1,2-propandiol terme pral.n m ca alginat de propilenglicol terme pral.n m fr alginate de propane-1,2-diol  fr alginate de propylèneglycol  es alginato de propano-1,2-diol  es alginato de propilenglicol  en propane-1,2-diol alginate  cod E 405  
46 emulsionant ca alginat d'amoni terme pral.n m fr alginate d'ammonium  es alginato de amonio  en ammonium alginate  cod E 403  
47 antiescumejant ca alginat de calci terme pral.n m fr alginate de calcium  es alginato de calcio  en calcium alginate  cod E 404  
48 emulsionant ca alginat de potassi terme pral.n m fr alginate de potassium  es alginato de potasio  en potassium alginate  cod E 402  
49 emulsionant ca alginat de sodi terme pral.n m fr alginate de sodium  es alginato de sodio  en sodium alginate  cod E 401  
50 colorant natural ca alumini terme pral.n m fr aluminium  es aluminio  en aluminium  cod E 173  
51 colorant sintètic > monoazoic ca amarant terme pral.n m fr amarante  es amaranto  en amaranth  cod E 123  
52 colorant natural > carotenoide ca annato terme pral.n m ca bixina terme pral.n f ca norbixina terme pral.n f fr annato  fr bixine  fr norbixine  es annato  es bija  es bixina  es norbixina  en annatto  en bixin  en norbixin  cod E 160b  
53 colorant natural > antocianina (benzopirílic) ca antocianines terme pral.n f pl fr anthocyanines  es antocianinas  en anthocyanins  cod E 163  
54 colorant natural > carotenoide ca ß-apo-8'-carotenal (C30) terme pral.n m fr ß-apocaroténal-8' (C30)  es ß-apo-8'-carotenal (C30)  en ß-apo-8'-carotenal (C30)  cod E 160e  
55 gas d'envasament ca argó terme pral.n m fr argon  es argón  en argon  cod E 938  
56 antioxidant ca ascorbat de calci terme pral.n m fr ascorbate de calcium  es ascorbato de calcio  en calcium ascorbate  cod E 302  
57 antioxidant ca ascorbat de sodi terme pral.n m fr ascorbate de sodium  es ascorbato de sodio  en sodium ascorbate  cod E 301  
58 edulcorant intensiu ca aspartam terme pral.n m fr aspartame  es aspartamo  en aspartame  cod E 951  
59 colorant sintètic > monoazoic ca azorubina terme pral.n f ca carmoisina terme pral.n f fr azorubine  fr carmoisine  es azorrubina  es carmoisina  en azorubine  en carmoisine  cod E 122  
60 clarificador ca bentonita terme pral.n f fr bentonite  es bentonita  en bentonite  cod E 558  
61 conservant ca benzoat de calci terme pral.n m fr benzoate de calcium  es benzoato de calcio  en calcium benzoate  cod E 213  
62 conservant ca benzoat de potassi terme pral.n m fr benzoate de potassium  es benzoato de potasio  en potassium benzoate  cod E 212  
63 conservant ca benzoat de sodi terme pral.n m fr benzoate de sodium  es benzoato de sodio  en sodium benzoate  cod E 211  
64 colorant natural > betalaïna ca betanina terme pral.n f ca vermell de remolatxa terme pral.n m fr bétanine  fr rouge de betterave  es betanina  es rojo de remolacha  en beetroot red  en betanin  cod E 162  
65 antioxidant ca butilhidroxianisol terme pral.n m ca BHA siglan m fr butylhydroxyanisol  fr BHA  es butilhidroxianisol  es BHA  en butylated hydroxyanisole  en BHA  cod E 320  
66 antioxidant ca butilhidroxitoluè terme pral.n m ca BHT siglan m fr butylhydroxytoluène  fr BHT  es butilhidroxitolueno  es butilhidroxitoluol  es BHT  en butylated hydroxytoluene  en BHT  cod E 321  
67 antioxidant ca sulfit àcid de calci terme pral.n m ca bisulfit de calci sin. compl.n m fr bisulfite de calcium  fr sulfite acide de calcium  es sulfito ácido de calcio  en calcium bisulphite  en calcium hydrogen sulphite  cod E 227  
68 antioxidant ca sulfit àcid de potassi terme pral.n m ca bisulfit de potassi sin. compl.n m fr bisulfite de potassium  fr sulfite acide de potassium  es sulfito ácido de potasio  en potassium bisulphite  en potassium hydrogen sulphite  cod E 228  
69 antioxidant ca sulfit àcid de sodi terme pral.n m ca bisulfit de sodi sin. compl.n m fr bisulfite de sodium  fr sulfite acide de sodium  es sulfito ácido de sodio  en sodium bisulphite  en sodium hydrogen sulphite  cod E 222  
70 colorant sintètic > triarilmetànic ca blau brillant FCF terme pral.n m fr bleu brillant FCF  es azul brillante FCF  en brilliant blue FCF  cod E 133  
71 colorant sintètic > triarilmetànic ca blau patent V terme pral.n m fr bleu patente V  es azul patente V  en patent blue V  cod E 131  
72 gas propel·lent ca butà terme pral.n m fr butane  es butano  en butane  cod E 943a  
73 colorant natural > xantofil·la ca cantaxantina terme pral.n f fr canthaxanthine  es cantaxantina  en canthaxanthin  cod E 161g  
74 colorant natural > carotenoide ca capsantina terme pral.n f ca capsorubina terme pral.n f ca extracte de paprika terme pral.n m fr capsanthéine  fr capsorubine  fr extrait de paprika  es capsantina  es capsorrubina  es extracto de pimentón  en capsanthin  en capsorubin  en paprika extract  cod E 160c  
75 colorant natural > caramel ca caramel amònic terme pral.n m fr caramel ammoniacal  es caramelo amónico  en ammonia caramel  cod E 150c  
76 colorant natural > caramel ca caramel de sulfit amònic terme pral.n m fr caramel au sulfite d'ammonium  es caramelo de sulfito amónico  en sulphite ammonia caramel  cod E 150d  
77 colorant natural > caramel ca caramel de sulfit càustic terme pral.n m fr caramel de sulfite caustique  es caramelo de sulfito cáustico  en caustic sulphite caramel  cod E 150b  
78 colorant natural > caramel ca caramel natural terme pral.n m fr caramel  es caramelo natural  en plain caramel  cod E 150a  
79 agent de tractament de la farina ca carbamida terme pral.n f fr carbamide  es carbamida  en carbamide  cod E 927b  
80 colorant natural per a superfícies ca carbó vegetal terme pral.n m fr charbon végétal  es carbón vegetal  en vegetable carbon  cod E 153  
81 correctiu de l'acidesa ca carbonat àcid d'amoni terme pral.n m fr carbonate acide d'ammonium  es carbonato ácido de amonio  en ammonium hydrogen carbonate  cod E 503 ii)  
82 antiaglomerant ca carbonat àcid de magnesi terme pral.n m fr carbonate acide de magnésium  es carbonato ácido de magnesio  en magnesium hydrogen carbonate  cod E 504 ii)  
83 correctiu de l'acidesa ca carbonat àcid de potassi terme pral.n m fr carbonate acide de potassium  es carbonato ácido de potasio  en potassium hydrogen carbonate  cod E 501 ii)  
84 correctiu de l'acidesa ca carbonat àcid de sodi terme pral.n m fr carbonate acide de sodium  es carbonato ácido de sodio  en sodium hydrogen carbonate  cod E 500 ii)  
85 correctiu de l'acidesa ca carbonat d'amoni terme pral.n m fr carbonate d'ammonium  es carbonato de amonio  en ammonium carbonate  cod E 503 i)  
86 antiaglomerant ca carbonat de calci terme pral.n m fr carbonate de calcium  es carbonato de calcio  en calcium carbonate  cod E 170  
87 antiaglomerant ca carbonat de magnesi terme pral.n m fr carbonate de magnésium  es carbonato de magnesio  en magnesium carbonate  cod E 504 i)  
88 correctiu de l'acidesa ca carbonat de potassi terme pral.n m fr carbonate de potassium  es carbonato de potasio  en potassium carbonate  cod E 501 i)  
89 correctiu de l'acidesa ca carbonat de sodi terme pral.n m fr carbonate de sodium  es carbonato de sodio  en sodium carbonate  cod E 500 i)  
90 correctiu de l'acidesa ca carbonats d'amoni terme pral.n m pl fr carbonates d'ammonium  es carbonatos de amonio  en ammonium carbonates  cod E 503  
91 antiaglomerant ca carbonats de magnesi terme pral.n m pl fr carbonates de magnésium  es carbonatos de magnesio  en magnesium carbonates  cod E 504  
92 correctiu de l'acidesa ca carbonats de potassi terme pral.n m pl fr carbonates de potassium  es carbonatos de potasio  en potassium carbonates  cod E 501  
93 antiaglomerant ca carbonats de sodi terme pral.n m pl fr carbonates de sodium  es carbonatos de sodio  en sodium carbonates  cod E 500  
94 agent glaçador ca carboximetilcel·lulosa hidrolitzada enzimàticament terme pral.n f fr carboxyméthylecellulose hydrolysée de manière enzymatique  es carboximetilcelulosa enzimáticamente hidrolizada  es carboximetilcelulosa hidrolizada enzimáticamente  es goma de celulosa enzimáticamente hidrolizada  en enzymatically hydrolysed carboxymethylcellulose  cod E 469  
95 emulsionant ca carboximetilcel·lulosa sòdica terme pral.n f fr carboxyméthylcellulose sodique  es carboximetilcelulosa sódica  es goma de celulosa  en sodium carboxymethylcellulose  cod E 466  
96 estabilitzador ca carboximetilcel·lulosa sòdica entrellaçada terme pral.n f fr carboxyméthylcellulose sodique réticulée  es carboximetilcelulosa sódica entrelazada  en cross-linked cellulose gum  en cross-linked sodium carboxymethylcellulose  cod E 468  
97 colorant natural > carotenoide ca ß-carotè terme pral.n m fr ß-carotène  es ß-caroteno  en ß-carotene  cod E 160a ii)  
98 colorant natural > carotenoide ca carotens terme pral.n m pl fr carotènes  es carotenos  en carotenes  cod E 160a  
99 espessidor ca carragahen terme pral.n m fr carraghénane  es carragenano  en carrageenan  cod E 407  
100 antiaglomerant ca cel·lulosa terme pral.n f fr cellulose  es celulosa  en cellulose  cod E 460  
101 antiaglomerant ca cel·lulosa en pols terme pral.n f fr cellulose en poudre  es celulosa en polvo  en powdered cellulose  cod E 460 ii)  
102 antiaglomerant ca cel·lulosa microcristal·lina terme pral.n f fr cellulose microcristalline  es celulosa microcristalina  en microcrystalline cellulose  cod E 460 i)  
103 agent glaçador ca cera d'abelles terme pral.n f fr cire d'abeilles  es cera de abejas  en beeswax  cod E 901  
104 agent glaçador ca cera de candelilla terme pral.n f fr cire de candelilla  es cera candelilla  es cera de candelilla  en candelilla wax  cod E 902  
105 agent de recobriment ca cera de carnauba terme pral.n f fr cire de carnauba  es cera carnauba  es cera de carnauba  en carnauba wax  cod E 903  
106 agent de recobriment ca cera de polietilè oxidada terme pral.n f fr cire de polyéthylène oxydée  es cera de polietileno oxidada  en oxidised polyethylene wax  cod E 914  
107 agent glaçador ca cera microcristal·lina terme pral.n f fr cire microcristalline  es cera microcristalina  en microcrystalline wax  cod E 905c i)  
108 agent de suport ca β-ciclodextrina terme pral.n f fr β-cyclodextrine  es β-ciclodextrina  en β-cyclodextrin  cod E 459  
109 correctiu de l'acidesa ca citrat de dicalci terme pral.n m fr citrate de dicalcium  es citrato de dicalcio  en dicalcium citrate  cod E 333 ii)  
110 correctiu de l'acidesa ca citrat de disodi terme pral.n m fr citrate de disodium  es citrato de disodio  en disodium citrate  cod E 331 ii)  
111 correctiu de l'acidesa ca citrat de monocalci terme pral.n m fr citrate de monocalcium  es citrato de monocalcio  en monocalcium citrate  cod E 333 i)  
112 correctiu de l'acidesa ca citrat de monopotassi terme pral.n m fr citrate de monopotassium  es citrato de monopotasio  en monopotassium citrate  cod E 332 i)  
113 correctiu de l'acidesa ca citrat de monosodi terme pral.n m fr citrate de monosodium  es citrato de monosodio  en monosodium citrate  cod E 331 i)  
114 correctiu de l'acidesa ca citrat de triamoni terme pral.n m fr citrate de triammonium  es citrato de triamonio  en triammonium citrate  cod E 380  
115 correctiu de l'acidesa ca citrat de tricalci terme pral.n m fr citrate de tricalcium  es citrato de tricalcio  en tricalcium citrate  cod E 333 iii)  
116 agent de suport ca citrat de trietil terme pral.n m fr citrate de triéthyle  es citrato de trietilo  en triethyl citrate  cod E 1505  
117 correctiu de l'acidesa ca citrat de tripotassi terme pral.n m fr citrate de tripotassium  es citrato de tripotasio  en tripotassium citrate  cod E 332 ii)  
118 correctiu de l'acidesa ca citrat de trisodi terme pral.n m fr citrate de trisodium  es citrato de trisodio  en trisodium citrate  cod E 331 iii)  
119 correctiu de l'acidesa ca citrats de calci terme pral.n m pl fr citrates de calcium  es citratos de calcio  en calcium citrates  cod E 333  
120 correctiu de l'acidesa ca citrats de potassi terme pral.n m pl fr citrates de potassium  es citratos de potasio  en potassium citrates  cod E 332  
121 correctiu de l'acidesa ca citrats de sodi terme pral.n m pl fr citrates de sodium  es citratos de sodio  en sodium citrates  cod E 331  
122 colorant natural > porfirina ca clorofil·les terme pral.n f pl fr chlorophylles  es clorofilas  en chlorophylls  cod E 140 i)  
123 colorant natural > porfirina ca clorofil·les i clorofil·lines terme pral.n f pl fr chlorophylles et chlorophyllines  es clorofilas y clorofilinas  en chlorophylls and chlorophyllins  cod E 140  
124 colorant natural > porfirina ca clorofil·lines terme pral.n f pl fr chlorophyllines  es clorofilinas  en chlorophyllins  cod E 140 ii)  
125 enduridor ca clorur de calci terme pral.n m fr chlorure de calcium  es cloruro de calcio  en calcium chloride  cod E 509  
126 enduridor ca clorur de magnesi terme pral.n m fr chlorure de magnésium  es cloruro de magnesio  en magnesium chloride  cod E 511  
127 estabilitzador ca clorur de potassi terme pral.n m fr chlorure de potassium  es cloruro de potasio  en potassium chloride  cod E 508  
128 antioxidant ca clorur estannós terme pral.n m fr chlorure stanneux  es cloruro de estaño  en stannous chloride  cod E 512  
129 colorant natural > forbina ca complexos cúprics de clorofil·les terme pral.n m pl fr complexes cupriques de chlorophylles  es complejos cúpricos de clorofilas  en copper complexes of chlorophylls  cod E 141 i)  
130 colorant natural > forbina ca complexos cúprics de clorofil·les i clorofil·lines terme pral.n m pl fr complexes cupriques de chlorophylles et chlorophyllines  es complejos cúpricos de clorofilas y clorofilinas  en copper complexes of chlorophylls and chlorophyllins  cod E 141  
131 colorant natural > forbina ca complexos cúprics de clorofil·lines terme pral.n m pl fr complexes cupriques de chlorophyllines  es complejos cúpricos de clorofilinas  en copper complexes of chlorophyllins  cod E 141 ii)  
132 agent de recobriment ca copolímer d'acetat de vinil polivinilpirrolidona terme pral.n m fr copolymère d'acétate de vinyle et de polyvinylpyrrolidone  es copolímero de acetato de vinilo/polivinilpirrolidona  en polyvinylpyrrolidone-vinyl acetate copolymer  cod E 1208  
133 agent de recobriment ca copolímer d'empelt de polietilenglicol d'alcohol polivinílic terme pral.n m fr copolymère greffé d'alcool polyvinylique et de polyéthylèneglycol  es copolímero de injerto de glicol de polietileno de alcohol polivinílico  en polyvinyl alcohol- polyethylene glycol-graft-co-polymer  cod E 1209  
134 estabilitzador ca copolímer de metacrilat aniònic terme pral.n m fr copolymère de méthacrylate anionique  es copolímero de metacrilato aniónico  en anionic methacrylate copolymer  cod E 1207  
135 agent glaçador ca copolímer de metacrilat bàsic terme pral.n m fr copolymère méthacrylate basique  es copolímero de metacrilato básico  en basic methacrylate copolymer  cod E 1205  
136 estabilitzador ca copolímer de metacrilat neutre terme pral.n m fr copolymère de méthacrylate neutre  es copolímero de metacrilato neutro  en neutral methacrylate copolymer  cod E 1206  
137 colorant natural > dicinamoilmetànic ca curcumina terme pral.n f fr curcumine  es curcumina  en curcumin  cod E 100  
138 agent de suport ca diacetat de gliceril terme pral.n m ca diacetina terme pral.n f fr diacétate de glycéryle  fr diacétine  es diacetato de glicerilo  es diacetina  en diacetin  en glyceryl diacetate  cod E 1517  
139 conservant ca dicarbonat de dimetil terme pral.n m fr dicarbonate de diméthyle  es dimetil dicarbonato  en dimethyl dicarbonate  cod E 242  
140 correctiu de l'acidesa ca difosfat àcid de calci terme pral.n m ca difosfat càlcic de dihidrogen terme pral.n m fr dihydrogénodiphosphate de calcium  fr diphosphate biacide de calcium  es difosfato ácido de calcio  es difosfato cálcico de dihidrógeno  en calcium dihydrogen diphosphate  cod E 450 vii)  
141 correctiu de l'acidesa ca difosfat de dicalci terme pral.n m fr diphosphate de dicalcium  es difosfato de dicalcio  en dicalcium diphosphate  cod E 450 vi)  
142 correctiu de l'acidesa ca difosfat de disodi terme pral.n m fr diphosphate de disodium  es difosfato de disodio  en disodium diphosphate  cod E 450 i)  
143 correctiu de l'acidesa ca difosfat de tetrapotassi terme pral.n m fr diphosphate de tétrapotassium  es difosfato de tetrapotasio  en tetrapotassium diphosphate  cod E 450 v)  
144 correctiu de l'acidesa ca difosfat de tetrasodi terme pral.n m fr diphosphate de tétrasodium  es difosfato de tetrasodio  en tetrasodium diphosphate  cod E 450 iii)  
145 correctiu de l'acidesa ca difosfat de trisodi terme pral.n m fr diphosphate de trisodium  es difosfato de trisodio  en trisodium diphosphate  cod E 450 ii)  
146 correctiu de l'acidesa ca difosfats terme pral.n m pl fr diphosphates  es difosfatos  en diphosphates  cod E 450  
147 potenciador de gust ca diglutamat de calci terme pral.n m fr diglutamate de calcium  es diglutamato de calcio  en calcium diglutamate  cod E 623  
148 potenciador de gust ca diglutamat de magnesi terme pral.n m fr diglutamate de magnésium  es diglutamato de magnesio  en magnesium diglutamate  cod E 625  
149 antiescumejant ca dimetilpolisiloxà terme pral.n m fr diméthylpolysiloxane  es dimetilpolisiloxano  en dimethyl polysiloxane  cod E 900  
150 conservant ca diòxid de carboni terme pral.n m fr dioxyde de carbone  es dióxido de carbono  en carbon dioxide  cod E 290  
151 antiaglomerant ca diòxid de silici terme pral.n m fr dioxyde de silicium  es dióxido de silicio  en silicon dioxide  cod E 551  
152 antioxidant ca diòxid de sofre terme pral.n m fr dioxyde de soufre  es dióxido de azufre  en sulphur dioxide  cod E 220  
153 colorant natural per a superfícies > mineral ca diòxid de titani terme pral.n m fr dioxyde de titane  es dióxido de titanio  en titanium dioxide  cod E 171  
154 antioxidant ca (etilendiamino)tetracetat de calci i disodi terme pral.n m ca EDTA de calci i disodi sin. compl.n m fr calcium disodium EDTA  fr éthylène-diamine-tétra-acétate de calcium disodium  es EDTA de disodio y calcio  es etilen-diamino-tetracetato de calcio y disodio  en calcium disodium EDTA  en calcium disodium ethylene diamine tetra-acetate  en calcium disodium ethylenediaminetetraacetate  cod E 385  
155 antioxidant ca eritorbat de sodi terme pral.n m fr erythorbate de sodium  es eritorbato de sodio  en sodium erythorbate  cod E 316  
156 edulcorant de càrrega ca eritritol terme pral.n m fr erythritol  es eritritol  en erythritol  cod E 968  
157 colorant sintètic > xantènic ca eritrosina terme pral.n f fr erythrosine  es eritrosina  en erythrosine  cod E 127  
158 antioxidant ca estearat d'ascorbil terme pral.n m fr stéarate d'ascorbyle  es estearato de ascorbilo  en ascorbyl stearate  cod E 304 ii)  
159 emulsionant ca estearat de polioxietilè (40) terme pral.n m fr stéarate de polyoxyéthylène (40)  es estearato de polioxietileno (40)  en polyoxyethylene (40) stearate  cod E 431  
160 emulsionant ca estearoïl-2-lactilat de calci terme pral.n m fr stéaroyl-2-lactylate de calcium  es estearoil-2-lactilato de calcio  en calcium stearoyl-2-lactylate  cod E 482  
161 emulsionant ca estearoïl-2-lactilat de sodi terme pral.n m fr stéaroyl-2-lactylate de sodium  es estearoil-2-lactilato de sodio  en sodium stearoyl-2-lactylate  cod E 481  
162 emulsionant ca èsters acètics dels monoglicèrids i diglicèrids d'àcids grassos terme pral.n m pl fr esters acétiques des mono- et diglycérides d'acides gras  es ésteres acéticos de los mono- y diglicéridos de los ácidos grasos  en acetic acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids  cod E 472a  
163 emulsionant ca èsters cítrics dels monoglicèrids i diglicèrids d'àcids grassos terme pral.n m pl fr esters citriques des mono- et diglycérides d'acides gras  es ésteres cítricos de los mono- y diglicéridos de los ácidos grasos  en citric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids  cod E 472c  
164 emulsionant ca èsters d'1,2-propandiol d'àcids grassos terme pral.n m pl fr ester de propane-1,2-diol d'acides gras  es ésteres de propano-1,2-diol de ácidos grasos  en propane-1,2-diol esters of fatty acids  cod E 477  
165 agent de recobriment ca èsters d'àcid montànic terme pral.n m pl fr esters de l'acide montanique  es ésteres de ácido montánico  en montan acid esters  cod E 912  
166 antioxidant ca èsters d'àcids grassos d'àcid ascòrbic terme pral.n m pl fr esters d'acides gras d'acide ascorbique  es ésteres de ácidos grasos de ácido ascórbico  en fatty acid esters of ascorbic acid  cod E 304  
167 compensador de densitat ca èsters glicèrids de la colofònia de fusta terme pral.n m pl fr esters glycériques de résine de bois  es ésteres glicéridos de la colofonia de madera  en glycerol esters of wood rosin  cod E 445  
168 emulsionant ca èsters làctics dels monoglicèrids i diglicèrids d'àcids grassos terme pral.n m pl fr esters lactiques des mono- et diglycérides d'acides gras  es ésteres lácticos de los mono- y diglicéridos de los ácidos grasos  en lactic acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids  cod E 472b  
169 emulsionant ca èsters mixtos acètics i tartàrics dels monoglicèrids i diglicèrids d'àcids grassos terme pral.n m pl fr esters mixtes acétiques et tartriques des mono- et diglycérides d'acides gras  es ésteres mixtos acéticos y tartáricos de los mono- y diglicéridos de los ácidos grasos  en mixed acetic and tartaric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids  cod E 472f  
170 emulsionant ca èsters monoacetiltartàrics i diacetiltartàrics dels monoglicèrids i diglicèrids d'àcids grassos terme pral.n m pl fr esters monoacétyltartriques et diacétyltartriques des mono- et diglycérides d'acides gras  es ésteres monoacetiltartáricos y diacetiltartáricos de los mono- y diglicéridos de los ácidos grasos  en mono- and diacetyl tartaric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids  cod E 472e  
171 emulsionant ca èsters poliglicèrids d'àcids grassos terme pral.n m pl fr esters polyglycériques d'acides gras  es ésteres poliglicéridos de los ácidos grasos  en polyglycerol esters of fatty acids  cod E 475  
172 emulsionant ca èsters tartàrics dels monoglicèrids i diglicèrids d'àcids grassos terme pral.n m pl fr esters tartriques des mono- et diglycérides d'acides gras  es ésteres tartáricos de los mono- y diglicéridos de los ácidos grasos  en tartaric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids  cod E 472d  
173 conservant ca etil lauroïl arginat terme pral.n m fr éthyl lauroyl arginate  es etil lauroil arginato  en ethyl lauroyl arginate  cod E 243  
174 antiaglomerant ca etilcel·lulosa terme pral.n f fr éthylcellulose  es etilcelulosa  en ethylcellulose  cod E 462  
175 emulsionant ca etilmetilcel·lulosa terme pral.n f fr éthylméthylcellulose  es etilmetilcelulosa  en ethylmethylcellulose  cod E 465  
176 escumejant ca extracte de quil·laia terme pral.n m fr extrait de quillaia  es extracto de quillay  en quillaia extract  cod E 999  
177 antioxidant ca extracte ric en tocoferols terme pral.n m fr extrait riche en tocophérols  es extracto rico en tocoferoles  en tocopherol-rich extract  cod E 306  
178 antioxidant ca extractes de romaní terme pral.n m pl fr extraits de romarin  es extractos de romero  en extracts of rosemary  cod E 392  
179 antiaglomerant ca ferrocianur de calci terme pral.n m fr ferrocyanure de calcium  es ferrocianuro de calcio  en calcium ferrocyanide  cod E 538  
180 antiaglomerant ca ferrocianur de potassi terme pral.n m fr ferrocyanure de potassium  es ferrocianuro de potasio  en potassium ferrocyanide  cod E 536  
181 antiaglomerant ca ferrocianur de sodi terme pral.n m fr ferrocyanure de sodium  es ferrocianuro de sodio  en sodium ferrocyanide  cod E 535  
182 estabilitzador ca fitosterols rics en estigmasterol terme pral.n m pl fr phytostérols riches en stigmastérol  es fitosteroles ricos en estigmasterol  en stigmasterol-rich plant sterols  cod E 499  
183 correctiu de l'acidesa ca fosfat àcid de sodi i alumini terme pral.n m fr phosphate d'aluminium sodique acide  es fosfato ácido de sodio y aluminio  en acidic sodium aluminium phosphate  cod E 541  
184 agent de tractament de la farina ca fosfat de dicalci terme pral.n m fr phosphate de dicalcium  es fosfato de dicalcio  en dicalcium phosphate  cod E 341 ii)  
185 antiaglomerant ca fosfat de dimagnesi terme pral.n m fr phosphate de dimagnésium  es fosfato de dimagnesio  en dimagnesium phosphate  cod E 343 ii)  
186 emulsionant ca fosfat de dimidó terme pral.n m fr phosphate de diamidon  es fosfato de dialmidón  en distarch phosphate  cod E 1412  
187 emulsionant ca fosfat de dimidó acetilat terme pral.n m fr phosphate de diamidon acétylé  es fosfato acetilado de dialmidón  es fosfato de dialmidón acetilado  en acetylated distarch phosphate  cod E 1414  
188 emulsionant ca fosfat de dimidó fosfatat terme pral.n m fr phosphate de diamidon phosphaté  es fosfato de dialmidón fosfatado  en phosphated distarch phosphate  cod E 1413  
189 emulsionant ca fosfat de dimidó hidroxipropilat terme pral.n m fr phosphate de diamidon hydroxypropylé  es fosfato de dialmidón hidroxipropilado  es fosfato de hidroxipropil dialmidón  en hydroxypropyl distarch phosphate  cod E 1442  
190 correctiu de l'acidesa ca fosfat de dipotassi terme pral.n m fr phosphate de dipotassium  es fosfato de dipotasio  en dipotassium phosphate  cod E 340 ii)  
191 correctiu de l'acidesa ca fosfat de disodi terme pral.n m fr phosphate de disodium  es fosfato de disodio  en disodium phosphate  cod E 339 ii)  
192 agent de tractament de la farina ca fosfat de monocalci terme pral.n m fr phosphate de monocalcium  es fosfato de monocalcio  en monocalcium phosphate  cod E 341 i)  
193 antiaglomerant ca fosfat de monomagnesi terme pral.n m fr phosphate de monomagnésium  es fosfato de monomagnesio  en monomagnesium phosphate  cod E 343 i)  
194 emulsionant ca fosfat de monomidó terme pral.n m fr phosphate de monoamidon  es fosfato de monoalmidón  en monostarch phosphate  cod E 1410  
195 correctiu de l'acidesa ca fosfat de monopotassi terme pral.n m fr phosphate de monopotassium  es fosfato de monopotasio  en monopotassium phosphate  cod E 340 i)  
196 correctiu de l'acidesa ca fosfat de monosodi terme pral.n m fr phosphate de monosodium  es fosfato de monosodio  en monosodium phosphate  cod E 339 i)  
197 agent de tractament de la farina ca fosfat de tricalci terme pral.n m fr phosphate de tricalcium  es fosfato de tricalcio  en tricalcium phosphate  cod E 341 iii)  
198 correctiu de l'acidesa ca fosfat de tripotassi terme pral.n m fr phosphate de tripotassium  es fosfato de tripotasio  en tripotassium phosphate  cod E 340 iii)  
199 correctiu de l'acidesa ca fosfat de trisodi terme pral.n m fr phosphate de trisodium  es fosfato de trisodio  en trisodium phosphate  cod E 339 iii)  
200 emulsionant ca fosfàtids d'amoni terme pral.n m pl fr phosphatides d'ammonium  es fosfátidos de amonio  en ammonium phosphatides  cod E 442  
201 correctiu de l'acidesa ca fosfats de calci terme pral.n m pl fr phosphates de calcium  es fosfatos de calcio  en calcium phosphates  cod E 341  
202 correctiu de l'acidesa ca fosfats de magnesi terme pral.n m pl fr phosphates de magnésium  es fosfatos de magnesio  en magnesium phosphates  cod E 343  
203 correctiu de l'acidesa ca fosfats de potassi terme pral.n m pl fr phosphates de potassium  es fosfatos de potasio  en potassium phosphates  cod E 340  
204 correctiu de l'acidesa ca fosfats de sodi terme pral.n m pl fr phosphates de sodium  es fosfatos de sodio  en sodium phosphates  cod E 339  
205 antioxidant ca gal·lat d'octil terme pral.n m fr gallate d'octyle  es galato de octilo  en octyl gallate  cod E 311  
206 antioxidant ca gal·lat de dodecil terme pral.n m fr gallate de dodécyle  es galato de dodecilo  en dodecyl gallate  cod E 312  
207 antioxidant ca gal·lat de propil terme pral.n m fr gallate de propyle  es galato de propilo  en propyl gallate  cod E 310  
208 agent de càrrega ca glicerol terme pral.n m fr glycérol  es glicerina  es glicerol  en glycerol  cod E 422  
209 potenciador de gust ca glicina i la seva sal de sodi terme pral.n f fr glycinate de sodium  es glicina y su sal de sodio  en glycine and its sodium salt  cod E 640  
210 edulcorant intensiu ca glicòsids d'esteviol terme pral.n m pl fr glucosides de stéviol  es glicósidos de esteviol  en steviol glycosides  cod E 960  
211 emulsionant ca glucomannan de konjac terme pral.n m fr glucomannane de konjac  es glucomanano de konjac  en konjac glucomannan  cod E 425 ii)  
212 correctiu de l'acidesa ca gluconat de calci terme pral.n m fr gluconate de calcium  es gluconato de calcio  en calcium gluconate  cod E 578  
213 segrestant ca gluconat de potassi terme pral.n m fr gluconate de potassium  es gluconato de potasio  en potassium gluconate  cod E 577  
214 segrestant ca gluconat de sodi terme pral.n m fr gluconate de sodium  es gluconato de sodio  en sodium gluconate  cod E 576  
215 fixador de color ca gluconat ferrós terme pral.n m fr gluconate ferreux  es gluconato ferroso  en ferrous gluconate  cod E 579  
216 correctiu de l'acidesa ca δ-gluconolactona terme pral.n f fr glucono-δ-lactone  fr δ-gluconolactone  es glucono-δ-lactona  es δ-gluconolactona  en glucono-δ-lactone  en δ-gluconolactone  cod E 575  
217 potenciador de gust ca glutamat de monoamoni terme pral.n m fr glutamate de monoammonium  es glutamato de monoamonio  en monoammonium glutamate  cod E 624  
218 potenciador de gust ca glutamat de monopotassi terme pral.n m fr glutamate de monopotassium  es glutamato de monopotasio  en monopotassium glutamate  cod E 622  
219 potenciador de gust ca glutamat de monosodi terme pral.n m fr glutamate de monosodium  es glutamato de monosodio  en monosodium glutamate  cod E 621  
220 emulsionant ca goma aràbiga terme pral.n f fr gomme arabique  es goma arábiga  en acacia gum  en gum arabic  cod E 414  
221 estabilitzador ca goma aràbiga modificada amb àcid octenilsuccínic terme pral.n f fr gomme arabique modifiée à l'acide octénylsuccinique  es goma arábiga modificada con ácido octenilsuccínico  en succinic acid modified gum arabic  cod E 423  
222 emulsionant ca goma de càssia terme pral.n f fr gomme cassia  es goma cassia  en cassia gum  cod E 427  
223 emulsionant ca goma de garrofí terme pral.n f fr gomme de caroube  es goma garrofín  en locust bean gum  cod E 410  
224 emulsionant ca goma de guar terme pral.n f fr gomme de guar  es goma guar  en guar gum  cod E 412  
225 emulsionant ca goma de karaya terme pral.n f fr gomme de karaya  es goma karaya  en karaya gum  cod E 416  
226 espessidor ca goma de konjac terme pral.n f fr gomme de konjac  es goma de konjac  en konjac gum  cod E 425 i)  
227 espessidor ca goma de tara terme pral.n f fr gomme de tara  es goma tara  en tara gum  cod E 417  
228 emulsionant ca goma de tragacant terme pral.n f fr gomme adragante  es goma tragacanto  en tragacanth  cod E 413  
229 espessidor ca goma gellan terme pral.n f fr gomme gellane  es goma gellan  en gellan gum  cod E 418  
230 agent glaçador ca goma laca terme pral.n f fr gomme laque  fr shellac  es goma laca  es shellac  en shellac  cod E 904  
231 emulsionant ca goma xantana terme pral.n f fr gomme de xanthane  es goma xantana  en xanthan gum  cod E 415  
232 colorant sintètic > monoazoic ca groc ataronjat S terme pral.n m fr jaune orangé S  fr jaune soleil FCF  es amarillo anaranjado S  es amarillo ocaso FCF  en orange yellow S  en sunset yellow FCF  cod E 110  
233 colorant sintètic > quinonaftolònic ca groc de quinolina terme pral.n m fr jaune de quinoléine  es amarillo de quinoleína  en quinoline yellow  cod E 104  
234 potenciador de gust ca guanilat de calci terme pral.n m fr guanylate de calcium  es guanilato de calcio  en calcium guanylate  cod E 629  
235 potenciador de gust ca guanilat de dipotassi terme pral.n m fr guanylate de potassium  es guanilato de dipotasio  en dipotassium guanylate  cod E 628  
236 potenciador de gust ca guanilat de disodi terme pral.n m fr guanylate de sodium  es guanilato de disodio  en disodium guanylate  cod E 627  
237 gas d'envasament ca heli terme pral.n m fr hélium  es helio  en helium  cod E 939  
238 antiaglomerant ca hemicel·lulosa de soja terme pral.n f fr hémicellulose de soja  es hemicelulosa de soja  en soybean hemicellulose  cod E 426  
239 conservant ca hexametilentetramina terme pral.n f fr hexaméthylènetétramine  es hexametilentetramina  en hexamethylenetetramine  cod E 239  
240 antioxidant ca 4-hexilresorcinol terme pral.n m fr 4-hexylrésorcinol  es 4-hexilresorcinol  en 4-hexylresorcinol  cod E 586  
241 gas d'envasament ca hidrogen terme pral.n m fr hydrogène  es hidrógeno  en hydrogen  cod E 949  
242 correctiu de l'acidesa ca hidròxid d'amoni terme pral.n m fr hydroxyde d'ammonium  es hidróxido de amonio  en ammonium hydroxide  cod E 527  
243 correctiu de l'acidesa ca hidròxid de calci terme pral.n m fr hydroxyde de calcium  es hidróxido de calcio  en calcium hydroxide  cod E 526  
244 correctiu de l'acidesa ca hidròxid de magnesi terme pral.n m fr hydroxyde de magnésium  es hidróxido de magnesio  en magnesium hydroxide  cod E 528  
245 correctiu de l'acidesa ca hidròxid de potassi terme pral.n m fr hydroxyde de potassium  es hidróxido de potasio  en potassium hydroxide  cod E 525  
246 correctiu de l'acidesa ca hidròxid de sodi terme pral.n m fr hydroxyde de sodium  es hidróxido de sodio  en sodium hydroxide  cod E 524  
247 agent glaçador ca hidroxipropilcel·lulosa terme pral.n f fr hydroxypropylcellulose  es hidroxipropilcelulosa  en hydroxypropylcellulose  cod E 463  
248 emulsionant ca hidroxipropilmetilcel·lulosa terme pral.n f fr hydroxypropylméthylcellulose  es hidroxipropilmetilcelulosa  en hydroxypropylmethylcellulose  cod E 464  
249 colorant sintètic > indigoide ca indigotina terme pral.n f ca indi sin. compl.n m fr indigotine  es carmín de índigo  es carmín índigo  es indigotina  en indigo carmine  en indigotine  cod E 132  
250 potenciador de gust ca inosinat de calci terme pral.n m fr inosinate de calcium  es inosinato de calcio  en calcium inosinate  cod E 633  
251 potenciador de gust ca inosinat de dipotassi terme pral.n m fr inosinate de dipotassium  es inosinato de dipotasio  en dipotassium inosinate  cod E 632  
252 potenciador de gust ca inosinat de disodi terme pral.n m fr inosinate de disodium  es inosinato de disodio  en disodium inosinate  cod E 631  
253 estabilitzador ca invertasa terme pral.n f fr invertase  es invertasa  en invertase  cod E 1103  
254 gas propel·lent ca isobutà terme pral.n m fr isobutane  es isobutano  en isobutane  cod E 943b  
255 agent de càrrega ca isomalt terme pral.n m fr isomalt  es isomalt  es isomaltitol  en isomalt  cod E 953  
256 espessidor ca konjac terme pral.n m fr konjac  es konjac  en konjac  cod E 425  
257 agent de tractament de la farina ca L-cisteïna terme pral.n f fr L-cystéine  es L-cisteína  en L-cysteine  cod E 920  
258 agent de suport per a edulcorants de taula ca L-leucina terme pral.n f fr L-leucine  es L-leucina  en L-leucine  cod E 641  
259 agent de tractament de la farina ca lactat de calci terme pral.n m fr lactate de calcium  es lactato de calcio  en calcium lactate  cod E 327  
260 correctiu de l'acidesa ca lactat de potassi terme pral.n m fr lactate de potassium  es lactato de potasio  en potassium lactate  cod E 326  
261 correctiu de l'acidesa ca lactat de sodi terme pral.n m fr lactate de sodium  es lactato de sodio  en sodium lactate  cod E 325  
262 fixador de color ca lactat ferrós terme pral.n m fr lactate ferreux  es lactato ferroso  en ferrous lactate  cod E 585  
263 edulcorant de càrrega ca lactitol terme pral.n m fr lactitol  es lactitol  en lactitol  cod E 966  
264 emulsionant ca lecitines terme pral.n f pl fr lécithines  es lecitinas  en lecithins  cod E 322  
265 colorant natural > carotenoide ca licopè terme pral.n m fr lycopène  es licopeno  en lycopene  cod E 160d  
266 conservant ca lisozim terme pral.n m fr lysozyme  es lisozima  en lysozyme  cod E 1105  
267 colorant sintètic per a superfícies > monoazoic ca litolrubina BK terme pral.n f fr lithol-rubine BK  es litolrubina BK  en litholrubine BK  cod E 180  
268 colorant natural > xantofil·la ca luteïna terme pral.n f fr lutéine  es luteína  en lutein  cod E 161b  
269 correctiu de l'acidesa ca malat àcid de calci terme pral.n m fr malate acide de calcium  es malato ácido de calcio  en calcium hydrogen malate  cod E 352 ii)  
270 correctiu de l'acidesa ca malat àcid de sodi terme pral.n m fr malate acide de sodium  es malato ácido de sodio  en sodium hydrogen malate  cod E 350 ii)  
271 correctiu de l'acidesa ca malat de calci terme pral.n m fr malate de calcium  es malato de calcio  en calcium malate  cod E 352 i)  
272 correctiu de l'acidesa ca malat de potassi terme pral.n m fr malate de potassium  es malato de potasio  en potassium malate  cod E 351  
273 correctiu de l'acidesa ca malat de sodi terme pral.n m fr malate de sodium  es malato de sodio  en sodium malate  cod E 350 i)  
274 correctiu de l'acidesa ca malats de calci terme pral.n m pl fr malates de calcium  es malatos de calcio  en calcium malates  cod E 352  
275 correctiu de l'acidesa ca malats de sodi terme pral.n m pl fr malates de sodium  es malatos de sodio  en sodium malates  cod E 350  
276 agent de càrrega ca maltitol terme pral.n m fr maltitol  es maltitol  en maltitol  cod E 965 i)  
277 edulcorant de càrrega ca maltitols terme pral.n m pl fr maltitols  es maltitoles  en maltitols  cod E 965  
278 agent de càrrega ca mannitol terme pral.n m fr mannitol  es manitol  en mannitol  cod E 421  
279 colorant sintètic > diazoic ca marró HT terme pral.n m fr brun chocolat HT  es marrón HT  es pardo HT  en brown HT  cod E 155  
280 colorant natural > carotenoide ca mescla de carotens terme pral.n f fr carotènes mélangés  es mezcla de carotenos  en mixed carotenes  cod E 160a i)  
281 antioxidant ca metabisulfit de potassi terme pral.n m fr métabisulfite de potassium  es metabisulfito de potasio  en potassium metabisulphite  cod E 224  
282 agent de tractament de la farina ca metabisulfit de sodi terme pral.n m fr métabisulfite de sodium  es metabisulfito de sodio  en sodium metabisulphite  cod E 223  
283 emulsionant ca metilcel·lulosa terme pral.n f fr méthylcellulose  es metilcelulosa  en methylcellulose  cod E 461  
284 emulsionant ca midó acetilat terme pral.n m fr amidon acétylé  es almidón acetilado  en acetylated starch  cod E 1420  
285 emulsionant ca midó acetilat oxidat terme pral.n m fr amidon oxydé acétylé  es almidón acetilado oxidado  es almidón oxidado acetilado  en acetylated oxidised starch  cod E 1451  
286 emulsionant ca midó hidroxipropilat terme pral.n m fr amidon hydroxypropylé  es hidroxipropil almidón  en hydroxypropyl starch  cod E 1440  
287 emulsionant ca midó oxidat terme pral.n m fr amidon oxydé  es almidón oxidado  en oxidised starch  cod E 1404  
288 emulsionant ca monoestearat de sorbitan terme pral.n m fr monostéarate de sorbitane  es monoestearato de sorbitán  en sorbitan monostearate  cod E 491  
289 dispersant ca monoestearat de sorbitan polioxietilenat terme pral.n m ca polisorbat 60 sin. compl.n m fr monostéarate de polyoxyéthylène de sorbitane  fr polysorbate 60  es monoestearato de sorbitán polioxietilenado  es polisorbato 60  en polyoxyethylene sorbitan monostearate  en polysorbate 60  cod E 435  
290 emulsionant ca monoglicèrids i diglicèrids d'àcids grassos terme pral.n m pl fr mono- et diglycérides d'acides gras  es mono- y diglicéridos de los ácidos grasos  en mono- and diglycerides of fatty acids  cod E 471  
291 emulsionant ca monolaurat de sorbitan terme pral.n m fr monolaurate de sorbitane  es monolaurato de sorbitán  en sorbitan monolaurate  cod E 493  
292 dispersant ca monolaurat de sorbitan polioxietilenat terme pral.n m ca polisorbat 20 sin. compl.n m fr monolaurate de polyoxyéthylène de sorbitane  fr polysorbate 20  es monolaurato de sorbitán polioxietilenado  es polisorbato 20  en polyoxyethylene sorbitan monolaurate  en polysorbate 20  cod E 432  
293 emulsionant ca monooleat de sorbitan terme pral.n m fr monooléate de sorbitane  es monooleato de sorbitán  en sorbitan monooleate  cod E 494  
294 dispersant ca monooleat de sorbitan polioxietilenat terme pral.n m ca polisorbat 80 sin. compl.n m fr monooléate de polyoxyéthylène de sorbitane  fr polysorbate 80  es monooleato de sorbitán polioxietilenado  es polisorbato 80  en polyoxyethylene sorbitan monooleate  en polysorbate 80  cod E 433  
295 emulsionant ca monopalmitat de sorbitan terme pral.n m fr monopalmitate de sorbitane  es monopalmitato de sorbitán  en sorbitan monopalmitate  cod E 495  
296 dispersant ca monopalmitat de sorbitan polioxietilenat terme pral.n m ca polisorbat 40 sin. compl.n m fr monopalmitate de polyoxyéthylène de sorbitane  fr polysorbate 40  es monopalmitato de sorbitán polioxietilenado  es polisorbato 40  en polyoxyethylene sorbitan monopalmitate  en polysorbate 40  cod E 434  
297 conservant ca natamicina terme pral.n f fr natamycine  es natamicina  en natamycin  cod E 235  
298 colorant sintètic > diazoic ca negre brillant BN terme pral.n m ca negre PN terme pral.n m fr noir brillant BN  fr noir PN  es negro brillante BN  es negro PN  en black PN  en brilliant black BN  cod E 151  
299 edulcorant intensiu ca neohesperidina DC terme pral.n f ca neohesperidina dihidrocalcona sin. compl.n f fr néohespéridine DC  es neohesperidina DC  es neohesperidina dihidrocalcona  en neohesperidine DC  en neohesperidine dihydrochalcone  cod E 959  
300 edulcorant intensiu ca neotam terme pral.n m fr néotame  es neotamo  en neotame  cod E 961  
301 conservant ca nisina terme pral.n f fr nisine  es nisina  en nisin  cod E 234  
302 conservant ca nitrat de potassi terme pral.n m fr nitrate de potassium  es nitrato de potasio  en potassium nitrate  cod E 252  
303 conservant ca nitrat de sodi terme pral.n m fr nitrate de sodium  es nitrato de sodio  en sodium nitrate  cod E 251  
304 conservant ca nitrit de potassi terme pral.n m fr nitrite de potassium  es nitrito de potasio  en potassium nitrite  cod E 249  
305 conservant ca nitrit de sodi terme pral.n m fr nitrite de sodium  es nitrito de sodio  en sodium nitrite  cod E 250  
306 gas d'envasament ca nitrogen terme pral.n m fr azote  es nitrógeno  en nitrogen  cod E 941  
307 emulsionant ca octenilsuccinat alumínic de midó terme pral.n m fr octénylsuccinate d'aluminium et de l'amidon  es octenil succinato alumínico de almidón  en starch aluminium octenyl succinate  cod E 1452  
308 emulsionant ca octenilsuccinat sòdic de midó terme pral.n m fr octénylsuccinate d'amidon sodique  es octenil succinato sódico de almidón  en starch sodium octenyl succinate  cod E 1450  
309 emulsionant ca oli de soja oxidat tèrmicament i en interacció amb monoglicèrids i diglicèrids d'àcids grassos terme pral.n m fr huile de soja oxydée par chauffage avec des mono- et diglycérides d'acides gras  es aceite de soja oxidado térmicamente y en interacción con mono- y diglicéridos de los ácidos grasos  en thermally oxidised soybean oil interacted with mono- and diglycerides of fatty acids  cod E 479b  
310 colorant natural per a superfícies > inorgànic ca or terme pral.n m fr or  es oro  en gold  cod E 175  
311 agent de tractament de la farina ca òxid de calci terme pral.n m fr oxyde de calcium  es óxido de calcio  en calcium oxide  cod E 529  
312 antiaglomerant ca òxid de magnesi terme pral.n m fr oxyde de magnésium  es óxido de magnesio  en magnesium oxide  cod E 530  
313 gas d'envasament ca òxid nitrós terme pral.n m fr oxyde nitreux  es óxido nitroso  en nitrous oxide  cod E 942  
314 colorant natural per a superfícies > mineral ca òxids de ferro i hidròxids de ferro terme pral.n m pl fr oxydes et hydroxydes de fer  es óxidos de hierro e hidróxidos de hierro  es óxidos e hidróxidos de hierro  en iron oxides and hydroxides  cod E 172  
315 gas d'envasament ca oxigen terme pral.n m fr oxygène  es oxígeno  en oxygen  cod E 948  
316 conservant ca p-hidroxibenzoat d'etil terme pral.n m fr p-hydroxybenzoate d'éthyle  es etil p-hidroxibenzoato  es p-hidroxibenzoato de etilo  en ethyl p-hydroxybenzoate  cod E 214  
317 conservant ca p-hidroxibenzoat de metil terme pral.n m fr p-hydroxybenzoate de méthyle  es metil p-hidroxibenzoato  es p-hidroxibenzoato de metilo  en methyl p-hydroxybenzoate  cod E 218  
318 antioxidant ca palmitat d'ascorbil terme pral.n m fr palmitate d'ascorbyle  es palmitato de ascorbilo  en ascorbyl palmitate  cod E 304 i)  
319 emulsionant ca pectina terme pral.n f fr pectine  es pectina  en pectin  cod E 440 i)  
320 emulsionant ca pectina amidada terme pral.n f fr pectine amidée  es pectina amidada  en amidated pectin  cod E 440 ii)  
321 emulsionant ca pectines terme pral.n f pl fr pectines  es pectinas  en pectins  cod E 440  
322 colorant natural per a superfícies > inorgànic ca plata terme pral.n f fr argent  es plata  en silver  cod E 174  
323 agent glaçador ca poli-1-decè hidrogenat terme pral.n m fr poly-1-décène hydrogéné  es poli-1-deceno hidrogenado  en hydrogenated poly-1-decene  cod E 907  
324 estabilitzador ca poliaspartat de potassi terme pral.n m fr polyaspartate de potassium  es poliaspartato de potasio  en potassium polyaspartate  cod E 456  
325 agent de càrrega ca polidextrosa terme pral.n f fr polydextrose  es polidextrosa  en polydextrose  cod E 1200  
326 antiescumejant ca polietilenglicol 6000 terme pral.n m fr polyéthylèneglycol 6000  es polietilenglicol 6000  en polyethyleneglycol 6000  cod E 1521  
327 correctiu de l'acidesa ca polifosfat de calci terme pral.n m fr polyphosphate de calcium  es polifosfato de calcio  en calcium polyphosphate  cod E 452 iv)  
328 correctiu de l'acidesa ca polifosfat de potassi terme pral.n m fr polyphosphate de potassium  es polifosfato de potasio  en potassium polyphosphate  cod E 452 ii)  
329 correctiu de l'acidesa ca polifosfat de sodi terme pral.n m fr polyphosphate de sodium  es polifosfato de sodio  en sodium polyphosphate  cod E 452 i)  
330 correctiu de l'acidesa ca polifosfat doble de sodi i calci terme pral.n m fr polyphosphate calco-sodique  es polifosfato doble de sodio y calcio  en sodium calcium polyphosphate  cod E 452 iii)  
331 correctiu de l'acidesa ca polifosfats terme pral.n m pl fr polyphosphates  es polifosfatos  en polyphosphates  cod E 452  
332 emulsionant ca poliricinoleat de poligliceril terme pral.n m fr polyricinoléate de polyglycérol  es polirricinoleato de poliglicerol  en polyglycerol polyricinoleate  cod E 476  
333 dispersant ca triestearat de sorbitan polioxietilenat terme pral.n m ca polisorbat 65 sin. compl.n m fr polysorbate 65  fr tristéarate de polyoxyéthylène de sorbitane  es polisorbato 65  es triestearato de sorbitán polioxietilenado  en polyoxyethylene sorbitan tristearate  en polysorbate 65  cod E 436  
334 agent de càrrega ca polivinilpirrolidona terme pral.n f fr polyvinylpyrrolidone  es polivinilpirrolidona  en polyvinylpyrrolidone  cod E 1201  
335 estabilitzador ca polivinilpolipirrolidona terme pral.n f fr polyvinylpolypyrrolidone  es polivinilpolipirrolidona  en polyvinylpolypyrrolidone  cod E 1202  
336 colorant sintètic > monoazoic ca vermell de cotxinilla A terme pral.n m ca ponceau 4R sin. compl.n m fr ponceau 4R  fr rouge cochenille A  es ponceau 4R  es punzó 4R  es rojo cochinilla A  en cochineal red A  en ponceau 4R  cod E 124  
337 gas propel·lent ca propà terme pral.n m fr propane  es propano  en propane  cod E 944  
338 diluent d'aromes ca 1,2-propandiol terme pral.n m ca propilenglicol terme pral.n m fr propane diol-1,2  fr propylèneglycol  es 1,2 propanodiol  es propano-1,2-diol  es propilenglicol  en propane-1,2-diol  en propyleneglycol  cod E 1520  
339 conservant ca propionat de calci terme pral.n m fr propionate de calcium  es propionato de calcio  en calcium propionate  cod E 282  
340 conservant ca propionat de potassi terme pral.n m fr propionate de potassium  es propionato de potasio  en potassium propionate  cod E 283  
341 conservant ca propionat de sodi terme pral.n m fr propionate de sodium  es propionato de sodio  en sodium propionate  cod E 281  
342 agent glaçador ca pullulan terme pral.n m fr pullulane  es pullulan  en pullulan  cod E 1204  
343 colorant natural > isoal·loxazínic ca riboflavina terme pral.n f fr riboflavine  es riboflavina  en riboflavin  cod E 101 i)  
344 edulcorant intensiu ca sacarina i les seves sals de sodi, potassi i calci terme pral.n f fr saccharine et ses sels de Na, K et Ca  es sacarina y sus sales de sodio, potasio y calcio  en saccharin and its Na, K and Ca salts  cod E 954  
345 edulcorant intensiu ca sal d'aspartam-acesulfam terme pral.n f fr sel d'aspartame-acésulfame  es sal de aspartamo-acesulfamo  en salt of aspartame-acesulfame  cod E 962  
346 conservant ca sal sòdica del p-hidroxibenzoat d'etil terme pral.n f fr p-hydroxybenzoate d'éthyle de sodium  es etil p-hidroxibenzoato de sodio  es p-hidroxibenzoato de etilo de sodio  en sodium ethyl p-hydroxybenzoate  cod E 215  
347 conservant ca sal sòdica del p-hidroxibenzoat de metil terme pral.n f fr p-hydroxybenzoate de méthyle de sodium  es metil p-hidroxibenzoato de sodio  es p-hidroxibenzoato de metilo de sodio  en sodium methyl p-hydroxybenzoate  cod E 219  
348 antiaglomerant ca sals magnèsiques d'àcids grassos terme pral.n f pl fr sels de magnésium d'acides gras  es sales magnésicas de los ácidos grasos  en magnesium salts of fatty acids  cod E 470b  
349 antiaglomerant ca sals sòdiques, potàssiques i càlciques d'àcids grassos terme pral.n f pl fr sels de sodium, de potassium et de calcium d'acides gras  es sales de sodio, de potasio y de calcio de los ácidos grasos  es sales sódicas, potásicas y cálcicas de los ácidos grasos  en sodium, potassium and calcium salts of fatty acids  cod E 470a  
350 correctiu de l'acidesa ca sesquicarbonat de sodi terme pral.n m fr sesquicarbonate de sodium  es sesquicarbonato de sodio  en sodium sesquicarbonate  cod E 500 iii)  
351 antiaglomerant ca silicat d'alumini (caolí) terme pral.n m fr silicate d'aluminium (kaolin)  es silicato de aluminio (caolín)  en aluminium silicate (kaolin)  cod E 559  
352 antiaglomerant ca silicat de calci terme pral.n m fr silicate de calcium  es silicato de calcio  en calcium silicate  cod E 552  
353 antiaglomerant ca silicat de calci i alumini terme pral.n m fr silicate alumino-calcique  es silicato de calcio y aluminio  en calcium aluminium silicate  cod E 556  
354 antiaglomerant ca silicat de magnesi terme pral.n m fr silicate de magnésium  es silicato de magnesio  en magnesium silicate  cod E 553a i)  
355 agent de suport ca silicat de potassi i alumini terme pral.n m fr silicate alumino-potassique  es silicato de potasio y aluminio  en potassium aluminium silicate  cod E 555  
356 antiaglomerant ca silicat de sodi i alumini terme pral.n m fr silicate alumino-sodique  es silicato de sodio y aluminio  en sodium aluminium silicate  cod E 554  
357 conservant ca sorbat de calci terme pral.n m fr sorbate de calcium  es sorbato de calcio  en calcium sorbate  cod E 203  
358 conservant ca sorbat de potassi terme pral.n m fr sorbate de potassium  es sorbato de potasio  en potassium sorbate  cod E 202  
359 agent de càrrega ca sorbitol terme pral.n m fr sorbitol  es sorbitol  en sorbitol  cod E 420 i)  
360 agent de càrrega ca sorbitols terme pral.n m pl fr sorbitols  es sorbitoles  en sorbitols  cod E 420  
361 edulcorant intensiu ca sucralosa terme pral.n f fr sucralose  es sucralosa  en sucralose  cod E 955  
362 emulsionant ca sucroèsters d'àcids grassos terme pral.n m pl fr sucroesters d'acides gras  es sucroésteres de ácidos grasos  en sucrose esters of fatty acids  cod E 473  
363 emulsionant ca sucroglicèrids terme pral.n m pl fr sucroglycérides  es sucroglicéridos  en sucroglycerides  cod E 474  
364 correctiu de l'acidesa ca sulfat àcid de potassi terme pral.n m fr sulfate acide de potassium  es sulfato ácido de potasio  en potassium hydrogen sulphate  cod E 515 ii)  
365 correctiu de l'acidesa ca sulfat àcid de sodi terme pral.n m fr sulfate acide de sodium  es sulfato ácido de sodio  en sodium hydrogen sulphate  cod E 514 ii)  
366 antiaglomerant ca sulfat d'alumini terme pral.n m fr sulfate d'aluminium  es sulfato de aluminio  en aluminium sulphate  cod E 520  
367 agent de tractament de la farina ca sulfat d'amoni terme pral.n m fr sulfate d'ammonium  es sulfato de amonio  en ammonium sulphate  cod E 517  
368 agent de tractament de la farina ca sulfat de calci terme pral.n m fr sulfate de calcium  es sulfato de calcio  en calcium sulphate  cod E 516  
369 correctiu de l'acidesa ca sulfat de potassi terme pral.n m fr sulfate de potassium  es sulfato de potasio  en potassium sulphate  cod E 515 i)  
370 correctiu de l'acidesa ca sulfat de sodi terme pral.n m fr sulfate de sodium  es sulfato de sodio  en sodium sulphate  cod E 514 i)  
371 enduridor ca sulfat doble d'alumini i amoni terme pral.n m fr sulfate double d'aluminium et d'ammonium  es sulfato de aluminio y amonio  es sulfato doble de aluminio y amonio  en aluminium ammonium sulphate  cod E 523  
372 correctiu de l'acidesa ca sulfat doble d'alumini i potassi terme pral.n m fr sulfate double d'aluminium et de potassium  es sulfato de aluminio y potasio  es sulfato doble de aluminio y potasio  en aluminium potassium sulphate  cod E 522  
373 enduridor ca sulfat doble d'alumini i sodi terme pral.n m fr sulfate double d'aluminium et de sodium  es sulfato de aluminio y sodio  es sulfato doble de aluminio y sodio  en aluminium sodium sulphate  cod E 521  
374 correctiu de l'acidesa ca sulfats de potassi terme pral.n m pl fr sulfates de potassium  es sulfatos de potasio  en potassium sulphates  cod E 515  
375 correctiu de l'acidesa ca sulfats de sodi terme pral.n m pl fr sulfates de sodium  es sulfatos de sodio  en sodium sulphates  cod E 514  
376 antioxidant ca sulfit de calci terme pral.n m fr sulfite de calcium  es sulfito de calcio  en calcium sulphite  cod E 226  
377 antioxidant ca sulfit de sodi terme pral.n m fr sulfite de sodium  es sulfito de sodio  en sodium sulphite  cod E 221  
378 agent glaçador ca talc terme pral.n m fr talc  es talco  en talc  cod E 553b  
379 agent de tractament de la farina ca tartrat d'estearoïl terme pral.n m fr tartrate de stéaroyle  es tartrato de estearoilo  en stearoyl tartrate  cod E 483  
380 correctiu de l'acidesa ca tartrat de calci terme pral.n m fr tartrate de calcium  es tartrato de calcio  en calcium tartrate  cod E 354  
381 correctiu de l'acidesa ca tartrat de dipotassi terme pral.n m fr tartrate de dipotassium  es tartrato de dipotasio  en dipotassium tartrate  cod E 336 ii)  
382 correctiu de l'acidesa ca tartrat de disodi terme pral.n m fr tartrate de disodium  es tartrato de disodio  en disodium tartrate  cod E 335 ii)  
383 antiaglomerant en la sal i els succedanis de la sal ca tartrat de ferro terme pral.n m fr tartrate de fer  es tartrato de hierro  en iron tartrate  cod E 534  
384 correctiu de l'acidesa ca tartrat de monopotassi terme pral.n m fr tartrate de monopotassium  es tartrato de monopotasio  en monopotassium tartrate  cod E 336 i)  
385 correctiu de l'acidesa ca tartrat de monosodi terme pral.n m fr tartrate de monosodium  es tartrato de monosodio  en monosodium tartrate  cod E 335 i)  
386 correctiu de l'acidesa ca tartrat doble de sodi i potassi terme pral.n m fr tartrate double de sodium et de potassium  es tartrato doble de sodio y potasio  en potassium sodium tartrate  cod E 337  
387 estabilitzador ca tartrats de potassi terme pral.n m pl fr tartrates de potassium  es tartratos de potasio  en potassium tartrates  cod E 336  
388 estabilitzador ca tartrats de sodi terme pral.n m pl fr tartrates de sodium  es tartratos de sodio  en sodium tartrates  cod E 335  
389 colorant sintètic > monoazoic ca tartrazina terme pral.n f fr tartrazine  es tartracina  es tartrazina  en tartrazine  cod E 102  
390 edulcorant intensiu ca taumatina terme pral.n f fr thaumatine  es taumatina  en thaumatin  cod E 957  
391 antioxidant ca tertbutilhidroquinona terme pral.n f ca TBHQ siglan f fr butylhydroquinone tertiaire  fr BHQT  es terbutilhidroquinona  es TBHQ  en tertiary-butylhydroquinone  en TBHQ  cod E 319  
392 conservant ca tetraborat de sodi (bòrax) terme pral.n m fr tétraborate de sodium (borax)  es tetraborato de sodio (bórax)  en sodium tetraborate (borax)  cod E 285  
393 antioxidant ca γ-tocoferol terme pral.n m fr γ-tocophérol  es γ-tocoferol  en γ-tocopherol  cod E 308  
394 antioxidant ca δ-tocoferol terme pral.n m fr δ-tocophérol  es δ-tocoferol  en δ-tocopherol  cod E 309  
395 antioxidant ca α-tocoferol terme pral.n m fr α-tocophérol  es α-tocoferol  en α-tocopherol  cod E 307  
396 diluent d'aromes ca triacetat de gliceril terme pral.n m ca triacetina terme pral.n f fr triacétate de glycéryle  fr triacétine  es triacetato de glicerilo  es triacetina  en glyceryl triacetate  en triacetin  cod E 1518  
397 emulsionant ca triestearat de sorbitan terme pral.n m fr tristéarate de sorbitane  es triestearato de sorbitán  en sorbitan tristearate  cod E 492  
398 correctiu de l'acidesa ca trifosfat de pentapotassi terme pral.n m fr triphosphate de pentapotassium  es trifosfato de pentapotasio  en pentapotassium triphosphate  cod E 451 ii)  
399 correctiu de l'acidesa ca trifosfat de pentasodi terme pral.n m fr triphosphate de pentasodium  es trifosfato de pentasodio  en pentasodium triphosphate  cod E 451 i)  
400 correctiu de l'acidesa ca trifosfats terme pral.n m pl fr triphosphates  es trifosfatos  en triphosphates  cod E 451  
401 antiaglomerant ca trisilicat de magnesi terme pral.n m fr trisilicate de magnésium  es trisilicato de magnesio  en magnesium trisilicate  cod E 553a ii)  
402 colorant sintètic > triarilmetànic ca verd S terme pral.n m ca verd àcid brillant BS sin. compl.n m ca verd brillant sin. compl.n m fr vert S  es verde ácido brillante BS  es verde lisamina  es verde S  en green S  cod E 142  
403 colorant sintètic ca vermell 2G terme pral.n m fr rouge 2G  es rojo 2G  en red 2G  cod E 128  
404 colorant sintètic > monoazoic ca vermell allura AC terme pral.n m fr rouge allura  es rojo allura AC  en allura red AC  cod E 129  
405 agent de càrrega ca xarop de maltitol terme pral.n m fr sirop de maltitol  es jarabe de maltitol  en maltitol syrup  cod E 965 ii)  
406 edulcorant de càrrega ca xarop de poliglicitol terme pral.n m fr sirop de polyglicitol  es jarabe de poliglicitol  en polyglycitol syrup  cod E 964  
407 agent de càrrega ca xarop de sorbitol terme pral.n m fr sirop de sorbitol  es jarabe de sorbitol  en sorbitol syrup  cod E 420 ii)  
408 agent de càrrega ca xilitol terme pral.n m fr xylitol  es xilitol  en xylitol  cod E 967