Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 drets reals ca a precari terme pral.adj es a precario  
2 dret de successions ca abintestat terme pral.adv es ab intestato  
3 dret de successions ca judici d'abintestat terme pral.n m ca abintestat sin. compl.n m es abintestato  es juicio de abintestato  
4 dret de successions ca intestat -ada terme pral.adj ca abintestat -ada sin. compl.adj es intestado -da  
5 dret civil general ca absència terme pral.n f es ausencia  
6 dret civil general ca absència legal terme pral.n f es ausencia legal  
7 dret civil general ca absent terme pral.n m, f es ausente  
8 dret civil general ca abús de dret terme pral.n m es abuso de derecho  
9 dret de successions ca acceptació a benefici d'inventari terme pral.n f es aceptación a beneficio de inventario  
10 dret de successions ca acceptació d'herència terme pral.n f es aceptación de herencia  
11 dret de successions ca acceptació pura i simple terme pral.n f es aceptación pura y simple  
12 drets reals ca accessió terme pral.n f es accesión  
13 dret civil general ca acció terme pral.n f es acción  
14 drets reals ca acció confessòria terme pral.n f es acción confesoria  
15 dret civil general ca acció d'estat terme pral.n f es acción de estado  
16 dret civil d'obligacions i contractes ca acció de cessació terme pral.n f es acción de cesación  
17 drets reals ca acció de devastació terme pral.n f es acción de devastación  
18 dret de família ca acció de filiació terme pral.n f es acción de filiación  
19 dret de successions ca acció de petició d'herència terme pral.n f es acción de petición de herencia  
20 dret civil d'obligacions i contractes ca acció de reemborsament terme pral.n f es acción de reembolso  
21 dret civil d'obligacions i contractes ca acció de regrés terme pral.n f ca acció de repetició sin. compl.n f es acción de regreso  es acción de repetición  
22 drets reals ca acció declarativa de domini terme pral.n f es acción declarativa de dominio  
23 dret civil d'obligacions i contractes ca acció directa terme pral.n f es acción directa  
24 dret civil d'obligacions i contractes ca acció estimatòria terme pral.n f ca acció quanti minoris sin. compl.n f es acción estimatoria  es acción quanti minoris  
25 dret civil d'obligacions i contractes ca acció subrogatòria terme pral.n f ca acció indirecta sin. compl.n f es acción indirecta  es acción oblicua  es acción subrogatoria  
26 drets reals ca acció negatòria terme pral.n f es acción negatoria  
27 dret civil d'obligacions i contractes ca acció revocatòria terme pral.n f ca acció pauliana sin. compl.n f es acción pauliana  es acción revocatoria  
28 dret de successions ca acció per inoficiositat legitimària terme pral.n f es acción por inoficiosidad legitimaria  
29 drets reals ca acció possessòria terme pral.n f es acción posesoria  
30 dret civil d'obligacions i contractes ca acció redhibitòria terme pral.n f es acción redhibitoria  
31 drets reals ca acció reivindicatòria terme pral.n f es acción reivindicatoria  
32 dret civil d'obligacions i contractes ca acció rescissòria terme pral.n f es acción rescisoria  
33 drets reals ca acensar terme pral.v tr es acensar  es acensuar  
34 drets reals ca acensat -ada terme pral.adj es acensado -da  es acensuado -da  
35 dret de família ca acollidor | acollidora terme pral.n m, f es acogedor | acogedora  en fosterer  
36 dret de família ca acolliment de menors terme pral.n m es acogida de menores  es acogimiento de menores  
37 dret de família ca acolliment de persones grans terme pral.n m es acogida de personas mayores  es acogimiento de personas mayores  
38 dret de família ca acolliment preadoptiu terme pral.n m es acogida preadoptiva  es acogimiento preadoptivo  
39 dret de família ca acolliment simple terme pral.n m es acogida simple  es acogimiento simple  
40 dret de família ca acollit | acollida terme pral.n m, f es acogido | acogida  
41 dret civil general ca acord constitutiu terme pral.n m es acuerdo constitutivo  
42 dret de successions ca acreixement terme pral.n m es acrecencia  es acrecentamiento  es acrecimiento  
43 dret civil general ca acta terme pral.n f es acta  
44 dret civil general ca acte terme pral.n m es acto  
45 dret civil general ca acte d'administració terme pral.n m es acto de administración  
46 dret de successions ca acte d'última voluntat terme pral.n m es acto de última voluntad  
47 dret civil general ca acte de conservació terme pral.n m es acto de conservación  
48 dret civil general ca acte de disposició terme pral.n m es acto de disposición  
49 dret civil general ca acte fundacional terme pral.n m es acto fundacional  
50 dret civil general ca acte il·lícit terme pral.n m es acto ilícito  
51 dret civil general ca acte jurídic terme pral.n m es acto jurídico  
52 dret civil general ca acte propi terme pral.n m es acto propio  
53 dret de successions ca actiu hereditari terme pral.n m ca cabal hereditari terme pral.n m ca cabal relicte terme pral.n m es activo hereditario  es caudal hereditario  es caudal relicto  
54 dret de successions ca adir terme pral.v tr es adir  
55 dret de successions ca adjudicació d'herència terme pral.n f es adjudicación de herencia  
56 dret de successions ca administració d'herència terme pral.n f es administración de herencia  
57 dret civil general ca administrador | administradora terme pral.n m, f es administrador | administradora  
58 dret de família ca administrador patrimonial | administradora patrimonial terme pral.n m, f es administrador patrimonial | administradora patrimonial  
59 dret de família ca adopció terme pral.n f es adopción  
60 dret de família ca adoptable terme pral.n m, f es adoptable  
61 dret de família ca adoptand | adoptanda terme pral.n m, f es adoptando | adoptanda  
62 dret de família ca adoptant terme pral.n m, f es adoptante  
63 dret de família ca adoptar terme pral.v tr es adoptar  
64 dret de família ca adoptat | adoptada terme pral.n m, f es adoptado | adoptada  
65 dret civil d'obligacions i contractes ca adpromissió terme pral.n f es adpromisión  
66 dret civil general ca adquirent terme pral.n m, f es adquirente  es adquiriente  
67 dret civil general ca adquisició terme pral.n f es adquisición  
68 drets reals ca adquisició a non domino [a non domino: la] terme pral.n f es adquisición a non domino  
69 dret de successions ca adquisició d'herència terme pral.n f es adquisición de herencia  
70 drets reals ca adquisició derivativa terme pral.n f es adquisición derivativa  
71 drets reals ca adquisició originària terme pral.n f es adquisición originaria  
72 dret civil general ca adveració terme pral.n f es adveración  
73 dret de successions ca adveració de testament terme pral.n f es adveración de testamento  
74 dret civil general ca afectació terme pral.n f es afectación  
75 dret de família ca afinitat terme pral.n f es afinidad  
76 dret de família ca agermanament terme pral.n m ca pacte de mig per mig terme pral.n m es agermanament  es pacto de mitad por mitad  
77 drets reals ca agnició de bona fe terme pral.n f es agnición de buena fe  
78 dret de família ca aixovar terme pral.n m es ajovar  es ajuar  
79 drets reals ca alienació terme pral.n f es enajenación  
80 dret de família ca alimentant terme pral.n m, f es alimentante  
81 dret de família ca alimentat | alimentada terme pral.n m, f es alimentado | alimentada  es alimentista  
82 dret de família ca aliments terme pral.n m pl es alimentos  
83 drets reals ca fitació terme pral.n f ca amollonament sin. compl.n m es amojonamiento  
84 drets reals ca fitar terme pral.v tr ca amollonar sin. compl.v tr es amojonar  
85 dret civil d'obligacions i contractes ca anatocisme terme pral.n m es anatocismo  
86 dret civil general ca ànim de lucre terme pral.n m es ánimo de lucro  
87 drets reals ca anotació preventiva terme pral.n f es anotación preventiva  
88 drets reals ca anticresi terme pral.n f es anticresis  
89 drets reals ca anticresista terme pral.n m, f es anticresista  
90 dret civil general ca anul·labilitat terme pral.n f es anulabilidad  
91 dret civil general ca anul·lació terme pral.n f es anulación  
92 dret civil general ca anul·lar terme pral.v tr es anular  
93 dret de família ca any de viduïtat terme pral.n m ca any de plor sin. compl.n m es año de viudedad  
94 dret civil general ca apoderament terme pral.n m es apoderamiento  
95 dret civil general ca apoderat | apoderada terme pral.n m, f es apoderado | apoderada  
96 dret civil general ca aponibilitat terme pral.n f es aponibilidad  
97 dret civil general ca aprofitament comunal terme pral.n m es aprovechamiento vecinal  
98 drets reals ca aprofitament per torns terme pral.n m es aprovechamiento por turnos  
99 drets reals ca apropiació terme pral.n f es apropiación  
100 dret civil d'obligacions i contractes ca arrendador | arrendadora terme pral.n m, f es arrendador | arrendadora  
101 dret civil d'obligacions i contractes ca arrendament terme pral.n m ca contracte d'arrendament sin. compl.n m ca contracte de lloguer sin. compl.n m ca lloguer sin. compl.n m es alquiler  es arrendamiento  es contrato de alquiler  es contrato de arrendamiento  
102 dret civil d'obligacions i contractes ca lloguer terme pral.n m ca arrendament sin. compl.n m es alquiler  
103 dret civil d'obligacions i contractes ca contracte d'obra terme pral.n m ca arrendament d'obres sin. compl.n m es arrendamiento de obra  es contrato de obra  
104 dret civil d'obligacions i contractes ca contracte de servei terme pral.n m ca arrendament de servei sin. compl.n m es arrendamiento de servicios  es contrato de servicios  
105 dret civil d'obligacions i contractes ca arrendament financer terme pral.n m ca lísing terme pral.n m es arrendamiento financiero  es leasing  
106 dret civil d'obligacions i contractes ca arrendament parciari terme pral.n m es arrendamiento parciario  
107 dret civil d'obligacions i contractes ca arrendament rústic terme pral.n m es arrendamiento rústico  
108 dret civil d'obligacions i contractes ca arrendament urbà terme pral.n m es arrendamiento urbano  
109 dret civil d'obligacions i contractes ca arrendatari | arrendatària terme pral.n m, f es arrendatario | arrendataria  
110 dret civil d'obligacions i contractes ca arres terme pral.n f pl es arras  
111 dret civil d'obligacions i contractes ca arres confirmatòries terme pral.n f pl es arras confirmatorias  
112 dret civil d'obligacions i contractes ca arres penitencials terme pral.n f pl ca arres de desistiment sin. compl.n f pl es arras de desistimiento  es arras penitenciales  
113 dret civil d'obligacions i contractes ca arres penals terme pral.n f pl es arras penales  
114 dret de família ca ascendència terme pral.n f es ascendencia  
115 dret de família ca ascendent terme pral.n m, f es ascendiente  
116 dret civil d'obligacions i contractes ca assegurança terme pral.n f ca contracte d'assegurança sin. compl.n m es contrato de seguro  es seguro  
117 dret civil general ca assemblea general terme pral.n f es asamblea general  
118 dret civil general ca assentament terme pral.n m es asiento  
119 dret civil general ca associació terme pral.n f es asociación  
120 dret de família ca associació a compres i millores terme pral.n f es asociación a compras y mejoras  
121 dret civil general ca associat | associada terme pral.n m, f es asociado | asociada  
122 dret civil d'obligacions i contractes ca autocontracte terme pral.n m es autocontrato  
123 dret civil general ca autonomia de la voluntat terme pral.n f es autonomía de la voluntad  
124 dret de família ca autotutela terme pral.n f es autotutela  
125 dret civil d'obligacions i contractes ca aval terme pral.n m es aval  
126 dret civil general ca avalador | avaladora terme pral.n m, f es avalista  
127 drets reals ca terme pral.n m es bien  
128 dret civil general ca bé immoble terme pral.n m ca bé arrel sin. compl.n m ca bé seent sin. compl.n m es bien inmueble  es bien raíz  es bien sediente  
129 dret de successions ca bé col·lacionable terme pral.n m es bien colacionable  
130 dret civil general ca bé comú terme pral.n m es bien común  
131 drets reals ca bé comunal terme pral.n m ca bé del comú sin. compl.n m es bien comunal  es bien concejil  es bien de aprovechamiento común  
132 drets reals ca bé consumible terme pral.n m es bien consumible  
133 dret de successions ca bé fideïcomès terme pral.n m es bien fideicomiso  
134 drets reals ca bé fungible terme pral.n m es bien fungible  
135 drets reals ca bé incorporal terme pral.n m ca bé immaterial sin. compl.n m es bien incorporal  es bien inmaterial  
136 drets reals ca bé indivisible terme pral.n m es bien indivisible  
137 drets reals ca bé moble terme pral.n m ca bé movent sin. compl.n m es bien mueble  
138 drets reals ca bé no consumible terme pral.n m es bien no consumible  
139 drets reals ca bé no fungible terme pral.n m es bien no fungible  
140 dret de família ca bé privatiu terme pral.n m es bien privativo  
141 dret de successions ca bé relicte terme pral.n m es bien relicto  
142 dret de successions ca bé reservable terme pral.n m es bien reservable  es bien reservativo  
143 drets reals ca bé semovent terme pral.n m es bien semoviente  
144 drets reals ca bé troncal terme pral.n m es bien troncal  
145 dret de successions ca bé vacant terme pral.n m ca bé vagant terme pral.n m es bien mostrenco  es bien vacante  
146 dret civil d'obligacions i contractes ca benefici d'excussió terme pral.n m ca benefici d'ordre sin. compl.n m ca excussió sin. compl.n f es beneficio de excusión  es beneficio de orden  es excusión  
147 dret civil d'obligacions i contractes ca benefici de divisió terme pral.n m es beneficio de división  
148 dret civil general ca benefici de l'habilitació d'edat terme pral.n m es beneficio de la habilitación de edad  
149 dret civil general ca benefici de la majoria d'edat terme pral.n m es beneficio de la mayoría de edad  
150 dret de successions ca benefici de separació de patrimonis terme pral.n m es beneficio de separación de patrimonios  
151 dret civil d'obligacions i contractes ca boïga terme pral.n f es boïga  
152 dret civil general ca bona fe terme pral.n f es buena fe  
153 dret de família ca cabal terme pral.n m es caudal  
154 dret de família ca cabalatge terme pral.n m es cabalatge  
155 dret de família ca cabaler terme pral.n m ca fadristern sin. compl.n m es segundogénito  es segundón  
156 dret civil general ca caducitat terme pral.n f es caducidad  
157 drets reals ca cancel·lació registral terme pral.n f es cancelación registral  
158 dret civil general ca capacitat d'obrar terme pral.n f es capacidad de obrar  
159 dret civil general ca capacitat jurídica terme pral.n f es capacidad jurídica  
160 dret civil general ca capacitat natural terme pral.n f es capacidad natural  
161 dret de successions ca capacitat per a succeir terme pral.n f es capacidad para suceder  
162 dret de successions ca capacitat per a testar terme pral.n f es capacidad para testar  
163 dret de família ca capítols matrimonials terme pral.n m pl es capitulaciones matrimoniales  es capítulos matrimoniales  
164 dret civil d'obligacions i contractes ca càrrega terme pral.n f ca gravamen terme pral.n m es carga  es gravamen  
165 dret de successions ca càrrega hereditària terme pral.n f es carga hereditaria  
166 dret civil d'obligacions i contractes ca carta de gràcia terme pral.n f ca pacte de retrovenda sin. compl.n m es carta de gracia  es pacto de retroventa  
167 dret civil d'obligacions i contractes ca carta de pagament terme pral.n f es carta de pago  
168 dret civil general ca carta fundacional terme pral.n f es carta fundacional  
169 dret civil general ca cas fortuït terme pral.n m es caso fortuito  
170 dret de família ca casat | casada terme pral.n m, f es casado | casada  
171 dret civil d'obligacions i contractes ca caució terme pral.n f es caución  
172 dret civil general ca causa de contracte terme pral.n f es causa de contrato  
173 dret civil general ca causa gratuïta terme pral.n f es causa gratuita  
174 dret civil general ca causa onerosa terme pral.n f es causa onerosa  
175 dret de successions ca causahavent terme pral.n m, f ca drethavent sin. compl.n m, f es causahabiente  es derechohabiente  
176 dret de successions ca causant terme pral.n m, f ca de cuius sin. compl.n m, f es causante  es de cuius  
177 dret civil general ca cedent terme pral.n m, f es cedente  
178 drets reals ca cedir terme pral.v tr es ceder  
179 drets reals ca cens terme pral.n m es censo  
180 drets reals ca cens emfitèutic terme pral.n m ca emfiteusi sin. compl.n f es censo enfitéutico  es enfiteusis  
181 drets reals ca cens vitalici terme pral.n m es censo vitalicio  
182 dret civil d'obligacions i contractes ca censal terme pral.n m es censal  
183 dret civil d'obligacions i contractes ca censalista terme pral.n m, f es censalista  es censualista  
184 dret civil d'obligacions i contractes ca censatari | censatària terme pral.n m, f es censatario | censataria  
185 dret civil general ca certificat terme pral.n m es certificación  es certificado  
186 dret civil general ca cessió terme pral.n f es cesión  
187 dret civil general ca cessió de béns terme pral.n f es cesión de bienes  
188 dret civil d'obligacions i contractes ca cessió de contracte terme pral.n f es cesión de contrato  
189 dret civil d'obligacions i contractes ca cessió de crèdit terme pral.n f es cesión de crédito  
190 dret civil general ca cessionari | cessionària terme pral.n m, f es cesionario | cesionaria  
191 drets reals ca claraboia terme pral.n f ca lluerna terme pral.n f es claraboya  es lucerna  es lucernario  es tragaluz  
192 dret civil general ca clàusula terme pral.n f es cláusula  
193 dret civil d'obligacions i contractes ca clàusula abusiva terme pral.n f es cláusula abusiva  
194 dret civil d'obligacions i contractes ca clàusula d'estabilització terme pral.n f es cláusula de estabilización  es cláusula de garantía de valor  es cláusula estabilizadora  
195 dret de successions ca clàusula d'institució d'hereu terme pral.n f es cláusula de institución de heredero  
196 dret de successions ca clàusula de confiança terme pral.n f es cláusula de confianza  
197 dret civil d'obligacions i contractes ca clàusula de reversió terme pral.n f ca clàusula reversional sin. compl.n f es cláusula de reversión  es cláusula reversional  
198 dret civil d'obligacions i contractes ca clàusula penal terme pral.n f es cláusula penal  
199 dret civil d'obligacions i contractes ca clàusula rebus sic stantibus [rebus sic stantibus: la] terme pral.n f es cláusula rebus sic stantibus  
200 dret civil d'obligacions i contractes ca clàusula resolutòria terme pral.n f es cláusula resolutoria  
201 dret civil general ca cobrament terme pral.n m es cobro  
202 dret civil d'obligacions i contractes ca cobrament de l'indegut terme pral.n m es cobro de lo indebido  
203 dret de successions ca codicil terme pral.n m es codicilo  
204 dret de successions ca codicil·lant terme pral.n m, f es codicilante  
205 dret civil d'obligacions i contractes ca cofiador | cofiadora terme pral.n m, f es cofiador | cofiadora  
206 dret de successions ca cohereu | cohereva terme pral.n m, f es coheredero | coheredera  
207 dret de successions ca col·lació terme pral.n f es colación  
208 dret de successions ca col·lacionar terme pral.v tr es colacionar  
209 dret civil general ca col·lateralitat terme pral.n f es colateralidad  
210 dret de successions ca col·legatari | col·legatària terme pral.n m, f es colegatario | colegataria  
211 drets reals ca comís terme pral.n m es comiso  es decomiso  
212 dret civil d'obligacions i contractes ca comissionista terme pral.n m, f es comisionista  
213 dret civil d'obligacions i contractes ca comitent terme pral.n m, f es comitente  
214 dret de successions ca commoriència terme pral.n f es conmoriencia  
215 dret civil d'obligacions i contractes ca comodant terme pral.n m, f es comodante  
216 dret civil d'obligacions i contractes ca comodat terme pral.n m ca contracte de comodat sin. compl.n m ca préstec d'ús sin. compl.n m es comodato  es contrato de comodato  es préstamo de uso  
217 dret civil d'obligacions i contractes ca comodatari | comodatària terme pral.n m, f es comodatario | comodataria  
218 dret civil d'obligacions i contractes ca compensació terme pral.n f es compensación  
219 dret de família ca compensació econòmica per raó de treball terme pral.n f es compensación económica por razón de trabajo  
220 dret civil general ca complement de capacitat terme pral.n m es complemento de capacidad  
221 dret civil d'obligacions i contractes ca compliment d'obligació terme pral.n m es cumplimiento de obligación  
222 dret civil d'obligacions i contractes ca execució forçosa terme pral.n f ca compliment forçós sin. compl.n m es cumplimiento forzoso  es ejecución forzosa  
223 dret civil d'obligacions i contractes ca comprador | compradora terme pral.n m, f es comprador | compradora  
224 dret civil d'obligacions i contractes ca compravenda terme pral.n f ca contracte de compravenda terme pral.n m es compraventa  es contrato de compraventa  
225 dret de successions ca comptador partidor | comptadora partidora terme pral.n m, f ca partidor | partidora sin. compl.n m, f es contador partidor | contadora partidora  es partidor | partidora  
226 dret de família ca compte de la tutela terme pral.n m es cuenta de la tutela  
227 dret civil general ca còmput civil terme pral.n m es cómputo civil  
228 dret de successions ca computació legitimària terme pral.n f es computación legitimaria  
229 drets reals ca comuner | comunera terme pral.n m, f es comunero | comunera  
230 drets reals ca comunitat terme pral.n f ca cotitularitat terme pral.n f es comunidad  es cotitularidad  
231 drets reals ca comunitat de propietaris terme pral.n f es comunidad de propietarios  
232 drets reals ca comunitat germànica terme pral.n f ca comunitat en mà comuna sin. compl.n f es comunidad en mano común  es comunidad germánica  
233 dret de successions ca comunitat hereditària terme pral.n f es comunidad hereditaria  
234 drets reals ca comunitat romana terme pral.n f ca comunitat ordinària sin. compl.n f ca comunitat ordinària indivisa sin. compl.n f ca comunitat per quotes sin. compl.n f ca comunitat proindivisa sin. compl.n f es comunidad ordinaria  es comunidad ordinaria indivisa  es comunidad por cuotas  es comunidad pro indiviso  es comunidad romana  
235 drets reals ca comunitat prodivís terme pral.n f es comunidad pro diviso  
236 dret civil general ca concebut terme pral.n m ca nasciturus sin. compl.n m es concebido  es nasciturus  
237 drets reals ca concepte possessori terme pral.n m es concepto posesorio  
238 dret civil general ca concepturus terme pral.n m es concepturus  
239 dret civil general ca concurs de creditors terme pral.n m es concurso de acreedores  
240 dret civil general ca concursat | concursada terme pral.n m, f es concursado | concursada  
241 dret civil general ca condició terme pral.n f es condición  
242 dret civil general ca condició resolutòria terme pral.n f es condición resolutoria  
243 dret civil general ca condició suspensiva terme pral.n f es condición suspensiva  
244 dret civil d'obligacions i contractes ca condicions generals de la contractació terme pral.n f pl es condiciones generales de la contratación  
245 drets reals ca copropietat terme pral.n f ca condomini sin. compl.n m es condominio  es copropiedad  
246 dret civil d'obligacions i contractes ca condonació terme pral.n f es condonación  
247 dret civil general ca confirmació de negoci terme pral.n f es confirmación de negocio  
248 dret de successions ca cònjuge elector distribuïdor | cònjuge electora distribuïdora terme pral.n m, f es cónyuge elector distributario | cónjuge electora distributaria  
249 dret de successions ca cònjuge supervivent terme pral.n m, f ca cònjuge sobrevivent sin. compl.n m, f es cónyuge sobreviviente  es cónyuge supérstite  es cónyuge superviviente  
250 dret civil d'obligacions i contractes ca conlloc terme pral.n m es contrato de conlloc  
251 dret de família ca consanguinitat terme pral.n f es consanguinidad  
252 dret de família ca consell de tutela terme pral.n m es consejo de tutela  
253 dret civil general ca consentiment terme pral.n m es consentimiento  
254 dret civil general ca consignació terme pral.n f es consignación  
255 dret civil general ca consignatari | consignatària terme pral.n m, f es consignatario | consignataria  
256 drets reals ca constitut possessori terme pral.n m es constituto posesorio  
257 dret civil d'obligacions i contractes ca consumidor | consumidora terme pral.n m, f es consumidor | consumidora  
258 dret civil d'obligacions i contractes ca contractant terme pral.n m, f es contratante  
259 dret civil d'obligacions i contractes ca contractar terme pral.v tr ca pactar sin. compl.v tr es contratar  es pactar  
260 dret civil d'obligacions i contractes ca contracte terme pral.n m ca pacte sin. compl.n m es contrato  es pacto  
261 dret civil d'obligacions i contractes ca contracte a càrrec de tercer terme pral.n m ca contracte amb promesa de fet aliè sin. compl.n m es contrato a cargo de tercero  es contrato con promesa de hecho ajeno  
262 dret civil d'obligacions i contractes ca contracte a favor de persona a designar terme pral.n m es contrato a favor de persona a designar  
263 dret civil d'obligacions i contractes ca contracte a favor de tercer terme pral.n m es contrato a favor de tercero  
264 dret civil d'obligacions i contractes ca contracte aleatori terme pral.n m es contrato aleatorio  
265 dret civil d'obligacions i contractes ca contracte atípic terme pral.n m es contrato atípico  
266 dret civil d'obligacions i contractes ca contracte bilateral terme pral.n m ca contracte sinal·lagmàtic terme pral.n m es contrato bilateral  es contrato sinalagmático  
267 dret civil d'obligacions i contractes ca contracte commutatiu terme pral.n m es contrato conmutativo  
268 dret civil d'obligacions i contractes ca contracte connex terme pral.n m es contrato conexo  
269 dret civil d'obligacions i contractes ca contracte consensual terme pral.n m es contrato consensual  
270 dret civil d'obligacions i contractes ca contracte d'adhesió terme pral.n m es contrato de adhesión  es contrato por adhesión  
271 dret civil d'obligacions i contractes ca contracte d'execució periòdica terme pral.n m es contrato de ejecución periódica  
272 dret civil d'obligacions i contractes ca contracte d'integració terme pral.n m es contrato de integración  
273 dret civil d'obligacions i contractes ca contracte de consum terme pral.n m es contrato de consumo  
274 dret civil d'obligacions i contractes ca dipòsit terme pral.n m ca contracte de depòsit sin. compl.n m ca contracte de dipòsit sin. compl.n m ca depòsit sin. compl.n m es contrato de depósito  es depósito  
275 dret civil d'obligacions i contractes ca contracte de fiança terme pral.n m ca fiança sin. compl.n f es contrato de fianza  es fianza  
276 dret civil d'obligacions i contractes ca contracte de mandat terme pral.n m ca mandat sin. compl.n m es contrato de mandato  es mandato  
277 dret civil d'obligacions i contractes ca masoveria terme pral.n f ca contracte de masoveria sin. compl.n m es contrato de masovería  
278 dret civil d'obligacions i contractes ca contracte de mutu terme pral.n m ca mutu sin. compl.n m ca préstec sin. compl.n m es contrato de mutuo  es mutuo  es préstamo  
279 dret civil d'obligacions i contractes ca contracte de societat terme pral.n m ca societat terme pral.n f es contrato de sociedad  es sociedad  
280 dret civil d'obligacions i contractes ca contracte en dany de tercer terme pral.n m es contrato en daño de tercero  es contrato en perjuicio de tercero  
281 dret civil d'obligacions i contractes ca contracte tipus terme pral.n m ca contracte estàndard sin. compl.n m es contrato estándar  es contrato-tipo  
282 dret civil d'obligacions i contractes ca contracte forçós terme pral.n m es contrato forzoso  
283 dret civil d'obligacions i contractes ca contracte gratuït terme pral.n m es contrato gratuito  
284 dret civil d'obligacions i contractes ca contracte innominat terme pral.n m es contrato innominado  
285 dret civil d'obligacions i contractes ca contracte lleoní terme pral.n m es contrato leonino  
286 dret civil d'obligacions i contractes ca contracte nominat terme pral.n m ca contracte típic terme pral.n m es contrato nominado  es contrato típico  
287 dret civil d'obligacions i contractes ca contracte normat terme pral.n m es contrato normado  
288 dret civil d'obligacions i contractes ca contracte obligacional terme pral.n m es contrato obligacional  
289 dret civil d'obligacions i contractes ca contracte onerós terme pral.n m es contrato oneroso  
290 dret civil d'obligacions i contractes ca contracte plurilateral terme pral.n m es contrato plurilateral  
291 dret civil d'obligacions i contractes ca contracte real terme pral.n m es contrato real  
292 dret civil d'obligacions i contractes ca contracte real quoad constitutionem [quoad constitutionem: la] terme pral.n m es contrato real quoad constitutionem  
293 dret civil d'obligacions i contractes ca contracte real quoad effectum [quoad effectum: la] terme pral.n m es contrato real quoad effectum  
294 dret civil d'obligacions i contractes ca contracte simulat terme pral.n m es contrato simulado  
295 dret de successions ca heretament terme pral.n m ca contracte successori sin. compl.n m ca pacte successori sin. compl.n m es contrato sucesorio  es heredamiento  es pacto sucesorio  
296 dret civil d'obligacions i contractes ca contracte unilateral terme pral.n m es contrato unilateral  
297 dret civil d'obligacions i contractes ca contractista terme pral.n m, f es contratista  
298 dret de família ca contraent terme pral.n m, f es contrayente  
299 dret civil general ca contraprestació terme pral.n f es contraprestación  
300 dret civil general ca convalidació de negoci terme pral.n f es convalidación de negocio  
301 dret civil general ca conveni terme pral.n m es convenio  
302 dret de família ca conveni regulador terme pral.n m es convenio regulador  
303 dret civil general ca conversió del negoci terme pral.n f es conversión del negocio  
304 dret de família ca convinença terme pral.n f ca mitja guadanyeria terme pral.n f ca pacte de convinença terme pral.n m es pacto de convinença  
305 dret de família ca convivència more uxorio [more uxorio: la] terme pral.n f es convivencia more uxorio  
306 dret civil general ca cooperativa terme pral.n f es cooperativa  
307 dret civil general ca copartícip terme pral.n m, f es copartícipe  
308 drets reals ca coposseïdor | coposseïdora terme pral.n m, f es coposeedor | coposeedora  es coposesor | coposesora  
309 drets reals ca copossessió terme pral.n f es coposesión  
310 drets reals ca copropietari | copropietària terme pral.n m, f es condueño  es copropietario | copropietaria  
311 dret civil general ca corporació terme pral.n f es corporación  
312 dret civil general ca cosa terme pral.n f es cosa  
313 dret civil general ca costum terme pral.n m es costumbre  
314 dret civil d'obligacions i contractes ca crèdit terme pral.n m es crédito  
315 drets reals ca crèdit hipotecari terme pral.n m es crédito hipotecario  
316 dret civil d'obligacions i contractes ca crèdit litigiós terme pral.n m es crédito litigioso  
317 drets reals ca crèdit pignoratiu terme pral.n m es crédito pignoraticio  
318 dret civil d'obligacions i contractes ca crèdit privilegiat terme pral.n m es crédito privilegiado  
319 dret civil d'obligacions i contractes ca crèdit refaccionari terme pral.n m es crédito refaccionario  
320 dret civil d'obligacions i contractes ca creditici -ícia terme pral.adj es crediticio -cia  
321 dret civil d'obligacions i contractes ca creditor | creditora terme pral.n m, f es acreedor | acreedora  
322 dret de successions ca creditor hereditari | creditora hereditària terme pral.n m, f es acreedor hereditario | acreedora hereditaria  
323 dret de successions ca vocació hereditària terme pral.n f ca crida successòria sin. compl.n f es llamamiento sucesorio  es vocación hereditaria  
324 dret de successions ca cridar terme pral.v tr es llamar  
325 dret de successions ca cridat | cridada terme pral.n m, f es llamado | llamada  
326 dret civil general ca culpa terme pral.n f ca imprudència terme pral.n f es culpa  es imprudencia  
327 dret civil d'obligacions i contractes ca culpa extracontractual terme pral.n f ca culpa aquiliana sin. compl.n f es culpa aquiliana  es culpa extracontractual  
328 dret civil general ca culpa contractual terme pral.n f es culpa contractual  
329 dret civil general ca culpa in contrahendo terme pral.n f es culpa in contrahendo  
330 dret civil general ca culpa in eligendo [in eligendo: la] terme pral.n f es culpa in eligendo  
331 dret civil general ca culpa in vigilando [in vigilando: la] terme pral.n f es culpa in vigilando  
332 dret de família ca curador | curadora terme pral.n m, f es curador | curadora  
333 dret de successions ca curador de fideïcomís | curadora de fideïcomís terme pral.n m, f es curador de fideicomiso | curadora de fideicomiso  
334 dret de família ca curatela terme pral.n f es curaduría  es curatela  
335 dret de successions ca curatela terme pral.n f es curaduría  es curatela  
336 drets reals ca custòdia terme pral.n f es custodia  
337 drets reals ca custodiar terme pral.v tr es custodiar  
338 dret civil d'obligacions i contractes ca dació en pagament terme pral.n f ca datio pro soluto [la] sin. compl.n f es dación en pago  es datio pro soluto  
339 dret civil d'obligacions i contractes ca dació per a pagament terme pral.n f ca datio pro solvendo [la] sin. compl.n f ca pagament per cessió de béns sin. compl.n m es dación para pago  es datio pro solvendo  es pago por cesión de bienes  
340 dret civil general ca dany terme pral.n m es daño  
341 dret civil d'obligacions i contractes ca dany emergent terme pral.n m es daño emergente  
342 dret civil d'obligacions i contractes ca dany patrimonial terme pral.n m ca dany material sin. compl.n m es daño material  es daño patrimonial  
343 dret civil d'obligacions i contractes ca dany moral terme pral.n m es daño moral  
344 dret civil d'obligacions i contractes ca dany personal terme pral.n m es daño personal  
345 dret civil general ca declaració d'absència terme pral.n f es declaración de ausencia  
346 dret de successions ca declaració d'hereu terme pral.n f es declaración de heredero  
347 dret civil general ca declaració de mort terme pral.n f ca declaració de defunció sin. compl.n f es declaración de defunción  es declaración de fallecimiento  es declaración de muerte  
348 dret de família ca declaració de desemparament terme pral.n f es declaración de desamparo  
349 dret civil general ca declaració de prodigalitat terme pral.n f es declaración de prodigalidad  
350 dret civil general ca declaració de voluntat terme pral.n f es declaración de voluntad  
351 dret civil general ca declaració receptícia terme pral.n f es declaración recepticia  
352 dret de successions ca deferir l'herència terme pral.v prep es deferir la herencia  
353 dret de successions ca deixa terme pral.n f es manda  
354 dret de successions ca delació terme pral.n f es delación  
355 dret de successions ca delació diferida terme pral.n f es delación diferida  
356 dret de successions ca delació eventual terme pral.n f es delación eventual  
357 dret de successions ca delació immediata terme pral.n f es delación inmediata  
358 dret de successions ca delació successiva terme pral.n f es delación sucesiva  
359 dret de successions ca delat | delada terme pral.n m, f es delado | delada  
360 dret civil d'obligacions i contractes ca delegació terme pral.n f es delegación  
361 dret civil d'obligacions i contractes ca delegat | delegada terme pral.n m, f es delegado | delegada  
362 drets reals ca delimitació terme pral.n f ca partionament terme pral.n f es deslinde  
363 drets reals ca desamortització terme pral.n f es desamortización  
364 dret civil general ca desaparegut | desapareguda terme pral.n m, f es desaparecido | desaparecida  
365 dret de família ca descendència terme pral.n f es descendencia  
366 dret de família ca descendent terme pral.n m, f es descendiente  
367 dret de família ca desemparament terme pral.n m es desamparo  
368 dret de successions ca desheretament terme pral.n m es desheredación  es desheredamiento  
369 dret de successions ca desheretat | desheretada terme pral.n m, f es desheredado | desheredada  
370 dret civil d'obligacions i contractes ca desistiment mutu terme pral.n m es desistimiento mutuo  es mutuo disenso  
371 dret civil d'obligacions i contractes ca desistiment unilateral terme pral.n m ca renúncia terme pral.n f es desistimiento unilateral  es renuncia  
372 dret civil general ca despeses útils terme pral.n f pl ca despeses de millora sin. compl.n f pl es gastos de mejora  es gastos útiles  
373 dret de família ca despeses familiars terme pral.n f pl es gastos familiares  
374 dret civil general ca despeses necessàries terme pral.n f pl es gastos necesarios  
375 dret civil general ca despeses sumptuàries terme pral.n f pl es gastos suntuarios  
376 dret civil general ca deure terme pral.n m es deber  
377 dret civil d'obligacions i contractes ca deute terme pral.n m es deuda  
378 dret civil d'obligacions i contractes ca deute de diners terme pral.n m es deuda de dinero  
379 dret civil d'obligacions i contractes ca deute de valor terme pral.n m es deuda de valor  
380 dret de successions ca deute hereditari terme pral.n m es deuda hereditaria  
381 dret civil d'obligacions i contractes ca deutor | deutora terme pral.n m, f es deudor | deudora  
382 dret civil d'obligacions i contractes ca dipòsit irregular terme pral.n m es depósito irregular  
383 dret civil d'obligacions i contractes ca dipositant terme pral.n m, f es depositante  
384 dret civil d'obligacions i contractes ca dipositari | dipositària terme pral.n m, f es depositario | depositaria  
385 dret civil general ca discapacitat terme pral.n f es discapacidad  
386 dret civil general ca discapacitat | discapacitada terme pral.n m, f es discapacitado | discapacitada  
387 dret civil general ca discerniment terme pral.n m es discernimiento  
388 dret civil general ca discerniment terme pral.n m es discernimiento  
389 dret civil general ca dispensa terme pral.n f es dispensa  
390 dret de família ca dispensa d'edat terme pral.n f es dispensa de edad  
391 dret de successions ca disposició per causa de mort terme pral.n f es disposición por causa de muerte  
392 dret civil general ca divisió terme pral.n f es división  
393 dret de família ca divorci terme pral.n m es divorcio  
394 dret de família ca divorciat | divorciada terme pral.n m, f es divorciado | divorciada  
395 dret civil d'obligacions i contractes ca doble venda terme pral.n f es doble venta  
396 dret civil general ca dol terme pral.n m es dolo  
397 dret civil d'obligacions i contractes ca dolus bonus terme pral.n m es dolus bonus  
398 dret civil general ca domicili terme pral.n m es domicilio  
399 dret de família ca domicili familiar terme pral.n m es domicilio familiar  
400 drets reals ca propietat terme pral.n f ca domini sin. compl.n m es dominio  es propiedad  
401 dret civil d'obligacions i contractes ca donació terme pral.n f es donación  
402 dret de família ca donació esponsalícia terme pral.n f ca esponsalici sin. compl.n m es donación esponsalicia  es esponsalicio  
403 dret civil d'obligacions i contractes ca donació modal terme pral.n f ca donació onerosa terme pral.n f es donación modal  es donación onerosa  
404 dret de successions ca donació per causa de mort terme pral.n f es donación por causa de muerte  
405 dret de família ca tantundem [la] terme pral.n m ca donació propter nuptias [propter nuptias: la] sin. compl.n f ca tantumdem [la] sin. compl.n m es donación propter nuptias  es tantumdem  es tantundem  
406 dret civil d'obligacions i contractes ca donació remuneratòria terme pral.n f es donación remuneratoria  
407 dret civil d'obligacions i contractes ca donant terme pral.n m, f es donante  
408 dret civil d'obligacions i contractes ca donatari | donatària terme pral.n m, f es donatario | donataria  
409 dret de família ca dot terme pral.n m es dote  
410 dret civil general ca dotació fundacional terme pral.n f es dotación fundacional  
411 dret civil general ca dret civil terme pral.n m es derecho civil  
412 dret civil general ca dret civil català terme pral.n m es derecho civil catalán  
413 dret civil general ca dret civil foral terme pral.n m es derecho civil foral  
414 dret civil general ca dret comú terme pral.n m es derecho común  
415 dret de successions ca dret d'acréixer terme pral.n m es derecho de acrecer  
416 drets reals ca dret d'adquisició preferent terme pral.n m es derecho de adquisición preferente  
417 drets reals ca dret d'atans terme pral.n m ca dret d'atansar terme pral.n m es derecho de acercamiento  
418 drets reals ca dret d'habitació terme pral.n m es derecho de habitación  
419 dret civil d'obligacions i contractes ca dret d'obligacions terme pral.n m es derecho de obligaciones  
420 drets reals ca dret d'opció terme pral.n m es derecho de opción  
421 drets reals ca dret d'ús terme pral.n m es derecho de uso  
422 dret de família ca dret d'ús de l'habitatge familiar terme pral.n m es derecho de uso de la vivienda familiar  
423 dret civil general ca dret de crèdit terme pral.n m es derecho de crédito  
424 dret de família ca dret de família terme pral.n m es derecho de familia  
425 dret de successions ca dret de predetracció terme pral.n m es derecho de predetracción  
426 dret civil general ca dret de rectificació terme pral.n m es derecho de rectificación  
427 dret civil d'obligacions i contractes ca dret de redimir terme pral.n m es derecho de redimir  
428 drets reals ca dret de retenció terme pral.n m es derecho de retención  
429 drets reals ca dret de retracte terme pral.n m es derecho de retracto  
430 dret de successions ca dret de successions terme pral.n m es derecho de sucesiones  
431 drets reals ca dret de superfície terme pral.n m es derecho de superficie  
432 drets reals ca dret de tanteig terme pral.n m ca dret de tempteig sin. compl.n m es derecho de tanteo  
433 dret de successions ca dret de transmissió successòria terme pral.n m es derecho de transmisión sucesoria  
434 dret de família ca dret de visita terme pral.n m es derecho de visita  
435 drets reals ca dret de vol terme pral.n m es derecho de vuelo  
436 dret civil general ca dret personalíssim terme pral.n m es derecho personalísimo  
437 dret civil general ca dret privat terme pral.n m es derecho privado  
438 dret civil general ca dret públic terme pral.n m es derecho público  
439 drets reals ca dret real terme pral.n m es derecho real  
440 drets reals ca dret real limitat terme pral.n m es derecho real limitado  
441 dret civil general ca dret subjectiu terme pral.n m es derecho subjetivo  
442 drets reals ca dret subjectiu patrimonial terme pral.n m es derecho subjetivo patrimonial  
443 dret civil general ca dret supletori terme pral.n m es derecho supletorio  
444 dret civil general ca dret transitori terme pral.n m es derecho transitorio  
445 drets reals ca drets d'autor terme pral.n m pl es derechos de autor  
446 dret civil general ca drets de la personalitat terme pral.n m pl es derechos de la personalidad  
447 dret civil general ca edat terme pral.n f es edad  
448 dret civil d'obligacions i contractes ca eixermada terme pral.n f es eixermada  
449 dret civil general ca emancipació terme pral.n f es emancipación  
450 dret de família ca emancipar terme pral.v tr es emancipar  
451 dret civil general ca emancipat | emancipada terme pral.n m, f es emancipado | emancipada  
452 dret civil general ca menor de vida independent terme pral.n m, f ca emancipat de fet | emancipada de fet sin. compl.n m, f es emancipado de hecho | emancipada de hecho  es menor de vida independiente  
453 drets reals ca empenyorament terme pral.n m ca pignoració terme pral.n f es empeño  es pignoración  
454 dret civil d'obligacions i contractes ca venda a carta de gràcia terme pral.n f ca empenyorament sin. compl.n m ca retrovenda sin. compl.n f ca venda amb pacte de retrovenda sin. compl.n f es retroventa  es venta a carta de gracia  es venta con carta de gracia  es venta con pacto de retroventa  
455 drets reals ca empenyorar terme pral.v tr ca pignorar terme pral.v tr es empeñar  es pignorar  
456 drets reals ca empriu terme pral.n m es baldío  es tierra del común  
457 dret civil d'obligacions i contractes ca engany a mitges terme pral.n m ca engany de mitges terme pral.n m ca lesió ultra dimidium [ultra dimidium: la] sin. compl.n f es engaño a medias  es lesión ultra dimidium  
458 dret civil d'obligacions i contractes ca enriquiment injust terme pral.n m ca enriquiment sense causa sin. compl.n m es enriquecimiento injusto  es enriquecimiento sin causa  
459 dret civil general ca error terme pral.n m es error  
460 dret civil general ca error de dol terme pral.n m es error-dolo  
461 dret civil general ca error de dret terme pral.n m es error de derecho  
462 dret civil general ca error de fet terme pral.n m es error de hecho  
463 dret civil general ca error de vici terme pral.n m ca error propi sin. compl.n m es error propio  es error-vicio  
464 dret civil general ca error obstatiu terme pral.n m ca error en la declaració sin. compl.n m ca error impropi sin. compl.n m es error en la declaración  es error impropio  es error obstativo  
465 dret de família ca escreix terme pral.n m es esponsalicio  
466 dret civil general ca escriptura pública terme pral.n f es escritura pública  
467 dret de família ca esposalles terme pral.n f pl es esponsales  
468 dret civil general ca estat civil terme pral.n m es estado civil  
469 dret civil general ca estatut personal terme pral.n m es estatuto personal  
470 dret civil d'obligacions i contractes ca estipulació a favor de tercer terme pral.n f es estipulación a favor de tercero  
471 dret de successions ca estirp terme pral.n f es estirpe  
472 dret civil d'obligacions i contractes ca evicció terme pral.n f es evicción  
473 dret de família ca excusa terme pral.n f es excusa  
474 dret de successions ca marmessor | marmessora terme pral.n m, f ca executor testamentari | executora testamentària sin. compl.n m, f ca testamentari | testamentària sin. compl.n m, f es albacea  es ejecutor testamentario | ejecutora testamentaria  es testamentario | testamentaria  
475 dret civil general ca exercici ple dels drets civils terme pral.n m es ejercicio pleno de los derechos civiles  
476 dret civil general ca expectativa de dret terme pral.n f es expectativa de derecho  
477 dret civil d'obligacions i contractes ca expromissió terme pral.n f es expromisión  
478 dret civil general ca facultat terme pral.n f es facultad  
479 drets reals ca fadiga terme pral.n f es fadiga  
480 dret de família ca família terme pral.n f es familia  
481 dret civil general ca fedatari | fedatària terme pral.n m, f es fedatario | fedataria  
482 dret civil general ca fefaent terme pral.adj es fehaciente  
483 dret civil d'obligacions i contractes ca fiança terme pral.n f ca fermança sin. compl.n f es fianza  
484 dret civil general ca fet jurídic terme pral.n m es hecho jurídico  
485 dret civil d'obligacions i contractes ca fiador | fiadora terme pral.n m, f es fiador | fiadora  
486 dret civil general ca ficció jurídica terme pral.n f ca ficció legal terme pral.n f es ficción jurídica  es ficción legal  
487 dret de successions ca fideïcomès -esa terme pral.adj es fideicomiso -sa  
488 dret de successions ca fideïcometre terme pral.v tr es fideicometer  
489 dret de successions ca fideïcomís terme pral.n m ca fideïcomís de substitució terme pral.n m ca substitució fideïcomissària terme pral.n f es fideicomiso  es fideicomiso de sustitución  es sustitución fideicomisaria  
490 dret de successions ca fideïcomís a termini terme pral.n m es fideicomiso a plazo  
491 dret de successions ca fideïcomís condicional terme pral.n m es fideicomiso condicional  
492 dret de successions ca fideïcomís d'elecció terme pral.n m es fideicomiso de elección  
493 dret de successions ca fideïcomís universal terme pral.n m ca fideïcomís d'herència sin. compl.n m es fideicomiso de herencia  es fideicomiso universal  
494 dret de successions ca fideïcomís de distribució terme pral.n m es fideicomiso de distribución  
495 dret de successions ca fideïcomís de residu terme pral.n m es fideicomiso de residuo  
496 dret de successions ca fideïcomís exprés terme pral.n m es fideicomiso expreso  
497 dret de successions ca fideïcomís familiar terme pral.n m es fideicomiso familiar  
498 dret de successions ca fideïcomís singular terme pral.n m ca fideïcomís particular sin. compl.n m es fideicomiso particular  es fideicomiso singular  
499 dret de successions ca fideïcomís si sine liberis decesserit [si sine liberis decesserit: la] terme pral.n m es fideicomiso si sine liberis decesserit  
500 dret de successions ca fideïcomís tàcit terme pral.n m es fideicomiso tácito  
501 dret de successions ca fideïcomissari | fideicomissària terme pral.n m, f es fideicomisario | fideicomisaria  
502 dret de successions ca fideïcomitent terme pral.n m, f es fideicomitente  
503 dret de successions ca fidúcia testamentària terme pral.n f es fiducia testamentaria  
504 dret civil d'obligacions i contractes ca fiduciant terme pral.n m, f es fiduciante  
505 dret civil d'obligacions i contractes ca fiduciari | fiduciària terme pral.n m, f es fiduciario | fiduciaria  
506 dret de successions ca fiduciari | fiduciària terme pral.n m, f es fiduciario | fiduciaria  
507 dret de família ca filiació terme pral.n f es filiación  
508 drets reals ca finca terme pral.n f ca predi sin. compl.n m es finca  es predio  
509 drets reals ca finca dominant terme pral.n f es finca dominante  
510 drets reals ca finca registral terme pral.n f es finca registral  
511 drets reals ca finca servent terme pral.n f es finca sirviente  
512 drets reals ca foli registral terme pral.n m es folio registral  
513 dret civil general ca força major terme pral.n f es fuerza mayor  
514 dret civil general ca forma terme pral.n f es forma  
515 dret civil general ca forma ad exercitium [ad exercitium: la] terme pral.n f es forma ad exercitium  
516 dret civil general ca forma ad probationem [ad probationem: la] terme pral.n f es forma ad probationem  
517 dret civil general ca forma ad solemnitatem [ad solemnitatem: la] terme pral.n f ca forma ad substantiam [ad substantiam: la] terme pral.n f es forma ad solemnitatem  es forma ad substantiam  
518 dret civil general ca frau terme pral.n m es fraude  
519 dret civil general ca frau de llei terme pral.n m es fraude de ley  fr fraude à la loi  en evasion of the law  
520 dret civil general ca fraudulent -a terme pral.adj es fraudulento -ta  
521 dret civil general ca fruit terme pral.n m es fruto  
522 dret civil general ca fruit civil terme pral.n m es fruto civil  
523 dret civil general ca fruit industrial terme pral.n m es fruto industrial  
524 dret civil general ca fruit natural terme pral.n m es fruto natural  
525 dret civil general ca fundació terme pral.n f es fundación  
526 dret civil general ca fundador | fundadora terme pral.n m, f es fundador | fundadora  
527 dret civil general ca garant terme pral.n m, f es garante  
528 dret civil d'obligacions i contractes ca garantia terme pral.n f es garantía  
529 dret civil d'obligacions i contractes ca garantia personal terme pral.n f es garantía personal  
530 dret civil d'obligacions i contractes ca garantia real terme pral.n f es garantía real  
531 drets reals ca gaudi terme pral.n m es disfrute  es goce  
532 dret de família ca generació terme pral.n f es generación  
533 dret de família ca generació terme pral.n f es generación  
534 dret civil general ca gestió de negocis aliens terme pral.n f ca gestió de negocis d'altri sin. compl.n f es gestión de negocios ajenos  
535 dret de família ca grau terme pral.n m es grado  
536 drets reals ca gravar terme pral.v tr es gravar  
537 dret de família ca guarda terme pral.n f es guarda  
538 dret de família ca guarda de fet terme pral.n f es guarda de hecho  
539 dret de família ca guardador | guardadora terme pral.n m, f es guardador | guardadora  
540 dret de família ca guardador de fet | guardadora de fet terme pral.n m, f es guardador de hecho | guardadora de hecho  
541 dret de successions ca herència terme pral.n f es herencia  
542 dret de successions ca herència jacent terme pral.n f es herencia yacente  
543 dret de successions ca heretament cumulatiu terme pral.n m ca heretament complex sin. compl.n m es heredamiento complejo  es heredamiento cumulativo  
544 dret de successions ca heretament simple terme pral.n m ca heretament d'herència sin. compl.n m es heredamiento de herencia  es heredamiento simple  
545 dret de successions ca heretament mixt terme pral.n m es heredamiento mixto  
546 dret de successions ca heretament mutual terme pral.n m es heredamiento mutual  
547 dret de successions ca heretament prelatiu terme pral.n m es heredamiento prelativo  
548 dret de successions ca heretament preventiu terme pral.n m es heredamiento preventivo  
549 dret de successions ca heretament pur terme pral.n m es heredamiento puro  
550 dret de successions ca heretant terme pral.n m, f es heredante  
551 dret de successions ca heretar terme pral.v tr es heredar  
552 dret de successions ca heretar terme pral.v tr es heredar  
553 dret de successions ca hereu | hereva terme pral.n m, f es heredero | heredera  
554 dret de successions ca hereu aparent | hereva aparent terme pral.n m, f ca hereu putatiu | hereva putativa sin. compl.n m, f es heredero aparente | heredera aparente  es heredero putativo | heredera putativa  
555 dret de successions ca hereu contractual | hereva contractual terme pral.n m, f es heredero contractual | heredera contractual  
556 dret de successions ca hereu de confiança | hereva de confiança terme pral.n m, f es heredero de confianza | heredera de confianza  
557 dret de successions ca hereu fiduciari | hereva fiduciària terme pral.n m, f es heredero fiduciario | heredera fiduciaria  
558 dret de successions ca hereu intestat | hereva intestada terme pral.n m, f ca hereu legítim | hereva legítima sin. compl.n m, f es heredero intestado | heredera intestada  es heredero legítimo | heredera legítima  
559 dret de successions ca hereu successiu | hereva successiva terme pral.n m, f es heredero sucesivo | heredera sucesiva  
560 drets reals ca hipoteca terme pral.n f es hipoteca  
561 drets reals ca hipotecant terme pral.n m, f es hipotecante  
562 dret civil general ca il·lícit civil terme pral.n m es ilícito civil  
563 drets reals ca immatriculació terme pral.n f es inmatriculación  
564 drets reals ca immissió terme pral.n f es inmisión  
565 dret civil general ca impediment terme pral.n m es impedimento  
566 dret de família ca impediment dispensable terme pral.n m es impedimento dispensable  
567 dret de família ca impediment matrimonial terme pral.n m es impedimento matrimonial  
568 dret civil general ca imprescriptible terme pral.adj es imprescriptible  
569 dret civil general ca impúber terme pral.n m, f es impúber  es impúbero | impúbera  
570 dret civil general ca imputació de pagaments terme pral.n f es imputación de pagos  
571 dret civil general ca incapacitació terme pral.n f es incapacitación  
572 dret civil general ca incapacitat terme pral.n f es incapacidad  
573 dret civil general ca incapacitat | incapacitada terme pral.n m, f es incapacitado | incapacitada  
574 dret de successions ca increment hereditari terme pral.n m es incremento hereditario  
575 dret civil d'obligacions i contractes ca indemnització per danys i perjudicis terme pral.n f es indemnización por daños y perjuicios  
576 dret de successions ca indignitat successòria terme pral.n f es indignidad sucesoria  
577 dret de successions ca indivisió hereditària terme pral.n f es indivisión hereditaria  
578 dret civil general ca ineficàcia terme pral.n f es ineficacia  
579 dret civil general ca infracció terme pral.n f es infracción  
580 dret de successions ca ingratitud terme pral.n f es ingratitud  
581 dret civil general ca inhabilitació terme pral.n f es inhabilitación  
582 dret de successions ca inoficiós -osa terme pral.adj es inoficioso -sa  
583 dret de successions ca inoficiositat terme pral.n f es inoficiosidad  
584 dret civil d'obligacions i contractes ca inquilí | inquilina terme pral.n m, f ca llogater | llogatera terme pral.n m, f es inquilino | inquilina  
585 dret civil general ca inscripció terme pral.n f es inscripción  
586 dret civil d'obligacions i contractes ca insolvència terme pral.n f es insolvencia  
587 dret de successions ca instituir hereu terme pral.v tr es instituir heredero  es instituir por heredero  
588 dret civil general ca interès terme pral.n m es interés  
589 dret civil general ca internament terme pral.n m es internamiento  
590 dret de successions ca interrogatio in iure [la] terme pral.n f es interrogatio in iure  
591 drets reals ca interversió possessòria terme pral.n f ca inversió possessòria terme pral.n f es interversión posesoria  es inversión posesoria  
592 dret civil d'obligacions i contractes ca intimació de pagament terme pral.n f es intimación de pago  
593 dret civil general ca intimidació terme pral.n f es intimidación  
594 dret civil general ca intromissió terme pral.n f es intromisión  
595 dret civil general ca invalidar terme pral.v tr es invalidar  
596 dret civil general ca inventari terme pral.n m es inventario  
597 dret civil general ca irretroactivitat terme pral.n f es irretroactividad  
598 dret civil d'obligacions i contractes ca joc terme pral.n m es juego  
599 dret de successions ca judici de testamentaria terme pral.n m es juicio de testamentaría  
600 drets reals ca junta de propietaris terme pral.n f es junta de propietarios  
601 dret civil general ca legalitat terme pral.n f es legalidad  
602 dret de successions ca legatari | legatària terme pral.n m, f es legatario | legataria  
603 dret de successions ca legatari de confiança | legatària de confiança terme pral.n m, f es legatario de confianza | legataria de confianza  
604 dret civil general ca legítim -a terme pral.adj es legítimo -ma  
605 dret civil general ca legitimació terme pral.n f es legitimación  
606 dret de successions ca legitimari | legitimària terme pral.n m, f es legitimario | legitimaria  
607 dret civil d'obligacions i contractes ca liberalitat terme pral.n f es liberalidad  
608 dret civil general ca lícit -a terme pral.adj es lícito -ta  
609 dret de família ca línia terme pral.n f es línea  
610 dret de família ca línia ascendent terme pral.n f es línea ascendente  
611 dret de família ca línia col·lateral terme pral.n f ca línia indirecta terme pral.n f es línea colateral  es línea indirecta  
612 dret de família ca línia descendent terme pral.n f es línea descendente  
613 dret de família ca línia directa terme pral.n f ca línia recta terme pral.n f es línea directa  es línea recta  
614 dret de família ca línia materna terme pral.n f es línea materna  
615 dret de família ca línia paterna terme pral.n f es línea paterna  
616 dret de família ca línia troncal terme pral.n f es línea troncal  
617 dret civil general ca líquid -a terme pral.adj es líquido -da  
618 dret civil general ca líquid -a terme pral.adj es líquido -da  
619 dret civil d'obligacions i contractes ca liquidació terme pral.n f ca venda en liquidació terme pral.n f es liquidación  es venta en liquidación  
620 dret civil general ca liquiditat terme pral.n f es liquidez  
621 dret de successions ca llegar terme pral.v tr es legar  
622 dret de successions ca llegat terme pral.n m es legado  
623 dret de successions ca llegat amb eficàcia obligacional terme pral.n m es legado con eficacia obligacional  
624 dret de successions ca llegat amb eficàcia real terme pral.n m es legado con eficacia real  
625 dret de successions ca llegat de part alíquota terme pral.n m es legado de parte alícuota  
626 dret de successions ca llegítima terme pral.n f es legítima  
627 dret civil general ca llei terme pral.n f es ley  
628 dret civil general ca llei personal terme pral.n f es ley personal  
629 dret civil d'obligacions i contractes ca llibertat de contractació terme pral.n f es libertad de contratación  
630 drets reals ca llinda terme pral.n f ca partió terme pral.n f es linde  es lindero  
631 drets reals ca lluïsme terme pral.n m es laudemio  
632 dret civil general ca lucre terme pral.n m es lucro  
633 dret civil general ca lucre cessant terme pral.n m es lucro cesante  
634 dret civil general ca major d'edat terme pral.n m, f es mayor de edad  
635 dret civil general ca majoria d'edat terme pral.n f ca majoritat sin. compl.n f es mayor edad  es mayoría de edad  es mayoridad  
636 dret civil general ca mala fe terme pral.n f es mala fe  
637 dret civil d'obligacions i contractes ca mancomunitat terme pral.n f es mancomunidad  
638 dret civil d'obligacions i contractes ca mandant terme pral.n m, f es mandante  
639 dret civil d'obligacions i contractes ca mandatari | mandatària terme pral.n m, f es mandatario | mandataria  
640 dret de successions ca marmessor particular | marmessora particular terme pral.n m, f es albacea particular  
641 dret de successions ca marmessor universal | marmessora universal terme pral.n m, f es albacea universal  
642 dret de successions ca marmessoria terme pral.n f es albaceazgo  
643 dret civil d'obligacions i contractes ca masover | masovera terme pral.n m, f es masovero | masovera  
644 dret de família ca maternitat terme pral.n f es maternidad  
645 dret de família ca matrimoni terme pral.n m es matrimonio  
646 dret de família ca matrimoni canònic terme pral.n m es matrimonio canónico  
647 dret de família ca matrimoni civil terme pral.n m es matrimonio civil  
648 dret de família ca matrimoni en perill de mort terme pral.n m ca matrimoni in articulo mortis [in articulo mortis: la] sin. compl.n m es matrimonio en peligro de muerte  es matrimonio in articulo mortis  
649 dret de família ca matrimoni per poders terme pral.n m es matrimonio por poderes  
650 dret de família ca matrimoni rat terme pral.n m es matrimonio rato  
651 dret de família ca matrimoni religiós terme pral.n m es matrimonio religioso  
652 dret de família ca matrimoni secret terme pral.n m es matrimonio secreto  
653 dret de família ca mediació familiar terme pral.n f es mediación familiar  
654 dret de successions ca memòria testamentària terme pral.n f es memoria testamentaria  
655 dret civil general ca menor d'edat terme pral.n m, f es menor de edad  
656 dret civil general ca més-dient terme pral.n m, f es rematante  
657 dret civil general ca minoria d'edat terme pral.n f ca minoritat sin. compl.n f es menor edad  es minoría de edad  es minoridad  
658 drets reals ca mitgeria terme pral.n f es medianería  
659 dret civil d'obligacions i contractes ca mode terme pral.n m es modo  
660 dret civil general ca mode terme pral.n m es modo  
661 dret civil d'obligacions i contractes ca mora terme pral.n f es mora  
662 dret civil general ca mort terme pral.n f es muerte  
663 dret civil d'obligacions i contractes ca mutuant terme pral.n m, f ca prestador | prestadora sin. compl.n m, f es mutuante  es prestamista  
664 dret civil d'obligacions i contractes ca mutuatari | mutuatària terme pral.n m, f ca prestatari | prestatària sin. compl.n m, f es mutuario | muturia  es mutuatario | mutuataria  es prestatario | prestataria  
665 dret civil general ca naixement terme pral.n m es nacimiento  
666 dret civil general ca nascut | nascuda terme pral.n m, f es nacido | nacida  
667 dret civil general ca negligència terme pral.n f es negligencia  
668 dret civil general ca negoci jurídic terme pral.n m ca negoci sin. compl.n m es negocio  es negocio jurídico  
669 dret civil general ca negoci abstracte terme pral.n m es negocio abstracto  
670 dret civil general ca negoci atípic terme pral.n m es negocio atípico  
671 dret civil general ca negoci dissimulat terme pral.n m es negocio disimulado  
672 dret civil d'obligacions i contractes ca negoci en frau de creditors terme pral.n m es negocio en fraude de acreedores  
673 dret civil general ca negoci entre vius terme pral.n m ca negoci inter vivos [inter vivos: la] sin. compl.n m es negocio entre vivos  es negocio inter vivos  
674 dret civil general ca negoci fiduciari terme pral.n m es negocio fiduciario  
675 dret civil general ca negoci indirecte terme pral.n m es negocio indirecto  
676 dret civil general ca negoci innominat terme pral.n m es negocio innominado  
677 dret civil general ca negoci mixt terme pral.n m es negocio mixto  
678 dret civil general ca negoci per causa de mort terme pral.n m ca negoci mortis causa sin. compl.n m es negocio mortis causa  es negocio por causa de muerte  
679 dret civil general ca negoci plurilateral terme pral.n m es negocio plurilateral  
680 dret civil general ca negoci simulat terme pral.n m es negocio simulado  
681 dret civil general ca negoci típic terme pral.n m es negocio típico  
682 dret civil general ca nom terme pral.n m es nombre  
683 dret civil d'obligacions i contractes ca nominalisme terme pral.n m es nominalismo  
684 dret civil general ca norma jurídica terme pral.n f es norma jurídica  
685 dret civil general ca nota marginal terme pral.n f es nota marginal  
686 dret civil d'obligacions i contractes ca novació terme pral.n f es novación  
687 drets reals ca nu propietari | nua propietària terme pral.n m, f es nudo propietario | nuda propietaria  
688 drets reals ca nua propietat terme pral.n f es nuda propiedad  
689 dret civil general ca nul·litat terme pral.n f es nulidad  
690 dret de família ca nul·litat matrimonial terme pral.n f es nulidad matrimonial  
691 dret de successions ca obertura de successió terme pral.n f es apertura de sucesión  
692 dret de successions ca obertura de testament terme pral.n f es apertura de testamento  
693 dret civil d'obligacions i contractes ca obligació terme pral.n f es obligación  
694 dret civil d'obligacions i contractes ca obligació a terme terme pral.n f es obligación a plazo  es obligación a término  
695 dret civil d'obligacions i contractes ca obligació alternativa terme pral.n f es obligación alternativa  
696 dret civil d'obligacions i contractes ca obligació condicional terme pral.n f es obligación condicional  
697 dret civil d'obligacions i contractes ca obligació de donar terme pral.n f es obligación de dar  
698 dret civil d'obligacions i contractes ca obligació de fer terme pral.n f es obligación de hacer  
699 dret civil d'obligacions i contractes ca obligació de no fer terme pral.n f es obligación de no hacer  
700 dret civil d'obligacions i contractes ca obligació específica terme pral.n f es obligación específica  
701 dret civil d'obligacions i contractes ca obligació facultativa terme pral.n f es obligación facultativa  
702 dret civil d'obligacions i contractes ca obligació genèrica terme pral.n f es obligación genérica  
703 dret civil d'obligacions i contractes ca obligació mancomunada terme pral.n f es obligación mancomunada  
704 dret civil d'obligacions i contractes ca obligació natural terme pral.n f es obligación natural  
705 dret civil d'obligacions i contractes ca obligació pecuniària terme pral.n f es obligación pecuniaria  
706 dret civil d'obligacions i contractes ca obligació propter rem [propter rem: la] terme pral.n f es obligación propter rem  
707 dret civil d'obligacions i contractes ca obligació pura terme pral.n f es obligación pura  
708 dret civil d'obligacions i contractes ca obligació recíproca terme pral.n f es obligación recíproca  
709 dret civil d'obligacions i contractes ca obligació solidària terme pral.n f es obligación solidaria  
710 dret civil d'obligacions i contractes ca obligat | obligada terme pral.n m, f es obligado | obligada  
711 drets reals ca ocupació terme pral.n f es ocupación  
712 dret civil d'obligacions i contractes ca oferiment de pagament terme pral.n m es ofrecimiento de pago  
713 dret civil d'obligacions i contractes ca oferta terme pral.n f es oferta  
714 dret civil general ca ordre públic terme pral.n m es orden público  
715 dret de successions ca ordre successori intestat terme pral.n m es orden sucesorio intestado  
716 dret de família ca orfe | òrfena terme pral.n m, f es huérfano | huérfana  
717 dret civil d'obligacions i contractes ca pacte de millor comprador terme pral.n m ca pacte addictio in diem [addictio in diem: la] sin. compl.n m es pacto addictio in diem  es pacto de mejor comprador  
718 drets reals ca pacte anticrètic terme pral.n m es pacto anticrético  
719 dret civil d'obligacions i contractes ca pacte comissori terme pral.n m es pacto comisorio  
720 dret de família ca pacte d'igualtat de béns i guanys terme pral.n m es pacto de igualdad de bienes y ganancias  
721 dret de família ca pacte d'unitat econòmica familiar terme pral.n m es pacto de unidad económica familiar  
722 dret civil d'obligacions i contractes ca pacte de desistiment terme pral.n m es pacto de desistimiento  
723 dret civil d'obligacions i contractes ca pacte de reserva de domini terme pral.n m es pacto de reserva de dominio  
724 dret de successions ca pacte de supervivència terme pral.n m es pacto de supervivencia  
725 dret de família ca pacte de supervivència terme pral.n m es pacto de supervivencia  
726 dret de successions ca pacte reversional terme pral.n m es pacto reversional  
727 dret civil general ca pagador | pagadora terme pral.n m, f es pagador | pagadora  
728 dret civil d'obligacions i contractes ca pagament terme pral.n m es pago  
729 dret civil d'obligacions i contractes ca pagament de l'indegut terme pral.n m es pago de lo indebido  
730 dret civil general ca parador terme pral.n m es paradero  
731 dret civil general ca parament de casa terme pral.n m es menaje de la casa  
732 dret civil d'obligacions i contractes ca parcer | parcera terme pral.n m, f es aparcero | aparcera  
733 dret civil d'obligacions i contractes ca parceria terme pral.n f es aparcería  
734 dret de família ca parella estable terme pral.n f ca parella de fet sin. compl.n f es pareja de hecho  fr union de fait  en common-law marriage  
735 dret de família ca parent | parenta terme pral.n m, f es pariente | parienta  
736 dret de família ca parentiu terme pral.n m es parentesco  
737 drets reals ca paret mitgera terme pral.n f ca paret mitjanera sin. compl.n f es medianera  es pared medianera  
738 dret de successions ca part alíquota terme pral.n f es parte alícuota  
739 dret de successions ca partició d'herència terme pral.n f ca partició hereditària sin. compl.n f es partición de herencia  es partición hereditaria  
740 dret civil general ca particular terme pral.adj es particular  
741 dret de successions ca passiu hereditari terme pral.n m es pasivo hereditario  
742 dret de família ca paternitat terme pral.n f es paternidad  
743 dret de família ca potestat parental terme pral.n f ca pàtria potestat sin. compl.n f ca potestat del pare i de la mare sin. compl.n f es patria potestad  es potestad del padre y de la madre  
744 drets reals ca patrimoni terme pral.n m es patrimonio  
745 dret civil general ca patró | patrona terme pral.n m, f es patrón | patrona  
746 dret civil general ca patronat terme pral.n m es patronato  
747 dret de família ca pensió alimentària terme pral.n f es pensión alimenticia  
748 dret de família ca pensió compensatòria terme pral.n f es pensión compensatoria  
749 dret civil general ca pensió periòdica terme pral.n f es pensión periódica  
750 dret civil d'obligacions i contractes ca pensió vitalícia terme pral.n f ca violari terme pral.n m es pensión vitalicia  es violario  
751 drets reals ca penyora terme pral.n f es prenda  
752 drets reals ca penyora sense desplaçament de la possessió terme pral.n f es prenda sin desplazamiento de la posesión  
753 dret civil general ca perdó terme pral.n m es perdón  
754 dret civil d'obligacions i contractes ca perfecció d'un contracte terme pral.n f es perfección de un contrato  
755 dret civil general ca perfecció de la declaració de voluntat terme pral.n f es perfección de la declaración de voluntad  
756 dret civil d'obligacions i contractes ca perfer terme pral.v tr es perfeccionar  
757 dret de família ca període legal de concepció terme pral.n m es período legal de concepción  
758 dret civil d'obligacions i contractes ca permuta terme pral.n f es permuta  
759 dret civil d'obligacions i contractes ca permutant terme pral.n m, f es permutante  
760 dret civil general ca persona física terme pral.n f es persona física  fr personne physique  en individual  en natural person  en physical person  
761 dret civil general ca persona jurídica terme pral.n f es persona jurídica  fr personne morale  en artificial person  en body corporate  
762 dret civil general ca personalitat civil terme pral.n f es personalidad civil  
763 dret civil general ca personalitat jurídica terme pral.n f es personalidad jurídica  
764 drets reals ca pignorable terme pral.adj es pignorable  
765 drets reals ca pignorant terme pral.n m, f es pignorante  
766 dret civil d'obligacions i contractes ca plec terme pral.n m es pliego  
767 dret civil general ca poder terme pral.n m es poder  
768 dret civil general ca poder de disposició terme pral.n m es poder de disposición  
769 dret civil general ca poderdant terme pral.n m, f es poderdante  
770 drets reals ca posseïdor | posseïdora terme pral.n m, f es poseedor | poseedora  
771 drets reals ca possessió terme pral.n f es posesión  
772 drets reals ca possessió civil terme pral.n f es posesión civil  
773 dret de successions ca possessió civilíssima terme pral.n f es posesión civilísima  
774 dret de família ca possessió d'estat terme pral.n f es posesión de estado  
775 drets reals ca possessió natural terme pral.n f es posesión natural  
776 dret civil general ca pòstum | pòstuma terme pral.n m, f es póstumo | póstuma  
777 dret civil general ca potestat terme pral.n f es potestad  
778 dret civil d'obligacions i contractes ca precontracte terme pral.n m es precontrato  
779 dret civil d'obligacions i contractes ca prelació de crèdits terme pral.n f es prelación de créditos  
780 dret de successions ca prelegatari | prelegatària terme pral.n m, f es prelegatario | prelegataria  
781 dret de successions ca prellegat terme pral.n m es prelegado  
782 dret de successions ca premoriència terme pral.n f es premoriencia  
783 dret de successions ca premort | premorta terme pral.n m, f es premuerto | premuerta  
784 drets reals ca prescripció adquisitiva terme pral.n f ca usucapió terme pral.n f es prescripción adquisitiva  es usucapión  
785 drets reals ca prescripció extintiva terme pral.n f es prescripción extintiva  
786 dret civil d'obligacions i contractes ca prestació terme pral.n f es prestación  
787 dret civil general ca presumpció terme pral.n f es presunción  
788 dret civil general ca presumpció iuris et de iure terme pral.n f es presunción iuris et de iure  
789 dret civil general ca presumpció iuris tantum [iuris tantum: la] terme pral.n f es presunción iuris tantum  
790 dret de successions ca preterició terme pral.n f es preterición  
791 dret de successions ca preterició errònia terme pral.n f es preterición errónea  
792 dret de successions ca preterició intencional terme pral.n f es preterición intencional  
793 dret de successions ca preterir terme pral.v tr es preterir  
794 dret civil general ca preu terme pral.n m es precio  
795 dret civil d'obligacions i contractes ca preu alçat terme pral.n m es precio alzado  es tanto alzado  
796 dret civil general ca principis generals del dret terme pral.n m pl es principios generales del derecho  
797 dret civil general ca privacitat terme pral.n f ca privadesa terme pral.n f es privacidad  
798 dret civil general ca privilegi terme pral.n m es privilegio  
799 dret civil general ca pròdig | pròdiga terme pral.n m, f es pródigo | pródiga  
800 dret civil general ca prodigalitat terme pral.n f es prodigalidad  
801 dret de família ca progenitor | progenitora terme pral.n m, f es progenitor | progenitora  
802 dret de successions ca prohibició de disposar terme pral.n f es prohibición de disponer  
803 dret de successions ca prohibició de succeir terme pral.n f es prohibición de suceder  
804 dret civil general ca promesa terme pral.n f es promesa  
805 dret de família ca promesa de matrimoni terme pral.n f es promesa de matrimonio  
806 dret civil d'obligacions i contractes ca promissori -òria terme pral.adj es promisorio -ria  
807 dret civil d'obligacions i contractes ca promitent terme pral.n m, f es promitente  
808 drets reals ca propietari | propietària terme pral.n m, f es propietario | propietaria  
809 dret civil d'obligacions i contractes ca propietat horitzontal terme pral.n f es propiedad horizontal  
810 drets reals ca propietat industrial terme pral.n f es propiedad industrial  
811 drets reals ca propietat intel·lectual terme pral.n f es propiedad intelectual  
812 dret civil general ca protectorat terme pral.n m es protectorado  
813 dret civil general ca protocol notarial terme pral.n m es protocolo notarial  
814 dret civil general ca protocol·lització terme pral.n f es protocolización  
815 dret civil general ca púber terme pral.n m, f es púber  
816 dret civil general ca pubertat terme pral.n f es pubertad  
817 dret de família ca pubilla terme pral.n f es heredera  es pubilla  
818 dret civil general ca publicitat terme pral.n f es publicidad  
819 dret de família ca pupil | pupil·la terme pral.n m, f ca tutelat | tutelada sin. compl.n m, f es pupilo | pupila  es tutelado | tutelada  
820 dret de successions ca quarta falcídia terme pral.n f es cuarta falcidia  
821 dret de successions ca quarta trebel·liànica terme pral.n f es cuarta trebeliánica  
822 dret de successions ca quarta vidual terme pral.n f es cuarta viudal  
823 dret civil d'obligacions i contractes ca quasicontracte terme pral.n m es cuasicontrato  
824 drets reals ca quasipossessió terme pral.n f es cuasiposesión  
825 drets reals ca quasiusdefruit terme pral.n m es cuasiusufructo  
826 dret de família ca Querimònia terme pral.n f es Querimonia  
827 dret civil general ca quota terme pral.n f es cuota  
828 drets reals ca rabassa morta terme pral.n f es rabassa morta  
829 drets reals ca rabassaire terme pral.n m, f es rabasaire  
830 dret civil general ca ratificació terme pral.n f es ratificación  
831 dret civil d'obligacions i contractes ca rebut terme pral.n m es recibo  
832 dret civil general ca reclamació terme pral.n f es reclamación  
833 dret civil general ca reclamació terme pral.n f es reclamación  
834 dret civil d'obligacions i contractes ca reconducció tàcita terme pral.n f es tácita reconducción  
835 dret de família ca reconeixement de filiació terme pral.n m es reconocimiento de filiación  
836 drets reals ca redempció terme pral.n f es redención  
837 dret civil d'obligacions i contractes ca redhibició terme pral.n f es redhibición  
838 dret civil d'obligacions i contractes ca redhibir terme pral.v tr es redhibir  
839 dret civil d'obligacions i contractes ca rèdit terme pral.n m es rédito  
840 dret civil d'obligacions i contractes ca reempenyorament terme pral.n m es reempeño  
841 dret de família ca règim de comunitat de béns terme pral.n m es régimen de comunidad de bienes  
842 dret de família ca règim de participació en els guanys terme pral.n m es régimen de participación en las ganancias  
843 dret de família ca règim de separació de béns terme pral.n m es régimen de separación de bienes  
844 dret de família ca règim de societat de guanys terme pral.n m es régimen de gananciales  es régimen de sociedad de gananciales  
845 dret de família ca règim econòmic conjugal terme pral.n m ca règim econòmic matrimonial terme pral.n m es régimen económico conyugal  es régimen económico matrimonial  
846 drets reals ca registrador de la propietat | registradora de la propietat terme pral.n m, f ca registrador | regisradora sin. compl.n m, f es registrador | registradora  es registrador de la propiedad | registradora de la propiedad  
847 dret civil general ca registrador | registradora terme pral.n m, f es registrador | registradora  
848 dret civil general ca registre civil terme pral.n m es registro civil  en civil registration  
849 dret de successions ca registre d'actes d'última voluntat terme pral.n m es registro de actos de última voluntad  
850 drets reals ca registre de la propietat terme pral.n m es registro de la propiedad  
851 dret civil d'obligacions i contractes ca regrés terme pral.n m es regreso  
852 dret civil general ca relació jurídica terme pral.n f es relación jurídica  
853 dret civil general ca relació jurídica obligatòria terme pral.n f es relación jurídica obligatoria  
854 dret civil d'obligacions i contractes ca remissió terme pral.n f es remisión  
855 drets reals ca renda terme pral.n f es renta  
856 dret civil general ca rendició de comptes terme pral.n f es rendición de cuentas  
857 dret civil general ca reparació terme pral.n f es reparación  
858 dret civil general ca representació terme pral.n f es representación  
859 dret civil general ca representació indirecta terme pral.n f es representación indirecta  
860 dret de successions ca representació successòria terme pral.n f es representación sucesoria  
861 dret civil general ca representant terme pral.n m, f es representante  
862 dret civil general ca representat | representada terme pral.n m, f es representado | representada  
863 dret de successions ca repudiació d'herència terme pral.n f es repudiación de herencia  
864 dret de successions ca repudiació de llegat terme pral.n f es repudiación de legado  
865 dret civil general ca rescabalament terme pral.n m es resarcimiento  
866 dret civil general ca rescabalar terme pral.v tr es resarcir  
867 dret civil d'obligacions i contractes ca rescindir terme pral.v tr es rescindir  
868 dret civil d'obligacions i contractes ca rescissió terme pral.n f es rescisión  
869 dret civil d'obligacions i contractes ca rescissió per lesió terme pral.n f es rescisión por lesión  
870 dret de successions ca reserva vidual terme pral.n f ca reserva binupcial sin. compl.n f es reserva binupcial  es reserva viudal  
871 dret civil general ca reserva mental terme pral.n f es reserva mental  
872 dret de successions ca reserva per a testar terme pral.n f es reserva para testar  
873 dret de successions ca reservatari | reservatària terme pral.n m, f es reservatario | reservataria  
874 dret de successions ca reservista terme pral.n m, f es reservista  
875 dret civil general ca residència terme pral.n f es residencia  
876 dret civil general ca resolució de contracte terme pral.n f es resolución de contrato  
877 dret civil d'obligacions i contractes ca responsabilitat civil extracontractual terme pral.n f ca responsabilitat aquiliana sin. compl.n f es responsabilidad aquiliana  es responsabilidad civil extracontractual  
878 dret civil general ca responsabilitat civil terme pral.n f es responsabilidad civil  
879 dret civil d'obligacions i contractes ca responsabilitat civil contractual terme pral.n f es responsabilidad civil contractual  
880 dret civil d'obligacions i contractes ca responsabilitat civil derivada de delicte o falta terme pral.n f es responsabilidad civil derivada de delito o falta  
881 dret civil d'obligacions i contractes ca responsabilitat civil objectiva terme pral.n f es responsabilidad civil objetiva  
882 dret civil d'obligacions i contractes ca responsabilitat civil per acte il·lícit terme pral.n f es responsabilidad civil por acto ilícito  
883 dret civil d'obligacions i contractes ca responsabilitat civil per acte propi terme pral.n f es responsabilidad civil por acto propio  
884 dret civil d'obligacions i contractes ca responsabilitat civil per fet aliè terme pral.n f es responsabilidad civil por hecho ajeno  
885 dret civil d'obligacions i contractes ca responsabilitat civil subjectiva terme pral.n f es responsabilidad civil subjetiva  
886 dret civil d'obligacions i contractes ca retracte legal terme pral.n m es retracto legal  
887 dret civil d'obligacions i contractes ca retracte voluntari terme pral.n m es retracto voluntario  
888 dret civil general ca retroactivitat terme pral.n f es retroactividad  
889 dret civil general ca retrocessió terme pral.n f es retrocesión  
890 dret civil d'obligacions i contractes ca retrodonació terme pral.n f es retrodonación  
891 dret civil general ca reversió terme pral.n f es reversión  
892 dret civil general ca revocació terme pral.n f es revocación  
893 dret civil general ca sanció terme pral.n f es sanción  
894 dret civil d'obligacions i contractes ca sanejament terme pral.n m es saneamiento  
895 dret de família ca separació matrimonial terme pral.n f es separación matrimonial  
896 dret de família ca separat | separada terme pral.n m, f es separado | separada  
897 drets reals ca servidor de la possessió | servidora de la possessió terme pral.n m, f es servidor de la posesión | servidora de la posesión  
898 drets reals ca servitud terme pral.n f es servidumbre  
899 drets reals ca servitud d'aqüeducte terme pral.n f es servidumbre de acueducto  
900 drets reals ca servitud de degotís terme pral.n f es servidumbre de vertiente de los tejados  
901 drets reals ca servitud de desguàs terme pral.n f es servidumbre de desagüe  
902 drets reals ca servitud de llums terme pral.n f es servidumbre de luces  
903 drets reals ca servitud de mitgera terme pral.n f es servidumbre de medianería  
904 drets reals ca servitud de pas terme pral.n f es servidumbre de paso  
905 drets reals ca servitud de vistes terme pral.n f es servidumbre de vistas  
906 drets reals ca servitud de xarxes aèries i de conduccions terme pral.n f es servidumbre de redes aéreas y de conducciones  
907 dret civil general ca signatura electrònica terme pral.n f es firma electrónica  
908 dret civil general ca signatura manuscrita terme pral.n f es firma manuscrita  
909 dret civil general ca simulació terme pral.n f es simulación  
910 dret civil d'obligacions i contractes ca sòcita terme pral.n f ca sòccida sin. compl.n f ca sòccita sin. compl.n f es contrato de soccida  es contrato de soccita  
911 dret civil general ca soci | sòcia terme pral.n m, f es socio | socia  
912 dret de família ca soldada terme pral.n f es soldada  
913 dret civil d'obligacions i contractes ca solidaritat terme pral.n f es solidaridad  
914 dret civil general ca solvència terme pral.n f es solvencia  
915 dret civil d'obligacions i contractes ca sotsarrendament terme pral.n m ca subarrendament sin. compl.n m es subarrendamiento  es subarriendo  
916 dret civil d'obligacions i contractes ca subcontractista terme pral.n m, f es subcontratista  
917 dret civil d'obligacions i contractes ca subfiador | subfiadora terme pral.n m, f es subfiador | subfiadora  
918 dret civil d'obligacions i contractes ca subfiança terme pral.n f es subfianza  
919 dret civil general ca subhasta terme pral.n f es subasta  
920 dret de successions ca subllegat terme pral.n m es sublegado  
921 drets reals ca subrogació real terme pral.n f es subrogación real  
922 dret civil general ca subrogar terme pral.v tr es subrogar  
923 drets reals ca subrogat | subrogada terme pral.n m, f es subrogado | subrogada  
924 dret de successions ca substitució exemplar terme pral.n f es sustitución ejemplar  
925 dret de successions ca substitució preventiva de residu terme pral.n f es sustitución preventiva de residuo  
926 dret de successions ca substitució pupil·lar terme pral.n f es sustitución pupilar  
927 dret de successions ca substitució vulgar terme pral.n f es sustitución vulgar  
928 dret de successions ca substituent terme pral.n m, f es sustituyente  
929 dret de successions ca substituït | substituïda terme pral.n m, f es sustituido | sustituida  
930 dret de successions ca substitut | substituta terme pral.n m, f es sustituto | sustituta  
931 dret de successions ca succeir terme pral.v tr es suceder  
932 dret de successions ca successió terme pral.n f es sucesión  
933 dret de successions ca successió contractual terme pral.n f ca successió paccionada sin. compl.n f es sucesión contractual  es sucesión paccionada  
934 dret de successions ca successió intestada terme pral.n f ca successió legal sin. compl.n f es sucesión intestada  es sucesión legal  
935 dret de successions ca successió per estirps terme pral.n f ca successió per branques sin. compl.n f ca successió per representació sin. compl.n f es sucesión por estirpes  es sucesión por ramas  es sucesión por representación  
936 dret de successions ca successió per caps terme pral.n f es sucesión por cabezas  es sucesión por personas  
937 dret de successions ca successió testamentària terme pral.n f ca successió testada sin. compl.n f es sucesión testada  es sucesión testamentaria  
938 dret de successions ca successor | successora terme pral.n m, f es sucesor | sucesora  
939 drets reals ca superficiari | superficiària terme pral.n m, f es superficiario | superficiaria  
940 dret de família ca supervenció de fills terme pral.n f es supervención de hijos  es superveniencia de hijos  
941 dret de successions ca suplement de llegítima terme pral.n m es suplemento de legítima  
942 dret de família ca tenuta terme pral.n f es tenuta  
943 dret de família ca tenutari | tenutària terme pral.n m, f es tenutario | tenutaria  
944 drets reals ca teoria del títol i el mode terme pral.n f es teoría del título y modo  
945 dret civil general ca tercera persona terme pral.n f ca tercer sin. compl.n m es tercera persona  es tercero  en third person  
946 dret civil general ca terceria terme pral.n f es tercería  
947 dret civil general ca termini terme pral.n m es plazo  es término  
948 dret civil d'obligacions i contractes ca terratge terme pral.n m es terraje  
949 dret de successions ca testador | testadora terme pral.n m, f es testador | testadora  
950 dret de successions ca testament terme pral.n m es testamento  
951 dret de successions ca testament davant rector terme pral.n m es testamento ante párroco  
952 dret de successions ca testament hològraf terme pral.n m es testamento hológrafo  es testamento ológrafo  
953 dret de successions ca testament notarial obert terme pral.n m ca testament nuncupatiu sin. compl.n m ca testament obert sin. compl.n m es testamento abierto  es testamento notarial abierto  es testamento nuncupativo  
954 dret de successions ca testament notarial tancat terme pral.n m ca testament tancat sin. compl.n m es testamento cerrado  es testamento notarial cerrado  
955 dret de successions ca testament vital terme pral.n m es testamento vital  
956 dret de successions ca testar terme pral.v intr es testar  
957 dret civil general ca títol terme pral.n m es título  
958 drets reals ca títol lucratiu terme pral.n m es título lucrativo  
959 dret de successions ca títol successori terme pral.n m es título sucesorio  
960 drets reals ca titular terme pral.n m, f es titular  
961 dret civil general ca titularitat terme pral.n f es titularidad  
962 dret de família ca torneria terme pral.n f es tornería  
963 dret civil general ca tracte successiu terme pral.n m es tracto sucesivo  
964 drets reals ca tradició terme pral.n f es tradición  
965 drets reals ca tradir terme pral.v tr es tradir  
966 dret civil d'obligacions i contractes ca transacció terme pral.n f es transacción  
967 drets reals ca translatiu -iva terme pral.adj es translativo -va  es traslativo -va  
968 drets reals ca transmissor | transmissora terme pral.n m, f ca transmitent terme pral.n m, f es transmisor | transmisora  es transmitente  
969 drets reals ca tresor terme pral.n m es tesoro  
970 drets reals ca troballa terme pral.n f es hallazgo  
971 dret de successions ca troncalitat terme pral.n f es troncalidad  
972 dret de família ca tutela terme pral.n f es tutela  
973 dret de família ca tutela familiar terme pral.n f es tutela familiar  
974 dret de família ca tutor | tutora terme pral.n m, f es tutor | tutora  
975 drets reals ca unió terme pral.n f es unión  
976 dret civil general ca universal terme pral.adj es universal  
977 drets reals ca urbanització terme pral.n f es urbanización  
978 dret civil general ca ús terme pral.n m es uso  
979 drets reals ca usdefruit terme pral.n m es usufructo  
980 dret de família ca usdefruit de regència terme pral.n m es usufructo de regencia  
981 dret de successions ca usdefruit vidual intestat terme pral.n m es usufructo viudal intestado  
982 dret civil d'obligacions i contractes ca usuari | usuària terme pral.n m, f es usuario | usuaria  
983 drets reals ca usucapient terme pral.n m, f es usucapiente  
984 drets reals ca usucapir terme pral.v tr es usucapir  
985 drets reals ca usufructuar terme pral.v tr es usufructuar  
986 drets reals ca usufructuari | usufructuària terme pral.n m, f es usufructuario | usufructuaria  
987 dret civil d'obligacions i contractes ca usura terme pral.n f es usura  
988 dret civil general ca veïnatge civil terme pral.n m es vecindad civil  
989 dret civil general ca veïnatge local terme pral.n m es vecindad local  
990 dret civil d'obligacions i contractes ca venciment terme pral.n m es vencimiento  
991 dret civil d'obligacions i contractes ca venda a crèdit terme pral.n f es venta a crédito  
992 dret civil d'obligacions i contractes ca venda a distància terme pral.n f es venta a distancia  
993 dret civil d'obligacions i contractes ca venda a domicili terme pral.n f es venta a domicilio  
994 dret civil d'obligacions i contractes ca venda a pèrdua terme pral.n f es venta a pérdida  
995 dret civil d'obligacions i contractes ca venda a preu rebaixat terme pral.n f es venta a precio rebajado  
996 dret civil d'obligacions i contractes ca venda a terminis terme pral.n f ca venda a termes sin. compl.n f es venta a plazos  
997 dret civil d'obligacions i contractes ca venda ad gustum [ad gustum: la] terme pral.n f es venta ad gustum  
998 dret civil d'obligacions i contractes ca venda ambulant terme pral.n f ca venda no sedentària sin. compl.n f es venta ambulante  es venta no sedentaria  
999 dret civil d'obligacions i contractes ca venda automàtica terme pral.n f es venta automática  
1000 dret civil d'obligacions i contractes ca venda de promoció terme pral.n f es venta de promoción  
1001 dret civil d'obligacions i contractes ca venda de saldos terme pral.n f es venta de saldos  
1002 dret civil d'obligacions i contractes ca venda en cadena terme pral.n f es venta en cadena  
1003 dret civil d'obligacions i contractes ca venda en piràmide terme pral.n f es venta en pirámide  
1004 dret civil d'obligacions i contractes ca venda en subhasta pública terme pral.n f es venta en pública subasta  
1005 dret civil d'obligacions i contractes ca venedor | venedora terme pral.n m, f es vendedor | vendedora  
1006 dret civil general ca vici del consentiment terme pral.n m es vicio del consentimiento  
1007 dret civil d'obligacions i contractes ca vici ocult terme pral.n m es vicio oculto  
1008 dret de successions ca vidu | vídua terme pral.n m, f es viudo | viuda  
1009 dret civil general ca violència terme pral.n f es violencia  
1010 dret de successions ca vocat | vocada terme pral.n m, f es vocado | vocada