Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 dones ca absència del mercat laboral terme pral.n f es ausencia del mercado laboral  fr absence du marché du travail  en absence from the labour market  
2 dones ca assetjament psicològic a la feina terme pral.n m es acoso moral en el trabajo  es acoso psicológico en el trabajo  fr harcèlement moral au travail  en workplace mobbing  
3 dones ca assetjament sexual a la feina terme pral.n m es acoso sexual en el trabajo  fr harcèlement sexuel au travail  en workplace sexual harassment  
4 dones ca barrera invisible terme pral.n f es barrera invisible  fr barrière invisible  en invisible barrier  
5 dones ca biaix de gènere terme pral.n m es sesgo de género  fr biais de genre  en gender bias  
6 dones ca bones pràctiques terme pral.n f pl es buenas prácticas  fr bonne practique  en best practice  
7 dones ca bretxa de gènere terme pral.n f es brecha de género  fr écart entre les genres  en gender gap  
8 dones ca bretxa salarial de gènere terme pral.n f ca bretxa salarial entre homes i dones terme pral.n f es brecha salarial de género  es brecha salarial entre hombres y mujeres  es diferencia salarial entre hombres y mujeres  fr écart de salaires entre hommes et femmes  en gender pay gap  
9 dones ca compte satèl·lit del treball no remunerat terme pral.n m es cuenta satélite del trabajo no remunerado  fr compte satellite de la production des ménages  en satellite account for unpaid activities  
10 dones ca discriminació per raó de gènere terme pral.n f es discriminación por razón de género  fr discrimination fondée sur le genre  en discrimination based on gender  
11 dones ca doble jornada terme pral.n f ca doble presència sin. compl.n f es doble jornada  es doble presencia  fr double journée  en double burden  en double shift  
12 dones ca equitat de gènere terme pral.n f es equidad de género  fr equité de genre  en gender equity  
13 dones ca espai domèstic terme pral.n m es espacio doméstico  fr espace domestique  en domestic space  
14 dones ca espai personal terme pral.n m es espacio personal  fr temps personnel  en personal space  
15 dones ca espai privat terme pral.n m es espacio privado  fr espace privé  en private space  
16 dones ca espai públic terme pral.n m es espacio público  fr espace publique  en public space  
17 dones ca estereotip de gènere terme pral.n m es estereotipo de género  fr stéréotype de genre  en gender stereotype  
18 dones ca feminització de la pobresa terme pral.n f es feminización de la pobreza  fr féminisation de la pauvreté  en feminization of poverty  
19 dones ca fuga de talent femení terme pral.n f es fuga de talento femenino  fr tuyau percé  en leaking pipe  en leaky pipeline  
20 dones ca igualtat d'oportunitats terme pral.n f es igualdad de oportunidades  fr égalité des chances  en equal opportunity  en equality of opportunities  
21 dones ca igualtat de dret terme pral.n f ca igualtat formal sin. compl.n f es igualdad de derecho  es igualdad formal  fr égalité de droit  fr égalité formelle  en formal equality  en legal equality  
22 dones ca igualtat de fet terme pral.n f ca igualtat real sin. compl.n f es igualdad de hecho  es igualdad real  fr égalité de fait  fr égalité réelle  en real equality  
23 dones ca impacte de gènere terme pral.n m es impacto de género  fr impact du genre  fr impact genre  en gender impact  
24 dones ca indicador d'igualtat de gènere terme pral.n m es indicador de igualdad de género  fr indice d'égalité de genre  en gender equality indicator  
25 dones ca mesura d'igualtat a l'empresa terme pral.n f es medida de igualdad en la empresa  en measure of gender equality in the workplace  
26 dones ca permís de lactància terme pral.n m es permiso de lactancia  fr congé allaitement  fr congé d'allaitement  en breastfeeding leave  
27 dones ca permís de maternitat terme pral.n m es permiso de maternidad  fr congé de maternité  fr congé maternité  en maternity leave  
28 dones ca permís de paternitat terme pral.n m es permiso de paternidad  fr congé de paternité  fr congé paternité  en paternity leave  
29 dones ca pla d'igualtat a l'empresa terme pral.n m es plan de igualdad en la empresa  fr plan pour l'égalité professionnelle dans l'entreprise  en gender equality plan at the workplace  
30 dones ca política de conciliació terme pral.n f es política de conciliación  fr politique de conciliation travail-famille  en work-life balance policy  
31 dones ca política familiarment responsable terme pral.n f es política familiarmente responsable  fr politique familiale responsable  en family-friendly policy  
32 dones ca porta de vidre terme pral.n f es puerta de cristal  en glass door  
33 dones ca procés de selecció igualitari terme pral.n m es proceso de selección igualitario  fr processus de sélection équitable  en equitable selection process  
34 dones ca responsable sindical d'igualtat terme pral.n m, f es responsable sindical de igualdad  en trade union equality officer  
35 dones ca segregació de l'ocupació terme pral.n f ca segregació laboral terme pral.n f es segregación laboral  es segregación ocupacional  fr ségrégation professionnelle  en employment segregation  en job segregation  en occupational segregation  
36 dones ca sostre de vidre terme pral.n m es techo de cristal  fr plafond de verre  fr plafonnement voilé  en glass ceiling  de gläserne Decke  
37 dones ca terra enganxós terme pral.n m ca terra apegalós sin. compl.n m es suelo pegajoso  fr plancher collant  en sticky floor  
38 dones ca treball domèstic i de cura terme pral.n m ca treball reproductiu sin. compl.n m es trabajo doméstico y de cuidado  fr travail domestique et familial  en domestic and care work  en reproductive labor  en reproductive work  
39 dones ca treball no remunerat terme pral.n m es trabajo no remunerado  fr travail non rémunéré  en unpaid work  
40 dones ca treball remunerat terme pral.n m es trabajo remunerado  fr travail rémunéré  en paid work  
41 dones ca triple jornada terme pral.n f es triple jornada  fr triple journée  en third shift  en triple shift