Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 parc mòbil ca autobraç articulat terme pral.n m ca ABA siglan m es autobrazo articulado  es ABA  
2 parc mòbil ca autobraç extensible terme pral.n m ca ABE siglan m es autobrazo extensible  es ABE  
3 teoria del foc ca avivar terme pral.v tr ca abrandar sin. compl.v tr es avivar  
4 teoria del foc ca encendre terme pral.v tr ca abrandar sin. compl.v tr ca botar foc sin. compl.v tr ca calar foc sin. compl.v tr es encender  es prender fuego  
5 teoria del foc ca abrasador -a terme pral.adj ca abrasant terme pral.adj es abrasador  es abrasante  
6 teoria del foc ca abrasar terme pral.v tr es abrasar  
7 teoria del foc ca abrasar terme pral.v tr es abrasar  
8 teoria del foc ca abrasió terme pral.n f es abrasión  
9 teoria del foc ca abrasiu -iva terme pral.adj es abrasivo  
10 material operatiu ca absorbent terme pral.n m es absorbente  
11 actuació ca accessibilitat terme pral.n f es accesibilidad  
12 sinistres ca accident terme pral.n m es accidente  
13 sinistres ca accidentat | accidentada terme pral.n m, f es accidentado  
14 actuació ca actuació terme pral.n f ca intervenció terme pral.n f ca servei terme pral.n m es actuación  es intervención  es servicio  
15 material operatiu ca adaptador d'escuma terme pral.n m es adaptador de espuma  
16 material operatiu ca additiu terme pral.n m es aditivo  
17 teoria del foc ca adiabàtic -a terme pral.adj es adiabático  
18 teoria del foc ca adiabatisme terme pral.n m es adiabatismo  
19 teoria del foc ca adiatermància terme pral.n f es adiatermancia  
20 parc mòbil ca autoescala automàtica terme pral.n f ca AEA siglan f es autoescala automática  es AEA  
21 parc mòbil ca autoescala mecànica terme pral.n f ca autoescala manual sin. compl.n f ca AEM siglan f es autoescala manual  es autoescala mecánica  es AEM  
22 teoria del foc ca aerosol terme pral.n m es aerosol  
23 parc mòbil ca autoescala semiautomàtica terme pral.n f ca AES siglan f es autoescala semiautomática  es AES  
24 material operatiu ca escuma formadora de pel·lícula aquosa terme pral.n f ca AFFF siglan f es espuma formadora de película acuosa  es AFFF  
25 radiotransmissions ca afirmatiu! terme pral.interj es ¡afirmativo!  
26 material operatiu ca agent extintor terme pral.n m es agente extintor  
27 material operatiu ca agent impulsor terme pral.n m es agente impulsor  es agente propulsor  
28 teoria del foc ca agent oxidant terme pral.n m ca oxidant sin. compl.n m es agente oxidante  es oxidante  
29 teoria del foc ca agent reductor terme pral.n m ca reductor sin. compl.n m es agente reductor  es reductor  
30 material operatiu ca aigua terme pral.n f es agua  
31 material operatiu ca aigua a raig terme pral.n f es agua a chorro  
32 material operatiu ca aigua espessa terme pral.n f es agua espesa  
33 material operatiu ca aigua humectant terme pral.n f es agua humectante  
34 material operatiu ca aigua lleugera terme pral.n f ca aigua ordinària sin. compl.n f es agua ligera  es agua ordinaria  
35 material operatiu ca aigua polvoritzada terme pral.n f es agua pulverizada  
36 sinistres ca aiguat terme pral.n m es lluvia torrencial  
37 teoria del foc ca aïllament tèrmic terme pral.n m es aislamiento térmico  
38 teoria del foc ca aïllant tèrmic terme pral.n m es aislante térmico  
39 actuació ca alarma terme pral.n f es alarma  
40 prevenció ca alarma terme pral.n f es alarma  
41 actuació ca alerta terme pral.n f es alerta  
42 radiotransmissions ca alfabet fonètic terme pral.n m es alfabeto fonético  
43 radiotransmissions ca alimentador terme pral.n m ca font d'alimentació sin. compl.n f es alimentador  es fuente de alimentación  
44 sinistres ca allau terme pral.n f es alud  es avalancha  
45 sinistres ca allau de fons terme pral.n f ca allau mullada sin. compl.n f es alud de fondo  es alud profundo  
46 sinistres ca allau de pols terme pral.n f ca allau superficial sin. compl.n f es alud polvoriento  es alud superficial  
47 radiotransmissions ca altaveu terme pral.n m es altavoz  
48 parc mòbil ca ambulància terme pral.n f ca AMB siglan f es ambulancia  es AMB  
49 material operatiu ca ancoratge terme pral.n m es anclaje  
50 material operatiu ca diòxid de carboni terme pral.n m ca anhídrid carbònic sin. compl.n m es anhídrico carbónico  es dióxido de carbono  sbl CO2  
51 material operatiu ca anorac terme pral.n m es anorak  
52 radiotransmissions ca antena terme pral.n f es antena  
53 radiotransmissions ca antena direccional terme pral.n f ca antena directiva terme pral.n f es antena direccional  es antena directiva  
54 radiotransmissions ca antena omnidireccional terme pral.n f es antena omnidireccional  
55 teoria del foc ca antideflagrant terme pral.adj es antideflagrante  
56 teoria del foc ca antidetonant terme pral.adj es antidetonante  
57 teoria del foc ca antitèrmic -a terme pral.adj es antitérmico  
58 actuació ca extinció terme pral.n f ca apagament sin. compl.n m es apagamiento  es extinción  
59 actuació ca extingir terme pral.v tr ca apagar sin. compl.v tr es apagar  es extinguir  
60 teoria del foc ca extingir-se terme pral.v intr pron ca apagar-se sin. compl.v intr pron es apagarse  es extinguirse  
61 actuació ca aplicació directa terme pral.n f es aplicación directa  
62 actuació ca aplicació indirecta terme pral.n f es aplicación indirecta  
63 actuació ca apuntalament terme pral.n m es apuntalamiento  
64 teoria del foc ca ardent terme pral.adj es ardiente  
65 material operatiu ca armilla salvavides terme pral.n f es chaleco salvavidas  
66 actuació ca arribada terme pral.n f es llegada  
67 teoria del foc ca arroentar terme pral.v tr ca roentar sin. compl.v tr es encandecer  es enrojecer  
68 sinistres ca asfíxia terme pral.n f es asfixia  
69 actuació ca atac terme pral.n m es ataque  
70 actuació ca atac aeri directe terme pral.n m es ataque aéreo directo  
71 actuació ca atac aeri indirecte terme pral.n m es ataque aéreo indirecto  
72 actuació ca atac de direcció múltiple terme pral.n m es ataque en múltiples direcciones  
73 actuació ca atac de direcció única terme pral.n m es ataque en dirección única  
74 actuació ca atac directe terme pral.n m es ataque directo  
75 actuació ca atac indirecte terme pral.n m es ataque indirecto  
76 actuació ca atacar terme pral.v tr es atacar  
77 teoria del foc ca atèrman -a terme pral.adj ca atèrmic -a sin. compl.adj es atérmano  es atérmico  
78 teoria del foc ca atermància terme pral.n f es atermancia  
79 radiotransmissions ca auricular terme pral.n m es auricular  
80 parc mòbil ca autobomba terme pral.n f es autobomba  
81 parc mòbil ca autobomba cisterna d'aigua terme pral.n f ca BCA siglan f es autobomba cisterna para agua  es BCA  
82 parc mòbil ca autobomba cisterna d'escuma terme pral.n f ca BCE siglan f es autobomba cisterna para espuma  es BCE  
83 parc mòbil ca autobomba forestal lleugera terme pral.n f ca BFL siglan f es autobomba forestal ligera  es BFL  
84 parc mòbil ca autobomba forestal pesant terme pral.n f ca BFP siglan f es autobomba forestal pesada  es BFP  
85 parc mòbil ca autobomba rural lleugera terme pral.n f ca BRL siglan f es autobomba rural ligera  es BRL  
86 parc mòbil ca autobomba rural pesant terme pral.n f ca BRP siglan f es autobomba rural pesada  es BRP  
87 parc mòbil ca autobomba urbana lleugera terme pral.n f ca BUL siglan f es autobomba urbana ligera  es BUL  
88 parc mòbil ca autobomba urbana pesant terme pral.n f ca BUP siglan f es autobomba urbana pesada  es BUP  
89 teoria del foc ca autocombustió terme pral.n f ca combustió espontània terme pral.n f es autocombustión  es combustión espontánea  
90 teoria del foc ca autoexplosiu -iva terme pral.adj es autoexplosivo  
91 teoria del foc ca autoignició terme pral.n f es autoignición  
92 teoria del foc ca autoinflamació terme pral.n f es autoinflamación  
93 personal ca auxiliar forestal terme pral.n m, f es auxiliar forestal  
94 prevenció ca avaluació de danys terme pral.n f es evaluación de daños  
95 prevenció ca avaluació de riscs terme pral.n f es evaluación de riesgos  
96 sinistres ca avinguda terme pral.n f ca revinguda terme pral.n f es avenida  
97 parc mòbil ca avió bombarder terme pral.n m es avión bombardero  
98 parc mòbil ca avió guia terme pral.n m es avión guía  
99 parc mòbil ca avioneta terme pral.n f es avioneta  
100 teoria del foc ca avivador -a terme pral.adj es avivador  
101 material operatiu ca baga terme pral.n f es anillo  
102 parc mòbil ca Bambi bucket terme pral.n m
103 dependències ca barra de descens terme pral.n f es barra de descenso  
104 prevenció ca boca d'incendis equipada terme pral.n f ca BIE siglan f es boca de incendio equipada  es BIE  
105 material operatiu ca bifurcació terme pral.n f es bifurcación  
106 material operatiu ca boca d'aspiració terme pral.n f es boca de aspiración  
107 prevenció ca boca d'hidrant terme pral.n f es boca de hidrante  
108 material operatiu ca boca d'impulsió terme pral.n f es boca de impulsión  
109 prevenció ca boca d'incendis terme pral.n f es boca de incendio  
110 teoria del foc ca botana terme pral.n f ca boïga sin. compl.n f es quemadura  
111 actuació ca boira d'aigua terme pral.n f es niebla de agua  
112 teoria del foc ca bola de foc terme pral.n f es bola de fuego  
113 sinistres ca bolcada terme pral.n f es vuelco  
114 material operatiu ca bomba terme pral.n f es bomba  
115 material operatiu ca bomba aspirant terme pral.n f es bomba aspirante  
116 material operatiu ca bomba de superfície terme pral.n f es bomba de superficie  
117 material operatiu ca bomba submergible terme pral.n f es bomba sumergible  
118 material operatiu ca bomba volumètrica terme pral.n f es bomba volumétrica  
119 material operatiu ca bombament terme pral.n m es bombeo  
120 material operatiu ca bombar terme pral.v tr es bombear  
121 personal ca bomber | bombera terme pral.n m, f es bombero  
122 personal ca bomber | bombera terme pral.n m, f es bombero  
123 personal ca bomber d'empresa | bombera d'empresa terme pral.n m, f es bombero de empresa  
124 personal ca bomber voluntari | bombera voluntària terme pral.n m, f es bombero voluntario  
125 teoria del foc ca borboll terme pral.n m ca sobreebullició sin. compl.n f es borbollón  
126 parc mòbil ca bot pneumàtic terme pral.n m es bote neumático  
127 parc mòbil ca bot semirígid terme pral.n m es bote semirrígido  
128 material operatiu ca bota d'aigua terme pral.n f es bota de goma  es katiuska  
129 material operatiu ca bota d'intervenció terme pral.n f ca bota de treball terme pral.n f es bota de intervención  es bota de trabajo  
130 material operatiu ca bota de parc terme pral.n f es bota de parque  
131 material operatiu ca bota forestal terme pral.n f es bota forestal  
132 material operatiu ca botella d'aire comprimit terme pral.n f es botella de aire comprimido  
133 teoria del foc ca brasa terme pral.n f es brasa  
134 teoria del foc ca brasejar terme pral.v intr es brasear  
135 òrgans, unitats i organismes ca brigada terme pral.n f es brigada  
136 material operatiu ca broc terme pral.n m es boquilla  
137 material operatiu ca broc polvoritzador terme pral.n m es boquilla pulverizadora  
138 material operatiu ca bufador terme pral.n m es soplete  
139 material operatiu ca bufador d'oxitall terme pral.n m es soplete oxicortador  
140 material operatiu ca bufador de plasma terme pral.n m es soplador de plasma  
141 material operatiu ca bufador oxiacetilènic terme pral.n m es soplete oxiacetilénico  
142 sinistres ca burilla terme pral.n f ca llosca sin. compl.n f es colilla  
143 material operatiu ca cabal terme pral.n m es caudal  
144 material operatiu ca cable terme pral.n m es cable  
145 teoria del foc ca encendre's terme pral.v intr pron ca calar-se foc [a/en] sin. compl.v prep pron es encenderse  
146 teoria del foc ca calcinació terme pral.n f es calcinación  es calcinamiento  
147 teoria del foc ca caliu terme pral.n m es rescoldo  
148 teoria del foc ca calor terme pral.n f es calor  
149 teoria del foc ca calor de combustió terme pral.n f es calor de combustión  
150 teoria del foc ca calorífic -a terme pral.adj ca termogen -ògena terme pral.adj es calorífico  es termógeno  
151 teoria del foc ca calorífug -a terme pral.adj es calorífugo  
152 teoria del foc ca incombustible terme pral.adj ca calorífug -a sin. compl.adj es calorífugo  es incombustible  
153 material operatiu ca càmera tèrmica terme pral.n f es cámara térmica  
154 material operatiu ca camisa de treball terme pral.n f es camisa de trabajo  
155 radiotransmissions ca canal terme pral.n m es canal  
156 teoria del foc ca roent terme pral.adj ca candent sin. compl.adj es candente  
157 material operatiu ca canó terme pral.n m es cañón  
158 radiotransmissions ca canvi i tallo! terme pral.interj es ¡cambio y corto!  
159 radiotransmissions ca canvi! terme pral.interj es ¡cambio!  
160 sinistres ca front terme pral.n m ca cap sin. compl.n m es frente  
161 personal ca cap de brigada terme pral.n m, f es jefe de brigada  
162 personal ca cap de guàrdia terme pral.n m, f es jefe de guardia  
163 personal ca cap de parc terme pral.n m, f es jefe de parque  
164 personal ca cap de sortida terme pral.n m, f es jefe de salida  
165 personal ca cap de torn terme pral.n m, f es jefe de turno  
166 personal ca cap de zona terme pral.n m, f es jefe de zona  
167 personal ca caporal | caporala terme pral.n m, f es cabo  
168 teoria del foc ca carbó terme pral.n m es carbón  
169 teoria del foc ca carbonització terme pral.n f es carbonización  
170 teoria del foc ca carbonós -osa terme pral.adj es carbonoso  
171 material operatiu ca careta terme pral.n f es máscara  
172 material operatiu ca càrrega terme pral.n f es carga  
173 teoria del foc ca càrrega de foc terme pral.n f ca càrrega calorífica sin. compl.n f es carga calorífica  es carga de fuego  
174 material operatiu ca cartutx de gas terme pral.n m es cartucho de gas  
175 material operatiu ca casc terme pral.n m es casco  
176 sinistres ca catàstrofe terme pral.n f es catástrofe  
177 òrgans, unitats i organismes ca categoria terme pral.n f es categoría  
178 teoria del foc ca cendra terme pral.n f es ceniza  
179 teoria del foc ca cendrós -osa terme pral.adj es cenizoso  
180 òrgans, unitats i organismes ca centre de comandament avançat terme pral.n m es centro de mando avanzado  
181 òrgans, unitats i organismes ca control central terme pral.n m ca centre de comunicacions sin. compl.n m es centro de comunicaciones  es control central  
182 òrgans, unitats i organismes ca centre de coordinació terme pral.n m es centro de coordinación  
183 radiotransmissions ca cercapersones terme pral.n m es buscapersonas  
184 radiotransmissions ca cercapersones terme pral.n m es buscapersonas  
185 sinistres ca llumí terme pral.n m ca cerilla sin. compl.n f ca misto sin. compl.n m es cerilla  
186 parc mòbil ca circuit d'autoprotecció terme pral.n m es circuito de autoprotección  
187 actuació ca circuit de càrrega i atac terme pral.n m es circuito de carga y ataque  
188 material operatiu ca cisalla terme pral.n f es cizalla  
189 parc mòbil ca cistella de salvament terme pral.n f es cesta de salvamento  
190 parc mòbil ca cisterna terme pral.n f ca tanc sin. compl.n m es cisterna  es tanque  
191 material operatiu ca clau de pas terme pral.n f es llave de paso  
192 material operatiu ca coeficient d'expansió terme pral.n m es coeficiente de expansión  
193 material operatiu ca coeficient d'extensió terme pral.n m es coeficiente de extensión  
194 material operatiu ca coeficient d'inducció terme pral.n m es coeficiente de inducción  
195 material operatiu ca coeficient de pseudoplasticitat terme pral.n m es coeficiente de pseudoplasticidad  
196 material operatiu ca coixí pneumàtic terme pral.n m es cojín neumático  
197 sinistres ca colada de fang terme pral.n f ca corrent de fang terme pral.n m es colada de barro  es colada de fango  es colada fangosa  es corriente de fango  
198 sinistres ca col·lisió terme pral.n f ca topada sin. compl.n f ca xoc sin. compl.n m es choque  es colisión  
199 prevenció ca columna humida terme pral.n f en wet pipe  es columna húmeda  
200 prevenció ca columna seca terme pral.n f en dry pipe  es columna seca  
201 personal ca comandament terme pral.n m es mando  
202 teoria del foc ca comburent terme pral.n m es comburente  
203 teoria del foc ca combustibilitat terme pral.n f es combustibilidad  
204 teoria del foc ca combustible terme pral.n m es combustible  
205 teoria del foc ca combustible terme pral.adj es combustible  
206 teoria del foc ca combustió terme pral.n f es combustión  
207 teoria del foc ca combustió incandescent terme pral.n f es combustión incandescente  
208 teoria del foc ca combustió latent terme pral.n f es combustión latente  
209 teoria del foc ca combustió lenta terme pral.n f es combustión lenta  
210 teoria del foc ca combustió viva terme pral.n f ca combustió ràpida sin. compl.n f es combustión rápida  es combustión viva  
211 prevenció ca compartimentació terme pral.n f es compartimentación  
212 material operatiu ca compressor terme pral.n m es compresor  
213 material operatiu ca compressor d'aire d'alta pressió terme pral.n m es compresor de aire de alta presión  
214 material operatiu ca compressor d'aire de baixa pressió terme pral.n m es compresor de aire de baja presión  
215 actuació ca comprovació terme pral.n f es comprobación  
216 radiotransmissions ca transmissió terme pral.n f ca comunicació sin. compl.n f es comunicación  es transmisión  
217 documentació ca comunicat terme pral.n m es parte  
218 documentació ca comunicat bàsic d'actuació terme pral.n m es parte básico de actuación  
219 documentació ca comunicat d'actuació terme pral.n m ca comunicat de sinistre sin. compl.n m ca informe tècnic d'intervenció sin. compl.n m es informe técnico de intervención  es parte de actuación  es parte de siniestro  
220 documentació ca comunicat diari d'activitats terme pral.n m es parte diario de actividades  
221 documentació ca comunicat específic d'incendis terme pral.n m es parte específico de incendios  
222 documentació ca comunicat unificat d'actuació terme pral.n m es parte unificado de actuación  
223 actuació ca con d'aigua terme pral.n m es cono de agua  
224 sinistres ca conat d'incendi terme pral.n m es conato de incendio  
225 teoria del foc ca conducció tèrmica terme pral.n f es conducción térmica  
226 teoria del foc ca conflagració sobtada terme pral.n f ca flashover sin. compl.n m es combustión súbita generalizada  es flash-over  es inflamación en masa  
227 material operatiu ca connexió siamesa terme pral.n f es conexión siamesa  
228 radiotransmissions ca consola terme pral.n f es consola  
229 prevenció ca contra incendis terme pral.adj es contra incendios  
230 actuació ca contrafoc terme pral.n m es contrafuego  
231 documentació ca control d'alarma terme pral.n m ca full de primera sortida sin. compl.n m es control de alarma  
232 documentació ca control d'efectius operatius terme pral.n m ca quadrant sin. compl.n m es control de efectivos operativos  
233 radiotransmissions ca control de claredat terme pral.n m es control de claridad  
234 radiotransmissions ca control de força terme pral.n m es control de fuerza  
235 actuació ca control de fums terme pral.n m es control de humos  
236 radiotransmissions ca control de ràdio terme pral.n m es control de radio  
237 documentació ca control de sortida terme pral.n m es control de salida  
238 documentació ca control de sortides internes terme pral.n m es control de salidas internas  
239 teoria del foc ca convecció terme pral.n f es convección  
240 actuació ca cop d'ariet terme pral.n m es golpe de ariete  
241 sinistres ca cop de calor terme pral.n m es golpe de calor  
242 material operatiu ca corda terme pral.n f es cuerda  
243 sinistres ca corriment de terres terme pral.n m es corrimiento de tierras  
244 teoria del foc ca corrosiu -iva terme pral.adj es corrosivo  
245 actuació ca cortina d'aigua terme pral.n f es cortina de agua  
246 prevenció ca cortina de contenció de fums terme pral.n f es cortina de contención de humos  
247 material operatiu ca cos terme pral.n m es cuerpo  
248 òrgans, unitats i organismes ca cos de bombers terme pral.n m ca servei de bombers terme pral.n m es cuerpo de bomberos  es servicio de bomberos  
249 sinistres ca flanc terme pral.n m ca costat sin. compl.n m es borde  es flanco  
250 dependències ca garatge terme pral.n m ca cotxera sin. compl.n f es cochera  es garaje  
251 teoria del foc ca crema terme pral.n f ca cremada sin. compl.n f es quema  
252 teoria del foc ca cremada terme pral.n f es quema  
253 sinistres ca cremada terme pral.n f es quemadura  
254 sinistres ca cremada de primer grau terme pral.n f es quemadura de primer grado  
255 sinistres ca cremada de segon grau terme pral.n f es quemadura de segundo grado  
256 sinistres ca cremada de tercer grau terme pral.n f es quemadura de tercer grado  
257 teoria del foc ca cremadís -issa terme pral.adj
258 teoria del foc ca cremar terme pral.v tr es quemar  
259 teoria del foc ca cremar terme pral.v intr es arder  
260 teoria del foc ca cremar-se terme pral.v intr pron es quemarse  
261 teoria del foc ca cremat terme pral.n m es quemado  
262 sinistres ca cremat | cremada terme pral.n m, f es quemado  
263 sinistres ca crescuda terme pral.n f es crecida  
264 sinistres ca cua terme pral.n f es cola  
265 sinistres ca curt circuit terme pral.n m es cortocircuito  
266 sinistres ca damnificat | damnificada terme pral.n m, f es damnificado  
267 sinistres ca depressió aïllada en nivells alts terme pral.n f ca gota freda sin. compl.n f ca DANA siglan f es depresión aislada en niveles altos  es gota de aire frío  es gota fría  es DANA  
268 sinistres ca dany terme pral.n m es daño  
269 sinistres ca dany ecològic terme pral.n m es daño ecológico  
270 sinistres ca dany material terme pral.n m es daño material  
271 sinistres ca dany personal terme pral.n m es daño personal  
272 teoria del foc ca dard de foc terme pral.n m ca llança de foc sin. compl.n f ca raig de foc sin. compl.n m es dardo de fuego  
273 material operatiu ca debanadora terme pral.n f es devanadera  
274 teoria del foc ca deflagració terme pral.n f es deflagración  
275 teoria del foc ca deflagrant terme pral.adj es deflagrador  
276 teoria del foc ca deflagrar terme pral.v intr es deflagrar  
277 material operatiu ca derivació terme pral.n f es derivación  
278 teoria del foc ca dilució terme pral.n f ca desalimentació sin. compl.n f es desalimentación  es dilución  
279 sinistres ca descàrrega terme pral.n f ca descàrrega elèctrica sin. compl.n f es descarga  es descarga eléctrica  
280 sinistres ca descàrrega terme pral.n f es descarga  
281 actuació ca descàrrega única terme pral.n f es descarga única  
282 sinistres ca descarrilament terme pral.n m es descarrilamiento  
283 teoria del foc ca explosió de descomposició terme pral.n f ca descomposició explosiva sin. compl.n f es descomposición explosiva  es explosión de descomposición  
284 sinistres ca descuit terme pral.n m es descuido  
285 actuació ca desenrunament terme pral.n m es descombro  
286 actuació ca desenrunar terme pral.v tr es descombrar  
287 sinistres ca desperfecte terme pral.n m es desperfecto  
288 material operatiu ca destral de bomber terme pral.n f ca destral de dues mans sin. compl.n f es hacha de bombero  
289 prevenció ca detector terme pral.n m es detector  
290 prevenció ca detector d'alta tensió terme pral.n m es detector de alta tensión  
291 prevenció ca detector d'incendis terme pral.n m es detector de incendios  
292 prevenció ca detector d'oxigen terme pral.n m es detector de oxígeno  
293 prevenció ca detector tèrmic terme pral.n m ca detector de calor sin. compl.n m es detector de calor  es detector térmico  
294 prevenció ca detector de flames terme pral.n m es detector de llamas  
295 prevenció ca detector de fums terme pral.n m es detector de humos  
296 prevenció ca detector de gasos terme pral.n m es detector de gases  
297 teoria del foc ca detonació terme pral.n f es detonación  
298 teoria del foc ca detonant terme pral.adj es detonante  
299 teoria del foc ca detonar terme pral.v intr es detonar  
300 teoria del foc ca diatèrman -a terme pral.adj ca diatèrmic -a sin. compl.adj es diatérmano  es diatérmico  
301 teoria del foc ca diatermància terme pral.n f es diatermancia  
302 teoria del foc ca difusió tèrmica terme pral.n f ca termodifusió sin. compl.n f es difusión térmica  
303 material operatiu ca difusor terme pral.n m es difusor  
304 material operatiu ca difusor de cabal regulable terme pral.n m es difusor de caudal regulable  
305 teoria del foc ca dilatació terme pral.n f es dilatación  
306 material operatiu ca dipòsit d'aigua terme pral.n m es depósito de agua  
307 parc mòbil ca dipòsit ventral terme pral.n m es depósito ventral  
308 dependències ca dispensari terme pral.n m es dispensario  
309 material operatiu ca distintiu personal terme pral.n m es distintivo personal  
310 material operatiu ca dosificador d'escumogen terme pral.n m ca seleccionador sin. compl.n m es dosificador de espumógeno  es seleccionador  
311 radiotransmissions ca dúplex terme pral.n m es dúplex  
312 teoria del foc ca ebullició terme pral.n f es ebullición  
313 teoria del foc ca efecte forn terme pral.n m es efecto horno  
314 teoria del foc ca efecte metxa terme pral.n m es efecto mecha  
315 personal ca efectiu terme pral.n m es efectivo  
316 material operatiu ca electrobomba terme pral.n f es electrobomba  
317 sinistres ca electrocució terme pral.n f es electrocución  
318 actuació ca emergència terme pral.n f es emergencia  
319 radiotransmissions ca emetre terme pral.v tr es emitir  
320 radiotransmissions ca emissió terme pral.n f es emisión  
321 material operatiu ca emulsió terme pral.n f es emulsión  
322 material operatiu ca emulsionant terme pral.n m es emulsionante  
323 actuació ca encebament terme pral.n m es cebado  es cebadura  
324 teoria del foc ca encenedor -a terme pral.adj es encendedor  
325 teoria del foc ca encès -esa terme pral.adj es encendido  
326 teoria del foc ca encesa terme pral.n f ca ignició terme pral.n f es encendido  es ignición  
327 teoria del foc ca energia d'activació terme pral.n f es energía de activación  
328 radiotransmissions ca enllaç de ràdio terme pral.n m es enlace de radio  
329 radiotransmissions ca enllaçar terme pral.v tr es enlazar  
330 prevenció ca enllumenat d'emergència terme pral.n m es alumbrado de emergencia  
331 prevenció ca enllumenat de seguretat terme pral.n m es alumbrado de seguridad  
332 sinistres ca ensorrament terme pral.n m ca ensulsiada sin. compl.n f es derrumbamiento  es hundimiento  
333 teoria del foc ca ensutjar terme pral.v tr es hollinar  
334 prevenció ca entrenament terme pral.n m es entrenamiento  
335 material operatiu ca equip autònom d'aire comprimit terme pral.n m es equipo autónomo de aire comprimido  
336 material operatiu ca equip autònom de circuit tancat terme pral.n m es equipo autónomo de circuito cerrado  
337 material operatiu ca equip d'aire fresc terme pral.n m es equipo de aire fresco  
338 material operatiu ca equip hidràulic d'excarceració terme pral.n m es equipo hidráulico de excarceración  
339 material operatiu ca equip personal d'intervenció terme pral.n m es equipo personal de intervención  
340 teoria del foc ca esblamar-se terme pral.v intr pron
341 material operatiu ca escala terme pral.n f es escala  
342 òrgans, unitats i organismes ca escala terme pral.n f es escala  
343 parc mòbil ca escala automàtica terme pral.n f es escala automática  
344 òrgans, unitats i organismes ca escala bàsica terme pral.n f es escala básica  
345 material operatiu ca escala extensible terme pral.n f ca escala colissa sin. compl.n f es escala extensible  
346 prevenció ca escala d'incendis terme pral.n f es escalera de incendios  
347 sinistres ca escala de Beaufort terme pral.n f es escala de Beaufort  
348 material operatiu ca escala de cable terme pral.n f es escala de cable  
349 material operatiu ca escala de ganxos terme pral.n f es escala de ganchos  
350 òrgans, unitats i organismes ca escala executiva terme pral.n f es escala ejecutiva  
351 parc mòbil ca escala mecànica terme pral.n f es escala mecánica  
352 òrgans, unitats i organismes ca escala superior terme pral.n f es escala superior  
353 òrgans, unitats i organismes ca escala tècnica terme pral.n f es escala técnica  
354 teoria del foc ca escalfament terme pral.n m es calentamiento  
355 teoria del foc ca escalfor terme pral.n f es calor  
356 radiotransmissions ca escàner terme pral.n m es escáner  
357 teoria del foc ca explosió terme pral.n f ca esclat sin. compl.n m es explosión  
358 teoria del foc ca explotar terme pral.v intr ca esclatar sin. compl.v intr es estallar  es explotar  
359 òrgans, unitats i organismes ca escola de bombers terme pral.n f es escuela de bomberos  
360 teoria del foc ca escòria terme pral.n f ca recrement sin. compl.n m es escoria  
361 teoria del foc ca escorificació terme pral.n f es escorificación  
362 material operatiu ca escuma terme pral.n f ca espuma sin. compl.n f es espuma  
363 material operatiu ca escuma convencional terme pral.n f es espuma convencional  
364 material operatiu ca escuma d'alta expansió terme pral.n f es espuma de alta expansión  
365 material operatiu ca escuma de baixa expansió terme pral.n f es espuma de baja expansión  
366 material operatiu ca escuma de mitjana expansió terme pral.n f es espuma de media expansión  
367 material operatiu ca escuma física terme pral.n f es espuma física  
368 material operatiu ca escuma polivalent terme pral.n f es espuma polivalente  
369 material operatiu ca escuma química terme pral.n f es espuma química  
370 material operatiu ca escumant terme pral.n m es espumante  
371 material operatiu ca escumogen terme pral.n m es espumógeno  
372 material operatiu ca escumogen antialcohol terme pral.n m es espumógeno antialcohol  
373 material operatiu ca escumogen fluoroproteínic terme pral.n m es espumógeno fluoroproteínico  
374 material operatiu ca escumogen hidrocarbonat terme pral.n m es espumógeno hidrocarbonado  
375 material operatiu ca escumogen universal terme pral.n m ca escumogen multiexpansió sin. compl.n m es espumógeno universal  
376 material operatiu ca escumogen polivalent terme pral.n m es espumógeno polivalente  
377 material operatiu ca escumogen proteínic terme pral.n m es espumógeno proteínico  
378 material operatiu ca escumogen sintètic terme pral.n m es espumógeno sintético  
379 actuació ca esgotament terme pral.n m es agotamiento  
380 actuació ca esgotar terme pral.v tr es agotar  
381 sinistres ca esllavissada terme pral.n f ca esllavissament sin. compl.n m es desprendimiento  
382 material operatiu ca espessidor terme pral.n m es espesante  
383 sinistres ca espurna terme pral.n f ca guspira sin. compl.n f es chispa  
384 teoria del foc ca espurneig terme pral.n m es chisporroteo  
385 teoria del foc ca espurnejar terme pral.v intr es chispear  es chisporrotear  
386 òrgans, unitats i organismes ca esquadra terme pral.n f es escuadra  
387 òrgans, unitats i organismes ca esquadra forestal terme pral.n f es escuadra forestal  
388 sinistres ca fissura terme pral.n f ca esquerda sin. compl.n f es fisura  es grieta  
389 teoria del foc ca estabilitat al foc terme pral.n f es estabilidad al fuego  
390 teoria del foc ca estable al foc terme pral.adj es estable al fuego  
391 material operatiu ca estaca terme pral.n f es estaca  
392 radiotransmissions ca estació base terme pral.n f es estación base  
393 radiotransmissions ca estació de ràdio terme pral.n f es estación de radio  
394 radiotransmissions ca estació mòbil terme pral.n f es estación móvil  
395 radiotransmissions ca estació portàtil terme pral.n f es estación portátil  
396 radiotransmissions ca estació repetidora terme pral.n f es estación repetidora  
397 teoria del foc ca estanc -a al foc terme pral.adj es estanco al fuego  
398 teoria del foc ca estanquitat al foc terme pral.n f es estanquidad al fuego  
399 actuació ca evacuació terme pral.n f es evacuación  
400 actuació ca evacuar terme pral.v tr es evacuar  
401 teoria del foc ca evaporació terme pral.n f es evaporación  
402 actuació ca excarceració terme pral.n f es excarcelación  
403 teoria del foc ca expansió terme pral.n f es expansión  
404 teoria del foc ca explosibilitat terme pral.n f es explosibilidad  
405 teoria del foc ca explosible terme pral.adj es explosible  
406 material operatiu ca explosímetre terme pral.n m es explosímetro  
407 teoria del foc ca explosió BLEVE terme pral.n f es explosión BLEVE  
408 teoria del foc ca explosió de fums terme pral.n f fr explosion de fumée  en backdraft  es explosión de humos  
409 teoria del foc ca explosió de nebulització terme pral.n f es explosión de nebulización  
410 teoria del foc ca explosió de pols terme pral.n f es explosión de polvos  
411 teoria del foc ca explosió elèctrica terme pral.n f es explosión eléctrica  
412 teoria del foc ca explosió física terme pral.n f es explosión física  
413 teoria del foc ca explosió nuclear terme pral.n f es explosión nuclear  
414 teoria del foc ca explosió per combustió terme pral.n f es explosión por combustión  
415 teoria del foc ca explosió química terme pral.n f es explosión química  
416 teoria del foc ca explosiu terme pral.n m es explosivo  
417 teoria del foc ca explosiu -iva terme pral.adj es explosivo  
418 material operatiu ca extintor terme pral.n m es extintor  
419 material operatiu ca extintor d'aigua terme pral.n m es extintor de agua  
420 material operatiu ca extintor d'aigua a raig terme pral.n m es extintor de agua a chorro  
421 material operatiu ca extintor d'aigua polvoritzada terme pral.n m es extintor de agua pulverizada  
422 material operatiu ca extintor d'escuma terme pral.n m es extintor de espuma  
423 material operatiu ca extintor d'escuma física terme pral.n m es extintor de espuma física  
424 material operatiu ca extintor d'escuma química terme pral.n m es extintor de espuma química  
425 material operatiu ca extintor d'halons terme pral.n m es extintor de halones  
426 material operatiu ca extintor d'hidrocarburs halogenats terme pral.n m es extintor de hidrocarburos halogenados  
427 material operatiu ca extintor de carro terme pral.n m es extintor de carro  
428 material operatiu ca extintor de diòxid de carboni terme pral.n m es extintor de dióxido de carbono  
429 material operatiu ca motxilla d'aigua terme pral.n f ca extintor de motxilla sin. compl.n m ca extintor forestal d'aigua sin. compl.n m es extintor de mochila  
430 material operatiu ca extintor de pols terme pral.n m es extintor de polvo  
431 material operatiu ca extintor de pols polivalent terme pral.n m ca extintor de pols ABC sin. compl.n m ca extintor de pols antibrasa sin. compl.n m es extintor de polvo ABC  es extintor de polvo antibrasa  es extintor de polvo polivalente  
432 material operatiu ca extintor de pols convencional terme pral.n m ca extintor de pols BC sin. compl.n m es extintor de polvo BC  es extintor de polvo convencional  
433 material operatiu ca extintor de pols per a metalls terme pral.n m es extintor de polvo para metales  
434 material operatiu ca extintor de pressió adossada terme pral.n m es extintor de presión adosada  
435 material operatiu ca extintor de pressió incorporada terme pral.n m es extintor de presión incorporada  
436 material operatiu ca extintor de pressió no permanent terme pral.n m es extintor de presión no permanente  
437 material operatiu ca extintor de pressió permanent terme pral.n m es extintor de presión permanente  
438 material operatiu ca extintor de pressió pròpia terme pral.n m es extintor de presión propia  
439 material operatiu ca extintor dorsal terme pral.n m es extintor dorsal  
440 material operatiu ca extintor manual terme pral.n m es extintor manual  
441 material operatiu ca extintor mòbil terme pral.n m es extintor móvil  
442 material operatiu ca extintor portàtil terme pral.n m es extintor portátil  
443 actuació ca extracció de fums terme pral.n f fr désenfumage  en smoke clearance  en smoke ejection  es extracción de humos  
444 prevenció ca factor de risc terme pral.n m es factor de riesgo  
445 actuació ca falsa alarma terme pral.n f es falsa alarma  
446 parc mòbil ca far de recerca terme pral.n m es faro de búsqueda  
447 material operatiu ca farmaciola terme pral.n f es botiquín  
448 parc mòbil ca furgó d'equip aquàtic terme pral.n m ca FEA siglan m es furgón de equipo acuático  es FEA  
449 parc mòbil ca furgó d'equips respiratoris terme pral.n m ca furgó de reserva d'aire sin. compl.n m ca FER siglan m es furgón de equipos respiratorios  es furgón de reserva de aire  es FER  
450 material operatiu ca filtre terme pral.n m es filtro  
451 material operatiu ca filtre d'aspiració terme pral.n m es filtro de aspiración  
452 documentació ca fitxa d'itinerari terme pral.n f es ficha de itinerario  
453 teoria del foc ca flama terme pral.n f es llama  
454 teoria del foc ca flama calorífica terme pral.n f ca flama oxidant terme pral.n f es llama calorífica  es llama oxidante  
455 teoria del foc ca flama de difusió terme pral.n f es llama de difusión  
456 teoria del foc ca flama estacionària terme pral.n f es llama estacionaria  
457 teoria del foc ca flama lluminosa terme pral.n f ca flama reductora terme pral.n f es llama luminosa  es llama reductora  
458 teoria del foc ca flama persistent terme pral.n f es llama persistente  
459 teoria del foc ca flama prebarrejada terme pral.n f es llama premezclada  
460 teoria del foc ca flama progressiva terme pral.n f es llama progresiva  
461 teoria del foc ca flamejar terme pral.v intr ca flamar sin. compl.v intr es flamear  es llamear  
462 teoria del foc ca flamarada terme pral.n f es llamarada  
463 teoria del foc ca flamareig terme pral.n m
464 teoria del foc ca flamarejar terme pral.v intr
465 teoria del foc ca flameig terme pral.n m
466 teoria del foc ca flamíger -a terme pral.adj es flamígero  
467 parc mòbil ca parc mòbil terme pral.n m ca flota sin. compl.n f es flota  es parque móvil  
468 teoria del foc ca foc terme pral.n m es fuego  
469 sinistres ca incendi terme pral.n m ca foc sin. compl.n m es fuego  es incendio  
470 sinistres ca incendi agrícola terme pral.n m ca foc agrícola sin. compl.n m es fuego agrícola  es incendio agrícola  
471 sinistres ca incendi controlat terme pral.n m ca foc controlat sin. compl.n m es fuego controlado  es incendio controlado  
472 sinistres ca incendi d'habitatge terme pral.n m ca foc d'habitatge sin. compl.n m es fuego de vivienda  es incendio de vivienda  
473 sinistres ca incendi d'indústria terme pral.n m ca foc d'indústria sin. compl.n m es fuego de industria  es incendio industrial  
474 sinistres ca incendi forestal terme pral.n m ca foc de bosc sin. compl.n m ca foc forestal sin. compl.n m es fuego de bosque  es fuego forestal  es incendio forestal  
475 sinistres ca incendi de capçades terme pral.n m ca foc de capçades sin. compl.n m es fuego de copas  es incendio de copas  
476 teoria del foc ca foc de classe A terme pral.n m es fuego de clase A  
477 teoria del foc ca foc de classe B terme pral.n m es fuego de clase B  
478 teoria del foc ca foc de classe C terme pral.n m es fuego de clase C  
479 teoria del foc ca foc de classe D terme pral.n m es fuego de clase D  
480 teoria del foc ca foc de descàrrega terme pral.n m es fuego de descarga  
481 sinistres ca incendi de subsol terme pral.n m ca foc de subsol sin. compl.n m ca foc de virosta sin. compl.n m es fuego de subsuelo  es fuego terrero  es incendio de subsuelo  
482 sinistres ca incendi de superfície terme pral.n m ca foc de superfície sin. compl.n m es fuego de suelo  es fuego de superficie  es incendio de superficie  
483 sinistres ca incendi de vegetació terme pral.n m ca foc de vegetació sin. compl.n m es fuego de vegetación  es incendio de vegetación  
484 sinistres ca focus terme pral.n m ca fogar sin. compl.n m es foco  
485 material operatiu ca focus terme pral.n m es foco  
486 teoria del foc ca fogallejar terme pral.v intr es fogarear  
487 teoria del foc ca foguera terme pral.n f ca fogata sin. compl.n f es hoguera  
488 teoria del foc ca foguer -a terme pral.adj ca fogater -a sin. compl.adj
489 teoria del foc ca font d'encesa terme pral.n f es fuente de encendido  
490 material operatiu ca franja reflectora terme pral.n f es franja reflectante  es tira reflectante  
491 radiotransmissions ca freqüència terme pral.n f es frecuencia  
492 material operatiu ca frontal terme pral.n m es frontal  
493 parc mòbil ca furgó de risc químic terme pral.n m ca FRQ siglan m es furgón de riesgo químico  es FRQ  
494 parc mòbil ca furgó de salvaments diversos terme pral.n m ca FSD siglan m es furgón de salvamentos varios  es FSV  
495 sinistres ca fuita terme pral.n f ca fuga sin. compl.n f es fuga  
496 teoria del foc ca fum terme pral.n m es humo  
497 teoria del foc ca fumall terme pral.n m
498 teoria del foc ca fumall terme pral.n m es chamizo  es tizne  
499 teoria del foc ca fumar terme pral.v intr ca fumejar sin. compl.v intr es fumar  es humar  es humear  
500 teoria del foc ca fumejant terme pral.adj es humeante  
501 teoria del foc ca fumívor -a terme pral.adj es fumívoro  
502 teoria del foc ca fumós -osa terme pral.adj es fumoso  
503 parc mòbil ca furgó terme pral.n m es furgón  
504 parc mòbil ca furgó d'escalada i espeleologia terme pral.n m es furgón de escalada y espeleología  
505 parc mòbil ca furgó de radiocomunicacions terme pral.n m es furgón de radiocomunicaciones  
506 sinistres ca garbí terme pral.n m ca llebeig sin. compl.n m es ábrego  
507 teoria del foc ca gas terme pral.n m es gas  
508 teoria del foc ca gasiforme terme pral.adj es gaseiforme  
509 teoria del foc ca gasós -osa terme pral.adj es gaseoso  
510 material operatiu ca gat hidràulic terme pral.n m es gato hidráulico  
511 material operatiu ca gat mecànic terme pral.n m es gato mecánico  
512 material operatiu ca generador d'escuma terme pral.n m es generador de espuma  
513 material operatiu ca generador elèctric terme pral.n m es generador eléctrico  
514 material operatiu ca geòfon terme pral.n m es geófono  
515 dependències ca gimnàs terme pral.n m es gimnasio  
516 material operatiu ca gos d'allaus terme pral.n m es perro de avalanchas  
517 material operatiu ca gos de rescat terme pral.n m es perro de rescate  
518 sinistres ca gregal terme pral.n m es gregal  
519 parc mòbil ca grua de rescat terme pral.n f es grúa de rescate  
520 òrgans, unitats i organismes ca grup de rescat terme pral.n m es grupo de rescate  
521 material operatiu ca grup electrogen terme pral.n m es grupo electrógeno  
522 parc mòbil ca grup hidròfor terme pral.n m es grupo hidróforo  
523 personal ca guaita terme pral.n m, f es vigía  
524 material operatiu ca guant terme pral.n m es guante  
525 material operatiu ca guant de goma terme pral.n m es guante de goma  
526 personal ca guia terme pral.n m, f es guía  
527 sinistres ca guspira terme pral.n f es chispa eléctrica  es chispazo  
528 material operatiu ca haló terme pral.n m es halón  
529 parc mòbil ca helicòpter terme pral.n m es helicóptero  
530 parc mòbil ca helitanc terme pral.n m ca helicòpter bombarder sin. compl.n m es helicóptero bombardero  es helitanque  
531 parc mòbil ca helicòpter de comandament terme pral.n m ca helicòpter de suport sin. compl.n m es helicóptero de apoyo  es helicóptero de mando  
532 parc mòbil ca helicòpter de salvament terme pral.n m es helicóptero de salvamento  
533 parc mòbil ca helicòpter de transport terme pral.n m es helicóptero de transporte  
534 parc mòbil ca helidipòsit terme pral.n m es helibalde  
535 dependències ca heliport terme pral.n m es helipuerto  
536 dependències ca helisuperfície terme pral.n f es helisuperficie  
537 prevenció ca hidrant terme pral.n m es hidrante  
538 prevenció ca hidrant de columna humida terme pral.n m es hidrante de columna húmeda  
539 prevenció ca hidrant de columna seca terme pral.n m es hidrante de columna seca  
540 prevenció ca hidrant de pericó terme pral.n m es hidrante de arqueta  
541 parc mòbil ca hidroavió terme pral.n m es hidroavión  
542 material operatiu ca hidrocarbur halogenat terme pral.n m es hidrocarburo halogenado  
543 material operatiu ca hidroejector terme pral.n m es hidroeyector  
544 material operatiu ca proporcionador terme pral.n m ca hidromesclador sin. compl.n m ca premesclador sin. compl.n m es hidromezclador  es premezclador  es proporcionador  
545 sinistres ca hipertèrmia terme pral.n f ca hiperpirèxia sin. compl.n f es hiperpirexia  es hipertermia  
546 sinistres ca hipotèrmia terme pral.n f es hipotermia  
547 material operatiu ca humectant terme pral.n m es humectante  
548 radiotransmissions ca identificació terme pral.n f es identificación  
549 teoria del foc ca ignició terme pral.n f es ignición  
550 teoria del foc ca ignífer -a terme pral.adj es ignífero  
551 teoria del foc ca ignífug -a terme pral.adj es ignífugo  
552 teoria del foc ca ignifugació terme pral.n f es ignifugación  
553 teoria del foc ca ignifugant terme pral.adj es ignifugante  
554 teoria del foc ca ignifugar terme pral.v tr es ignifugar  
555 material operatiu ca immiscible terme pral.adj es inmiscible  
556 actuació ca immobilització terme pral.n f es inmobilización  
557 teoria del foc ca implosió terme pral.n f es implosión  
558 teoria del foc ca incandescència terme pral.n f es incandescencia  
559 teoria del foc ca incandescència residual terme pral.n f es incandescencia residual  
560 teoria del foc ca incandescent terme pral.adj es incandescente  
561 sinistres ca incendi dolós terme pral.n m es incendio doloso  
562 sinistres ca incendi exterior terme pral.n m es incendio exterior  
563 sinistres ca incendi fortuït terme pral.n m es incendio fortuito  
564 sinistres ca incendi interior terme pral.n m es incendio interior  
565 sinistres ca incendi massiu terme pral.n m es incendio masivo  
566 sinistres ca incendi urbà terme pral.n m es incendio urbano  
567 teoria del foc ca incendiar terme pral.v tr es incendiar  
568 sinistres ca incendiar-se terme pral.v intr pron es incendiarse  
569 sinistres ca incendiari | incendiària terme pral.n m, f es incendiario  
570 sinistres ca incendiari -ària terme pral.adj es incendiario  
571 sinistres ca incendiarisme terme pral.n m es incendiarismo  
572 teoria del foc ca incineració terme pral.n f es incineración  
573 teoria del foc ca incombustibilitat terme pral.n f es incombustibilidad  
574 teoria del foc ca índex de combustió terme pral.n m es índice de combustión  
575 teoria del foc ca inflamabilitat terme pral.n f es inflamabilidad  
576 teoria del foc ca inflamable terme pral.adj es inflamable  
577 teoria del foc ca inflamació terme pral.n f es inflamación  
578 teoria del foc ca inflamador -a terme pral.adj es inflamador  
579 teoria del foc ca inflamar terme pral.v tr es inflamar  
580 teoria del foc ca inflamar-se terme pral.v intr pron es inflamarse  
581 teoria del foc ca inhibició terme pral.n f es inhibición  
582 teoria del foc ca ininflamabilitat terme pral.n f es ininflamabilidad  
583 teoria del foc ca ininflamable terme pral.adj es ininflamable  
584 personal ca inspector | inspectora terme pral.n m, f es inspector  
585 sinistres ca intoxicació terme pral.n f es intoxicación  
586 teoria del foc ca intumescència terme pral.n f es intumescencia  
587 teoria del foc ca intumescent terme pral.adj es intumescente  
588 sinistres ca inundació terme pral.n f es inundación  
589 prevenció ca investigació de sinistres terme pral.n f es investigación de siniestros  
590 actuació ca irritant terme pral.adj es irritante  
591 teoria del foc ca itinerari del foc terme pral.n m es itinerario del fuego  
592 material operatiu ca jaqueta de protecció terme pral.n f es chaqueta de protección  
593 material operatiu ca jaqueta de treball terme pral.n f es chaqueta de trabajo  
594 material operatiu ca jersei de treball terme pral.n m es jersey de trabajo  
595 dependències ca laboratori del foc terme pral.n m es laboratorio del fuego  
596 teoria del foc ca límit d'inflamabilitat terme pral.n m es límite de inflamabilidad  
597 actuació ca línia d'alimentació terme pral.n f es línea de alimentación  
598 material operatiu ca línia d'aspiració terme pral.n f es línea de aspiración  
599 actuació ca línia d'atac terme pral.n f es línea de ataque  
600 actuació ca línia de defensa terme pral.n f es línea de defensa  
601 sinistres ca línia de foc terme pral.n f es línea de fuego  
602 actuació ca línia de mànegues terme pral.n f es línea de mangueras  
603 actuació ca línia de protecció terme pral.n f es línea de protección  
604 teoria del foc ca líquid terme pral.n m es líquido  
605 teoria del foc ca líquid combustible terme pral.n m es líquido combustible  
606 teoria del foc ca líquid inflamable terme pral.n m es líquido inflamable  
607 material operatiu ca líquid newtonià terme pral.n m es líquido newtoniano  
608 material operatiu ca líquid polar terme pral.n m es líquido polar  
609 material operatiu ca líquid pseudoplàstic terme pral.n m es líquido pseudoplástico  
610 sinistres ca llamp terme pral.n m es rayo  
611 material operatiu ca llança terme pral.n f es lanza  
612 material operatiu ca llança d'aigua terme pral.n f es lanza de agua  
613 material operatiu ca llança d'escuma terme pral.n f es lanza de espuma  
614 material operatiu ca llança de baixa expansió terme pral.n f es lanza de baja expansión  
615 material operatiu ca llança de mitjana expansió terme pral.n f es lanza de media expansión  
616 material operatiu ca llança de triple efecte terme pral.n f es lanza de triple efecto  
617 material operatiu ca llanterna terme pral.n f es linterna  
618 sinistres ca llengua de foc terme pral.n f es dedo de fuego  es lengua de fuego  
619 radiotransmissions ca llenguatge de ràdio terme pral.n m es lenguaje de radio  
620 radiotransmissions ca lletrejar terme pral.v tr es deletrear  
621 sinistres ca llevant terme pral.n m es levante  
622 documentació ca llibre diari d'activitats terme pral.n m es libro diario de actividades  
623 material operatiu ca llitera terme pral.n f es camilla  
624 parc mòbil ca llum prioritari terme pral.n m ca llum d'emergència sin. compl.n m es luz prioritaria  es prioritario  
625 parc mòbil ca llum estroboscòpic terme pral.n m es estroboscópico  es luz estroboscópica  es luz giratoria  
626 parc mòbil ca llum rotatiu terme pral.n m es luz rotativa  es rotativo  
627 actuació ca logística terme pral.n f es logística  
628 dependències ca magatzem terme pral.n m es almacén  
629 material operatiu ca mànega terme pral.n f es manguera  
630 material operatiu ca mànega d'acordió terme pral.n f es canalización de fuelle  es canalización flexible  es tubo de fuelle  
631 material operatiu ca mànega d'aspiració terme pral.n f es manguera de aspiración  
632 material operatiu ca mànega d'escuma terme pral.n f es manguera de espuma  
633 material operatiu ca mànega d'impulsió terme pral.n f es manguera de impulsión  
634 material operatiu ca mànega de projecció terme pral.n f ca mànega de descàrrega sin. compl.n f es manguera de descarga  es manguera de proyección  
635 material operatiu ca mànega de primers auxilis terme pral.n f es manguera de primeros auxilios  
636 material operatiu ca mànega flexible plana terme pral.n f es manguera flexible plana  
637 material operatiu ca mànega semirígida terme pral.n f es manguera semirrígida  
638 material operatiu ca manegueta terme pral.n f es mangote  
639 material operatiu ca manòmetre terme pral.n m es manómetro  
640 material operatiu ca manta terme pral.n f es manta  
641 material operatiu ca manta isotèrmica terme pral.n f es manta isotérmica  
642 material operatiu ca manyopla terme pral.n f es manopla  
643 material operatiu ca martell pneumàtic terme pral.n m es martillo neumático  
644 material operatiu ca matafoc terme pral.n m es batefuegos  es matafuegos  
645 material operatiu ca matalàs de salt terme pral.n m es colchón de salto  
646 actuació ca matèria perillosa terme pral.n f es materia peligrosa  
647 material operatiu ca megàfon terme pral.n m es megáfono  
648 sinistres ca mestral terme pral.n m es mistral  
649 actuació ca metzina terme pral.n f es veneno  
650 actuació ca metzinós -osa terme pral.adj es venenoso  
651 radiotransmissions ca microauricular terme pral.n m es microauricular  
652 radiotransmissions ca micròfon terme pral.n m es micrófono  
653 radiotransmissions ca microtelèfon terme pral.n m es microteléfono  
654 sinistres ca migjorn terme pral.n m es sur  
655 material operatiu ca miscible terme pral.adj es miscible  
656 radiotransmissions ca missatge terme pral.n m es mensaje  
657 material operatiu ca monitor terme pral.n m es monitor  
658 material operatiu ca morrió terme pral.n m es alcachofa  
659 material operatiu ca mosquetó terme pral.n m es mosquetón  
660 material operatiu ca motobomba terme pral.n f es motobomba  
661 material operatiu ca motodisc terme pral.n m es motodisco  
662 material operatiu ca motoserra terme pral.n f es motosierra  
663 material operatiu ca motxilla portamànegues terme pral.n f es mochila portamangueras  
664 actuació ca moviment de tenalles terme pral.n m es movimiento de tenaza  
665 actuació ca moviment de ventall terme pral.n m es movimiento de abanico  
666 prevenció ca muntant terme pral.n m es montante  
667 sinistres ca naufragi terme pral.n m es naufragio  
668 teoria del foc ca nebulització terme pral.n f es nebulización  
669 radiotransmissions ca negatiu! terme pral.interj es ¡negativo!  
670 sinistres ca negligència terme pral.n f es negligencia  
671 material operatiu ca neu carbònica terme pral.n f es nieve carbónica  
672 parc mòbil ca unitat de neu i forestal terme pral.n f ca NIF siglan f es unidad de nieve y forestal  es NIF  
673 sinistres ca ofegament terme pral.n m es ahogamiento  
674 teoria del foc ca sufocació terme pral.n f ca ofegament sin. compl.n m es sofocación  
675 teoria del foc ca sufocar terme pral.v tr ca ofegar sin. compl.v tr es ahogar  es sofocar  
676 sinistres ca ofegar-se terme pral.v intr pron es ahogarse  
677 personal ca oficial | oficiala terme pral.n m, f es oficial  
678 teoria del foc ca ona de combustió terme pral.n f es onda de combustión  
679 teoria del foc ca ona de deflagració terme pral.n f es onda de deflagración  
680 teoria del foc ca ona de detonació terme pral.n f es onda de detonación  
681 teoria del foc ca ona de xoc terme pral.n f es onda de choque  
682 radiotransmissions ca ona electromagnètica terme pral.n f es onda electromagnética  
683 teoria del foc ca ona expansiva terme pral.n f ca ona explosiva sin. compl.n f es onda de expansión  es onda de explosión  es onda explosiva  
684 radiotransmissions ca ona radioelèctrica terme pral.n f es onda radioeléctrica  
685 teoria del foc ca ona retrògrada terme pral.n f es onda retrógrada  
686 personal ca operador | operadora terme pral.n m, f es operador  
687 material operatiu ca orellera terme pral.n f es orejera  
688 teoria del foc ca oxidoreducció terme pral.n f ca oxidació reducció sin. compl.n f ca redox sin. compl.n f es oxidación-reducción  es redox  
689 material operatiu ca palanca de descàrrega terme pral.n f es palanca de descarga  
690 material operatiu ca palanca de perforació terme pral.n f ca palanca de percussió sin. compl.n f es palanca de percusión  es palanca de perforación  
691 material operatiu ca pantalla terme pral.n f es pantalla  
692 material operatiu ca pantalons de protecció terme pral.n m pl es pantalón de protección  
693 material operatiu ca pantalons de treball terme pral.n m pl es pantalón de trabajo  
694 prevenció ca paraespurnes terme pral.n m es parachispas  
695 teoria del foc ca paraflames terme pral.adj es parallamas  
696 òrgans, unitats i organismes ca parc terme pral.n m es parque  
697 dependències ca parc terme pral.n m es parque  
698 parc mòbil ca pas d'home terme pral.n m es boca de hombre  es paso de hombre  
699 dependències ca pati de pràctiques terme pral.n m es patio de prácticas  
700 prevenció ca perill terme pral.n m es peligro  
701 sinistres ca perímetre d'incendi terme pral.n m es perímetro de incendio  
702 material operatiu ca perpalina terme pral.n f es barra metálica  
703 material operatiu ca perxa aïllant terme pral.n f es pértiga aislante  
704 material operatiu ca pinces hidràuliques terme pral.n f pl es pinzas hidráulicas  
705 teoria del foc ca pirofòric -a terme pral.adj ca piròfor -a sin. compl.adj es pirofórico  es piróforo  
706 teoria del foc ca piròlisi terme pral.n f es pirólisis  
707 sinistres ca piròman | piròmana terme pral.n m, f es pirómano  
708 sinistres ca piromania terme pral.n f es piromanía  
709 actuació ca pla d'actuació terme pral.n m es plan de actuación  
710 actuació ca pla d'emergència terme pral.n m es plan de emergencia  
711 material operatiu ca pols polivalent terme pral.n f ca pols ABC sin. compl.n f ca pols antibrasa sin. compl.n f es polvo ABC  es polvo antibrasa  es polvo polivalente  
712 material operatiu ca pols convencional terme pral.n f ca pols BC sin. compl.n f es polvo BC  es polvo convencional  
713 material operatiu ca pols especial terme pral.n f es polvo especial  
714 material operatiu ca pols extintora terme pral.n f ca pols química sin. compl.n f es polvo extintor  es polvo químico  
715 prevenció ca polsador d'alarma terme pral.n m es pulsador de alarma  
716 sinistres ca ponent terme pral.n m es poniente  
717 parc mòbil ca pont de llums terme pral.n m es puente de luces  
718 personal ca portallança terme pral.n m, f es portalanza  
719 teoria del foc ca potencial calorífic terme pral.n m es potencial calorífico  
720 dependències ca pou de maniobres terme pral.n m ca pou de pràctiques sin. compl.n m es pozo de maniobras  es pozo de prácticas  
721 teoria del foc ca prendre terme pral.v intr es prender  
722 actuació ca presa de dades terme pral.n f es toma de datos  
723 teoria del foc ca pressió terme pral.n f es presión  
724 teoria del foc ca pressió de vapor terme pral.n f ca tensió de vapor terme pral.n f es presión de vapor  es tensión de vapor  
725 teoria del foc ca pressurització terme pral.n f es presurización  
726 teoria del foc ca pressuritzar terme pral.v tr es presurizar  
727 prevenció ca prevenció terme pral.n f es prevención  
728 prevenció ca previsió terme pral.n f es previsión  
729 òrgans, unitats i organismes ca primera sortida terme pral.n f es primera salida  
730 actuació ca primers auxilis terme pral.n m pl es primeros auxilios  
731 prevenció ca protecció terme pral.n f es protección  
732 òrgans, unitats i organismes ca protecció civil terme pral.n f es protección civil  
733 teoria del foc ca punt d'ebullició terme pral.n m es punto de ebullición  
734 teoria del foc ca punt d'ignició terme pral.n m es punto de ignición  
735 teoria del foc ca punt d'inflamació terme pral.n m es punto de inflamación  
736 material operatiu ca puntal terme pral.n m es puntal  
737 material operatiu ca ràcord terme pral.n m es racor  es rácor  
738 radiotransmissions ca radiació terme pral.n f es radiación  
739 teoria del foc ca radiació tèrmica terme pral.n f es radiación térmica  
740 radiotransmissions ca radiar terme pral.v tr es radiar  
741 actuació ca radioactiu -iva terme pral.adj es radiactivo  
742 radiotransmissions ca radiotransmissió terme pral.n f ca radiocomunicació sin. compl.n f es radiocomunicación  es radiotransmisión  
743 radiotransmissions ca radiofreqüència terme pral.n f ca RF siglan f es radiofrecuencia  es RF  
744 actuació ca raig terme pral.n m es chorro  
745 actuació ca raig ple terme pral.n m es chorro compacto  es chorro lleno  
746 actuació ca raig polvoritzat terme pral.n m es chorro pulverizado  
747 teoria del foc ca reacció al foc terme pral.n f es reacción al fuego  
748 teoria del foc ca reacció en cadena terme pral.n f es reacción en cadena  
749 sinistres ca rebentada terme pral.n f es reventón  
750 radiotransmissions ca rebut! terme pral.interj es ¡recibido!  
751 radiotransmissions ca recepció terme pral.n f es recepción  
752 radiotransmissions ca receptor terme pral.n m es receptor  
753 teoria del foc ca recremar terme pral.v tr es requemar  
754 material operatiu ca reductor terme pral.n m es reductor  
755 teoria del foc ca reescalfament terme pral.n m es recalentamiento  
756 teoria del foc ca reescalfar terme pral.v tr es recalentar  
757 teoria del foc ca refredament terme pral.n m es enfriamiento  
758 actuació ca reguarda terme pral.n f es retén  es retén de vigilancia  
759 parc mòbil ca remolc d'escala mecànica terme pral.n m ca REM siglan m es remolque de escala mecánica  es REM  
760 parc mòbil ca remolc terme pral.n m es remolque  
761 parc mòbil ca remolc d'embarcació de salvament terme pral.n m ca RES siglan m es remolque de embarcación de salvamento  es RES  
762 parc mòbil ca remolc d'ús divers terme pral.n m ca RUD siglan m es remolque de usos varios  es RUV  
763 parc mòbil ca remolc de generador d'escuma terme pral.n m ca RGE siglan m es remolque de generador de espuma  es RGE  
764 parc mòbil ca remolc de generador elèctric terme pral.n m es remolque de generador eléctrico  
765 parc mòbil ca remolc de motobomba terme pral.n m ca RM siglan m es remolque de motobomba  es RM  
766 teoria del foc ca remolí de foc terme pral.n m es torbellino de fuego  
767 radiotransmissions ca repetidor terme pral.n m es repetidor  
768 radiotransmissions ca repetiu! terme pral.interj es ¡repita!  
769 actuació ca rescat terme pral.n m es rescate  
770 actuació ca rescatar terme pral.v tr es rescatar  
771 teoria del foc ca resistència al foc terme pral.n f es resistencia al fuego  
772 teoria del foc ca respiració de l'incendi terme pral.n f es respiración del incendio  
773 prevenció ca respirador terme pral.n m ca respirall sin. compl.n m es respiradero  
774 documentació ca resum diari de serveis terme pral.n m es resumen diario de servicios  
775 teoria del foc ca retardant de flama terme pral.n m es retardador de llama  
776 teoria del foc ca retorn de flama terme pral.n m es retorno de llama  
777 teoria del foc ca revifada terme pral.n f ca revifament terme pral.n m es reavivación  es reavivamiento  
778 teoria del foc ca revifador -a terme pral.adj
779 teoria del foc ca revifar terme pral.v tr es reavivar  
780 teoria del foc ca revifar-se terme pral.v intr pron es reavivarse  
781 sinistres ca riuada terme pral.n f ca riada sin. compl.n f es riada  
782 prevenció ca risc terme pral.n m es riesgo  
783 prevenció ca risc extraordinari terme pral.n m es riesgo extraordinario  
784 prevenció ca risc lleu terme pral.n m es riesgo ligero  
785 prevenció ca risc ordinari terme pral.n m es riesgo ordinario  
786 material operatiu ca rodet terme pral.n m es carrete  
787 teoria del foc ca roentor terme pral.n f es candencia  
788 prevenció ca ruixador terme pral.n m es rociador  
789 sinistres ca runa terme pral.n f es escombros  es ruinas  
790 material operatiu ca sac post mortem [post mortem: la] terme pral.n m es saco post mortem  
791 dependències ca sala d'utillatge terme pral.n f es sala de útiles  
792 actuació ca salvament terme pral.n m es salvamento  
793 actuació ca salvament especial terme pral.n m es salvamento especial  
794 actuació ca salvar terme pral.v tr es salvar  
795 material operatiu ca salvavides terme pral.n m es salvavidas  
796 actuació ca sector d'actuació terme pral.n m es sector de actuación  
797 prevenció ca sector d'incendi terme pral.n m es sector de incendio  
798 radiotransmissions ca semidúplex terme pral.n m es semidúplex  
799 personal ca sergent terme pral.n m, f es sargento  
800 radiotransmissions ca silenciador terme pral.n m es silenciador  
801 radiotransmissions ca símplex terme pral.n m es símplex  
802 prevenció ca simulacre terme pral.n m es simulacro  
803 sinistres ca sinistrat | sinistrada terme pral.n m, f es siniestrado  
804 sinistres ca sinistrat -ada terme pral.adj es siniestrado  
805 sinistres ca sinistre terme pral.n m es siniestro  
806 parc mòbil ca sirena terme pral.n f es sirena  
807 sinistres ca sisme terme pral.n m ca terratrèmol terme pral.n m es seísmo  es sismo  es terremoto  
808 prevenció ca sistema d'extinció automàtica terme pral.n m es sistema de extinción automática  
809 prevenció ca sistema d'inundació total terme pral.n m es sistema de inundación total  
810 sinistres ca sobrecàrrega terme pral.n f es sobrecarga  
811 parc mòbil ca sobreeixidor terme pral.n m es aliviadero  es rebosadero  
812 teoria del foc ca sobreescalfament terme pral.n m es sobrecalentamiento  
813 teoria del foc ca sobreescalfar terme pral.v tr es sobrecalentar  
814 teoria del foc ca socarrar terme pral.v tr es chamuscar  es socarrar  
815 teoria del foc ca socarrim terme pral.n m es chamusquina  es socarra  es socarrina  
816 teoria del foc ca socarrimar terme pral.v tr
817 material operatiu ca sonda d'allaus terme pral.n f es sonda de avalanchas  
818 òrgans, unitats i organismes ca unitat d'intervenció terme pral.n f ca sortida sin. compl.n f ca tren d'auxili sin. compl.n m es salida  es tren de auxilio  es unidad de intervención  
819 prevenció ca sortida d'emergència terme pral.n f es salida de emergencia  
820 personal ca sotsinspector | sotsinspectora terme pral.n m, f es subinspector  
821 teoria del foc ca sutge terme pral.n m es hollín  es tizne  
822 teoria del foc ca sutjós -osa terme pral.adj es holliniento  
823 actuació ca tàctica terme pral.n f es táctica  
824 actuació ca tallafoc terme pral.n m es cortafuegos  
825 actuació ca tallafoc terme pral.adj es cortafuego  
826 dependències ca taller d'eines terme pral.n m es taller de herramientas  
827 dependències ca taller mecànic terme pral.n m es taller mecánico  
828 material operatiu ca taxa d'aplicació terme pral.n f es tasa de aplicación  
829 radiotransmissions ca telecomunicació terme pral.n f es telecomunicación  
830 teoria del foc ca temperatura terme pral.n f es temperatura  
831 teoria del foc ca temperatura crítica terme pral.n f es temperatura crítica  
832 teoria del foc ca temperatura de combustió terme pral.n f ca temperatura de flama terme pral.n f es temperatura de combustión  
833 sinistres ca tempestat de foc terme pral.n f es tempestad de fuego  
834 teoria del foc ca temps d'encesa terme pral.n m es tiempo de encendido  
835 teoria del foc ca temps d'exposició terme pral.n m es tiempo de exposición  
836 teoria del foc ca teoria del foc terme pral.n f es teoría del fuego  
837 teoria del foc ca tèrmic -a terme pral.adj es térmico  
838 teoria del foc ca termoendurible terme pral.adj es termoendurecible  
839 teoria del foc ca termoestable terme pral.adj es termoestable  es termostable  
840 teoria del foc ca termòfor -a terme pral.adj es termóforo  
841 teoria del foc ca termolàbil terme pral.adj es termolábil  
842 teoria del foc ca termòlisi terme pral.n f es termólisis  
843 sinistres ca termopatia terme pral.n f es termopatía  
844 teoria del foc ca termoplàstic -a terme pral.adj es termoplástico  
845 material operatiu ca ternal de palanca terme pral.n m
846 teoria del foc ca tetraedre del foc terme pral.n m es tetraedro del fuego  
847 teoria del foc ca tiratge terme pral.n m ca tir sin. compl.n m es tiro  
848 teoria del foc ca tirar terme pral.v intr es tirar  
849 material operatiu ca tisores mixtes terme pral.n f pl es pinzas mixtas  
850 material operatiu ca torn terme pral.n m es torno  
851 radiotransmissions ca torre d'antena terme pral.n f ca torre de comunicacions terme pral.n f es torre de antena  es torre de comunicaciones  
852 dependències ca torre de maniobres terme pral.n f ca torre de pràctiques sin. compl.n f es torre de maniobras  es torre de prácticas  
853 material operatiu ca torre portàtil terme pral.n f es torre portátil  
854 material operatiu ca torxa terme pral.n f es antorcha  es antorcha de goteo  
855 material operatiu ca tovera terme pral.n f es tobera  
856 actuació ca tòxic -a terme pral.adj es tóxico  
857 actuació ca toxicitat terme pral.n f es toxicidad  
858 material operatiu ca Tractel terme pral.n m
859 sinistres ca tramuntana terme pral.n f es tramontana  
860 radiotransmissions ca transceptor terme pral.n m ca transmissor-receptor sin. compl.n m es transceptor  
861 radiotransmissions ca transceptor fix terme pral.n m es transceptor fijo  
862 radiotransmissions ca transceptor mòbil terme pral.n m es transceptor móvil  
863 radiotransmissions ca transceptor portàtil terme pral.n m ca walkie-talkie sin. compl.n m es equipo portátil  es transceptor portátil  es walkie-talkie  
864 radiotransmissions ca transmetre terme pral.v tr es transmitir  
865 radiotransmissions ca transmissor terme pral.n m es transmisor  
866 sinistres ca traumatisme terme pral.n m es traumatismo  
867 parc mòbil ca trencant terme pral.n m es rompeolas  
868 teoria del foc ca triangle del foc terme pral.n m es triángulo del fuego  
869 material operatiu ca trifurcació terme pral.n f es trifurcación  
870 material operatiu ca trossejadora elèctrica terme pral.n f es tronzadora eléctrica  
871 dependències ca túnel del foc terme pral.n m es túnel del fuego  
872 material operatiu ca turbobomba terme pral.n f es turbobomba  
873 parc mòbil ca unitat d'intendència i subministrament terme pral.n f ca UIS siglan f es unidad de intendencia y suministro  es UIS  
874 parc mòbil ca unitat lleugera de comandament terme pral.n f ca ULC siglan f es unidad ligera de jefatura  es unidad ligera de mando  es ULJ  
875 material operatiu ca ulleres de protecció terme pral.n f pl es gafas de protección  
876 parc mòbil ca unitat mòbil de comandament terme pral.n f ca UMC siglan f es unidad móvil de jefatura  es unidad móvil de mando  es UMJ  
877 parc mòbil ca unitat de personal i càrrega terme pral.n f ca UPC siglan f es unidad de personal y carga  es UPC  
878 parc mòbil ca unitat de transport de bombes terme pral.n f ca UTB siglan f es unidad de transporte de bombas  es UTB  
879 parc mòbil ca unitat de transport pesant terme pral.n f ca UTP siglan f es unidad de transporte pesado  es UTP  
880 material operatiu ca vacuòmetre terme pral.n m es vacuómetro  
881 parc mòbil ca vaixell d'extinció terme pral.n m es buque contra incendios  
882 material operatiu ca vàlvula terme pral.n f es válvula  
883 material operatiu ca vàlvula d'aspiració terme pral.n f ca vàlvula de peu sin. compl.n f es válvula de aspiración  es válvula de pie  
884 material operatiu ca vàlvula d'assentament terme pral.n f es válvula de asiento  
885 material operatiu ca vàlvula de bola terme pral.n f es válvula de bola  es válvula esférica  
886 material operatiu ca vàlvula de papallona terme pral.n f es válvula de mariposa  
887 material operatiu ca vàlvula de purga terme pral.n f es válvula de purga  
888 material operatiu ca vàlvula de regulació terme pral.n f es válvula de reglaje  
889 material operatiu ca vàlvula de retenció terme pral.n f es válvula de retención  
890 material operatiu ca vàlvula de seguretat terme pral.n f es válvula de seguridad  
891 teoria del foc ca vapor terme pral.n m es vapor  
892 teoria del foc ca vaporització terme pral.n f es vaporización  
893 teoria del foc ca vaporització instantània terme pral.n f es vaporización súbita  
894 parc mòbil ca vehicle de pols i neu terme pral.n m ca VPN siglan m es vehículo de polvo y nieve  es VPN  
895 material operatiu ca velocitat de drenatge terme pral.n f es velocidad de drenaje  
896 sinistres ca velocitat del vent terme pral.n f es velocidad del viento  
897 sinistres ca vent dominant terme pral.n m es viento dominante  
898 actuació ca ventall d'aigua terme pral.n m es abanico de agua  
899 prevenció ca ventilació terme pral.n f es ventilación  
900 sinistres ca vessament terme pral.n m es derrame  
901 sinistres ca vessament terme pral.n m es derrame  
902 material operatiu ca vestit d'aproximació terme pral.n m es traje de aproximación  
903 material operatiu ca vestit de penetració terme pral.n m es traje de penetración  
904 material operatiu ca vestit isotèrmic terme pral.n m es traje isotérmico  
905 radiotransmissions ca veu tipus terme pral.n f es mensaje tipo  es voz-tipo  
906 prevenció ca via d'evacuació terme pral.n f es vía de evacuación  
907 prevenció ca via d'evacuació protegida terme pral.n f es vía de evacuación protegida  
908 sinistres ca víctima terme pral.n f es víctima  
909 material operatiu ca visor terme pral.n m es visor  
910 actuació ca vol de reconeixement terme pral.n m es vuelo de reconocimiento  
911 actuació ca vol estacionari terme pral.n m es vuelo estacionario  
912 teoria del foc ca volàtil terme pral.adj es volátil  
913 teoria del foc ca volatilitat terme pral.n f es volatilidad  
914 teoria del foc ca volatilització terme pral.n f es volatilización  
915 sinistres ca xaloc terme pral.n m es siroco  
916 parc mòbil ca xarxa de càrrega terme pral.n f es red de carga  
917 radiotransmissions ca xarxa de comunicacions terme pral.n f es red de comunicaciones  
918 material operatiu ca xiulet terme pral.n m es silbato  
919 sinistres ca xoc elèctric terme pral.n m es choque eléctrico  es sacudida eléctrica  
920 òrgans, unitats i organismes ca zona terme pral.n f es zona  
921 radiotransmissions ca zona d'ombra terme pral.n f ca zona fosca terme pral.n f es zona de sombra  
922 teoria del foc ca zona de calor terme pral.n f es zona de calor  
923 radiotransmissions ca zona de cobertura terme pral.n f es zona de cobertura  
924 teoria del foc ca zona de temperatura terme pral.n f es zona de temperatura