Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 recerca ca abandonament de l'estudi terme pral.n m es abandono del estudio  en patient dropout  
2 atenció sanitària ca abandonament del pacient terme pral.n m es abandono del paciente  en patient abandonment  
3 genètica ca anomalia cromosòmica terme pral.n f ca aberració cromosòmica sin. compl.n f es aberración cromosómica  es anomalía cromosómica  en chromosomal aberration  
4 recerca ca assaig aleatoritzat terme pral.n m ca assaig clínic aleatoritzat terme pral.n m ca ACA siglan m es ensayo aleatorizado  es ensayo clínico aleatorizado  es ECA  en randomised clinical trial  en randomized clinical trial  en RCT  
5 genètica ca àcid desoxiribonucleic terme pral.n m ca ADN siglan m ca DNA siglan m es ácido desoxirribonucleico  es ADN  es DNA  en deoxyribonucleic acid  en desoxyribonucleic acid  en DNA  
6 genètica ca àcid desoxiribonucleic recombinant terme pral.n m ca ADN recombinant terme pral.n m ca DNA recombinant terme pral.n m ca ADNr siglan m ca rDNA siglan m es ácido desoxirribonucleico recombinante  es ADN recombinado  es ADN recombinante  es DNA recombinado  es DNA recombinante  es ADNr  es rDNA  en recombinant DNA  en rDNA  
7 genètica ca àcid ribonucleic terme pral.n m ca ARN siglan m ca RNA siglan m es ácido ribonucleico  es ARN  es RNA  en ribonucleic acid  en RNA  
8 atenció sanitària > relació assistencial ca acompanyament terme pral.n m es acompañamiento  en accompanying  
9 atenció sanitària > relació assistencial ca aconsellament terme pral.n m es aconsejamiento  es consejo asistido  en counseling  en counselling  
10 cèl·lules, teixits i òrgans > clonatge ca activació de l'oòcit terme pral.n f es activación del oocito  en oocyte activation  
11 atenció sanitària ca actuació sanitària terme pral.n f ca intervenció sanitària sin. compl.n f es actuación sanitaria  es intervención sanitaria  en medical action  en medical intervention  
12 final de la vida ca adequació de les actuacions sanitàries terme pral.n f ca adequació de l'esforç terapèutic sin. compl.n f ca limitació de l'esforç terapèutic sin. compl.n f ca LET siglan f es limitación del esfuerzo terapéutico  es limitación del soporte vital  es LET  es LSV  en life support limitation  en limitation of life support  en LSL  en LLS  
13 reproducció humana > reproducció assistida ca recepció d'embrions terme pral.n f ca adopció d'embrions sin. compl.n f es adopción de embriones  es recepción de embriones  en embryo adoption  en embryo reception  
14 recerca ca agència reguladora de medicaments terme pral.n f es agencia reguladora de medicamentos  en drug regulatory agency  en pharmaceutical regulatory agency  
15 conceptes generals ca agent moral terme pral.n m es agente moral  en moral agent  
16 final de la vida ca agonia terme pral.n f es agonía  en agony  
17 salut pública ca aïllament terme pral.n m es aislamiento  en isolation  
18 salut mental ca aïllament terme pral.n m es aislamiento  en isolation  
19 recerca ca aleatorització terme pral.n f es aleatorización  es asignación al azar  es asignación aleatoria  en randomisation  en randomization  
20 final de la vida ca nutrició artificial terme pral.n f ca alimentació artificial sin. compl.n f es alimentación artificial  es nutrición artificial  en artificial feeding  en artificial nutrition  
21 cèl·lules, teixits i òrgans > trasplantaments i transfusions ca al·loempelt terme pral.n m ca homoempelt terme pral.n m ca empelt al·logènic sin. compl.n m es aloinjerto  es homoinjerto  es injerto alogénico  en allogenic graft  en allograft  en homograft  en homologous graft  
22 conceptes generals > principis i valors ca altruisme terme pral.n m es altruismo  en altruism  
23 conceptes generals ca analgèsia terme pral.n f es analgesia  en analgesia  
24 salut pública ca anàlisi de cost-benefici terme pral.n f es análisis de coste-beneficio  en cost-benefit analysis  
25 salut pública ca anàlisi de cost-efectivitat terme pral.n f es análisis de coste-efectividad  en cost-effectiveness analysis  
26 salut pública ca anàlisi de cost-utilitat terme pral.n f es análisis de coste-utilidad  en cost-utility analysis  
27 recerca ca animal de laboratori terme pral.n m ca animal d’experimentació terme pral.n m es animal de experimentación  es animal de laboratorio  en experimental animal  en laboratory animal  en test animal  
28 recerca ca anonimització terme pral.n f es anonimización  en anonymisation  en anonymization  
29 reproducció humana ca anticoncepció terme pral.n f ca contracepció sin. compl.n f es anticoncepción  es contracepción  en contraception  
30 reproducció humana ca anticonceptiu terme pral.n m ca contraceptiu sin. compl.n m es anticonceptivo  es contraceptivo  en contraceptive  
31 reproducció humana ca anticonceptiu postcoital terme pral.n m ca píndola de l'endemà sin. compl.n f ca píndola postcoital sin. compl.n f es anticonceptivo postcoital  es píldora del día siguiente  es píldora postcoital  en emergency contraceptive  en postcoital contraceptive  
32 ecoètica > ètica aplicada als animals ca antropocentrisme terme pral.n m es antropocentrismo  en anthropocentrism  
33 conceptes generals > principis i valors ca argument del mal menor terme pral.n m ca mal menor sin. compl.n m es argumento del mal menor  es mal menor  en lesser evil argument  
34 conceptes generals ca argument del pendent relliscós terme pral.n m ca pendent relliscós sin. compl.n m es argumento de la pendiente deslizante  es argumento de la pendiente resbaladiza  es pendiente deslizante  es pendiente resbaladiza  en slippery-slope argument  en wedge argument  
35 recerca ca assaig amb cegament terme pral.n m es ensayo ciego  en blind trial  en blinded trial  
36 recerca ca assaig clínic terme pral.n m es ensayo clínico  en clinical trial  
37 recerca ca assaig sense cegament terme pral.n m ca assaig obert sin. compl.n m es ensayo abierto  en open label trial  en open trial  en unblinded trial  en unmasked trial  
38 genètica ca assessorament genètic terme pral.n m ca consell genètic terme pral.n m es asesoramiento genético  es consejo genético  en genetic counseling  en genetic counselling  
39 salut mental ca assistència terme pral.n f es asistencia  
40 atenció sanitària ca atenció sanitària terme pral.n f ca assistència sanitària sin. compl.n f es asistencia sanitaria  es atención sanitaria  en health care  
41 salut mental ca assistent terme pral.n m, f es asistente | asistente, asistenta  
42 atenció sanitària ca atenció terme pral.n f ca cura terme pral.n f es atención  es cuidado  es cura  en care  en cure  
43 final de la vida ca atenció al dol terme pral.n f es atención al duelo  
44 final de la vida ca atenció al final de la vida terme pral.n f es atención al final de la vida  en end of life care  en EoLC  
45 atenció sanitària > relació assistencial ca atenció centrada en la persona terme pral.n f es atención centrada en el paciente  es atención centrada en la persona  en patient-centered care  en patient-centred care  en person-centered care  en person-centred care  
46 cèl·lules, teixits i òrgans > trasplantaments i transfusions ca autoempelt terme pral.n m ca empelt autòleg sin. compl.n m es autoinjerto  es injerto autólogo  en autograft  
47 conceptes generals > principis i valors ca autonomia terme pral.n f es autonomía  en autonomy  
48 salut mental ca autotutela terme pral.n f ca delació voluntària sin. compl.n f es autotutela  es delación voluntaria  en auto-guardianship  en autoguardianship  
49 atenció sanitària > relació assistencial ca avaluació de la competència terme pral.n f es valoración de la competencia  en assessment of decision-making capacity  en capacity assessment  en competence assessment  
50 reproducció humana ca avortament ètic terme pral.n m es aborto ético  en ethical abortion  
51 reproducció humana ca avortament eugenèsic terme pral.n m ca avortament eugènic terme pral.n m es aborto eugenésico  en eugenic abortion  
52 reproducció humana ca avortament provocat terme pral.n m ca interrupció voluntària de l'embaràs sin. compl.n f es aborto provocado  es interrupción voluntaria del embarazo  en artificial abortion  en requested legal abortion  
53 reproducció humana ca avortament terapèutic terme pral.n m es aborto terapéutico  en therapeutic abortion  
54 recerca ca balanç de riscos i beneficis terme pral.n m es balance de riesgos y beneficios  en risk-benefit balance  
55 reproducció humana > reproducció assistida ca biobanc terme pral.n m ca banc sin. compl.n m es banco  es biobanco  en bank  en biobank  en biorepository  
56 reproducció humana > reproducció assistida ca banc d'embrions terme pral.n m es banco de embriones  es banco de preembriones  en embryo bank  
57 reproducció humana > reproducció assistida ca banc de semen terme pral.n m ca banc d'esperma sin. compl.n m es banco de esperma  es banco de semen  en sperm bank  
58 reproducció humana > reproducció assistida ca banc d'oòcits terme pral.n m ca banc d'òvuls sin. compl.n m es banco de ovocitos  es banco de óvulos  en egg bank  en oocyte bank  
59 conceptes generals ca banc de dades terme pral.n m es banco de datos  en data bank  
60 reproducció humana > reproducció assistida ca banc de gàmetes terme pral.n m es banco de gametos  en gamete bank  
61 cèl·lules, teixits i òrgans > trasplantaments i transfusions ca banc de sang terme pral.n m es banco de sangre  en blood bank  
62 cèl·lules, teixits i òrgans > trasplantaments i transfusions ca banc de sang de cordó umbilical terme pral.n m ca BSCU siglan m es banco de sangre de cordón umbilical  es BSCU  en umbilical cord blood bank  
63 cèl·lules, teixits i òrgans > trasplantaments i transfusions ca banc de teixits terme pral.n m es banco de tejidos  en tissue bank  
64 cèl·lules, teixits i òrgans > trasplantaments i transfusions ca banc per a ús autòleg terme pral.n m es banco para uso autólogo  en bank for autologous use  
65 conceptes generals ca beneficent terme pral.adj es beneficente  en beneficent  
66 conceptes generals ca benefici terme pral.n m es beneficio  en benefit  
67 ecoètica > ètica aplicada als animals ca benestar animal terme pral.n m es bienestar animal  en animal welfare  
68 recerca ca biaix terme pral.n m es sesgo  en bias  
69 recerca ca biaix d'observació terme pral.n m es sesgo de observación  en observation bias  
70 recerca ca biaix de confusió terme pral.n m es sesgo de confusión  en confounding bias  
71 recerca ca biaix de publicació terme pral.n m es sesgo de publicación  es sesgo en la publicación  en bias in publication  en publication bias  
72 recerca ca biaix de selecció terme pral.n m es sesgo de selección  en selection bias  
73 salut pública ca big data terme pral.n m ca dades massives terme pral.n f pl es macrodatos  en big data  
74 ecoètica ca biodiversitat terme pral.n f ca diversitat biològica terme pral.n f es biodiversidad  es diversidad biológica  en biodiversity  en biological diversity  
75 conceptes generals ca bioètic -a terme pral.adj es bioético -ca  en bioethical  
76 conceptes generals ca bioètica terme pral.n f es bioética  en bioethics  
77 conceptes generals > doctrines i corrents de pensament ca bioètica global terme pral.n f es bioética global  en global bioethics  
78 conceptes generals > doctrines i corrents de pensament ca biopolítica terme pral.n f es biopolítica  en biopolitics  
79 cèl·lules, teixits i òrgans > trasplantaments i transfusions ca biovigilància terme pral.n f es biovigilancia  
80 reproducció humana ca blastocist terme pral.n m es blastocisto  en blastocyst  
81 cèl·lules, teixits i òrgans > trasplantaments i transfusions ca bon samarità | bona samaritana terme pral.n m, f es buen samaritano | buena samaritana  en good Samaritan  
82 atenció sanitària ca bona pràctica terme pral.n f ca bona praxi terme pral.n f ca lex artis sin. compl.n f es buena práctica  es buena praxis  es lex artis  en good practice  
83 recerca ca bretxa de rellevància terme pral.n f es brecha 10/90  en relevance gap  
84 cèl·lules, teixits i òrgans > trasplantaments i transfusions ca cadena de trasplantaments terme pral.n f ca trasplantament dominó terme pral.n m ca trasplantament en cadena terme pral.n m es cadena de trasplantes  es trasplante dominó  es trasplante en cadena  en domino transplantation  
85 salut pública > vacunacions ca calendari de vacunacions terme pral.n m ca calendari vacunal terme pral.n m es calendario de vacunación  es calendario de vacunaciones  es calendario vacunal  en immunisation schedule  en immunization schedule  en vaccination schedule  
86 ecoètica ca escalfament global terme pral.n m ca calfament global (valencià) sin. compl.n m ca encalentiment global (balear) sin. compl.n m es calentamiento global  en global warming  
87 salut pública > vacunacions ca campanya de vacunació terme pral.n f ca campanya vacunal terme pral.n f es campaña de vacunación  es campaña vacunal  en immunisation campaign  en immunization campaign  en vaccination campaign  
88 atenció sanitària > relació assistencial ca competència terme pral.n f ca capacitat de fet sin. compl.n f es capacidad  es competencia  en capacity  en competence  en decision-making capacity  en decisional capacity  en mental competence  
89 atenció sanitària > relació assistencial ca capacitat legal terme pral.n f es capacidad legal  en capacity  en legal capacity  
90 conceptes generals > textos bàsics i declaracions ca carta de drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l'atenció sanitària terme pral.n f
91 salut pública ca cartera de serveis sanitaris terme pral.n f es cartera de servicios sanitarios  en health services portfolio  
92 conceptes generals ca cas terme pral.n m es caso  en case  
93 conceptes generals > metodologia ca casuística terme pral.n f es casuística  en casuistry  
94 conceptes generals > metodologia ca comitè d'ètica assistencial terme pral.n m ca CEA siglan m es comité de ética asistencial  es CEA  en clinical ethics committee  en CEC  
95 conceptes generals > metodologia ca comitè d'ètica d'experimentació animal terme pral.n m ca CEEA siglan m es comité de ética de investigación con animales  es comité de ética de investigación y bienestar animal  es comité ético de experimentación animal  es CEEA  es CEIyBA  en animal care committee  en ACC  
96 recerca ca cegament terme pral.n m es cegamiento  en blinding  
97 cèl·lules, teixits i òrgans ca cèl·lula terme pral.n f es célula  en cell  
98 cèl·lules, teixits i òrgans > cèl·lules mare ca cèl·lula filla terme pral.n f es célula hija  en daughter cell  
99 reproducció humana ca gàmeta terme pral.n m ca cèl·lula germinal sin. compl.n f es célula germinal  es gameto  en gamete  en germ cell  
100 cèl·lules, teixits i òrgans ca cèl·lula indiferenciada terme pral.n f es célula indiferenciada  en undifferentiated cell  
101 cèl·lules, teixits i òrgans > cèl·lules mare ca cèl·lula mare terme pral.n f es célula madre  en stem cell  
102 cèl·lules, teixits i òrgans > cèl·lules mare ca cèl·lula mare adulta terme pral.n f ca cèl·lula mare somàtica terme pral.n f ca cèl·lula mare de teixit sin. compl.n f es célula madre adulta  es célula madre somática  en adult stem cell  en multipotent stem cell  en postnatal stem cell  en somatic stem cell  en tissue stem cell  en tissue-specific stem cell  
103 cèl·lules, teixits i òrgans > cèl·lules mare ca cèl·lula mare embrionària terme pral.n f ca CME siglan f es célula madre embrionaria  es CME  en embryonic stem cell  en ES cell  
104 cèl·lules, teixits i òrgans > cèl·lules mare ca cèl·lula mare fetal terme pral.n f ca CMF siglan f es célula madre fetal  es CMF  en fetal stem cell  en foetal stem cell  en FSC  
105 cèl·lules, teixits i òrgans ca cèl·lula oligopotent terme pral.n f es célula oligopotencial  es célula oligopotente  en oligopotent cell  en oligopotential cell  
106 cèl·lules, teixits i òrgans ca cèl·lula pluripotent terme pral.n f es célula pluripotencial  es célula pluripotente  en pluripotent cell  en pluripotential cell  
107 cèl·lules, teixits i òrgans ca cèl·lula somàtica terme pral.n f es célula somática  en somatic cell  
108 cèl·lules, teixits i òrgans ca cèl·lula totipotent terme pral.n f es célula totipotencial  es célula totipotente  en totipotent cell  en totipotential cell  
109 cèl·lules, teixits i òrgans ca cèl·lula unipotent terme pral.n f es célula unipotencial  es célula unipotente  en unipotent cell  en unipotential cell  
110 salut mental ca centre de salut mental terme pral.n m es centro de salud mental  en mental health center  en mental health centre  
111 conceptes generals > metodologia ca comitè d'ètica de la recerca terme pral.n m ca CER siglan m es comité de ética de la investigación  es CEI  en ethical review committee  en ethics committee  en human research ethics committee  en institutional review board  en research ethics board  en research ethics committee  en ERC  en HREC  en IRB  en REB  en REC  
112 conceptes generals > metodologia ca comitè d'ètica de la recerca amb medicaments terme pral.n m ca comitè d'ètica de la investigació amb medicaments sin. compl.n m ca CERM siglan m es comité de ética de la investigación con medicamentos  es CEIM  en ethical review committee  en ethics committee  en human research ethics committee  en institutional review board  en research ethics board  en research ethics committee  en ERC  en HREC  en IRB  en REB  en REC  
113 genètica ca citogenètica terme pral.n f es citogenética  en cytogenetics  
114 genètica ca citogenètica molecular terme pral.n f es citogenética molecular  en molecular cytogenetics  
115 cèl·lules, teixits i òrgans > clonatge ca clon terme pral.n m es clon  en clone  
116 cèl·lules, teixits i òrgans > clonatge ca clonal terme pral.adj ca clònic -a terme pral.adj es clónico -ca  en clonic  
117 cèl·lules, teixits i òrgans > clonatge ca clonar terme pral.v tr es clonar  en clone, to  
118 cèl·lules, teixits i òrgans > clonatge ca clonar terme pral.v tr es clonar  en clone, to  
119 cèl·lules, teixits i òrgans > clonatge ca clonatge terme pral.n m es clonación  en cloning  
120 cèl·lules, teixits i òrgans > clonatge ca clonatge terme pral.n m es clonación  en cloning  
121 cèl·lules, teixits i òrgans > clonatge ca clonatge reproductiu terme pral.n m es clonación reproductiva  en reproductive cloning  
122 cèl·lules, teixits i òrgans > clonatge ca clonatge terapèutic terme pral.n m es clonación terapéutica  en therapeutic cloning  
123 atenció sanitària > relació assistencial ca coacció terme pral.n f es coacción  en coercion  
124 salut pública > vacunacions ca cobertura de vacunació terme pral.n f ca cobertura vacunal terme pral.n f es cobertura de vacunación  es cobertura vacunal  en immunisation coverage  en immunization coverage  en vaccination coverage  en vaccine coverage  
125 conceptes generals > metodologia ca codi d'ètica terme pral.n m es código de ética  en code of ethics  en ethical code  
126 recerca ca codi de bones pràctiques científiques terme pral.n m es código de buenas prácticas científicas  en code of good practice in research  en code of good research practice  
127 conceptes generals > textos bàsics i declaracions ca Codi de Nuremberg terme pral.n m es Código de Nuremberg  en Nuremberg Code  
128 conceptes generals > metodologia ca codi deontològic terme pral.n m es código deontológico  en deontological code  
129 final de la vida ca coma terme pral.n m es coma  en coma  
130 conceptes generals > metodologia ca comissió deontològica terme pral.n f es comisión deontológica  
131 conceptes generals > metodologia ca comitè d'ètica terme pral.n m es comité de ética  es comité ético  en ethics committee  
132 conceptes generals > metodologia ca comitè de bioètica terme pral.n m es comité de bioética  en bioethics committee  
133 atenció sanitària > relació assistencial ca companyia terme pral.n f es compañía  en company  
134 atenció sanitària > relació assistencial ca compassió terme pral.n f es compasión  en compassion  
135 cèl·lules, teixits i òrgans > trasplantaments i transfusions ca compatibilitat sanguínia terme pral.n f ca hemocompatibilitat terme pral.n f es compatibilidad sanguínea  es hemocompatibilidad  en blood compatibility  en hemocompatibility  
136 atenció sanitària > relació assistencial ca competència cultural terme pral.n f es competencia cultural  en cultural competence  
137 atenció sanitària ca competència professional terme pral.n f es competencia profesional  en professional competence  
138 atenció sanitària > relació assistencial ca competent terme pral.adj es capacitado -da  es competente  en competent  
139 atenció sanitària > relació assistencial ca comprensió terme pral.n f es comprensión  en comprehension  
140 atenció sanitària > relació assistencial ca comunicació assistencial terme pral.n f ca comunicació terapèutica terme pral.n f es comunicación terapéutica  en therapeutic communication  
141 recerca ca comunicació científica terme pral.n f es comunicación científica  en scientific communication  
142 atenció sanitària > relació assistencial ca comunicador intercultural | comunicadora intercultural terme pral.n m, f es comunicador intercultural | comunicadora intercultural  en intercultural communicator  
143 conceptes generals > doctrines i corrents de pensament ca comunitarisme terme pral.n m es comunitarismo  en communitarianism  
144 atenció sanitària > relació assistencial ca confiança terme pral.n f es confianza  en confidence  en trust  
145 drets i deures ca confidencialitat terme pral.n f es confidencialidad  en confidentiality  
146 atenció sanitària ca conflicte d'interessos terme pral.n m es conflicto de intereses  en conflict of interest  en conflict of interests  
147 salut mental ca consciència de malaltia terme pral.n f es conciencia de enfermedad  en awareness of disease  en insight  
148 atenció sanitària > relació assistencial ca consciència moral terme pral.n f es conciencia moral  en moral conscience  
149 conceptes generals > metodologia ca consens terme pral.n m es consenso  en consensus  
150 atenció sanitària ca consentiment terme pral.n m es consentimiento  en consent  
151 atenció sanitària ca consentiment informat terme pral.n m es consentimiento informado  en informed consent  
152 conceptes generals > doctrines i corrents de pensament ca conseqüencialisme terme pral.n m es consecuencialismo  en consequentialism  
153 cèl·lules, teixits i òrgans > trasplantaments i transfusions ca conservació terme pral.n f es conservación  en preservation  
154 ecoètica ca conservació terme pral.n f es conservación  en conservation  
155 atenció sanitària > relació assistencial ca conspiració de silenci terme pral.n f ca pacte de silenci terme pral.n m es pacto de silencio  en conspiracy of silence  
156 salut pública ca contagi terme pral.n m es contagio  en contagion  
157 salut mental ca contenció emocional terme pral.n f ca contenció psicològica terme pral.n f es contención emocional  es contención psicológica  
158 salut mental ca contenció farmacològica terme pral.n f ca restricció farmacològica terme pral.n f ca contenció química sin. compl.n f ca restricció química sin. compl.n f es contención farmacológica  es contención química  es restricción farmacológica  es restricción química  en chemical restraint  en medicinal restraint  
159 salut mental ca contenció física terme pral.n f ca restricció física terme pral.n f ca immobilització física sin. compl.n f ca subjecció física sin. compl.n f es contención física  es inmovilización física  es restricción física  es sujeción física  en physical restraint  
160 salut mental ca contenció mecànica terme pral.n f ca restricció mecànica terme pral.n f ca immobilització mecànica sin. compl.n f ca subjecció mecànica sin. compl.n f es contención mecánica  es inmovilización mecánica  es restricción mecánica  es sujeción mecánica  en mechanical restraint  
161 salut mental ca contenció verbal terme pral.n f es abordaje verbal  es contención verbal  en verbal restraint  
162 recerca ca context terme pral.n m es contexto  en context  
163 conceptes generals > doctrines i corrents de pensament ca contractualisme terme pral.n m es contractualismo  en contractualism  
164 atenció sanitària ca contraindicació terme pral.n f es contraindicación  en contraindication  
165 ecoètica ca control de població terme pral.n m ca control demogràfic terme pral.n m ca control poblacional terme pral.n m es control de población  es control demográfico  es control poblacional  en demographic control  en population control  
166 conceptes generals > textos bàsics i declaracions ca Conveni sobre drets humans i biomedicina terme pral.n m ca Conveni d'Oviedo sin. compl.n m es Convenio de Oviedo  es Convenio relativo a los derechos humanos y la biomedicina  en Convention on Human Rights and Biomedicine  en Oviedo Convention  
167 cèl·lules, teixits i òrgans > trasplantaments i transfusions ca coordinació de trasplantament terme pral.n f es coordinación de trasplante  en transplantation coordination  
168 salut pública ca copagament terme pral.n m es copago  en co-payment  en copayment  
169 conceptes generals ca cost d'oportunitat terme pral.n m es coste de oportunidad  en opportunity cost  
170 ecoètica ca desenvolupament sostenible terme pral.n m ca creixement sostenible sin. compl.n m es desarrollo sostenible  en sustainable development  
171 salut pública ca cribratge terme pral.n m es cribado  es tamizado  en screening  
172 genètica ca cribratge genètic terme pral.n m es cribado genético  en genetic screening  
173 salut pública ca cribratge poblacional terme pral.n m ca cribratge massiu sin. compl.n m es cribado masivo  en mass screening  
174 salut pública ca cribratge oportunista terme pral.n m es cribado oportunista  en opportunistic screening  
175 cèl·lules, teixits i òrgans > trasplantaments i transfusions ca crioconservació terme pral.n f es crioconservación  en cryopreservation  
176 reproducció humana > reproducció assistida ca crioconservació d'embrions terme pral.n f es crioconservación de embriones  en embryo cryopreservation  
177 genètica ca CRISPR-Cas9 terme pral.n m ca CRISPR siglan m es CRISPR-Cas9  es CRISPR  en CRISPR-Cas9  en CRISPR  
178 conceptes generals > principis i valors ca criteri de proporcionalitat terme pral.n m es criterio de proporcionalidad  en criterion of proportionality  
179 conceptes generals > principis i valors ca criteri del major benefici terme pral.n m ca criteri del millor interès sin. compl.n m ca major benefici sin. compl.n m ca millor interès sin. compl.n m es criterio del mayor beneficio  es criterio del mayor interés  es mejor interés  es mejor interés del paciente  en greater-benefit criterion  
180 conceptes generals > principis i valors ca criteri del major benefici terme pral.n m ca major benefici terme pral.n m en greater-benefit criterion  
181 genètica ca cromosoma terme pral.n m es cromosoma  en chromosome  
182 final de la vida ca cura pal·liativa terme pral.n f ca cures pal·liatives terme pral.n f pl es cuidado paliativo  es cuidados paliativos  en palliative care  
183 salut mental ca curador | curadora terme pral.n m, f es curador | curadora  en curator  
184 salut mental ca curatela terme pral.n f ca curadoria sin. compl.n f es curaduría  es curatela  en curatorship  
185 conceptes generals > metodologia ca curs d'acció intermedi terme pral.n m es curso intermedio  en intermediate course of action  
186 reproducció humana > reproducció assistida ca custòdia d'embrions terme pral.n f es custodia de embriones  en embryo custody  
187 genètica ca dades genètiques humanes terme pral.n f pl es datos genéticos humanos  en human genetic data  
188 conceptes generals ca dany terme pral.n m es daño  en damage  
189 conceptes generals > metodologia ca decisió terme pral.n f es decisión  en decision  
190 atenció sanitària > relació assistencial ca decisió compartida terme pral.n f es decisión compartida  en shared decision  
191 atenció sanitària > relació assistencial ca decisió delegada terme pral.n f es decisión delegada  
192 atenció sanitària > relació assistencial ca decisió per substitució terme pral.n f ca decisió subrogada sin. compl.n f es decisión de representación  es decisión de sustitución  en proxy's decision  en surrogate's decision  
193 conceptes generals > textos bàsics i declaracions ca Declaració de Hèlsinki terme pral.n f es Declaración de Helsinki  en Declaration of Helsinki  en Helsinki Declaration  
194 conceptes generals > textos bàsics i declaracions ca Declaració internacional sobre les dades genètiques humanes terme pral.n f es Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos  en International Declaration on Human Genetic Data  
195 conceptes generals > textos bàsics i declaracions ca Declaració universal sobre bioètica i drets humans terme pral.n f es Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos  en Universal Declaration on Bioethics and Human Rights  
196 conceptes generals > metodologia ca deducció terme pral.n f es deducción  en deduction  
197 conceptes generals > metodologia ca deliberació terme pral.n f es deliberación  en deliberation  
198 salut mental ca demència terme pral.n f es demencia  en dementia  
199 atenció sanitària ca denegació d'atenció terme pral.n f ca denegació d'assistència sin. compl.n f es denegación de asistencia  es denegación de atención  en refusal to treat  
200 conceptes generals ca deontologia terme pral.n f es deontología  en deontology  
201 conceptes generals ca deontologisme terme pral.n m es deontologismo  en deontologism  
202 cèl·lules, teixits i òrgans > cèl·lules mare ca desdiferenciació cel·lular terme pral.n f es desdiferenciación celular  en cellular dedifferentiation  
203 reproducció humana > reproducció assistida ca destrucció d'embrions terme pral.n f es destrucción de embriones  en destruction of embryos  en embryo destruction  
204 salut pública ca determinant de salut terme pral.n m es determinante de salud  en determinant of health  en health determinant  
205 conceptes generals > doctrines i corrents de pensament ca determinisme genètic terme pral.n m es determinismo genético  en genetic determinism  
206 drets i deures ca deure terme pral.n m es deber  en duty  
207 drets i deures ca deure d'acompanyament terme pral.n m es deber de acompañamiento  
208 drets i deures ca deure d'atenció terme pral.n m ca deure d'assistència sin. compl.n m es deber de asistencia  es deber de atención  es deber de atender  en duty to provide care  en duty to treat  
209 drets i deures ca deure de no abandonament terme pral.n m es deber de no abandono  en duty of non-abandonment  
210 reproducció humana > reproducció assistida ca diagnòstic genètic preimplantacional terme pral.n m ca DGP siglan m es diagnóstico genético preimplantacional  es diagnóstico preimplantacional  es DGP  en preimplantation diagnosis  en preimplantation genetic diagnosis  en PGD  en PID  
211 salut mental ca discapacitat intel·lectual terme pral.n f ca DI siglan f es discapacidad intelectual  es DI  en intellectual disability  en ID  
212 conceptes generals ca diagnòstic terme pral.n m ca diagnosi sin. compl.n f es diagnóstico  en diagnosis  
213 reproducció humana ca diagnòstic genètic prenatal terme pral.n m es diagnóstico genético prenatal  es diagnóstico prenatal  en prenatal diagnosis  en prenatal genetic diagnosis  
214 salut mental ca diagnòstic psiquiàtric terme pral.n m es diagnóstico psiquiátrico  en psychiatric diagnosis  
215 conceptes generals > principis i valors ca dignitat terme pral.n f ca dignitat humana sin. compl.n f es dignidad  es dignidad humana  en dignity  en human dignity  
216 salut mental ca discapacitat terme pral.n f es discapacidad  en disability  
217 atenció sanitària > relació assistencial ca discriminació terme pral.n f es discriminación  en discrimination  
218 atenció sanitària > relació assistencial ca discriminació positiva terme pral.n f es discriminación positiva  en affirmative action  en positive discrimination  en reverse discrimination  
219 recerca ca disseny de l'estudi terme pral.n m es diseño del estudio  en clinical study design  en research design  en study design  
220 final de la vida ca obstinació terapèutica terme pral.n f ca distanàsia sin. compl.n f es distanasia  es encarnizamiento terapéutico  es obstinación terapéutica  en dysthanasia  en therapeutic obstinacy  en therapeutic overzealousness  
221 cèl·lules, teixits i òrgans > clonatge ca gemel·lació artificial terme pral.n f ca partició embrionària terme pral.n f ca divisió embrionària artificial sin. compl.n f es división artificial de embriones  es gemelación artificial  en artificial embryo splitting  en embryo splitting  en embryo twinning  
222 conceptes generals > principis i valors ca principi del doble efecte terme pral.n m ca doble efecte sin. compl.n m es doble efecto  es principio de doble efecto  es principio del doble efecto  es principio del voluntario indirecto  en double effect  en principle of double-effect  
223 atenció sanitària ca document de voluntats anticipades terme pral.n m ca DVA siglan m es documento de instrucciones previas  es documento de voluntades anticipadas  es DVA  en advance directive  en advance directive document  en advance directive form  en advanced directive  en written advance directive  
224 conceptes generals ca dolor terme pral.n m/f es dolor  en pain  
225 reproducció humana > reproducció assistida ca donació terme pral.n f es donación  en donation  
226 cèl·lules, teixits i òrgans > trasplantaments i transfusions ca donació altruista terme pral.n f ca donació desinteressada terme pral.n f es donación altruista  es donación desinteresada  en altruistic donation  
227 reproducció humana > reproducció assistida ca donació d'embrions terme pral.n f es donación de embriones  es donación de preembriones  en embryo donation  
228 reproducció humana > reproducció assistida ca donació de semen terme pral.n f ca donació d'esperma sin. compl.n f es donación de esperma  es donación de semen  en sperm donation  
229 reproducció humana > reproducció assistida ca donació d'oòcits terme pral.n f ca donació d'òvuls sin. compl.n f es donación de ovocitos  es donación de óvulos  en oocyte donation  
230 cèl·lules, teixits i òrgans > trasplantaments i transfusions ca donació d'òrgans terme pral.n f es donación de órganos  en organ donation  
231 cèl·lules, teixits i òrgans > trasplantaments i transfusions ca donació de cadàver terme pral.n f es donación de cadáver  en cadaver donation  en cadaveric donation  
232 reproducció humana > reproducció assistida ca donació de gàmetes terme pral.n f es donación de gametos  en gamete donation  
233 cèl·lules, teixits i òrgans > trasplantaments i transfusions ca donació de sang terme pral.n f ca hemodonació sin. compl.n f es donación de sangre  es hemodonación  en blood donation  
234 cèl·lules, teixits i òrgans > trasplantaments i transfusions ca donació de teixits terme pral.n f es donación de tejidos  en tissue donation  
235 cèl·lules, teixits i òrgans > trasplantaments i transfusions ca donació de viu terme pral.n f es donación de vivo  en living donation  
236 recerca ca donació del cos a la ciència terme pral.n f es donación del cuerpo a la ciencia  en body donation  en body donation for research  
237 cèl·lules, teixits i òrgans > trasplantaments i transfusions ca donació dirigida terme pral.n f es donación dirigida  en designated donation  
238 cèl·lules, teixits i òrgans > trasplantaments i transfusions ca donació en asistòlia terme pral.n f es donación en asistolia  en asystolic donation  en donation after cardiac death  en non-heart-beating donation  en DCD  
239 cèl·lules, teixits i òrgans > trasplantaments i transfusions ca donació interessada terme pral.n f es donación interesada  en non-altruistic donation  
240 cèl·lules, teixits i òrgans > trasplantaments i transfusions ca donació per coacció terme pral.n f es donación por coacción  en forced donation  
241 reproducció humana > reproducció assistida ca donant terme pral.n m, f ca donador | donadora sin. compl.n m, f es donador | donadora  es donante  en donor  
242 cèl·lules, teixits i òrgans > trasplantaments i transfusions ca donant altruista terme pral.n m, f es donante altruista  en altruistic donor  
243 cèl·lules, teixits i òrgans > trasplantaments i transfusions ca donant cadàver terme pral.n m, f ca donant mort | donant morta terme pral.n m, f es donante cadáver  es donante cadavérico | donante cadavérica  es donante fallecido | donante fallecida  es donante muerto | donante muerta  en cadaveric donor  en dead donor  
244 cèl·lules, teixits i òrgans > trasplantaments i transfusions ca donant compatible terme pral.n m, f es donante compatible  en compatible donor  
245 reproducció humana > reproducció assistida ca donant d'embrions terme pral.n m, f es donante de embriones  es donante de preembriones  en embryo donor  
246 reproducció humana > reproducció assistida ca donant de semen terme pral.n m ca donant d'esperma sin. compl.n m es donante de esperma  es donante de semen  en sperm donor  
247 reproducció humana > reproducció assistida ca donant d'oòcits terme pral.n f ca donant d'òvuls sin. compl.n f es donante de ovocitos  es donante de óvulos  en oocyte donor  
248 reproducció humana > reproducció assistida ca donant de gàmetes terme pral.n m, f es donante de gametos  en gamete donor  
249 cèl·lules, teixits i òrgans > trasplantaments i transfusions ca donant incompatible terme pral.n m, f es donante incompatible  en incompatible donor  
250 cèl·lules, teixits i òrgans > trasplantaments i transfusions ca donant viu | donant viva terme pral.n m, f es donante vivo | donante viva  en life donor  
251 drets i deures ca dret terme pral.n m es derecho  en right  
252 drets i deures ca dret a decidir terme pral.n m es derecho a decidir  en right to choose  
253 drets i deures ca dret a l'atenció sanitària terme pral.n m ca dret a l'assistència sanitària sin. compl.n m es derecho a la asistencia sanitaria  en right to health care  
254 drets i deures ca dret a la confidencialitat terme pral.n m es derecho a la confidencialidad  en right to confidentiality  
255 drets i deures ca dret a la informació terme pral.n m ca dret a saber terme pral.n m es derecho a la información  es derecho a saber  en right to information  en right to know  en right-to-know  
256 drets i deures ca dret a la intimitat terme pral.n m es derecho a la intimidad  en right to privacy  
257 drets i deures ca dret a la salut terme pral.n m es derecho a la salud  en right to health  
258 drets i deures ca dret a no saber terme pral.n m es derecho a no saber  en right not to know  en right not-to-know  
259 drets i deures ca dret a no ser discriminat terme pral.n m es derecho a no ser discriminado  en right to not be discriminated against  
260 drets i deures ca dret a rebutjar tractaments terme pral.n m ca dret a rebutjar actuacions sin. compl.n m es derecho a rechazar actuaciones  es derecho a rechazar tratamientos  en right to reject a treatment  
261 drets i deures ca dret col·lectiu terme pral.n m es derecho colectivo  en collective right  en group right  
262 drets i deures ca dret individual terme pral.n m es derecho individual  en individual right  
263 drets i deures ca drets dels animals terme pral.n m pl ca drets animals sin. compl.n m pl es derechos animales  es derechos de los animales  es derechos del animal  en animal rights  
264 drets i deures ca drets humans terme pral.n m pl es derechos humanos  en human rights  
265 drets i deures ca drets reproductius terme pral.n m pl es derechos reproductivos  en reproductive rights  
266 ecoètica ca ecocidi terme pral.n m es ecocidio  en ecocide  
267 ecoètica ca ecoètica terme pral.n f ca ètica ecològica terme pral.n f es ecoética  es ética ambiental  es ética de la naturaleza  es ética ecológica  en ecoethics  en environmental ethics  
268 ecoètica ca ecologia profunda terme pral.n f es ecología profunda  en deep ecology  
269 ecoètica ca economia ecològica terme pral.n f es economía ecológica  en ecological economics  
270 salut mental ca estimulació cerebral profunda terme pral.n f ca ECP siglan f es estimulación cerebral profunda  es neuroestimulación cerebral profunda  es ECP  en deep brain stimulation  en DBS  
271 atenció sanitària > relació assistencial ca edatisme terme pral.n m es ageísmo  es edadismo  es edaísmo  es edatismo  en ageism  en agism  
272 genètica ca edició genòmica terme pral.n f es corrección del genoma  es edición de genes  es edición del genoma  es modificación del genoma  en gene editing  en genome editing  en genome engineering  
273 conceptes generals ca educació per a la salut terme pral.n f es educación para la salud  en health education  
274 atenció sanitària ca reacció adversa terme pral.n f ca efecte advers sin. compl.n m ca efecte indesitjat sin. compl.n m es efecto adverso  es efecto indeseado  es reacción adversa  en adverse drug effect  en adverse drug reaction  en adverse effect  en adverse reaction  en undesirable effect  
275 recerca ca efecte nocebo terme pral.n m ca resposta nocebo terme pral.n f es efecto nocebo  es respuesta nocebo  en nocebo effect  en nocebo response  
276 atenció sanitària ca efecte placebo terme pral.n m ca resposta placebo terme pral.n f es efecto placebo  es respuesta placebo  en placebo effect  en placebo response  
277 atenció sanitària ca efectivitat terme pral.n f es efectividad  en effectiveness  
278 recerca ca eficàcia terme pral.n f es eficacia  en efficacy  
279 salut pública ca eficiència terme pral.n f es eficiencia  en efficiency  
280 salut mental ca teràpia electroconvulsiva terme pral.n f ca electroxoc sin. compl.n m ca TEC siglan f es electrochoque  es terapia electroconvulsiva  es tratamiento electroconvulsivo  es TEC  en electroconvulsive therapy  en electroshock therapy  en ECT  en EST  
281 reproducció humana ca embrió terme pral.n m es embrión  en embryo  
282 reproducció humana ca embrió preimplantacional terme pral.n m ca preembrió sin. compl.n m es embrión preimplantacional  es embrión preimplantatorio  es preembrión  en pre-embryo  en preembryo  en preimplantation embryo  
283 reproducció humana > reproducció assistida ca embrió sobrant terme pral.n m es embrión sobrante  en extra embryo  en spare embryo  en surplus embryo  
284 cèl·lules, teixits i òrgans > clonatge ca embrió somàtic terme pral.n m es embrión somático  en somatic embryo  
285 recerca ca emmascarament terme pral.n m es enmascaramiento  en masking  
286 atenció sanitària > relació assistencial ca empatia terme pral.n f es empatía  en empathy  
287 cèl·lules, teixits i òrgans > trasplantaments i transfusions ca empelt terme pral.n m es injerto  es trasplante  en graft  en transplant  
288 cèl·lules, teixits i òrgans > trasplantaments i transfusions ca isoempelt terme pral.n m ca empelt isogènic sin. compl.n m ca empelt singènic sin. compl.n m es isoinjerto  en isogenic graft  en isograft  
289 atenció sanitària > relació assistencial ca empoderament terme pral.n m es capacitación  es empoderamiento  es fortalecimiento  en empowerment  
290 genètica ca empremta genètica terme pral.n f es huella de ADN  es huella genética  es huella molecular  en DNA fingerprint  en genetic fingerprint  en genetic footprint  en genetic imprint  
291 salut pública ca endèmia terme pral.n f es endemia  en endemic  
292 genètica ca enginyeria genètica terme pral.n f es ingeniería genética  en genetic engineering  
293 cèl·lules, teixits i òrgans > clonatge ca enucleació de l'oòcit terme pral.n f es enucleación del ovocito  en oocyte enucleation  
294 salut pública ca epidèmia terme pral.n f es epidemia  en epidemic  
295 salut pública ca epidemiologia terme pral.n f es epidemiología  en epidemiology  
296 genètica ca epigenètica terme pral.n f es epigenética  en epigenetics  
297 recerca ca equilibri clínic terme pral.n m es equilibrio clínico  es principio de equiponderación  en clinical equipoise  
298 conceptes generals > principis i valors ca equitat terme pral.n f es equidad  en equity  
299 recerca ca equívoc terapèutic terme pral.n m ca falsa idea terapèutica terme pral.n f es equívoco terapéutico  es falsa concepción terapéutica  es falsa idea terapéutica  en therapeutic misconception  
300 atenció sanitària > relació assistencial ca escolta activa terme pral.n f es escucha activa  en active listening  
301 atenció sanitària ca esdeveniment advers terme pral.n m es acontecimiento adverso  en adverse event  
302 ecoètica ca espècie amenaçada terme pral.n f es especie amenazada  en endangered species  en threatened species  
303 ecoètica ca espècie introduïda terme pral.n f es especie introducida  en introduced species  
304 ecoètica > ètica aplicada als animals ca especisme terme pral.n m es especismo  en speciesism  en specism  
305 salut pública ca esperança de vida terme pral.n f es esperanza de vida  en life expectancy  
306 salut pública ca esperança de vida en bona salut terme pral.n f es esperanza de vida en buena salud  en healthy life expectancy  
307 reproducció humana ca espermatozoide terme pral.n m es espermatozoide  es espermatozoo  en sperm  en sperm cell  en spermatozoid  en spermatozoon  
308 final de la vida ca estat de mínima resposta terme pral.n m ca estat de mínima consciència sin. compl.n m es estado de mínima consciencia  en minimally conscious state  
309 final de la vida ca estat de vigília sense resposta terme pral.n m ca estat vegetatiu sin. compl.n m es estado de vigilia sin respuesta  es estado vegetativo  en unresponsive wakefulness syndrome  en vegetative state  
310 reproducció humana ca estatus ontològic de l'embrió terme pral.n m es estatus ontológico del embrión  en ontological status of the embryo  
311 reproducció humana ca esterilitat terme pral.n f es esterilidad  en sterility  
312 reproducció humana ca esterilització terme pral.n f es esterilización  en sterilisation  en sterilization  
313 reproducció humana ca esterilització forçada terme pral.n f ca esterilització forçosa sin. compl.n f es esterilización forzada  es esterilización forzosa  en coerced sterilization  en compulsory sterilization  en enforced sterilization  en forced sterilization  
314 salut mental ca estigma terme pral.n m es estigma  en stigma  
315 reproducció humana > reproducció assistida ca estimulació ovàrica terme pral.n f es estimulación ovárica  en ovarian stimulation  
316 recerca ca estudi analític terme pral.n m es estudio analítico  en analytic study  en analytical study  
317 recerca ca estudi clínic terme pral.n m es estudio clínico  en clinical study  
318 recerca ca estudi de casos i controls terme pral.n m es estudio de casos y controles  es estudio de casos y testigos  en case referent study  en case-control study  
319 recerca ca estudi de cohorts terme pral.n m es estudio de cohortes  en cohort study  
320 recerca ca estudi descriptiu terme pral.n m es estudio descriptivo  en descriptive study  
321 recerca ca estudi experimental terme pral.n m es estudio experimental  en experimental study  
322 recerca ca estudi observacional terme pral.n m es estudio observacional  en observational study  
323 conceptes generals ca ètic -a terme pral.adj es ético -ca  en ethical  
324 conceptes generals ca ètica terme pral.n f es ética  en ethics  
325 ecoètica > ètica aplicada als animals ca ètica aplicada als animals terme pral.n f ca ètica animal sin. compl.n f es ética animal  es ética aplicada a los animales  es ética de los animales  en animal ethics  en ethics applied to animals  
326 conceptes generals ca ètica assistencial terme pral.n f ca ètica clínica sin. compl.n f es ética asistencial  es ética clínica  en clinical ethics  
327 conceptes generals ca ètica cívica terme pral.n f ca ètica civil terme pral.n f ca ètica de mínims sin. compl.n f ca ètica laica sin. compl.n f es ética civil  es ética de mínimos  en ethics of minima  
328 conceptes generals ca ètica de la cura terme pral.n f es ética del cuidado  en ethics of care  
329 conceptes generals ca ètica institucional terme pral.n f es ética institucional  en institutional ethics  
330 conceptes generals ca ètica narrativa terme pral.n f es ética narrativa  en narrative ethics  
331 conceptes generals ca ètica professional terme pral.n f es ética profesional  en professional ethics  
332 conceptes generals ca etnocentrisme terme pral.n m es etnocentrismo  en ethnocentrism  
333 ecoètica > ètica aplicada als animals ca etologia terme pral.n f es etología  en ethology  
334 reproducció humana ca eugenèsia terme pral.n f es eugenesia  en eugenics  
335 reproducció humana ca eugenèsia liberal terme pral.n f es eugenesia liberal  en liberal eugenics  
336 reproducció humana ca eugenèsia negativa terme pral.n f es eugenesia negativa  en negative eugenics  
337 reproducció humana ca eugenèsia positiva terme pral.n f es eugenesia positiva  en positive eugenics  
338 final de la vida ca eutanàsia terme pral.n f es eutanasia  en euthanasia  
339 atenció sanitària > relació assistencial ca privilegi terapèutic terme pral.n m ca excepció terapèutica sin. compl.n f es excepción terapéutica  es privilegio terapéutico  en therapeutic exception  en therapeutic privilege  
340 genètica ca excepcionalisme genètic terme pral.n m es excepcionalismo genético  en genetic exceptionalism  
341 recerca ca experimentació terme pral.n f es experimentación  en experimentation  
342 recerca ca experimentació amb animals terme pral.n f ca experimentació animal sin. compl.n f es experimentación animal  es experimentación con animales  es experimentación en animales  en animal experimentation  
343 recerca ca experimentació amb humans terme pral.n f ca experimentació humana sin. compl.n f es experimentación en humanos  es experimentación humana  en experimentation on humans  en human experimentation  
344 ecoètica > ètica aplicada als animals ca explotació d'animals terme pral.n f ca explotació animal sin. compl.n f es explotación animal  en animal exploitation  
345 ecoètica ca explotació de recursos naturals terme pral.n f es explotación de recursos naturales  en exploitation of natural resources  
346 ecoètica ca extinció massiva terme pral.n f es extinción masiva  en extinction event  en mass extinction  
347 cèl·lules, teixits i òrgans > trasplantaments i transfusions ca extracció terme pral.n f es extracción  en extraction  en harvesting  en removal  
348 salut pública ca factor de risc terme pral.n m es factor de riesgo  en risk factor  
349 conceptes generals > metodologia ca fal·làcia naturalista terme pral.n f es falacia naturalista  en naturalistic fallacy  
350 salut pública > vacunacions ca fallada vacunal terme pral.n f es fallo vacunal  en vaccine failure  
351 genètica ca falsa paternitat terme pral.n f ca paternitat discordant terme pral.n f es falsa paternidad  es no paternidad  es paternidad discordante  en false paternity  en misattributed paternity  en non-paternity  
352 recerca ca falsificació terme pral.n f es falsificación  en falsification  
353 genètica ca farmacogenètica terme pral.n f es farmacogenética  en pharmacogenetics  
354 salut pública ca farmacovigilància terme pral.n f es farmacovigilancia  en drug safety  en pharmacovigilance  
355 reproducció humana ca fecundabilitat terme pral.n f es fecundabilidad  en fecundability  
356 reproducció humana ca fecundació terme pral.n f es fecundación  en fecundation  en fertilisation  en fertilization  
357 reproducció humana > reproducció assistida ca fecundació in vitro terme pral.n f ca fecundació externa sin. compl.n f ca fecundació extrauterina sin. compl.n f ca FIV siglan f es fecundación in vitro  es FIV  en in vitro fertilisation  en in vitro fertilization  en IVF  
358 genètica ca fenotip terme pral.n m ca fenotipus sin. compl.n m es fenotipo  en phenotype  
359 reproducció humana ca fertilitat terme pral.n f es fertilidad  en fertility  
360 reproducció humana ca fetus terme pral.n m es feto  en fetus  en foetus  
361 atenció sanitària > relació assistencial ca fiabilitat terme pral.n f es fiabilidad  en reliability  
362 recerca ca fiabilitat terme pral.n f es fiabilidad  en reliability  
363 reproducció humana ca filiació terme pral.n f es filiación  en filiation  
364 final de la vida ca final de la vida terme pral.n m es final de la vida  en end of life  
365 recerca ca frau científic terme pral.n m es fraude científico  en scientific misconduct  
366 final de la vida ca fútil terme pral.adj es fútil  es inútil  en futile  
367 final de la vida ca futilitat terme pral.n f es futilidad  en futility  en medical futility  
368 genètica ca gen terme pral.n m es gen  en gene  
369 genètica ca genètic -a terme pral.adj es genético -ca  en genetic  
370 genètica ca gènic -a terme pral.adj ca genètic -a sin. compl.adj es genético -ca  es génico -ca  en genetic  en genic  
371 genètica ca genètica terme pral.n f es genética  en genetics  
372 genètica ca genètica terme pral.n f es genética  en genetics  
373 genètica ca genètica bioquímica terme pral.n f es genética bioquímica  en biochemical genetics  
374 genètica ca genètica molecular terme pral.n f es genética molecular  en molecular genetics  
375 genètica ca genoma terme pral.n m es genoma  en genome  
376 genètica ca genoma humà terme pral.n m es genoma humano  en human genome  
377 genètica ca genòmica terme pral.n f es genómica  en genomics  
378 genètica ca genotip terme pral.n m ca genotipus sin. compl.n m es genotipo  en genotype  
379 genètica ca genotipar terme pral.v tr ca genotipificar terme pral.v tr es genotipar  es genotipificar  en genotype, to  
380 genètica ca genotipatge terme pral.n m ca genotipificació terme pral.n f es genotipado  es genotipaje  es genotipificación  en gene typing  en genotyping  
381 reproducció humana > reproducció assistida ca germà seleccionat genèticament | germana seleccionada genèticament terme pral.n m, f ca germà donant | germana donant sin. compl.n m, f es bebé medicamento  es hermano salvador | hermana salvadora  es hermano seleccionado genéticamente | hermana seleccionada genéticamente  en savior baby  en savior child  en savior sibling  en saviour baby  en saviour child  en saviour sibling  
382 reproducció humana ca gestació terme pral.n f es gestación  en gestation  en pregnancy  
383 reproducció humana > reproducció assistida ca gestació per substitució terme pral.n f ca gestació subrogada terme pral.n f es gestación por sustitución  es gestación subrogada  es maternidad de alquiler  es maternidad subrogada  en surrogacy  en surrogate motherhood  en surrogate pregnancy  
384 reproducció humana > reproducció assistida ca gestant per substitució terme pral.n f ca gestant subrogada terme pral.n f es gestante por sustitución  es madre de alquiler  es madre portadora  es madre subrogada  es madre sustituta  en surrogate  en surrogate mother  
385 salut pública ca grup de risc terme pral.n m ca població de risc terme pral.n f es grupo de riesgo  es población de riesgo  en risk group  en risk population  
386 atenció sanitària ca guia de bones pràctiques terme pral.n f es guía de buenas prácticas  en good practices guide  
387 genètica ca herència terme pral.n f ca hereditat sin. compl.n f es herencia  en heredity  en inheritance  
388 genètica ca herència autosòmica terme pral.n f es herencia autosómica  en autosomal heredity  
389 genètica ca herència lligada al sexe terme pral.n f ca herència gonosòmica sin. compl.n f es herencia ligada al sexo  en sex-linked heredity  en sex-linked inheritance  
390 genètica ca herència lligada al cromosoma Y terme pral.n f ca herència holàndrica sin. compl.n f es herencia holándrica  es herencia holoándrica  es herencia ligada al cromosoma Y  en holandric heredity  en holandric inheritance  en Y chromosome linked inheritance  en Y-linked heredity  en Y-linked inheritance  
391 genètica ca herència lligada al cromosoma X terme pral.n f es herencia ligada al cromosoma X  en X chromosome linked inheritance  en X-linked heredity  en X-linked inheritance  
392 genètica ca herència materna terme pral.n f ca herència mitocondrial sin. compl.n f es herencia materna  es herencia mitocondrial  en maternal heredity  en maternal inheritance  en mitochondrial heredity  en mitochondrial inheritance  
393 cèl·lules, teixits i òrgans > trasplantaments i transfusions ca xenoempelt terme pral.n m ca heteroempelt sin. compl.n m es heteroinjerto  es xenoinjerto  en heterograft  en xenograft  
394 genètica ca hibridació genòmica comparada terme pral.n f ca HGC siglan f es hibridación genómica comparada  es hibridación genómica comparativa  es CGH  es HGC  en comparative genomic hybridisation  en comparative genomic hybridization  en CGH  
395 cèl·lules, teixits i òrgans > clonatge ca híbrid terme pral.n m es híbrido  en hybrid  
396 final de la vida ca hidratació artificial terme pral.n f es hidratación artificial  en artificial hydration  
397 reproducció humana > reproducció assistida ca hiperestimulació ovàrica terme pral.n f es hiperestimulación ovárica  en ovarian hyperstimulation  
398 ecoètica ca hipòtesi Gaia terme pral.n f es hipótesis Gaia  en Gaia hypothesis  
399 cèl·lules, teixits i òrgans > trasplantaments i transfusions ca histocompatibilitat terme pral.n f es histocompatibilidad  en histocompatibility  
400 cèl·lules, teixits i òrgans > trasplantaments i transfusions ca histoincompatibilitat terme pral.n f es histoincompatibilidad  en histoincompatibility  
401 atenció sanitària ca història clínica terme pral.n f es historia clínica  en health file  en medical chart  en medical record  
402 final de la vida ca homicidi per compassió terme pral.n m es homicidio por compasión  en compassionate homicide  
403 conceptes generals > principis i valors ca honestedat terme pral.n f es honestidad  en honesty  
404 salut mental ca hospital psiquiàtric terme pral.n m ca psiquiàtric sin. compl.n m es centro psiquiátrico  es hospital psiquiátrico  es psiquiátrico  en mental hospital  en psychiatric facility  en psychiatric hospital  
405 atenció sanitària > relació assistencial ca hospitalitat terme pral.n f es hospitalidad  en hospitality  
406 salut mental ca hospitalització forçosa terme pral.n f ca hospitalització involuntària terme pral.n f ca internament involuntari sin. compl.n m es confinamiento involuntario  es hospitalización forzosa  es hospitalización involuntaria  es hospitalización no consentida  es internamiento involuntario  en forced hospitalisation  en forced hospitalization  en involuntary admission  en involuntary commitment  en involuntary hospitalisation  en involuntary hospitalization  
407 salut pública ca iatrogènia terme pral.n f es iatrogenia  es yatrogenia  en iatrogenesis  
408 reproducció humana > reproducció assistida ca injecció intracitoplasmàtica d'espermatozoide terme pral.n f ca ICSI siglan f es inyección intracitoplasmática de un espermatozoide  es inyección intracitoplásmica de espermatozoide  es inyección intracitoplásmica de espermatozoides  es ICSI  en intracytoplasmic sperm injection  en ICSI  
409 conceptes generals > principis i valors ca igualtat terme pral.n f es igualdad  en equality  
410 salut pública ca immunitat terme pral.n f es inmunidad  en immunity  
411 salut pública ca immunitat activa terme pral.n f es inmunidad activa  en active immunity  
412 salut pública ca immunitat de grup terme pral.n f ca immunitat col·lectiva sin. compl.n f ca immunitat de comunitat sin. compl.n f es inmunidad colectiva  es inmunidad de comunidad  es inmunidad de grupo  en community immunity  en herd immunity  
413 salut pública ca immunitat passiva terme pral.n f es inmunidad pasiva  en passive immunity  
414 salut pública > vacunacions ca immunització terme pral.n f es inmunización  en immunisation  en immunization  
415 cèl·lules, teixits i òrgans > trasplantaments i transfusions ca immunosupressió terme pral.n f es inmunosupresión  en immunosuppression  
416 recerca ca impacte terme pral.n m es impacto  en impact  
417 recerca ca imparcialitat terme pral.n f es imparcialidad  en impartiality  
418 atenció sanitària > relació assistencial ca incapacitació terme pral.n f ca incapacitació judicial sin. compl.n f es incapacitación  es incapacitación judicial  en incapacitation  
419 atenció sanitària > relació assistencial ca persona incapacitada terme pral.n f ca incapacitat | incapacitada sin. compl.n m, f es incapacitado | incapacitada  es persona incapacitada  en incapacitated  
420 atenció sanitària ca incertesa terme pral.n f es incertidumbre  en uncertainty  
421 conceptes generals > principis i valors ca independència terme pral.n f es independencia  en independence  
422 salut pública ca indicador de salut terme pral.n m es indicador de salud  en health indicator  
423 recerca ca participant terme pral.n m, f ca individu sin. compl.n m ca subjecte sin. compl.n m es participante  es sujeto del ensayo  en participant  en subject  en trial subject  en trialist  
424 conceptes generals > doctrines i corrents de pensament ca individualisme terme pral.n m es individualismo  en individualism  
425 conceptes generals > metodologia ca inducció terme pral.n f es inducción  en induction  
426 reproducció humana ca infertilitat terme pral.n f es infertilidad  en infertility  
427 conceptes generals > textos bàsics i declaracions ca Informe de Belmont terme pral.n m es Informe Belmont  es Informe de Belmont  en Belmont Report  
428 reproducció humana > reproducció assistida ca inseminació artificial terme pral.n f es inseminación artificial  en artificial insemination  
429 conceptes generals ca instrumentalització terme pral.n f es instrumentalización  en instrumentalisation  en instrumentalization  
430 atenció sanitària ca integritat terme pral.n f es integridad  en integrity  
431 final de la vida ca retirada del tractament terme pral.n f ca interrupció del tractament sin. compl.n f es interrupción de tratamiento  es interrupción del tratamiento  es retirada de tratamiento  es retirada del tratamiento  en therapy withdrawal  en treatment withdrawal  
432 conceptes generals > principis i valors ca intimitat terme pral.n f es intimidad  en intimacy  en privacy  
433 recerca ca invenció de dades terme pral.n f es fabricación  es fabricación de datos  es invención de datos  en fabrication  
434 recerca ca recerca terme pral.n f ca investigació sin. compl.n f es investigación  en research  
435 recerca ca recerca clínica terme pral.n f ca investigació clínica sin. compl.n f es investigación clínica  en clinical research  
436 recerca ca investigador | investigadora terme pral.n m, f es investigador | investigadora  en investigator  en researcher  
437 conceptes generals ca jurament hipocràtic terme pral.n m es juramento hipocrático  en Hippocrates' Oath  en Hippocratic Oath  en Oath of Hippocrates  
438 conceptes generals > doctrines i corrents de pensament ca jusnaturalisme terme pral.n m es iusnaturalismo  es jusnaturalismo  en iusnaturalism  en jusnaturalism  
439 conceptes generals > principis i valors ca justícia terme pral.n f es justicia  en justice  
440 conceptes generals > principis i valors ca justícia distributiva terme pral.n f es justicia distributiva  en distributive justice  
441 conceptes generals > principis i valors ca justícia intergeneracional terme pral.n f es justicia intergeneracional  en intergenerational justice  
442 conceptes generals > doctrines i corrents de pensament ca legalisme terme pral.n m es legalismo  en legalism  
443 conceptes generals > doctrines i corrents de pensament ca liberalisme terme pral.n m es liberalismo  en liberalism  
444 conceptes generals ca llei natural terme pral.n f es ley natural  en ius naturale  en jus naturale  en natural law  
445 conceptes generals > principis i valors ca llibertat d'elecció terme pral.n f es libertad de elección  en freedom of choice  
446 salut pública ca llista d'espera terme pral.n f es lista de espera  en waiting list  
447 cèl·lules, teixits i òrgans > trasplantaments i transfusions ca llista d'espera de trasplantaments terme pral.n f es lista de espera de trasplantes  en transplant waiting list  
448 final de la vida ca malaltia crònica avançada terme pral.n f ca MACA siglan f es enfermedad crónica avanzada  en end stage chronic disease  en end-stage chronic disease  
449 reproducció humana > reproducció assistida ca maduració in vitro terme pral.n f ca MIV siglan f es maduración in vitro  es MIV  en in vitro maturation  en IVM  
450 atenció sanitària > relació assistencial ca majoria d'edat sanitària terme pral.n f es mayoría de edad sanitaria  
451 atenció sanitària ca mala pràctica terme pral.n f ca mala praxi terme pral.n f es mala práctica  es mala praxis  en bad practice  
452 conceptes generals ca malalt | malalta terme pral.n m, f es enfermo | enferma  en ill  en sick  
453 conceptes generals ca malaltia terme pral.n f es enfermedad  en disease  
454 salut pública ca malaltia infecciosa terme pral.n f ca malaltia contagiosa sin. compl.n f es enfermedad contagiosa  es enfermedad infecciosa  en contagion  en contagious disease  en infectious disease  
455 salut pública ca malaltia de declaració obligatòria terme pral.n f ca MDO siglan f es enfermedad de declaración obligatoria  es EDO  en notifiable disease  en ND  
456 salut mental ca trastorn mental terme pral.n m ca malaltia mental sin. compl.n f ca trastorn sin. compl.n m es enfermedad mental  es trastorno  es trastorno mental  en disorder  en mental disorder  en mental health disorder  en mental illness  en psychiatric disorder  
457 final de la vida ca malaltia terminal terme pral.n f es enfermedad terminal  en terminal disease  en terminal illness  
458 ecoètica ca malbaratament de recursos naturals terme pral.n m es derroche de recursos naturales  es desperdicio de recursos naturales  en misuse of natural resources  en waste of natural resources  
459 recerca ca malbaratament en recerca terme pral.n f es derroche en investigación  es desperdicio en investigación  en research waste  en waste  en waste in research  
460 conceptes generals ca maleficent terme pral.adj es maleficente  en maleficent  
461 atenció sanitària > relació assistencial ca manipulació terme pral.n f es manipulación  en manipulation  
462 genètica ca modificació genètica terme pral.n f ca manipulació genètica sin. compl.n f es manipulación genética  es modificación genética  en genetic manipulation  en genetic modification  
463 reproducció humana ca maternitat genètica terme pral.n f es maternidad genética  en genetic maternity  en genetic motherhood  
464 reproducció humana ca maternitat gestacional terme pral.n f es maternidad gestacional  en gestational maternity  en gestational motherhood  
465 reproducció humana ca maternitat legal terme pral.n f es maternidad legal  en legal maternity  en legal motherhood  
466 final de la vida ca medicalització de la mort terme pral.n f es medicalización de la muerte  en medicalization of death  en medicalization of dying  
467 atenció sanitària ca medicalització de la vida terme pral.n f es medicalización de la vida  en medicalization of life  
468 salut pública ca medicina alternativa terme pral.n f es medicina alternativa  es medicina paralela  en alternative medicine  en non-conventional medicine  en unconventional medicine  
469 atenció sanitària ca medicina curativa terme pral.n f es medicina curativa  en curative medicine  
470 genètica ca medicina de precisió terme pral.n f ca medicina genòmica sin. compl.n f es medicina de precisión  es medicina genómica  es medicina personalizada  es medicina personalizada de precisión  en genomic medicine  en individualised medicine  en individualized medicine  en personalised medicine  en personalized medicine  en precision medicine  
471 atenció sanitària ca medicina defensiva terme pral.n f es medicina defensiva  en defensive medicine  
472 salut pública ca medicina natural terme pral.n f es medicina natural  es medicina naturopática  en natural medicine  en naturopathic medicine  
473 salut pública ca medicina preventiva terme pral.n f es medicina preventiva  en preventive medicine  
474 cèl·lules, teixits i òrgans > cèl·lules mare ca medicina regenerativa terme pral.n f es medicina regenerativa  en regenerative medicine  
475 atenció sanitària ca medicina voluntària terme pral.n f es medicina satisfactiva  es medicina voluntaria  en satisfactory medicine  
476 atenció sanitària > relació assistencial ca menor madur | menor madura terme pral.n m, f es menor maduro | menor madura  en mature minor  
477 salut mental ca mesura restrictiva terme pral.n f ca mesura coercitiva sin. compl.n f es medida coercitiva  es medida restrictiva  en restraint  en restraint measure  
478 conceptes generals ca metaètica terme pral.n f es metaética  en metaethics  
479 conceptes generals ca metge responsable | metge responsable, metgessa responsable terme pral.n m, f es médico responsable | médico responsable, médica responsable  en responsible physician  
480 recerca ca millorament humà terme pral.n m es mejoramiento humano  es perfeccionamiento humano  en enhancement  en human enhancement  en HE  
481 conceptes generals ca moral terme pral.adj es moral  en moral  
482 conceptes generals ca moral terme pral.n f es moral  en morals  
483 salut pública ca morbiditat terme pral.n f es morbilidad  en morbidity  
484 final de la vida ca mort terme pral.n f es muerte  en death  
485 final de la vida ca mort encefàlica terme pral.n f ca mort cerebral sin. compl.n f es muerte cerebral  es muerte encefálica  en brain death  
486 final de la vida ca mort digna terme pral.n f es muerte digna  en death with dignity  
487 final de la vida ca mort natural terme pral.n f es muerte natural  en natural death  
488 salut pública ca mortalitat terme pral.n f es mortalidad  en mortality  
489 cèl·lules, teixits i òrgans > clonatge ca mosaic terme pral.n m es mosaico  en mosaic  
490 ecoètica > ètica aplicada als animals ca moviment d'alliberament animal terme pral.n m es movimiento de liberación animal  en animal liberation movement  en animal rights movement  
491 genètica ca mutació terme pral.n f es mutación  en mutation  
492 reproducció humana > reproducció assistida ca nadó seleccionat genèticament terme pral.n m ca nadó a la carta sin. compl.n m es bebé a la carta  es bebé de diseño  es bebé seleccionado genéticamente  en designer baby  
493 final de la vida ca no inici de tractament terme pral.n m es abstención de tratamiento  es abstención terapéutica  en treatment withholding  en withholding of treatment  
494 conceptes generals ca normalitat terme pral.n f es normalidad  en normality  
495 drets i deures ca objecció de consciència terme pral.n f es objeción de conciencia  en conscientious objection  
496 recerca ca objectivitat terme pral.n f es objetividad  en objectivity  
497 final de la vida ca obstinació diagnòstica terme pral.n f es obstinación diagnóstica  
498 recerca ca ocultació terme pral.n f es ocultación  en concealment  
499 ecoètica ca organisme modificat genèticament terme pral.n m ca OMG siglan m es organismo genéticamente modificado  es organismo modificado genéticamente  es OGM  es OMG  en genetically engineered organism  en genetically modified organism  en GEO  en GMO  
500 final de la vida ca ordre de no reanimació terme pral.n f ca ordre de no ressuscitació terme pral.n f ca ONR siglan f es orden de no reanimación  es orden de no reanimar  es orden de no resucitación  es orden de no resucitar  es ONR  en DNR order  en do-not-resuscitate  en do-not-resuscitate order  en no-code order  en DNR  
501 reproducció humana ca oòcit terme pral.n m ca òvul sin. compl.n m es oocito  es ovocito  es óvulo  en oocyte  en ovocyte  
502 cèl·lules, teixits i òrgans > clonatge ca oòcit enucleat terme pral.n m es ovocito enucleado  en enucleated egg cell  en enucleated oocyte  
503 ecoètica ca òptim de població terme pral.n m es óptimo de población  en optimum population  
504 cèl·lules, teixits i òrgans ca òrgan terme pral.n m es órgano  en organ  
505 ecoètica ca organisme transgènic terme pral.n m es organismo transgénico  en transgenic organism  en transgenic species  
506 reproducció humana ca òvul terme pral.n m es óvulo  en egg cell  en ovum  
507 atenció sanitària ca pla de decisions anticipades terme pral.n m ca pla anticipat de cures sin. compl.n m ca PAC siglan m ca PDA siglan m es plan de decisiones anticipadas  en advance care planning  
508 conceptes generals ca pacient terme pral.n m, f es paciente  en patient  
509 salut pública ca pandèmia terme pral.n f es pandemia  en pandemic  
510 genètica ca panel de gens terme pral.n m es panel de genes  en gene panel  en multigene panel  
511 reproducció humana > reproducció assistida ca pare d'intenció | mare d'intenció terme pral.n m, f es padre comitente | madre comitente  es padre de intención | madre de intención  en intended father [m] | intended mother [f]  en intended parent  
512 cèl·lules, teixits i òrgans > clonatge ca partenogènesi terme pral.n f es partenogénesis  en parthenogenesis  
513 cèl·lules, teixits i òrgans > clonatge ca partenogenot terme pral.n m es partenogenote  es partenote  en parthenogenote  en parthenote  
514 salut pública ca participació comunitària terme pral.n f es participación comunitaria  en community participation  
515 atenció sanitària > relació assistencial ca paternalisme terme pral.n m es paternalismo  en paternalism  
516 reproducció humana ca paternitat genètica terme pral.n f es paternidad genética  en genetic paternity  
517 reproducció humana ca paternitat legal terme pral.n f es paternidad legal  en legal paternity  
518 conceptes generals ca patiment terme pral.n m ca sofriment terme pral.n m es sufrimiento  en suffering  
519 final de la vida ca patiment insuportable terme pral.n m ca sofriment insuportable terme pral.n m es sufrimiento insoportable  en unbearable suffering  
520 genètica ca penetrància terme pral.n f es penetrancia  en penetrance  en penetrancy  
521 cèl·lules, teixits i òrgans > trasplantaments i transfusions ca rebuig crònic terme pral.n m ca pèrdua crònica de l'empelt sin. compl.n f es pérdida crónica del injerto  es rechazo crónico  en chronic graft failure  en chronic rejection  
522 cèl·lules, teixits i òrgans > trasplantaments i transfusions ca perfusió terme pral.n f es perfusión  en perfusion  
523 conceptes generals ca persona terme pral.n f es persona  en person  
524 atenció sanitària > relació assistencial ca persuasió terme pral.n f es persuasión  en persuasion  
525 ecoètica ca petjada ecològica terme pral.n f es huella ecológica  en ecological footprint  
526 recerca ca placebo terme pral.n m es placebo  en placebo  
527 recerca ca plagi terme pral.n m es plagio  en plagiarism  
528 salut pública ca polissó | polissona terme pral.n m, f es free rider  es polizón | polizona  en free rider  
529 recerca ca pràctiques de publicació terme pral.n f pl es prácticas de publicación  en publication practices  
530 genètica ca predisposició genètica terme pral.n f ca susceptibilitat genètica terme pral.n f es predisposición genética  es susceptibilidad genética  en genetic predisposition  en genetic susceptibility  
531 recerca ca pregunta de recerca terme pral.n f es pregunta de investigación  en research question  
532 ecoètica ca preservació terme pral.n f es preservación  en preservation  
533 reproducció humana ca preservació de la fertilitat terme pral.n f es preservación de la fertilidad  en fertility preservation  
534 conceptes generals > principis i valors ca prima facie [la] terme pral.adj es prima facie  en prima facie  
535 conceptes generals > principis i valors ca primacia de l'ésser humà terme pral.n f es primacia del ser humano  en primacy of the human being  
536 conceptes generals > principis i valors ca principi terme pral.n m es principio  en principle  
537 conceptes generals > principis i valors ca principi d'autonomia terme pral.n m ca principi de respecte a les persones terme pral.n m es principio de autonomía  es principio de respeto a las personas  en principle of autonomy  en principle of respect for persons  
538 conceptes generals > principis i valors ca principi d'utilitat terme pral.n m ca principi utilitarista terme pral.n m es principio de utilidad  es principio utilitarista  en principle of utility  en utility  
539 conceptes generals > principis i valors ca principi de beneficència terme pral.n m es beneficencia  es principio de beneficencia  en beneficence  en principle of beneficence  
540 conceptes generals > principis i valors ca principi de justícia terme pral.n m es justicia  es principio de justicia  en justice  en principle of justice  
541 conceptes generals > principis i valors ca principi de l'interès superior del menor terme pral.n m es principio del interés superior del menor  en best interest of the child  en best interest of the child standard  
542 ecoètica > ètica aplicada als animals ca principi de les tres erres terme pral.n m ca principi de les tres R terme pral.n m ca principi de les 3R sin. compl.n m es principio de las 3R  es principio de las tres R  en three R's  en three Rs  en 3Rs  
543 conceptes generals > principis i valors ca principi de no-maleficència terme pral.n m es no maleficencia  es principio de no maleficencia  en nonmaleficence  en principle of nonmaleficence  
544 conceptes generals > principis i valors ca principi de precaució terme pral.n m es principio de cautela  es principio de precaución  es principio precautorio  en precautionary principle  
545 conceptes generals > doctrines i corrents de pensament ca principisme terme pral.n m es principialismo  es principismo  en principlism  
546 salut pública ca prioritat terme pral.n f es prioridad  en priority  
547 atenció sanitària ca priorització terme pral.n f es priorización  en prioritisation  en prioritization  
548 conceptes generals ca problema de salut terme pral.n m es problema de salud  en health problem  
549 conceptes generals ca problema ètic terme pral.n m ca problema moral terme pral.n m es problema ético  es problema moral  en ethical problem  en moral problem  
550 conceptes generals > metodologia ca procediment terme pral.n m es procedimiento  en procedure  
551 conceptes generals ca professional de la salut terme pral.n m, f ca professional sanitari | professional sanitària terme pral.n m, f es profesional de la salud  es profesional sanitario | profesional sanitaria  en health care professional  en health care provider  en health practitioner  en health professional  
552 salut pública ca promoció de la salut terme pral.n f es promoción de la salud  en health promotion  
553 recerca ca promoció de malalties terme pral.n f es invención de enfermedades  es promoción de enfermedades  en disease mongering  
554 recerca ca promotor | promotora terme pral.n m, f es patrocinador | patrocinadora  es promotor | promotora  en sponsor  
555 recerca ca propietat intel·lectual terme pral.n f es propiedad intelectual  en intellectual property  en intellectual property rights  
556 salut pública ca protecció de la salut terme pral.n f es protección de la salud  en health protection  
557 genètica ca proteoma terme pral.n m es proteinoma  es proteoma  en proteome  
558 genètica ca proteòmica terme pral.n f es proteinómica  es proteómica  en proteomics  
559 atenció sanitària ca protocol terme pral.n m es protocolo  en protocol  
560 cèl·lules, teixits i òrgans > trasplantaments i transfusions ca prova de compatibilitat terme pral.n f ca prova encreuada terme pral.n f es prueba cruzada  es prueba de compatibilidad  en compatibility test  en cross-match  
561 genètica ca prova de farmacogenètica terme pral.n f es prueba de farmacogenética  en pharmacogenetic test  
562 genètica ca prova de predisposició genètica terme pral.n f es estudio de predisposición  es estudio de susceptibilidad genética  es prueba de predisposición genética  en genetic susceptibility testing  en predispositional testing  
563 genètica ca prova genètica terme pral.n f es prueba genética  en genetic analysis  en genetic assay  en genetic test  
564 genètica ca prova genètica directa al consumidor terme pral.n f ca prova genètica DAC sin. compl.n f es prueba genética de consumo  es prueba genética directa al consumidor  es prueba genética DTC  en direct-to-consumer genetic testing  en DTC genetic testing  
565 genètica ca prova genètica de portadors terme pral.n f es estudio de portadores  es estudio genético de portadores  es prueba de portadores  en carrier test  en carrier testing  en genetic carrier test  en genetic carrier testing  
566 genètica ca prova genètica diagnòstica terme pral.n f es prueba genética diagnóstica  en diagnostic genetic test  
567 genètica ca prova genètica predictiva terme pral.n f ca prova genètica presimptomàtica sin. compl.n f es estudio predictivo  es prueba genética predictiva  es prueba genética presintomática  en predictive gene test  en predictive test  en predictive testing  en presymptomatic test  
568 conceptes generals > principis i valors ca prudència terme pral.n f es prudencia  en prudence  
569 salut mental ca psicocirurgia terme pral.n f es psicocirugía  en psychiatric surgery  en psychosurgery  
570 salut mental ca psicoeducació terme pral.n f es psicoeducación  en psychoeducation  
571 salut mental ca psicoteràpia terme pral.n f es psicoterapia  en psychotherapy  
572 recerca ca publicació duplicada terme pral.n f ca publicació redundant terme pral.n f es publicación duplicada  es publicación redundante  en duplicate publication  en multiple publication  en redundant publication  
573 conceptes generals ca qualitat de vida terme pral.n f es calidad de vida  en quality of life  
574 salut pública ca quarantena terme pral.n f es cuarentena  en quarantine  
575 cèl·lules, teixits i òrgans > clonatge ca quimera terme pral.n f es quimera  en chimaera  en chimera  
576 salut pública ca triatge terme pral.n m ca recepció, acollida i classificació sin. compl.n f ca RAC siglan f es triaje  en triage  
577 salut pública ca racionament terme pral.n m es racionamiento  en rationing  
578 final de la vida ca reanimació cardiopulmonar terme pral.n f ca ressuscitació terme pral.n f ca RCP siglan f es reanimación cardíaca  es reanimación cardiopulmonar  es reanimación cardiorrespiratoria  es resucitación  es resurrección  es RCP  es RCR  en resuscitation  
579 recerca ca reacció adversa de tipus A terme pral.n f es reacción adversa de tipo A  en type A adverse reaction  
580 recerca ca reacció adversa de tipus B terme pral.n f es reacción adversa de tipo B  en bizarre adverse reaction  en type B adverse reaction  
581 cèl·lules, teixits i òrgans > trasplantaments i transfusions ca rebuig terme pral.n m es rechazo  en graft rejection  en rejection  
582 atenció sanitària ca rebuig al tractament terme pral.n m ca rebuig a l'actuació sanitària sin. compl.n m es rechazo al tratamiento  es rechazo del tratamiento  en refusal of treatment  en refusal to treatment  en rejection of treatment  en treatment refusal  
583 cèl·lules, teixits i òrgans > trasplantaments i transfusions ca rebuig agut terme pral.n m es rechazo agudo  en acute cellular rejection  en acute rejection  en cellular rejection  
584 cèl·lules, teixits i òrgans > trasplantaments i transfusions ca rebuig hiperagut terme pral.n m es rechazo hiperagudo  en hyperacute rejection  
585 reproducció humana > reproducció assistida ca recepció d'oòcits de la parella terme pral.n f ca recepció d'òvuls de la parella sin. compl.n f ca ROPA siglan f es recepción de ovocitos de la pareja  es recepción de óvulos de la pareja  es ROPA  en co-IVF  en partner IVF  en partner-assisted reproduction  en reception of oocytes from partner  en reciprocal IVF  en PAR  en ROPA  
586 reproducció humana > reproducció assistida ca receptor | receptora terme pral.n m, f es receptor | receptora  en host  en recipient  
587 salut pública ca recerca activa de casos terme pral.n f es búsqueda activa de casos  en case finding  
588 recerca ca recerca bàsica terme pral.n f es investigación básica  en basic research  
589 recerca ca recerca biomèdica terme pral.n f es investigación biomédica  en biomedical research  
590 recerca ca recerca de resultats en salut terme pral.n f es investigación de resultados sanitarios  en health outcomes research  
591 recerca ca recerca en serveis sanitaris terme pral.n f es investigación en servicios sanitarios  en health services research  
592 recerca ca recerca epidemiològica terme pral.n f es investigación epidemiológica  en epidemiological research  
593 recerca ca recerca farmacològica terme pral.n f es investigación farmacológica  en pharmacological research  
594 recerca ca recerca translacional terme pral.n f es investigación translacional  es investigación traslacional  es investigación traslativa  en translational medicine  en translational research  
595 reproducció humana > reproducció assistida ca reducció embrionària terme pral.n f es reducción de embriones  es reducción embrionaria  en embryo reduction  en embryonic reduction  
596 atenció sanitària > relació assistencial ca relació assistencial terme pral.n f ca relació clínica terme pral.n f es relación asistencial  es relación clínica  es relación sanitaria  en clinical relationship  
597 conceptes generals > doctrines i corrents de pensament ca relativisme ètic terme pral.n m es relativismo ético  en ethical relativism  
598 atenció sanitària > relació assistencial ca representant terme pral.n m, f es representante  en representative  
599 cèl·lules, teixits i òrgans > clonatge ca reproducció asexual terme pral.n f es reproducción asexual  en asexual reproduction  
600 reproducció humana > reproducció assistida ca reproducció assistida terme pral.n f es reproducción asistida  es reproducción humana asistida  en assisted conception  en assisted reproduction  en assisted reproductive technology  en ART  
601 reproducció humana > reproducció assistida ca reproducció pòstuma terme pral.n f es reproducción post mortem  en post-mortem reproduction  en posthumous reproduction  
602 genètica ca reprogramació cel·lular terme pral.n f es reprogramación celular  en cell reprogramming  
603 conceptes generals > principis i valors ca respecte terme pral.n m es respeto  en respect  
604 final de la vida ca respiració artificial terme pral.n f es respiración artificial  es respiración asistida  en artificial respiration  en assisted ventilation  
605 recerca ca responsabilitat científica terme pral.n f es responsabilidad científica  en scientific responsibility  
606 atenció sanitària ca responsabilitat clínica terme pral.n f es responsabilidad clínica  es responsabilidad médica  en clinical responsibility  
607 drets i deures ca responsabilitat individual en la salut terme pral.n f es responsabilidad individual en la salud  en individual responsibility for health  
608 drets i deures ca responsabilitat social en la salut terme pral.n f es responsabilidad social en la salud  en social responsibility for health  
609 recerca ca retirada de l'estudi terme pral.n f es retirada del estudio  en study withdrawal  
610 drets i deures ca retirada del consentiment terme pral.n f ca revocació del consentiment terme pral.n f es retirada del consentimiento  es revocación del consentimiento  en withdrawal of consent  
611 recerca ca retorn terme pral.n m es retorno  en payback  
612 recerca ca retractació terme pral.n f es retractación  en retraction  
613 recerca ca rigor científic terme pral.n m es rigor científico  en scientific rigor  en scientific rigour  
614 conceptes generals ca risc terme pral.n m es riesgo  en risk  
615 salut mental ca salut mental terme pral.n f es salud mental  en mental health  en MH  
616 salut pública ca salut pública terme pral.n f es salud pública  es sanidad  en public health  en public health services  
617 reproducció humana ca salut reproductiva terme pral.n f es salud reproductiva  en reproductive health  
618 drets i deures ca secret professional terme pral.n m es secreto profesional  en professional secrecy  en professional secret  
619 final de la vida ca sedació terme pral.n f es sedación  en sedation  
620 final de la vida ca sedació en l'agonia terme pral.n f es sedación en la agonía  es sedación terminal  en palliative sedation in agony  en terminal sedation  
621 final de la vida ca sedació pal·liativa terme pral.n f es sedación paliativa  en palliative sedation  
622 reproducció humana > reproducció assistida ca selecció d'embrions terme pral.n f es selección de embriones  en embryo selection  
623 cèl·lules, teixits i òrgans > trasplantaments i transfusions ca selecció del receptor terme pral.n f es selección del receptor  en receptor selection  
624 reproducció humana > reproducció assistida ca selecció del sexe terme pral.n f es elección de sexo  es predeterminación del sexo  es selección de sexo  en gender selection  en sex selection  
625 genètica ca seqüenciació terme pral.n f es secuenciación  en sequencing  
626 genètica ca seqüenciació massiva terme pral.n f ca seqüenciació d'alt rendiment sin. compl.n f ca seqüenciació de nova generació sin. compl.n f es secuenciación de alto rendimiento  es secuenciación de nueva generación  es secuenciación masiva  en high-throughput sequencing  en next-generation sequencing  en second-generation sequencing  en HTS  en NGS  
627 final de la vida ca símptoma refractari terme pral.n m es síntoma refractario  en refractory symptom  
628 recerca ca simulació terme pral.n f es simulación  en dummy  en dummy treatment  
629 conceptes generals > principis i valors ca sistema de valors terme pral.n m es sistema de valores  en belief system  
630 final de la vida ca situació d'últims dies terme pral.n f ca SUD siglan f es situación de últimos días  es SUD  en last-days situation  
631 conceptes generals > principis i valors ca solidaritat terme pral.n f es solidaridad  en solidarity  
632 ecoètica > ètica aplicada als animals ca subjecte d'una vida terme pral.n m es sujeto de una vida  en subject of a life  
633 conceptes generals > doctrines i corrents de pensament ca subjectivisme terme pral.n m es subjetivismo  en ethical subjectivism  en subjectivism  
634 final de la vida ca suïcidi assistit terme pral.n m es suicidio asistido  en assisted suicide  
635 final de la vida ca suïcidi assistit mèdicament terme pral.n m es suicidio asistido médicamente  en medically-assisted suicide  
636 cèl·lules, teixits i òrgans > trasplantaments i transfusions ca supervivència de l'empelt terme pral.n f es supervivencia del injerto  en graft survival  
637 cèl·lules, teixits i òrgans > trasplantaments i transfusions ca supervivència del receptor terme pral.n f es supervivencia del receptor  en host's survival  en recipient's survival  
638 final de la vida ca suport vital terme pral.n m es medidas de soporte vital  es soporte vital  en life support  en life support care  
639 salut mental ca tractament ambulatori involuntari terme pral.n m ca tractament ambulatori sense consentiment terme pral.n m ca TAI siglan m es tratamiento ambulatorio involuntario  es TAI  en assisted outpatient treatment  en involuntary outpatient treatment  en outpatient commitment  en AOT  en IOT  
640 recerca ca transferència de coneixement terme pral.n f ca TC siglan f es transferencia de conocimiento  es TC  en knowledge transfer  en knowledge translation  en KT  
641 cèl·lules, teixits i òrgans ca teixit terme pral.n m es tejido  en tissue  
642 salut mental ca teràpia biològica terme pral.n f ca tractament biològic terme pral.n m es terapia biológica  es tratamiento biológico  en biological therapy  en biotherapy  
643 cèl·lules, teixits i òrgans > cèl·lules mare ca teràpia cel·lular terme pral.n f es terapia celular  en cell therapy  en cellular therapy  
644 reproducció humana ca teràpia fetal terme pral.n f es terapia fetal  en fetal therapy  en foetal therapy  
645 genètica ca teràpia gènica terme pral.n f es terapia génica  en gene therapy  
646 genètica ca teràpia gènica germinal terme pral.n f es terapia génica germinal  en germline gene therapy  en germline therapy  en GGT  
647 genètica ca teràpia gènica somàtica terme pral.n f es terapia génica somática  en somatic cell gene therapy  en somatic gene therapy  en SCGT  en SGT  
648 cèl·lules, teixits i òrgans > trasplantaments i transfusions ca tipificació tissular terme pral.n f es tipificación tisular  en tissue typing  
649 cèl·lules, teixits i òrgans > clonatge ca transferència nuclear de cèl·lula somàtica terme pral.n f ca TNCS siglan f es transferencia nuclear de célula somática  es transferencia nuclear de células somáticas  es TNCS  en somatic cell nuclear transfer  en SCNT  
650 salut pública ca toxicologia terme pral.n f es toxicología  en toxicology  
651 conceptes generals ca tractament terme pral.n m es tratamiento  en treatment  
652 reproducció humana > reproducció assistida ca tractament de fertilitat terme pral.n m ca tractament d'infertilitat sin. compl.n m es tratamiento de fertilidad  es tratamiento de infertilidad  en fertility treatment  en infertility treatment  
653 atenció sanitària ca tractament desproporcionat terme pral.n m es tratamiento desproporcionado  es tratamiento extraordinario  en disproportionate treatment  en extraordinary treatment  
654 ecoètica ca tràfic d'espècies amenaçades terme pral.n m ca tràfic il·legal d'espècies amenaçades terme pral.n m es tráfico de especies amenazadas  es tráfico ilegal de especies amenazadas  en illegal trade in endangered species  en traffic in endangered species  en trafficking in endangered species  
655 cèl·lules, teixits i òrgans > trasplantaments i transfusions ca tràfic d'òrgans terme pral.n m es tráfico de órganos  en organ traffic  en organ trafficking  en traffic in organs  en trafficking in organs  
656 cèl·lules, teixits i òrgans > trasplantaments i transfusions ca tràfic de teixits terme pral.n m es tráfico de tejidos  en tissue traffic  en tissue trafficking  
657 cèl·lules, teixits i òrgans > clonatge ca transdiferenciació terme pral.n f es transdiferenciación  en transdifferentiation  
658 reproducció humana > reproducció assistida ca transferència embrionària terme pral.n f es transferencia embrionaria  en embryo transfer  en ET  
659 cèl·lules, teixits i òrgans > trasplantaments i transfusions ca transfusió terme pral.n f es transfusión  en transfusion  
660 genètica ca transgènesi terme pral.n f es transgénesis  en transgenesis  
661 conceptes generals > doctrines i corrents de pensament ca transhumanisme terme pral.n m es transhumanismo  en transhumanism  
662 genètica ca transmissió terme pral.n f es transmisión  en transmission  
663 atenció sanitària > relació assistencial ca transparència terme pral.n f es transparencia  en transparency  
664 cèl·lules, teixits i òrgans > trasplantaments i transfusions ca trasplantament terme pral.n m ca trasplantació sin. compl.n f es trasplante  en grafting  en transplant  en transplantation  
665 cèl·lules, teixits i òrgans > trasplantaments i transfusions ca trasplantament creuat terme pral.n m ca trasplantament encreuat terme pral.n m es trasplante cruzado  en cross transplantation  en crossover transplantation  en paired exchange transplantation  
666 cèl·lules, teixits i òrgans > trasplantaments i transfusions ca trasplantament d'òrgan terme pral.n m es trasplante de órgano  en organ transplantation  
667 cèl·lules, teixits i òrgans > trasplantaments i transfusions ca trasplantament de donant viu terme pral.n m es trasplante de donante vivo  en live donor transplantation  en living donor transplantation  
668 cèl·lules, teixits i òrgans > trasplantaments i transfusions ca trasplantament de teixit terme pral.n m es trasplante de tejido  es trasplante de tejidos  en tissue transplantation  
669 cèl·lules, teixits i òrgans > trasplantaments i transfusions ca trasplantament de teixit fetal terme pral.n m es trasplante de tejido fetal  en fetal tissue transplantation  en foetal tissue transplantation  
670 cèl·lules, teixits i òrgans > trasplantaments i transfusions ca turisme de trasplantament terme pral.n m es turismo de trasplante  en transplant tourism  
671 reproducció humana > reproducció assistida ca turisme reproductiu terme pral.n m es turismo reproductivo  en cross-border reproductive care  en reproductive tourism  
672 salut pública ca turisme sanitari terme pral.n m es turismo sanitario  en medical tourism  
673 salut mental ca tutela terme pral.n f es tutela  en guardianship  en tutorship  
674 salut mental ca tutor | tutora terme pral.n m, f es tutor | tutora  en tutor  
675 conceptes generals > doctrines i corrents de pensament ca universalisme ètic terme pral.n m es universalismo ético  en ethical universalism  
676 atenció sanitària ca ús compassiu terme pral.n m es uso compasivo  en compassionate use  
677 conceptes generals > doctrines i corrents de pensament ca utilitarisme terme pral.n m es utilitarismo  en utilitarianism  
678 salut pública > vacunacions ca vacuna terme pral.n f ca vaccí sin. compl.n m es vacuna  en vaccine  
679 salut pública > vacunacions ca vacunació terme pral.n f ca vaccinació sin. compl.n f es vacunación  en vaccination  
680 salut pública > vacunacions ca vacuna no sistemàtica terme pral.n f es vacuna no sistemática  en non-systematic vaccine  
681 salut pública > vacunacions ca vacuna sistemàtica terme pral.n f es vacuna sistemática  en systematic vaccine  
682 salut pública > vacunacions ca vacunació obligatòria terme pral.n f es vacunación obligatoria  en mandatory vaccination  en obligatory vaccination  
683 recerca ca validesa terme pral.n f es validez  en validity  
684 recerca ca validesa terme pral.n f es validez  en validity  
685 conceptes generals > principis i valors ca valor terme pral.n m es valor  en value  
686 conceptes generals > principis i valors ca valor instrumental terme pral.n m es valor instrumental  en instrumental value  
687 conceptes generals > principis i valors ca valor intrínsec terme pral.n m es valor intrínseco  en intrinsic value  
688 conceptes generals > principis i valors ca valor moral terme pral.n m es valor moral  en moral value  
689 atenció sanitària > relació assistencial ca valors ocults terme pral.n m pl es valores latentes  es valores ocultos  en hidden values  
690 ecoètica > ètica aplicada als animals ca veganisme terme pral.n m es veganismo  en veganism  
691 ecoètica > ètica aplicada als animals ca vegetarianisme terme pral.n m ca vegetarisme terme pral.n m es vegetarianismo  es vegetarismo  en vegetarianism  
692 salut pública ca vigilància epidemiològica terme pral.n f es vigilancia epidemiológica  en epidemiological surveillance  
693 reproducció humana ca violència obstètrica terme pral.n f ca VO siglan f es violencia obstétrica  es VO  en abuse during childbirth  en obstetric violence  en obstetrical violence  en OV  
694 conceptes generals > principis i valors ca virtut terme pral.n f es virtud  en virtue  
695 reproducció humana > reproducció assistida ca vitrificació terme pral.n f es vitrificación  en vitrification  
696 conceptes generals ca voluntat terme pral.n f es voluntad  en will  
697 atenció sanitària ca voluntats anticipades terme pral.n f pl es instrucciones previas  es voluntades anticipadas  en advance directive  en advance directives  en advanced directives  en health care wishes  
698 conceptes generals ca vulnerabilitat terme pral.n f es vulnerabilidad  en vulnerability  
699 reproducció humana ca zigot terme pral.n m es cigoto  es zigoto  en zygote