Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 colorant natural > isoal·loxazínic ca 5'-fosfat de riboflavina terme pral.n m es riboflavina-5'-fosfato  fr riboflavine 5'-phosphate  en riboflavin-5'-phosphate  cod E 101 ii)  
2 potenciador de gust ca 5'-ribonucleòtids de calci terme pral.n m pl es 5'-ribonucleótidos de calcio  fr 5'-ribonucléotides de calcium  en calcium 5'-ribonucleotides  cod E 634  
3 potenciador de gust ca 5'-ribonucleòtids de disodi terme pral.n m pl es 5'-ribonucleótidos de disodio  fr 5'-ribonucléotides de disodium  en disodium 5'-ribonucleotides  cod E 635  
4 edulcorant intensiu ca acesulfam K terme pral.n m es acesulfamo K  fr acésulfame K  fr acésulfame-potassium  en acesulfame K  cod E 950  
5 correctiu de l'acidesa ca acetat àcid de sodi terme pral.n m ca diacetat de sodi terme pral.n m es acetato ácido de sodio  es diacetato de sodio  fr diacétate de sodium  en sodium diacetate  en sodium hydrogen acetate  cod E 262 ii)  
6 correctiu de l'acidesa ca acetat de calci terme pral.n m es acetato de calcio  fr acétate de calcium  en calcium acetate  cod E 263  
7 correctiu de l'acidesa ca acetat de potassi terme pral.n m es acetato de potasio  fr acétate de potassium  en potassium acetate  cod E 261  
8 correctiu de l'acidesa ca acetat de sodi terme pral.n m es acetato de sodio  fr acétate de sodium  en sodium acetate  cod E 262 i)  
9 potenciador de gust ca acetat de zinc terme pral.n m es acetato de cinc  es acetato de zinc  fr acétate de zinc  en zinc acetate  cod E 650  
10 compensador de densitat ca acetat isobutirat de sacarosa terme pral.n m es acetato isobutirato de sacarosa  fr acétate-isobutyrate de saccharose  en sucrose acetate isobutyrate  cod E 444  
11 correctiu de l'acidesa ca acetats de sodi terme pral.n m pl es acetatos de sodio  fr acétates de sodium  en sodium acetates  cod E 262  
12 correctiu de l'acidesa ca àcid acètic terme pral.n m es ácido acético  fr acide acétique  en acetic acid  cod E 260  
13 correctiu de l'acidesa ca àcid adípic terme pral.n m es ácido adípico  fr acide adipique  en adipic acid  cod E 355  
14 emulsionant ca àcid algínic terme pral.n m es ácido algínico  fr acide alginique  en alginic acid  cod E 400  
15 antioxidant ca àcid ascòrbic terme pral.n m es ácido ascórbico  fr acide ascorbique  en ascorbic acid  cod E 300  
16 conservant ca àcid benzoic terme pral.n m es ácido benzoico  fr acide benzoïque  en benzoic acid  cod E 210  
17 conservant ca àcid bòric terme pral.n m es ácido bórico  fr acide borique  en boric acid  cod E 284  
18 colorant natural > antraquinònic ca àcid carmínic terme pral.n m ca carmí terme pral.n m es ácido carmínico  es carmín  fr acide carminique  fr carmins  en carmine  en carminic acid  cod E 120  
19 edulcorant intensiu ca àcid ciclàmic i les seves sals de sodi i calci terme pral.n m es ácido ciclámico y sus sales de Na y de Ca  es ácido ciclámico y sus sales de sodio y calcio  fr acide cyclamique et ses sels de Na et de Ca  en cyclamic acid and its Na and Ca salts  en cyclamic acid and its sodium and calcium salts  cod E 952  
20 correctiu de l'acidesa ca àcid cítric terme pral.n m es ácido cítrico  fr acide citrique  en citric acid  cod E 330  
21 correctiu de l'acidesa ca àcid clorhídric terme pral.n m es ácido clorhídrico  fr acide chlorhydrique  en hydrochloric acid  cod E 507  
22 antioxidant ca àcid eritòrbic terme pral.n m es ácido eritórbico  fr acide érythorbique  en erythorbic acid  cod E 315  
23 correctiu de l'acidesa ca àcid fosfòric terme pral.n m es ácido fosfórico  fr acide phosphorique  en phosphoric acid  cod E 338  
24 correctiu de l'acidesa ca àcid fumàric terme pral.n m es ácido fumárico  fr acide fumarique  en fumaric acid  cod E 297  
25 correctiu de l'acidesa ca àcid glucònic terme pral.n m es ácido glucónico  fr acide gluconique  en gluconic acid  cod E 574  
26 potenciador de gust ca àcid glutàmic terme pral.n m es ácido glutámico  fr acide glutamique  en glutamic acid  cod E 620  
27 potenciador de gust ca àcid guanílic terme pral.n m es ácido guanílico  fr acide guanylique  en guanylic acid  cod E 626  
28 potenciador de gust ca àcid inosínic terme pral.n m es ácido inosínico  fr acide inosinique  en inosinic acid  cod E 630  
29 correctiu de l'acidesa ca àcid L(+)-tartàric terme pral.n m es ácido L(+)-tartárico  fr acide tartrique (L(+ )-)  en L(+)-tartaric acid  en tartaric acid (L(+)-)  cod E 334  
30 correctiu de l'acidesa ca àcid làctic terme pral.n m es ácido láctico  fr acide lactique  en lactic acid  cod E 270  
31 correctiu de l'acidesa ca àcid màlic terme pral.n m es ácido málico  fr acide malique  en malic acid  cod E 296  
32 correctiu de l'acidesa ca àcid metatartàric terme pral.n m es ácido metatartárico  fr acide métatartrique  en metatartaric acid  cod E 353  
33 conservant ca àcid propiònic terme pral.n m es ácido propiónico  fr acide propionique  en propionic acid  cod E 280  
34 conservant ca àcid sòrbic terme pral.n m es ácido sórbico  fr acide sorbique  en sorbic acid  cod E 200  
35 correctiu de l'acidesa ca àcid succínic terme pral.n m es ácido succínico  fr acide succinique  en succinic acid  cod E 363  
36 correctiu de l'acidesa ca àcid sulfúric terme pral.n m es ácido sulfúrico  fr acide sulfurique  en sulphuric acid  cod E 513  
37 agent glaçador ca àcids grassos terme pral.n m pl es ácidos grasos  fr acides gras  en fatty acids  cod E 570  
38 emulsionant ca adipat de dimidó acetilat terme pral.n m es adipato acetilado de dialmidón  fr adipate de diamidon acétylé  en acetylated distarch adipate  cod E 1422  
39 correctiu de l'acidesa ca adipat de potassi terme pral.n m es adipato de potasio  fr adipate de potassium  en potassium adipate  cod E 357  
40 correctiu de l'acidesa ca adipat de sodi terme pral.n m es adipato de sodio  fr adipate de sodium  en sodium adipate  cod E 356  
41 edulcorant intensiu ca advantam terme pral.n m es advantamo  fr advantame  en advantame  cod E 969  
42 emulsionant ca agar terme pral.n m ca agar-agar terme pral.n m es agar  es agar-agar  fr agar  fr agar-agar  en agar  cod E 406  
43 agent de suport ca alcohol benzílic terme pral.n m es alcohol bencílico  fr alcool benzylique  en benzyl alcohol  cod E 1519  
44 emulsionant ca alga Eucheuma processada terme pral.n f es alga Eucheuma procesada  fr algue Eucheuma transformée  en processed Eucheuma seaweed  cod E 407a  
45 emulsionant ca alginat d'1,2-propandiol terme pral.n m ca alginat de propilenglicol terme pral.n m es alginato de propano-1,2-diol  es alginato de propilenglicol  fr alginate de propane-1,2-diol  fr alginate de propylèneglycol  en propane-1,2-diol alginate  cod E 405  
46 emulsionant ca alginat d'amoni terme pral.n m es alginato de amonio  fr alginate d'ammonium  en ammonium alginate  cod E 403  
47 antiescumejant ca alginat de calci terme pral.n m es alginato de calcio  fr alginate de calcium  en calcium alginate  cod E 404  
48 emulsionant ca alginat de potassi terme pral.n m es alginato de potasio  fr alginate de potassium  en potassium alginate  cod E 402  
49 emulsionant ca alginat de sodi terme pral.n m es alginato de sodio  fr alginate de sodium  en sodium alginate  cod E 401  
50 colorant natural ca alumini terme pral.n m es aluminio  fr aluminium  en aluminium  cod E 173  
51 colorant sintètic > monoazoic ca amarant terme pral.n m es amaranto  fr amarante  en amaranth  cod E 123  
52 colorant natural > carotenoide ca annato terme pral.n m ca bixina terme pral.n f ca norbixina terme pral.n f es annato  es bija  es bixina  es norbixina  fr annato  fr bixine  fr norbixine  en annatto  en bixin  en norbixin  cod E 160b  
53 colorant natural > antocianina (benzopirílic) ca antocianines terme pral.n f pl es antocianinas  fr anthocyanines  en anthocyanins  cod E 163  
54 colorant natural > carotenoide ca ß-apo-8'-carotenal (C30) terme pral.n m es ß-apo-8'-carotenal (C30)  fr ß-apocaroténal-8' (C30)  en ß-apo-8'-carotenal (C30)  cod E 160e  
55 gas d'envasament ca argó terme pral.n m es argón  fr argon  en argon  cod E 938  
56 antioxidant ca ascorbat de calci terme pral.n m es ascorbato de calcio  fr ascorbate de calcium  en calcium ascorbate  cod E 302  
57 antioxidant ca ascorbat de sodi terme pral.n m es ascorbato de sodio  fr ascorbate de sodium  en sodium ascorbate  cod E 301  
58 edulcorant intensiu ca aspartam terme pral.n m es aspartamo  fr aspartame  en aspartame  cod E 951  
59 colorant sintètic > monoazoic ca azorubina terme pral.n f ca carmoisina terme pral.n f es azorrubina  es carmoisina  fr azorubine  fr carmoisine  en azorubine  en carmoisine  cod E 122  
60 clarificador ca bentonita terme pral.n f es bentonita  fr bentonite  en bentonite  cod E 558  
61 conservant ca benzoat de calci terme pral.n m es benzoato de calcio  fr benzoate de calcium  en calcium benzoate  cod E 213  
62 conservant ca benzoat de potassi terme pral.n m es benzoato de potasio  fr benzoate de potassium  en potassium benzoate  cod E 212  
63 conservant ca benzoat de sodi terme pral.n m es benzoato de sodio  fr benzoate de sodium  en sodium benzoate  cod E 211  
64 colorant natural > betalaïna ca betanina terme pral.n f ca vermell de remolatxa terme pral.n m es betanina  es rojo de remolacha  fr bétanine  fr rouge de betterave  en beetroot red  en betanin  cod E 162  
65 antioxidant ca butilhidroxianisol terme pral.n m ca BHA siglan m es butilhidroxianisol  es BHA  fr butylhydroxyanisol  fr BHA  en butylated hydroxyanisole  en BHA  cod E 320  
66 antioxidant ca butilhidroxitoluè terme pral.n m ca BHT siglan m es butilhidroxitolueno  es butilhidroxitoluol  es BHT  fr butylhydroxytoluène  fr BHT  en butylated hydroxytoluene  en BHT  cod E 321  
67 antioxidant ca sulfit àcid de calci terme pral.n m ca bisulfit de calci sin. compl.n m es sulfito ácido de calcio  fr bisulfite de calcium  fr sulfite acide de calcium  en calcium bisulphite  en calcium hydrogen sulphite  cod E 227  
68 antioxidant ca sulfit àcid de potassi terme pral.n m ca bisulfit de potassi sin. compl.n m es sulfito ácido de potasio  fr bisulfite de potassium  fr sulfite acide de potassium  en potassium bisulphite  en potassium hydrogen sulphite  cod E 228  
69 antioxidant ca sulfit àcid de sodi terme pral.n m ca bisulfit de sodi sin. compl.n m es sulfito ácido de sodio  fr bisulfite de sodium  fr sulfite acide de sodium  en sodium bisulphite  en sodium hydrogen sulphite  cod E 222  
70 colorant sintètic > triarilmetànic ca blau brillant FCF terme pral.n m es azul brillante FCF  fr bleu brillant FCF  en brilliant blue FCF  cod E 133  
71 colorant sintètic > triarilmetànic ca blau patent V terme pral.n m es azul patente V  fr bleu patente V  en patent blue V  cod E 131  
72 gas propel·lent ca butà terme pral.n m es butano  fr butane  en butane  cod E 943a  
73 colorant natural > xantofil·la ca cantaxantina terme pral.n f es cantaxantina  fr canthaxanthine  en canthaxanthin  cod E 161g  
74 colorant natural > carotenoide ca capsantina terme pral.n f ca capsorubina terme pral.n f ca extracte de paprika terme pral.n m es capsantina  es capsorrubina  es extracto de pimentón  fr capsanthéine  fr capsorubine  fr extrait de paprika  en capsanthin  en capsorubin  en paprika extract  cod E 160c  
75 colorant natural > caramel ca caramel amònic terme pral.n m es caramelo amónico  fr caramel ammoniacal  en ammonia caramel  cod E 150c  
76 colorant natural > caramel ca caramel de sulfit amònic terme pral.n m es caramelo de sulfito amónico  fr caramel au sulfite d'ammonium  en sulphite ammonia caramel  cod E 150d  
77 colorant natural > caramel ca caramel de sulfit càustic terme pral.n m es caramelo de sulfito cáustico  fr caramel de sulfite caustique  en caustic sulphite caramel  cod E 150b  
78 colorant natural > caramel ca caramel natural terme pral.n m es caramelo natural  fr caramel  en plain caramel  cod E 150a  
79 agent de tractament de la farina ca carbamida terme pral.n f es carbamida  fr carbamide  en carbamide  cod E 927b  
80 colorant natural per a superfícies ca carbó vegetal terme pral.n m es carbón vegetal  fr charbon végétal  en vegetable carbon  cod E 153  
81 correctiu de l'acidesa ca carbonat àcid d'amoni terme pral.n m es carbonato ácido de amonio  fr carbonate acide d'ammonium  en ammonium hydrogen carbonate  cod E 503 ii)  
82 antiaglomerant ca carbonat àcid de magnesi terme pral.n m es carbonato ácido de magnesio  fr carbonate acide de magnésium  en magnesium hydrogen carbonate  cod E 504 ii)  
83 correctiu de l'acidesa ca carbonat àcid de potassi terme pral.n m es carbonato ácido de potasio  fr carbonate acide de potassium  en potassium hydrogen carbonate  cod E 501 ii)  
84 correctiu de l'acidesa ca carbonat àcid de sodi terme pral.n m es carbonato ácido de sodio  fr carbonate acide de sodium  en sodium hydrogen carbonate  cod E 500 ii)  
85 correctiu de l'acidesa ca carbonat d'amoni terme pral.n m es carbonato de amonio  fr carbonate d'ammonium  en ammonium carbonate  cod E 503 i)  
86 antiaglomerant ca carbonat de calci terme pral.n m es carbonato de calcio  fr carbonate de calcium  en calcium carbonate  cod E 170  
87 antiaglomerant ca carbonat de magnesi terme pral.n m es carbonato de magnesio  fr carbonate de magnésium  en magnesium carbonate  cod E 504 i)  
88 correctiu de l'acidesa ca carbonat de potassi terme pral.n m es carbonato de potasio  fr carbonate de potassium  en potassium carbonate  cod E 501 i)  
89 correctiu de l'acidesa ca carbonat de sodi terme pral.n m es carbonato de sodio  fr carbonate de sodium  en sodium carbonate  cod E 500 i)  
90 correctiu de l'acidesa ca carbonats d'amoni terme pral.n m pl es carbonatos de amonio  fr carbonates d'ammonium  en ammonium carbonates  cod E 503  
91 antiaglomerant ca carbonats de magnesi terme pral.n m pl es carbonatos de magnesio  fr carbonates de magnésium  en magnesium carbonates  cod E 504  
92 correctiu de l'acidesa ca carbonats de potassi terme pral.n m pl es carbonatos de potasio  fr carbonates de potassium  en potassium carbonates  cod E 501  
93 antiaglomerant ca carbonats de sodi terme pral.n m pl es carbonatos de sodio  fr carbonates de sodium  en sodium carbonates  cod E 500  
94 agent glaçador ca carboximetilcel·lulosa hidrolitzada enzimàticament terme pral.n f es carboximetilcelulosa enzimáticamente hidrolizada  es carboximetilcelulosa hidrolizada enzimáticamente  es goma de celulosa enzimáticamente hidrolizada  fr carboxyméthylecellulose hydrolysée de manière enzymatique  en enzymatically hydrolysed carboxymethylcellulose  cod E 469  
95 emulsionant ca carboximetilcel·lulosa sòdica terme pral.n f es carboximetilcelulosa sódica  es goma de celulosa  fr carboxyméthylcellulose sodique  en sodium carboxymethylcellulose  cod E 466  
96 estabilitzador ca carboximetilcel·lulosa sòdica entrellaçada terme pral.n f es carboximetilcelulosa sódica entrelazada  fr carboxyméthylcellulose sodique réticulée  en cross-linked cellulose gum  en cross-linked sodium carboxymethylcellulose  cod E 468  
97 colorant natural > carotenoide ca ß-carotè terme pral.n m es ß-caroteno  fr ß-carotène  en ß-carotene  cod E 160a ii)  
98 colorant natural > carotenoide ca carotens terme pral.n m pl es carotenos  fr carotènes  en carotenes  cod E 160a  
99 espessidor ca carragahen terme pral.n m es carragenano  fr carraghénane  en carrageenan  cod E 407  
100 antiaglomerant ca cel·lulosa terme pral.n f es celulosa  fr cellulose  en cellulose  cod E 460  
101 antiaglomerant ca cel·lulosa en pols terme pral.n f es celulosa en polvo  fr cellulose en poudre  en powdered cellulose  cod E 460 ii)  
102 antiaglomerant ca cel·lulosa microcristal·lina terme pral.n f es celulosa microcristalina  fr cellulose microcristalline  en microcrystalline cellulose  cod E 460 i)  
103 agent glaçador ca cera d'abelles terme pral.n f es cera de abejas  fr cire d'abeilles  en beeswax  cod E 901  
104 agent glaçador ca cera de candelilla terme pral.n f es cera candelilla  es cera de candelilla  fr cire de candelilla  en candelilla wax  cod E 902  
105 agent de recobriment ca cera de carnauba terme pral.n f es cera carnauba  es cera de carnauba  fr cire de carnauba  en carnauba wax  cod E 903  
106 agent de recobriment ca cera de polietilè oxidada terme pral.n f es cera de polietileno oxidada  fr cire de polyéthylène oxydée  en oxidised polyethylene wax  cod E 914  
107 agent glaçador ca cera microcristal·lina terme pral.n f es cera microcristalina  fr cire microcristalline  en microcrystalline wax  cod E 905c i)  
108 agent de suport ca β-ciclodextrina terme pral.n f es β-ciclodextrina  fr β-cyclodextrine  en β-cyclodextrin  cod E 459  
109 correctiu de l'acidesa ca citrat de dicalci terme pral.n m es citrato de dicalcio  fr citrate de dicalcium  en dicalcium citrate  cod E 333 ii)  
110 correctiu de l'acidesa ca citrat de disodi terme pral.n m es citrato de disodio  fr citrate de disodium  en disodium citrate  cod E 331 ii)  
111 correctiu de l'acidesa ca citrat de monocalci terme pral.n m es citrato de monocalcio  fr citrate de monocalcium  en monocalcium citrate  cod E 333 i)  
112 correctiu de l'acidesa ca citrat de monopotassi terme pral.n m es citrato de monopotasio  fr citrate de monopotassium  en monopotassium citrate  cod E 332 i)  
113 correctiu de l'acidesa ca citrat de monosodi terme pral.n m es citrato de monosodio  fr citrate de monosodium  en monosodium citrate  cod E 331 i)  
114 correctiu de l'acidesa ca citrat de triamoni terme pral.n m es citrato de triamonio  fr citrate de triammonium  en triammonium citrate  cod E 380  
115 correctiu de l'acidesa ca citrat de tricalci terme pral.n m es citrato de tricalcio  fr citrate de tricalcium  en tricalcium citrate  cod E 333 iii)  
116 agent de suport ca citrat de trietil terme pral.n m es citrato de trietilo  fr citrate de triéthyle  en triethyl citrate  cod E 1505  
117 correctiu de l'acidesa ca citrat de tripotassi terme pral.n m es citrato de tripotasio  fr citrate de tripotassium  en tripotassium citrate  cod E 332 ii)  
118 correctiu de l'acidesa ca citrat de trisodi terme pral.n m es citrato de trisodio  fr citrate de trisodium  en trisodium citrate  cod E 331 iii)  
119 correctiu de l'acidesa ca citrats de calci terme pral.n m pl es citratos de calcio  fr citrates de calcium  en calcium citrates  cod E 333  
120 correctiu de l'acidesa ca citrats de potassi terme pral.n m pl es citratos de potasio  fr citrates de potassium  en potassium citrates  cod E 332  
121 correctiu de l'acidesa ca citrats de sodi terme pral.n m pl es citratos de sodio  fr citrates de sodium  en sodium citrates  cod E 331  
122 colorant natural > porfirina ca clorofil·les terme pral.n f pl es clorofilas  fr chlorophylles  en chlorophylls  cod E 140 i)  
123 colorant natural > porfirina ca clorofil·les i clorofil·lines terme pral.n f pl es clorofilas y clorofilinas  fr chlorophylles et chlorophyllines  en chlorophylls and chlorophyllins  cod E 140  
124 colorant natural > porfirina ca clorofil·lines terme pral.n f pl es clorofilinas  fr chlorophyllines  en chlorophyllins  cod E 140 ii)  
125 enduridor ca clorur de calci terme pral.n m es cloruro de calcio  fr chlorure de calcium  en calcium chloride  cod E 509  
126 enduridor ca clorur de magnesi terme pral.n m es cloruro de magnesio  fr chlorure de magnésium  en magnesium chloride  cod E 511  
127 estabilitzador ca clorur de potassi terme pral.n m es cloruro de potasio  fr chlorure de potassium  en potassium chloride  cod E 508  
128 antioxidant ca clorur estannós terme pral.n m es cloruro de estaño  fr chlorure stanneux  en stannous chloride  cod E 512  
129 colorant natural > forbina ca complexos cúprics de clorofil·les terme pral.n m pl es complejos cúpricos de clorofilas  fr complexes cupriques de chlorophylles  en copper complexes of chlorophylls  cod E 141 i)  
130 colorant natural > forbina ca complexos cúprics de clorofil·les i clorofil·lines terme pral.n m pl es complejos cúpricos de clorofilas y clorofilinas  fr complexes cupriques de chlorophylles et chlorophyllines  en copper complexes of chlorophylls and chlorophyllins  cod E 141  
131 colorant natural > forbina ca complexos cúprics de clorofil·lines terme pral.n m pl es complejos cúpricos de clorofilinas  fr complexes cupriques de chlorophyllines  en copper complexes of chlorophyllins  cod E 141 ii)  
132 agent de recobriment ca copolímer d'acetat de vinil polivinilpirrolidona terme pral.n m es copolímero de acetato de vinilo/polivinilpirrolidona  fr copolymère d'acétate de vinyle et de polyvinylpyrrolidone  en polyvinylpyrrolidone-vinyl acetate copolymer  cod E 1208  
133 agent de recobriment ca copolímer d'empelt de polietilenglicol d'alcohol polivinílic terme pral.n m es copolímero de injerto de glicol de polietileno de alcohol polivinílico  fr copolymère greffé d'alcool polyvinylique et de polyéthylèneglycol  en polyvinyl alcohol- polyethylene glycol-graft-co-polymer  cod E 1209  
134 estabilitzador ca copolímer de metacrilat aniònic terme pral.n m es copolímero de metacrilato aniónico  fr copolymère de méthacrylate anionique  en anionic methacrylate copolymer  cod E 1207  
135 agent glaçador ca copolímer de metacrilat bàsic terme pral.n m es copolímero de metacrilato básico  fr copolymère méthacrylate basique  en basic methacrylate copolymer  cod E 1205  
136 estabilitzador ca copolímer de metacrilat neutre terme pral.n m es copolímero de metacrilato neutro  fr copolymère de méthacrylate neutre  en neutral methacrylate copolymer  cod E 1206  
137 colorant natural > dicinamoilmetànic ca curcumina terme pral.n f es curcumina  fr curcumine  en curcumin  cod E 100  
138 agent de suport ca diacetat de gliceril terme pral.n m ca diacetina terme pral.n f es diacetato de glicerilo  es diacetina  fr diacétate de glycéryle  fr diacétine  en diacetin  en glyceryl diacetate  cod E 1517  
139 conservant ca dicarbonat de dimetil terme pral.n m es dimetil dicarbonato  fr dicarbonate de diméthyle  en dimethyl dicarbonate  cod E 242  
140 correctiu de l'acidesa ca difosfat àcid de calci terme pral.n m ca difosfat càlcic de dihidrogen terme pral.n m es difosfato ácido de calcio  es difosfato cálcico de dihidrógeno  fr dihydrogénodiphosphate de calcium  fr diphosphate biacide de calcium  en calcium dihydrogen diphosphate  cod E 450 vii)  
141 correctiu de l'acidesa ca difosfat de dicalci terme pral.n m es difosfato de dicalcio  fr diphosphate de dicalcium  en dicalcium diphosphate  cod E 450 vi)  
142 correctiu de l'acidesa ca difosfat de disodi terme pral.n m es difosfato de disodio  fr diphosphate de disodium  en disodium diphosphate  cod E 450 i)  
143 correctiu de l'acidesa ca difosfat de tetrapotassi terme pral.n m es difosfato de tetrapotasio  fr diphosphate de tétrapotassium  en tetrapotassium diphosphate  cod E 450 v)  
144 correctiu de l'acidesa ca difosfat de tetrasodi terme pral.n m es difosfato de tetrasodio  fr diphosphate de tétrasodium  en tetrasodium diphosphate  cod E 450 iii)  
145 correctiu de l'acidesa ca difosfat de trisodi terme pral.n m es difosfato de trisodio  fr diphosphate de trisodium  en trisodium diphosphate  cod E 450 ii)  
146 correctiu de l'acidesa ca difosfats terme pral.n m pl es difosfatos  fr diphosphates  en diphosphates  cod E 450  
147 potenciador de gust ca diglutamat de calci terme pral.n m es diglutamato de calcio  fr diglutamate de calcium  en calcium diglutamate  cod E 623  
148 potenciador de gust ca diglutamat de magnesi terme pral.n m es diglutamato de magnesio  fr diglutamate de magnésium  en magnesium diglutamate  cod E 625  
149 antiescumejant ca dimetilpolisiloxà terme pral.n m es dimetilpolisiloxano  fr diméthylpolysiloxane  en dimethyl polysiloxane  cod E 900  
150 conservant ca diòxid de carboni terme pral.n m es dióxido de carbono  fr dioxyde de carbone  en carbon dioxide  cod E 290  
151 antiaglomerant ca diòxid de silici terme pral.n m es dióxido de silicio  fr dioxyde de silicium  en silicon dioxide  cod E 551  
152 antioxidant ca diòxid de sofre terme pral.n m es dióxido de azufre  fr dioxyde de soufre  en sulphur dioxide  cod E 220  
153 colorant natural per a superfícies > mineral ca diòxid de titani terme pral.n m es dióxido de titanio  fr dioxyde de titane  en titanium dioxide  cod E 171  
154 antioxidant ca (etilendiamino)tetracetat de calci i disodi terme pral.n m ca EDTA de calci i disodi sin. compl.n m es EDTA de disodio y calcio  es etilen-diamino-tetracetato de calcio y disodio  fr calcium disodium EDTA  fr éthylène-diamine-tétra-acétate de calcium disodium  en calcium disodium EDTA  en calcium disodium ethylene diamine tetra-acetate  en calcium disodium ethylenediaminetetraacetate  cod E 385  
155 antioxidant ca eritorbat de sodi terme pral.n m es eritorbato de sodio  fr erythorbate de sodium  en sodium erythorbate  cod E 316  
156 edulcorant de càrrega ca eritritol terme pral.n m es eritritol  fr erythritol  en erythritol  cod E 968  
157 colorant sintètic > xantènic ca eritrosina terme pral.n f es eritrosina  fr erythrosine  en erythrosine  cod E 127  
158 antioxidant ca estearat d'ascorbil terme pral.n m es estearato de ascorbilo  fr stéarate d'ascorbyle  en ascorbyl stearate  cod E 304 ii)  
159 emulsionant ca estearat de polioxietilè (40) terme pral.n m es estearato de polioxietileno (40)  fr stéarate de polyoxyéthylène (40)  en polyoxyethylene (40) stearate  cod E 431  
160 emulsionant ca estearoïl-2-lactilat de calci terme pral.n m es estearoil-2-lactilato de calcio  fr stéaroyl-2-lactylate de calcium  en calcium stearoyl-2-lactylate  cod E 482  
161 emulsionant ca estearoïl-2-lactilat de sodi terme pral.n m es estearoil-2-lactilato de sodio  fr stéaroyl-2-lactylate de sodium  en sodium stearoyl-2-lactylate  cod E 481  
162 emulsionant ca èsters acètics dels monoglicèrids i diglicèrids d'àcids grassos terme pral.n m pl es ésteres acéticos de los mono- y diglicéridos de los ácidos grasos  fr esters acétiques des mono- et diglycérides d'acides gras  en acetic acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids  cod E 472a  
163 emulsionant ca èsters cítrics dels monoglicèrids i diglicèrids d'àcids grassos terme pral.n m pl es ésteres cítricos de los mono- y diglicéridos de los ácidos grasos  fr esters citriques des mono- et diglycérides d'acides gras  en citric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids  cod E 472c  
164 emulsionant ca èsters d'1,2-propandiol d'àcids grassos terme pral.n m pl es ésteres de propano-1,2-diol de ácidos grasos  fr ester de propane-1,2-diol d'acides gras  en propane-1,2-diol esters of fatty acids  cod E 477  
165 agent de recobriment ca èsters d'àcid montànic terme pral.n m pl es ésteres de ácido montánico  fr esters de l'acide montanique  en montan acid esters  cod E 912  
166 antioxidant ca èsters d'àcids grassos d'àcid ascòrbic terme pral.n m pl es ésteres de ácidos grasos de ácido ascórbico  fr esters d'acides gras d'acide ascorbique  en fatty acid esters of ascorbic acid  cod E 304  
167 compensador de densitat ca èsters glicèrids de la colofònia de fusta terme pral.n m pl es ésteres glicéridos de la colofonia de madera  fr esters glycériques de résine de bois  en glycerol esters of wood rosin  cod E 445  
168 emulsionant ca èsters làctics dels monoglicèrids i diglicèrids d'àcids grassos terme pral.n m pl es ésteres lácticos de los mono- y diglicéridos de los ácidos grasos  fr esters lactiques des mono- et diglycérides d'acides gras  en lactic acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids  cod E 472b  
169 emulsionant ca èsters mixtos acètics i tartàrics dels monoglicèrids i diglicèrids d'àcids grassos terme pral.n m pl es ésteres mixtos acéticos y tartáricos de los mono- y diglicéridos de los ácidos grasos  fr esters mixtes acétiques et tartriques des mono- et diglycérides d'acides gras  en mixed acetic and tartaric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids  cod E 472f  
170 emulsionant ca èsters monoacetiltartàrics i diacetiltartàrics dels monoglicèrids i diglicèrids d'àcids grassos terme pral.n m pl es ésteres monoacetiltartáricos y diacetiltartáricos de los mono- y diglicéridos de los ácidos grasos  fr esters monoacétyltartriques et diacétyltartriques des mono- et diglycérides d'acides gras  en mono- and diacetyl tartaric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids  cod E 472e  
171 emulsionant ca èsters poliglicèrids d'àcids grassos terme pral.n m pl es ésteres poliglicéridos de los ácidos grasos  fr esters polyglycériques d'acides gras  en polyglycerol esters of fatty acids  cod E 475  
172 emulsionant ca èsters tartàrics dels monoglicèrids i diglicèrids d'àcids grassos terme pral.n m pl es ésteres tartáricos de los mono- y diglicéridos de los ácidos grasos  fr esters tartriques des mono- et diglycérides d'acides gras  en tartaric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids  cod E 472d  
173 conservant ca etil lauroïl arginat terme pral.n m es etil lauroil arginato  fr éthyl lauroyl arginate  en ethyl lauroyl arginate  cod E 243  
174 antiaglomerant ca etilcel·lulosa terme pral.n f es etilcelulosa  fr éthylcellulose  en ethylcellulose  cod E 462  
175 emulsionant ca etilmetilcel·lulosa terme pral.n f es etilmetilcelulosa  fr éthylméthylcellulose  en ethylmethylcellulose  cod E 465  
176 escumejant ca extracte de quil·laia terme pral.n m es extracto de quillay  fr extrait de quillaia  en quillaia extract  cod E 999  
177 antioxidant ca extracte ric en tocoferols terme pral.n m es extracto rico en tocoferoles  fr extrait riche en tocophérols  en tocopherol-rich extract  cod E 306  
178 antioxidant ca extractes de romaní terme pral.n m pl es extractos de romero  fr extraits de romarin  en extracts of rosemary  cod E 392  
179 antiaglomerant ca ferrocianur de calci terme pral.n m es ferrocianuro de calcio  fr ferrocyanure de calcium  en calcium ferrocyanide  cod E 538  
180 antiaglomerant ca ferrocianur de potassi terme pral.n m es ferrocianuro de potasio  fr ferrocyanure de potassium  en potassium ferrocyanide  cod E 536  
181 antiaglomerant ca ferrocianur de sodi terme pral.n m es ferrocianuro de sodio  fr ferrocyanure de sodium  en sodium ferrocyanide  cod E 535  
182 estabilitzador ca fitosterols rics en estigmasterol terme pral.n m pl es fitosteroles ricos en estigmasterol  fr phytostérols riches en stigmastérol  en stigmasterol-rich plant sterols  cod E 499  
183 correctiu de l'acidesa ca fosfat àcid de sodi i alumini terme pral.n m es fosfato ácido de sodio y aluminio  fr phosphate d'aluminium sodique acide  en acidic sodium aluminium phosphate  cod E 541  
184 agent de tractament de la farina ca fosfat de dicalci terme pral.n m es fosfato de dicalcio  fr phosphate de dicalcium  en dicalcium phosphate  cod E 341 ii)  
185 antiaglomerant ca fosfat de dimagnesi terme pral.n m es fosfato de dimagnesio  fr phosphate de dimagnésium  en dimagnesium phosphate  cod E 343 ii)  
186 emulsionant ca fosfat de dimidó terme pral.n m es fosfato de dialmidón  fr phosphate de diamidon  en distarch phosphate  cod E 1412  
187 emulsionant ca fosfat de dimidó acetilat terme pral.n m es fosfato acetilado de dialmidón  es fosfato de dialmidón acetilado  fr phosphate de diamidon acétylé  en acetylated distarch phosphate  cod E 1414  
188 emulsionant ca fosfat de dimidó fosfatat terme pral.n m es fosfato de dialmidón fosfatado  fr phosphate de diamidon phosphaté  en phosphated distarch phosphate  cod E 1413  
189 emulsionant ca fosfat de dimidó hidroxipropilat terme pral.n m es fosfato de dialmidón hidroxipropilado  es fosfato de hidroxipropil dialmidón  fr phosphate de diamidon hydroxypropylé  en hydroxypropyl distarch phosphate  cod E 1442  
190 correctiu de l'acidesa ca fosfat de dipotassi terme pral.n m es fosfato de dipotasio  fr phosphate de dipotassium  en dipotassium phosphate  cod E 340 ii)  
191 correctiu de l'acidesa ca fosfat de disodi terme pral.n m es fosfato de disodio  fr phosphate de disodium  en disodium phosphate  cod E 339 ii)  
192 agent de tractament de la farina ca fosfat de monocalci terme pral.n m es fosfato de monocalcio  fr phosphate de monocalcium  en monocalcium phosphate  cod E 341 i)  
193 antiaglomerant ca fosfat de monomagnesi terme pral.n m es fosfato de monomagnesio  fr phosphate de monomagnésium  en monomagnesium phosphate  cod E 343 i)  
194 emulsionant ca fosfat de monomidó terme pral.n m es fosfato de monoalmidón  fr phosphate de monoamidon  en monostarch phosphate  cod E 1410  
195 correctiu de l'acidesa ca fosfat de monopotassi terme pral.n m es fosfato de monopotasio  fr phosphate de monopotassium  en monopotassium phosphate  cod E 340 i)  
196 correctiu de l'acidesa ca fosfat de monosodi terme pral.n m es fosfato de monosodio  fr phosphate de monosodium  en monosodium phosphate  cod E 339 i)  
197 agent de tractament de la farina ca fosfat de tricalci terme pral.n m es fosfato de tricalcio  fr phosphate de tricalcium  en tricalcium phosphate  cod E 341 iii)  
198 correctiu de l'acidesa ca fosfat de tripotassi terme pral.n m es fosfato de tripotasio  fr phosphate de tripotassium  en tripotassium phosphate  cod E 340 iii)  
199 correctiu de l'acidesa ca fosfat de trisodi terme pral.n m es fosfato de trisodio  fr phosphate de trisodium  en trisodium phosphate  cod E 339 iii)  
200 emulsionant ca fosfàtids d'amoni terme pral.n m pl es fosfátidos de amonio  fr phosphatides d'ammonium  en ammonium phosphatides  cod E 442  
201 correctiu de l'acidesa ca fosfats de calci terme pral.n m pl es fosfatos de calcio  fr phosphates de calcium  en calcium phosphates  cod E 341  
202 correctiu de l'acidesa ca fosfats de magnesi terme pral.n m pl es fosfatos de magnesio  fr phosphates de magnésium  en magnesium phosphates  cod E 343  
203 correctiu de l'acidesa ca fosfats de potassi terme pral.n m pl es fosfatos de potasio  fr phosphates de potassium  en potassium phosphates  cod E 340  
204 correctiu de l'acidesa ca fosfats de sodi terme pral.n m pl es fosfatos de sodio  fr phosphates de sodium  en sodium phosphates  cod E 339  
205 antioxidant ca gal·lat d'octil terme pral.n m es galato de octilo  fr gallate d'octyle  en octyl gallate  cod E 311  
206 antioxidant ca gal·lat de dodecil terme pral.n m es galato de dodecilo  fr gallate de dodécyle  en dodecyl gallate  cod E 312  
207 antioxidant ca gal·lat de propil terme pral.n m es galato de propilo  fr gallate de propyle  en propyl gallate  cod E 310  
208 agent de càrrega ca glicerol terme pral.n m es glicerina  es glicerol  fr glycérol  en glycerol  cod E 422  
209 potenciador de gust ca glicina i la seva sal de sodi terme pral.n f es glicina y su sal de sodio  fr glycinate de sodium  en glycine and its sodium salt  cod E 640  
210 edulcorant intensiu ca glicòsids d'esteviol terme pral.n m pl es glicósidos de esteviol  fr glucosides de stéviol  en steviol glycosides  cod E 960  
211 emulsionant ca glucomannan de konjac terme pral.n m es glucomanano de konjac  fr glucomannane de konjac  en konjac glucomannan  cod E 425 ii)  
212 correctiu de l'acidesa ca gluconat de calci terme pral.n m es gluconato de calcio  fr gluconate de calcium  en calcium gluconate  cod E 578  
213 segrestant ca gluconat de potassi terme pral.n m es gluconato de potasio  fr gluconate de potassium  en potassium gluconate  cod E 577  
214 segrestant ca gluconat de sodi terme pral.n m es gluconato de sodio  fr gluconate de sodium  en sodium gluconate  cod E 576  
215 fixador de color ca gluconat ferrós terme pral.n m es gluconato ferroso  fr gluconate ferreux  en ferrous gluconate  cod E 579  
216 correctiu de l'acidesa ca δ-gluconolactona terme pral.n f es glucono-δ-lactona  es δ-gluconolactona  fr glucono-δ-lactone  fr δ-gluconolactone  en glucono-δ-lactone  en δ-gluconolactone  cod E 575  
217 potenciador de gust ca glutamat de monoamoni terme pral.n m es glutamato de monoamonio  fr glutamate de monoammonium  en monoammonium glutamate  cod E 624  
218 potenciador de gust ca glutamat de monopotassi terme pral.n m es glutamato de monopotasio  fr glutamate de monopotassium  en monopotassium glutamate  cod E 622  
219 potenciador de gust ca glutamat de monosodi terme pral.n m es glutamato de monosodio  fr glutamate de monosodium  en monosodium glutamate  cod E 621  
220 emulsionant ca goma aràbiga terme pral.n f es goma arábiga  fr gomme arabique  en acacia gum  en gum arabic  cod E 414  
221 estabilitzador ca goma aràbiga modificada amb àcid octenilsuccínic terme pral.n f es goma arábiga modificada con ácido octenilsuccínico  fr gomme arabique modifiée à l'acide octénylsuccinique  en succinic acid modified gum arabic  cod E 423  
222 emulsionant ca goma de càssia terme pral.n f es goma cassia  fr gomme cassia  en cassia gum  cod E 427  
223 emulsionant ca goma de garrofí terme pral.n f es goma garrofín  fr gomme de caroube  en locust bean gum  cod E 410  
224 emulsionant ca goma de guar terme pral.n f es goma guar  fr gomme de guar  en guar gum  cod E 412  
225 emulsionant ca goma de karaya terme pral.n f es goma karaya  fr gomme de karaya  en karaya gum  cod E 416  
226 espessidor ca goma de konjac terme pral.n f es goma de konjac  fr gomme de konjac  en konjac gum  cod E 425 i)  
227 espessidor ca goma de tara terme pral.n f es goma tara  fr gomme de tara  en tara gum  cod E 417  
228 emulsionant ca goma de tragacant terme pral.n f es goma tragacanto  fr gomme adragante  en tragacanth  cod E 413  
229 espessidor ca goma gellan terme pral.n f es goma gellan  fr gomme gellane  en gellan gum  cod E 418  
230 agent glaçador ca goma laca terme pral.n f es goma laca  es shellac  fr gomme laque  fr shellac  en shellac  cod E 904  
231 emulsionant ca goma xantana terme pral.n f es goma xantana  fr gomme de xanthane  en xanthan gum  cod E 415  
232 colorant sintètic > monoazoic ca groc ataronjat S terme pral.n m es amarillo anaranjado S  es amarillo ocaso FCF  fr jaune orangé S  fr jaune soleil FCF  en orange yellow S  en sunset yellow FCF  cod E 110  
233 colorant sintètic > quinonaftolònic ca groc de quinolina terme pral.n m es amarillo de quinoleína  fr jaune de quinoléine  en quinoline yellow  cod E 104  
234 potenciador de gust ca guanilat de calci terme pral.n m es guanilato de calcio  fr guanylate de calcium  en calcium guanylate  cod E 629  
235 potenciador de gust ca guanilat de dipotassi terme pral.n m es guanilato de dipotasio  fr guanylate de potassium  en dipotassium guanylate  cod E 628  
236 potenciador de gust ca guanilat de disodi terme pral.n m es guanilato de disodio  fr guanylate de sodium  en disodium guanylate  cod E 627  
237 gas d'envasament ca heli terme pral.n m es helio  fr hélium  en helium  cod E 939  
238 antiaglomerant ca hemicel·lulosa de soja terme pral.n f es hemicelulosa de soja  fr hémicellulose de soja  en soybean hemicellulose  cod E 426  
239 conservant ca hexametilentetramina terme pral.n f es hexametilentetramina  fr hexaméthylènetétramine  en hexamethylenetetramine  cod E 239  
240 antioxidant ca 4-hexilresorcinol terme pral.n m es 4-hexilresorcinol  fr 4-hexylrésorcinol  en 4-hexylresorcinol  cod E 586  
241 gas d'envasament ca hidrogen terme pral.n m es hidrógeno  fr hydrogène  en hydrogen  cod E 949  
242 correctiu de l'acidesa ca hidròxid d'amoni terme pral.n m es hidróxido de amonio  fr hydroxyde d'ammonium  en ammonium hydroxide  cod E 527  
243 correctiu de l'acidesa ca hidròxid de calci terme pral.n m es hidróxido de calcio  fr hydroxyde de calcium  en calcium hydroxide  cod E 526  
244 correctiu de l'acidesa ca hidròxid de magnesi terme pral.n m es hidróxido de magnesio  fr hydroxyde de magnésium  en magnesium hydroxide  cod E 528  
245 correctiu de l'acidesa ca hidròxid de potassi terme pral.n m es hidróxido de potasio  fr hydroxyde de potassium  en potassium hydroxide  cod E 525  
246 correctiu de l'acidesa ca hidròxid de sodi terme pral.n m es hidróxido de sodio  fr hydroxyde de sodium  en sodium hydroxide  cod E 524  
247 agent glaçador ca hidroxipropilcel·lulosa terme pral.n f es hidroxipropilcelulosa  fr hydroxypropylcellulose  en hydroxypropylcellulose  cod E 463  
248 emulsionant ca hidroxipropilmetilcel·lulosa terme pral.n f es hidroxipropilmetilcelulosa  fr hydroxypropylméthylcellulose  en hydroxypropylmethylcellulose  cod E 464  
249 colorant sintètic > indigoide ca indigotina terme pral.n f ca indi sin. compl.n m es carmín de índigo  es carmín índigo  es indigotina  fr indigotine  en indigo carmine  en indigotine  cod E 132  
250 potenciador de gust ca inosinat de calci terme pral.n m es inosinato de calcio  fr inosinate de calcium  en calcium inosinate  cod E 633  
251 potenciador de gust ca inosinat de dipotassi terme pral.n m es inosinato de dipotasio  fr inosinate de dipotassium  en dipotassium inosinate  cod E 632  
252 potenciador de gust ca inosinat de disodi terme pral.n m es inosinato de disodio  fr inosinate de disodium  en disodium inosinate  cod E 631  
253 estabilitzador ca invertasa terme pral.n f es invertasa  fr invertase  en invertase  cod E 1103  
254 gas propel·lent ca isobutà terme pral.n m es isobutano  fr isobutane  en isobutane  cod E 943b  
255 agent de càrrega ca isomalt terme pral.n m es isomalt  es isomaltitol  fr isomalt  en isomalt  cod E 953  
256 espessidor ca konjac terme pral.n m es konjac  fr konjac  en konjac  cod E 425  
257 agent de tractament de la farina ca L-cisteïna terme pral.n f es L-cisteína  fr L-cystéine  en L-cysteine  cod E 920  
258 agent de suport per a edulcorants de taula ca L-leucina terme pral.n f es L-leucina  fr L-leucine  en L-leucine  cod E 641  
259 agent de tractament de la farina ca lactat de calci terme pral.n m es lactato de calcio  fr lactate de calcium  en calcium lactate  cod E 327  
260 correctiu de l'acidesa ca lactat de potassi terme pral.n m es lactato de potasio  fr lactate de potassium  en potassium lactate  cod E 326  
261 correctiu de l'acidesa ca lactat de sodi terme pral.n m es lactato de sodio  fr lactate de sodium  en sodium lactate  cod E 325  
262 fixador de color ca lactat ferrós terme pral.n m es lactato ferroso  fr lactate ferreux  en ferrous lactate  cod E 585  
263 edulcorant de càrrega ca lactitol terme pral.n m es lactitol  fr lactitol  en lactitol  cod E 966  
264 emulsionant ca lecitines terme pral.n f pl es lecitinas  fr lécithines  en lecithins  cod E 322  
265 colorant natural > carotenoide ca licopè terme pral.n m es licopeno  fr lycopène  en lycopene  cod E 160d  
266 conservant ca lisozim terme pral.n m es lisozima  fr lysozyme  en lysozyme  cod E 1105  
267 colorant sintètic per a superfícies > monoazoic ca litolrubina BK terme pral.n f es litolrubina BK  fr lithol-rubine BK  en litholrubine BK  cod E 180  
268 colorant natural > xantofil·la ca luteïna terme pral.n f es luteína  fr lutéine  en lutein  cod E 161b  
269 correctiu de l'acidesa ca malat àcid de calci terme pral.n m es malato ácido de calcio  fr malate acide de calcium  en calcium hydrogen malate  cod E 352 ii)  
270 correctiu de l'acidesa ca malat àcid de sodi terme pral.n m es malato ácido de sodio  fr malate acide de sodium  en sodium hydrogen malate  cod E 350 ii)  
271 correctiu de l'acidesa ca malat de calci terme pral.n m es malato de calcio  fr malate de calcium  en calcium malate  cod E 352 i)  
272 correctiu de l'acidesa ca malat de potassi terme pral.n m es malato de potasio  fr malate de potassium  en potassium malate  cod E 351  
273 correctiu de l'acidesa ca malat de sodi terme pral.n m es malato de sodio  fr malate de sodium  en sodium malate  cod E 350 i)  
274 correctiu de l'acidesa ca malats de calci terme pral.n m pl es malatos de calcio  fr malates de calcium  en calcium malates  cod E 352  
275 correctiu de l'acidesa ca malats de sodi terme pral.n m pl es malatos de sodio  fr malates de sodium  en sodium malates  cod E 350  
276 agent de càrrega ca maltitol terme pral.n m es maltitol  fr maltitol  en maltitol  cod E 965 i)  
277 edulcorant de càrrega ca maltitols terme pral.n m pl es maltitoles  fr maltitols  en maltitols  cod E 965  
278 agent de càrrega ca mannitol terme pral.n m es manitol  fr mannitol  en mannitol  cod E 421  
279 colorant sintètic > diazoic ca marró HT terme pral.n m es marrón HT  es pardo HT  fr brun chocolat HT  en brown HT  cod E 155  
280 colorant natural > carotenoide ca mescla de carotens terme pral.n f es mezcla de carotenos  fr carotènes mélangés  en mixed carotenes  cod E 160a i)  
281 antioxidant ca metabisulfit de potassi terme pral.n m es metabisulfito de potasio  fr métabisulfite de potassium  en potassium metabisulphite  cod E 224  
282 agent de tractament de la farina ca metabisulfit de sodi terme pral.n m es metabisulfito de sodio  fr métabisulfite de sodium  en sodium metabisulphite  cod E 223  
283 emulsionant ca metilcel·lulosa terme pral.n f es metilcelulosa  fr méthylcellulose  en methylcellulose  cod E 461  
284 emulsionant ca midó acetilat terme pral.n m es almidón acetilado  fr amidon acétylé  en acetylated starch  cod E 1420  
285 emulsionant ca midó acetilat oxidat terme pral.n m es almidón acetilado oxidado  es almidón oxidado acetilado  fr amidon oxydé acétylé  en acetylated oxidised starch  cod E 1451  
286 emulsionant ca midó hidroxipropilat terme pral.n m es hidroxipropil almidón  fr amidon hydroxypropylé  en hydroxypropyl starch  cod E 1440  
287 emulsionant ca midó oxidat terme pral.n m es almidón oxidado  fr amidon oxydé  en oxidised starch  cod E 1404  
288 emulsionant ca monoestearat de sorbitan terme pral.n m es monoestearato de sorbitán  fr monostéarate de sorbitane  en sorbitan monostearate  cod E 491  
289 dispersant ca monoestearat de sorbitan polioxietilenat terme pral.n m ca polisorbat 60 sin. compl.n m es monoestearato de sorbitán polioxietilenado  es polisorbato 60  fr monostéarate de polyoxyéthylène de sorbitane  fr polysorbate 60  en polyoxyethylene sorbitan monostearate  en polysorbate 60  cod E 435  
290 emulsionant ca monoglicèrids i diglicèrids d'àcids grassos terme pral.n m pl es mono- y diglicéridos de los ácidos grasos  fr mono- et diglycérides d'acides gras  en mono- and diglycerides of fatty acids  cod E 471  
291 emulsionant ca monolaurat de sorbitan terme pral.n m es monolaurato de sorbitán  fr monolaurate de sorbitane  en sorbitan monolaurate  cod E 493  
292 dispersant ca monolaurat de sorbitan polioxietilenat terme pral.n m ca polisorbat 20 sin. compl.n m es monolaurato de sorbitán polioxietilenado  es polisorbato 20  fr monolaurate de polyoxyéthylène de sorbitane  fr polysorbate 20  en polyoxyethylene sorbitan monolaurate  en polysorbate 20  cod E 432  
293 emulsionant ca monooleat de sorbitan terme pral.n m es monooleato de sorbitán  fr monooléate de sorbitane  en sorbitan monooleate  cod E 494  
294 dispersant ca monooleat de sorbitan polioxietilenat terme pral.n m ca polisorbat 80 sin. compl.n m es monooleato de sorbitán polioxietilenado  es polisorbato 80  fr monooléate de polyoxyéthylène de sorbitane  fr polysorbate 80  en polyoxyethylene sorbitan monooleate  en polysorbate 80  cod E 433  
295 emulsionant ca monopalmitat de sorbitan terme pral.n m es monopalmitato de sorbitán  fr monopalmitate de sorbitane  en sorbitan monopalmitate  cod E 495  
296 dispersant ca monopalmitat de sorbitan polioxietilenat terme pral.n m ca polisorbat 40 sin. compl.n m es monopalmitato de sorbitán polioxietilenado  es polisorbato 40  fr monopalmitate de polyoxyéthylène de sorbitane  fr polysorbate 40  en polyoxyethylene sorbitan monopalmitate  en polysorbate 40  cod E 434  
297 conservant ca natamicina terme pral.n f es natamicina  fr natamycine  en natamycin  cod E 235  
298 colorant sintètic > diazoic ca negre brillant BN terme pral.n m ca negre PN terme pral.n m es negro brillante BN  es negro PN  fr noir brillant BN  fr noir PN  en black PN  en brilliant black BN  cod E 151  
299 edulcorant intensiu ca neohesperidina DC terme pral.n f ca neohesperidina dihidrocalcona sin. compl.n f es neohesperidina DC  es neohesperidina dihidrocalcona  fr néohespéridine DC  en neohesperidine DC  en neohesperidine dihydrochalcone  cod E 959  
300 edulcorant intensiu ca neotam terme pral.n m es neotamo  fr néotame  en neotame  cod E 961  
301 conservant ca nisina terme pral.n f es nisina  fr nisine  en nisin  cod E 234  
302 conservant ca nitrat de potassi terme pral.n m es nitrato de potasio  fr nitrate de potassium  en potassium nitrate  cod E 252  
303 conservant ca nitrat de sodi terme pral.n m es nitrato de sodio  fr nitrate de sodium  en sodium nitrate  cod E 251  
304 conservant ca nitrit de potassi terme pral.n m es nitrito de potasio  fr nitrite de potassium  en potassium nitrite  cod E 249  
305 conservant ca nitrit de sodi terme pral.n m es nitrito de sodio  fr nitrite de sodium  en sodium nitrite  cod E 250  
306 gas d'envasament ca nitrogen terme pral.n m es nitrógeno  fr azote  en nitrogen  cod E 941  
307 emulsionant ca octenilsuccinat alumínic de midó terme pral.n m es octenil succinato alumínico de almidón  fr octénylsuccinate d'aluminium et de l'amidon  en starch aluminium octenyl succinate  cod E 1452  
308 emulsionant ca octenilsuccinat sòdic de midó terme pral.n m es octenil succinato sódico de almidón  fr octénylsuccinate d'amidon sodique  en starch sodium octenyl succinate  cod E 1450  
309 emulsionant ca oli de soja oxidat tèrmicament i en interacció amb monoglicèrids i diglicèrids d'àcids grassos terme pral.n m es aceite de soja oxidado térmicamente y en interacción con mono- y diglicéridos de los ácidos grasos  fr huile de soja oxydée par chauffage avec des mono- et diglycérides d'acides gras  en thermally oxidised soybean oil interacted with mono- and diglycerides of fatty acids  cod E 479b  
310 colorant natural per a superfícies > inorgànic ca or terme pral.n m es oro  fr or  en gold  cod E 175  
311 agent de tractament de la farina ca òxid de calci terme pral.n m es óxido de calcio  fr oxyde de calcium  en calcium oxide  cod E 529  
312 antiaglomerant ca òxid de magnesi terme pral.n m es óxido de magnesio  fr oxyde de magnésium  en magnesium oxide  cod E 530  
313 gas d'envasament ca òxid nitrós terme pral.n m es óxido nitroso  fr oxyde nitreux  en nitrous oxide  cod E 942  
314 colorant natural per a superfícies > mineral ca òxids de ferro i hidròxids de ferro terme pral.n m pl es óxidos de hierro e hidróxidos de hierro  es óxidos e hidróxidos de hierro  fr oxydes et hydroxydes de fer  en iron oxides and hydroxides  cod E 172  
315 gas d'envasament ca oxigen terme pral.n m es oxígeno  fr oxygène  en oxygen  cod E 948  
316 conservant ca p-hidroxibenzoat d'etil terme pral.n m es etil p-hidroxibenzoato  es p-hidroxibenzoato de etilo  fr p-hydroxybenzoate d'éthyle  en ethyl p-hydroxybenzoate  cod E 214  
317 conservant ca p-hidroxibenzoat de metil terme pral.n m es metil p-hidroxibenzoato  es p-hidroxibenzoato de metilo  fr p-hydroxybenzoate de méthyle  en methyl p-hydroxybenzoate  cod E 218  
318 antioxidant ca palmitat d'ascorbil terme pral.n m es palmitato de ascorbilo  fr palmitate d'ascorbyle  en ascorbyl palmitate  cod E 304 i)  
319 emulsionant ca pectina terme pral.n f es pectina  fr pectine  en pectin  cod E 440 i)  
320 emulsionant ca pectina amidada terme pral.n f es pectina amidada  fr pectine amidée  en amidated pectin  cod E 440 ii)  
321 emulsionant ca pectines terme pral.n f pl es pectinas  fr pectines  en pectins  cod E 440  
322 colorant natural per a superfícies > inorgànic ca plata terme pral.n f es plata  fr argent  en silver  cod E 174  
323 agent glaçador ca poli-1-decè hidrogenat terme pral.n m es poli-1-deceno hidrogenado  fr poly-1-décène hydrogéné  en hydrogenated poly-1-decene  cod E 907  
324 estabilitzador ca poliaspartat de potassi terme pral.n m es poliaspartato de potasio  fr polyaspartate de potassium  en potassium polyaspartate  cod E 456  
325 agent de càrrega ca polidextrosa terme pral.n f es polidextrosa  fr polydextrose  en polydextrose  cod E 1200  
326 antiescumejant ca polietilenglicol 6000 terme pral.n m es polietilenglicol 6000  fr polyéthylèneglycol 6000  en polyethyleneglycol 6000  cod E 1521  
327 correctiu de l'acidesa ca polifosfat de calci terme pral.n m es polifosfato de calcio  fr polyphosphate de calcium  en calcium polyphosphate  cod E 452 iv)  
328 correctiu de l'acidesa ca polifosfat de potassi terme pral.n m es polifosfato de potasio  fr polyphosphate de potassium  en potassium polyphosphate  cod E 452 ii)  
329 correctiu de l'acidesa ca polifosfat de sodi terme pral.n m es polifosfato de sodio  fr polyphosphate de sodium  en sodium polyphosphate  cod E 452 i)  
330 correctiu de l'acidesa ca polifosfat doble de sodi i calci terme pral.n m es polifosfato doble de sodio y calcio  fr polyphosphate calco-sodique  en sodium calcium polyphosphate  cod E 452 iii)  
331 correctiu de l'acidesa ca polifosfats terme pral.n m pl es polifosfatos  fr polyphosphates  en polyphosphates  cod E 452  
332 emulsionant ca poliricinoleat de poligliceril terme pral.n m es polirricinoleato de poliglicerol  fr polyricinoléate de polyglycérol  en polyglycerol polyricinoleate  cod E 476  
333 dispersant ca triestearat de sorbitan polioxietilenat terme pral.n m ca polisorbat 65 sin. compl.n m es polisorbato 65  es triestearato de sorbitán polioxietilenado  fr polysorbate 65  fr tristéarate de polyoxyéthylène de sorbitane  en polyoxyethylene sorbitan tristearate  en polysorbate 65  cod E 436  
334 agent de càrrega ca polivinilpirrolidona terme pral.n f es polivinilpirrolidona  fr polyvinylpyrrolidone  en polyvinylpyrrolidone  cod E 1201  
335 estabilitzador ca polivinilpolipirrolidona terme pral.n f es polivinilpolipirrolidona  fr polyvinylpolypyrrolidone  en polyvinylpolypyrrolidone  cod E 1202  
336 colorant sintètic > monoazoic ca vermell de cotxinilla A terme pral.n m ca ponceau 4R sin. compl.n m es ponceau 4R  es punzó 4R  es rojo cochinilla A  fr ponceau 4R  fr rouge cochenille A  en cochineal red A  en ponceau 4R  cod E 124  
337 gas propel·lent ca propà terme pral.n m es propano  fr propane  en propane  cod E 944  
338 diluent d'aromes ca 1,2-propandiol terme pral.n m ca propilenglicol terme pral.n m es 1,2 propanodiol  es propano-1,2-diol  es propilenglicol  fr propane diol-1,2  fr propylèneglycol  en propane-1,2-diol  en propyleneglycol  cod E 1520  
339 conservant ca propionat de calci terme pral.n m es propionato de calcio  fr propionate de calcium  en calcium propionate  cod E 282  
340 conservant ca propionat de potassi terme pral.n m es propionato de potasio  fr propionate de potassium  en potassium propionate  cod E 283  
341 conservant ca propionat de sodi terme pral.n m es propionato de sodio  fr propionate de sodium  en sodium propionate  cod E 281  
342 agent glaçador ca pullulan terme pral.n m es pullulan  fr pullulane  en pullulan  cod E 1204  
343 colorant natural > isoal·loxazínic ca riboflavina terme pral.n f es riboflavina  fr riboflavine  en riboflavin  cod E 101 i)  
344 edulcorant intensiu ca sacarina i les seves sals de sodi, potassi i calci terme pral.n f es sacarina y sus sales de sodio, potasio y calcio  fr saccharine et ses sels de Na, K et Ca  en saccharin and its Na, K and Ca salts  cod E 954  
345 edulcorant intensiu ca sal d'aspartam-acesulfam terme pral.n f es sal de aspartamo-acesulfamo  fr sel d'aspartame-acésulfame  en salt of aspartame-acesulfame  cod E 962  
346 conservant ca sal sòdica del p-hidroxibenzoat d'etil terme pral.n f es etil p-hidroxibenzoato de sodio  es p-hidroxibenzoato de etilo de sodio  fr p-hydroxybenzoate d'éthyle de sodium  en sodium ethyl p-hydroxybenzoate  cod E 215  
347 conservant ca sal sòdica del p-hidroxibenzoat de metil terme pral.n f es metil p-hidroxibenzoato de sodio  es p-hidroxibenzoato de metilo de sodio  fr p-hydroxybenzoate de méthyle de sodium  en sodium methyl p-hydroxybenzoate  cod E 219  
348 antiaglomerant ca sals magnèsiques d'àcids grassos terme pral.n f pl es sales magnésicas de los ácidos grasos  fr sels de magnésium d'acides gras  en magnesium salts of fatty acids  cod E 470b  
349 antiaglomerant ca sals sòdiques, potàssiques i càlciques d'àcids grassos terme pral.n f pl es sales de sodio, de potasio y de calcio de los ácidos grasos  es sales sódicas, potásicas y cálcicas de los ácidos grasos  fr sels de sodium, de potassium et de calcium d'acides gras  en sodium, potassium and calcium salts of fatty acids  cod E 470a  
350 correctiu de l'acidesa ca sesquicarbonat de sodi terme pral.n m es sesquicarbonato de sodio  fr sesquicarbonate de sodium  en sodium sesquicarbonate  cod E 500 iii)  
351 antiaglomerant ca silicat d'alumini (caolí) terme pral.n m es silicato de aluminio (caolín)  fr silicate d'aluminium (kaolin)  en aluminium silicate (kaolin)  cod E 559  
352 antiaglomerant ca silicat de calci terme pral.n m es silicato de calcio  fr silicate de calcium  en calcium silicate  cod E 552  
353 antiaglomerant ca silicat de calci i alumini terme pral.n m es silicato de calcio y aluminio  fr silicate alumino-calcique  en calcium aluminium silicate  cod E 556  
354 antiaglomerant ca silicat de magnesi terme pral.n m es silicato de magnesio  fr silicate de magnésium  en magnesium silicate  cod E 553a i)  
355 agent de suport ca silicat de potassi i alumini terme pral.n m es silicato de potasio y aluminio  fr silicate alumino-potassique  en potassium aluminium silicate  cod E 555  
356 antiaglomerant ca silicat de sodi i alumini terme pral.n m es silicato de sodio y aluminio  fr silicate alumino-sodique  en sodium aluminium silicate  cod E 554  
357 conservant ca sorbat de calci terme pral.n m es sorbato de calcio  fr sorbate de calcium  en calcium sorbate  cod E 203  
358 conservant ca sorbat de potassi terme pral.n m es sorbato de potasio  fr sorbate de potassium  en potassium sorbate  cod E 202  
359 agent de càrrega ca sorbitol terme pral.n m es sorbitol  fr sorbitol  en sorbitol  cod E 420 i)  
360 agent de càrrega ca sorbitols terme pral.n m pl es sorbitoles  fr sorbitols  en sorbitols  cod E 420  
361 edulcorant intensiu ca sucralosa terme pral.n f es sucralosa  fr sucralose  en sucralose  cod E 955  
362 emulsionant ca sucroèsters d'àcids grassos terme pral.n m pl es sucroésteres de ácidos grasos  fr sucroesters d'acides gras  en sucrose esters of fatty acids  cod E 473  
363 emulsionant ca sucroglicèrids terme pral.n m pl es sucroglicéridos  fr sucroglycérides  en sucroglycerides  cod E 474  
364 correctiu de l'acidesa ca sulfat àcid de potassi terme pral.n m es sulfato ácido de potasio  fr sulfate acide de potassium  en potassium hydrogen sulphate  cod E 515 ii)  
365 correctiu de l'acidesa ca sulfat àcid de sodi terme pral.n m es sulfato ácido de sodio  fr sulfate acide de sodium  en sodium hydrogen sulphate  cod E 514 ii)  
366 antiaglomerant ca sulfat d'alumini terme pral.n m es sulfato de aluminio  fr sulfate d'aluminium  en aluminium sulphate  cod E 520  
367 agent de tractament de la farina ca sulfat d'amoni terme pral.n m es sulfato de amonio  fr sulfate d'ammonium  en ammonium sulphate  cod E 517  
368 agent de tractament de la farina ca sulfat de calci terme pral.n m es sulfato de calcio  fr sulfate de calcium  en calcium sulphate  cod E 516  
369 correctiu de l'acidesa ca sulfat de potassi terme pral.n m es sulfato de potasio  fr sulfate de potassium  en potassium sulphate  cod E 515 i)  
370 correctiu de l'acidesa ca sulfat de sodi terme pral.n m es sulfato de sodio  fr sulfate de sodium  en sodium sulphate  cod E 514 i)  
371 enduridor ca sulfat doble d'alumini i amoni terme pral.n m es sulfato de aluminio y amonio  es sulfato doble de aluminio y amonio  fr sulfate double d'aluminium et d'ammonium  en aluminium ammonium sulphate  cod E 523  
372 correctiu de l'acidesa ca sulfat doble d'alumini i potassi terme pral.n m es sulfato de aluminio y potasio  es sulfato doble de aluminio y potasio  fr sulfate double d'aluminium et de potassium  en aluminium potassium sulphate  cod E 522  
373 enduridor ca sulfat doble d'alumini i sodi terme pral.n m es sulfato de aluminio y sodio  es sulfato doble de aluminio y sodio  fr sulfate double d'aluminium et de sodium  en aluminium sodium sulphate  cod E 521  
374 correctiu de l'acidesa ca sulfats de potassi terme pral.n m pl es sulfatos de potasio  fr sulfates de potassium  en potassium sulphates  cod E 515  
375 correctiu de l'acidesa ca sulfats de sodi terme pral.n m pl es sulfatos de sodio  fr sulfates de sodium  en sodium sulphates  cod E 514  
376 antioxidant ca sulfit de calci terme pral.n m es sulfito de calcio  fr sulfite de calcium  en calcium sulphite  cod E 226  
377 antioxidant ca sulfit de sodi terme pral.n m es sulfito de sodio  fr sulfite de sodium  en sodium sulphite  cod E 221  
378 agent glaçador ca talc terme pral.n m es talco  fr talc  en talc  cod E 553b  
379 agent de tractament de la farina ca tartrat d'estearoïl terme pral.n m es tartrato de estearoilo  fr tartrate de stéaroyle  en stearoyl tartrate  cod E 483  
380 correctiu de l'acidesa ca tartrat de calci terme pral.n m es tartrato de calcio  fr tartrate de calcium  en calcium tartrate  cod E 354  
381 correctiu de l'acidesa ca tartrat de dipotassi terme pral.n m es tartrato de dipotasio  fr tartrate de dipotassium  en dipotassium tartrate  cod E 336 ii)  
382 correctiu de l'acidesa ca tartrat de disodi terme pral.n m es tartrato de disodio  fr tartrate de disodium  en disodium tartrate  cod E 335 ii)  
383 antiaglomerant en la sal i els succedanis de la sal ca tartrat de ferro terme pral.n m es tartrato de hierro  fr tartrate de fer  en iron tartrate  cod E 534  
384 correctiu de l'acidesa ca tartrat de monopotassi terme pral.n m es tartrato de monopotasio  fr tartrate de monopotassium  en monopotassium tartrate  cod E 336 i)  
385 correctiu de l'acidesa ca tartrat de monosodi terme pral.n m es tartrato de monosodio  fr tartrate de monosodium  en monosodium tartrate  cod E 335 i)  
386 correctiu de l'acidesa ca tartrat doble de sodi i potassi terme pral.n m es tartrato doble de sodio y potasio  fr tartrate double de sodium et de potassium  en potassium sodium tartrate  cod E 337  
387 estabilitzador ca tartrats de potassi terme pral.n m pl es tartratos de potasio  fr tartrates de potassium  en potassium tartrates  cod E 336  
388 estabilitzador ca tartrats de sodi terme pral.n m pl es tartratos de sodio  fr tartrates de sodium  en sodium tartrates  cod E 335  
389 colorant sintètic > monoazoic ca tartrazina terme pral.n f es tartracina  es tartrazina  fr tartrazine  en tartrazine  cod E 102  
390 edulcorant intensiu ca taumatina terme pral.n f es taumatina  fr thaumatine  en thaumatin  cod E 957  
391 antioxidant ca tertbutilhidroquinona terme pral.n f ca TBHQ siglan f es terbutilhidroquinona  es TBHQ  fr butylhydroquinone tertiaire  fr BHQT  en tertiary-butylhydroquinone  en TBHQ  cod E 319  
392 conservant ca tetraborat de sodi (bòrax) terme pral.n m es tetraborato de sodio (bórax)  fr tétraborate de sodium (borax)  en sodium tetraborate (borax)  cod E 285  
393 antioxidant ca γ-tocoferol terme pral.n m es γ-tocoferol  fr γ-tocophérol  en γ-tocopherol  cod E 308  
394 antioxidant ca δ-tocoferol terme pral.n m es δ-tocoferol  fr δ-tocophérol  en δ-tocopherol  cod E 309  
395 antioxidant ca α-tocoferol terme pral.n m es α-tocoferol  fr α-tocophérol  en α-tocopherol  cod E 307  
396 diluent d'aromes ca triacetat de gliceril terme pral.n m ca triacetina terme pral.n f es triacetato de glicerilo  es triacetina  fr triacétate de glycéryle  fr triacétine  en glyceryl triacetate  en triacetin  cod E 1518  
397 emulsionant ca triestearat de sorbitan terme pral.n m es triestearato de sorbitán  fr tristéarate de sorbitane  en sorbitan tristearate  cod E 492  
398 correctiu de l'acidesa ca trifosfat de pentapotassi terme pral.n m es trifosfato de pentapotasio  fr triphosphate de pentapotassium  en pentapotassium triphosphate  cod E 451 ii)  
399 correctiu de l'acidesa ca trifosfat de pentasodi terme pral.n m es trifosfato de pentasodio  fr triphosphate de pentasodium  en pentasodium triphosphate  cod E 451 i)  
400 correctiu de l'acidesa ca trifosfats terme pral.n m pl es trifosfatos  fr triphosphates  en triphosphates  cod E 451  
401 antiaglomerant ca trisilicat de magnesi terme pral.n m es trisilicato de magnesio  fr trisilicate de magnésium  en magnesium trisilicate  cod E 553a ii)  
402 colorant sintètic > triarilmetànic ca verd S terme pral.n m ca verd àcid brillant BS sin. compl.n m ca verd brillant sin. compl.n m es verde ácido brillante BS  es verde lisamina  es verde S  fr vert S  en green S  cod E 142  
403 colorant sintètic ca vermell 2G terme pral.n m es rojo 2G  fr rouge 2G  en red 2G  cod E 128  
404 colorant sintètic > monoazoic ca vermell allura AC terme pral.n m es rojo allura AC  fr rouge allura  en allura red AC  cod E 129  
405 agent de càrrega ca xarop de maltitol terme pral.n m es jarabe de maltitol  fr sirop de maltitol  en maltitol syrup  cod E 965 ii)  
406 edulcorant de càrrega ca xarop de poliglicitol terme pral.n m es jarabe de poliglicitol  fr sirop de polyglicitol  en polyglycitol syrup  cod E 964  
407 agent de càrrega ca xarop de sorbitol terme pral.n m es jarabe de sorbitol  fr sirop de sorbitol  en sorbitol syrup  cod E 420 ii)  
408 agent de càrrega ca xilitol terme pral.n m es xilitol  fr xylitol  en xylitol  cod E 967