Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 esport > esports de motor > automobilisme ca quatre per quatre terme pral.n m ca 4 x 4 sin. compl.n m es 4 x 4  es cuatro por cuatro  fr 4 x 4  fr quatre-quatre  fr véhicule à quatre roues motrices  en 4 x 4  en four-wheel drive vehicle  
2 esport > esports de motor > automobilisme ca tracció a les quatre rodes terme pral.n f ca tracció integral terme pral.n f ca tracció total terme pral.n f ca 4x4 siglan f es tracción en las cuatro ruedas  es tracción total  es 4x4  fr transmission intégrale  fr 4x4  en all-wheel drive  en four-wheel drive  en 4WD  en 4x4  en AWD  it trazione integrale  it 4x4  
3 esport > esports de motor > automobilisme ca a rebuf terme pral.adv es a estela  es a rebufo  
4 esport > esports de motor > automobilisme ca a roda terme pral.adv es a rueda  
5 esport > esports de motor > automobilisme ca abandó terme pral.n m ca abandonament terme pral.n m ca retirada terme pral.n f es abandono  es retirada  fr abandon  fr retirement  fr retrait  en retirement  en retiring  en withdrawal  
6 esport > esports de motor > automobilisme ca accelerador terme pral.n m es acelerador  fr accélérateur  en accelerator  
7 esport > esports de motor > automobilisme ca pedal de l'accelerador terme pral.n m ca accelerador sin. compl.n m es acelerador  es pedal del acelerador  fr accélérateur  fr pédale d'accélérateur  fr pédale de marche  en accelerator  en accelerator pedal  en throttle  en throttle pedal  
8 esport > esports de motor > automobilisme ca aerodinàmic -a terme pral.adj es aerodinámico  fr aérodynamique  en streamlined  
9 esport > esports de motor > automobilisme ca aire net terme pral.n m es aire limpio  fr air pur  en clean air  
10 esport > esports de motor > automobilisme ca aleró posterior mòbil terme pral.n m ca DRS siglan m es alerón trasero ajustable  es alerón trasero móvil  es DRS  fr aileron arrière ajustable  fr aileron arrière mobile  fr DRS  en adjustable rear wings  en drag reduction system  en DRS  
11 esport > esports de motor > automobilisme ca amortidor terme pral.n m ca esmorteïdor terme pral.n m es amortiguador  fr amortisseur  en shock absorber  
12 esport > esports de motor > automobilisme ca angle de caiguda terme pral.n m es ángulo de caída  es ángulo de inclinación  fr angle de carrossage  fr carrossage  en camber  en camber angle  
13 esport > esports de motor > automobilisme ca apel·lació terme pral.n f es apelación  fr appel  en appeal  
14 esport > esports de motor > automobilisme ca arbre de transmissió terme pral.n m ca eix de transmissió terme pral.n m es árbol de transmisión  es eje de transmisión  fr arbre de transmission  en drive shaft  
15 esport > esports de motor > automobilisme ca arrencada terme pral.n f es arranque  fr mise en marche  en start  
16 esport > esports de motor > automobilisme ca arrencar terme pral.v tr es arrancar  fr mettre en marche  en start, to  
17 esport > esports de motor > automobilisme ca assistència terme pral.n f es asistencia  fr assistance  en assistance  
18 esport > esports de motor > automobilisme ca aturada a boxs terme pral.n f es parada en boxes  fr arrêt au puits  fr arrêt au stand  en pit stop  
19 esport > esports de motor > automobilisme ca autocròs terme pral.n m es autocross  fr autocross  de Autocross  en autocross  it autocross  
20 esport > esports de motor > automobilisme ca autòdrom terme pral.n m es autódromo  fr autodrome  fr circuit de vitesse  en motordrome  en speedway  
21 esport > esports de motor > automobilisme ca automòbil terme pral.n m ca cotxe terme pral.n m es automóvil  es coche  fr automobile  fr voiture  en automobile  en car  
22 esport > esports de motor > automobilisme ca automòbil de competició terme pral.n m ca automòbil de curses terme pral.n m ca cotxe de curses sin. compl.n m es automóvil de carreras  es coche de carreras  fr voiture de course  en racing car  
23 esport > esports de motor > automobilisme ca automobilisme terme pral.n m es automovilismo  fr automobilisme  fr sport automobile  en motor racing  
24 esport > esports de motor > automobilisme ca automobilista terme pral.n m, f es automovilista  fr coureur automobile  en motor-racing driver  
25 esport > esports de motor > automobilisme ca banda de rodolament terme pral.n f es banda de rodadura  fr bande de roulement  en tire tread  en tread  
26 esport > esports de motor > automobilisme ca bandera blanca terme pral.n f es bandera blanca  fr drapeau blanc  en white flag  
27 esport > esports de motor > automobilisme ca bandera blava terme pral.n f es bandera azul  fr drapeau bleu  en blue flag  
28 esport > esports de motor > automobilisme ca bandera de quadres terme pral.n f ca bandera de quadres blancs i negres terme pral.n f es bandera a cuadros  es bandera a cuadros blancos y negros  fr drapeau à damier  en chequered flag  
29 esport > esports de motor > automobilisme ca bandera de sortida terme pral.n f es bandera de salida  fr drapeau de départ  en starting flag  
30 esport > esports de motor > automobilisme ca bandera groga terme pral.n f es bandera amarilla  fr drapeau jaune  en yellow flag  
31 esport > esports de motor > automobilisme ca bandera groga amb franges vermelles terme pral.n f es bandera con líneas verticales rojas y amarillas  fr drapeau jaune à bandes rouges  en yelow flag with red stripes  
32 esport > esports de motor > automobilisme ca bandera negra terme pral.n f es bandera negra  fr drapeau noir  en black flag  
33 esport > esports de motor > automobilisme ca bandera negra amb cercle carabassa terme pral.n f es bandera negra con círculo naranja  fr drapeau noir à disque orange  en black flag with orange disk  
34 esport > esports de motor > automobilisme ca bandera negra i blanca terme pral.n f es bandera con triángulo blanco y negro  fr drapeau noir et blanc  en black and white flag  
35 esport > esports de motor > automobilisme ca bandera verda terme pral.n f es bandera verde  fr drapeau vert  en green flag  
36 esport > esports de motor > automobilisme ca bandera vermella terme pral.n f es bandera roja  fr drapeau rouge  en red flag  
37 esport > esports de motor > automobilisme ca bastidor terme pral.n m ca bastiment sin. compl.n m es bastidor  fr cadre  en frame  
38 esport > esports de motor > automobilisme ca bateria terme pral.n f es batería  fr batterie  en battery  
39 esport > esports de motor > automobilisme ca berlina terme pral.n f ca sedan terme pral.n m es berlina  es sedán  fr berline  fr familiale  fr intermédiaire  en sedan  
40 esport > esports de motor > automobilisme ca box terme pral.n m es box  fr puits  fr stand  en pit  
41 esport > esports de motor > automobilisme ca boxs a través terme pral.n m es drive through  es pase y siga  es paso por pit lane  fr conduire à travers  fr drive through  en drive through  
42 esport > esports de motor > automobilisme ca familiar terme pral.n m ca brec sin. compl.n m ca cotxe familiar sin. compl.n m fr break  fr familiale  en estate car  en station wagon  
43 esport > esports de motor > automobilisme ca brífing terme pral.n m es briefing  fr briefing  en briefing  en drivers' briefing  
44 esport > esports de motor > automobilisme ca cabina del pilot terme pral.n f es cabina del piloto  es habitáculo  fr habitacle  en cockpit  
45 esport > esports de motor > automobilisme ca descapotable terme pral.n m ca cabriolé sin. compl.n m es cabriolé  es convertible  es descapotable  fr cabriolet  fr décapotable  en convertible  
46 esport > esports de motor > automobilisme ca cambra d'aire terme pral.n f es cámara de aire  fr chambre à air  en inner tube  
47 esport > esports de motor > automobilisme ca canvi de marxes terme pral.n m ca canvi de velocitats terme pral.n m es cambio de marchas  es cambio de velocidades  
48 esport > esports de motor > automobilisme ca cap d'equip terme pral.n m, f ca director d'equip | directora d'equip terme pral.n m, f es director de equipo  es jefe de equipo  fr chef d'équipe  fr directeur d'équipe  en team manager  
49 esport > esports de motor > automobilisme ca cap de control terme pral.n m, f es jefe de control  fr chef de poste  en control post chief  
50 esport > esports de motor > automobilisme ca carnet de ruta terme pral.n m ca carnet de control sin. compl.n m es carnet de ruta  fr carnet de contrôle  fr carnet de route  
51 esport > esports de motor > automobilisme ca pista lliure terme pral.n f ca carrer lliure sin. compl.n m es pista libre  
52 esport > esports de motor > automobilisme ca cursa terme pral.n f ca carrera sin. compl.n f es carrera  fr course  en race  
53 esport > esports de motor > automobilisme ca carril d'acceleració terme pral.n m es carril de aceleración  fr voie d'accélération  en acceleration lane  
54 esport > esports de motor > automobilisme ca carril de desacceleració terme pral.n m es carril de desaceleración  fr voie de décélération  en deceleration lane  
55 esport > esports de motor > automobilisme ca carril exterior terme pral.n m es carril exterior  fr ligne extérieure  en outside lane  en outside track  
56 esport > esports de motor > automobilisme ca carril interior terme pral.n m es carril interior  es carril interno  fr ligne intérieure  en inside lane  en inside track  
57 esport > esports de motor > automobilisme ca carrosseria terme pral.n f es carrocería  fr carrosserie  en body  en coachwork  
58 esport > esports de motor > automobilisme ca carrosseria autoportant terme pral.n f ca carrosseria monobuc terme pral.n f es carrocería autoportante  es carrocería monocasco  fr carrosserie autoporteuse  fr carrosserie monocoque  en monocoque  
59 esport > esports de motor > automobilisme ca casc integral terme pral.n m es casco integral  fr casque intégral  en full-face helmet  
60 esport > esports de motor > automobilisme ca caseta de control terme pral.n f es caseta de control  fr poste de contrôle  en control post  
61 esport > esports de motor > automobilisme ca centímetre cúbic terme pral.n m es centímetro cúbico  fr centimètre cube  sbl cc  en cubic centimetre  
62 esport > esports de motor > automobilisme ca challenge [en] terme pral.n m es challenge  fr challenge  fr défi  en challenge round  
63 esport > esports de motor > automobilisme ca cilindrada terme pral.n f es cilindrada  fr cylindrée  en piston displacement  
64 esport > esports de motor > automobilisme ca circuit terme pral.n m es circuito  fr circuit  en circuit  
65 esport > esports de motor > automobilisme ca clinòmetre terme pral.n m es clinómetro  fr clinomètre  en clinometer  
66 esport > esports de motor > automobilisme ca coberta terme pral.n f es cubierta  fr enveloppe  en casing  en outer cover  en outer tyre  
67 esport > esports de motor > automobilisme ca columna de direcció terme pral.n f es columna de dirección  fr colonne de direction  en steering column  
68 esport > esports de motor > automobilisme ca comissari d'extinció d'incendis | comissària d'extinció d'incendis terme pral.n m, f es comisario de extinción  fr commissaire d'extinction  en fire extinction marshal  
69 esport > esports de motor > automobilisme ca comissari d'intervenció | comissària d'intervenció terme pral.n m, f es comisario de intervención  fr commissaire d'intervention  en intervention marshal  
70 esport > esports de motor > automobilisme ca comissari de bandera | comissària de bandera terme pral.n m, f es comisario de bandera  fr signaleur  en flag marshal  
71 esport > esports de motor > automobilisme ca comissari de boxs | comissària de boxs terme pral.n m, f es comisario de boxes  fr comissaire des puits  en pit marshal  en pit observer  
72 esport > esports de motor > automobilisme ca comissari de hàndicaps | comissària de hàndicaps terme pral.n m, f es comisario de hándicap  fr handicapeur  en handicapper  
73 esport > esports de motor > automobilisme ca comissari de pista | comissària de pista terme pral.n m, f ca comissari de ruta | comissària de ruta terme pral.n m, f es comisario de pista  es comisario de ruta  fr commissaire de piste  fr commissaire de route  en road marshal  en track marshal  
74 esport > esports de motor > automobilisme ca comissari de proveïment | comissària de proveÏment terme pral.n m, f es comisario de avituallamiento  es comisario de repostaje  fr commissaire au ravitaillement  en refuelling marshal  
75 esport > esports de motor > automobilisme ca comissari esportiu | comissària esportiva terme pral.n m, f es comisario deportivo  fr commissaire sportif  en sporting steward  
76 esport > esports de motor > automobilisme ca comissari tècnic | comissària tècnica terme pral.n m, f es comisario técnico  fr commissaire technique  en scrutineer  
77 esport > esports de motor > automobilisme ca comissari tècnic controlador | comissària tècnica controladora terme pral.n m, f es comisario técnico controlador  fr contrôleur technique  en assistant scrutineer  
78 esport > esports de motor > automobilisme ca compacte terme pral.n m es compacto  fr compacte  en compact car [US]  en small family car [GB]  
79 esport > esports de motor > automobilisme ca compost terme pral.n m es compuesto  fr composé  en compound  
80 esport > esports de motor > automobilisme ca compta-revolucions terme pral.n m ca comptavoltes terme pral.n m es cuentarrevoluciones  fr compte-tours  fr tachymètre  en rev counter  en revolution counter  en tachometer  
81 esport > esports de motor > automobilisme ca conducció terme pral.n f es conducción  fr conduite  en driving  
82 esport > esports de motor > automobilisme ca conductor | conductora terme pral.n m, f es conductor  fr conducteur  en driver  en motorist  
83 esport > esports de motor > automobilisme ca conduir terme pral.v tr es conducir  fr conduire  en drive, to  
84 esport > esports de motor > automobilisme ca constructor terme pral.n m es constructor  fr constructeur  en constructor  
85 esport > esports de motor > automobilisme ca control terme pral.n m es control  fr poste  en control post  
86 esport > esports de motor > automobilisme ca control d'arribades terme pral.n m es control de llegadas  fr contrôle des arrivées  en finishing control  
87 esport > esports de motor > automobilisme ca control de pas terme pral.n m es control de paso  fr contrôle de passage  
88 esport > esports de motor > automobilisme ca control horari terme pral.n m es control horario  
89 esport > esports de motor > automobilisme ca control volant terme pral.n m es control volante  
90 esport > esports de motor > automobilisme ca copilot terme pral.n m, f es copiloto  fr copilote  en co-driver  en copilot  
91 esport > esports de motor > automobilisme ca córrer terme pral.v intr ca rodar sin. compl.v intr es correr  es rodar  fr courir  fr rouler  en ride, to  en run, to  
92 esport > esports de motor > automobilisme ca córrer terme pral.v tr es correr  fr courir  en ride, to  en run, to  
93 esport > esports de motor > automobilisme ca cotxe d'assistència terme pral.n m es coche de asistencia  
94 esport > esports de motor > automobilisme ca cotxe de seguretat terme pral.n m es coche de seguridad  es pace car  es safety car  fr voiture de sécurité  fr voiture pilote  en pace car  en pilot car  en safety car  en SC  
95 esport > esports de motor > automobilisme ca cronometrador | cronometradora terme pral.n m, f es cronometrador  fr chronométreur  en timekeeper  en timer  
96 esport > esports de motor > automobilisme ca cronometratge terme pral.n m es cronometraje  fr chronométrage  en timing  
97 esport > esports de motor > automobilisme ca cupè terme pral.n m es cupé  fr coupé  en coupe  en coupé  
98 esport > esports de motor > automobilisme ca cursa d'acceleració terme pral.n f es carrera de aceleración  es carrera de dragsters  fr course d'accélération  fr drag-racing  en drag race  en drag racing  
99 esport > esports de motor > automobilisme ca cursa de circuit terme pral.n f ca cursa en circuit terme pral.n f es carrera en circuito  fr course de circuit  en circuit race  
100 esport > esports de motor > automobilisme ca curvone terme pral.n m es curvón  es curvone  en curvone  it curvone  
101 esport > esports de motor > automobilisme ca degradació terme pral.n f es degradación  fr dégradation  en degradation  
102 esport > esports de motor > automobilisme ca delegat de seguretat | delegada de seguretat terme pral.n m, f es comisario de seguridad  fr délégué de sécurité  en safety delegate  
103 esport > esports de motor > automobilisme ca desembragar terme pral.v intr es desembragar  fr débrayer  en declutch, to  en disengage the cluth, to  it disinnestare  
104 esport > esports de motor > automobilisme ca diferencial terme pral.n f es diferencial  fr différentiel  en differential  
105 esport > esports de motor > automobilisme ca difusor terme pral.n m es difusor  fr diffuseur  en diffuser  
106 esport > esports de motor > automobilisme ca direcció terme pral.n f es dirección  fr direction  en steering  
107 esport > esports de motor > automobilisme ca director de cursa | directora de cursa terme pral.n m, f es director de carrera  fr directeur de course  en race director  
108 esport > esports de motor > automobilisme ca dispositiu de frenada terme pral.n m es dispositivo de frenado  fr dispositif de freinage  fr système de freinage  en braking system  
109 esport > esports de motor > automobilisme ca dos volums terme pral.n m es dos volúmenes  fr bicorps  fr deux volumes  en two box  
110 esport > esports de motor > automobilisme ca embragar terme pral.v intr es embragar  fr accoupler  fr embrayer  en clutch, to  en engage the cluth, to  
111 esport > esports de motor > automobilisme ca embragatge terme pral.n m es embrague  fr embrayage  en clutch  it frizione  
112 esport > esports de motor > automobilisme ca enllumenat terme pral.n m es alumbrado  fr éclairage  en lighting  
113 esport > esports de motor > automobilisme ca entrenament qualificatiu terme pral.n m ca entrenament cronometrat sin. compl.n m es entrenamiento calificativo  es entrenamiento cronometrado  fr essai qualificatif  en qualifying practice  
114 esport > esports de motor > automobilisme ca entrenament lliure terme pral.n m es entrenamiento libre  fr essai libre  en free practice  
115 esport > esports de motor > automobilisme ca entrenament oficial terme pral.n m es entrenamiento oficial  fr essai officiel  en official work out  en official workout  
116 esport > esports de motor > automobilisme ca entrenament privat terme pral.n m es entrenamiento privado  fr essai privé  en private test  
117 esport > esports de motor > automobilisme ca sistema de recuperació d'energia terme pral.n m ca ERS siglan m es sistema de recuperación de energía  es ERS  fr système de récupération de l'énergie  fr ERS  fr SRE  en energy recovery system  en ERS  
118 esport > esports de motor > automobilisme ca escalfador de pneumàtic terme pral.n m es calentador de neumático  fr couverture chauffante  en tyre warmer  
119 esport > esports de motor > automobilisme ca escalfament terme pral.n m es calentamiento  es warm-up  pt warm-up  fr réchauffement  fr warm-up  en warm-up  it warm-up  
120 esport > esports de motor > automobilisme ca escapatòria terme pral.n f es escapatoria  es zona de escape  fr bac à graviers  de Auslaufzone  en run-off area  
121 esport > esports de motor > automobilisme ca escuderia terme pral.n f es escudería  fr écurie  en motor-racing team  
122 esport > esports de motor > automobilisme ca eslàlom terme pral.n m es eslalon  es slalom  fr slalom  en slalom  
123 esport > esports de motor > automobilisme ca etapa terme pral.n f es etapa  fr étape  en lap  en stage  
124 esport > esports de motor > automobilisme ca evolució terme pral.n f es evolución  fr évolution  en evolution  it evoluzione  
125 esport > esports de motor > automobilisme ca fitxa d'homologació terme pral.n f es ficha de homologación  
126 esport > esports de motor > automobilisme ca fitxa de cronometratge terme pral.n f es ficha de cronometraje  
127 esport > esports de motor > automobilisme ca fora d'asfalt terme pral.adj es fuera de carretera  es off-road  pt off-road  fr off-road  en off-road  
128 esport > esports de motor > automobilisme ca fórmula terme pral.n f es fórmula  fr formule  en formula  
129 esport > esports de motor > automobilisme ca fre terme pral.n m es freno  fr frein  en brake  
130 esport > esports de motor > automobilisme ca frenada terme pral.n f es frenazo  fr freinage  en braking  
131 esport > esports de motor > automobilisme ca frenada amb el peu esquerre terme pral.n f es frenada con el pie izquierdo  fr freinage du pied gauche  en left-foot braking  
132 esport > esports de motor > automobilisme ca frenar terme pral.v tr es frenar  fr freiner  en brake, to  
133 esport > esports de motor > automobilisme ca frenar al límit terme pral.v intr es apurar la frenada  
134 esport > esports de motor > automobilisme ca graella de sortida terme pral.n f es parrilla de salida  fr grille de départ  en starting grid  
135 esport > esports de motor > automobilisme ca gran turisme terme pral.n m ca GT siglan m es gran turismo  es GT  fr grand tourisme  fr GT  en grand tourer  en GT  
136 esport > esports de motor > automobilisme ca granota terme pral.n f es mono  fr combinaison  en overalls  
137 esport > esports de motor > automobilisme ca habitacle terme pral.n m es habitáculo  fr habitacle  en passenger compartment  
138 esport > esports de motor > automobilisme ca hidroplanatge terme pral.n m es aquaplaning  es hidroplaneo  es hidroplaning  fr aquaplanage  fr aquaplane  fr aquaplaning  fr glissement sur l'eau  fr hydroplanage  en aquaplaning  en hydroplaning  
139 esport > esports de motor > automobilisme ca inspector | inspectora terme pral.n m, f es inspector  fr inspecteur  en inspector  
140 esport > esports de motor > automobilisme ca jutge de fets | jutge de fets, jutgessa de fets terme pral.n m, f es juez de hechos  fr juge de fait  en judge of fact  
141 esport > esports de motor > automobilisme ca kart terme pral.n m es kart  fr go-kart  fr kart  en go-kart  en kart  
142 esport > esports de motor > automobilisme ca kàrting terme pral.n m es karting  fr karting  de Karting  en go-karting  en kart racing  en karting  it karting  it kartismo  
143 esport > esports de motor > automobilisme ca sistema de recuperació d'energia cinètica terme pral.n m ca KERS siglan m es sistema de recuperación de energía cinética  es KERS  fr système de récupération de l'énergie cinétique  fr KERS  fr SREC  en kinetic energy recovery system  en KERS  
144 esport > esports de motor > automobilisme ca línia de boxs terme pral.n f es calle de boxes  es calle de garajes  es línea de boxes  fr ligne des puits  fr ligne des stands  de Boxengasse  en pit lane  en pit road  
145 esport > esports de motor > automobilisme ca llanda terme pral.n f ca llanta sin. compl.n f es llanta  fr jante  en rim  
146 esport > esports de motor > automobilisme ca llast terme pral.n m es lastre  fr ballast  fr lest  en ballast  
147 esport > esports de motor > automobilisme ca llibre de ruta terme pral.n m ca quadern de ruta terme pral.n m es cuaderno de ruta  es rutómetro  fr plan de route  en road-book  
148 esport > esports de motor > automobilisme ca mànega terme pral.n f es manga  fr manche  en heat  en run  
149 esport > esports de motor > automobilisme ca mànega classificatòria terme pral.n f es manga clasificatoria  fr manche de qualification  en qualifying round  
150 esport > esports de motor > automobilisme ca microcotxe terme pral.n m es microcoche  fr microvoiture  fr minivoiture  en microcar  
151 esport > esports de motor > automobilisme ca millor temps terme pral.n m es mejor tiempo  fr meilleur temps  en fastest time  en record time  
152 esport > esports de motor > automobilisme ca míting terme pral.n m es mitin  fr réunion sportive  en meeting  
153 esport > esports de motor > automobilisme ca monoplaça terme pral.n m es monoplaza  fr monoplace  en open-wheel car  en single-seater car  it monoposto  
154 esport > esports de motor > automobilisme ca monovolum terme pral.n m es monovolumen  fr monocorps  fr monovolume  en monospace  en monovolume  en one box  
155 esport > esports de motor > automobilisme ca monovolum terme pral.n m es monovolumen  fr monospace  en minivan  en multi-purpose vehicle  en MPV  
156 esport > esports de motor > automobilisme ca motor terme pral.n m es motor  fr moteur  en engine  
157 esport > esports de motor > automobilisme ca muntanya terme pral.n f es montaña  fr montagne  en hill climb  
158 esport > esports de motor > automobilisme ca mur de pneumàtics terme pral.n m es muro de neumáticos  fr mur de pneus  en tyre barrier  
159 esport > esports de motor > automobilisme ca mur de senyalització terme pral.n m es muro de boxes  es muro de señalización  fr mur de signalisation  en pit wall  
160 esport > esports de motor > automobilisme ca neutralització terme pral.n f es neutralización  fr neutralisation  en neutralisation  
161 esport > esports de motor > automobilisme ca pàdoc terme pral.n m es área de preparación  es paddock  fr paddock  en paddock  
162 esport > esports de motor > automobilisme ca palanca del canvi de marxes terme pral.n f es palanca de cambio de velocidades  fr levier de vitesse  en gearchange lever  
163 esport > esports de motor > automobilisme ca zona d'assistència terme pral.n f ca parc d'assistència sin. compl.n m es parque de asistencia  es zona de asistencia  fr zone d'assistance  en service area  
164 esport > esports de motor > automobilisme ca parc tancat terme pral.n m es parque cerrado  fr parc fermé  en parc ferme  
165 esport > esports de motor > automobilisme ca parell motor terme pral.n m es par motor  fr couple moteur  en motor torque  
166 esport > esports de motor > automobilisme ca passaport tècnic terme pral.n m es pasaporte técnico  fr passeport technique  en technical passport  
167 esport > esports de motor > automobilisme ca pedal de l'embragatge terme pral.n m es embrague  es pedal del embrague  fr pédale d'embrayage  fr pédale de débrayage  en clutch pedal  it pedale di frizione  
168 esport > esports de motor > automobilisme ca pedal del fre terme pral.n m es pedal de freno  fr pédale de frein  en brake pedal  
169 esport > esports de motor > automobilisme ca peralt terme pral.n m es peralte  fr dévers  en banked curve  en banking  en superelevation  
170 esport > esports de motor > automobilisme ca piano terme pral.n m es piano  fr bordure  fr bordure de piste  en curb  en kerb  
171 esport > esports de motor > automobilisme ca pilot terme pral.n m, f ca pilot de curses sin. compl.n m, f es piloto  es piloto de carreras  fr pilote  fr pilote de course  en driver  en pilot  en racing driver  
172 esport > esports de motor > automobilisme ca pilot de proves terme pral.n m, f es piloto de pruebas  es piloto probador  fr pilote d'essai  fr pilote-essayeur  en test driver  
173 esport > esports de motor > automobilisme ca pilotar terme pral.v tr es pilotar  fr piloter  en drive, to  
174 esport > esports de motor > automobilisme ca pilotatge terme pral.n m es pilotaje  en driving  
175 esport > esports de motor > automobilisme ca pissarra terme pral.n f es pizarra  fr ardoise  en information board  
176 esport > esports de motor > automobilisme ca pneumàtic terme pral.n m es neumático  fr pneu  en tire  en tyre  
177 esport > esports de motor > automobilisme ca pneumàtic de claus terme pral.n m es neumático con clavos  fr pneu à clous  fr pneu à crampons  en studded tyre  
178 esport > esports de motor > automobilisme ca posició preferent terme pral.n f es pole position  es primera posición  fr pole position  fr position de tête  en pole position  
179 esport > esports de motor > automobilisme ca potència terme pral.n f es potencia  fr puissance  en power  
180 esport > esports de motor > automobilisme ca protector cervical terme pral.n m es dispositivo HANS  es sistema HANS  es HANS  fr système HANS  fr HANS  en HANS device  en head and neck support device  en HANS  
181 esport > esports de motor > automobilisme ca proveïment de carburant terme pral.n m es repostaje  fr avitaillement en carburant  fr ravitaillement en carburant  de Betanken  de Betankung  en refuelling  it rifornimento di carburante  
182 esport > esports de motor > automobilisme ca proveir de carburant terme pral.v tr es repostar  fr avitailler en carburant  fr ravitailler en carburant  de betanken  en refuel, to  it rifornire di carburante  
183 esport > esports de motor > automobilisme ca pujada de muntanya terme pral.n f es carrera en cuesta  es subida  es subida en cuesta  fr course de côte  en hill-climb  
184 esport > esports de motor > automobilisme ca punxada terme pral.n f es pinchazo  fr crevaison  en flat  en puncture  
185 esport > esports de motor > automobilisme ca quadre de comandament terme pral.n m ca quadre de control sin. compl.n m es cuadro de mandos  es panel de instrumentos  es tablero de instrumentos  fr pupitre de conduite  fr tableau de bord  en instrument panel  
186 esport > esports de motor > automobilisme ca raid terme pral.n m es raid  fr raid  fr raid d'endurance  en raid  
187 esport > esports de motor > automobilisme ca ral·li terme pral.n m es rally  fr rally  fr rallye  en rally  it rally  
188 esport > esports de motor > automobilisme ca ral·licròs terme pral.n m es rallycross  fr rallycross  en rallycross  
189 esport > esports de motor > automobilisme ca ral·lis terme pral.n m pl es rallyes  fr rallyes  en rally  
190 esport > esports de motor > automobilisme ca reagrupament terme pral.n m es reagrupación  fr regroupement  
191 esport > esports de motor > automobilisme ca rebentar terme pral.v intr ca rebentar-se terme pral.v intr pron es reventar  fr éclater  en burst, to  
192 esport > esports de motor > automobilisme ca rebuf terme pral.n m es estela  es rebufo  fr sillage  de Windschatten  de Windschutz  en slipstream  it scia  
193 esport > esports de motor > automobilisme ca reglatge terme pral.n m es reglaje  fr réglage  en adjustment  
194 esport > esports de motor > automobilisme ca resistència terme pral.n f es resistencia  fr résistance  en endurance  
195 esport > esports de motor > automobilisme ca resistència aerodinàmica terme pral.n f es drag  es resistencia aerodinámica  fr drag  fr résistance à l'air  fr traînee  en drag  
196 esport > esports de motor > automobilisme ca roda terme pral.n f es rueda  fr roue  en wheel  
197 esport > esports de motor > automobilisme ca sala de brífing terme pral.n f es sala de briefing  fr salle de briefing  en briefing room  
198 esport > esports de motor > automobilisme ca secretari del míting | secretària del míting terme pral.n m, f es secretario del mitin  fr secrétaire du meeting  en secretary of the meeting  
199 esport > esports de motor > automobilisme ca sector terme pral.n m es sector  fr secteur  en sector  
200 esport > esports de motor > automobilisme ca sector d'enllaç terme pral.n m es sector de enlace  fr secteur de liaison  en liaison section  en road section  
201 esport > esports de motor > automobilisme ca semàfor de sortida terme pral.n m es semáforo de salida  fr feu de départ  en start light  
202 esport > esports de motor > automobilisme ca senyalitzador | senyalitzadora terme pral.n m, f es señalizador  fr panneauteur  en pit observer  en pit signaller  
203 esport > esports de motor > automobilisme ca senyalitzador de cursa terme pral.n m es indicador de carretera  fr indicateur de route  en road signpost  
204 esport > esports de motor > automobilisme ca sessió de pràctiques terme pral.n f es sesión de prácticas  fr session de pratique  en practice session  
205 esport > esports de motor > automobilisme ca sobreviratge terme pral.n m es sobreviraje  fr survirage  en oversteer  
206 esport > esports de motor > automobilisme ca sortida de pista terme pral.n f es salida de pista  fr sortie de route  en left the track  en off the track  
207 esport > esports de motor > automobilisme ca sortida llançada terme pral.n f es salida lanzada  fr départ lancé  fr départ non tenu  en flying start  en rolling start  
208 esport > esports de motor > automobilisme ca sotacasc terme pral.n m es sotocasco  es verdugo  fr cagoule  en balaclava  it sottocasco  
209 esport > esports de motor > automobilisme ca stop-and-go [en] terme pral.n m es stop and go  fr stop and go  en stop and go  
210 esport > esports de motor > automobilisme ca subviratge terme pral.n m es subviraje  fr sous-virage  en understeer  
211 esport > esports de motor > automobilisme ca suspensió terme pral.n f es suspensión  fr suspension  en suspension  en suspension system  
212 esport > esports de motor > automobilisme ca tanda terme pral.n f es tanda  fr séance  en session  
213 esport > esports de motor > automobilisme ca telemetria terme pral.n f es telemetría  fr télémétrie  en telemetry  
214 esport > esports de motor > automobilisme ca tirada terme pral.n f es stint  fr stint  en stint  
215 esport > esports de motor > automobilisme ca vehicle tot terreny terme pral.n m ca totterreny sin. compl.n m es todoterreno  es vehículo todo terreno  fr tout-terrain  fr véhicule tout terrain  en all-purpose vehicle  en all-roads vehicle  en all-terrain vehicle  
216 esport > esports de motor > automobilisme ca tracció terme pral.n f es tracción  fr traction  en traction  
217 esport > esports de motor > automobilisme ca tracció al darrere terme pral.n f ca tracció posterior terme pral.n f es propulsión  es tracción trasera  fr propulsion  en rear-wheel drive  en RWD  it trazione posteriore  
218 esport > esports de motor > automobilisme ca tracció al davant terme pral.n f ca tracció anterior terme pral.n f ca tracció davantera terme pral.n f es tracción delantera  fr traction  fr traction avant  en forward-wheel drive  en front-wheel drive  en FWD  it trazione anteriore  
219 esport > esports de motor > automobilisme ca tram cronometrat terme pral.n m es tramo cronometrado  fr épreuve spéciale  en special stage  en SS  it prova speciale  
220 esport > esports de motor > automobilisme ca transmissió terme pral.n f es transmisión  fr transmission  en transmission  
221 esport > esports de motor > automobilisme ca tres volums terme pral.n m es tres volúmenes  es tricuerpo  fr tricorps  fr trois volumes  en three box  
222 esport > esports de motor > automobilisme ca trialera terme pral.n f es trialera  
223 esport > esports de motor > automobilisme ca trucatge terme pral.n m es trucaje  fr gonflage  en engine tuning  en performance tuning  
224 esport > esports de motor > automobilisme ca tub d'escapament terme pral.n m es tubo de escape  fr tuyau d'échappement  en exhaust pipe  
225 esport > esports de motor > automobilisme ca turisme terme pral.n m es turismo  fr voiture de tourisme  en touring car  it turismo  
226 esport > esports de motor > automobilisme ca turisme terme pral.n m es automóvil de turismo  es turismo  fr voiture de production  fr voiture de tourisme  
227 esport > esports de motor > automobilisme ca urbà terme pral.n m es urbano  fr mini citadine  fr petite citadine  fr urbaine  en city car [GB]  en subcompact car [US]  
228 esport > esports de motor > automobilisme ca utilitari terme pral.n m es utilitario  fr citadine  fr polyvalente  fr sous-compacte  en subcompact car [US]  en supermini [GB]  
229 esport > esports de motor > automobilisme ca vàlvula terme pral.n f es válvula  fr valve  en valve  
230 esport > esports de motor > automobilisme ca vehicle d'acceleració terme pral.n m es dragster  fr dragster  fr véhicule d'accélération  fr véhicule de course d'accélération  en drag racing vehicle  en dragster  
231 esport > esports de motor > automobilisme ca vehicle homologat terme pral.n m es vehículo homologado  fr véhicule homologué  en homologated vehicle  
232 esport > esports de motor > automobilisme ca vehicle tot camí terme pral.n m es todocamino  es vehículo todoterreno ligero  es vehículo utilitario deportivo  es SUV  pt veículo utilitário desportivo  pt SUV  fr tout-terrain de loisir  fr véhicule utilitaire sport  fr TTL  fr VUS  en sport utility vehicle  en SUV  it veicolo utilitario sportivo  it SUV  
233 esport > esports de motor > automobilisme ca velocímetre terme pral.n m es indicador de velocidad  es velocímetro  fr compteur de vitesse  fr indicateur de vitesse  en speedometer  
234 esport > esports de motor > automobilisme ca velocitat terme pral.n f es velocidad  fr vitesse  en speed  
235 esport > esports de motor > automobilisme ca velocitat punta terme pral.n f es velocidad punta  fr vitesse en pointe  en maximum speed  
236 esport > esports de motor > automobilisme ca verificació tècnica terme pral.n f es verificación técnica  fr vérification technique  en scrutineering  
237 esport > esports de motor > automobilisme ca vèrtex terme pral.n m es ápice  es vértice  fr apex  en apex  en clipping point  
238 esport > esports de motor > automobilisme ca virolla terme pral.n f es trompo  fr tête-à-queue  en swing-around  
239 esport > esports de motor > automobilisme ca volada terme pral.n f es voladizo  fr porte-à-faux  fr porte-à-faux de cadre de châssis  en chassis frame overhang  en overhang  
240 esport > esports de motor > automobilisme ca volant terme pral.n m es volante  es volante de la dirección  fr volant  fr volant de direction  en steering wheel  
241 esport > esports de motor > automobilisme ca volta d'inspecció terme pral.n f es vuelta de inspección  fr tour d'inspection  en inspection lap  
242 esport > esports de motor > automobilisme ca volta de desacceleració terme pral.n f ca volta de desceleració sin. compl.n f es vuelta de desaceleración  fr tour de décélération  en slow down lap  
243 esport > esports de motor > automobilisme ca volta de formació terme pral.n f es vuelta de formación  fr tour de formation  en formation lap  
244 esport > esports de motor > automobilisme ca volta de qualificació terme pral.n f es vuelta de calificación  fr tour de qualification  en qualification lap  
245 esport > esports de motor > automobilisme ca volta de reconeixement terme pral.n f es vuelta de reconocimiento  fr tour de reconnaissance  en sighting lap  
246 esport > esports de motor > automobilisme ca volta llançada terme pral.n f es vuelta lanzada  fr tour lancé  en flying lap  
247 esport > esports de motor > automobilisme ca volta ràpida terme pral.n f es vuelta rápida  fr meilleur tour  en best lap  en fastest lap  
248 esport > esports de motor > automobilisme ca volta-a-volta terme pral.n m es vuelta a vuelta  fr tour par tour  en lap by lap  en race lap analysis  
249 esport > esports de motor > automobilisme ca xassís terme pral.n m es chasis  fr châssis  en chassis  
250 esport > esports de motor > automobilisme ca xicana terme pral.n f es chicana  fr chicane  en chicane  it chicane