Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 música electrònica ca acid-house [en] terme pral.n m es acid house  fr acid-house music  en acid house  en acid-house music  
2 música afroamericana > jazz ca acid-jazz [en] terme pral.n m es acid jazz  fr acid jazz  en acid jazz  
3 música del món ca afrobeat [en] terme pral.n m es afrobeat  fr afrobeat  en afrobeat  
4 rock ca art-rock terme pral.n m es art rock  fr art-rock  en art rock  
5 música electrònica ca bakalao terme pral.n m es bakalao  fr bakalao  en bakalao  
6 pop ca música beat [beat: en] terme pral.n f ca beat [en] sin. compl.n m es música Beat  fr musique beat  en beat music  en British beat  
7 conceptes generals ca beatboxing [en] terme pral.n m es beatboxing  fr beatbox  en beatbox  en beatboxing  
8 música afroamericana > jazz ca bebop [en] terme pral.n m ca bop sin. compl.n m es bebop  es bop  fr be-bop  fr bop  en bebop  en bop  
9 rock > metal ca black-metal [en] terme pral.n m es black metal  fr black metal  en black metal  
10 música afroamericana ca blues [en] terme pral.n m es blues  fr blues  en blues  
11 música afroamericana ca blues-rock [en] terme pral.n m es blues rock  fr blues rock  en blues-rock  
12 música del món ca bossa nova terme pral.n f es bossa nova  fr bossa-nova  en bossa nova  
13 pop ca britpop terme pral.n m es britpop  fr brit-pop  fr britpop  en britpop  
14 rock > metal ca brutal-death-metal [en] terme pral.n m ca brutal-death [en] sin. compl.n m es brutal death  es brutal death metal  fr brutal death  fr brutal death metal  en brutal death  en brutal death metal  
15 música del món ca bugalú terme pral.n m es bugalú  es boogaloo  fr boogaloo  en boogaloo  
16 música afroamericana ca bugui-bugui terme pral.n m es boogie-woogie  es bugui-bugui  fr boogie-woogie  en boogie  en boogie-woogie  it boogie-woogie  
17 música del món ca cançó d'autor terme pral.n f es canción de autor  fr chanson  en singer-songwriter music  it canzone d'autore  
18 música electrònica ca chill-out [en] terme pral.n m es chill out  fr chill-out  en chill-out  
19 música afroamericana > jazz ca cool-jazz [en] terme pral.n m es cool jazz  fr cool jazz  en cool jazz  
20 música del món ca country [en] terme pral.n m es country  fr country  en country  en country music  
21 música del món ca country alternatiu [country: en] terme pral.n m es country alternativo  fr country alternative  en alternative country  en alt-country  
22 música afroamericana ca country-blues [en] terme pral.n m es country blues  fr country blues  en country blues  en folk blues  
23 música del món ca country-rock [en] terme pral.n m es country rock  fr country rock  en country rock  
24 música del món ca cúmbia terme pral.n f es cumbia  fr cumbia  en cumbia  
25 música electrònica ca dance [en] terme pral.n m ca música dance [dance: en] sin. compl.n f es dance  fr dance  fr dance music  en dance  en dance music  en EDM  en electronic dance music  
26 rock > metal ca death-metal [en] terme pral.n m es death metal  fr death metal  en death metal  
27 rock > metal ca death-metal tècnic [death-metal: en] terme pral.n m es death metal técnico  fr death metal technique  en technical death metal  
28 conceptes generals ca disco terme pral.n m ca música disco sin. compl.n f es disco  es música disco  fr disco  en disco  en disco music  
29 música afroamericana > jazz ca dixieland [en] terme pral.n m ca dixie [en] sin. compl.n m es dixie  es dixieland  fr dixie  fr dixieland  en Dixieland  
30 rock ca doo-wop [en] terme pral.n m es doo wop  es du duá  fr doo-wop  en doo-wop  
31 rock > metal ca doom-metal [en] terme pral.n m es doom metal  fr doom metal  en doom metal  
32 música electrònica ca drum-and-bass [en] terme pral.n m es drum and bass  fr drum and bass  en drum and bass  
33 música afroamericana ca dub [en] terme pral.n m es dub  fr dub  fr musique dub  en dub  
34 música electrònica ca dubstep [en] terme pral.n m es dubstep  fr dubstep  en dubstep  
35 música electrònica ca electro terme pral.n m es electro  fr électro  en electro  
36 pop ca pop electrònic terme pral.n m ca electropop sin. compl.n m es pop electrónico  es electropop  fr pop électronique  fr électro-pop  en electropop  
37 rock ca emo terme pral.n m es emo  fr emo  en emo  
38 conceptes generals ca estil musical terme pral.n m es estilo musical  fr style musical  en music style  
39 música del món ca flamenc terme pral.n m es flamenco  fr flamenco  en flamenco  
40 música del món ca folk terme pral.n m es folk  fr folk  en folk  
41 rock ca folk-rock terme pral.n m es folk rock  fr folk-rock  en folk rock  
42 música afroamericana > jazz ca free-jazz [en] terme pral.n m es free  es free jazz  es free-jazz  fr free jazz  fr free-jazz  en free jazz  
43 música afroamericana ca funk [en] terme pral.n m es funk  es funky  fr funk  en funk  
44 rock > metal ca funk-metal [en] terme pral.n m es funk metal  fr funk metal  en funk metal  
45 conceptes generals ca fusió terme pral.n f es fusión  fr fusion  en fusion  
46 rock > metal ca glam-metal [en] terme pral.n m es glam metal  fr glam metal  en glam metal  
47 rock > punk ca glam-punk [en] terme pral.n m es glam punk  fr glam punk  en glam-punk  
48 rock ca glam-rock [en] terme pral.n m es glam rock  fr glam  fr glam rock  en glam rock  
49 música afroamericana ca gòspel terme pral.n m es gospel  es góspel  fr gospel  en gospel  
50 rock > metal ca grindcore [en] terme pral.n m es grindcore  fr grind  fr grindcore  en grindcore  
51 rock ca grunge [en] terme pral.n m es grunge  fr grunge  en grunge  
52 música afroamericana > jazz ca hard-bop [en] terme pral.n m es hard bop  fr hard-bop  en hard bop  
53 rock > punk ca hardcore [en] terme pral.n m es hardcore  fr hard-core  fr hardcore  en hardcore  
54 música electrònica ca hardstyle [en] terme pral.n m es hardstyle  fr hardstyle  en hardstyle  
55 rock > metal ca heavy-metal [en] terme pral.n m ca heavy [en] sin. compl.n m ca metal [en] sin. compl.n m es heavy metal  fr heavy metal  fr heavy métal  fr metal  fr métal  en heavy metal  en metal  
56 música afroamericana ca hip-hop [en] terme pral.n m es hip-hop  fr hip hop  fr hip-hop  en hip hop  
57 música electrònica ca house [en] terme pral.n m es house  fr house  fr house music  fr musique house  en house  en house music  
58 conceptes generals ca independent terme pral.adj ca indie [en] sin. compl.adj es independiente  es indie  fr indé  fr indépendent  fr indie  en indie  
59 pop ca J-pop [en] terme pral.n m es J-pop  fr J-pop  en J-pop  
60 conceptes generals ca jazz terme pral.n m es jazz  fr jazz  en jazz  
61 música afroamericana > jazz ca jazz fusió terme pral.n m es jazz fusión  es jazz rock  fr jazz fusion  fr jazz-rock  en jazz fusion  
62 música afroamericana > jazz ca jazz llatí terme pral.n m es jazz latino  fr latin jazz  en latin jazz  
63 música afroamericana > jazz ca jazz-funk [en] terme pral.n m es jazz funk  es jazz-funk  fr jazz-funk  en jazz funk  
64 música electrònica ca jungle [en] terme pral.n m es jungle  fr jungle  en jungle  
65 pop ca K-pop [en] terme pral.n m es K-pop  fr K-pop  en K-pop  
66 conceptes generals ca llatí -ina terme pral.adj es latino -na  fr latin -ine  en latin  
67 rock ca lo-fi [en] terme pral.n m es lo-fi  fr lo-fi  en lo-fi  
68 rock > metal ca metal progressiu [metal: en] terme pral.n m es metal progresivo  fr metal progressif  en prog metal  en progressive metal  
69 rock > metal ca metalcore [en] terme pral.n m es metalcore  fr metalcore  en metalcore  
70 conceptes generals ca música afroamericana terme pral.n f es música afroamericana  fr musique afro-américaine  en African American music  
71 conceptes generals ca música alternativa terme pral.n f es música alternativa  fr musique alternative  en alternative music  
72 música del món ca música cajun terme pral.n f es música cajún  fr musique cajun  en cajun music  
73 música del món ca música celta terme pral.n f es música celta  fr musique celtique  en celtic music  
74 música electrònica ca música concreta terme pral.n f es música concreta  fr musique concrète  en musique concrète  en concrete music  
75 conceptes generals ca música del món terme pral.n f es música del mundo  fr musique du monde  en world music  
76 conceptes generals ca música electrònica terme pral.n f es música electrónica  fr électro  fr musique électronique  en electronic music  
77 pop ca música ie-ie terme pral.n f es música yeyé  fr musique yé-yé  en yéyé music  
78 música electrònica ca música industrial terme pral.n f es música industrial  fr musique industrielle  en industrial music  
79 conceptes generals ca pop terme pral.n m ca música pop sin. compl.n f es música pop  es pop  fr musique pop  fr pop  en pop  en pop music  
80 conceptes generals ca música psicodèlica terme pral.n f es música psicodélica  fr musique psychédélique  en psychedelic music  
81 conceptes generals ca música rock terme pral.n f ca rock sin. compl.n m es música rock  es rock  fr musique rock  fr rock  fr rock music  en rock  en rock music  
82 música electrònica ca new-age [en] terme pral.n f es new age  es New Age  fr musique du nouvel âge  fr musique new age  en New Age  en New Age music  
83 rock ca new-wave [en] terme pral.n f ca nova onada terme pral.n f es new wave  es nueva onda  fr new wave  fr new-wave  en New Wave  
84 rock > metal ca nu-metal [en] terme pral.n m es nu metal  fr néo metal  fr nu metal  en nu-metal  
85 rock > punk ca oi! terme pral.n m es oi!  fr oi!  en oi!  
86 pop ca pop independent terme pral.n m ca pop indie [indie: en] sin. compl.n m es pop independiente  es pop indie  fr pop indépendant  fr indie pop  en indie pop  
87 rock > punk ca pop-punk [en] terme pral.n m es pop punk  fr pop punk  fr punk-pop  en pop punk  
88 rock ca pop-rock terme pral.n m es pop rock  es pop-rock  fr pop rock  fr pop-rock  en pop rock  
89 rock > punk ca postpunk [en] terme pral.n m es post punk  es post-punk  fr post-punk  fr postpunk  en post-punk  
90 rock ca postrock terme pral.n m es post-rock  fr post-rock  en post-rock  
91 rock > metal ca power-metal [en] terme pral.n m es power metal  fr power metal  en power metal  
92 pop ca power-pop [en] terme pral.n m es power pop  fr power pop  en power pop  
93 rock > punk ca punk [en] terme pral.n m es punk  es punk rock  fr musique punk  fr punk  fr punk rock  fr rock punk  en punk  en punk rock  
94 rock > punk ca punk electrònic terme pral.n m es punk electrónico  fr electro-punk  en electro-punk  
95 música afroamericana ca rhythm-and-blues [en] terme pral.n m ca R&B siglan m es rhythm and blues  es R&B  fr rhythm and blues  fr R&B  en rhythm and blues  en R&B  
96 música afroamericana ca raggamuffin [en] terme pral.n m ca ragga sin. compl.n m es ragga  es raggamuffin  fr ragga  fr raggamuffin  fr raggamuffin  en ragga  en raggamuffin  
97 música del món ca rai terme pral.n m es rai  fr raï  en rai  
98 música afroamericana ca rap terme pral.n m es rap  fr rap  en rap  
99 música afroamericana ca reggae [en] terme pral.n m es reggae  fr reggae  en reggae  
100 música del món ca reggaeton terme pral.n m es reggaeton  es reggaetón  es reguetón  fr reggaeton  fr reggaetón  en reggaeton  de Reggaeton  
101 rock ca rock-and-roll [en] terme pral.n m ca rock sin. compl.n m es rock  es rock and roll  fr rock  fr rock and roll  fr rock'n'roll  en rock  en rock and roll  en rock'n'roll  
102 rock ca rock alternatiu terme pral.n m es rock alternativo  fr rock alternatif  en alt-rock  en alternative rock  
103 rock ca rock de garatge terme pral.n m es garaje  fr garage  fr garage rock  en garage  en garage rock  
104 rock ca rock dur terme pral.n m es hard rock  fr hard rock  fr hard-rock  fr rock dur  en hard rock  
105 rock ca rock gòtic terme pral.n m es rock gótico  fr rock gothique  en goth rock  en gothic rock  
106 rock ca rock independent terme pral.n m ca rock indie [indie: en] sin. compl.n m es rock independiente  es rock indie  fr rock indé  fr rock indépendant  en independent rock  en indie rock  
107 rock ca rock industrial terme pral.n m es rock industrial  fr rock industriel  en industrial rock  
108 rock ca rock llatí terme pral.n m es rock latino  fr rock latino  en latin rock  
109 rock ca rock progressiu terme pral.n m es rock progresivo  fr rock progressif  en prog-rock  en progressive rock  
110 rock ca rock simfònic terme pral.n m es rock sinfónico  fr rock symphonique  en symphonic rock  
111 rock ca rock suau terme pral.n m es rock suave  fr rock tendre  fr soft rock  en soft rock  
112 rock ca rockabilly [en] terme pral.n m es rockabilly  fr rockabilly  en rockabilly  
113 música afroamericana ca rocksteady [en] terme pral.n m es rocksteady  fr rocksteady  en rocksteady  
114 música del món ca rumba terme pral.n f es rumba  fr rumba  en rumba  
115 música del món ca rúmbia terme pral.n f es rumbia  fr rumbia  en rumbia  
116 rock ca shoegaze [en] terme pral.n m es shoegaze  fr shoegaze  en shoegazing  en shoegaze  
117 música afroamericana ca ska terme pral.n m es ska  fr ska  en ska  
118 rock ca slowcore [en] terme pral.n m es slowcore  fr slowcore  en slowcore  
119 música del món ca songo terme pral.n m es songo  fr songo  en songo  
120 música afroamericana ca soul [en] terme pral.n m es soul  fr soul  en soul  en soul music  
121 rock > metal ca speed-metal [en] terme pral.n m es speed metal  fr speed metal  en speed metal  
122 rock ca stoner-rock [en] terme pral.n m ca stoner-metal [en] sin. compl.n m es stoner rock  es stoner metal  fr stoner rock  fr stoner metal  en stoner rock  en stoner metal  
123 música afroamericana > jazz ca swing terme pral.n m es swing  fr swing  en swing  
124 música electrònica ca tecno terme pral.n m es tecno  fr techno  en techno  
125 rock > metal ca thrash-metal [en] terme pral.n m ca thrash [en] sin. compl.n m es trash metal  fr thrash métal  en thrash  en thrash metal  
126 música electrònica ca trance [en] terme pral.n m es trance  fr trance  en trance  
127 música afroamericana ca trap terme pral.n m es trap  fr trap  en trap  
128 música electrònica ca trip-hop [en] terme pral.n m es trip-hop  fr trip-hop  en trip-hop  
129 música afroamericana ca zydeco [en] terme pral.n m es zydeco  fr zydeco  en zydeco