Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 conceptes generals ca atenció centrada en la persona terme pral.n f ca ACP siglan f es atención centrada en la persona  en person-centred care  
2 instruments ca actius comunitaris terme pral.n m pl es activos comunitarios  en community assets  
3 conceptes generals ca atenció terme pral.n f es atención  es cuidados  en care  
4 model d'atenció ca atenció 7×24 terme pral.n f es atención 7×24  en 24/7 care  
5 model d'atenció ca atenció compartida terme pral.n f es atención compartida  en collaborative care  en shared care  
6 model d'atenció ca atenció continuada terme pral.n f es atención continuada  es cuidados continuos  en continuing care  en ongoing care  
7 instruments ca atenció de llarga durada terme pral.n f es asistencia de larga duración  es atención de larga duración  es cuidados de larga duración  en long-term care  
8 instruments ca atenció domiciliària terme pral.n f es asistencia a domicilio  es asistencia domiciliaria  es atención a domicilio  es atención domiciliaria  en domiciliary care  
9 model d'atenció ca atenció en les transicions terme pral.n f es atención transicional  en transitional care  
10 instruments ca atenció especialitzada terme pral.n f es atención especializada  en secondary care  en specialised care  en tertiary care  
11 conceptes generals ca atenció integrada terme pral.n f ca atenció sociosanitària sin. compl.n f es atención integrada  es atención sociosanitaria  en integrated care  
12 conceptes generals ca atenció integral terme pral.n f es atención integral  en integral care  
13 instruments ca atenció intermèdia terme pral.n f es atención intermedia  es cuidados intermedios  en intermediate care  
14 instruments ca atenció no presencial terme pral.n f es atención no presencial  en non-presential care  
15 model d'atenció ca atenció personalitzada terme pral.n f es atención personalizada  en personalised care  
16 model d'atenció ca atenció preventiva terme pral.n f es atención preventiva  en preventive care  
17 instruments ca atenció primària terme pral.n f es atención primaria  en primary care  
18 model d'atenció ca atenció proactiva terme pral.n f es atención proactiva  es cuidados proactivos  en proactive care  
19 instruments ca autocura terme pral.n f es autocuidado  es cuidados personales  en self-care  
20 persones > atributs intrínsecs ca autodeterminació terme pral.n f es autodeterminación  en self-determination  
21 persones > situacions personals ca autonomia terme pral.n f ca autonomia personal terme pral.n f es autonomía  es autonomía personal  en autonomy  en individual autonomy  en personal autonomy  
22 conceptes generals ca benestar terme pral.n m es bienestar  en welfare  en well-being  
23 persones > atributs intrínsecs ca capacitat terme pral.n f es capacidad  en capacity  
24 persones > situacions personals ca complexitat terme pral.n f es complejidad  en complex situation  en complexity  
25 model d'atenció ca continuïtat assistencial terme pral.n f ca contínuum assistencial sin. compl.n m es continuidad asistencial  en continuity of care  en continuum of care  
26 persones > atributs intrínsecs ca creença terme pral.n f es creencia  en belief  
27 persones > situacions personals ca cronicitat terme pral.n f es cronicidad  en chronicity  
28 persones > subjectes ca cuidador | cuidadora terme pral.n m, f es cuidador | cuidadora  en care-giver  en caregiver  en carer  
29 model d'atenció ca decisió compartida terme pral.n f es decisión compartida  en shared decision  
30 persones > situacions personals ca dependència terme pral.n f es dependencia  en dependency  
31 persones > atributs intrínsecs ca dignitat terme pral.n f es dignidad  en dignity  
32 model d'atenció ca dimensió comunitària terme pral.n f es dimensión comunitaria  en community approach  en community-based approach  
33 persones > situacions personals ca discapacitat terme pral.n f es discapacidad  en disability  
34 persones > atributs intrínsecs ca empoderament terme pral.n m es capacitación  es empoderamiento  es fortalecimiento  es potenciación  en empowerment  
35 model d'atenció ca enfocament interdisciplinari terme pral.n m es enfoque interdisciplinar  es enfoque interdisciplinario  en interdisciplinary approach  
36 model d'atenció ca enfocament multidisciplinari terme pral.n m es enfoque multidisciplinar  es enfoque multidisciplinario  en multidisciplinary approach  
37 conceptes generals ca envelliment actiu terme pral.n m ca envelliment saludable terme pral.n m es envejecimiento activo  es envejecimiento saludable  es vejez activa  en active aging  en successful aging  
38 conceptes generals ca experiència d'atenció terme pral.n f es experiencia de atención  es experiencia en la atención  en care experience  en experience of care  
39 persones > impactes personals ca factor de risc terme pral.n m es factor de riesgo  en risk factor  
40 persones > situacions personals ca fragilitat terme pral.n f es fragilidad  en fragility  
41 model d'atenció ca gestió de cas terme pral.n f es gestión de caso  es gestión de casos  es gestión por casos  es manejo de casos  en case management  
42 instruments ca governança territorial terme pral.n f es gobernanza territorial  en territorial governance  
43 instruments ca guia de pràctica clínica terme pral.n f ca GPC siglan f es guía de práctica clínica  es GPC  en clinical guideline  en clinical practice guidelines  en practice guideline  en CPG  
44 instruments ca història clínica i social compartida terme pral.n f ca HCSC siglan f es historia clínica y social compartida  en integrated electronic health record  
45 persones > situacions personals ca malaltia crònica avançada terme pral.n f ca MACA siglan f es enfermedad crónica avanzada  en end stage chronic disease  en end-stage chronic disease  
46 persones > situacions personals ca malaltia crònica terme pral.n f es enfermedad crónica  en chronic disease  
47 model d'atenció ca model d'atenció terme pral.n m es modelo de atención  en care model  en model of care  
48 persones > impactes personals ca necessitat terme pral.n f ca necessitat d'atenció terme pral.n f es necesidad  en necessity  en need  
49 persones > situacions personals ca necessitat complexa terme pral.n f ca necessitat d'atenció complexa terme pral.n f es necesidad compleja  en complex need  
50 persones > subjectes ca pacient terme pral.n m, f es paciente  en patient  
51 persones > subjectes ca pacient crònic | pacient crònica terme pral.n m, f es paciente crónico | paciente crónica  en chronic care patient  en chronic patient  
52 persones > subjectes ca pacient crònic complex | pacient crònica complexa terme pral.n m, f ca PCC siglan m, f es paciente crónico complejo | paciente crónica compleja  en chronic complex patient  en complex chronic patient  en multimorbid chronic patient  en patient with multichronic conditions  
53 persones > subjectes ca pacient expert | pacient experta terme pral.n m, f es paciente experto | paciente experta  en expert patient  
54 instruments ca planificació de decisions anticipades terme pral.n m ca PDA siglan m es plan de decisiones anticipadas  en advance care planning  
55 persones > subjectes ca persona amb necessitats d’atenció social complexes terme pral.n f ca PNASC siglan f en person with complex social care needs  
56 instruments ca pla d'atenció compartit terme pral.n m es plan de atención compartido  en shared care plan  
57 instruments ca pla funcional d'atenció integrada terme pral.n m
58 instruments ca planificació de l'alta terme pral.n f es planificación del alta  en discharge planning  
59 persones > impactes personals ca població de risc terme pral.n f ca població vulnerable sin. compl.n f es grupo de riesgo  es población de riesgo  es población en situación de riesgo  es población expuesta  es población vulnerable  en at-risk population  en population at risk  en risk group  en risk population  en group at risk  
60 persones > atributs intrínsecs ca preferència terme pral.n f es preferencia  es preferencia en salud  en health preference  
61 conceptes generals ca problema crònic terme pral.n m es problema crónico  en chronic condition  
62 persones > situacions personals ca problema de salut terme pral.n m es problema de salud  en health problem  
63 persones > situacions personals ca problema social terme pral.n m es problema social  en social problem  
64 model d'atenció ca professional de referència terme pral.n m, f es profesional de referencia  en healthcare provider  
65 model d'atenció ca professional expert | professional experta terme pral.n m, f es profesional experto | profesional experta  en expert professional  
66 persones > atributs intrínsecs ca projecte de vida terme pral.n m ca projecte vital terme pral.n m es proyecto vital  
67 conceptes generals ca qualitat de vida terme pral.n f ca QV siglan f es calidad de vida  es CV  en quality of life  en QOL  
68 instruments ca ruta assistencial terme pral.n f ca via clínica terme pral.n f es vía clínica  en clinical pathway  
69 conceptes generals ca salut terme pral.n f es salud  en health  
70 instruments ca transició assistencial terme pral.n f es transición asistencial  en care transition  en transfer of care  
71 persones > atributs intrínsecs ca valor terme pral.n m es valor  en value  
72 instruments ca valoració compartida terme pral.n f es valoración compartida  en shared assessment  
73 instruments ca valoració integral terme pral.n f es valoración integral  en comprehensive assessment  
74 persones > situacions personals ca vulnerabilitat social terme pral.n f es vulnerabilidad social  en social vulnerability  
75 instruments ca xarxa de suport terme pral.n f ca xarxa social de suport terme pral.n f es red social  en social network