Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 comportaments socials ca agent d'accessos fraudulents terme pral.n m, f ca IAB siglan m, f es agente de acceso inicial  es IAB  en initial access broker  en IAB  fr courtier en accès initial | courtière en accès initial  fr IAB  
2 mitjans tècnics de seguretat ca agent de seguretat d'accés al núvol terme pral.n m ca CASB siglan m es agente de seguridad de acceso a la nube  es gestor de seguridad para el acceso a la nube  es CASB  en cloud access security broker  en CASB  fr agent de sécurité d'accès au nuage  fr courtier de sécurité d'accès au nuage  fr CASB  
3 mitjans tècnics de seguretat ca avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades terme pral.n f ca AIPD siglan f es evaluación de impacto relativa a la protección de datos  es EIPD  en data protection assessment  en data protection impact assessment  en privacy impact assessment  en DPIA  en PIA  fr analyse d'impact relative à la protection des données  fr analyse d'impact sur la vie privée  fr AIPD  
4 mitjans tècnics de seguretat ca algorisme d'encriptació terme pral.n m es algoritmo criptográfico  es algoritmo de cifrado  es algoritmo de encriptación  en cryptographic algorithm  en encipherment algorithm  en encryption algorithm  fr algorithme de chiffrement  fr algorithme de cryptage  
5 criptomonedes ca altcoin terme pral.n m es altcoin  en altcoin  en alternative coin  en alternative cryptocurrency coin  fr altcoin  fr crypto-monnaie alternative  
6 atacs ca amenaça terme pral.n f es amenaza  en cyberthreat  en threat  fr menace  
7 atacs ca amenaça externa terme pral.n f es amenaza externa  en outsider threat  fr menace externe  
8 atacs ca amenaça física terme pral.n f es amenaza física  en physical threat  fr menace physique  
9 atacs ca amenaça interna terme pral.n f es amenaza interna  en insider threat  fr menace interne  
10 atacs ca amenaça lògica terme pral.n f es amenaza lógica  en logical threat  fr menace logique  
11 atacs ca amenaça persistent avançada terme pral.n f es amenaza persistente avanzada  es APT  en advanced persistent threat  en APT  fr menace persistante avancée  fr menace persistante évoluée  fr APT  fr MPA  
12 comportaments socials ca analfabet digital | analfabeta digital terme pral.n m, f es analfabeto digital | analfabeta digital  en computer illiterate  en digital illiterate  fr analphabète de l'informatique  
13 mitjans tècnics de seguretat ca anàlisi d'impacte de negoci terme pral.n f ca BIA siglan f es análisis de impacto de negocio  es BIA  en business impact analysis  en BIA  fr analyse d'impact sur les activités  fr analyse des répercussions sur les activités  fr BIA  
14 mitjans tècnics de seguretat ca anonimització terme pral.n f es anonimización  en anonymisation  en anonymization  fr anonymisation  
15 tecnologia ca apagada terme pral.n f es apagón  en blackout  fr panne d'électricité  fr panne de courant  
16 atacs ca apilament d'anuncis terme pral.n m es apilamiento de anuncios  en ad stacking  fr empilement de publicités  
17 atacs ca aplicació enganyosa terme pral.n f ca app enganyosa terme pral.n f es aplicación desplumadora  es aplicación fleeceware  en fleeceware app  fr application douteuse  
18 tecnologia ca aplicació nativa al núvol terme pral.n f ca app nativa al núvol terme pral.n f es aplicación nativa en la nube  en cloud native app  fr application native en nuage  
19 mitjans tècnics de seguretat ca aranya terme pral.n f es araña  en crawler  en spider  fr araignée  fr collecteur  fr robot d'indexation  
20 comportaments socials ca armamentització terme pral.n f es armamentización  en weaponization  fr transformation en arme  
21 comportaments socials ca assalt de videoconferència terme pral.n m es zoombombing  en conference bombing  en videoconference bombing  en zoom raiding  en zoombombing  fr zoom raiding  fr zoombombing  
22 tecnologia ca assistent de veu terme pral.n m ca assistent virtual terme pral.n m ca bot terme pral.n m ca bot de conversa terme pral.n m es asistente de voz  es asistente virtual  es bot  es chatbot  en bot  en chatbot  en talkbot  en virtual agent  en virtual assistant  en voice assistant  fr agent conversationnel  fr assistant virtuel  
23 atacs ca atac terme pral.n m ca ciberatac terme pral.n m es ataque  es ciberataque  en cyber-attack  en cyberattack  en cyberspace attack  fr attaque du cyberespace  fr cyber-attaque  fr cyberattaque  
24 atacs ca atac a la cadena de subministrament terme pral.n m es ataque a la cadena de suministro  es ataque de cadena de suministro  en supply chain attack  en third-party attack  en value chain attack  fr attaque contre la chaîne logistique  
25 atacs ca atac amb esquer terme pral.n m es ataque con cebo  es ataque con gancho  en baiting  
26 atacs ca atac BlackNurse terme pral.n m es ataque BlackNurse  en BlackNurse attack  fr attaque BlackNurse  
27 atacs ca atac d'abeurador terme pral.n m es ataque de abrevadero  en watering hole attack  fr attaque de point d'eau  
28 atacs ca atac d'amplificació de DNS terme pral.n m es ataque de amplificación de DNS  en amplification attack  en DNS amplification attack  fr attaque DNS par amplification  fr attaque par amplification DNS  
29 atacs ca atac d'autenticació terme pral.n m es ataque de autenticación  en authentication attack  fr attaque d'authentification  
30 atacs ca atac d'injecció terme pral.n m es ataque de inyección  en injection attack  fr attaque par injection  
31 atacs ca atac d'injecció de teclat terme pral.n m es ataque de inyección de pulsaciones de teclado  es ataque de inyección de teclas  en keystroke injection attack  fr attaque par injections de frappes clavier  
32 atacs ca atac d'injecció SQL terme pral.n m es ataque de inyección SQL  en SQL injection attack  fr attaque d'injection SQL  
33 atacs ca atac d'interferència terme pral.n m es interferencia intencionada  en jamming attack  fr brouillage  fr brouillage intentionnel  
34 atacs ca atac d'intermediari terme pral.n m ca intercepció terme pral.n f es ataque de intermediario  es interceptación  en man-in-the-middle attack  fr attaque de l'homme du milieu  fr attaque de l'intercepteur  fr intercepteur  
35 atacs ca atac d'inundació terme pral.n m es ataque de inundación  en flood attack  en flooding attack  fr attaque d'inondation  
36 atacs ca atac d'inundació ICMP terme pral.n m es ataque de inundación ICMP  en ICMP flood attack  en ICMP flooding attack  fr attaque d'inondation ICMP  
37 atacs ca atac de denegació de servei distribuït terme pral.n m ca atac DDoS sin. compl.n m es ataque DDoS  es ataque de denegación de servicio distribuido  en DDoS attack  en distributed denial-of-service attack  fr attaque DDoS  fr attaque par déni de service distribué  fr attaque par refus de service distribuée  
38 atacs ca atac DDoS de segrest terme pral.n m es ataque DDoS de secuestro  es ataque RDDoS  en ransom denial of service  en ransom denial of service attack  en ransomware attack  en RDDoS attack  fr attaque DDoS de rançon  fr attaque RDDoS  
39 atacs ca atac DDoS en catifa terme pral.n m ca bombardeig en catifa terme pral.n m es bombardeo en alfombra  en carpet bombing  
40 atacs ca atac DDoS per tren de polsos terme pral.n m ca tren de polsos sin. compl.n m es PulseWave  en pulse wave  en pulse wave DDoS attack  fr Pulse Wave  
41 atacs ca atac de credencials en massa terme pral.n m ca atapeïment de credencials terme pral.n m es ataque de relleno de credenciales  es relleno de credenciales  en credential stuffing  en credential stuffing attack  fr attaque par bourrage d'identifiants  
42 atacs ca atac de denegació de servei terme pral.n m ca atac DoS sin. compl.n m es ataque de denegación de servicio  es ataque DoS  en denial of service attack  en denial-of-service attack  en DoS attack  fr attaque Dds  fr attaque DoS  fr attaque par déni de service  fr attaque par refus de service  
43 atacs ca atac de diccionari terme pral.n m es ataque de diccionario  es ataque por diccionario  en dictionary attack  fr attaque par dictionnaire  
44 atacs ca atac de força bruta terme pral.n m es ataque de fuerza bruta  en brute force attack  en exhaustion attack  en exhaustive attack  fr attaque à outrance  fr attaque en force  fr attaque exhaustive  fr attaque frontale  fr attaque par force brute  fr recherche exhaustive  
45 atacs ca atac de formulari terme pral.n m es ataque de formulario  en formjacking  fr formjacking  
46 atacs ca atac de reinjecció terme pral.n m ca atac de repetició terme pral.n m es ataque de reinyección  es ataque de repetición  en playback attack  en replay attack  fr attaque par réinsertion  fr attaque par rejeu  
47 atacs ca atac de repudiació terme pral.n m es ataque de repudio  en repudiation attack  fr attaque de répudiation  
48 atacs ca atac de suplantació d'identitat terme pral.n m es ataque de suplantación de identidad  en impersonation attack  fr attaque d'usurpation d'identité  
49 atacs ca atac del 51% terme pral.n m es ataque del 51%  en 51% attack  fr attaque à 51%  
50 atacs ca atac meow [meow: en] terme pral.n m ca atac per sobreescriptura terme pral.n m es ataque meow  es ataque miau  en meow attack  fr attaque meow  
51 atacs ca atac reflex terme pral.n m es ataque reflejo  en reflection attack  fr attaque par réflexion  
52 atacs ca atac sense clic terme pral.n m es ataque de clic zero  es ataque sin clic  en zero-click attack  en zero-click hack  fr attaque sans clic  fr attaque zéro-clic  
53 atacs ca atac sense programari maliciós terme pral.n m es ataque sin malware  en malwareless  fr attaque sans malware  
54 atacs ca atac Sybil terme pral.n m es ataque Sybil  en Sybil attack  fr attaque Sybil  
55 mitjans tècnics de seguretat ca autenticació terme pral.n f es autenticación  en authentication  fr authentification  
56 mitjans tècnics de seguretat ca autenticació de doble factor terme pral.n f es autenticación de doble factor  en 2FA  en two-factor authentication  fr authentification à deux facteurs  
57 mitjans tècnics de seguretat ca autenticació de múltiples factors terme pral.n f ca autenticació multifactorial terme pral.n f es autenticación de múltiples factores  es autenticación multifactor  es AMF  en multi-factor authentication  en MFA  fr authentification à facteurs multiples  fr authentification multifacteur  fr AFM  
58 mitjans tècnics de seguretat ca autenticació desafiament-resposta terme pral.n f es autenticación desafío-respuesta  es autenticación por desafío y respuesta  en challenge-response authentication  fr authentification défi-réponse  
59 mitjans tècnics de seguretat ca autenticar terme pral.v tr es autenticar  en authenticate, to  fr authentiquer  
60 atributs de seguretat ca autenticitat terme pral.n f es autenticidad  en authenticity  fr authenticité  
61 mitjans tècnics de seguretat ca autoritat de certificació terme pral.n f es autoridad de certificación  en certification authority  fr autorité de certification  
62 mitjans tècnics de seguretat ca autoritat de segell de temps terme pral.n f es autoridad de sellado de tiempo  es autoridad de sello de tiempo  en timestamp authority  en TSA  fr autorité de certification des temps  
63 mitjans tècnics de seguretat ca autoritat de validació terme pral.n f es autoridad de validación  en validation authority  en VA  fr autorité de validation  
64 criptomonedes ca balena terme pral.n f ca peix gros terme pral.n m es ballena  en whale  fr baleine  
65 atacs ca bandera falsa terme pral.n f es bandera falsa  en false flag  fr faux drapeau  
66 tecnologia ca basat -ada en la informàtica al núvol terme pral.adj es basado -da en la computación en la nube  en cloud-based  fr axé -ée sur l'infonuagique  fr axé -ée sur l'informatique en nuage  fr axé -ée sur le nuagique  fr basé -ée sur l'infonuagique  fr basé -ée sur l'informatique en nuage  fr basé -ée sur le nuagique  
67 tecnologia ca big data terme pral.n m ca dades massives terme pral.n f pl es macrodatos  en big data  en massive data  fr données massives  fr données volumineuses  fr mégadonnées  
68 mitjans tècnics de seguretat ca biometria terme pral.n f es biometría  en biometrics  en biometry  fr biométrie  
69 criptomonedes ca bitcoin terme pral.n m es bitcoin  es bitcóin  en bitcoin  fr bitcoin  sbl BTC  sbl XBT  
70 criptomonedes ca bloc terme pral.n m es bloque  en block  fr bloc  
71 mitjans tècnics de seguretat ca bloquejar terme pral.v tr ca blocar sin. compl.v tr es bloquear  en ban, to  en lock, to  fr verrouiller  
72 tecnologia ca Bluetooth terme pral.n m es Bluetooth  en Bluetooth  fr Bluetooth  
73 atacs ca bomba lògica terme pral.n f ca virus latent terme pral.n m es bomba lógica  en logic bomb  en sleeping virus  fr bombe logique  fr virus latent  
74 atacs ca bombardeig terme pral.n m es bombardeo  es bombardeo de correo electrónico  en mail bombing  fr bombardement  fr mitraillage de courrier  
75 atacs ca bombardeig de missatges terme pral.n m es bombardeo de mensajes de texto  en text bomb  en text bombing  fr bombardement de textos  
76 tecnologia ca bot terme pral.n m ca robot terme pral.n m es bot  es robot  en bot  en software robot  fr bot  fr robot  
77 tecnologia ca error terme pral.n m ca brossa sin. compl.n f es defecto  es error  en bug  fr bogue  fr erreur  
78 comportaments socials ca caça de wifis terme pral.n f es wardriving  en war driving  en wardriving  fr chasse aux réseaux sans fil  fr conduite guerrière  fr trébuchage sans fil  fr wardriving  
79 criptomonedes ca cadena de blocs terme pral.n f es cadena de bloques  en blockchain  fr chaîne de blocs  
80 criptomonedes ca cadena de blocs privada terme pral.n f es cadena de bloques privada  en permissioned blockchain  en private blockchain  fr chaîne de blocs privée  
81 criptomonedes ca cadena de blocs pública terme pral.n f es cadena de bloques pública  en permissionless blockchain  en public blockchain  fr chaîne de blocs publique  
82 mitjans tècnics de seguretat ca CAPTCHA terme pral.n m ca test de CAPTCHA terme pral.n m es CAPTCHA  es prueba de CAPTCHA  en CAPTCHA  en CAPTCHA test  fr CAPTCHA  fr test CAPTCHA  
83 atacs ca captura per Bluetooth terme pral.n f es bluebugging  en bluebugging  fr bluebugging  fr détournement Bluetooth  
84 atacs ca càrrega maliciosa terme pral.n f es carga maliciosa  en malicious payload  fr charge malveillante  
85 tecnologia ca càrrega útil terme pral.n f es carga útil  en payload  fr charge utile  
86 atacs ca estafa de la fortuna terme pral.n f ca carta nigeriana sin. compl.n f es carta nigeriana  es cartas nigerianas  es estafa de las cartas nigerianas  es estafa nigeriana  es timo 419  es timo nigeriano  en 419 scam  en advance fee fraud  en Nigerian letter scam  en Nigerian Prince scam  en Nigerian scam  fr escroquerie par avance de frais  fr fraude 419  fr fraude nigériane  
87 atacs ca catfishing [en] terme pral.n m ca impostura sin. compl.n f es catfishing  es catphishing  en catfishing  en catphishing  fr catfishing  fr catphishing  
88 atacs ca troià terme pral.n m ca cavall de Troia sin. compl.n m es caballo de Troya  es troyano  en Trojan  en Trojan horse  fr cheval de Troie  
89 tecnologia ca centre de processament de dades terme pral.n m ca CPD siglan m es centro de procesamiento de datos  es CPD  en data center  en DC  fr centre de données  fr centre de traitement de données  fr CTD  
90 mitjans tècnics de seguretat ca equip de resposta a emergències informàtiques terme pral.n m ca CERT siglan f es equipo de respuesta a emergencias informáticas  en computer emergency readiness team  en computer emergency response team  en CERT  fr équipe d'intervention en cas d'urgence informatique  
91 mitjans tècnics de seguretat ca certificat anònim terme pral.n m es certificado ciego  en blind certificate  fr certificat confidentiel  
92 mitjans tècnics de seguretat ca certificat arrel terme pral.n m es certificado raíz  en root certificate  fr certificat racine  
93 mitjans tècnics de seguretat ca certificat electrònic terme pral.n m ca certificat digital sin. compl.n m es certificado digital  es certificado electrónico  en digital certificate  en e-certificate  en electronic certificate  fr certificat électronique  fr certificat numérique  
94 mitjans tècnics de seguretat ca certificat electrònic reconegut terme pral.n m ca certificat reconegut terme pral.n m es certificado digital reconocido  es certificado electrónico reconocido  es certificado reconocido  
95 comportaments socials ca ciberactivisme terme pral.n m es ciberactivismo  en clicktivism  en cyberactivism  en digital activism  en digital advocacy  en E-activism  en E-campaigning  en electronic advocacy  en Internet activism  en online organizing  fr activisme en ligne  fr activisme sur Internet  fr cyber-activisme  fr cyberactivisme  fr cybermilitantisme  
96 comportaments socials ca ciberassetjament terme pral.n m es ciberacoso  en cyberstalking  en Internet harassment  en on-line harassment  fr cyber-harcèlement  fr cyberharcèlement  fr harcèlement électronique  fr harcèlement en ligne  
97 atacs ca ciberdelicte terme pral.n m es ciberdelito  en cybercrime  fr cybercrime  
98 comportaments socials ca ciberdelinqüència terme pral.n f es ciberdelincuencia  es delincuencia informática  en computer crime  en cybercrime  en digital crime  en e-crime  fr délinquance informatique  
99 comportaments socials ca ciberdelinqüent terme pral.n m, f es ciberdelincuente  en cyberdelinquent  fr cyberdélinquant | cyberdélinquante  
100 comportaments socials ca ciberespionatge terme pral.n m es ciberespionaje  es espionaje en Internet  en cyber espionage  en cyber-espionage  en cyberspying  fr cyber-espionnage  fr cyberespionnage  
101 atacs ca ciberestafa terme pral.n f es ciberestafa  es estafa en línea  es scam  en cyberscam  en online scam  en scam  fr arnaque  fr arnaque en ligne  fr cyberarnaque  fr cyberescroquerie  fr escroquerie  fr escroquerie en ligne  
102 comportaments socials ca ciberguerra terme pral.n f es ciberguerra  en cyberwar  en cyberwarfare  fr cyberguerre  
103 comportaments socials ca cibermula terme pral.n f es cibermula  es mula  en cybermule  en money mule  en mule  fr mule  fr passeur d'argent  
104 atacs ca ciberocupació terme pral.n f es ciberocupación  es ciberokupación  es registro abusivo de nombre de dominio  en abusive registration of a domain name  en cybersquatting  en domain name grabbing  en domain squatting  en net squatting  fr accaparement de noms de domaine  fr cyberintrusion  fr cybersquat  fr cybersquattage  
105 atacs ca ciberocupació per error tipogràfic terme pral.n f es ciberocupación basada en errores tipográficos  es typosquatting  en typosquatting  fr typosquattage  
106 atacs ca ciberrisc terme pral.n m es ciberriesgo  en cyber risk  fr cyberrisque  
107 comportaments socials ca ciberseducció de menors terme pral.n f es captación de menores  es captación sexual  es grooming  es seducción de niños  en child grooming  en grooming  fr grooming  fr pédopiégeage  fr séduction malintentionnée des enfants  
108 ciberseguretat ca ciberseguretat terme pral.n f ca seguretat informàtica sin. compl.n f es ciberseguridad  en computer security  en cybersecurity  fr cybersécurité  fr sécurité informatique  
109 mitjans tècnics de seguretat ca clau terme pral.n f es clave  en key  fr clé  
110 mitjans tècnics de seguretat ca clau privada terme pral.n f es clave privada  en private key  fr clé privée  
111 mitjans tècnics de seguretat ca clau pública terme pral.n f es clave pública  en public key  fr clé publique  
112 mitjans tècnics de seguretat ca clau secreta terme pral.n f es clave secreta  en secret key  fr clé secrète  
113 mitjans tècnics de seguretat ca codi d'accés terme pral.n m es código de acceso  en access code  fr code d'accès  
114 mitjans tècnics de seguretat ca codi d'autenticació de missatge terme pral.n m es código de autenticación de mensaje  en MAC code  en message authentication code  fr code d'authentification de message  fr code MAC  
115 atacs ca colada terme pral.n f es piggybacking  es tailgating  en physical piggybacking  en piggybacking  en tailgating  fr talonnage  
116 tecnologia ca comerç electrònic terme pral.n m es comercio electrónico  en e-commerce  en electronic commerce  fr commerce électronique  
117 tecnologia ca commutador terme pral.n m es conmutador  en switch  fr commutateur  
118 tecnologia ca complement terme pral.n m es complemento  en add-in  en add-on  fr compagnon  fr matériel compagnon  
119 tecnologia ca comunicació de camp proper terme pral.n f ca NFC siglan f es comunicación de campo cercano  es NFC  en near field communication  en NFC  fr communication courte distance  fr communication de champ proche  fr communication NFC  
120 tecnologia ca comunicació quàntica terme pral.n f es comunicación cuántica  en quantum communications  fr communication quantique  
121 atributs de seguretat ca confiança terme pral.n f es confianza  en trustworthiness  fr confiance  
122 comportaments socials ca confiança digital terme pral.n f ca confiança electrònica terme pral.n f es confianza digital  es confianza electrónica  en digital trust  en e-trust  en electronic trust  fr e-confiance  
123 mitjans tècnics de seguretat ca confiança zero terme pral.n f es confianza cero  en zero trust  en zero trust model  fr modèle à confiance nulle  fr modèle à vérification systématique  
124 atributs de seguretat ca confidencialitat terme pral.n f es confidencialidad  en confidentiality  fr confidentialité  
125 tecnologia ca connectat -ada terme pral.adj ca tecnològic -a terme pral.adj es conectado -da  es tecnológico -ca  en wearable  fr vestimentaire  
126 tecnologia ca connector terme pral.n m es conector  es plug-in  en plug-in  fr addiciel  fr compagnon  fr plugiciel  
127 criptomonedes ca contracte intel·ligent terme pral.n m es contrato inteligente  en smart contract  fr contrat intelligent  
128 mitjans tècnics de seguretat ca contrasenya terme pral.n f es contraseña  en access code  en access key  en password  fr clé d'accès  fr code d'accès  fr mot de passe  
129 mitjans tècnics de seguretat ca contrasenya d'un sol ús terme pral.n f ca contrasenya dinàmica terme pral.n f es contraseña de un solo uso  es contraseña dinámica  en dynamic password  en one-time-password  en OTP  fr mot de passe à usage unique
mot de passe à usage unique
mot de passe à usage unique
 fr mot de passe dynamique  
130 mitjans tècnics de seguretat ca control d'accés terme pral.n m es control de acceso  en control access  fr contrôle d'accès  
131 tecnologia ca control de supervisió i adquisició de dades terme pral.n m ca SCADA siglan m es control de supervisión y adquisición de datos  es SCADA  en Supervisory Control and Data Acquisition  en SCADA  fr système de contrôle et d'acquisition de données  fr SCADA  
132 mitjans tècnics de seguretat ca conversió en testimonis terme pral.n f ca generació de testimonis terme pral.n f ca testimonització terme pral.n f es tokenización  en tokenization  fr segmentation en unités  
133 mitjans tècnics de seguretat ca còpia de seguretat terme pral.n f es copia de respaldo  es copia de seguridad  en backup  en backup copy  fr copie de sauvegarde  
134 atacs ca skimming terme pral.n m ca còpia fraudulenta de targetes sin. compl.n m es skimming  en skimming  fr écrémage  fr skimming  
135 comportaments socials ca corredor de dades | corredora de dades terme pral.n m, f es broker de datos  en data broker  fr courtier de données | courtière de données  fr courtier en données | courtière en données  
136 atacs ca correu brossa terme pral.n m es correo basura  es correo no deseado  en junk mail  en spam  fr courriel indésirable  fr pourriel  
137 mitjans tècnics de seguretat ca dada credencial terme pral.n f ca credencial sin. compl.n f es credencial  es dato credencial  en credential  fr authentifiant  fr information d'identification  
138 mitjans tècnics de seguretat ca criminalística informàtica terme pral.n f es criminalística digital  es criminalística informática  en computer forensics  en digital forensics  fr criminalistique informatique  fr criminalistique numérique  
139 mitjans tècnics de seguretat ca criptografia terme pral.n f es criptografía  en cryptography  fr cryptographie  
140 tecnologia ca criptografia quàntica terme pral.n f es criptografía cuántica  en quantum cryptorgraphy  en quantum encryption  fr chiffrement quantique  fr cryptographie quantique  fr distribution quantique des clés  
141 criptomonedes ca criptomineria terme pral.n f ca mineria de criptomonedes sin. compl.n f es criptominería  en cryptocurrency mining  en cryptomining  en mining  fr cryptominage  fr minage  fr minage de cryptomonnaie  
142 atacs ca criptomineria furtiva terme pral.n f ca mineria furtiva sin. compl.n f es criptosecuestro  es cryptojacking  es extracción ilícita de criptomonedas  en cryptojacking  fr cryptominage furtif  fr cryptominage pirate  fr minage furtif  fr minage pirate  
143 criptomonedes ca criptomineria furtiva al núvol terme pral.n f es cloudjacking  es cryptojacking en la nube  en cloudjacking  fr cloudjacking  
144 criptomonedes ca criptomoneda terme pral.n f ca moneda criptogràfica sin. compl.n f es criptomoneda  es moneda criptográfica  en cryptocurrency  fr crypto-monnaie  fr monnaie chiffrée  
145 criptomonedes ca criptomoneda estable terme pral.n f es criptomoneda estable  en stable coin  fr cryptomonnaie stable  
146 criptomonedes ca criptomoneda nativa terme pral.n f es criptomoneda nativa  en native cryptocurrency  fr crypto-monnaie native  
147 criptomonedes ca criptomoneder terme pral.n m es criptomonedero  en cryptocurrency wallet  en cryptowallet  fr portefeuille de crypto-monnaies  
148 criptomonedes ca criptomoneder en línia terme pral.n m es criptomonedero en caliente  es criptomonedero en línea  en hot wallet  en software wallet  fr porte-monnaie chaud  fr portefeuille chaud  fr portefeuille en ligne  fr stockage à chaud  
149 criptomonedes ca criptomoneder físic terme pral.n m es monedero físico  es monedero físico de criptomonedas  en hardware wallet  fr portefeuille matériel  fr portefeuille physique  
150 criptomonedes ca criptomoneder fora de línia terme pral.n m es monedero en frío  es monedero frío  en cold wallet  fr porte-monnaie froid  fr portefeuille froid  fr stockage à froid  fr stockage hors ligne  
151 criptomonedes ca criptovalor terme pral.n m es criptovalor  es ficha  es token  es vale digital  en token  fr cryptojeton  fr jeton  
152 criptomonedes ca criptovalor no fungible terme pral.n m ca NFT siglan m es token no fungible  es toquen no fungible  es NFT  en non-fungible token  en NFT  fr jeton non fongible  fr JNF  
153 criptomonedes ca criptovalorització d'actius terme pral.n f es tokenización de activos  en asset tokenization  en tokenization of assets  fr tokenisation d'actifs  
154 mitjans tècnics de seguretat ca equip de resposta a incidències de ciberseguretat terme pral.n m ca CSIRT siglan m es equipo de respuesta ante incidencias de seguridad informática  es CSIRT  en computer security incident response team  en CSIRT  fr équipe de réponse aux incidents de sécurité  fr CSIRT  
155 atacs ca cuc terme pral.n m es gusano  en worm  fr ver  
156 atacs ca cuc d'execució automàtica terme pral.n m ca cuc autoexecutable sin. compl.n m es gusano autoejecutable  en autorun worm  fr ver auto-exécutable  
157 tecnologia ca d'igual a igual terme pral.adj es de igual a igual  es peer-to-peer  en P2P  en peer-to-peer  fr poste à poste  
158 tecnologia ca dades de font zero terme pral.n f pl ca dades declarades terme pral.n f pl es datos declarados  es datos declarativos  es zero-party data  en declarative data  en declared data  en zero-party data  fr données déclaratives  fr données déclarées  fr données zéro partie  fr données zero-party  
159 tecnologia ca dades de primera font terme pral.n f pl ca dades pròpies terme pral.n f pl es datos de primera fuente  es datos de primera mano  es datos de primera parte  es datos propios  en first-party data  en primary data  fr données de première main  fr données internes  fr données propriétaires  
160 tecnologia ca dades de segona font terme pral.n f pl es datos de segunda fuente  es datos de segunda mano  es datos de segunda parte  en second-party data  en secondary data  fr données de seconde main  fr données partenaires  fr données secondaires  
161 tecnologia ca dades de tercera font terme pral.n f pl ca dades de tercers terme pral.n f pl es datos de tercera fuente  es datos de tercera mano  es datos de tercera parte  es datos de terceros  en third-party data  fr données externes  fr données tierces  
162 tecnologia ca dades obertes terme pral.n f pl es datos abiertos  en open data  fr données ouvertes  
163 mitjans tècnics de seguretat ca director de dades | directora de dades terme pral.n m, f ca DD siglan m, f es director de datos | directora de datos  es CDO  en chief data officer  en CDO  fr directeur des données | directrice des données  fr CDO  
164 atacs ca de dia zero terme pral.adj es de día cero  en 0-day  en zero-day  fr jour zero  
165 tecnologia ca de màquina a màquina terme pral.adj ca M2M siglaadj es máquina a máquina  es M2M  en machine-to-machine  en M2M  fr communication entre machines  fr M2M  
166 atacs ca degoteig de galetes terme pral.n m es caída de cookies  es relleno de galletas  en cookie dropping  en cookie stuffing  
167 mitjans tècnics de seguretat ca delegat de protecció de dades | delegada de protecció de dades terme pral.n m, f ca DPD siglan m, f es delegado de protección de datos | delegada de protección de datos  es DPD  fr délégué à la protection des données | déléguée à la protection des données  fr DPD  
168 atacs ca delicte informàtic terme pral.n m es delito informático  en computer crime  fr délit informatique  
169 atacs ca denegació de servei terme pral.n f ca DoS terme pral.n f es denegación de servicio  es DoS  en denial of service  en DoS  fr déni de service  fr interruption de service  fr refus de service  
170 mitjans tècnics de seguretat ca depurador terme pral.n m ca desbrossador sin. compl.n m es depurador  en debugger  fr débogueur  
171 mitjans tècnics de seguretat ca desbloqueig terme pral.n m es desbloqueo  es jailbreak  es rooteo  es rooting  en jailbreaking  en rooting  fr déblocage  fr débridage  fr déplombage  fr déverrouillage  fr jailbreak  fr rootage  
172 atacs ca desbordament de memòria terme pral.n m es desbordamiento de búfer  es desbordamiento de tampón  en buffer overflow  fr débordement de la mémoire tampon  
173 atacs ca descaminament terme pral.n m es pharming  en pharming  fr détournement de domaine  fr dévoiement  fr pharming  
174 tecnologia ca descarregador terme pral.n m ca programa de descàrrega terme pral.n m es descargador  es programa de descarga  en downloader  fr programme de téléchargement aval  fr téléchargeur aval  
175 mitjans tècnics de seguretat ca desencriptació terme pral.n f es descifrado  es desciframiento  es desencriptación  en decipherment  en decryption  fr déchiffrement  fr décryptage  
176 atacs ca desfiguració terme pral.n f es defacement  es desfiguración  en web defacement  en website defacement  fr défaçage  fr défacement  fr défiguration  
177 comportaments socials ca desinformació terme pral.n f es desinformación  en disinformation  fr désinformation  
178 mitjans tècnics de seguretat ca detector terme pral.n m es husmeador  en sniffer  fr renifleur  
179 tecnologia ca DevOps terme pral.n f es DevOps  en DevOps  fr DevOps  
180 atributs de seguretat ca disponibilitat terme pral.n f es disponibilidad  en availability  fr disponibilité  
181 tecnologia ca divisió en múltiples xarxes virtuals terme pral.n f es network slicing  en network slicing  fr tranche de réseau  
182 mitjans tècnics de seguretat ca zona desmilitaritzada terme pral.n f ca DMZ siglan f es zona desmilitarizada  es DMZ  en demilitarized zone  en network perimeter  en perimeter network  en DMZ  fr zone d'accueil  fr zone démilitarisée  fr zone DMZ  fr DMZ  fr ZD  
183 mitjans tècnics de seguretat ca servidor de noms de domini terme pral.n m ca DNS siglan m es servidor de nombres de dominio  es DNS  en domain name server  en DNS  fr serveur de noms de domaine  fr DNS  
184 criptomonedes ca dofí terme pral.n m es delfín  en dolphin  fr dauphin  
185 atacs ca domini doppelgänger [doppelgänger: de] terme pral.n m es dominio doppelganger  en doppelgänger domain  fr domaine doppelgänger  
186 comportaments socials ca emissor de correu brossa | emissora de correu brossa terme pral.n m, f es emisor de correo basura | emisora de correo basura  es emisor de spam | emisora de spam  es inundador | inundadora  en spammer  fr arroseur | arroseuse  fr inondeur | inondeuse  
187 tecnologia ca empremta digital terme pral.n f ca empremta dactilar sin. compl.n f es huella dactilar  es huella digital  en fingerprint  fr empreinte digitale  
188 mitjans tècnics de seguretat ca empremta digital del dispositiu terme pral.n f ca empremta del dispositiu sin. compl.n f es huella de dispositivo  es huella digital del dispositivo  en device fingerprint  en device ID  en device identification  en machine fingerprint  fr empreinte digitale d'appareil  fr empreinte digitale d'ordinateur  
189 tecnologia ca empremta electrònica terme pral.n f es huella digital  es huella electrónica  es resumen  es resumen criptográfico  es valor resumen  en cryptographic hash  en cryptographic message digest  en digital fingerprint  en fingerprint  en hash  en hash digest  en hash value  en message digest  fr condensat  fr condensé  fr condensé de message  fr empreinte de hachage  fr empreinte numérique  fr hachage  fr somme de contrôle  fr valeur de hachage  
190 tecnologia ca empremta electrònica terme pral.n f es huella digital  es huella electrónica  es resumen  es resumen criptográfico  es valor resumen  en cryptographic hash  en cryptographic message digest  en digital fingerprint  en fingerprint  en hash  en hash digest  en hash value  en message digest  fr condensat  fr condensé  fr condensé de message  fr empreinte de hachage  fr empreinte numérique  fr hachage  fr somme de contrôle  fr valeur de hachage  
191 tecnologia ca encaminador terme pral.n m es direccionador  es encaminador  es enrutador  es rúter  en router  fr routeur  
192 mitjans tècnics de seguretat ca encriptació terme pral.n f ca xifratge terme pral.n m es cifrado  es ciframiento  es encriptación  en encipherment  en encryption  fr chiffrement  fr cryptage  
193 mitjans tècnics de seguretat ca encriptació asimètrica terme pral.n f es cifrado asimétrico  es ciframiento asimétrico  es encriptación asimétrica  en asymmetric encipherment  en asymmetric encryption  fr chiffrement asymétrique  fr cryptage asymétrique  
194 mitjans tècnics de seguretat ca encriptació irreversible terme pral.n f es cifrado irreversible  es ciframiento irreversible  es encriptación irreversible  en irreversible encipherment  en irreversible encryption  en one way encipherment  en one way encryption  fr chiffrement irréversible  fr cryptage irréversible  
195 mitjans tècnics de seguretat ca encriptació reversible terme pral.n f es cifrado reversible  es ciframiento reversible  es encriptación reversible  en reversible encipherment  en reversible encryption  fr chiffrement réversible  fr cryptage réversible  
196 mitjans tècnics de seguretat ca encriptació simètrica terme pral.n f es cifrado simétrico  es ciframiento simétrico  en symmetric encipherment  en symmetric encryption  fr chiffrement symétrique  fr cryptage symétrique  
197 mitjans tècnics de seguretat ca encriptar terme pral.v tr ca xifrar terme pral.v tr es cifrar  es encriptar  en encipher, to  en encrypt, to  fr chiffrer  fr crypter  
198 comportaments socials ca enginyeria social terme pral.n f ca pirateria social terme pral.n f es ingeniería social  es piratería social  en social engineering  fr fraude psychologique  fr ingénierie sociale  fr piratage psychologique  fr piratage social  
199 tecnologia ca enregistrador de teclat terme pral.n m es registro de teclado  en keylogger  fr enregistreur de frappe  
200 mitjans tècnics de seguretat ca entitat certificadora terme pral.n f es entidad certificadora  en certificate authority  fr autorité de certification  fr tiers de certification  
201 atacs ca enverinament DNS terme pral.n m es envenenamiento de caché DNS  en cache poisoning  en DNS cache poisoning  en DNS poisoning  en DNS spoofing  fr empoisonnement de cache  fr empoisonnement DNS  
202 atacs ca enviament de brossa per Bluetooth terme pral.n m es bluejacking  en bluejacking  fr bluejacking  fr intrusion Bluetooth  
203 mitjans tècnics de seguretat ca equip bastió terme pral.n m es bastión  es servidor bastión  en bastion  en bastion host  en bastion host gateway  en screened-host gateway  fr bastion  fr système fortifié  
204 mitjans tècnics de seguretat ca escàner de vulnerabilitats terme pral.n m es escáner de vulnerabilidades  en network security scanner  en vulnerability scanner  fr analyseur de vulnérabilité  fr scanner de vulnérabilités  fr scanneur de vulnérabilités  
205 atacs ca escolta clandestina terme pral.n f es escucha clandestina  es escucha informática  en eavesdropping  fr écoute clandestine  fr écoute illégale  fr écoute illicite  fr écoute indiscrète  fr interception illicite  
206 atacs ca espionatge de reüll terme pral.n m es espionaje por encima del hombro  en shoulder surfing  fr écorniflage  fr espionnage par-dessus l'épaule  fr piquage d'information  
207 atacs ca esquer terme pral.n m es sistema trampa  es tarro de miel  en honeypot  fr pot de miel  
208 atacs ca estafa de fugida terme pral.n f es estafa de salida  en exit scam  fr escroquerie de sortie  
209 atacs ca estafa de les targetes bancàries terme pral.n f es carding  es estafa de las tarjetas de crédito  en carding  fr fraude à la carta bancaire  
210 atacs ca estafa del correu professional terme pral.n f es estafa BEC  en BEC fraud  en BEC scam  en business email compromise fraud  en business email compromise scam  en email account compromise  fr escroquerie au faux ordre de virement  fr escroquerie au faux ordre de virement international  fr escroquerie FOVI  fr faux ordre de virement international  fr FOVI  
211 atacs ca estafa del directiu terme pral.n f es estafa del CEO  es fraude del CEO  es fraude del director ejecutivo  en CEO fraud  en CEO scam  en chief executive officer fraud  en chief executive officer scam  en fake president fraud  fr escroquerie au président  fr fraude au président  fr fraude du président  
212 atacs ca estafa romàntica terme pral.n f es estafa romántica  es fraude romántico  en love scam  en romantic fraud  en romantic scam  fr escroquerie amoureuse  fr fraude amoureuse  
213 atacs ca estirada de catifa terme pral.n f es tirón de alfombra  en rug pull  en rug-pull  fr tirage de tapis  
214 mitjans tècnics de seguretat ca estressador d'IP terme pral.n m es IP stresser  en IP stresser  fr IP stresser  
215 criptomonedes ca ether terme pral.n m es ether  en ether  fr ether  sbl ETH  
216 criptomonedes ca Ethereum terme pral.n f es Ethereum  en Ethereum  fr Ethereum  
217 atacs ca exfiltració de dades terme pral.n f es exfiltración de datos  en data exfiltration  en data extrusion  en data theft  fr exfiltration de données  fr exfiltration de données informatiques  fr vol de données  
218 atacs ca explotador terme pral.n m es exploit  en exploit  fr exploit  
219 atacs ca explotador de dia zero terme pral.n m es exploit de día cero  en 0-day exploit  en zero-day exploit  fr exploit jour zéro  
220 atacs ca extorsió doble terme pral.n f es doble ataque por ransomware  es doble extorsión  es doble extorsión con ransomware  es ransomware de doble extorsión  en double extortion  en double extortion ransomware attack  fr double extorsion  
221 atacs ca extorsió quàdruple terme pral.n f es cuádruple extorsión  en quadruple extortion  en quadruple extortion ransomware attack  fr quadruple extorsion  
222 comportaments socials ca extorsió sexual terme pral.n f ca sextorsió sin. compl.n f es extorsión sexual  es sextorsión  en sextortion  en sexual extortion  fr extorsion sexuelle  fr sextorsion  
223 atacs ca extorsió triple terme pral.n f es triple extorsión  en triple extortion  fr triple extorsion  
224 tecnologia ca extranet terme pral.n f es extranet  en extranet  fr extranet  
225 atacs ca falsa alarma terme pral.n f es bulo  es engaño  es falsa alarma  es información engañosa  es noticia falsa  es virus engañoso  es virus fraudulento  en hoax  en hoax virus  en hoaxing virus  fr canular  
226 atacs ca família de programari maliciós terme pral.n f es familia de malware  en malware family  fr famille de logiciels malveillants  fr famille de programmes malveillants  
227 atributs de seguretat ca fiabilitat terme pral.n f es fiabilidad  en dependability  en reliability  fr fiabilité  
228 tecnologia ca forat de seguretat terme pral.n m es agujero de seguridad  es brecha de seguridad  en security breach  fr brèche de sécurité  fr faille de sécurité  
229 mitjans tècnics de seguretat ca fortificació terme pral.n f ca reforçament de la seguretat terme pral.n m es bastionado  en hardening  en security hardening  fr bastionnage  fr renforcement de la sécurité  
230 mitjans tècnics de seguretat ca frase de contrasenya terme pral.n f es frase de contraseña  en passphrase  fr phrase passe  fr phrase secrète  
231 criptomonedes ca frase llavor terme pral.n f es frase semilla  en backup seed phrase  en seed phrase  fr phrase de chiffrement  
232 atacs ca frau amb identitat sintètica terme pral.n m es fraude de identidad sintética  es robo de identidad sintética  en synthetic identity fraud  en synthetic identity theft  en synthetic identity theft fraud  fr fraude d'identité synthétique  fr fraude par identité synthétique  
233 atacs ca frau de duplicat de targeta SIM terme pral.n m es fraude de la SIM duplicada  en SIM swap fraud  en SIM swap scam  en SIM swapping  fr escroquerie d'échange de cartes SIM  fr fraude par usurpation de carte SIM  
234 atacs ca frau del clic terme pral.n m es fraude del clic  en click fraud  fr fraude au clic  
235 atacs ca frau publicitari terme pral.n m es fraude publicitario  en ad fraud  fr fraude publicitaire  
236 atacs ca frau publicitari de cerca terme pral.n m es fraude publicitario de búsqueda  en search ad fraud  fr fraude à la recherche publicitaire  
237 atacs ca fuita d'informació terme pral.n f es fuga de datos  es fuga de información  en data leakage  en information leak  en information leakage  en leakage of information  en tempest  fr fuite d'informations  
238 mitjans tècnics de seguretat ca funció resum terme pral.n f es función hash  es función resumen  en hash function  en hashing function  fr fonction de condensation  
239 tecnologia ca galeta terme pral.n f es galleta  en cookie  fr mouchard  fr témoin de connexion  
240 tecnologia ca galeta de rastreig terme pral.n f es cookie persistente  en permanent cookie  en persistent cookie  en stored cookie  en tracking cookie  fr témoin de connexion permanent  fr témoin permanent  fr témoin persistant  
241 tecnologia ca galeta de sessió terme pral.n f es cookie de la sesión  es cookie de sesión  en in-memory cookie  en per-session cookie  en session cookie  en transient cookie  fr témoin de connexion de session  fr témoin de session  fr témoin temporaire  fr témoin volatil  
242 tecnologia ca galeta de tercers terme pral.n f es cookie de tercera parte  es cookie de terceros  en third-party cookie  fr cookie de tiers  fr cookie tiers  
243 tecnologia ca galeta pròpia terme pral.n f es cookie de origen  es cookie de primera mano  es cookie propia  en first-party cookie  fr cookie d'origine  
244 mitjans tècnics de seguretat ca generador de claus terme pral.n m es generador de claves  es keygen  en key generator  en key maker  en keygen  en serial generator  en serialgen  fr générateur de clé  
245 mitjans tècnics de seguretat ca gestor de contrasenyes terme pral.n m es administrador de contraseñas  es gestor de contraseñas  en password manager  en password vault  fr gestionnaire de mots de passe  
246 tecnologia ca sistema global de navegació per satèl·lit terme pral.n m ca sistema de posicionament global sin. compl.n m ca GNSS siglan m es sistema de posicionamiento global  es sistema global de navegación por satélite  es GNSS  en global navigation satellite system  en global positioning system  en GNSS  
247 mitjans tècnics de seguretat ca governança, gestió de riscos i compliment normatiu terme pral.n f ca GRC siglan es gobernanza, gestión de riesgos y cumplimiento  es GRC  en governance, risk and compliance  en management, risk and compliance  en GRC  fr gouvernance, gestion des risques et conformité  fr GRC  
248 comportaments socials ca hackató terme pral.n f ca marató de hackers [hacker: en] terme pral.n f es hackathon  es hackatón  en codefest  en hack day  en hackathon  en hackfest  
249 comportaments socials ca hacker [en] terme pral.n m, f es experto informático | experta informática  es hacker  en computer hacker  en hacker  en white hat hacker  fr bidouilleur | bidouilleuse  fr fouineur | fouineuse  fr mordu de l'informatique | mordue de l'informatique  
250 comportaments socials ca hacker ètic | hacker ètica [hacker: en] terme pral.n m, f ca hacker de barret blanc [hacker: en] sin. compl.n m, f es hacker de sombrero blanco  es hacker ético | hacker ética  en ethical hacker  en samurai hacker  en white hat  en white hat hacker  fr hacker au chapeau blanc  fr hacker éthique  fr pirate éthique  fr white hat  
251 comportaments socials ca hacker de barret blau [hacker: en] terme pral.n m, f es hacker de sombrero azul  en blue hat hacker  fr blue hat  fr chapeau bleu  
252 comportaments socials ca hacker de barret gris [hacker: en] terme pral.n m, f es hacker de sombrero gris  en grey hat hacker  fr chapeau gris  fr grey hat  
253 comportaments socials ca hacking [en] terme pral.n m es hackeo  en computer intrusion  en hacking  en malicious hacking  fr intrusion informatique  
254 comportaments socials ca hacking ètic [hacking: en] terme pral.n m ca hacking de barret blanc [hacking: en] sin. compl.n m es hacking de sombrero blanco  es hacking ético  es piratería informática ética  en ethical hacking  en white hacking  en white hat hacking  fr hacking éthique  fr piratage contrôlé  fr piratage éthique  fr piratage identifié  fr piratage ordonné  fr piratage prescrit  
255 comportaments socials ca hacktivisme terme pral.n m es hacktivismo  en hacker activism  en hacktivism  en hactivism  fr cyberactivisme  
256 comportaments socials ca hipertrucatge terme pral.n m es deep fake  es falsedad profunda  en deepfake  fr deep fake  fr hypertrucage  fr trucage vidéo élaboré  fr trucage vidéo ultra-réaliste  
257 comportaments socials ca hipotrucatge terme pral.n m es cheapfake  es shallowfake  en cheap fake  en cheapfake  en shallow fake  en shallowfake  fr cheapfake  fr shallowfake  
258 tecnologia ca HTML terme pral.n m es HTML  en HTML  fr HTML  
259 tecnologia ca protocol de transferència d'hipertext terme pral.n m ca HTTP siglan m es protocolo de transferencia de hipertexto  es HTTP  en hypertext transfer protocol  en HTTP  fr protocole de transfert hypertexte  fr HTTP  
260 mitjans tècnics de seguretat ca HTTPS terme pral.n m es HTTPS  en HTTPS  fr HTTPS  
261 tecnologia ca protocol d'internet de missatges de control terme pral.n m ca protocol ICMP sin. compl.n m ca ICMP siglan m es protocolo de mensajes de control de internet  es protocolo ICMP  es ICMP  en ICMP protocol  en Internet Control Message Protocol  en ICMP  fr protocole de message de contrôle Internet  fr protocole ICMP  fr ICMP  
262 tecnologia ca internet de les coses terme pral.n m/f ca IdC siglan m/f es internet de las cosas  es IdC  en Internet of things  en IoT  fr Internet des objets  fr IdO  
263 comportaments socials ca identitat digital terme pral.n f es identidad digital  es identidad en Internet  en digital identity  en Internet identity  en online identity  fr cyberidentité  fr identité numérique  
264 atacs ca identitat sintètica terme pral.n f es identidad sintética  en synthetic identity  fr identité synthétique  
265 mitjans tècnics de seguretat ca sistema de detecció d'intrusos terme pral.n m ca IDS siglan m es sistema de detección de intrusos  es IDS  en intrusion detection system  en IDS  fr système de détection d'intrusion  fr IDS  fr SDI  
266 tecnologia ca incidència terme pral.n f es incidente  en incident  fr incident  
267 mitjans tècnics de seguretat ca indicador de compromís terme pral.n m ca IoC siglan m es indicador de compromiso  es IoC  en indicator of compromise  en IoC  fr indicateur de compromission  fr IoC  
268 mitjans tècnics de seguretat ca informació d'identificació personal terme pral.n f es información de identificación personal  en personally identifiable information  en private identifiable information  en PII  fr renseignements permettant d'identifier une personne  
269 comportaments socials ca informació errònia terme pral.n f es información errónea  en misinformation  fr mésinformation  
270 comportaments socials ca informació maliciosa terme pral.n f es información maliciosa  en mal-information  en malinformation  fr information malveillante  
271 tecnologia ca informàtica al núvol terme pral.n f es cloud computing  es computación en la nube  es computación en nube  en cloud computing  fr informatique dans les nuages  fr informatique en nuage  
272 atacs ca injecció d'anuncis terme pral.n f es inyección de anuncios  es inyección publicitaria  en ad injection  fr injection de publicités  fr injection publicitaire  
273 atacs ca injecció indirecta de scripts terme pral.n f ca XSS siglan m es ataque XSS  es ejecución de comandos en sitios cruzados  en cross site scripting  en XSS  fr injection de code indirecte  fr injection de code indirecte à distance  fr XSS  
274 atacs ca inserció d'anuncis píxel terme pral.n f es relleno de píxeles  en impression stuffing  en pixel stuffing  fr pixel stuffing  
275 atributs de seguretat ca integritat terme pral.n f es integridad  en integrity  fr intégrité  
276 mitjans tècnics de seguretat ca intel·ligència contra amenaces terme pral.n f es inteligencia de ciberamenazas  es inteligencia sobre amenazas  en cyber threat intelligence  en thread intelligence  en CTI  fr renseignement sur les cybermenaces  fr renseignement sur les menaces  
277 mitjans tècnics de seguretat ca intel·ligència de fonts obertes terme pral.n f ca OSINT siglan f es información procedente de dominio público  es inteligencia de fuentes abiertas  es inteligencia procedente de fuentes de dominio público  es OSINT  en open-source intelligence  en OSINT  fr renseignement de sources ouvertes  fr OSINT  fr RSO  
278 atacs ca interferència de GNSS terme pral.n f es interferencia de GNSS  en GNSS jamming  fr brouillage GNSS  
279 tecnologia ca intranet terme pral.n f es intranet  en intranet  fr intranet  
280 atacs ca intrusió per Bluetooth terme pral.n f es bluesnarfing  en bluesnarfing  fr bluesnarfing  
281 comportaments socials ca inundació terme pral.n f es inundación  en spamming  fr arrosage  fr inondation  fr multipostage abusif  fr pollupostage  
282 mitjans tècnics de seguretat ca sistema de prevenció d'intrusos terme pral.n m ca IPS siglan m es sistema de prevención de intrusos  es IPS  en intrusion prevention system  en IPS  fr système de prévention d'intrusion  fr IPS  
283 tecnologia ca xarxa d'àrea local terme pral.n f ca LAN siglan f es red de área local  es LAN  en local area network  en LAN  fr réseau local  fr réseau local d'entreprise  fr RLE  
284 tecnologia ca LDAP terme pral.n m es LDAP  en LDAP  fr LDAP  
285 atacs ca lladre d'informació terme pral.n m es ladrón de información  en infostealer  en stealer  fr voleur d'information  
286 criptomonedes ca llibre de registres distribuïts terme pral.n m ca llibre major terme pral.n m es libro de registros distribuidos  es libro mayor  en distributed ledger  en ledger  fr grand livre de comptes  fr grand livre distribué  
287 mitjans tècnics de seguretat ca llista de certificats revocats terme pral.n f ca llista de revocació de certificats terme pral.n f es lista de certificados revocados  es lista de revocación de certificados  en certificate revocation list  en CRL  fr liste de révocation de certificat  fr liste de révocation de certificats  fr liste de révocation des certificats  fr liste des certificats révoqués  fr LCR  
288 mitjans tècnics de seguretat ca llista de control d'accés terme pral.n f es lista de control de acceso  en access control list  en ACL  fr liste de contrôle d'accès  
289 atacs ca manipulació de galetes terme pral.n f es envenenamiento de cookies  es manipulación de cookies  en cookie manipulation  en cookie poisoning  fr manipulation de témoins  
290 atacs ca manipulació de paràmetres web terme pral.n f es manipulación de parámetros web  en web parameter tampering  
291 mitjans tècnics de seguretat ca marca d'aigua terme pral.n f es marca de agua  en watermark  
292 tecnologia ca memòria cau terme pral.n f es antememoria  es memoria caché  en cache memory  en cache storage  fr antémémoire  fr mémoire cache  
293 tecnologia ca memòria d'accés aleatori terme pral.n f ca memòria viva sin. compl.n f ca RAM siglan f es memoria de acceso aleatorio  es memoria viva  es RAM  en random access memory  en RAM  fr mémoire à accès sélectif  fr mémoire vive  fr MEV  
294 tecnologia ca metadada terme pral.n f es metadato  en metadata  fr métadonnée  
295 criptomonedes ca minador terme pral.n m es minador  es minadora  es minero  en cryptocurrency miner  en cryptominer  en miner  fr mineur  fr mineur de cryptomonnaie  
296 criptomonedes ca minar terme pral.v tr es minar  en mine, to  fr miner  
297 criptomonedes ca minatge terme pral.n m ca minat sin. compl.n m es minado  es minaje  en mining  fr minage  
298 criptomonedes ca miner | minera terme pral.n m, f es minero | minera  en cryptocurrency miner  en cryptominer  en miner  fr mineur | mineuse  fr mineur de cryptomonnaie | mineuse de cryptomonnaie  
299 mitjans tècnics de seguretat ca mineria terme pral.n f es minería  en mining  fr minage  
300 atacs ca missatge bomba terme pral.n m es mensaje bomba  en text bomb  fr bombe de texte  
301 criptomonedes ca moneda digital terme pral.n f ca moneda virtual sin. compl.n f es moneda digital  es moneda virtual  en digital currency  en virtual currency  fr cybermonnaie  fr monnaie virtuelle  
302 criptomonedes ca moneder de dades terme pral.n m es monedero de datos  en data wallet  fr portefeuille de données  
303 criptomonedes ca monero terme pral.n m es monero  en monero  fr monero  
304 atributs de seguretat ca no-repudi terme pral.n m es no repudio  en non-repudiation  en nonrepudiation  fr non-répudiation  
305 mitjans tècnics de seguretat ca nom d'usuari terme pral.n m es nombre de usuario  en user name  fr nom d'usager  fr nom d'utilisateur  
306 comportaments socials ca notícia falsa terme pral.n f es noticia engañosa  es noticia falsa  es noticia falseada  en fake news  en false news  fr fausse nouvelle  fr information bidon  fr information fallacieuse  fr infox  fr nouvelle bidon  
307 tecnologia ca nucli terme pral.n m es núcleo  en kernel  fr noyau  
308 criptomonedes ca oferta inicial de moneda terme pral.n f ca OIM siglan f es oferta inicial de moneda  es OIM  en initial coin offering  en ICO  fr offre initiale de jetons  fr offre initiale de pièces de monnaie  fr OIJ  
309 tecnologia ca ordinador zombi terme pral.n m es ordenador zombi  es zombi  es zombie  en zombie  en zombie computer  fr ordinateur zombie  fr zombie  
310 tecnologia ca plataforma per a preferències de privacitat terme pral.n f ca P3P siglan f es plataforma para las preferencias de privacidad  es P3P  en platform privacy preferences  en P3P  fr plateforme de préférences relatives à la protection de la vie privée  fr P3P  
311 atacs ca rootkit terme pral.n m ca paquet d'intrusió sin. compl.n m es encubridor  es rootkit  en root kit  en rootkit  fr dissimulateur d'activité  fr outils de dissimulation d'activité  fr programmes malveillants furtifs  fr rootkit  fr trousse administrateur pirate  
312 tecnologia ca passarel·la terme pral.n f es pasarela  en gateway  fr passarelle  
313 atacs ca patró fosc terme pral.n m es patrón oscuro  en dark design pattern  en dark pattern  fr dark pattern  fr piège à utilisateurs  
314 mitjans tècnics de seguretat ca pla de continuïtat de negoci terme pral.n m ca PCN siglan m es plan de continuidad de negocio  es PCN  en business continuity plan  en continuity of operations plan  en BCP  en COOP  fr plan de continuité des activités  fr plan de continuité des opérations  fr PCA  fr PCO  
315 mitjans tècnics de seguretat ca pla director de seguretat terme pral.n m ca PDS siglan m es plan director de seguridad  es PDS  en security master plan  en SMP  fr plan directeur de sécurité  fr PDS  
316 tecnologia ca pedaç terme pral.n m es parche  en patch  fr programme correctif  fr rustine  
317 criptomonedes ca peix petit terme pral.n m es pececillo  es pez  en fish  en minnow  
318 tecnologia ca portable terme pral.adj ca per a vestir sin. compl.adj ca vestible sin. compl.adj es de vestir  en wearable  fr vestimentaire  
319 atacs ca pèrdua de dades terme pral.n f es pérdida de datos  en data loss  en loss of data  fr perte de données  
320 atacs ca perfil complet terme pral.n m es fullz  en fullz  fr fullz  
321 comportaments socials ca pesca terme pral.n f es phishing  es suplantación de identidad  en phishing  fr appâtage  fr hameçonnage  fr phishing  
322 comportaments socials ca pesca a les xarxes socials terme pral.n f es phishing de redes sociales  es phishing en redes sociales  es phishing social  en angler phishing  en social media phishing  en social network phishing  en social phishing  fr phishing des réseaux sociaux  
323 atacs ca pesca d'escombraries terme pral.n f es buceo de contenedores  es buceo en la basura  en dumpster diving  en trashing  fr fouille de poubelles  
324 comportaments socials ca pesca dirigida terme pral.n f es spear phishing  en spear phishing  en spear-phishing  fr hameçonnage ciblé  fr harponnage  
325 atacs ca pesca grossa terme pral.n f es caza de ballenas  en whaling  en whaling attack  en whaling phishing  fr chasse à la baleine  fr harponnage de cadre supérieur  fr pêche à la baleine  
326 comportaments socials ca pesca per correu electrònic terme pral.n f es phishing  es phishing por correo electrónico  en e-mail phishing  en email phishing  en phishing  fr hameçonnage  fr hameçonnage par courriel  
327 comportaments socials ca pesca per SMS terme pral.n f es phishing por SMS  en smishing  en SMiShing  en SMS phishing  fr hameçonnage par message texte  fr hameçonnage par SMS  fr hameçonnage par texto  
328 comportaments socials ca pesca per veu terme pral.n f es vishing  en phone phishing  en telephone-based phishing  en vishing  en voice phishing  en voice-based phishing  en VoIP phishing  en VoIP-based phishing  fr hameçonnage par téléphone  fr hameçonnage téléphonique  fr hameçonnage vocal  
329 comportaments socials ca pescaire terme pral.n m, f es phisher  en phisher  fr hameçonneur | hameçonneuse  
330 tecnologia ca petició de fitxer terme pral.n f es petición de archivo  es petición de fichero  en hit  fr appel de fichier  
331 comportaments socials ca petjada digital terme pral.n f es huella digital  en digital footprint  fr trace numérique  
332 mitjans tècnics de seguretat ca PGP terme pral.n m es PGP  en PGP  fr PGP  
333 comportaments socials ca pirata terme pral.n m, f es pirata  es pirata informático | pirata informática  en black hat hacker  en cracker  fr braqueur informatique | braqueuse informatique  fr pirate  fr pirate informatique  
334 comportaments socials ca pirata aficionat | pirata aficionada terme pral.n m, f es script kiddie  en script kiddie  fr pirate adolescent | pirate adolescente  
335 comportaments socials ca pirata telefònic | pirata telefònica terme pral.n m, f es fonopirata  es pirata telefónico | pirata telefónica  en phone phreak  en phreaker  fr pirate téléphonique  
336 atacs ca pirateig de programari terme pral.n m es cracking  es pirateo de software  es pirateo informático  en breaking  en code breaking  en code cracking  en cracking  en software cracking  fr cassage  fr cassage de code  fr craquage  fr craquage de code  fr déplombage  
337 comportaments socials ca pirateria terme pral.n f es piratería  en piracy  fr piratage  
338 mitjans tècnics de seguretat ca PKI terme pral.n f es PKI  en PKI  fr PKI  
339 mitjans tècnics de seguretat ca pla de recuperació de desastres terme pral.n m ca PRD siglan m es plan de recuperación de desastres  es PRD  en disaster recovery plan  en DRP  fr plan de reprise après catastrophe  fr plan de rétablissement après catastrophe  fr PRC  
340 criptomonedes ca plataforma de canvi de criptomonedes terme pral.n f es plataforma de cambio de criptomonedas  en cryptoexchange platform  fr plateforme d'échange de cryptomonnaies  
341 criptomonedes ca plataforma de canvi descentralitzada terme pral.n f es plataforma de cambio descentralizada  en decentralized exchange  en DEX  fr plateformes d'échange décentralisée  
342 tecnologia ca pont terme pral.n m es puente  en bridge  fr pont  
343 mitjans tècnics de seguretat ca porta del darrere terme pral.n f es puerta de captura  es puerta trasera  es trampa  en backdoor  en trapdoor  fr porte dérobée  fr porte dissimulée  fr trappe  
344 tecnologia ca portar el dispositiu propi terme pral.n m es traer el dispositivo propio  en bring your own device  en BYOD  fr apportez votre équipement personnel de communication  fr prenez vos appareils personnels  fr AVEC  fr PAP  
345 tecnologia ca portar el núvol propi terme pral.n m es traiga su propia nube  en bring your own cloud  en BYOC  fr utiliser votre propre nuage  
346 tecnologia ca portar l'encriptació pròpia terme pral.n m es traiga su propia encripción  es traiga su propio cifrado  en bring your own encryption  en BYOE  
347 tecnologia ca portar la identitat pròpia terme pral.n m es traiga su propia identidad  en bring your own identity  en BYOI  
348 comportaments socials ca pretèxting terme pral.n m es pretexting  en pretexting  en blagging  en bohoing  fr pretexting  
349 mitjans tècnics de seguretat ca privacitat terme pral.n f ca privadesa terme pral.n f es intimidad  es privacidad  en privacy  fr confidentialité  
350 mitjans tècnics de seguretat ca processament de dades personals terme pral.n m ca tractament de dades personals terme pral.n m es procesamiento de datos personales  es tratamiento de datos personales  en personal data processing  en processing of personal data  fr traitement de données à caractère personnel  
351 mitjans tècnics de seguretat ca programa de recompensa per errors terme pral.n m es programa de recompensa de errores  es programa de recompensa por errores  en bug bounty program  fr chasse aux bogues  fr prime aux bogues  fr programme de primes aux bogues  
352 mitjans tècnics de seguretat ca programari antiespia terme pral.n m es software antiespía  en antispyware  fr anti-logiciel espion  fr antiespiogiciel  
353 mitjans tècnics de seguretat ca programari antimaliciós terme pral.n m es anti-programa malicioso  es anti-software malicioso  es programa antimalicioso  es software antimalicioso  es software antimalicioso  en antimalware  fr anti-maliciel  fr anti-programme malveillant  
354 atacs ca programari d'alarma terme pral.n m es scareware  en scareware  fr alamiciel  fr scareware  
355 atacs ca programari d'assetjament terme pral.n m es software de acoso  en spouseware  en stalkerware  fr logiciel traqueur  
356 atacs ca programari de cerca de material pornogràfic terme pral.n m es pornware  en pornware  fr pornware  
357 atacs ca programari de por terme pral.n m es fearware  en fearware  fr fearware  
358 tecnologia ca programari de publicitat terme pral.n m es software de publicidad  en adware  fr logiciel publicitaire  fr publiciel  
359 atacs ca programari de risc terme pral.n m es software de riesgo  en riskware  fr riskware  
360 atacs ca programari de segrest terme pral.n m ca segrestador sin. compl.n m es criptovirus  es malware secuestrador  es ransomware  es secuestrador  en ransomware  fr cryptorançongiciel  fr logiciel de rançon  fr rançongiciel  
361 atacs ca programari delictiu terme pral.n m es crimeware  en crimeware  fr logiciel criminel  
362 atacs ca programari espia terme pral.n m es programa espía  es software espía  en spyware  fr espiogiciel  fr logiciel espion  
363 tecnologia ca programari inflat terme pral.n m es inflaware  es software inflado  en bloatware  en crapware  en fatware  fr boufficiel  fr inflagiciel  fr obésiciel  
364 atacs ca programari maliciós terme pral.n m es programa malicioso  es programa maligno  es software malicioso  en malicious code  en malicious software  en malware  fr antiprogramme  fr logiciel malveillant  fr maliciel  
365 atacs ca programari maliciós de Bash terme pral.n m es bashware  en bashware  fr bashware  
366 atacs ca programari maliciós metamòrfic terme pral.n m es malware metamórfico  en metamorphic malware  fr logiciel métamorphe  fr logiciel métamorphique  fr malware métamorphe  fr malware métamorphique  
367 atacs ca programari maliciós netejador terme pral.n m es limpiador  es limpiaparabrisas  es wiper  en wiper  fr logiciel malveillant d'essuie-glace  
368 atacs ca programari maliciós polimòrfic terme pral.n m es malware polimórfico  en polymorphic malware  fr logiciel malveillant polymorphe  fr logiciel polymorphique  fr malware polymorphe  fr malware polymorphique  
369 atacs ca programari maliciós sense fitxer terme pral.n m ca programari maliciós volàtil terme pral.n m es malware sin fichero  en fileless malware  fr maliciel sans fichier  
370 mitjans tècnics de seguretat ca protecció de dades terme pral.n f es protección de datos  es securización de datos  en data securement  en data securisation  fr sécurisation des données  
371 tecnologia ca protocol d'escriptori remot terme pral.n m ca RDP siglan m es protocolo de escritorio remoto  es RDP  en remote desktop protocol  en RDP  fr protocole de bureau à distance  fr RDP  
372 mitjans tècnics de seguretat ca protocol de control de transmissió terme pral.n m ca TCP siglan m es protocolo de control de transmisión  es TCP  en transmission control protocol  en TCP  fr protocole de contrôle de transmission  fr TCP  
373 mitjans tècnics de seguretat ca protocol de transacció segura terme pral.n m ca SET siglan m es transacción electrónica segura  es SET  en secure electronic transaction  en SET  fr protocole SET  fr SET  
374 tecnologia ca protocol UDP terme pral.n m ca UDP terme pral.n m es protocolo UDP  es UDP  en UDP  en UDP protocol  fr protocole UDP  fr UDP  
375 mitjans tècnics de seguretat ca prova de caixa blanca terme pral.n f es prueba de caja blanca  en white box testing  en white-box test  fr test boîte blanche  fr test de la boîte blanche  fr test en boîte blanche  
376 mitjans tècnics de seguretat ca prova de caixa grisa terme pral.n f es prueba de caja gris  en grey-box test  en grey-box testing  fr test boîte grise  fr test de la boîte grise  fr test en boîte grise  
377 mitjans tècnics de seguretat ca prova de caixa negra terme pral.n f es prueba de caja negra  en black box test  en black box testing  en black-box test  fr test boîte noire  fr test de la boîte noire  
378 mitjans tècnics de seguretat ca prova de concepte terme pral.n f es prueba de concepto  en PoC  en proof of concept  
379 mitjans tècnics de seguretat ca prova de participació terme pral.n f es prueba de participación  en proof of stake  en PoS  fr preuve d'enjeu  fr preuve de participation  
380 mitjans tècnics de seguretat ca prova de penetració terme pral.n f es ensayo de penetración  es prueba de penetración  en pen test  en penetration test  en penetration testing  fr essai de pénétration  fr test de pénétration  
381 mitjans tècnics de seguretat ca prova de treball terme pral.n f es prueba de trabajo  en proof of work  en POW  fr preuve de calcul  fr preuve de travail  
382 mitjans tècnics de seguretat ca proveïdor de serveis de seguretat gestionats terme pral.n m es proveedor de servicios de seguridad gestionados  en managed security service provider  en MSSP  fr fournisseur de services de sécurité managés  
383 mitjans tècnics de seguretat ca pseudonimització terme pral.n f es seudonimización  en pseudonymisation  en pseudonymization  fr pseudonymisation  
384 atacs ca raspador de RAM terme pral.n f es raspador de RAM  en memory-scraping malware  en RAM scraper  en RAM scraping malware  fr racleur de RAM  
385 atacs ca raspat d'informació terme pral.n m es raspado de información  en scraping  en web data extraction  en web harvesting  en web scraping  fr moissonnage  fr moissonnage du web  
386 mitjans tècnics de seguretat ca rastreig terme pral.n m es rastreo  en crawling  en spidering  en Web crawling  fr exploration  
387 mitjans tècnics de seguretat ca rastrejar terme pral.v tr es rastrear  en crawl, to  fr analyser  fr collecter  
388 atacs ca troià d'accés remot terme pral.n m ca RAT siglan m es troyano de acceso remoto  es RAT  en remote access trojan  en RAT  fr cheval de Troie d'accès à distance  fr RAT  
389 atributs de seguretat ca rendició de comptes terme pral.n f es rendición de cuentas  es responsabilidad proactiva  en accountability  fr reddition de comptes  
390 mitjans tècnics de seguretat ca rèplica digital terme pral.n f es gemelo digital  es réplica digital  en digital twin  fr double numérique  fr jumeau numérique  fr réplique numérique  
391 tecnologia ca reproducció en continu terme pral.n f ca reproducció en línia sin. compl.n f es emisión en continuo  es emisión en línea  es reproducción en continuo  es reproducción en línea  en multimedia streaming  en streaming  fr diffusion continue  fr diffusion en continu  fr diffusion en flux  fr diffusion en ligne  
392 atributs de seguretat ca resiliència terme pral.n f es resiliencia  en cyber resilience  en resilience  en resiliency  fr résilience  
393 mitjans tècnics de seguretat ca responsable del tractament de dades terme pral.n m, f es responsable del tratamiento de datos  en data protection officer  en DPO  fr responsable du traitement des données  
394 mitjans tècnics de seguretat ca revocació d'un certificat terme pral.n f es revocación de un certificado  en revocation of a certificate  fr révocation d'un certificat  
395 atacs ca robatori d'identitat terme pral.n m es robo de identidad  en identity-theft  fr vol d'identité  
396 atacs ca robatori de dades terme pral.n m es hurto de datos  es robo de datos  en data theft  fr vol de données  
397 atacs ca robot de correu brossa terme pral.n m es robot de spam  es robot spam  es spambot  en spam bot  en spam robot  en spambot  fr robot polluposteur  fr robot pourrielleur  
398 atacs ca sabotatge terme pral.n m es sabotaje  en cybersabotage  en sabotage  fr sabotage  
399 tecnologia ca sistema de control industrial terme pral.n m ca SCI siglan m es sistema de control industrial  es SCI  en industrial control system  en ICS  fr système de contrôle industriel  fr SCI  
400 tecnologia ca script terme pral.n m es script  es secuencia de comandos  en script  fr script  
401 mitjans tècnics de seguretat ca segell de certificació terme pral.n m es etiqueta de certificación  es sello de certificación  en certification label  en certification seal  fr sceau de certification  
402 mitjans tècnics de seguretat ca segell de temps terme pral.n m es sello de tiempo  en time stamp  en timestamp  fr estampille temporelle  
403 atacs ca segrest terme pral.n m es secuestro  en hijacking  fr détournement  
404 atacs ca segrest de DNS terme pral.n m es secuestro DNS  en DNS hijacking  fr détournement de DNS  
405 comportaments socials ca seguda virtual terme pral.n f es sentada virtual  en virtual blockade  en virtual sit-in  fr sit-in virtuel  
406 mitjans tècnics de seguretat ca seguretat de la informació terme pral.n f es seguridad de la información  en information security  en INFOSEC  fr sécurité de l'information  fr INFOSEC  
407 mitjans tècnics de seguretat ca seguretat perimetral terme pral.n f es seguridad perimetral  en perimeter security  fr sécurité du perimètre  fr sécurité périmétrique  
408 tecnologia ca sense fil terme pral.adj es inalámbrico -ca  es sin hilos  en cordless  en wireless  fr sans fil  
409 atacs ca servei d'accés terme pral.n m es acceso como servicio  en access as a service  en AaaS  
410 atacs ca servei d'atacs DDoS terme pral.n m es booter  en booter  en booter service  fr booter  
411 atacs ca servei d'explotador terme pral.n m es exploit como servicio  en exploit as a service  en EaaS  
412 comportaments socials ca servei de ciberdelinqüència terme pral.n m es servicio de ciberdelincuencia  en crime as a service  en cybercrime as a service  en CaaS  fr délit comme service  
413 atacs ca servei de programari de segrest terme pral.n m es ransomware como servicio  en ransomware as a service  en RaaS  
414 atacs ca servei de programari maliciós terme pral.n m es servicio de malware  en malware as a service  en MaaS  fr malware en tant que service  
415 mitjans tècnics de seguretat ca servidor AAA terme pral.n m es servidor AAA  en AAA server  fr serveur AAA  
416 tecnologia ca servidor de comandament i control terme pral.n m es servidor de comando y control  es servidor de mando y control  en C&C server  en command and control server  en C2  fr serveur C&C  fr serveur de commandement et de contrôle  
417 mitjans tècnics de seguretat ca servidor intermediari terme pral.n m es servidor intermedio  es servidor proxy  en proxy  fr serveur mandataire  fr serveur proxy  
418 comportaments socials ca sèxting terme pral.n m es sexting  en sex messaging  en sex text messaging  en sex texting  en sext messaging  en sexting  fr sextage  fr sexting  fr textopornographie  
419 mitjans tècnics de seguretat ca sistema de gestió d'incidències i informació de seguretat terme pral.n m ca SIEM siglan m es sistema de gestión de eventos e información de seguridad  es SIEM  en security information and event management  en SIEM  
420 mitjans tècnics de seguretat ca signatura cega terme pral.n f es firma ciega  en blind signature  fr signature confidentielle  
421 mitjans tècnics de seguretat ca signatura de virus terme pral.n f es firma de virus  en virus signature  fr signature de virus  fr signature virale  
422 mitjans tècnics de seguretat ca signatura electrònica terme pral.n f ca signatura digital sin. compl.n f es firma digital  es firma electrónica  en e-signature  en electronic signature  fr signature électronique  
423 mitjans tècnics de seguretat ca signatura electrònica avançada terme pral.n f es firma electrónica avanzada  en advanced electronic signature  fr signature électronique renforcée  
424 mitjans tècnics de seguretat ca signatura electrònica reconeguda terme pral.n f es firma electrónica reconocida  en recognized electronic signature  fr signature électronique reconnue  
425 mitjans tècnics de seguretat ca sistema d'encriptació terme pral.n m es sistema de cifrado  es sistema de encriptación  en ciphersystem  en cryptographic system  en cryptosystem  fr système cryptographique  fr système de chiffrement  
426 atacs ca sistema de Ponzi terme pral.n m es esquema Ponzi  es sistema de Ponzi  en Ponzi scheme  fr combine à la Ponzi  
427 tecnologia ca sistema distribuït terme pral.n m es sistema distribuido  en distributed system  fr système reparti  
428 mitjans tècnics de seguretat ca SSL terme pral.n m es SSL  en SSL  fr SSL  
429 atacs ca superposició d'interfícies terme pral.n f es ataque de superposición  es overlay  en overlay  en overlay attack  fr attaque de superposition  fr attaque par superposition  fr overlay  
430 atacs ca suplantació terme pral.n f es suplantación  en spoofing  fr incitation à la faute  fr mystification  fr usurpation  
431 atacs ca suplantació d'IP terme pral.n f es suplantación de IP  es usurpación de IP  en IP spoofing  fr mystification IP  fr usurpation d'IP  
432 atacs ca suplantació de domini terme pral.n f es suplantación de dominio  en domain spoofing  fr usurpation de domaine  fr usurpation de nom de domaine  
433 atacs ca suplantació de GNSS terme pral.n f es suplantación GNSS  en GNSS spoofing  fr mystification GNSS  fr usurpation GNSS  
434 atacs ca suplantació de GPS terme pral.n f es suplantación de GPS  es suplantación de identidad GPS  es suplantación GPS  en GPS spoofing  fr usurpation GPS  
435 mitjans tècnics de seguretat ca tallafoc terme pral.n m es cortafuego  en firewall  fr coupe-feu  fr garde-barrière  
436 mitjans tècnics de seguretat ca tallafoc humà terme pral.n m es cortafuegos humano  en human firewall  fr pare-feu humain  
437 mitjans tècnics de seguretat ca targeta d'identificació d'abonat terme pral.n f ca targeta SIM sin. compl.n f es tarjeta de identificación de abonado  es tarjeta SIM  en SIM card  en subscriber identification module card  fr carte d'identification de l'abonné  fr carte SIM  
438 tecnologia ca targeta sense contacte terme pral.n f es tarjeta sin contacto  en contactless card  en contactless smart card  fr carte sans contact  
439 tecnologia ca targeta SIM electrònica terme pral.n f es tarjeta eSIM  es tarjeta SIM electrónica  en eSIM card  fr carte eSIM  fr carte SIM virtuelle  
440 atacs ca TIC a l'ombra terme pral.n f ca tecnologia a l'ombra sin. compl.n f es tecnología en la sombra  es TI oculta  es TIC en la sombra  en shadow information technology  en shadow IT  fr technologie de l'information dans l'ombre  fr TI dans l'ombre  
441 mitjans tècnics de seguretat ca tercer de confiança terme pral.n f es tercero de confianza  en trusted third party  en TTP  fr tiers de confiance  
442 tecnologia ca terminal punt de venda terme pral.n m ca TPV siglan m es terminal punto de venta  es TPV  en point-of-sale terminal  en POS terminal  fr terminal de paiement dans les points de vente  fr terminal de point de vente  fr TPV  
443 mitjans tècnics de seguretat ca test difús terme pral.n m es fuzzing  en fuzz testing  en fuzzing  fr test à données aléatoires  
444 mitjans tècnics de seguretat ca testimoni d'autenticació terme pral.n m es token de autenticación  es token de seguridad  en authentication token  en security token  fr jeton d'authentification  fr jeton de sécurité  
445 mitjans tècnics de seguretat ca testimoni físic terme pral.n m es token de hardware  en hard token  en hardware token  fr jeton matériel  
446 mitjans tècnics de seguretat ca testimoni lògic terme pral.n m es token de software  en soft token  en software token  fr jeton logiciel  
447 atributs de seguretat ca traçabilitat terme pral.n f es trazabilidad  en lineage  en traceability  fr traçabilité  
448 mitjans tècnics de seguretat ca transferència inconscient terme pral.n f es transferencia inconsciente  es transferencia trascordada  en oblivious transfer  fr transfert inconscient  
449 atacs ca troià de goteig terme pral.n m es troyano cuentagotas  es troyano del tipo dropper  en dropper  en trojan dropper  fr dropper  fr programme seringue  fr trojan dropper  fr virus compte-gouttes  
450 atacs ca USB maliciós terme pral.n m es USB malicioso  en bad beetle USB  en badUSB  fr USB malveillant  
451 mitjans tècnics de seguretat ca usuari autoritzat | usuària autoritzada terme pral.n m, f es usuario autorizado | usuaria autorizada  en authorized user  fr utilisateur autorisé | utilisatrice autorisée  
452 mitjans tècnics de seguretat ca validació de les dades terme pral.n f es validación de los datos  en data validation  fr validation des données  
453 atacs ca variant de programari maliciós terme pral.n f es variante de malware  en malware variant  fr variante de logiciel malveillant  
454 atacs ca vector d'atac terme pral.n m es vector de ataque  en attack vector  fr vecteur d'attaque  
455 mitjans tècnics de seguretat ca verificació terme pral.n f es verificación  en verification  fr vérification  
456 mitjans tècnics de seguretat ca verificació en dos passos terme pral.n f es verificación en dos pasos  en two-step verification  en 2SV  fr vérification en deux étapes  
457 mitjans tècnics de seguretat ca verificar terme pral.v tr es verificar  en verify, to  fr vérifier  
458 comportaments socials ca vídeo hipertrucat terme pral.n m es deep fake  en deepfake video  fr vidéo hypertruquée  fr vidéotox  
459 comportaments socials ca vídeo hipotrucat terme pral.n m es cheapfake video  es shallowfake video  en cheapfake video  en shallowfake video  fr vidéo cheapfake  fr vidéo shallowfake  
460 atacs ca violació de la seguretat terme pral.n f es violación de la seguridad  en security breach  en security violation  fr atteinte à la sécurité  fr violation de la sécurité  
461 atacs ca violació de les dades terme pral.n f es violación de los datos  en data breach  en electronic data breach  fr brèche de données  fr infraction aux données personnelles  fr violation de données  
462 atacs ca virus terme pral.n m es virus  en virus  fr virus  
463 tecnologia ca VoIP terme pral.n f es VoIP  en VoIP  fr VoIP  
464 atributs de seguretat ca vulnerabilitat terme pral.n f es vulnerabilidad  en vulnerability  fr vulnerabilité  
465 tecnologia ca xarxa d'àrea estesa terme pral.n f ca WAN siglan f es red de área extensa  es WAN  en wide area network  en WAN  fr réseau étendu  fr réseau grande distance  fr WAN  
466 tecnologia ca web fosc terme pral.n m es web oscura  en dark web  fr dark web  
467 tecnologia ca web profund terme pral.n m es web profunda  en deep web  fr web profond  
468 tecnologia ca web visible terme pral.n m es web visible  en surface web  fr web de surface  fr web indexable  fr web surfacique  fr web visible  
469 mitjans tècnics de seguretat ca WEP terme pral.n m es WEP  en WEP  fr WEP  
470 tecnologia ca Wi-Fi terme pral.n f es Wi-Fi  en Wi-Fi  fr Wi-Fi  
471 mitjans tècnics de seguretat ca xarxa d'esquers terme pral.n f es honeynet  es red trampa  en honey net  en honeynet  fr réseau Honeynet  fr réseau leurre  
472 tecnologia ca xarxa de zombis terme pral.n f es botnet  es red zombi  en botnet  en robot network  en zombie army  en zombie network  en zombienet  fr botnet  fr réseau d'ordinateurs zombie  fr réseau de zombies  fr réseau zombie  
473 mitjans tècnics de seguretat ca xarxa privada virtual terme pral.n f ca XPV siglan f es red privada virtual  es VPN  en virtual private network  en VPN  fr réseau privé virtuel  fr RPV  fr VPN