Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 atletisme ca 10 km marxa terme pral.n m pl ca prova de 10 km marxa sin. compl.n f es 10 km marcha  fr 10 km marche  en 10km walk  
2 atletisme ca 20 km marxa terme pral.n m pl ca prova de 20 km marxa sin. compl.n f es 20 km marcha  fr 20 km marche  en 20km walk  
3 atletisme ca 50 km marxa terme pral.n m pl ca prova de 50 km marxa sin. compl.n f es 50 km marcha  fr 50 km marche  en 50km walk  
4 atletisme ca 100 m llisos terme pral.n m pl ca cursa de 100 m llisos sin. compl.n f es 100 m lisos  fr 100 m  en 100m  
5 atletisme ca 100 m tanques terme pral.n m pl ca cursa de 100 m tanques sin. compl.n f es 100 m vallas  fr 100 m haies  en 100m hurdles  
6 atletisme ca 110 m tanques terme pral.n m pl ca cursa de 110 m tanques sin. compl.n f es 110 m vallas  fr 110 m haies  en 110m hurdles  
7 atletisme ca 200 m llisos terme pral.n m pl ca cursa de 200 m sin. compl.n f es 200 m lisos  fr 200 m  en 200m  
8 atletisme ca 400 m llisos terme pral.n m pl ca cursa de 400 m llisos sin. compl.n f es 400 m lisos  fr 400 m  en 400m  
9 atletisme ca 400 m tanques terme pral.n m pl ca cursa de 400 m tanques sin. compl.n f es 400 m vallas  fr 400 m haies  en 400m hurdles  
10 atletisme ca 800 m llisos terme pral.n m pl ca cursa de 800 m sin. compl.n f es 800 m lisos  fr 800 m  en 800m  
11 atletisme ca 1.500 m llisos terme pral.n m pl ca cursa de 1.500 m sin. compl.n f es 1.500 m lisos  fr 1 500 m  en 1,500m  
12 atletisme ca 3.000 m llisos terme pral.n m pl ca cursa de 3.000 m llisos sin. compl.n f es 3.000 m lisos  fr 3 000 m  en 3,000m  
13 atletisme ca 3.000 m obstacles terme pral.n m pl ca cursa de 3.000 m obstacles sin. compl.n f es 3.000 m obstáculos  fr 3 000 m steeple  en 3,000m steeplechase  
14 atletisme ca 5.000 m llisos terme pral.n m pl ca cursa de 5.000 m sin. compl.n f es 5.000 m lisos  fr 5 000 m  en 5,000m  
15 atletisme ca 10.000 m llisos terme pral.n m pl ca cursa de 10.000 m sin. compl.n f es 10.000 m lisos  fr 10 000 m  en 10,000m  
16 atletisme ca abatre terme pral.v tr es derribar  fr renverser  en knock down, to  
17 atletisme ca acceleració terme pral.n f es aceleración  fr accélération  en acceleration  
18 atletisme ca accelerar el ritme terme pral.v intr es acelerar el ritmo  es acelerar el tren  fr accélérer la cadence  en increase the stride rate, to  
19 atletisme ca adjunt del jutge d'arribada | adjunta del jutge d'arribada terme pral.n m, f es auxiliar del juez de llegada  fr commissaire  en judge's steward  
20 atletisme ca adjunt del jutge de sortida | adjunta del jutge de sortida terme pral.n m, f es adjunto del juez de salida  fr starter de rappel  en recaller  
21 atletisme ca presa terme pral.n f ca agafada sin. compl.n f es toma  fr prise  en grip  
22 atletisme ca agrimensor | agrimensora terme pral.n m, f es agrimensor  fr géomètre  en surveyor  
23 atletisme ca ajudant del jutge de sortida | ajudanta del jutge de sortida terme pral.n m, f ca auxiliar del jutge de sortida terme pral.n m, f es auxiliar del juez de salida  es ayudante del juez de salida  es starter adjunto  fr aide-starter  fr assistant du starter  fr starter adjoint  en assistant starter  en starter's assistant  
24 atletisme ca alçada terme pral.n f es altura  fr hauteur  en height  
25 atletisme ca alçada inicial terme pral.n f ca alçada mínima sin. compl.n f es altura inicial  es altura mínima  fr hauteur initiale  fr hauteur minime  en initial height  en minimum height  
26 atletisme ca alçada màxima terme pral.n f ca fletxa sin. compl.n f es altura máxima  fr flèche  en high point  
27 atletisme ca allisador d'arena terme pral.n m es nivelador de arena  fr râteau d'aplanissement  en sand leveller  
28 atletisme ca als vostres llocs! terme pral.interj es ¡a sus puestos!  fr à vos marques!  en on your marks!  
29 atletisme ca mesurament terme pral.n m ca amidament sin. compl.n m es medición  fr mesurage  fr mesure  en measurement  
30 atletisme ca mesurar terme pral.v tr ca amidar sin. compl.v tr es medir  fr mesurer  en measure, to  
31 atletisme ca amonestació terme pral.n f es advertencia  es amonestación  fr avertissement  en warning  
32 atletisme ca amonestar terme pral.v tr es amonestar  fr avertir  en caution, to  
33 atletisme ca anemòmetre terme pral.n m es anemómetro  fr anémomètre  en anemometer  en wind gauge  
34 atletisme ca angle d'apropament terme pral.n m es ángulo de acercamiento  fr angle d'approche  en angle of approach  
35 atletisme ca angle d'impuls terme pral.n m es ángulo de impulso  fr angle d'appel  en angle of the take-off  
36 atletisme ca angle de projecció terme pral.n m es ángulo de proyección  en angle of release  
37 atletisme ca anotador de voltes | anotadora de voltes terme pral.n m, f es anotador de vueltas  es contador de vueltas  fr compteur de tours  en lap scorer  
38 atletisme ca ansa del martell terme pral.n f ca nansa del martell terme pral.n f es asa del martillo  es empuñadura del martillo  fr poignée du marteau  en hammer handle  
39 atletisme ca arc de llançament terme pral.n m es arco de lanzamiento  fr arc de lancement  en throwing arc  
40 atletisme ca arribada terme pral.n f es llegada  fr arrivée  en finish  
41 atletisme ca arribada igualada terme pral.n f es llegada apretada  fr arrivée serrée  en close finish  en tight finish  
42 atletisme ca arrossegar terme pral.v tr es arrastrar  fr traîner  en trail, to  
43 atletisme ca artefacte terme pral.n m es artefacto  fr engin  en implement  
44 atletisme ca Associació Internacional de Federacions d'Atletisme terme pral.n f ca IAAF siglan f es Asociación Internacional de Federaciones Atléticas  es IAAF  fr Association Internationale des Fédérations d'Athlétisme  fr IAAF  en International Association of Athletics Federations  en IAAF  
45 atletisme ca asta terme pral.n f es asta  fr hampe  en shaft  
46 atletisme ca atac terme pral.n m es ataque  fr attaque  en attack  
47 atletisme ca atacar terme pral.v intr es atacar  fr attaquer  en attack, to  
48 atletisme ca atacar terme pral.v tr es atacar  fr attaquer  en attack, to  
49 atletisme ca atleta terme pral.n m, f es atleta  fr athlète  en athlete  en track and field athlete  en track man [m]  en track woman [f]  
50 atletisme ca atlètic -a terme pral.adj es atlético  fr athlétique  en athletic  
51 atletisme ca atletisme terme pral.n m es atletismo  fr athlétisme  en athletics  en track and field  
52 atletisme ca atrapar terme pral.v tr es alcanzar  es atrapar  es capturar  fr attraper  fr rattraper  en catch up, to  en take, to  
53 atletisme ca avançar terme pral.v tr es adelantar  fr dépasser  fr passer  en overtake, to  en pass, to  
54 atletisme ca balanceig terme pral.n m es balanceo  es penduleo  fr fouetté  en side to side  en swing  en waggle  
55 atletisme ca bandera blanca terme pral.n f es bandera blanca  fr drapeau blanc  fr fanion blanc  en white flag  
56 atletisme ca bandera de límit de zona terme pral.n f es bandera de límite de zona  fr drapeau de limite de zone  en zone-limit flag  
57 atletisme ca bandera de sector terme pral.n f es banderín de sector  fr fanion de secteur  en sector flag  
58 atletisme ca bandera vermella terme pral.n f es bandera roja  fr drapeau rouge  fr fanion rouge  en red flag  
59 atletisme ca banderó terme pral.n m es banderín  fr fanion  en flag  
60 atletisme ca batuda terme pral.n f es batida  fr appel  
61 atletisme ca blocs de sortida terme pral.n m pl es tacos de salida  fr blocs de départ  en starting block  
62 atletisme ca bloqueig terme pral.n m es bloqueo  fr blocage  en foot plant  
63 atletisme ca braçal terme pral.n m es brazalete  fr brassard  en armband  en badge  
64 atletisme ca cable del martell terme pral.n m es cable del martillo  fr filin du marteau  en hammer wire  
65 atletisme ca caiguda terme pral.n f es caída  fr chute  en landing  
66 atletisme ca caixetí terme pral.n m es cajetín  fr bac d'appel  en planting box  
67 atletisme ca cama d'atac terme pral.n f es pierna de ataque  fr jambe d'attaque  en leading leg  
68 atletisme ca cama d'impuls terme pral.n f es pierna de impulso  fr jambe d'appel  en take-off leg  
69 atletisme ca cama morta terme pral.n f ca cama lliure sin. compl.n f es pierna libre  es pierna muerta  fr jambe libre  fr jambe morte  en free leg  en sleeping leg  en swinging leg  
70 atletisme ca cambra de requeriments terme pral.n f es cámara de llamadas  fr chambre d'appel  en call room  en marshalling area  
71 atletisme ca camp terme pral.n m es campo  fr arène  en arena  
72 atletisme ca cros terme pral.n m ca camp a través sin. compl.n m es campo a través  es cross  fr cross  fr cross-country  en cross-country  
73 atletisme ca campana terme pral.n f es campana  fr cloche  en bell  
74 atletisme ca canvi de ritme terme pral.n m ca canvi de velocitat sin. compl.n m es cambio de paso  es cambio de ritmo  es cambio de velocidad  fr changement d'allure  fr changement de rythme  fr changement de vitesse  en change of pace  en change of speed  en pace variation  
75 atletisme ca cap de cronometradors terme pral.n m, f es cronometrador-jefe  fr chef-chronométreur  en chief timekeeper  
76 atletisme ca cap de jutges d'arribada terme pral.n m, f es jefe de jueces de llegada  es juez principal de llegada  fr chef des juges à l'arrivée  en chief finish judge  
77 atletisme ca cap de pista terme pral.n m, f ca delegat de camp | delegada de camp terme pral.n m, f es delegado de campo  es jefe de pista  es jefe del terreno  fr chef de piste  fr chef de terrain  fr commissaire de piste  fr commissaire du terrain  en chief of course  en floor manager  en marshal  en piste manager  en track manager  en track umpire  
78 atletisme ca cap del martell terme pral.n m es cabeza del martillo  fr tête du marteau  en hammer head  
79 atletisme ca carrer terme pral.n m es calle  fr couloir  en lane  en track  
80 atletisme ca carrer d'arribada terme pral.n m es calle de llegada  en finish lane  
81 atletisme ca carrer exterior terme pral.n m es calle exterior  fr couloir extérieur  en outside lane  
82 atletisme ca carrer interior terme pral.n m es calle interior  fr couloir intérieur  en inner lane  en inside line  
83 atletisme ca pista lliure terme pral.n f ca carrer lliure sin. compl.n m es pista libre  
84 atletisme ca cursa terme pral.n f ca carrera sin. compl.n f es carrera  fr course  en race  
85 atletisme ca cursa terme pral.n f ca carrera sin. compl.n f ca correguda sin. compl.n f es carrera  fr course  en race  
86 atletisme ca categoria femenina terme pral.n f es categoría femenina  fr catégorie dames  fr catégorie féminine  en ladie's class  en women's category  en women's class  
87 atletisme ca categoria masculina terme pral.n f es categoría masculina  fr catégorie messieurs  en gentlemen's class  en men's category  en men's class  
88 atletisme ca cenyir-se a la corda terme pral.v intr pron es ceñirse a la cuerda  fr rabattre à la corde, se  en hug the curb, to  
89 atletisme ca cercle de disc terme pral.n m es círculo de disco  fr aire d'élan du disque  fr cercle de lancement de disque  en discus circle  
90 atletisme ca cercle de llançament terme pral.n m es círculo de lanzamiento  fr cercle de lancer  en throwing circle  
91 atletisme ca cercle de martell terme pral.n m es círculo de lanzamiento del martillo  es círculo de martillo  fr aire d'élan du marteau  fr cercle de lancement du marteau  en hammer circle  
92 atletisme ca cercle de pes terme pral.n m es círculo de peso  fr aire d'élan du poids  fr cercle de lancement du poids  en shot circle  
93 atletisme ca cèrcol metàl·lic terme pral.n m es aro metálico  fr bande de fer  fr cercle de métal  en iron band  
94 atletisme ca cinta mètrica terme pral.n f es cinta métrica  fr ruban de mesure  en measuring tape  
95 atletisme ca circuit terme pral.n m es circuito  fr circuit  en circuit  
96 atletisme ca classificació terme pral.n f es clasificación  fr classement  en classification  
97 atletisme ca clau terme pral.n m es clavo  fr pointe  en spike  
98 atletisme ca clavar la perxa terme pral.v intr es introducir la pértiga  fr piquer de la perche  en plant the pole, to  
99 atletisme ca compensació terme pral.n f ca decalatge terme pral.n m es compensación  es decalaje  fr décalage  
100 atletisme ca competició terme pral.n f es competición  fr compétition  en competition  en meet  
101 atletisme ca competició de concurs terme pral.n f es competición de concurso  fr concours  en field events  
102 atletisme ca competició de qualificació terme pral.n f es competición de calificación  fr compétition de qualification  en qualifying competition  
103 atletisme ca comptavoltes terme pral.n m es cuenta-vueltas  fr compte-tours  en lap scorer  
104 atletisme ca contenidor terme pral.n m es contenedor  fr butoir  en stop board  
105 atletisme ca corba terme pral.n f es curva  fr courbe  fr tournant  fr virage  en bend  en turn  
106 atletisme ca corda terme pral.n f es cuerda  fr corde  en curb  en inner edge  en kerb  
107 atletisme ca corredor | corredora terme pral.n m, f es corredor  fr coureur  en runner  
108 atletisme ca corredor d'obstacles | corredora d'obstacles terme pral.n m, f es corredor de obstáculos  fr coureur de steeple  en steeplechase runner  en steeplechaser  
109 atletisme ca corredor de corba | corredora de corba terme pral.n m, f es corredor especialista en curva  fr coureur de virage  en bend runner  
110 atletisme ca corredor de fons | corredora de fons terme pral.n m, f ca fondista sin. compl.n m, f es corredor de fondo  es fondista  fr coureur de fond  fr fondeur  fr rouleur  en distance man [m]  en distance woman [f]  en long-distance racer  en long-distance runner  
111 atletisme ca corredor de marató | corredora de marató terme pral.n m, f ca maratonià | maratoniana terme pral.n m, f es corredor de maratón  es maratoniano  fr coureur de marathon  en marathon runner  en marathoner  
112 atletisme ca corredor de mig fons | corredora de mig fons terme pral.n m, f ca migfondista sin. compl.n m, f es corredor de medio fondo  es mediofondista  fr coureur de demi-fond  en middle-distance runner  
113 atletisme ca corredor de tanques | corredora de tanques terme pral.n m, f es corredor de vallas  es vallista  fr coureur de haies  en hurdler  
114 atletisme ca velocista terme pral.n m, f ca corredor de velocitat | corredora de velocitat sin. compl.n m, f es velocista  fr coureur de vitesse  fr sprinter  fr sprinteur  en sprinter  
115 atletisme ca corredor en cap | corredora en cap terme pral.n m, f es corredor de cabeza  fr coureur en tête  fr meneur  en leader  
116 atletisme ca corredor suplent | corredora suplent terme pral.n m, f es corredor de reserva  es corredor suplente  fr coureur de réserve  fr coureur remplaçant  en reserve runner  en substitute runner  
117 atletisme ca correguda d'impuls terme pral.n f es carrera de impulso  fr course d'élan  en run-up  
118 atletisme ca córrer terme pral.v tr es correr  fr courir  en run, to  
119 atletisme ca cotxe del jurat terme pral.n m es coche del jurado  fr voiture de jury  en jury's car  
120 atletisme ca cotxe escombra terme pral.n m es coche cierre de carretera  es coche escoba  fr camion-balai  fr voiture-balai  en broom wagon  en sag waggon  
121 atletisme ca crida terme pral.n f es aviso  fr appel  en call  
122 atletisme ca cronometrador | cronometradora terme pral.n m, f es cronometrador  fr chronométreur  en timekeeper  
123 atletisme ca cronometrar terme pral.v tr es cronometrar  fr chronométrer  en time, to  
124 atletisme ca cronometratge terme pral.n m es cronometraje  fr chronométrage  en timekeeping  en timing  
125 atletisme ca cronometratge electrònic terme pral.n m es cronometraje electrónico  fr chronométrage électronique  en electronic timing  
126 atletisme ca cronometratge manual terme pral.n m es cronometraje manual  fr chronométrage manuel  en manual timekeeping  en manual timing  
127 atletisme ca cronometratge oficial terme pral.n m es cronometraje oficial  fr chronométrage officiel  en official timekeeping  en official timing  
128 atletisme ca cronòmetre terme pral.n m es cronómetro  fr chronomètre  en stopwatch  
129 atletisme ca cronòmetre de pista terme pral.n m es cronómetro de pista  
130 atletisme ca cursa d'obstacles terme pral.n f es carrera de obstáculos  fr course d'obstacles  fr steeple  fr steeple-chase  en steeple  en steeplechase  
131 atletisme ca cursa de carretera terme pral.n f ca cursa en carretera terme pral.n f ca prova de carretera sin. compl.n f es carrera en carretera  es prueba de carretera  fr course sur route  fr épreuve sur route  en road event  en road race  
132 atletisme ca cursa de fons terme pral.n f es carrera de fondo  fr course de fond  en long-distance race  
133 atletisme ca cursa de mig fons terme pral.n f es carrera de medio fondo  fr course de demi-fond  en middle-distance race  
134 atletisme ca cursa de relleu curt terme pral.n f es carrera de relevo corto  
135 atletisme ca cursa de relleu llarg terme pral.n f es carrera de relevo largo  
136 atletisme ca cursa de relleus terme pral.n f ca relleus sin. compl.n m pl es carrera de relevos  es relevos  fr course de relais  fr relais  en relay  en relay event  en relay race  
137 atletisme ca relleus 4 x 100 m terme pral.n m pl ca cursa de relleus 4 x 100 m sin. compl.n f es relevos 4 x 100 m  fr relais 4 x 100 m  en 4 x 100m relay  
138 atletisme ca relleus 4 x 200 m terme pral.n m pl ca cursa de relleus 4 x 200 m sin. compl.n f es relevos 4 x 200 m  fr relais 4 x 200 m  en 4 x 200m relay  
139 atletisme ca relleus 4 x 400 m terme pral.n m pl ca cursa de relleus 4 x 400 m sin. compl.n f es relevos 4 x 400 m  fr relais 4 x 400 m  en 4 x 400m relay  
140 atletisme ca cursa de tanques terme pral.n f es carrera de vallas  fr course de haies  en hurdle race  
141 atletisme ca cursa de velocitat terme pral.n f es carrera de velocidad  fr course de vitesse  en sprint  en sprint race  
142 atletisme ca cursa en corba terme pral.n f es carrera en curva  fr course en virage  en bend running  
143 atletisme ca cursa per carrers terme pral.n f es carrera por calles  fr course en couloir  en lane race  
144 atletisme ca decatleta terme pral.n m es decatleta  es decatloniano  fr décathlonien  en decathlete  
145 atletisme ca decatló terme pral.n m es decatlón  fr décathlon  en decathlon  
146 atletisme ca deixada de l'artefacte terme pral.n f es suelta del artefacto  fr arraché de l'engin  fr lâché de l'engin  en delivery of throwing implement  en release of throwing implement  
147 atletisme ca delegat d'organització | delegada d'organització terme pral.n m, f es delegado de organización  fr délégué d'organisation  en organizational delegate  
148 atletisme ca delegat mèdic | delegada mèdica terme pral.n m, f es delegado médico  fr délégué médical  en medical delegate  
149 atletisme ca delegat tècnic | delegada tècnica terme pral.n m, f es delegado técnico  fr délégué technique  en technical delegate  
150 atletisme ca desempat terme pral.n m es desempate  fr barrage  en play-off  
151 atletisme ca desqualificació terme pral.n f es descalificación  fr disqualification  en disqualification  
152 atletisme ca desqualificar terme pral.v tr es descalificar  fr disqualifier  en disqualify, to  
153 atletisme ca director de cursa | directora de cursa terme pral.n m, f es director de carrera  fr directeur de course  en race director  
154 atletisme ca director de reunió | directora de reunió terme pral.n m, f es director de reunión  fr directeur de réunion  en meet director  
155 atletisme ca director tècnic | directora tècnica terme pral.n m, f es director técnico  fr directeur technique  en technical director  
156 atletisme ca disc terme pral.n m es disco  fr disque  en discus  
157 atletisme ca disciplina terme pral.n f es disciplina  fr discipline  en discipline  
158 atletisme ca doblar terme pral.v tr es doblar  fr doubler  en lap, to  
159 atletisme ca donar la sortida terme pral.v intr es dar la salida  fr donner le départ  en give the start, to  
160 atletisme ca dorsal terme pral.n m es dorsal  es pectoral  fr dossard  en number  
161 atletisme ca eix de rotació terme pral.n m es eje de rotación  fr axe de rotation  en axis of rotation  en rotation axis  
162 atletisme ca sortida terme pral.n f ca eixida sin. compl.n f es salida  fr départ  en start  
163 atletisme ca eliminar terme pral.v tr es eliminar  fr éliminer  en eliminate, to  
164 atletisme ca eliminatòria terme pral.n f ca sèrie eliminatòria sin. compl.n f es eliminatoria  fr éliminatoire  en preliminary events  en preliminary heat  
165 atletisme ca empat terme pral.n m es empate  fr ex-aequo  en tie  
166 atletisme ca empremta terme pral.n f es huella  fr empreinte  en mark  
167 atletisme ca empunyadura de la javelina terme pral.n f es empuñadura de la jabalina  fr poignée du javelot  en cord grip of the javelin  
168 atletisme ca encordat de la javelina terme pral.n m es encintado de la jabalina  es encordadura de la jabalina  fr corde de prise du javelot  fr ligature du javelot  en binding of the javelin  
169 atletisme ca enlairar-se terme pral.v intr pron es despegar  fr prendre l'appel  en take off, to  
170 atletisme ca entrada a la corba terme pral.n f es entrada en la curva  fr entrée du virage  en start of the curve  
171 atletisme ca entrada a la recta terme pral.n f es entrada en la recta  fr entrée de la ligne droite  en start of the straight  
172 atletisme ca entrenador | entrenadora terme pral.n m, f es entrenador  fr entraîneur  en coach  
173 atletisme ca equip terme pral.n m es equipo  fr équipe  en team  
174 atletisme ca equip de relleus terme pral.n m es equipo de relevos  fr équipe de relais  en relay team  
175 atletisme ca escala de jutges terme pral.n f es escalera de jueces  fr estrade pour les chronométreurs  en officials' stand  
176 atletisme ca escalfament terme pral.n m es calentamiento  fr échauffement  en warm-up  
177 atletisme ca escamot terme pral.n m es pelotón  fr peloton  en bunch  
178 atletisme ca escapar-se terme pral.v intr pron es escaparse  
179 atletisme ca escapar-se [de] terme pral.v prep pron es escaparse  es fugarse  fr détacher, se  fr échapper, s'  en break away, to  en get clear, to  en loose contact, to  
180 atletisme ca esprint terme pral.n m es esprint  es sprint  fr sprint  en sprint  
181 atletisme ca esprint final terme pral.n m es sprint final  fr sprint final  en final sprint  
182 atletisme ca esprintador | esprintadora terme pral.n m, f es esprínter  fr finisseur  en sprinter  
183 atletisme ca fer un esprint terme pral.v intr ca esprintar sin. compl.v intr es esprintar  fr sprinter  en sprint, to  
184 atletisme ca estadi terme pral.n m es estadio  fr stade  en stadium  
185 atletisme ca estil terme pral.n m es estilo  fr style  en style  
186 atletisme ca estil Fosbury terme pral.n m es estilo Fosbury  fr style Fosbury  en Fosbury style  
187 atletisme ca fase aèria terme pral.n f es fase aérea  fr phase aérienne  en flying phase  
188 atletisme ca final terme pral.n f es final  fr finale  en final  
189 atletisme ca final directa terme pral.n f es final directa  fr finale directe  en single round  
190 atletisme ca fons terme pral.n m es fondo  fr fond  en endurance  
191 atletisme ca fossat d'aigua terme pral.n m es foso de agua  fr fossé d'eau  en water ditch  
192 atletisme ca fossat de caiguda terme pral.n m es foso de caída  fr fosse de chute  fr fosse de réception  en landing pit  
193 atletisme ca foto d'arribada terme pral.n f es foto de llegada  es photo-finish  fr photo d'arrivée  en photo-finish  en photo-finish photograph  
194 atletisme ca fracció de volta terme pral.n f es fracción de vuelta  fr tour fractionné  en fractional lap  
195 atletisme ca franquejar terme pral.v tr ca salvar sin. compl.v tr es franquear  es pasar  fr franchir  en clear, to  en step over, to  
196 atletisme ca fregar el llistó terme pral.v intr es rozar el listón  fr heurter la barre  en dislodge the bar, to  
197 atletisme ca full de competició terme pral.n m es hoja de competición  fr feuille de compétition  en competition card  
198 atletisme ca full de control de voltes terme pral.n m es hoja de control de vueltas  fr feuille de contrôle des tours  en lap card  
199 atletisme ca full de resultats terme pral.n m es hoja de resultados  fr feuille de résultats  en result card  
200 atletisme ca gàbia de protecció terme pral.n f es jaula de protección  fr cage de protection  en safety cage  en throwing cage  
201 atletisme ca gambada terme pral.n f es zancada  fr foulée  en stride  
202 atletisme ca gir terme pral.n m ca volta terme pral.n f es giro  es vuelta  fr rotation  fr tour  fr volte  en throwing rotation  
203 atletisme ca graella d'arribada terme pral.n f es parrilla de llegada  fr grille d'arrivée  
204 atletisme ca pilot terme pral.n m ca gran grup sin. compl.n m es grueso del pelotón  es grupo principal  es pelotón  fr gros du peloton  fr peloton  en bunch  en group  en main group  
205 atletisme ca grup capdavanter terme pral.n m es grupo en cabeza  es pelotón de cabeza  fr groupe de tête  fr peloton de tête  en leading bunch  en leading group  
206 atletisme ca grup de cua terme pral.n m es grupo de cola  fr peloton de queue  
207 atletisme ca guant terme pral.n m es guante  fr gant  en glove  
208 atletisme ca heptatleta terme pral.n f es heptatleta  fr heptathlonienne  en heptathlete  
209 atletisme ca heptatló terme pral.n m es heptatlón  fr heptathlon  en heptathlon  
210 atletisme ca impacte terme pral.n m es impacto  
211 atletisme ca impuls terme pral.n m es impulso  fr appel  en take-off  
212 atletisme ca indicador blanc terme pral.n m es señalizador blanco  fr signal blanc  en white signal  
213 atletisme ca indicador de carrer terme pral.n m es pirámide de marcaje de las calles  fr pyramide de marquage des couloirs  en lane marker  
214 atletisme ca indicador de millor llançament terme pral.n m es señalizador de mejor lanzamiento  fr indicateur du meilleur lancer  en marker of best throw  
215 atletisme ca indicador de rècord terme pral.n m es señalizador de récord  fr indicateur du record  en marker indicating record  
216 atletisme ca indicador vermell terme pral.n m es señalizador rojo  fr signal rouge  en red sign  
217 atletisme ca intent terme pral.n m es ensayo  es intento  fr essai  en trial  
218 atletisme ca intent addicional terme pral.n m ca intent de millora sin. compl.n m es intento de mejora  es intento suplementario  fr essai supplémentaire  en additional trial  
219 atletisme ca intent nul terme pral.n m es intento fallido  es intento nulo  fr échec  fr essai invalable  fr essai manqué  en failed trial  en fault  en invalid trial  
220 atletisme ca intent vàlid terme pral.n m es intento válido  fr essai réussi  fr essai valable  en cleared trial  en successful trial  en valid trial  
221 atletisme ca javelina terme pral.n f es jabalina  fr javelot  en javelin  
222 atletisme ca jurat d'apel·lació terme pral.n m es jurado de apelación  fr jury d'appel  en jury of appeal  
223 atletisme ca jurat de competició terme pral.n m es jurado de la competición  fr officiels de compétition  en competition officials  
224 atletisme ca jutge | jutge, jutgessa terme pral.n m, f es juez  fr juge  en judge  
225 atletisme ca jutge adjunt de foto d'arribada | jutge adjunta de foto d'arribada, jutgessa adjunta de foto d'arribada terme pral.n m, f es juez adjunto de foto de llegada  fr juge adjoint de photo d'arrivée  en assistant photo-finish judge  
226 atletisme ca jutge àrbitre | jutge àrbitra, jutgessa àrbitra terme pral.n m, f es juez árbitro  fr juge-arbitre  en referee  
227 atletisme ca jutge àrbitre de curses | jutge àrbitra de curses, jutgessa àrbitra de curses terme pral.n m, f es juez árbitro de carreras  fr juge-arbitre pour les courses  en judge-referee for track events  
228 atletisme ca jutge auxiliar | jutge auxiliar, jutgessa auxiliar terme pral.n m, f es juez auxiliar  fr commissaire  en umpire  
229 atletisme ca jutge d'arribada | jutge d'arribada, jutgessa d'arribada terme pral.n m, f es juez de llegada  fr juge à l'arrivée  en finish judge  
230 atletisme ca jutge de foto d'arribada | jutge de foto d'arribada, jutgessa de foto d'arribada terme pral.n m, f es juez de foto de llegada  fr juge de photo d'arrivée  en photo-finish judge  
231 atletisme ca jutge de l'anemòmetre | jutge de l'anemòmetre, jutgessa de l'anemòmetre terme pral.n m, f es operador del anemómetro  fr anémométreur  fr préposé à l'anémomètre  en wind gauge operator  
232 atletisme ca jutge de llançaments | jutge de llançaments, jutgessa de llançaments terme pral.n m, f es juez de lanzamiento  fr juge de lancers  en judge for throwing events  
233 atletisme ca jutge de marató | jutge de marató, jutgessa de marató terme pral.n m, f es juez de maratón  
234 atletisme ca jutge de marxa | jutge de marxa, jutgessa de marxa terme pral.n m, f es juez de marcha  fr juge de marche  en walking events judge  
235 atletisme ca jutge de mesures | jutge de mesures, jutgessa de mesures terme pral.n m, f es juez de mediciones  fr juge pour les mesurages  fr juge préposé aux mesures  en measurement judge  
236 atletisme ca jutge de salts | jutge de salts, jutgessa de salts terme pral.n m, f es juez de saltos  fr juge de saut  en judge for jumping events  
237 atletisme ca jutge de sortida | jutge de sortida, jutgessa de sortida terme pral.n m, f es juez de salida  fr juge au départ  en starter  
238 atletisme ca jutge principal de marxa | jutge principal de marxa, jutgessa principal de marxa terme pral.n m, f es juez principal de marcha  fr chef des juges de marche  en referee for walking events  
239 atletisme ca línia terme pral.n f es línea  fr ligne  en line  
240 atletisme ca línia concèntrica terme pral.n f es línea concéntrica  fr ligne concentrique  en concentric line  
241 atletisme ca línia corba terme pral.n f es línea curva  fr ligne incurvée  en curved line  
242 atletisme ca línia d'arribada terme pral.n f ca meta terme pral.n f es línea de llegada  es meta  fr ligne d'arrivée  en finishing line  
243 atletisme ca línia d'impuls terme pral.n f es línea de batida  fr ligne d'appel  en take-off line  
244 atletisme ca línia de compensació terme pral.n f es arco  fr ligne compensée  fr ligne de rabattement  en break line  
245 atletisme ca línia de reunió terme pral.n f es línea de reunión  fr ligne de réunion  en assembly line  
246 atletisme ca línia de sector terme pral.n f es línea de sector  fr ligne de secteur  en radius line of sector  
247 atletisme ca línia de sortida terme pral.n f es línea de salida  fr ligne de départ  en starting line  
248 atletisme ca línia de zona de transferència terme pral.n f es línea de zona de transferencia  fr ligne de zone de transmission  en line of takeover zone  
249 atletisme ca línia graonada terme pral.n f es línea escalonada  fr ligne décalée  en staggered line  
250 atletisme ca línia ideal de cursa terme pral.n f es línea ideal de carrera  fr ligne idéale de course  en ideal line of running  
251 atletisme ca llançador | llançadora terme pral.n m, f es lanzador  fr lanceur  en putter  en thrower  
252 atletisme ca llançador de disc | llançadora de disc terme pral.n m, f es lanzador de disco  fr lanceur de disque  en discus thrower  
253 atletisme ca llançador de javelina | llançadora de javelina terme pral.n m, f es lanzador de jabalina  fr lanceur de javelot  en javelin thrower  
254 atletisme ca llançador de martell | llançadora de martell terme pral.n m, f es lanzador de martillo  fr lanceur de marteau  en hammer thrower  
255 atletisme ca llançador de pes | llançadora de pes terme pral.n m, f es lanzador de peso  fr lanceur de poids  en shot putter  
256 atletisme ca llançament terme pral.n m es lanzamiento  fr jet  fr lancement  en putting  en throwing  
257 atletisme ca llançament terme pral.n m es lanzamiento  fr lancer  en put  en throw  
258 atletisme ca llançament de disc terme pral.n m es lanzamiento de disco  fr lancer de disque  en discus throw  
259 atletisme ca llançament de javelina terme pral.n m es lanzamiento de jabalina  fr lancer de javelot  en javelin throw  
260 atletisme ca llançament de martell terme pral.n m es lanzamiento de martillo  fr lancer de marteau  en hammer throw  
261 atletisme ca llançament de pes terme pral.n m es lanzamiento de peso  fr lancer de poids  en shot put  
262 atletisme ca llançament nul terme pral.n m es lanzamiento nulo  fr jet nul  
263 atletisme ca llançar terme pral.v tr es lanzar  fr lancer  en put, to  en throw, to  
264 atletisme ca llargada terme pral.n f es longitud  fr longueur  en length  
265 atletisme ca llebre terme pral.n f es liebre  fr lièvre  en pace maker  en uncompetitive runner  
266 atletisme ca llestos! terme pral.interj es ¡listos!  fr prêts!  en set!  
267 atletisme ca llistó terme pral.n m es barra  es listón  fr barre  fr latte de saut  en bar  en crossbar  
268 atletisme ca lloc de sortida terme pral.n m es puesto de salida  fr lieu de départ  fr place de départ  en starting place  en starting position  
269 atletisme ca locutor | locutora terme pral.n m, f es locutor  fr annonceur  fr speaker  en announcer  en speaker  
270 atletisme ca mallot terme pral.n m es mallot  fr maillot  en vest  
271 atletisme ca mànega de vent terme pral.n f es cono de viento  es manga catavientos  es manga de aire  es manga de viento  fr manche à air  fr manche à vent  en air sock  en wind cone  en windsock  
272 atletisme ca maneguí terme pral.n m es manguito  
273 atletisme ca mantenir el ritme terme pral.v intr es mantener el ritmo  fr maintenir la cadence  en maintain the pace, to  en maintain the stride rate, to  
274 atletisme ca mantenir la corda terme pral.v intr es mantener el centro  fr tenir la corde  en hug the curb, to  
275 atletisme ca marató terme pral.n f es maratón  fr marathon  en marathon  
276 atletisme ca marca terme pral.n f es marca  fr performance  en performance  
277 atletisme ca marca mínima terme pral.n f es marca mínima  fr performance minime  en minimum performance  
278 atletisme ca marca personal terme pral.n f es marca personal  fr record personnel  en personal record  
279 atletisme ca marcador terme pral.n m es marcador  fr marqueur  fr tableau d'affichage  fr tableau de marque  en scoreboard  
280 atletisme ca marcador de concurs terme pral.n m es marcador de concurso  fr tableau des résultats  en table of results  en tournament table  
281 atletisme ca marcador de temps terme pral.n m es marcador de tiempo  fr montre  en clock  
282 atletisme ca marcador de vent terme pral.n m es marcador de viento  en wind table  
283 atletisme ca marcar el ritme terme pral.v intr es llevar el tren  es marcar el ritmo  fr mener le train  en lead, to  
284 atletisme ca martell terme pral.n m es martillo  fr marteau  en hammer  
285 atletisme ca marxa terme pral.n f es marcha  fr marche  en walking  
286 atletisme ca marxador | marxadora terme pral.n m, f es marchador  fr marcheur  en walker  
287 atletisme ca massatgista terme pral.n m, f es masajista  fr masseur  en masseur  
288 atletisme ca matalàs terme pral.n m ca matalàs de caiguda sin. compl.n m es colchón de recepción  es colchoneta  fr matelas de chute  fr matelas de réception  en landing mattress  
289 atletisme ca mesurament del llançament terme pral.n m es medición del lanzamiento  fr mesurage des lancers  fr mesure de jets  en measurement of field events  
290 atletisme ca mesurament del salt terme pral.n m es medición del salto  fr mesurage des sauts  fr mesure de sauts  en measurement of field events  
291 atletisme ca metge | metge, metgessa terme pral.n m, f es médico  fr médecin  en doctor  
292 atletisme ca mitjana parcial terme pral.n f es media parcial  fr moyenne partielle  en partial average time  
293 atletisme ca modalitat terme pral.n f es modalidad  fr modalité  en modality  
294 atletisme ca molinet terme pral.n m es molinete  fr moulinet  en preliminary swing  
295 atletisme ca obstacle terme pral.n m es obstáculo  fr obstacle  en obstacle  
296 atletisme ca obstacle mòbil terme pral.n m es valla de obstáculo  fr haie de steeple  en steeplechase hurdle  
297 atletisme ca obstruir terme pral.v tr es obstaculizar  es obstruir  fr gêner  fr obstruer  en jostle, to  en obstruct, to  
298 atletisme ca oficial tècnic internacional | oficiala tècnica internacional terme pral.n m, f es oficial técnico internacional  fr officiel technique international  en international technical official  
299 atletisme ca operador de foto d'arribada | operadora de foto d'arribada terme pral.n m, f es operador de la foto de llegada  fr préposé de photo d'arrivée  en photo-finish operator  
300 atletisme ca ordre d'arribada terme pral.n m es orden de llegada  fr ordre d'arrivée  en order of arrival  
301 atletisme ca ordre de les sèries terme pral.n m es orden de las series  fr ordre des séries  en arrangement of heats  
302 atletisme ca ordre de sortida terme pral.n m es orden de salida  fr ordre de départ  en starting order  
303 atletisme ca pal d'arribada terme pral.n m es poste de llegada  fr poteau d'arrivée  en finishing post  
304 atletisme ca pal del saltòmetre terme pral.n m es poste de salto  fr poteau de saut  en jumping upright  
305 atletisme ca pantalla terme pral.n f es pantalla  fr écran  en screen  
306 atletisme ca pantalons curts terme pral.n m pl es pantalón corto  fr culotte  en shorts  
307 atletisme ca pas terme pral.n m es paso  es segundo salto  es zancada  fr enjambée  fr foulée  fr second saut  en skip  en step  en stride  
308 atletisme ca pas de tanca terme pral.n m es paso de valla  fr franchissement de la haie  en clearing the hurdle  en hurdle jump  
309 atletisme ca pas encreuat terme pral.n m es paso cruzado  fr pas croisé  en cross-step  
310 atletisme ca passadís d'embranzida terme pral.n m ca passadís d'impuls sin. compl.n m ca zona d'embranzida sin. compl.n f es pasillo de impulso  es pista de impulso  es zona de batida  es zona de impulso  fr couloir d'élan  fr piste d'élan  fr zone d'appel  fr zone d'élan  en run-up area  en runway  
311 atletisme ca pentatleta terme pral.n m, f es pentatleta  fr pentathlète  fr pentathlonien  en pentathlete  
312 atletisme ca pentatló terme pral.n m es pentatlón  fr pentathlon  en pentathlon  
313 atletisme ca perxa terme pral.n f es pértiga  fr perche  en pole  
314 atletisme ca saltador de perxa | saltadora de perxa terme pral.n m, f ca perxista sin. compl.n m, f es pertiguista  es saltador de pértiga  fr perchiste  fr sauteur à la perche  en pole vaulter  
315 atletisme ca pes terme pral.n m es peso  fr poids  en shot  
316 atletisme ca petjada terme pral.n f es huella del pie  es pisada  fr empreinte  en impression  en mark  
317 atletisme ca pista terme pral.n f es pista  fr piste  en track  
318 atletisme ca pista de 3.000 m obstacles terme pral.n f es pista de 3.000 m obstáculos  fr piste de 3.000 m steeple  en 3,000m steeplechase track  
319 atletisme ca pista sintètica terme pral.n f es pista sintética  fr piste synthétique  en synthetic track  
320 atletisme ca pistola de sortida terme pral.n f es pistola de salida  fr pistolet de starter  en starter's gun  en starting pistol  
321 atletisme ca planxa de senyalització de distàncies terme pral.n f es plancha de señalización de distancias  fr rampe de signalisation des distances  en distance indicator board  
322 atletisme ca pòdium terme pral.n m ca podi sin. compl.n m es podium  fr estrade de starter  en starter's stand  
323 atletisme ca pòdium terme pral.n m ca podi sin. compl.n m es podio  es podium  fr podium  en dais  en podium  en victory stand  
324 atletisme ca porta de marató terme pral.n f es puerta de maratón  fr porte de marathon  en marathon entrance  en marathon gate  
325 atletisme ca portador | portadora terme pral.n m, f es portador  fr relayé  en incoming runner  
326 atletisme ca posició de sortida terme pral.n f es posición de salida  fr position de départ  en starting position  
327 atletisme ca prezona terme pral.n f ca zona d'acceleració sin. compl.n f es prezona  es zona de aceleración  fr zone d'élan  en acceleration zone  
328 atletisme ca primer intent terme pral.n m es primer intento  fr premier essai  en first attempt  en first trial  
329 atletisme ca primer salt terme pral.n m es primer salto  fr cloche-pied  fr premier saut  en hop  
330 atletisme ca prova terme pral.n f es prueba  fr épreuve  en event  
331 atletisme ca prova combinada terme pral.n f es prueba combinada  fr épreuve combinée  en combined event  
332 atletisme ca prova de concurs terme pral.n f es prueba de concurso  fr épreuve de concours  en field event  
333 atletisme ca prova de pista terme pral.n f es prueba en pista  fr épreuve sur piste  en track event  
334 atletisme ca punt d'avituallament terme pral.n m es puesto de avituallamiento  fr poste de ravitaillement  en feeding station  
335 atletisme ca punt de refresc terme pral.n m es puesto de refresco  fr poste d'épongement  en refreshment station  en sponging point  
336 atletisme ca punta metàl·lica terme pral.n f es cabeza de metal  fr pointe métallique  en metal head  en metal point  
337 atletisme ca puntuació terme pral.n f es puntuación  fr notation  en score  
338 atletisme ca recepció terme pral.n f es toma de contacto  fr réception  en landing  
339 atletisme ca receptor | receptora terme pral.n m, f es receptor  fr relayeur  en outgoing runner  
340 atletisme ca reclamació terme pral.n f es reclamación  fr réclamation  en protest  
341 atletisme ca recta terme pral.n f es recta  fr ligne droite  en straight  
342 atletisme ca recta contrària terme pral.n f es recta contraria  fr ligne droite opposée  fr ligne opposée  en back straight  
343 atletisme ca recta d'arribada terme pral.n f ca recta final terme pral.n f es recta de llegada  es recta final  fr ligne droite d'arrivée  en finishing straight  en home straight  
344 atletisme ca relleu terme pral.n m es relevo  fr relais  en relay  
345 atletisme ca tram terme pral.n m ca relleu sin. compl.n m es relevo  es tramo  fr relais  fr section  fr tronçon  en leg  en relay  en section  
346 atletisme ca rellevista terme pral.n m, f es relevista  fr relayeur  en relay  en relay runner  
347 atletisme ca renúncia terme pral.n f es renuncia  fr renonce  en abstention  
348 atletisme ca rial terme pral.n m es ría  fr rivière  en water jump  
349 atletisme ca ritme terme pral.n m es ritmo  fr cadence  en cadence  en stride rate  
350 atletisme ca sabatilla d'entrenament terme pral.n f es zapatilla de entrenamiento  fr chaussure d'entraînement  en training shoe  
351 atletisme ca sabatilla de claus terme pral.n f es zapatilla de clavos  fr chaussure à pointes  en spiked shoe  en track shoe  
352 atletisme ca sabatilla de curses terme pral.n f es zapatilla de carreras  fr chaussure de course  en training shoe  
353 atletisme ca sabatilla de llançaments terme pral.n f es zapatilla de lanzamientos  fr chaussure des lanceurs  en throwing shoe  
354 atletisme ca sabatilla de salts terme pral.n f es zapatilla de saltos  fr chaussure de saut  en jumping shoe  
355 atletisme ca salt terme pral.n m es salto  fr saut  en jump event  
356 atletisme ca salt terme pral.n m es salto  fr saut  en jump  en leap  
357 atletisme ca salt d'alçada terme pral.n m es salto de altura  fr saut en hauteur  en high jump  
358 atletisme ca salt de llargada terme pral.n m es salto de longitud  fr saut en longueur  en broad jump  en long jump  
359 atletisme ca salt de perxa terme pral.n m es salto con pértiga  es salto de pértiga  fr saut à la perche  en pole vault  
360 atletisme ca salt de tisores terme pral.n m es salto de tijeras  fr ciseau simple  fr saut de ciseaux  en scissoring  en scissors jump  
361 atletisme ca salt Fosbury terme pral.n m es salto Fosbury  fr saut Fosbury  en Fosbury flop  
362 atletisme ca salt horitzontal terme pral.n m es salto en extensión  
363 atletisme ca salt nul terme pral.n m es salto nulo  fr saut nul  
364 atletisme ca salt ventral terme pral.n m es rodillo ventral  es salto de rodillo  fr rouleau ventral  fr saut en rouleau  en straddle jump  
365 atletisme ca salt vertical terme pral.n m es salto en elevación  
366 atletisme ca saltador | saltadora terme pral.n m, f es saltador  fr sauteur  en jumper  
367 atletisme ca saltador d'alçada | saltadora d'alçada terme pral.n m, f es saltador de altura  fr sauteur en hauteur  en high jumper  
368 atletisme ca saltador de llargada | saltadora de llargada terme pral.n m, f es saltador de longitud  fr sauteur en longueur  en long jumper  
369 atletisme ca saltador de triple | saltadora de triple terme pral.n m, f ca triplista sin. compl.n m, f es saltador de triple  es triplista  fr sauteur de triple saut  en triple jumper  en tripler  
370 atletisme ca saltador eliminat | saltadora eliminada terme pral.n m, f es saltador eliminado  fr sauteur éliminé  
371 atletisme ca saltar terme pral.v tr es saltar  fr sauter  en jump, to  
372 atletisme ca saltòmetre terme pral.n m es saltómetro  fr montant  en upright  
373 atletisme ca samarreta terme pral.n f es camiseta  fr maillot  en vest  
374 atletisme ca secretari de reunió | secretària de reunió terme pral.n m, f es secretario de reunión  fr secrétaire de réunion  en meet secretary  
375 atletisme ca secretari del jurat | secretària del jurat terme pral.n m, f es secretario del jurado  fr secrétaire du jury  en recorder  
376 atletisme ca sector de caiguda terme pral.n m es sector de caída  fr secteur de chute  en throwing sector  
377 atletisme ca semifinal terme pral.n f es semifinal  fr demi-finale  en semifinal  
378 atletisme ca senyal terme pral.n m es marca  es señal  fr marque  en mark  
379 atletisme ca senyal terme pral.n m es señal  fr marque  en mark  
380 atletisme ca senyal de sortida terme pral.n m es señal de salida  fr signal de départ  en starting signal  
381 atletisme ca sèrie terme pral.n f es serie  fr série  en heat  
382 atletisme ca sèrie terme pral.n f es serie  fr série  en heat  
383 atletisme ca sorteig de carrers terme pral.n m es sorteo de calles  fr tirage au sort des couloirs  en drawing for the lanes  
384 atletisme ca sorteig de llocs terme pral.n m es sorteo de puestos  fr tirage au sort des places  en drawing for stations  
385 atletisme ca sortida ajupit terme pral.n f es salida agachado  fr départ accroupi  en crouch start  
386 atletisme ca sortida compensada terme pral.n f es salida compensada  fr départ en décalage  en staggered start  
387 atletisme ca sortida de la corba terme pral.n f es salida de la curva  fr sortie du virage  en end of the curve  
388 atletisme ca sortida dempeus terme pral.n f es salida de pie  fr départ debout  en standing start  
389 atletisme ca sortida en corba terme pral.n f es salida en curva  fr départ en virage  
390 atletisme ca sortida falsa terme pral.n f es salida falsa  fr départ irrégulier  en unfair start  
391 atletisme ca sortida graonada terme pral.n f es salida escalonada  fr départ échelonné  en in echelon start  
392 atletisme ca sortida llançada terme pral.n f es salida lanzada  fr départ lancé  en flying start  
393 atletisme ca sortida nul·la terme pral.n f es salida nula  fr faux départ  en false start  
394 atletisme ca suport del llistó terme pral.n m es soporte del listón  fr support de la barre  en support for crossbar  
395 atletisme ca tanca terme pral.n f es valla  fr haie  en hurdle  
396 atletisme ca tanca del rial terme pral.n f es barrera del foso de agua  es valla de la ría  fr barrière de rivière  en water jump barrier  
397 atletisme ca tancar terme pral.v tr es cerrar  fr enfermer  en box in, to  en box, to  
398 atletisme ca tancar terme pral.v tr es cerrar  fr enfermer  en box in, to  
399 atletisme ca tanda terme pral.n f es ronda  fr tour  en go  en try  
400 atletisme ca targeta groga terme pral.n f es tarjeta amarilla  fr carton jaune  en yellow card  
401 atletisme ca targeta vermella terme pral.n f es tarjeta roja  fr carte rouge  fr carton rouge  en red card  
402 atletisme ca tartan terme pral.n m es tartán  fr tartan  en tartan  
403 atletisme ca taula de batuda terme pral.n f es tabla de batida  fr planche d'appel  en stamp board  en take-off board  
404 atletisme ca taula de plastilina terme pral.n f es tabla de plastilina  fr planche de plastiline  en plasticine board  
405 atletisme ca taula de puntuació terme pral.n f es tabla de puntuación  fr table de cotation  en scoring table  
406 atletisme ca temps d'arribada terme pral.n m es tiempo de llegada  fr temps d'arrivée  en finish time  
407 atletisme ca temps de pas terme pral.n m ca temps parcial sin. compl.n m es tiempo de paso  es tiempo parcial  fr temps de passage  fr temps intermédiaire  fr temps tour par tour  en intermediate time  
408 atletisme ca temps de recuperació terme pral.n m es tiempo de recuperación  fr temps de récupération  en period of recuperation  
409 atletisme ca temps oficial terme pral.n m es tiempo oficial  fr temps officiel  en official time  
410 atletisme ca tercer salt terme pral.n m es tercer salto  fr troisième saut  en jump  
411 atletisme ca terreny de competició terme pral.n m ca zona de competició terme pral.n f es zona de competición  fr terrain de compétition  en competition ground  
412 atletisme ca zona de llançament terme pral.n f ca terreny de llançament sin. compl.n m es terreno de lanzamiento  es zona de lanzamiento  fr aire de lancement  fr terrain de lancement  en throwing area  en throwing facility  en throwing field  
413 atletisme ca zona de salt terme pral.n f ca terreny de salt sin. compl.n m es instalación para el salto  es saltadero  es zona de salto  fr sautoir  en jumping facility  
414 atletisme ca testimoni terme pral.n m es testigo  fr témoin  en baton  
415 atletisme ca tisores terme pral.n f pl es tijeras  fr ciseau  en scissors  
416 atletisme ca trajectòria terme pral.n f es trayectoria  fr trajectoire  en trajectory  
417 atletisme ca tram final terme pral.n m es tramo final  
418 atletisme ca transferència del testimoni terme pral.n f es entrega del testigo  es pase del testigo  es transmisión del testigo  fr passage du témoin  fr transmission du témoin  en baton passing  
419 atletisme ca tret de sortida terme pral.n m es disparo de salida  fr coup de feu  en starting shot  
420 atletisme ca tret de sortida nul·la terme pral.n m es disparo de salida nula  fr coup de feu de rappel  en recall shot  
421 atletisme ca triple salt terme pral.n m es triple salto  fr triple saut  en triple jump  
422 atletisme ca últim intent terme pral.n m es último intento  fr dernier essai  en last trial  
423 atletisme ca última volta terme pral.n f es última vuelta  fr dernier tour  en last lap  
424 atletisme ca ultrapassar terme pral.v tr es sobrepasar  fr empiéter  en step over, to  
425 atletisme ca ultrapassar terme pral.v tr es pasar  fr dépasser  en take off, to  
426 atletisme ca ultrapassar terme pral.v tr es pasar  fr dépasser  en go outside, to  
427 atletisme ca velocitat terme pral.n f es velocidad  fr velocité  en velocity  
428 atletisme ca vent a favor terme pral.n m es viento a favor  fr vent arrière  en following wind  
429 atletisme ca vent en contra terme pral.n m es viento en contra  fr vent de face  en head wind  
430 atletisme ca verificació terme pral.n f es verificación  fr vérification  en verification  
431 atletisme ca verificació d'aparells terme pral.n f es verificación de aparatos  fr vérification des engins  en inspection of the apparatus  
432 atletisme ca vol terme pral.n m es despegue  es vuelo  fr envol  en flight  en take-off  
433 atletisme ca vol de l'artefacte terme pral.n m es vuelo del artefacto  fr vol de l'engin  en implement flight  
434 atletisme ca volta terme pral.n f es vuelta  fr tour  en lap  
435 atletisme ca volteig terme pral.n m es volteo  fr rotations  en throwing rotations  en turns  
436 atletisme ca xandall terme pral.n m es chándal  fr survêtement  en sweat suit  
437 atletisme ca zona d'embranzida terme pral.n f es zona de batida  es zona de impulso  fr zone d'appel  fr zone d'élan  en run-up area  
438 atletisme ca zona de caiguda terme pral.n f es zona de caída  fr zone de chute  en landing zone  
439 atletisme ca zona de desacceleració terme pral.n f ca zona de desceleració sin. compl.n f es zona de desaceleración  fr zone de décélération  en deceleration zone  
440 atletisme ca zona de llançament de disc terme pral.n f es instalación para el lanzamiento de disco  fr lançoir de disque  en discus throwing facility  
441 atletisme ca zona de llançament de javelina terme pral.n f es instalación para el lanzamiento de jabalina  fr lançoir de javelot  en javelin throwing facility  
442 atletisme ca zona de llançament de martell terme pral.n f es instalación para el lanzamiento de martillo  fr lançoir de marteau  en hammer throwing facility  
443 atletisme ca zona de llançament de pes terme pral.n f es instalación para el lanzamiento de peso  fr lançoir de poids  en shot putting facility  
444 atletisme ca zona de relleus terme pral.n f es zona de relevo  fr zone de relais  en relay zone  
445 atletisme ca zona de salt d'alçada terme pral.n f es saltadero para el salto de altura  es sector para saltos de altura  fr sautoir en hauteur  en high jump facility  
446 atletisme ca zona de salt de llargada terme pral.n f es saltadero para el salto de longitud  es sector para saltos de longitud  fr sautoir en longueur  en long jump facility  
447 atletisme ca zona de salt de perxa terme pral.n f es saltadero de pértiga  fr sautoir à la perche  en pole vault facility  
448 atletisme ca zona de transferència terme pral.n f es zona de transferencia  fr zone de passage  en passing zone  en takeover zone  
449 atletisme ca zona de triple salt terme pral.n f es saltadero de triple salto  fr sautoir de triple saut  en triple jump facility