Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 posicions corporals ca abducció terme pral.n f es abducción  en abduction  
2 semiologia > símptomes ca acalcúlia terme pral.n f es acalculia  en acalculia  
3 patologia ca apoplexia terme pral.n f ca accident vascular cerebral sin. compl.n m ca feridura sin. compl.n f es accidente cerebral vascular  es accidente cerebrovascular  es accidente vascular cerebral  es apoplejía  en apoplexy  en cerebral accident  en cerebrovascular accident  en stroke  en stroke syndrome  
4 anatomia ca acetàbul terme pral.n m ca còtila terme pral.n f es acetábulo  es cavidad cotiloidea  es cótilo  en acetabular bone  en acetabulum  en cotyloid cavity  
5 semiologia > símptomes ca acinèsia terme pral.n f es acinesia  en akinesia  
6 .conceptes generals ca acomodació terme pral.n f es acomodación  en accommodation  
7 fisiologia ca acomodació elèctrica terme pral.n f es acomodación eléctrica  en electrical adaptation  
8 patologia ca acondroplàsia terme pral.n f ca micromèlia rizomèlica sin. compl.n f es acondroplasia  en achondroplasia  
9 patologia ca síndrome de Léri terme pral.n f ca acondroplàsia perifèrica de Silverskiöld sin. compl.n f ca pleonosteosi de Léri sin. compl.n f ca pleonosteosi familiar sin. compl.n f es pleonosteosis de Léri  es pleonosteosis familiar  es síndrome de Léri  en Léri's pleonosteosis  
10 patologia ca acrocefàlia terme pral.n f ca oxicefàlia sin. compl.n f es acrocefalia  es oxicefalia  en acrocephalia  en oxycephaly  
11 patologia ca acrocefalosindactília terme pral.n f es acrocefalosindactilia  en acrocephalosyndactylia  
12 patologia ca acrocefalosindactília d'Apert terme pral.n f ca acrocefalosindactília tipus I sin. compl.n f ca malaltia d'Apert sin. compl.n f ca síndrome d'Apert sin. compl.n f es acrocefalosindactilia de Apert  es acrocefalosindactilia tipo I  es síndrome de Apert  en Apert syndrome  
13 patologia ca acrocianosi terme pral.n f ca acrocianosi congènita sin. compl.n f es acrocianosis  es acrocianosis congénita  en acrocyanosis  
14 patologia ca acrodínia terme pral.n f ca eritroedema sin. compl.n m ca malaltia de Swift-Feer sin. compl.n f es acrodinia  es enfermedad de Swift  en acrodynia  en Swift disease  
15 semiologia > signes ca acroesclerosi terme pral.n f ca acroesclerodèrmia sin. compl.n f ca acroesclerosi de Hutchinson sin. compl.n f ca esclerodactília sin. compl.n f es acrosclerosis  en acrosclerosis  
16 patologia ca acromegàlia terme pral.n f ca malaltia de Marie sin. compl.n f es acromegalia  es enfermedad de Marie  en acromegaly  en Marie's disease  
17 patologia ca eritromelàlgia terme pral.n f ca acromelàlgia sin. compl.n f ca eritermàlgia sin. compl.n f ca malaltia de Gerhardt sin. compl.n f ca malaltia de Mitchell sin. compl.n f ca malaltia de Weir-Mitchell sin. compl.n f es enfermedad de Weir Mitchell  es eritromelalgia  en acromelalgia  en erythromelalgia  en Weir Mitchell disease  
18 patologia ca acromícria terme pral.n f ca dit de marededeu sin. compl.n m ca malaltia de Brugsch sin. compl.n f es acromicria  es enfermedad de Brugsch  en acromicria  
19 semiologia > signes ca acropàquia terme pral.n f ca dit de baqueta de timbal sin. compl.n m ca dit hipocràtic sin. compl.n m es acropaquia  es dedos en palillo de tambor  es dedos hipocráticos  en acropachy  en clubbing  en drumstick finger  en hippocratic finger  
20 semiologia > símptomes ca acroparestèsia terme pral.n f es acroparestesia  en acroparesthesia  
21 patologia ca acroparestèsia terme pral.n f es acroparestesia  en acroparesthesia  
22 .conceptes generals ca actitud terme pral.n f ca positura terme pral.n f es postura  en posture  
23 .conceptes generals ca actiu -iva terme pral.adj es activo -va  en active  
24 .conceptes generals ca activació terme pral.n f es activación  en activation  
25 terapèutica i prevenció > tècniques ca acupuntura terme pral.n f es acupuntura  en acupuncture  
26 posicions corporals ca adducció terme pral.n f es aducción  en adduction  
27 .conceptes generals ca adherència terme pral.n f es adherencia  es brida  en adhesion  
28 .conceptes generals ca adhesivitat terme pral.n f es adhesividad  en adhesiveness  
29 fisiologia ca adhesivitat plaquetària terme pral.n f es adhesividad plaquetaria  en platelet adhesiveness  
30 semiologia > signes ca adiadococinèsia terme pral.n f ca disdiadococinèsia sin. compl.n f es adiadococinesia  en adiadochokinesia  
31 patologia ca adinàmia episòdica hereditària terme pral.n f ca malaltia de Gamstorp sin. compl.n f es adinamia episódica hereditaria  es enfermedad de Gamstorp  en adynamia  en Gamstorp's disease  
32 .conceptes generals ca aerosol terme pral.n m es aerosol  en aerosol  
33 semiologia > símptomes ca afàsia terme pral.n f es afasia  en aphasia  
34 patologia ca malaltia de Lichtheim terme pral.n f ca afàsia sensorial subcortical sin. compl.n f ca sordesa subcortical sin. compl.n f ca sordesa verbal genuïna sin. compl.n f ca sordesa verbal pura sin. compl.n f es enfermedad de Lichtheim  en Lichtheim disease  
35 patologia ca afecció terme pral.n f es afección  en affection  
36 patologia ca afecció cervicobraquial terme pral.n f ca cervicobraquiàlgia terme pral.n f es cervicobraquialgia  en cervicobrachial disorder  en cervicobrachialgia  
37 patologia ca afecció cervicocefàlica terme pral.n f es cervicocefalalgia  en cervicocephalalgia  en cervicocephalgia  
38 .conceptes generals ca afectivitat terme pral.n m es afectividad  en affectivity  
39 fisiologia ca aferent terme pral.adj es aferente  en afferent  
40 terapèutica i prevenció > aparells i instruments ca agafador terme pral.n m es agarrador  en grip  en handgrip  
41 .conceptes generals ca agent terme pral.n m es agente  en agent  
42 terapèutica i prevenció > fàrmacs i medicaments ca sinergista terme pral.n m ca agent sinèrgic sin. compl.n m es sinergista  en synergist  
43 semiologia > símptomes ca agèusia terme pral.n f es ageusia  es anestesia gustativa  en ageusia  en ageustia  en gustatory anesthesia  
44 semiologia > símptomes ca agnòsia terme pral.n f es agnosia  en agnosia  
45 semiologia > símptomes ca agrafia terme pral.n f es agrafia  en agraphia  
46 patologia ca agranulocitosi terme pral.n f ca malaltia de Schultz sin. compl.n f es agranulocitosis  es enfermedad de Schultz  es síndrome de Schultz  en agranulocytosis  en Schultz syndrome  
47 .conceptes generals ca agut -uda terme pral.adj es agudo -da  en acute  
48 .conceptes generals ca agut -uda terme pral.adj es agudo -da  en acute  
49 fisiologia ca volum de reserva inspiratori terme pral.n m ca aire complementari sin. compl.n m ca VRI siglan m es volumen de reserva inspiratorio  es VRI  en complemental air  en inspiratory reserve volume  en IRV  
50 fisiologia ca volum residual terme pral.n m ca aire residual sin. compl.n m ca VR siglan m es aire residual  es volumen residual  es VR  en residual air  en residual capacity  en residual volume  en RV  
51 fisiologia ca volum de reserva expiratori terme pral.n m ca aire suplementari sin. compl.n m ca VRE siglan m es volumen de reserva espiratorio  es VRE  en expiratory reserve volume  en supplemental air  en ERV  
52 terapèutica i prevenció > fàrmacs i medicaments ca xarop terme pral.n m ca aixarop sin. compl.n m es jarabe  es sirope  en syrup  
53 .conceptes generals ca aixecar terme pral.v tr es levantar  en lift, to  
54 semiologia > signes ca aleteig terme pral.n m es aleteo  en flutter  
55 patologia ca aleteig auricular terme pral.n m es aleteo auricular  en atrial flutter  
56 semiologia > signes ca aleteig mediastínic terme pral.n m es aleteo mediastínico  en mediastinal flutter  
57 semiologia > signes ca aleteig nasal terme pral.n m es aleteo nasal  en nasal fllutter  
58 semiologia > símptomes ca alèxia terme pral.n f es alexia  en alexia  en word blindness  
59 semiologia > símptomes ca àlger -a terme pral.adj ca dolorós -osa sin. compl.adj es doloroso -sa  en painful  
60 fisiologia ca algèsia terme pral.n f ca sensibilitat dolorosa terme pral.n f es algesia  es sensibilidad dolorosa  en algesthesia  en nociception  en pain sense  
61 semiologia > símptomes ca àlgia terme pral.n f es algia  en pain  
62 patologia ca distròfia reflexa terme pral.n f ca algodistròfia simpàtica reflexa sin. compl.n f ca atròfia òssia àlgica de Destot-Sudeck-Lériche sin. compl.n f ca distròfia simpàtica sin. compl.n f ca malaltia de Lériche sin. compl.n f es algodistrofia simpática refleja  es distrofia refleja  es distrofia simpática  es distrofia simpática refleja  es enfermedad de Lériche  es síndrome de dolor regional complejo de tipo I  en complex regional pain syndrome type 1  en Leriche disease  en reflex sympathetic dystrophy  
63 fisiologia ca al·lel terme pral.n m es alelo  en allele  
64 .conceptes generals ca alliberar terme pral.v tr es liberar  en release, to  
65 semiologia > símptomes ca al·lodínia terme pral.n f es alodinia  en allodynia  
66 patologia ca amàstia terme pral.n f es amastia  en amastia  
67 patologia ca tòrax d'amazona terme pral.n m ca amàstia unilateral sin. compl.n f es amastia unilateral  es tórax de amazona  en amazon thorax  en unilateral amastia  
68 patologia ca amaurosi terme pral.n f es amaurosis  en amaurosis  
69 patologia ca aplàsia muscular terme pral.n f ca amioplàsia sin. compl.n f es amioplasia  es aplasia muscular  en amyoplasia  en muscle aplasia  
70 patologia ca artrogriposi múltiple congènita terme pral.n f ca amioplàsia congènita sin. compl.n f ca síndrome de Guérin-Stern sin. compl.n f es amioplasia congénita  es artrogriposis múltiple congénita  es síndrome de Guérin-Stern  en arthrogryposis multilpex congenita  en congenital multiple arthrogryposis  en Guérin-Stern syndrome  
71 semiologia > símptomes ca miastènia terme pral.n f ca amiostènia sin. compl.n f es miastenia  en myasthenia  
72 patologia ca amiotròfia terme pral.n f es amiotrofia  en amyotrophy  
73 patologia ca amiotròfia espinal progressiva terme pral.n f es amiotrofia espinal progresiva  en progressive spinal amyotrophy  
74 patologia ca paràlisi amiotròfica terme pral.n f ca paràlisi atròfica progressiva de Schultze terme pral.n f ca amiotròfia neural progressiva de Charcot-Marie-Tooth sin. compl.n f ca atròfia muscular neural perifèrica progressiva peroneal de Charcot-Marie-Tooth sin. compl.n f ca atròfia muscular peroneal de Tooth sin. compl.n f ca malaltia de Charcot-Marie-Tooth sin. compl.n f ca paràlisi atròfica progressiva de Schultze sin. compl.n f es atrofia de Charcot-Marie  es atrofia muscular peronea  es enfermedad de Charcot-Marie-Tooth  es neuropatía sensitivomotora hereditaria  es síndrome de Charcot-Marie-Tooth  en Charcot-Marie atrophy  en Charcot-Marie syndrome  en Charcot-Marie-Tooth disease  en Charcot-Marie-Tooth neuropathy  en hereditary motor and sensory neuropathy  en peroneal atrophy  en peroneal muscular atrophy  
75 terapèutica i prevenció > tècniques ca ammoteràpia terme pral.n f ca arenació sin. compl.n f ca psammoteràpia sin. compl.n f es ammoterapia  es arenación  es psamoterapia  en ammotherapy  en psammotherapy  
76 unitats de mesura ca ampere terme pral.n m es amperio  en ampere  sbl A  
77 unitats de mesura ca amplitud terme pral.n f es amplitud  en range  
78 fisiologia ca amplitud de moviment articular terme pral.n f ca amplitud articular sin. compl.n f ca amplitud de moviment sin. compl.n f es amplitud articular  es amplitud de movimiento  es amplitud de movimiento articular  en joint range of motion  en range of motion  
79 semiologia > símptomes ca analgèsia terme pral.n f es analgesia  en analgesia  
80 terapèutica i prevenció ca analgèsic terme pral.n m es analgésico  en analgesic  
81 terapèutica i prevenció > tècniques ca analgèsic -a terme pral.adj es analgésico -ca  en analgesic  
82 semiologia > símptomes ca anamnesi terme pral.n f es anamnesis  en anamnesis  
83 exploració i diagnòstic > tècniques ca anamnesi terme pral.n f es anamnesis  en anamnesis  en case history  
84 exploració i diagnòstic > tècniques ca anamnesi terme pral.n f es anamnesis  en anamnesis  
85 .conceptes generals ca ancorar terme pral.v tr es anclar  en anchor, to  
86 terapèutica i prevenció > tècniques ca ancoratge terme pral.n m es anclaje  en anchorage  
87 terapèutica i prevenció > aparells i instruments ca ancoratge terme pral.n m es anclaje  en anchorage  
88 semiologia > símptomes ca anestèsia terme pral.n f es anestesia  en anesthesia  
89 semiologia > símptomes ca anestèsia dolorosa terme pral.n f es anestesia dolorosa  en anesthesia dolorosa  
90 patologia ca síndrome de Klippel-Trénaunay terme pral.n f ca angièctasi displàstica congènita sin. compl.n f ca elefantiasi angiomatosa congènita sin. compl.n f ca hemangièctasi hipertròfica sin. compl.n f ca hipertròfia hemangiectàtica sin. compl.n f ca nevus varicós osteohipertròfic sin. compl.n m ca síndrome de Klippel-Trénaunay-Weber sin. compl.n f ca síndrome de l'angioosteohipertròfia sin. compl.n f es enfermedad de Klippel-Trénaunay  es síndrome de Klippel-Trénaunay  en Klippel-Trénaunay syndrome  en Klippel-Trénaunay-Weber syndrome  
91 patologia ca arteritis terme pral.n f ca angiïtis sin. compl.n f ca vasculitis sin. compl.n f es arteritis  en arteritis  
92 patologia ca malaltia de Rendu-Osler-Weber terme pral.n f ca angiomatosi hemorràgica familiar sin. compl.n f ca malaltia d'Osler sin. compl.n f ca síndrome de Rendu-Osler sin. compl.n f ca telangièctasi hemorràgica hereditària sin. compl.n f es enfermedad de Osler  es enfermedad de Rendu-Osler-Weber  es síndrome de Rendu-Osler-Weber  es telangiectasia hemorrágica hereditaria  en hereditary hemorrhagic telangiectasia  en Osler disease  en Osler-Weber-Rendu disease  en Rendu-Osler-Weber syndrome  
93 .conceptes generals ca angle terme pral.n m es ángulo  en angle  
94 semiologia > símptomes ca angoixa terme pral.n f es angustia  en anxiety  
95 unitats de mesura ca àngstrom terme pral.n m es angstrom  en angstrom  sbl Å  
96 .conceptes generals ca anió terme pral.n m es anión  en anion  
97 .conceptes generals ca ànode terme pral.n m es ánodo  en anode  
98 .conceptes generals ca anomalia terme pral.n f es anomalía  en anomaly  
99 semiologia > símptomes ca anòsmia terme pral.n f es anosmia  en anosmia  
100 patologia ca anquilosi terme pral.n f es anquilosis  en ankylosis  
101 terapèutica i prevenció > tècniques ca artròdesi terme pral.n f ca anquilosi artificial sin. compl.n f ca anquilosi quirúrgica sin. compl.n f es anquilosis artificial  es anquilosis quirúrgica  es artrodesis  en arthrodesis  en artificial ankylosis  
102 patologia ca anquilosi extracapsular terme pral.n f ca anquilosi espúria sin. compl.n f es anquilosis espuria  es anquilosis extracapsular  en extracapsular ankylosis  en spurious ankylosis  
103 patologia ca anquilosi fibrosa terme pral.n f ca anquilosi falsa sin. compl.n f es anquilosis falsa  es anquilosis fibrosa  es seudoanquilosis  en false ankylosis  en fibrous ankylosis  en pseudankylosis  
104 patologia ca anquilosi intracapsular terme pral.n f es anquilosis intracapsular  en intracapsular ankylosis  
105 patologia ca anquilosi òssia terme pral.n f ca anquilosi veritable sin. compl.n f es anquilosis ósea  es anquilosis verdadera  en bony ankylosis  en true ankylosis  
106 semiologia > símptomes ca ansietat terme pral.n f es ansiedad  en anxiety  
107 patologia ca anxiogen -ògena terme pral.adj ca ansiogen -ògena sin. compl.adj es ansiógeno -ógena  en anxiogenic  
108 fisiologia ca antagonista terme pral.n m es antagonista  en antagonist  
109 posicions corporals ca anteflexió terme pral.n f es anteroflexión  en anteflexion  
110 anatomia ca anterior terme pral.adj ca ventral sin. compl.adj es anterior  es ventral  en anterior  en ventral  
111 posicions corporals ca anteversió terme pral.n f es anteversión  en anteversion  
112 terapèutica i prevenció > tècniques ca antiàlgic -a terme pral.adj es antiálgico -ca  en antalgic  
113 anatomia ca anular terme pral.n m ca dit anular terme pral.n m ca dit de l'anell sin. compl.n m es anular  es dedo anular  en ring finger  
114 anatomia ca xifoestern terme pral.n m ca apèndix ensiforme sin. compl.n m ca apèndix xifoide sin. compl.n m ca xifoestèrnum sin. compl.n m ca xifoide sin. compl.n m es apéndice xifoides  es apófisis xifoides  es proceso xifoideo  es xifiesternón  es xifoesternón  es xifoides  en ensiform cartilage  en ensiform process  en ensisternum  en xiphisternum  en xiphoid cartilage  en xiphoid process  
115 anatomia ca àpex terme pral.n m es ápice  en apex  
116 patologia ca aplàsia terme pral.n f es aplasia  en aplasia  
117 terapèutica i prevenció > tècniques ca aplicació terme pral.n f es aplicación  en application  
118 terapèutica i prevenció > tècniques ca aplicació bipolar terme pral.n f es aplicación bipolar  en bipolar pacing  
119 terapèutica i prevenció > tècniques ca aplicació monopolar terme pral.n f es aplicación monopolar  en unipolar pacing  
120 .conceptes generals ca aplicar terme pral.v tr es aplicar  en apply, to  
121 .conceptes generals ca aplicar terme pral.v tr es aplicar  en apply, to  
122 fisiologia ca apnea terme pral.n f es apnea  en apnea  
123 patologia ca apnea del son terme pral.n f es apnea del sueño  en sleep apnea  
124 patologia ca apnea traumàtica terme pral.n f es apnea traumática  en traumatic apnea  
125 patologia ca osteocondrosi terme pral.n f ca apofisitis sin. compl.n f ca epifisitis sin. compl.n f ca necrosi òssia asèptica sin. compl.n f ca necrosi òssia avascular sin. compl.n f ca necrosi òssia epifisial sin. compl.n f ca osteocondritis sin. compl.n f ca osteonecrosi asèptica sin. compl.n f es necrosis isquémica  es necrosis isquémica epifisaria  es osteocondrosis  en osteochondrosis  
126 patologia ca malaltia de Sever terme pral.n f ca apofisitis posterior del calcani sin. compl.n f ca bursitis aquil·liana sin. compl.n f ca epifisitis del calcani sin. compl.n f ca malaltia de Haglund sin. compl.n f es apofisitis calcánea  es enfermedad de Haglund  es enfermedad de Sever  es epifisitis calcánea  en calcaneal apophysitis  en Haglund deformity  en Sever disease  
127 patologia ca malaltia d'Osgood-Schlatter terme pral.n f ca apofisitis tibial anterior dels adolescents sin. compl.n f ca esquinç de Schlatter sin. compl.n m ca malaltia de Schlatter sin. compl.n f ca osteocondrosi del tubercle tibial anterior sin. compl.n f es apofisitis tibial anterior  es enfermedad de Osgood-Schlatter  es enfermedad de Schlatter  es osteocondrosis de la tuberosidad tibial  en apophysitis of the tibial tubercle  en Osgood-Schlatter disease  en Osgood-Schlatter syndrome  en Schlatter disease  en Schlatter sprain  
128 semiologia > símptomes ca apràxia terme pral.n f es apraxia  en apraxia  
129 patologia ca aracnodactília terme pral.n f ca dits d'aranya sin. compl.n m pl es aracnodactilia  es dedos de araña  en arachnodactylia  en arachnodactyly  en spider finger  
130 .conceptes generals ca arc terme pral.n m es arco  en arch  
131 fisiologia ca arc reflex terme pral.n m es arco reflejo  en reflex arc  
132 .conceptes generals ca àrea terme pral.n f es área  en area  
133 terapèutica i prevenció > aparells i instruments ca armadura terme pral.n f es armadura  en skeleton  
134 semiologia > signes ca arrítmia terme pral.n f es arritmia  en arrhythmia  
135 exploració i diagnòstic > tècniques ca arteriografia terme pral.n f es arteriografía  en arteriography  
136 anatomia ca articulació terme pral.n f ca joc sin. compl.n m es articulación  es juego  en joint  
137 anatomia ca articulació composta terme pral.n f es articulación compuesta  en composite joint  en compound joint  
138 anatomia ca articulació de frontissa terme pral.n f es articulación de bisagra  en ginglymoid joint  en hinge joint  
139 anatomia ca diartrosi terme pral.n f ca articulació diartrodial sin. compl.n f es articulación diartrodial  es articulación sinovial  es diartrosis  en diarthrodial joint  en diarthrosis  en synovial joint  
140 anatomia ca símfisi sacrococcigeal terme pral.n f ca articulació sacrococcigeal sin. compl.n f es articulación sacrococcígea  es sínfisis sacrococcígea  en sacrococcygeal articulation  en sacrococcygeal joint  en sacrococcygeal symphysis  
141 anatomia ca articulació sacroilíaca terme pral.n f ca símfisi sacroilíaca terme pral.n f es articulación sacroilíaca  en sacroiliac articulation  en sacroiliac joint  
142 fisiologia ca artrestèsia terme pral.n f ca sensibilitat artrocinètica terme pral.n f ca sensibilitat posicional sin. compl.n f es artrestesia  es sensibilidad artrocinética  es sensibilidad posicional  en arthresthesia  en articular sensibility  en joint sense  
143 patologia ca artritis terme pral.n f es artritis  en arthritis  
144 patologia ca artritis reumatoide juvenil terme pral.n f ca artritis crònica juvenil sin. compl.n f ca malaltia de Chauffard-Still sin. compl.n f ca malaltia de Still sin. compl.n f ca poliartritis crònica infantil sin. compl.n f ca síndrome de Chauffard-Still sin. compl.n f es artritis crónica juvenil  es enfermedad de Still  es síndrome de Chauffard-Still  en juvenile arthritis  en juvenile chronic arthritis  en juvenile rheumatoid arthritis  en Still disease  
145 patologia ca síndrome de Jaccoud terme pral.n f ca artritis de Jaccoud sin. compl.n f es síndrome de Jaccoud  en Jaccoud arthropathy  en Jaccoud syndrome  
146 patologia ca artritis reumatoide terme pral.n f ca malaltia de Landré-Beauvais sin. compl.n f ca poliartritis crònica progressiva sin. compl.n f ca poliartritis reumatoide sin. compl.n f ca reumatisme crònic deformant sin. compl.n m es artritis reumatoide  es poliartritis crónica progresiva  es poliartritis reumatoide  en rheumatoid arthritis  
147 exploració i diagnòstic > tècniques ca artrocentesi terme pral.n f es artrocentesis  en arthrocentesis  
148 semiologia > signes ca artrogriposi terme pral.n f es artrogriposis  en arthrogryposis  
149 terapèutica i prevenció > tècniques ca artròlisi terme pral.n f es artrólisis  en arthrolysis  
150 patologia ca artropatia terme pral.n f es artropatía  en arthropathy  
151 patologia ca artropatia alcaptonúrica terme pral.n f es artropatía alcaptonúrica  en alkaptonuric arthropathy  
152 exploració i diagnòstic > tècniques ca artroscòpia terme pral.n f es artroscopia  en arthroscopy  
153 patologia ca artrosi terme pral.n f ca osteoartritis terme pral.n f ca malaltia degenerativa articular sin. compl.n f ca osteoartrosi sin. compl.n f es artrosis  en osteoarthritis  
154 patologia ca artrosi interespinosa lumbar terme pral.n f ca malaltia de Baastrup sin. compl.n f es artrosis interespinosa  es artrosis interespinosa lumbar  es enfermedad de Baastrup  en Baastrup disease  en Baastrup syndrome  en kissing spines  
155 terapèutica i prevenció > tècniques ca asèpsia terme pral.n f es asepsia  en asepsis  
156 .conceptes generals ca asèpsia terme pral.n f es asepsia  en asepsis  
157 .conceptes generals ca asimetria terme pral.n f es asimetría  en asymmetry  
158 semiologia > símptomes ca asimptomàtic -a terme pral.adj es asintomático -ca  en asymptomatic  
159 patologia ca asma terme pral.n m ca asma bronquial sin. compl.n m es asma  en asthma  
160 semiologia > símptomes ca asomatognòsia terme pral.n f ca somatoagnòsia sin. compl.n f es asomatognosia  en asomatognosia  
161 .conceptes generals ca assertivitat terme pral.n f es asertividad  en assertiveness  
162 semiologia > símptomes ca astènia terme pral.n f es astenia  en asthenia  
163 semiologia > símptomes ca astènic -a terme pral.adj es asténico -ca  en asthenic  
164 semiologia > signes ca asterixi terme pral.n f ca tremolor d'esbatec sin. compl.n m ca tremolor hepàtic sin. compl.n m es asterixis  es temblor aleteante  en asterixis  en flapping tremor  
165 anatomia ca astràgal terme pral.n m ca taba sin. compl.n f es astrágalo  es taba  en ankle bone  en astragal  en astragalus  en talus  
166 semiologia > signes ca atàxia terme pral.n f ca atàxia motora sin. compl.n f es ataxia  es ataxia motora  en ataxia  en ataxy  en motor ataxia  
167 patologia ca síndrome de Nonne-Marie terme pral.n f ca atàxia cerebel·losa hereditària sin. compl.n f es síndrome de Nonne-Marie  en Nonne-Marie syndrome  
168 patologia ca atàxia de Friedreich terme pral.n f ca atàxia familiar sin. compl.n f ca malaltia de Friedreich sin. compl.n f es ataxia de Friedreich  es ataxia espinal hereditaria  es enfermedad de Friedreich  en Friedreich ataxia  en hereditary ataxia  en hereditary spinal ataxia  
169 patologia ca atàxia perifèrica terme pral.n f es ataxia periférica  en peripheral ataxia  
170 patologia ca atelèctasi terme pral.n f es atelectasia  en atelectasis  
171 patologia ca atetosi terme pral.n f ca malaltia de Hammond sin. compl.n f es atetosis  en athetosis  en Hammond disease  
172 patologia ca atetosi congènita doble idiopàtica terme pral.n f ca malaltia de Vogt sin. compl.n f ca síndrome del cos estriat sin. compl.n f es enfermedad de Vogt  es síndrome de Vogt  es síndrome del cuerpo estriado  en syndrome of corpus striatum  en Vogt syndrome  
173 patologia ca atímia terme pral.n f ca atimisme terme pral.n m es atimismo  es atimia  en athymia  en athymism  
174 semiologia > símptomes ca atímia terme pral.n f es atimia  en athymia  
175 fisiologia ca atròfia terme pral.n f es atrofia  en atrophy  
176 patologia ca malaltia de Pick terme pral.n f ca atròfia cerebral circumscrita sin. compl.n f ca atròfia de Pick sin. compl.n f es atrofia cerebral circunscrita  es atrofia cerebral circunscrita progresiva  es enfermedad de Pick  en circumscribed cerebral atrophy  en Pick disease  
177 patologia ca neuritis intersticial hipertròfica terme pral.n f ca atròfia de Déjerine-Sottas sin. compl.n f ca malaltia de Déjerine-Sottas sin. compl.n f ca neuritis de Gombault sin. compl.n f ca neuropatia hipertròfica progressiva sin. compl.n f ca neuropatia sensitivomotora tipus III sin. compl.n f ca síndrome de Déjerine-Sottas sin. compl.n f es enfermedad de Déjerine-Sottas  es neuropatía hipertrófica hereditaria  es síndrome de Déjerine-Sottas  en Déjerine-Sottas atrophy  en Déjerine-Sottas disease  en hereditary hypertrophic neuropathy  en interstitial hypertrophic neuritis  en progressive hypertrophic neuropathy  
178 patologia ca atròfia olivopontocerebel·losa de Déjerine-Thomas terme pral.n f ca atròfia de Déjerine-Thomas sin. compl.n f ca atròfia olivopontocerebel·losa sin. compl.n f ca síndrome de Déjerine-André Thomas sin. compl.n f ca síndrome de Déjerine-Thomas sin. compl.n f es atrofia olivopontocerebelosa  es atrofia olivopontocerebelosa tipo Déjerine-Thomas  es síndrome de Déjerine-Thomas  en Dejerine-Thomas atrophy  en Dejerine-Thomas syndrome  en olivopontocerebellar atrophy  
179 patologia ca atròfia muscular espinal terme pral.n f es atrofia muscular espinal  en spinal muscular atrophy  
180 patologia ca atròfia muscular espinal tipus I terme pral.n f ca atròfia muscular espinal infantil sin. compl.n f ca malaltia de Werdnig-Hoffmann sin. compl.n f ca paràlisi de Werdnig-Hoffmann sin. compl.n f ca síndrome de Hoffmann-Werdnig sin. compl.n f ca síndrome de Werdnig-Hoffmann sin. compl.n f es atrofia muscular espinal de Werdnig-Hoffmann  es atrofia muscular espinal infantil  en Hoffmann-Werdnig syndrome  en infantile spinal muscular atrophy  en spinal muscular atrophy type I  en Werdnig-Hoffmann disease  
181 patologia ca atròfia muscular espinal tipus II terme pral.n f es atrofia muscular espinal tipo II  en spinal muscular atrophy type II  
182 patologia ca atròfia muscular espinal tipus III terme pral.n f ca malaltia de Kugelberg-Welander sin. compl.n f ca malaltia de Wohlfart-Kugelberg-Welander sin. compl.n f es atrofia muscular espinal juvenil  es atrofia muscular espinal tipo III  es enfermedad de Wohlfart-Kugelberg-Welander  es síndrome de Wohlfart-Kugelberg-Welander  en juvenile muscular atrophy  en juvenile spinal muscular atrophy  en Kugelberg-Welander disease  en Kugelberg-Welander syndrome  en spinal muscular atrophy type III  en Wohlfart-Kugelberg-Welander disease  en Wohlfart-Kugelberg-Welander syndrome  
183 patologia ca paràlisi agitant juvenil terme pral.n f ca atròfia pal·lidal sin. compl.n f ca paràlisi de Ramsay Hunt sin. compl.n f ca síndrome de Ramsay Hunt sin. compl.n f ca síndrome del paleoestriat sin. compl.n f ca síndrome pal·lidal sin. compl.n f es parálisis agitante juvenil  es síndrome de Ramsay Hunt  es síndrome paleoestriado  en juvenile paralysis agitans  en paleostriatal syndrome  en pallidal atrophy  en pallidal syndrome  en Ramsay Hunt syndrome  
184 anatomia ca auricular terme pral.n m ca dit auricular terme pral.n m ca dit petit sin. compl.n m es dedo auricular  es dedo meñique  es meñique  en little finger  
185 exploració i diagnòstic > tècniques ca auscultació terme pral.n f es auscultación  en auscultation  
186 .conceptes generals ca autoconcepte terme pral.n m ca autoimatge cognitiva sin. compl.n f es autoconcepto  en self-concept  en self-image  
187 .conceptes generals ca autocontrol terme pral.n m es autocontrol  en self-control  
188 .conceptes generals ca autoestima terme pral.n f es autoestima  en self-esteem  
189 semiologia > símptomes ca autofonomania terme pral.n f es autofonomanía  en autophonomania  
190 fisiologia ca autòlisi terme pral.n f es autolisis  en autolysis  
191 fisiologia ca autosoma terme pral.n m es autosoma  en autosome  
192 fisiologia ca autosòmic -a terme pral.adj es autosómico -ca  en autosomal  
193 .conceptes generals ca avaluació terme pral.n f es evaluación  en evaluation  
194 anatomia ca avantpeu terme pral.n m es antepié  en forefoot  
195 anatomia ca axó terme pral.n m ca àxon sin. compl.n m ca cilindreix sin. compl.n m ca neurita sin. compl.n f es axón  en axon  en axone  
196 patologia ca neuroapràxia terme pral.n f ca axonapràxia sin. compl.n f es axonapraxia  es neurapraxia  es neuroapraxia  en axonapraxia  en neurapraxia  
197 patologia ca axonotmesi terme pral.n f es axonotmesis  en axonotmesis  
198 posicions corporals ca balanceig terme pral.n m ca balanç sin. compl.n m es balance  es balanceo  en swing  
199 exploració i diagnòstic > tècniques ca balanç muscular terme pral.n m es balance muscular  en manual muscle test  
200 patologia ca malaltia de Sydenham terme pral.n f ca ball de Sant Vito sin. compl.n m ca corea de Sydenham sin. compl.n f ca corea menor sin. compl.n f ca corea reumàtica sin. compl.n f es baile de san Vito  es corea de Sydenham  es corea menor  es corea reumática  es enfermedad de Sydenham  en acute chorea  en chorea minor  en rheumatic chorea  en Saint Vitus dance  en simple chorea  en Sydenham chorea  
201 terapèutica i prevenció > tècniques ca balneari terme pral.n m es balneario  en health resort  en health spa  en spa  
202 terapèutica i prevenció > tècniques ca balneari -ària terme pral.adj es balneario -ria  en balneal  en balneary  
203 terapèutica i prevenció > tècniques ca balneoteràpia terme pral.n f es balneoterapia  en balneotherapy  
204 anatomia ca banda terme pral.n f es banda  en band  
205 anatomia ca fàscia terme pral.n f ca banda lligamentosa sin. compl.n f es banda ligamentosa  es fascia  en fascia  en ligamentous band  
206 anatomia ca banda tensa terme pral.n f es banda tensa  en tense band  
207 terapèutica i prevenció > tècniques ca bany terme pral.n m es baño  en bath  
208 terapèutica i prevenció > tècniques ca bany amb hidromassatge terme pral.n m es baño de remolino  es baño de torbellino  en whirlpool bath  
209 terapèutica i prevenció > tècniques ca bany de contrast terme pral.n m es baño de contraste  en contrast bath  
210 terapèutica i prevenció > tècniques ca tractament de Nauheim terme pral.n m ca bany de Nauheim sin. compl.n m ca tractament de Schott sin. compl.n m es baño de Nauheim  es tratamiento de Nauheim  es tratamiento de Schott  en Nauheim bath  en Nauheim treatment  en Schott treatment  
211 terapèutica i prevenció > tècniques ca helioteràpia terme pral.n f ca bany de sol sin. compl.n m ca cura de sol sin. compl.n f es helioterapia  en heliotherapy  
212 terapèutica i prevenció > tècniques ca bany electrogalvànic terme pral.n m es baño electrogalvánico  es baño galvánico  en electrogalvanic bath  en galvanic bath  
213 terapèutica i prevenció > tècniques ca bany terapèutic terme pral.n m es baño terapéutico  en therapeutic bath  
214 terapèutica i prevenció > tècniques ca bany termal terme pral.n m es baño termal  en thermal bath  
215 terapèutica i prevenció > tècniques ca bany turc terme pral.n m es baño turco  en Turkish bath  
216 fisiologia ca baroreceptor terme pral.n m ca pressoreceptor sin. compl.n m es barorreceptor  es presorreceptor  en baroceptor  en baroreceptor  en pressoreceptor  
217 .conceptes generals ca barrera terme pral.n f es barrera  en barrier  
218 fisiologia ca barrera motriu terme pral.n f es barrera motriz  en motion barrier  
219 fisiologia ca batiestèsia terme pral.n f ca sensibilitat profunda terme pral.n f ca sensibilitat mesoblàstica sin. compl.n f es batiestesia  es sensibilidad profunda  en bathyesthesia  en deep sensibility  en mesoblastic sensibility  
220 fisiologia ca batipnea terme pral.n f es batipnea  en bathypnea  
221 .conceptes generals ca baula terme pral.n f es eslabón  en link  
222 terapèutica i prevenció > aparells i instruments ca bena terme pral.n f es venda  en bandage  
223 terapèutica i prevenció > aparells i instruments ca bena adhesiva terme pral.n f es venda adhesiva  en adhesive bandage  
224 terapèutica i prevenció > aparells i instruments ca bena de Martin terme pral.n f es venda de Martin  en Martin bandage  
225 terapèutica i prevenció > aparells i instruments ca bena elàstica terme pral.n f es venda elástica  en elastic bandage  
226 anatomia ca bilateral terme pral.adj es bilateral  en bilateral  
227 terapèutica i prevenció > tècniques ca bioglea terme pral.n f es bioglea  en bioglea  
228 exploració i diagnòstic > tècniques ca biòpsia terme pral.n f es biopsia  en biopsy  
229 exploració i diagnòstic > tècniques ca bioretroalimentació terme pral.n f es biorretroalimentación  en biofeedback  
230 .conceptes generals ca biotip terme pral.n m es biotipo  en biotype  
231 .conceptes generals ca biotip atlètic terme pral.n m es biotipo atlético  en athletic type  
232 .conceptes generals ca biotip leptosomàtic terme pral.n m es biotipo leptosomático  en leptosomatic type  
233 .conceptes generals ca biotip pícnic terme pral.n m es biotipo pícnico  en pyknic type  
234 .conceptes generals ca bípede -a terme pral.adj es bípedo -da  en biped  en bipedal  
235 posicions corporals ca bipedestació terme pral.n f ca estació bípeda sin. compl.n f es bipedestación  es estación bípeda  en bipedalism  
236 .conceptes generals ca bipedisme terme pral.n m es bipedismo  en bipedalism  
237 anatomia ca escleròtica terme pral.n f ca blanc de l'ull sin. compl.n m es blanco del ojo  es esclerótica  en sclera  
238 semiologia > signes ca equimosi terme pral.n f ca blau sin. compl.n m ca morat sin. compl.n m es equimosis  en ecchymosis  
239 terapèutica i prevenció > tècniques ca blocatge terme pral.n m es bloqueo  en block  
240 patologia ca bloqueig terme pral.n m ca blocatge sin. compl.n m es bloqueo  en block  
241 semiologia > signes ca bloqueig articular terme pral.n m es bloqueo articular  en joint block  
242 terapèutica i prevenció > tècniques ca bombatge terme pral.n m es bombeo  en pumping  
243 terapèutica i prevenció > tècniques ca bombatge terme pral.n m es bombeo  en pumping  
244 terapèutica i prevenció > tècniques ca bombatge terme pral.n m es bombeo  en pumping  
245 patologia ca malaltia de Lyme terme pral.n f ca borreliosi de Lyme sin. compl.n f ca borreliosi per Ixodes sin. compl.n f es enfermedad de Lyme  en Lyme borreliosis  en Lyme disease  
246 fisiologia ca bradicàrdia terme pral.n f es bradicardia  en bradycardia  
247 semiologia > símptomes ca bradicinèsia terme pral.n f es bradicinesia  en bradykinesia  
248 semiologia > signes ca bradipnea terme pral.n f es bradipnea  en bradypnea  
249 semiologia > símptomes ca bradipsíquia terme pral.n f es bradipsiquia  en bradypsychia  
250 terapèutica i prevenció > tècniques ca braquiteràpia terme pral.n f es braquiterapia  en brachytherapy  
251 patologia ca broncoespasme terme pral.n m ca espasme bronquial sin. compl.n m es broncoespasmo  es espasmo bronquial  en bronchial spasm  en bronchospasm  
252 anatomia ca bronqui terme pral.n m es bronquio  en bronchus  
253 patologia ca bronquièctasi terme pral.n f es bronquiectasia  en bronchiectasia  en bronchiectasis  
254 anatomia ca bronquíol terme pral.n m es bronquiolo  en bronchiole  
255 patologia ca bronquitis terme pral.n f es bronquitis  en bronchitis  
256 semiologia > signes ca bruxisme terme pral.n m es bruxismo  en bruxism  
257 anatomia ca bucle terme pral.n m es bucle  en loop  
258 .conceptes generals ca bucle terme pral.n m es bucle  en loop  
259 anatomia ca orofaringe terme pral.n f ca bucofaringe sin. compl.n f es bucofaringe  es orofaringe  en oropharynx  
260 patologia ca bursitis terme pral.n f ca sinovitis bursal sin. compl.n f es bursitis  es sinovitis bursal  en bursal synovitis  en bursitis  
261 patologia ca tendinitis calcificant terme pral.n f ca bursitis subacromial calcificada sin. compl.n f ca periartritis calcificant sin. compl.n f ca peritendinitis calcària sin. compl.n f es bursitis calcificada  es bursitis escapulohumeral  es bursitis subacromial  es periatritis calcificante del hombro  es peritendinitis calcárea  es tendinitis cálcica  es tendinitis calcificada  en calcific bursitis  en calcific periarthritis  en calcific tendinitis  en peritendinitis calcarea  
262 unitats de mesura ca cabal terme pral.n m es caudal  en flow  
263 .conceptes generals ca rendiment terme pral.n m ca cabal sin. compl.n m es caudal  es gasto  es rendimiento  en output  
264 terapèutica i prevenció > aparells i instruments ca cabestrell terme pral.n m ca xarpa sin. compl.n f es cabestrillo  en sling  
265 .conceptes generals ca cadena terme pral.n f es cadena  en chain  
266 semiologia > símptomes ca talàlgia terme pral.n f ca calcaneodínia sin. compl.n f ca pternàlgia sin. compl.n f es calcaneodinia  es talalgia  en talalgia  
267 patologia ca calcificació terme pral.n f es calcificación  en calcification  
268 fisiologia ca calcificació terme pral.n f es calcificación  en calcification  
269 semiologia > signes ca calor terme pral.n f es calor  en calor  
270 patologia ca camatort -a terme pral.adj es patituerto -ta  es patizambo -ba  en knock-kneed  
271 terapèutica i prevenció > aparells i instruments ca caminadors terme pral.n m pl es andador  en walker  
272 anatomia ca camp terme pral.n m es campo  en field  
273 terapèutica i prevenció ca camp operatori terme pral.n m es campo quirúrgico  en operating field  en operative field  en surgical field  
274 anatomia ca canal carpià terme pral.n m ca túnel carpià terme pral.n m es túnel carpiano  en carpal canal  en carpal tunnel  
275 patologia ca càncer terme pral.n m es cáncer  en cancer  
276 .conceptes generals ca capacitat terme pral.n f es capacidad  en capacity  
277 .conceptes generals ca capacitat terme pral.n f es capacidad  en capacity  
278 fisiologia ca capacitat pulmonar total terme pral.n f ca volum pulmonar total sin. compl.n m ca CPT siglan f es capacidad pulmonar máxima  es capacidad pulmonar total  es CPT  en total lung capacity  en TLC  
279 fisiologia ca capacitat vital terme pral.n f ca CV siglan f es capacidad vital  es CV  en vital capacity  en VC  
280 anatomia ca càpsula terme pral.n f es cápsula  en capsule  
281 anatomia ca càpsula articular terme pral.n f es cápsula articular  en joint capsule  
282 patologia ca capsulitis terme pral.n f es capsulitis  en capsulitis  
283 patologia ca capsulitis adhesiva terme pral.n f ca espatlla congelada terme pral.n f ca espatlla glaçada sin. compl.n f es capsulitis adhesiva  es enfermedad de Duplay  es hombro congelado  en adhesive capsulitis  en Duplay's disease  en frozen shoulder  
284 fisiologia ca urea terme pral.n f ca carbamida sin. compl.n f ca carbonildiamida sin. compl.n f es urea  en urea  
285 patologia ca carcinoma terme pral.n m es carcinoma  en carcinoma  
286 exploració i diagnòstic > aparells i instruments ca cargol terme pral.n m ca vis sin. compl.n m es tornillo  en screw  
287 anatomia ca carp terme pral.n m es carpo  en carpus  
288 .conceptes generals ca càrrega terme pral.n f es carga  en load  
289 .conceptes generals ca càrrega terme pral.n f es carga  en charge  
290 .conceptes generals ca càrrega elèctrica terme pral.n f ca càrrega sin. compl.n f es carga  es carga eléctrica  en electric charge  
291 anatomia ca sincondrosi epifisial terme pral.n f ca cartílag de creixement sin. compl.n m es cartílago de crecimiento  es sincondrosis epifisaria  en epiphyseal synchondrosis  en epiphysial plate  en growth plate  
292 .conceptes generals ca catió terme pral.n m es catión  en cation  
293 .conceptes generals ca càtode terme pral.n m es cátodo  en cathode  
294 anatomia ca caudal terme pral.adj es caudal  en caudal  
295 anatomia ca caudal terme pral.adj es caudal  en caudal  
296 semiologia > símptomes ca termàlgia terme pral.n f ca causàlgia sin. compl.n f es causalgia  es termalgia  en causalgia  en thermalgia  
297 patologia ca cavitació terme pral.n f es cavitación  en cavitation  
298 anatomia ca rinofaringe terme pral.n f ca càvum sin. compl.n m ca nasofaringe sin. compl.n f es cavum  es nasofaringe  es rinofaringe  en cavum  en nasopharynx  en rhinopharynx  
299 anatomia ca cefàlic -a terme pral.adj es cefálico -ca  en cephalic  
300 .conceptes generals ca cèl·lula terme pral.n f es célula  en cell  
301 patologia ca cel·lulitis terme pral.n f es celulitis  en cellulitis  
302 semiologia > signes ca celoníquia terme pral.n f ca ungla de cullera sin. compl.n f es celoniquia  es coiloniquia  es uñas en cuchara  es uñas excavadas  en koilonychia  en spoon nail  
303 .conceptes generals ca centrar terme pral.v tr es centrar  en center, to  
304 .conceptes generals ca centre terme pral.n m es centro  en center  
305 .conceptes generals ca centre de gravetat terme pral.n m es centro de gravedad  en center of gravity  
306 .conceptes generals ca centrífug -a terme pral.adj es centrífugo -ga  en centrifugal  
307 .conceptes generals ca centrípet -a terme pral.adj es centrípeto -ta  en centripetal  
308 terapèutica i prevenció > tècniques ca cercles fixos terme pral.n m pl es círculos fijos  en fixed circles  
309 semiologia > signes ca cianosi terme pral.n f es cianosis  en cyanosis  
310 patologia ca ciàtica terme pral.n f ca malaltia de Cotugno sin. compl.n f es ciática  es enfermedad de Cotugno  en Cotugno disease  en sciatica  
311 patologia ca cicatriu terme pral.n f es cicatriz  en scar  
312 .conceptes generals ca cicle terme pral.n m es ciclo  en cycle  
313 semiologia > signes ca cifosi terme pral.n f es cifosis  en kyphosis  
314 .conceptes generals ca cili terme pral.n m es cilio  en cilium  
315 .conceptes generals ca moviment terme pral.n m ca cinesi sin. compl.n f es cinesia  es movimiento  en kinesis  en movement  
316 terapèutica i prevenció > tècniques ca cinesioteràpia terme pral.n f ca cinesiteràpia terme pral.n f es cinesiterapia  en kinesiotherapy  en kinesitherapy  
317 .conceptes generals ca cinètic -a terme pral.adj es cinético -ca  en kinetic  
318 .conceptes generals ca cinètic -a terme pral.adj es cinético -ca  en kinetic  
319 .conceptes generals ca cinètica terme pral.n f es cinética  en kinetics  
320 .conceptes generals ca circumducció terme pral.n f es circunducción  en circumduction  
321 terapèutica i prevenció > tècniques ca ortopèdia terme pral.n f ca cirurgia ortopèdica sin. compl.n f es ortopedia  en orthopedics  
322 patologia ca cistinosi terme pral.n f ca malaltia de Lignac sin. compl.n f ca síndrome de Lignac-Fanconi sin. compl.n f es cistinosis  es enfermedad de Lignac  es enfermedad de Lignac-Fanconi  es síndrome de Lignac-Fanconi  en cystine storage disease  en cystinosis  en Lignac-Fanconi disease  en Lignac-Fanconi syndrome  
323 patologia ca cistocele terme pral.n f es cistocele  en cystocele  
324 exploració i diagnòstic > tècniques ca citologia terme pral.n f ca citodiagnòstic sin. compl.n m es citodiagnóstico  es citología  en cytodiagnosis  en cytology  
325 .conceptes generals ca citologia terme pral.n f es citología  en cytology  
326 semiologia > símptomes ca claudicació terme pral.n f es claudicación  en claudication  
327 semiologia > símptomes ca meràlgia parestèsica terme pral.n f ca claudicació de Roth sin. compl.n f ca malaltia de Bernhardt-Roth sin. compl.n f ca malaltia de Roth sin. compl.n f ca malaltia de Roth-Bernhardt sin. compl.n f ca parestèsia de Bernhardt sin. compl.n f ca síndrome de Roth sin. compl.n f ca síndrome de Roth-Bernhardt sin. compl.n f es meralgia parestésica  es síndrome de Bernhardt-Roth  es síndrome de Roth  en Bernhardt disease  en Bernhardt-Roth disease  en Bernhardt-Roth syndrome  en meralgia paresthesica  en Roth disease  en Roth-Bernhardt disease  
328 semiologia > símptomes ca claudicació intermitent terme pral.n f es claudicación intermitente  en intermittent claudication  
329 patologia ca claudicació neurogènica terme pral.n f es claudicación neurógena  es claudicación neurogénica  en neurogenic claudication  
330 terapèutica i prevenció > tècniques ca climatoteràpia terme pral.n f es climatoterapia  en climatotherapy  
331 terapèutica i prevenció > tècniques ca coaptació terme pral.n f es coaptación  en coaptation  
332 terapèutica i prevenció > tècniques ca coaptar terme pral.v tr es coaptar  en coapt, to  
333 semiologia > símptomes ca coccigodínia terme pral.n f ca cocciàlgia sin. compl.n f es coccialgia  es coccigodinia  en coccyalgia  en coccydynia  en coccygodynia  
334 anatomia ca còccix terme pral.n m es cóccix  en coccyx  
335 fisiologia ca cocontracció terme pral.n f es cocontracción  en cocontraction  
336 fisiologia ca codificació terme pral.n f es codificación  en encoding  
337 .conceptes generals ca cognició terme pral.n f es cognición  en cognition  
338 .conceptes generals ca cohesió terme pral.n f es cohesión  en cohesion  
339 patologia ca malaltia de Madelung terme pral.n f ca coll adipós de Madelung sin. compl.n m ca lipomatosi de Madelung sin. compl.n f ca síndrome de Madelung sin. compl.n f es cuello de Madelung  es enfermedad de Madelung  en Madelung disease  en Madelung neck  en multiple symmetric lipomatosis  
340 .conceptes generals ca col·lagen terme pral.n m es colágeno  en collagen  
341 anatomia ca colze terme pral.n m es codo  en elbow  
342 anatomia ca colze terme pral.n m es codo  en elbow  
343 patologia ca epitrocleïtis terme pral.n f ca colze de golf sin. compl.n m ca epicondilitis interna sin. compl.n f ca epicondilitis medial sin. compl.n f es codo de golfista  es epicondilitis interna  es epicondilitis medial  es epitrocleítis  en golfer's elbow  en medial epicondylitis  
344 patologia ca epicondilitis terme pral.n f ca colze de tennis sin. compl.n m ca epicondilàlgia sin. compl.n f ca epicondilitis externa sin. compl.n f ca epicondilitis humeral sin. compl.n f es codo de tenista  es epicondilitis  es epicondilitis externa  es epicondilitis humeral  en epicondylitis  en tennis elbow  
345 .conceptes generals ca compàs terme pral.n m es compás  en calipers  en compasses  en pair of compasses  
346 exploració i diagnòstic > aparells i instruments ca compàs d'Ossiander terme pral.n m es compás de Ossiander  en Ossiander calipers  
347 .conceptes generals ca compensació terme pral.n f es compensación  en compensation  
348 fisiologia ca compliància terme pral.n f ca compliança sin. compl.n f es compliancia  es distensibilidad  en compliance  
349 .conceptes generals ca comportament terme pral.n m ca conducta sin. compl.n f es comportamiento  es conducta  en behavior  
350 terapèutica i prevenció > aparells i instruments ca compresa terme pral.n f es compresa  en compress  
351 terapèutica i prevenció > aparells i instruments ca compresa de Kenny terme pral.n f es compresa de Kenny  en hot compress  
352 terapèutica i prevenció > tècniques ca compressió terme pral.n f es compresión  en compression  
353 terapèutica i prevenció > tècniques ca compressió isquèmica terme pral.n f es compresión isquémica  en ischemic compression  
354 .conceptes generals ca comunicació terme pral.n f es comunicación  en communication  
355 .conceptes generals ca comunicació no verbal terme pral.n f es comunicación no verbal  en nonverbal communication  
356 terapèutica i prevenció > tècniques ca concepte Bobath terme pral.n m es concepto Bobath  en Bobath approach  
357 anatomia ca condrocostal terme pral.adj es condrocostal  en chondrocostal  
358 patologia ca condromalàcia terme pral.n f es condromalacia  en chondromalacia  
359 .conceptes generals ca via terme pral.n f ca conducte sin. compl.n m es conducto  es vía  en duct  
360 semiologia > signes ca hiperèmia terme pral.n f ca congestió sin. compl.n f ca plètora sin. compl.n f es congestión sanguínea  es hiperemia  en hyperemia  
361 .conceptes generals ca contracció terme pral.n f es contracción  en contraction  
362 semiologia > signes ca contracció clònica terme pral.n f ca contracció mioclònica terme pral.n f ca miòclon sin. compl.n m es contracción mioclónica  es mioclonía  es mioclono  en myoclonus  
363 semiologia > signes ca contracció fibril·lar terme pral.n f es contracción fibrilar  en fibrillary contraction  
364 fisiologia ca contracció isomètrica terme pral.n f es contracción isométrica  en isometric contraction  
365 fisiologia ca contracció isotònica terme pral.n f es contracción isotónica  en isotonic contraction  
366 fisiologia ca contracció miotàtica terme pral.n f es contracción miotática  en myotatic contraction  
367 fisiologia ca contracció muscular terme pral.n f es contracción muscular  en muscle contraction  en muscular contraction  
368 fisiologia ca contracció paradoxal terme pral.n f es contracción paradójica  en paradoxical contraction  
369 fisiologia ca contracció peristàltica terme pral.n f es contracción peristáltica  en peristaltic contraction  
370 semiologia > signes ca contracció tetànica terme pral.n f ca espasme tetànic sin. compl.n m es contracción tetánica  en tetanic contraction  
371 semiologia > signes ca contracció tònica terme pral.n f es contracción tónica  en tonic contraction  
372 patologia ca contractura terme pral.n f es contractura  en contracture  
373 patologia ca malaltia de Dupuytren terme pral.n f ca contractura de Dupuytren sin. compl.n f ca fibromatosi palmar sin. compl.n f ca retracció de l'aponeurosi sin. compl.n f es contractura de Dupuytren  es enfermedad de Dupuytren  es fibromatosis palmar  es retracción de la aponeurosis palmar  en Dupuytren contracture  en Dupuytren disease  
374 patologia ca contractura de Volkmann terme pral.n f ca malaltia de Volkmann sin. compl.n f ca paràlisi de Volkmann sin. compl.n f ca retracció isquèmica de Volkmann sin. compl.n f es contractura de Volkmann  es contractura isquémica de Volkmann  es parálisis de Volkmann  es síndrome de Volkmann  en Volkmann contracture  en Volkmann ischemic paralysis  en Volkmann syndrome  
375 anatomia ca contralateral terme pral.adj es contralateral  en contralateral  
376 fisiologia ca contranutació terme pral.n f es contranutación  en counternutation  
377 terapèutica i prevenció > tècniques ca contrapresa terme pral.n f es contraapoyo  en countersupport  
378 exploració i diagnòstic > tècniques ca control terme pral.n m es control  en control  
379 .conceptes generals ca convergència terme pral.n f es convergencia  en convergence  
380 .conceptes generals ca coordinació terme pral.n f es coordinación  en coordination  
381 .conceptes generals ca coordinació motora terme pral.n f es coordinación motora  en motor coordination  
382 .conceptes generals ca corb -a terme pral.adj es curvo -va  en curved  
383 semiologia > signes ca corea terme pral.n f es corea  en chorea  
384 patologia ca corea de Huntington terme pral.n f ca malaltia de Huntington sin. compl.n f es corea de Huntington  es enfermedad de Huntington  en Huntington chorea  en Huntington disease  
385 anatomia ca corpuscle de Golgi terme pral.n m ca corpuscle neurotendinós de Golgi sin. compl.n m es corpúsculo de Golgi  es órgano tendinoso de Golgi  en Golgi corpuscle  en Golgi tendon organ  en GTO  
386 terapèutica i prevenció > tècniques ca correcció terme pral.n f es corrección  en correction  
387 terapèutica i prevenció > tècniques ca corregir terme pral.v tr es corregir  en correct, to  
388 .conceptes generals ca corrent terme pral.n m es corriente  en stream  
389 .conceptes generals ca corretja terme pral.n f es correa  en strap  
390 anatomia ca cos terme pral.n m es cuerpo  en body  
391 anatomia ca cos terme pral.n m es cuerpo  en body  en corpus  
392 anatomia ca cos callós terme pral.n m es cuerpo calloso  en corpus callosum  
393 patologia ca síndrome de Tietze terme pral.n f ca costocondritis sin. compl.n f es condritis costal  es costocondritis  es síndrome de Tietze  en costal chondritis  en costochondritis  en Tietze syndrome  
394 terapèutica i prevenció > tècniques ca costotomia terme pral.n f es costotomía  en costectomy  
395 terapèutica i prevenció > aparells i instruments ca cotilla terme pral.n f es corsé  en corset  
396 terapèutica i prevenció > aparells i instruments ca cotilla de Minerva terme pral.n f es corsé de Minerva  es corset de Minerva  en Minerva jacket  
397 unitats de mesura ca coulomb terme pral.n m es coulomb  es culombio  en coulomb  sbl C  
398 patologia ca coxa magna terme pral.n f es coxa magna  en coxa magna  
399 patologia ca malaltia de Perthes terme pral.n f ca coxa plana sin. compl.n f ca malaltia de Legg-Calvé-Perthes sin. compl.n f ca malaltia de Legg-Clavé-Perthes-Waldenström sin. compl.n f ca osteocondritis deformant juvenil sin. compl.n f ca osteocondritis del cap del fèmur sin. compl.n f es coxa plana  es enfermedad de Legg-Calvé-Perthes  es enfermedad de Perthes  es osteocondritis deformante juvenil de la cadera  es osteocondrosis de la cabeza del fémur  en coxa plana  en Legg-Calvé-Perthes disease  en Legg-Perthes disease  en Perthes disease  en pseudocoxalgia  en quiet hip disease  
400 patologia ca coxa valga terme pral.n f es coxa valga  en coxa valga  
401 patologia ca coxa vara terme pral.n f es coxa vara  en coxa vara  
402 anatomia ca coxal terme pral.n m ca os coxal terme pral.n m es coxal  es hueso coxal  en hip bone  
403 anatomia ca cranial terme pral.adj es craneal  en cranial  
404 terapèutica i prevenció > aparells i instruments ca crema terme pral.n f es crema  en cream  
405 terapèutica i prevenció ca crenologia terme pral.n f es crenología  es hidrología  en hydrology  
406 terapèutica i prevenció > tècniques ca crenoteràpia terme pral.n f ca cura termal sin. compl.n f es crenoterapia  en crenotherapy  
407 semiologia > signes ca crepitació terme pral.n f es crepitación  en crepitation  en crepitus  
408 semiologia > signes ca crepitació apergaminada terme pral.n f es crepitación apergaminada  en parchment crepitation  
409 semiologia > signes ca crepitació articular terme pral.n f es crepitación articular  en articular crepitus  en joint crepitus  
410 semiologia > signes ca crepitació pulmonar terme pral.n f ca ranera crepitant sin. compl.n f es crepitación pulmonar  es crepitante  es estertor crepitante  en crepitant rale  en crepitus  
411 fisiologia ca crepitant terme pral.adj es crepitante  en crepitant  
412 fisiologia ca crepitar terme pral.v tr es crepitar  en crepitate, to  
413 terapèutica i prevenció > tècniques ca crioteràpia terme pral.n f ca crimoteràpia sin. compl.n f ca frigoteràpia sin. compl.n f es crimoterapia  es crioterapia  es frigoterapia  en cold therapy  en crymotherapy  en cryotherapy  
414 terapèutica i prevenció > tècniques ca criocinètica terme pral.n f es criocinética  en cryokinetics  
415 terapèutica i prevenció > tècniques ca criocirurgia terme pral.n f es criocirugía  en cryosurgery  
416 fisiologia ca cromosoma terme pral.n m es cromosoma  en chromosome  
417 fisiologia ca heterocromosoma terme pral.n m ca cromosoma sexual sin. compl.n m es cromosoma sexual  es heterocromosoma  en heterochromosome  en sex chromosome  
418 fisiologia ca cronàxia terme pral.n f es cronaxia  en chronaxie  en chronaxy  
419 .conceptes generals ca crònic -a terme pral.adj ca inveterat -ada sin. compl.adj es crónico -ca  en chronic  
420 terapèutica i prevenció > aparells i instruments ca crossa terme pral.n f es cayado  en staff  
421 terapèutica i prevenció > aparells i instruments ca crossa terme pral.n f es muleta  en crutch  
422 terapèutica i prevenció > tècniques ca cura terme pral.n f es cura  en cure  
423 terapèutica i prevenció > tècniques ca limoteràpia terme pral.n f ca cura de fam sin. compl.n f es cura de hambre  es limoterapia  en limotherapy  
424 .conceptes generals ca curvatura terme pral.n f es curvatura  en curvature  
425 .conceptes generals ca curvatura terme pral.n f es curvatura  en curvature  
426 semiologia > signes ca escoliosi terme pral.n f ca curvatura espinal lateral sin. compl.n f es escoliosis  en scoliosis  
427 fisiologia ca lordosi terme pral.n f ca curvatura posterior sin. compl.n f es lordosis  en lordosis  
428 posicions corporals ca decúbit terme pral.n m es decúbito  en decubitus  
429 posicions corporals ca decúbit dorsal terme pral.n m ca decúbit supí sin. compl.n m es décubito dorsal  es decúbito supino  en dorsal decubitus  en supine decubitus  
430 posicions corporals ca decúbit lateral terme pral.n m es decúbito lateral  en lateral decubitus  
431 posicions corporals ca decúbit ventral terme pral.n m ca decúbit pron sin. compl.n m es decúbito prono  es decúbito ventral  en ventral decubitus  
432 semiologia > símptomes ca deficiència terme pral.n f es deficiencia  en impairment  
433 semiologia > símptomes ca deficient terme pral.n m, f es deficiente  en deficient  
434 semiologia > signes ca deformació terme pral.n f es deformación  en deformation  
435 semiologia > signes ca deformació en falca terme pral.n f es deformación en cuña  en wedge deformity  
436 semiologia > signes ca deformitat terme pral.n f es deformidad  en deformity  
437 patologia ca síndrome d'Arnold-Chiari terme pral.n f ca deformitat d'Arnold-Chiari sin. compl.n f ca malaltia de Chiari sin. compl.n f ca malformació d'Arnold-Chiari sin. compl.n f ca síndrome de Chiari sin. compl.n f ca síndrome de Chiari-Arnold sin. compl.n f es malformación de Chiari  es síndrome de Arnold-Chiari  es síndrome de Chiari  en Arnold-Chiari deformity  en Arnold-Chiari malformation  en Arnold-Chiari syndrome  
438 semiologia > signes ca deformitat de coll de cigne terme pral.n f es deformidad en cuello de cisne  en swan neck deformity  
439 semiologia > signes ca supraelevació congènita de l'omòplat terme pral.n f ca deformitat de Sprengel sin. compl.n f ca malaltia de Sprengel sin. compl.n f es deformidad de Sprengel  es enfermedad de Sprengel  es supraelevación congénita de la escápula  en congenital high scapula  en Sprengel deformity  
440 patologia ca deformitat de Volkmann terme pral.n f ca luxació congènita hereditària tibiotarsiana sin. compl.n f ca malaltia de Volkmann sin. compl.n f es deformidad de Volkmann  es enfermedad de Volkmann  es luxación tibiotarsiana congénita  en Volkmann deformity  en Volkmann disease  
441 patologia ca degeneració terme pral.n f es degeneración  en degeneration  
442 patologia ca mielosi funicular terme pral.n f ca degeneració combinada lateroposterior sin. compl.n f ca mielopatia funicular sin. compl.n f ca síndrome de Lichtheim sin. compl.n f es mielosis funicular  es síndrome de Lichtheim  en funicular myelosis  en Lichtheim syndrome  
443 patologia ca degeneració hepatolenticular terme pral.n f ca malaltia de Westphal-Strümpell sin. compl.n f ca malaltia de Wilson sin. compl.n f ca pseudoesclerosi de Strümpell-Westphal sin. compl.n f ca pseudoesclerosi de Westphal-Strümpell sin. compl.n f es degeneración hepatolenticular  es enfermedad de Westphal-Strümpell  es enfermedad de Wilson  en hepatolenticular disease  en Westphal-Strümpell disease  en Wilson disease  
444 fisiologia ca degeneració wal·leriana terme pral.n f ca degeneració ortògrada sin. compl.n f ca degeneració secundària sin. compl.n f es degeneración ortógrada  es degeneración secundaria  es degeneración walleriana  en orthograde degeneration  en secondary degeneration  en wallerian degeneration  
445 terapèutica i prevenció > tècniques ca enervació terme pral.n f ca denervació sin. compl.n f es denervación  es enervación  en denervation  
446 terapèutica i prevenció > tècniques ca enervar terme pral.v tr ca denervar sin. compl.v tr es denervar  es enervar  en denervate, to  
447 anatomia ca dermatoma terme pral.n m es dermatoma  en dermatome  
448 patologia ca dermatomiositis terme pral.n f es dermatomiositis  en dermatomyositis  
449 terapèutica i prevenció > tècniques ca desbloquejar terme pral.v tr ca desblocar sin. compl.v tr es desbloquear  en unblock, to  
450 terapèutica i prevenció > tècniques ca desbloqueig terme pral.n m es desbloqueo  en unblocking  
451 .conceptes generals ca repòs terme pral.n m ca descans sin. compl.n m es descanso  es reposo  en rest  
452 .conceptes generals ca descentrar terme pral.v tr es descentrar  en decenter, to  
453 terapèutica i prevenció > tècniques ca descoaptació terme pral.n f es descoaptación  en decoaptation  
454 .conceptes generals ca descompressió terme pral.n f es descompresión  en decompression  
455 semiologia > símptomes ca desequilibri muscular terme pral.n m es desequilibrio muscular  en muscle imbalance  
456 patologia ca luxació terme pral.n f ca desllorigament sin. compl.n m ca dislocació sin. compl.n f es dislocación  es luxación  en dislocation  en luxation  
457 semiologia > símptomes ca despersonalització terme pral.n f es despersonalización  en depersonalization  
458 terapèutica i prevenció > tècniques ca despersonalització terme pral.n f es despersonalización  en depersonalization  
459 semiologia > signes ca desviació terme pral.n f es desviación  en deviation  
460 patologia ca hemocromatosi terme pral.n f ca diabetis bronzejada sin. compl.n f ca malaltia de Von Recklinghausen-Applebaum sin. compl.n f es diabetes bronceada  es hemocromatosis  en hemochromatosis  en Recklinghausen-Applebaum disease  
461 anatomia ca diàfisi terme pral.n f es diáfisis  en diaphysis  
462 anatomia ca diafragma terme pral.n m es diafragma  en diaphragm  
463 exploració i diagnòstic > tècniques ca diagnòstic terme pral.n m ca diagnosi sin. compl.n f es diagnosis  es diagnóstico  en diagnosis  
464 exploració i diagnòstic > aparells i instruments ca diagnòstic -a terme pral.adj es diagnóstico -ca  en diagnostic  
465 exploració i diagnòstic > tècniques ca diagnosticar terme pral.v tr es diagnosticar  en diagnose, to  
466 terapèutica i prevenció > tècniques ca diapedesi terme pral.n f es diapédesis  en diapedesis  
467 .conceptes generals ca diatomea terme pral.n f es diatomea  en diatom  
468 anatomia ca diencèfal terme pral.n m es diencéfalo  en diencephalon  
469 terapèutica i prevenció > tècniques ca digitopressió terme pral.n f ca digitopuntura sin. compl.n f es acupresión  es digitopresión  es digitopuntura  en acupressure  
470 exploració i diagnòstic > aparells i instruments ca dinamòmetre terme pral.n m ca ergòmetre sin. compl.n m es dinamómetro  en dynamometer  
471 patologia ca diplegia terme pral.n f es diplejia  en diplegia  
472 patologia ca malaltia de Förster terme pral.n f ca diplegia atònica de Förster sin. compl.n f ca síndrome de Förster sin. compl.n f es enfermedad de Förster  en Förster disease  
473 patologia ca síndrome de Foix-Chavany-Marie terme pral.n f ca diplegia faciolinguofaringomasticatòria sin. compl.n f ca síndrome de l'opercle anterior sin. compl.n f es síndrome de Foix-Chavany-Marie  en Foix-Chavany-Marie syndrome  
474 patologia ca discapacitat terme pral.n f es discapacidad  en disability  
475 patologia ca discapacitat | discapacitada terme pral.n m, f es discapacitado | discapacitada  en disabled  
476 semiologia > signes ca discinèsia terme pral.n f es discinesia  en dyskinesia  
477 patologia ca discitis terme pral.n f es discitis  en discitis  en diskitis  
478 patologia ca malaltia d'Ollier terme pral.n f ca discondroplàsia sin. compl.n f ca encondromatosi sin. compl.n f es discondroplasia  es encondromatosis  es enfermedad de Ollier  en dyschondroplasia  en enchondromatosis  en Ollier's disease  
479 patologia ca discondrosteosi terme pral.n f ca malaltia de Léri-Weill terme pral.n f ca síndrome de Léri-Weill terme pral.n f es discondrosteosis  es enfermedad de Léri-Weill  es síndrome de Léri-Weill  en dyschondrosteosis  en Léri-Weill disease  en Léri-Weill syndrome  
480 patologia ca discopatia terme pral.n f es discopatía  en discopathy  
481 semiologia > símptomes ca disestèsia terme pral.n f es disestesia  en dysesthesia  
482 patologia ca disfunció terme pral.n f es disfunción  en dysfunction  
483 patologia ca disgènesi terme pral.n f ca disgenèsia sin. compl.n f es disgenesia  es disgénesis  en dysgenesis  
484 patologia ca disgenèsia terme pral.n f es disgenesia  en dysgenesis  
485 patologia ca displàsia terme pral.n f es displasia  en dysplasia  
486 patologia ca displàsia condroectodèrmica terme pral.n f ca síndrome d'Ellis-van Creveld sin. compl.n f es displasia condroectodérmica  es síndrome de Ellis-Van Creveld  en chondroectodermal dysplasia  en Ellis-van Creveld syndrome  
487 patologia ca malaltia de Camurati-Engelmann terme pral.n f ca osteopatia hiperostòsica condensant terme pral.n f ca displàsia diafisial sin. compl.n f ca malaltia d'Engelmann sin. compl.n f ca osteopatia hiperostòsica esclerosant sin. compl.n f ca osteopatia hiperostòtica esclerosant múltiple infantil sin. compl.n f es displasia diafisaria  es enfermedad de Camurati-Engelmann  es enfermedad de Engelmann  en Camurati-Engelmann disease  en diaphyseal dysplasia  en diaphysial dysplasia  en Engelmann disease  
488 patologia ca displàsia epifisial múltiple terme pral.n f ca displàsia epifisial múltiple tardana sin. compl.n f ca displàsia poliepifisial sin. compl.n f ca malaltia de Fairbank sin. compl.n f ca malaltia de Fairbank-Ribbing sin. compl.n f es displasia epifisaria múltiple  es displasia poliepifisaria  es enfermedad de Fairbank  en Fairbank disease  en multiple epiphyseal dysplasia  
489 patologia ca síndrome de Morquio terme pral.n f ca displàsia espondiloepifisial de Rubin sin. compl.n f ca malaltia de Brailsford-Morquio sin. compl.n f ca malaltia de Morquio sin. compl.n f ca malaltia de Morquio-Ulrich sin. compl.n f ca mucopolisacaridosi IV sin. compl.n f es enfermedad de Morquio  es mucopolisacaridosis IV  es síndrome de Morquio  en Brailsford-Morquio disease  en Morquio disease  en Morquio's syndrome  en mucopolysaccharidosis IV  
490 patologia ca malaltia de Pyle terme pral.n f ca displàsia metafisial sin. compl.n f es displasia metafisaria  es enfermedad de Pyle  en metaphyseal dysplasia  en Pyle disease  
491 semiologia > símptomes ca dispnea terme pral.n f es disnea  en dyspnea  
492 semiologia > símptomes ca dispràxia terme pral.n f es dispraxia  en dyspraxia  
493 patologia ca síndrome de White terme pral.n f ca disqueratosi fol·licular sin. compl.n f ca malaltia de Darier sin. compl.n f ca malaltia de Darier-White sin. compl.n f ca queratosi fol·licular sin. compl.n f ca queratosi vegetant sin. compl.n f es disqueratosis folicular  es enfermedad de Darier  es queratosis folicular  es síndrome de White  en Darier disease  en Darier-White disease  en follicular keratosis  
494 patologia ca dissinergia terme pral.n f es disinergia  en dyssynergia  
495 anatomia ca distal terme pral.adj es distal  en distal  
496 .conceptes generals ca distendre terme pral.v tr es distender  en distend, to  
497 .conceptes generals ca distensió terme pral.n f es distensión  en distension  en distention  
498 semiologia > signes ca distonia terme pral.n f es distonía  en dystonia  
499 patologia ca distonia muscular deformant terme pral.n f ca distonia de torsió idiopàtica sin. compl.n f ca malaltia de Ziehen-Oppenheim sin. compl.n f es distonía de torsión  es distonía de torsión idiopática  es distonía deformante progresiva  es distonía muscular deformante  es enfermedad de Ziehen-Oppenheim  en dystonia musculorum deformans  en torsion disease  en Ziehen-Oppenheim disease  
500 semiologia > signes ca distròfia terme pral.n f es distrofia  en dystrophia  en dystrophy  
501 patologia ca malaltia de Steinert terme pral.n f ca distròfia miotònica sin. compl.n f es distrofia miotónica  es enfermedad de Steinert  en myotonic dystrophy  en Steinert disease  
502 patologia ca distròfia muscular de Duchenne terme pral.n f ca distròfia muscular progressiva terme pral.n f ca malaltia d'Aran-Duchenne terme pral.n f es distrofia muscular de Duchenne  es distrofia muscular progresiva  es enfermedad de Aran-Duchenne  es enfermedad de Duchenne  en Duchenne disease  en Duchenne dystrophy  en Duchenne muscular dystrophy  en progressive muscular atrophy  
503 patologia ca paràlisi de Landouzy-Déjerine terme pral.n f ca distròfia muscular facioescapulohumeral de Landouzy-Déjerine sin. compl.n f es distrofia de Landouzy-Déjerine  es distrofia muscular de Landouzy-Déjerine  es distrofia muscular facioescapulohumeral  es enfermedad de Landouzy-Déjerine  es parálisis de Landouzy-Déjerine  en facioscapulohumeral muscular atrophy  en facioscapulohumeral muscular dystrophy  en Landouzy-Dejerine atrophy  en Landouzy-Dejerine paralysis  
504 anatomia ca dit terme pral.n m es dedo  en finger  en toe  
505 patologia ca dit de Brodie terme pral.n m es dedo de Brodie  en Brodie's finger  
506 semiologia > signes ca dit de coixí terme pral.n m es dedo acolchado  en bolster finger  
507 semiologia > signes ca dit de coll de cigne terme pral.n m es dedo en cuello de cisne  en swan neck finger  
508 patologia ca dit de martell terme pral.n m ca dit de maça sin. compl.n m es dedo en garra  es dedo en martillo  es dedo en mazo  en baseball finger  en hammer finger  en mallet finger  
509 patologia ca dit de martell terme pral.n m es dedo en garra  es dedo en martillo  es dedo en mazo  en hammer toe  
510 patologia ca dit de ressort terme pral.n m ca dit de molla sin. compl.n m es dedo en gatillo  es dedo en resorte  es dedo trabado  en snap finger  en trigger finger  
511 patologia ca metatarsàlgia de Morton terme pral.n f ca dit de Morton sin. compl.n m ca malaltia de Morton sin. compl.n f ca neuritis de Morton sin. compl.n f ca neuroma de Morton sin. compl.n m ca peu de Morton sin. compl.n m es enfermedad de Morton  es metatarsalgia de Morton  es neuralgia de Morton  es neuroma de Morton  es pie de Morton  en Morton disease  en Morton foot  en Morton metartasalgia  en Morton neuralgia  en Morton toe  
512 semiologia > signes ca dit de trau terme pral.n m es dedo en ojal  en buttonhole finger  
513 anatomia ca dit del mig terme pral.n m ca dit del cor sin. compl.n m es corazón  es dedo corazón  es dedo medio  en middle finger  
514 anatomia ca polze terme pral.n m ca dit gros sin. compl.n m es dedo gordo  es pulgar  en thumb  
515 anatomia ca índex terme pral.n m ca dit índex sin. compl.n m es dedo índice  es índice  en forefinger  en index  
516 semiologia > signes ca dit supernumerari terme pral.n m es dedo supernumerario  en supernumerary finger  en supernumerary toe  
517 semiologia > signes ca dits de bugadera terme pral.n m pl es manos de lavandera  en washerwoman's fingers  
518 semiologia > signes ca dits de madona terme pral.n m pl es dedos de Madonna  en Madonna fingers  
519 semiologia > signes ca dits de pianista terme pral.n m pl
520 semiologia > signes ca dits de salsitxa terme pral.n m pl es dedos en salchicha  es dedos en salchichón  en sausage finger  
521 semiologia > signes ca dits palmats terme pral.n m pl es dedos palmeados  en webbed fingers  
522 .conceptes generals ca divergència terme pral.n f es divergencia  en divergence  
523 .conceptes generals ca dol terme pral.n m es duelo  en mourning  
524 semiologia > símptomes ca dolor terme pral.n m es dolor  en pain  
525 semiologia > signes ca dolor terme pral.n m es dolor  en dolor  
526 semiologia > símptomes ca dolor referit terme pral.n m es dolor referido  en referred pain  
527 anatomia ca dors terme pral.n m es dorso  en dorsum  
528 anatomia ca dorsal terme pral.adj es dorsal  en dorsal  
529 terapèutica i prevenció > fàrmacs i medicaments ca dosi terme pral.n f es dosis  en dose  
530 terapèutica i prevenció > aparells i instruments ca drenatge terme pral.n m es drenaje  en drain  
531 terapèutica i prevenció > tècniques ca drenatge terme pral.n m es drenaje  en drainage  
532 terapèutica i prevenció > tècniques ca drenatge de posició terme pral.n m es drenaje postural  en postural drainage  
533 terapèutica i prevenció > tècniques ca drenatge limfàtic terme pral.n m es drenaje linfático  es drenaje linfático manual  en manual lymph drainage  
534 exploració i diagnòstic > tècniques ca electrocardiograma terme pral.n m ca ECG siglan m es electrocardiograma  es ECG  en electrocardiogram  en ECG  en EKG  
535 exploració i diagnòstic > tècniques ca ecografia terme pral.n f es ecografía  en echography  en ultrasonography  
536 exploració i diagnòstic > tècniques ca ecografia Doppler terme pral.n f es ecografía Doppler  en Doppler ultrasonography  
537 patologia ca edema terme pral.n m es edema  en edema  
538 fisiologia ca eferent terme pral.adj es eferente  en efferent  
539 .conceptes generals ca eix terme pral.n m es eje  en axis  
540 patologia ca esclerosi lateral amiotròfica terme pral.n f ca malaltia de Charcot sin. compl.n f ca síndrome de Charcot sin. compl.n f ca ELA siglan f es enfermedad de Charcot  es esclerosis lateral amiotrófica  es síndrome de Charcot  es ELA  en amyotrophic lateral sclerosis  en Charcot syndrome  en ALS  
541 fisiologia ca elastància terme pral.n f es elastancia  en elastance  
542 .conceptes generals ca elàstic -a terme pral.adj es elástico -ca  en elastic  
543 .conceptes generals ca elasticitat terme pral.n f es elasticidad  en elasticity  
544 fisiologia ca elasticitat física del múscul terme pral.n f es elasticidad física del músculo  en physical elasticity of muscle  
545 fisiologia ca elasticitat fisiològica del múscul terme pral.n f es elasticidad fisiológica del músculo  en physiologic elasticity of muscle  
546 fisiologia ca elasticitat total del múscul terme pral.n f es elasticidad total del músculo  en total elasticity of muscle  
547 .conceptes generals ca electricitat terme pral.n f es electricidad  en electricity  
548 terapèutica i prevenció > tècniques ca electroanalgèsia terme pral.n f es electroanalgesia  en electroanalgesia  
549 .conceptes generals ca elèctrode terme pral.n m es electrodo  en electrode  
550 exploració i diagnòstic > tècniques ca electrodiagnòstic terme pral.n m es electrodiagnóstico  en electrodiagnosis  
551 terapèutica i prevenció > tècniques ca electroestimulació terme pral.n f es electroestimulación  es estimulación eléctrica  en electrostimulation  
552 terapèutica i prevenció > tècniques ca electroestimulació muscular terme pral.n f ca electromusculació terme pral.n f es electroestimulación muscular  es electromusculación  en electrical muscle stimulation  en electromyostimulation  
553 exploració i diagnòstic > tècniques ca electromiografia terme pral.n f es electromiografía  en electromyography  
554 terapèutica i prevenció > tècniques ca electropuntura terme pral.n f ca electrostixi sin. compl.n f ca galvanopuntura sin. compl.n f es electropuntura  es electrostixis  es galvanopuntura  en electroacupuncture  en electropuncture  
555 terapèutica i prevenció > aparells i instruments ca electrostimulador terme pral.n m es electroestimulador  en electrostimulator  
556 terapèutica i prevenció > tècniques ca electroteràpia terme pral.n f es electroterapia  en electrotherapy  
557 fisiologia ca elongació terme pral.n f es elongación  en elongation  
558 semiologia > signes ca embassament terme pral.n m es derrame  es encharcamiento  en effusion  
559 semiologia > signes ca embassament terme pral.n m es derrame  en effusion  
560 semiologia > signes ca hematoma terme pral.n m ca embassament hemorràgic sin. compl.n m es hematoma  en hematoma  
561 semiologia > signes ca embassament sinovial terme pral.n m ca vessament sinovial sin. compl.n m es derrame articular  es derrame sinovial  en joint effusion  en synovial effusion  
562 terapèutica i prevenció > tècniques ca embenat terme pral.n m ca embenadura sin. compl.n f ca embenament sin. compl.n m es vendaje  en bandage  
563 terapèutica i prevenció > aparells i instruments ca embenat adhesiu terme pral.n m es vendaje adhesivo  en taping  
564 terapèutica i prevenció > tècniques ca embenat circular terme pral.n m es vendaje circular  en circular bandage  
565 terapèutica i prevenció > tècniques ca embenat compressiu terme pral.n m es vendaje compresivo  en compression bandage  
566 terapèutica i prevenció > tècniques ca embenat de Baynton terme pral.n m es vendaje de Baynton  en Baynton's bandage  
567 terapèutica i prevenció > tècniques ca embenat de vuit terme pral.n m es vendaje cruzado  es vendaje en ocho  es vendaje entrecruzado  en figure-of-eight bandage  
568 terapèutica i prevenció > tècniques ca embenat elàstic terme pral.n m es vendaje elástico  en elastic bandage  
569 patologia ca embòlia terme pral.n f es embolia  en embolism  
570 patologia ca embòlia grassa terme pral.n f es embolia grasa  en fat embolism  
571 fisiologia ca emmagatzematge terme pral.n m es almacenamiento  en storage  
572 .conceptes generals ca empatia terme pral.n f es empatía  en empathy  
573 patologia ca encefalitis terme pral.n f es encefalitis  en encephalitis  
574 patologia ca encefalitis miàlgica benigna terme pral.n f ca encefalitis neuromiastènica d'Islàndia sin. compl.n f ca malaltia d'Islàndia sin. compl.n f es encefalitis miálgica benigna  es enfermedad de Islandia  en benign myalgic encephalitis  en Iceland disease  
575 patologia ca malaltia de Schilder terme pral.n f ca encefalitis periaxial difusa sin. compl.n f ca esclerosi cerebral de Schilder sin. compl.n f ca malaltia de Heubner-Schilder sin. compl.n f es encefalitis difusa periaxial  es enfermedad de Heubner-Schilder  es enfermedad de Schilder  en encephalitis periaxialis diffusa  en Heubner-Schilder disease  en Schilder disease  
576 patologia ca encefalitis serosa aguda infantil terme pral.n f ca malaltia de Brown-Symmers sin. compl.n f es enfermedad de Brown-Symmers  en Brown-Symmers disease  
577 patologia ca malaltia de Wernicke terme pral.n f ca encefalopatia de Wernicke sin. compl.n f es encefalopatía de Wernicke  es enfermedad de Wernicke  en Wernicke disease  en Wernicke encephalopathy  en Wernicke syndrome  
578 patologia ca paràlisi cerebral infantil terme pral.n f ca encefalopatia infantil sin. compl.n f ca paràlisi espàstica infantil sin. compl.n f es parálisis cerebral infantil  en cerebral palsy  
579 patologia ca encondroma terme pral.n m es encondroma  en enchondroma  
580 patologia ca encondromatosi terme pral.n f es encondromatosis  en enchondromatosis  
581 fisiologia ca endogen -ògena terme pral.adj ca endogènic -a sin. compl.adj es endogénico -ca  es endógeno -na  en endogenous  
582 patologia ca endometrioma terme pral.n m ca solenoma sin. compl.n m es endometrioma  es solenoma  en endometrioma  
583 fisiologia ca endorfina terme pral.n f es endorfina  en endorphin  
584 anatomia ca endosti terme pral.n m ca membrana medul·lar sin. compl.n f es endostio  es periostio interno  en endosteum  
585 anatomia ca intratoràcic -a terme pral.adj ca endotoràcic -a sin. compl.adj es endotorácico -ca  es intratorácico -ca  en endothoracic  en intrathoracic  
586 patologia ca enervació terme pral.n f es denervación  es enervación  en denervation  
587 semiologia > símptomes ca enervació terme pral.n f es enervación  en enervation  en weakening  
588 patologia ca enostosi terme pral.n f es enostosis  en enostosis  
589 patologia ca enterocele terme pral.n f es enterocele  en enterocele  
590 patologia ca entesitis terme pral.n f ca entesopatia sin. compl.n f es entesitis  es entesopatía  en enthesitis  en enthesopathy  
591 anatomia ca septe terme pral.n m ca envà sin. compl.n m es septo  es tabique  en septum  
592 anatomia ca epífisi terme pral.n f es epífisis  en epiphysis  
593 patologia ca epifisiòlisi terme pral.n f es epifisiólisis  en epiphysiolysis  
594 anatomia ca epigastri terme pral.n m es epigastrio  en epigastrium  
595 anatomia ca epiteli terme pral.n m es epitelio  en epithelium  
596 anatomia ca epiteli respiratori terme pral.n m es epitelio respiratorio  en respiratory epithelium  
597 .conceptes generals ca equilibri terme pral.n m es equilibrio  en balance  en equilibrium  
598 posicions corporals ca equilibri terme pral.n m es equilibrio  en balance  en equilibrium  
599 posicions corporals ca equilibri dinàmic terme pral.n m es equilibrio dinámico  en dynamic equilibrium  
600 posicions corporals ca equilibri estàtic terme pral.n m es equilibrio estático  en static equilibrium  
601 semiologia > signes ca eritema terme pral.n m es eritema  en erythema  
602 semiologia > signes ca policitèmia terme pral.n f ca eritrocitèmia sin. compl.n f ca eritrocitosi sin. compl.n f ca hiperglobúlia sin. compl.n f ca policitosi sin. compl.n f ca poliglobúlia sin. compl.n f es eritrocitemia  es policitemia  es poliglobulia  en erythrocythemia  en hypercythemia  en polycythemia  
603 patologia ca malaltia de Köhler terme pral.n f ca escafoïditis tarsiana sin. compl.n f ca malaltia de Köhler-Mouchet sin. compl.n f es enfermedad de Köhler  es enfermedad ósea de Köhler  es escafoiditis tarsal  en Köhler bone disease  en Köhler disease  en tarsal scaphoiditis  
604 .conceptes generals ca escala terme pral.n f es escala  en scale  
605 patologia ca esclerosi terme pral.n f es esclerosis  en sclerosis  
606 patologia ca esclerosi múltiple terme pral.n f ca esclerosi de plaques sin. compl.n f ca esclerosi disseminada sin. compl.n f ca esclerosi focal sin. compl.n f ca esclerosi insular sin. compl.n f es esclerosis múltiple  en multiple sclerosis  
607 terapèutica i prevenció > tècniques ca escleroteràpia terme pral.n f es escleroterapia  en sclerotherapy  
608 anatomia ca escleròtic -a terme pral.adj es esclerótico -ca  en scleral  
609 anatomia ca escleròtic -a terme pral.adj es esclerótico -ca  en sclerotic  
610 anatomia ca escleròtom terme pral.n m es esclerótomo  en sclerotome  
611 terapèutica i prevenció > aparells i instruments ca escleròtom terme pral.n m es esclerótomo  en sclerotome  
612 exploració i diagnòstic > aparells i instruments ca escoliòmetre terme pral.n m es escoliómetro  en scoliometer  
613 patologia ca esfingolipidosi terme pral.n f es esfingolipidosis  en sphingolipidosis  
614 terapèutica i prevenció > aparells i instruments ca eslinga terme pral.n f es eslinga  en sling  
615 patologia ca lumbàlgia aguda terme pral.n f ca esllomada sin. compl.n f ca esllomadura sin. compl.n f ca llomadura sin. compl.n f es lumbalgia aguda  en acute low back pain  
616 anatomia ca esòfag terme pral.n m es esófago  en esophagus  
617 terapèutica i prevenció > aparells i instruments ca esparadrap terme pral.n m es esparadrapo  en adhesive tape  
618 fisiologia ca espasme terme pral.n m es espasmo  en spasm  
619 semiologia > signes ca espàstic -a terme pral.adj ca espasmòdic -a sin. compl.adj es espasmódico -ca  es espástico -ca  en spasmodic  en spastic  
620 patologia ca espasmofília terme pral.n f es espasmofilia  en spasmophilia  
621 patologia ca espàstic | espàstica terme pral.n m, f es espástico | espástica  en spastic  
622 semiologia > signes ca espàstic -a terme pral.adj ca hipertònic -a terme pral.adj es espástico -ca  en spastic  
623 semiologia > signes ca espasticitat terme pral.n f es espasticidad  en spasticity  
624 semiologia > signes ca rigidesa piramidal terme pral.n f ca espasticitat sin. compl.n f es espasticidad  es rigidez piramidal  en pyramidal rigidity  en spasticity  
625 terapèutica i prevenció > aparells i instruments ca espatllera terme pral.n f es espaldera  en wall bars  
626 terapèutica i prevenció > fàrmacs i medicaments ca específic terme pral.n m es específico  en specific  
627 .conceptes generals ca específic -a terme pral.adj es específico -ca  en specific  
628 anatomia ca espina terme pral.n f es espina  en spicule  
629 anatomia ca espina terme pral.n f es espina  en spine  
630 patologia ca espina bífida terme pral.n f ca esquistorraquis sin. compl.n m ca raquísquisi sin. compl.n f es espina bífida  en cleft spine  en hydrocele spinalis  en spina bifida  
631 anatomia ca espiral terme pral.n f es espiral  en spiral  
632 exploració i diagnòstic > tècniques ca espirografia terme pral.n f es espirografía  en spirography  
633 exploració i diagnòstic > tècniques ca espirometria terme pral.n f es espirometría  en spirometry  
634 patologia ca espondilitis terme pral.n f es espondilitis  en spondylitis  
635 patologia ca espondiloartritis anquilosant terme pral.n f ca malaltia de Bekhterev-Strümpell-Pierre Marie terme pral.n f ca espondilitis anquilosant sin. compl.n f ca espondiloartritis anquilopoètica sin. compl.n f ca malaltia de Bekhterev sin. compl.n f es enfermedad de Bejtérev  es espondilitis anquilosante  es espondiloartritis anquilosante  en ankylosing spondylitis  en Bechterew disease  en Marie-Strümpell disease  
636 patologia ca malaltia de Kümmell terme pral.n f ca espondilitis de Kümmell sin. compl.n f ca espondilitis posttraumàtica sin. compl.n f ca síndrome de Kümmell-Verneuil sin. compl.n f es enfermedad de Kümmell  es enfermedad de Kümmell-Verneuil  es síndrome de Kümmell-Verneuil  en Kümmell disease  en Kümmell-Verneuil disease  en posttraumatic spondylitis  
637 patologia ca espondilodiscitis tuberculosa terme pral.n f ca espondilitis tuberculosa sin. compl.n f ca mal de Pott sin. compl.n m ca malaltia de Couton sin. compl.n f ca malaltia de Pott sin. compl.n f es enfermedad de Pott  es mal de Pott  en Pott disease  en spinal tuberculosis  en tuberculous spondylitis  
638 patologia ca espondiloartritis terme pral.n f es espondiloartritis  en spondylarthritis  
639 patologia ca espondilosi terme pral.n f ca espondiloartrosi sin. compl.n f es espondiloartrosis  es espondilosis  en spondyloarthrosis  en spondylosis  
640 patologia ca espondilodiscitis terme pral.n f es espondilodiscitis  en spondylodiscitis  en spondylodiskitis  
641 patologia ca espondilòlisi terme pral.n f es espondilólisis  en spondylolysis  
642 patologia ca espondilòlisi terme pral.n f es espondilólisis  en spondylolysis  
643 patologia ca espondilolistesi terme pral.n f es espondilolistesis  en spondylolisthesis  
644 patologia ca esporotricosi terme pral.n f es esporotricosis  en sporotrichosis  
645 terapèutica i prevenció > fàrmacs i medicaments ca esprai terme pral.n m es espray  en spray  
646 patologia ca esquinç terme pral.n m es esguince  en sprain  
647 patologia ca esquinç del genet terme pral.n m es esguince del jinete  en rider's sprain  
648 patologia ca esquinç juxtaepifisial d'Ollier terme pral.n m es esguince yuxtaepifisario  en juxtaepiphyseal sprain  
649 .conceptes generals ca estabilitat terme pral.n f es estabilidad  en stability  
650 terapèutica i prevenció > tècniques ca estabilització terme pral.n f es estabilización  en stabilization  
651 .conceptes generals ca registres vitals terme pral.n m pl ca estadístiques del moviment natural de la població sin. compl.n f pl ca estadístiques demogràfiques sin. compl.n f pl ca estadístiques vitals sin. compl.n f pl es estadísticas del movimiento natural de la población  es estadísticas demográficas  es estadísticas vitales  es registros vitales  en vital record  en vital statistics  
652 .conceptes generals ca estendre terme pral.v tr es extender  en extend, to  
653 patologia ca estenosi terme pral.n f es estenosis  en stenosis  
654 patologia ca estenosi del conducte raquidi terme pral.n f ca estenosi del canal vertebral sin. compl.n f es estenosis del canal vertebral  es estenosis del conducto raquídeo  es estenosis del conducto vertebral  es estenosis raquídea  en spinal stenosis  
655 fisiologia ca estereognòsia terme pral.n f es estereognosia  en stereognosis  
656 anatomia ca estern terme pral.n m ca estèrnum sin. compl.n m es esternón  en breastbone  en sternum  
657 fisiologia ca estesiofisiologia terme pral.n f es estesiofisiología  en esthesiophysiology  
658 fisiologia ca estesiogen -ògena terme pral.adj es estesiógeno -na  en esthesiogenic  
659 terapèutica i prevenció > tècniques ca estirament terme pral.n m es estiramiento  en stretching  
660 patologia ca estrabisme terme pral.n m ca heterotropia sin. compl.n f ca vista obliqua sin. compl.n f es estrabismo  es heterotropía  en heterotropia  en squint  en strabismus  
661 semiologia > símptomes ca estrès terme pral.n m es estrés  en stress  
662 corrents conceptuals i metodològics ca exercici terapèutic cognoscitiu terme pral.n m ca mètode Perfetti sin. compl.n m ca ETC siglan m es ejercicio terapéutico cognoscitivo  es método Perfetti  es ETC  en cognitive sensory motor training therapy  en Perfetti method  
663 .conceptes generals ca etiologia terme pral.n f es etiología  en aetiology  en etiology  
664 .conceptes generals ca etiologia terme pral.n f es etiología  en aetiology  en etiology  
665 .conceptes generals ca patogènia terme pral.n f ca etiopatogènia sin. compl.n f es etiopatogenia  es patogenia  en etiopathogenesis  en pathogeny  
666 .conceptes generals ca eversió terme pral.n f es eversión  en eversion  
667 exploració i diagnòstic > tècniques ca examen terme pral.n m ca exploració terme pral.n f es examen  es exploración  en examination  en exploration  
668 terapèutica i prevenció > tècniques ca exercici terme pral.n m es ejercicio  en exercise  
669 terapèutica i prevenció > tècniques ca exercici actiu terme pral.n m es ejercicio activo  en active exercise  
670 terapèutica i prevenció > tècniques ca exercici passiu terme pral.n m es ejercicio pasivo  en passive exercise  
671 terapèutica i prevenció > tècniques ca exercici terapèutic terme pral.n m es ejercicio terapéutico  en corrective exercise  en therapeutic exercise  
672 anatomia ca exostosi terme pral.n f es exostosis  en exostosis  
673 semiologia > signes ca expectoració terme pral.n f es expectoración  en expectoration  
674 fisiologia ca expectoració terme pral.n f es expectoración  en expectoration  
675 fisiologia ca expectorar terme pral.v tr es expectorar  en expectorate, to  
676 .conceptes generals ca experiment terme pral.n m es experimento  en experiment  
677 corrents conceptuals i metodològics ca experimentació terme pral.n f es experimentación  en experimentation  
678 .conceptes generals ca experimentació terme pral.n f es experimentación  en experimentation  
679 .conceptes generals ca experimentar terme pral.v intr es experimentar  en experiment, to  
680 .conceptes generals ca experimentar terme pral.v tr es experimentar  en experience, to  
681 .conceptes generals ca experimentar terme pral.v tr es experimentar  en experiment, to  
682 exploració i diagnòstic > tècniques ca explorar terme pral.v tr es explorar  en explore, to  
683 .conceptes generals ca extensible terme pral.adj es extensible  en extensible  
684 terapèutica i prevenció > tècniques ca extensió terme pral.n f es extensión  en extension  
685 posicions corporals ca extensió terme pral.n f es extensión  en extension  
686 .conceptes generals ca extensió terme pral.n f es extensión  en extension  
687 terapèutica i prevenció > tècniques ca tracció esquelètica terme pral.n f ca extensió contínua sin. compl.n f es extensión continua  es tracción continua  es tracción esquelética  en skeletal extension  en skeletal traction  
688 fisiologia ca extrusió terme pral.n f es extrusión  en extrusion  
689 patologia ca hèrnia discal extrudida terme pral.n f ca extrusió discal sin. compl.n f es disco extruido  es extrusión discal  en disk extrusion  en extruded disk  
690 semiologia > signes ca fàcies terme pral.n f ca màscara terme pral.n f es facies  es máscara  en facies  
691 fisiologia ca facilitació terme pral.n f es facilitación  en facilitation  
692 .conceptes generals ca facilitació terme pral.n f es facilitación  en facilitation  
693 terapèutica i prevenció > tècniques ca facilitació neuromuscular propioceptiva terme pral.n f ca mètode Kabat sin. compl.n m ca FNP siglan f es facilitación neuromuscular propioceptiva  es método de Kabat  es FNP  en Kabat method  en proprioceptive neuromuscular facilitation  en PNF  
694 patologia ca facomatosi terme pral.n f es facomatosis  en phacomathosis  en phakomatosis  
695 .conceptes generals ca factor terme pral.n m es factor  en factor  
696 terapèutica i prevenció > tècniques ca fang terme pral.n m ca llot sin. compl.n m ca peloide sin. compl.n m es barro  es lodo  es peloide  en mud  en peloid  
697 unitats de mesura ca farad terme pral.n m es faradio  en farad  sbl F  
698 anatomia ca faringe terme pral.n f es faringe  en pharynx  
699 terapèutica i prevenció ca farmacoteràpia terme pral.n f ca tractament farmacològic terme pral.n m ca tractament medicamentós sin. compl.n m es farmacoterapia  es tratamiento farmacológico  es tratamiento medicamentoso  en drug therapy  en drug treatment  en pharmacotherapy  
700 semiologia > signes ca fasciculació terme pral.n f es fasciculación  en fasciculation  
701 patologia ca fasciïtis terme pral.n f es fascitis  en fasciitis  
702 patologia ca fasciïtis plantar terme pral.n f es fascitis plantar  en plantar fasciitis  
703 .conceptes generals ca fase terme pral.n f es fase  en phase  
704 .conceptes generals ca fenomen terme pral.n m es fenómeno  en phenomenon  
705 semiologia > signes ca signe de Babinski terme pral.n m ca fenomen de Babinski sin. compl.n m ca reflex de Babinski sin. compl.n m es fenómeno de Babinski  es reflejo de Babinski  es signo de Babinski  en Babinski phenomenon  en Babinski reflex  en Babinski sign  en toe phenomenon  
706 patologia ca ferida terme pral.n f es herida  en wound  
707 terapèutica i prevenció > aparells i instruments ca fèrula terme pral.n f es férula  en splint  
708 anatomia ca fibra terme pral.n f es fibra  en fiber  
709 anatomia ca fibra muscular terme pral.n f es fibra muscular  en muscle fiber  
710 anatomia ca fibril·la terme pral.n f es fibrilla  en fibril  en fibrilla  
711 patologia ca fibril·lòlisi terme pral.n f es fibrilólisis  en fibrillolysis  
712 patologia ca malaltia de Münchmeyer terme pral.n f ca fibrodisplàsia ossificant progressiva sin. compl.n f ca miositis ossificant progressiva sin. compl.n f es enfermedad de Münchmeyer  es fibrodisplasia osificante progresiva  es miositis osificante progresiva  en fibrodysplasia ossificans progressiva  en Münchmeyer disease  
713 patologia ca fibròlisi terme pral.n f es fibrólisis  en fibrolysis  
714 patologia ca malaltia de Ledderhose terme pral.n f ca fibromatosi plantar sin. compl.n f ca retracció de l'aponeurosi plantar sin. compl.n f es enfermedad de Ledderhose  es fibromatosis plantar  en Ledderhose disease  en plantar fascial fibromatosis  en plantar fibromatosis  
715 patologia ca fibromiàlgia terme pral.n f ca fibrositis sin. compl.n f es fibromialgia  es fibrositis  en fibromyalgia  en fibrositis  
716 patologia ca fibrosi terme pral.n f es fibrosis  en fibrosis  
717 patologia ca fibrosi idiopàtica sistèmica terme pral.n f es fibrosis idiopática sistémica  en idiopathic systemic fibrosis  
718 patologia ca fibrosi quística terme pral.n f ca FQ siglan f es fibrosis quística  es FQ  en cystic fibrosis  en CF  
719 patologia ca fibrosi retroperitoneal terme pral.n f es fibrosis retroperitoneal  en retroperitoneal fibrosis  
720 anatomia ca peroné terme pral.n m ca fíbula sin. compl.n f es fíbula  es peroné  en fibula  
721 .conceptes generals ca fisioterapeuta terme pral.n m, f es fisioterapeuta  en physical therapist  en physiotherapist  
722 .conceptes generals ca fisioteràpia terme pral.n f ca terapèutica física sin. compl.n f es fisioterapia  es terapia física  en physical therapy  en physiotherapy  
723 .conceptes generals ca fisioteràpia pediàtrica terme pral.n f es fisioterapia pediátrica  en pediatric physical therapy  
724 semiologia > signes ca flaccidesa terme pral.n f ca flacciditat sin. compl.n f es flacidez  en flaccidity  
725 semiologia > símptomes ca flat terme pral.n m es flato  en flatus  
726 patologia ca flebitis terme pral.n f ca tromboflebitis sin. compl.n f es flebitis  es tromboflebitis  en phlebitis  en thrombophlebitis  
727 exploració i diagnòstic > tècniques ca flebografia terme pral.n f es flebografía  en phlebography  en venography  
728 exploració i diagnòstic > tècniques ca flebografia terme pral.n f es flebografía  en phlebography  
729 posicions corporals ca flectir terme pral.v tr ca flexionar sin. compl.v tr es flexionar  en bend, to  en flex, to  
730 .conceptes generals ca flexibilitat terme pral.n f es flexibilidad  en flexibility  
731 .conceptes generals ca flexible terme pral.adj es flexible  en flexible  
732 posicions corporals ca flexió terme pral.n f es flexión  en flexion  
733 posicions corporals ca flexionar terme pral.v tr es flexionar  en bend, to  en flex, to  
734 anatomia ca flexor -a terme pral.adj es flexor -ra  en flexor  
735 .conceptes generals ca floculació terme pral.n f es floculación  en flocculation  
736 .conceptes generals ca flocular terme pral.v tr es flocular  en flocculate, to  
737 .conceptes generals ca flocular terme pral.adj es flocular  en floccular  
738 .conceptes generals ca flocular terme pral.v intr es flocular  en flocculate, to  
739 .conceptes generals ca fonació terme pral.n f es fonación  en phonation  
740 .conceptes generals ca fong terme pral.n m es hongo  en fungus  
741 .conceptes generals ca força terme pral.n f es fuerza  en force  
742 .conceptes generals ca formular terme pral.v tr es formular  en formulate, to  
743 terapèutica i prevenció > tècniques ca fototeràpia terme pral.n f es fototerapia  en phototherapy  
744 semiologia > signes ca fòvea terme pral.n f es fovea  en fovea  en pit  
745 patologia ca fractura terme pral.n f es fractura  en fracture  
746 patologia ca fractura articular terme pral.n f ca fractura intraarticular sin. compl.n f es fractura articular  es fractura intraarticular  en articular fracture  en intraarticular fracture  
747 patologia ca fractura comminuta terme pral.n f es fractura conminuta  en comminuted fracture  
748 patologia ca fractura completa terme pral.n f es fractura completa  en complete fracture  
749 patologia ca fractura de canya verda terme pral.n f ca fractura de branca verda sin. compl.n f es fractura en caña verde  es fractura en tallo verde  en greenstick fracture  
750 patologia ca fractura de Colles terme pral.n f es fractura de Colles  en Colles fracture  
751 patologia ca fractura espiroide terme pral.n f ca fractura helicoide sin. compl.n f ca fractura per torsió sin. compl.n f es fractura espiroidea  es fractura por torsión  en helical fracture  en spiral fracture  en torsion fracture  
752 patologia ca fractura espontània terme pral.n f es fractura espontánea  en spontaneous fracture  
753 patologia ca fractura incompleta terme pral.n f es fractura incompleta  en incomplete fracture  
754 patologia ca fractura patològica terme pral.n f es fractura patológica  en pathologic fracture  en pathological fracture  
755 patologia ca fractura per arrencament terme pral.n f ca fractura per tracció sin. compl.n f es fractura por arrancamiento  es fractura por avulsión  es fractura por tracción  en avulsion fracture  en strain fracture  
756 patologia ca fractura per sobrecàrrega terme pral.n f es fractura de estrés  es fractura de marcha  es fractura por esfuerzo  es fractura por fatiga  es fractura por sobrecarga  en fatigue fracture  en stress fracture  
757 semiologia > signes ca frec terme pral.n m es frote  es roce  en friction rub  en friction sound  en rub  
758 terapèutica i prevenció > tècniques ca frec terme pral.n m ca fregament sin. compl.n m es fricción  en friction  
759 terapèutica i prevenció > tècniques ca fricció terme pral.n f ca frega sin. compl.n f es fricción  es friega  en rub  en rubbing  
760 .conceptes generals ca freqüència terme pral.n f es frecuencia  en frequency  
761 .conceptes generals ca fricció terme pral.n f es fricción  en friction  
762 .conceptes generals ca viscositat terme pral.n f ca fricció interna sin. compl.n f es fricción interna  es viscosidad  en viscosity  
763 .conceptes generals ca fúngic -a terme pral.adj es fúngico -ca  en fungal  
764 terapèutica i prevenció > fàrmacs i medicaments ca fungicida terme pral.n m es fungicida  en fungicide  
765 .conceptes generals ca fus terme pral.n m es huso  en spindle  
766 anatomia ca fus terme pral.n m es huso  en spindle  
767 anatomia ca fus neuromuscular terme pral.n m ca fus muscular sin. compl.n m es huso muscular  es huso neuromuscular  en muscle spindle  en neuromuscular spindle  
768 patologia ca galindó terme pral.n m ca renòs sin. compl.n m es juanete  en bunion  
769 exploració i diagnòstic > tècniques ca galvanització terme pral.n f es galvanización  en galvanization  
770 exploració i diagnòstic > tècniques ca galvanitzar terme pral.v tr es galvanizar  en galvanize, to  
771 unitats de mesura ca gauss terme pral.n m es gauss  en gauss  sbl G  sbl Gs  
772 fisiologia ca gen terme pral.n m es gen  en gene  
773 anatomia ca genoll terme pral.n m es rodilla  en knee  la genu  
774 anatomia ca genoll terme pral.n m es rodilla  en knee  
775 posicions corporals ca genoll flectit terme pral.n m ca genoll en flexió sin. compl.n m ca genoll flexionat sin. compl.n m es genu flexo  es rodilla flexa  en genu flexum  la genu flexum  
776 patologia ca genoll recurvat terme pral.n m es hiperextensión de la rodilla  es rodilla recurvada  en back-knee  en genu recurvatum  en hyperextending legs  la genu recurvatum  
777 patologia ca genoll valg terme pral.n m es genu valgo  es piernas en K  es piernas en X  es rodilla valga  en genu valgum  en knock-knee  en tibia valga  la genu valgum  
778 patologia ca genoll var terme pral.n m es genu varo  es piernas arqueadas  es piernas en O  es piernas en paréntesis  es rodilla vara  en bandy-leg  en bow-leg  en bowleg  en genu varum  en tibia vara  la genu varum  
779 anatomia ca geoda terme pral.n f es geoda  en geode  
780 semiologia > signes ca gep terme pral.n m ca gepa sin. compl.n f ca gibositat sin. compl.n f es giba  es gibosidad  en gibbus  en hump  
781 patologia ca geperut -uda terme pral.adj ca gibós -osa sin. compl.adj es giboso -sa  es jorobado -da  en hunchbacked  
782 .conceptes generals ca gibós -osa terme pral.adj es giboso -sa  en gibbous  
783 .conceptes generals ca gibositat terme pral.n f es gibosidad  en gibbus  en hump  
784 .conceptes generals ca rotació terme pral.n f ca gir sin. compl.n m es giro  es rotación  en rotation  
785 patologia ca glicogenosi terme pral.n f es glicogenosis  en glycogenosis  
786 patologia ca malaltia de Pompe terme pral.n f ca glicogenosi tipus II sin. compl.n f es enfermedad de Pompe  es glucogenosis tipo II  en glycogen storage disease type II  en Pompe disease  en type 2 glycogenosis  
787 patologia ca malaltia de McArdle terme pral.n f ca glicogenosi tipus V sin. compl.n f ca malaltia de McArdle-Schmid-Pearson sin. compl.n f es enfermedad de McArdle  es glucogenosis tipo V  en glycogen storage disease type V  en McArdle disease  en McArdle-Schmid-Pearson disease  en type 5 glycogenosis  
788 exploració i diagnòstic > aparells i instruments ca goniòmetre terme pral.n m es goniómetro  en goniometer  
789 patologia ca gota terme pral.n f es gota  en gout  
790 patologia ca rampa dels escrivents terme pral.n f ca grafoespasme sin. compl.n m es grafoespasmo  es grafospasmo  en graphospasm  en writers' cramp  en writers' spasm  
791 fisiologia ca grafognòsia terme pral.n f es grafognosia  en graphognosis  
792 semiologia > símptomes ca grafomania terme pral.n f ca graforrea sin. compl.n f es grafomanía  en graphomania  
793 fisiologia ca grafomotor -a terme pral.adj es grafomotor -ra  en graphomotor  
794 patologia ca malaltia de Hodgkin terme pral.n f ca granuloma maligne sin. compl.n m ca limfoma granulomatós sin. compl.n m ca reticulolimfogranulomatosi sin. compl.n f ca reticulosi limfogranulomatosa maligna de Hodgkin-Paltauf-Sternberg sin. compl.n f es enfermedad de Hodgkin  es linfogranuloma maligno  es linfoma de Hodgkin  es linfoma maligno de Hodgkin  en Hodgkin disease  en Hodgkin lymphoma  
795 .conceptes generals ca greu terme pral.adj es grave  en severe  
796 .conceptes generals ca hàbil terme pral.adj es hábil  en skillful  
797 .conceptes generals ca habilitat terme pral.n f es habilidad  en skill  
798 .conceptes generals ca hàbit terme pral.n m ca habitud terme pral.n f es hábito  es habitud  en habit  en habitude  
799 anatomia ca hàl·lux terme pral.n m es hallux  en hallux  
800 patologia ca hàl·lux rígid terme pral.n m es hallux rígido  es hallux rigidus  en hallux rigidus  la hallux rigidus  
801 patologia ca hàl·lux valg terme pral.n m es hallux valgo  es hallux valgus  en hallux valgus  la hallux valgus  
802 semiologia > signes ca hemartrosi terme pral.n f es hemartrosis  en hemarthrosis  
803 semiologia > signes ca hematèmesi terme pral.n f es hematemesis  en hematemesis  
804 semiologia > símptomes ca hemiasomatognòsia terme pral.n f es hemiasomatognosia  en hemiasomatognosia  
805 patologia ca síndrome de Brown-Séquard terme pral.n f ca hemiparaplegia sin. compl.n f ca hemiplegia espinal sin. compl.n f ca hemisecció medul·lar sin. compl.n f ca paràlisi de Brown-Séquard sin. compl.n f ca síndrome de l'hemisecció espinal transversa sin. compl.n f ca síndrome de l'hemisecció medul·lar sin. compl.n f ca síndrome hemiparaplègica sin. compl.n f es parálisis de Brown-Séquard  es síndrome de Brown-Séquard  es síndrome de hemisección medular  es síndrome hemiparapléjico  en Brown-Séquard paralysis  en Brown-Séquard syndrome  en hemiplegic syndrome  
806 semiologia > símptomes ca hemiplegia terme pral.n f es hemiplejia  en hemiplegia  
807 patologia ca síndrome de Millard-Gubler terme pral.n f ca hemiplegia alterna inferior sin. compl.n f ca hemiplegia de Gubler sin. compl.n f ca paràlisi alterna sin. compl.n f ca paràlisi encreuada sin. compl.n f ca síndrome de Gubler-Millard sin. compl.n f ca síndrome protuberancial inferior sin. compl.n f es síndrome de Millard-Gubler  en Gubler hemiplegia  en Gubler paralysis  en Gubler syndrome  en Millard-Gubler syndrome  
808 patologia ca síndrome de Weber terme pral.n f ca hemiplegia alterna oculomotora sin. compl.n f ca hemiplegia alterna superior sin. compl.n f ca paràlisi de Leyden sin. compl.n f ca síndrome de Weber-Gubler sin. compl.n f ca síndrome del peduncle cerebral sin. compl.n f es síndrome de Weber  en alternating oculomotor hemiplegia  en superior alternating hemiplegia  en Weber syndrome  
809 patologia ca síndrome de Schmidt terme pral.n f ca hemiplegia bulbar alterna de Schmidt sin. compl.n f ca paràlisi ambiguoaccessòria sin. compl.n f ca síndrome vagoaccessòria sin. compl.n f es síndrome de Schmidt  en Schmidt syndrome  
810 patologia ca hemivèrtebra terme pral.n f es hemivértebra  en hemivertebra  
811 patologia ca hemofília terme pral.n f es hemofilia  en hemophilia  
812 patologia ca síndrome de Refsum terme pral.n f ca heredopatia atàctica polineuritiforme sin. compl.n f ca malaltia de Refsum sin. compl.n f ca tesaurismosi d'àcid fitànic sin. compl.n f es enfermedad de Refsum  es heredopatía atáctica polineuritiforme  es síndrome de Refsum  es tesaurismosis por ácido fitánico  en heredopathia atactica polyneuritiformis  en phytanic acid oxidase deficiency  en phytanic acid storage disease  en Refsum disease  en Refsum syndrome  
813 patologia ca hèrnia terme pral.n f es hernia  en hernia  
814 patologia ca hèrnia discal terme pral.n f es hernia discal  en disk herniation  en herniation of intervertebral disk  
815 patologia ca node de Schmorl terme pral.n m ca hèrnia discal intraesponjosa sin. compl.n f ca hèrnia discal intraòssia sin. compl.n f ca nòdul de Schmorl sin. compl.n m es hernia de Schmorl  es hernia discal intraesponjosa  es nódulo de Schmorl  en Schmorl nodule  
816 unitats de mesura ca hertz terme pral.n m es hercio  en hertz  sbl Hz  
817 semiologia > signes ca hidroartrosi terme pral.n f ca hidrartrosi sin. compl.n f es hidrartros  es hidrartrosis  en hydrarthrosis  
818 terapèutica i prevenció > tècniques ca hidroteràpia terme pral.n f ca hidratria sin. compl.n f ca hidropatia sin. compl.n f es hidroterapia  en hydrotherapy  
819 semiologia > signes ca hidrocefàlia terme pral.n f ca malaltia de Wytt sin. compl.n f es enfermedad de Wytt  es hidrocefalia  en hydrocephalus  en hydrocephaly  
820 terapèutica i prevenció > tècniques ca hidrocinesioteràpia terme pral.n f ca hidrocinesiteràpia terme pral.n f es hidrocinesiterapia  en hydrokinesitherapy  
821 terapèutica i prevenció > aparells i instruments ca hidrogel terme pral.n m es hidrogel  en hydrogel  
822 patologia ca higroma terme pral.n m ca hidroma sin. compl.n m es hidroma  es higroma  en hydroma  en hygroma  
823 terapèutica i prevenció > tècniques ca hidrotermal terme pral.adj es hidrotermal  en hydrothermal  
824 terapèutica i prevenció > tècniques ca hidrotermoteràpia terme pral.n f es hidrotermoterapia  en hydrothermotherapy  
825 anatomia ca hil terme pral.n m ca hílum terme pral.n m es hilio  en hilum  
826 semiologia > símptomes ca hiperalgèsia terme pral.n f ca hiperestèsia dolorosa sin. compl.n f es hiperalgesia  es hiperestesia dolorosa  en hyperalgesia  
827 semiologia > signes ca hipercifosi terme pral.n f es hipercifosis  en hyperkyphosis  
828 semiologia > símptomes ca hiperestèsia terme pral.n f es hiperestesia  en hyperesthesia  
829 semiologia > signes ca hiperlordosi terme pral.n f es hiperlordosis  en hyperlordosis  
830 patologia ca hipermetropia terme pral.n f ca vista llarga sin. compl.n f es hipermetropía  es vista larga  en far sight  en hypermetropia  en hyperopia  en long sight  
831 semiologia > signes ca hiperostosi terme pral.n f es hiperostosis  en hyperostosis  
832 patologia ca hiperostosi frontal interna terme pral.n f ca síndrome de Morgagni-Stewart-Greeg-Morel sin. compl.n f es hiperostosis frontal interna  es síndrome de Morel  en frontal internal hyperostosis  en Morel syndrome  
833 patologia ca malaltia de Forestier-Rotés terme pral.n f ca hiperostosi vertebral senil sin. compl.n f es enfermedad de Forestier  es enfermedad de Forestier-Rotés  en diffuse idiopathic skeletal hyperostosis  en Forestier disease  en Forestier-Rotés disease  en senile ankylosing hyperostosis  
834 semiologia > símptomes ca hiperpatia terme pral.n f es hiperpatía  en hyperpathia  
835 fisiologia ca hiperplàsia terme pral.n f es hiperplasia  en hyperplasia  
836 fisiologia ca hiperplàstic -a terme pral.adj es hiperplásico -ca  en hyperplastic  
837 semiologia > signes ca hiperpnea terme pral.n f ca polipnea sin. compl.n f es hiperapnea  es polipnea  en hyperpnea  en polypnea  
838 patologia ca queratosi terme pral.n f ca hiperqueratosi sin. compl.n f ca queratodèrmia sin. compl.n f ca queratoma sin. compl.n m ca tilosi sin. compl.n f es hiperqueratosis  es queratodermia  es queratoma  es queratosis  es tilosis  en keratosis  
839 semiologia > signes ca hipersecreció terme pral.n f es hipersecreción  en hypersecretion  
840 semiologia > signes ca hipertonia terme pral.n f es hipertonía  en hypertonia  
841 semiologia > signes ca hipertròfia terme pral.n f es hipertrofia  en hypertrophy  
842 semiologia > signes ca hipertròfic -a terme pral.adj es hipertrófico -ca  en hypertrophic  
843 semiologia > símptomes ca hiperventilació terme pral.n f es hiperventilación  en hyperventilation  
844 semiologia > símptomes ca hipoalgèsia terme pral.n f es hipoalgesia  en hypoalgesia  
845 corrents conceptuals i metodològics ca hipocratisme terme pral.n m es hipocratismo  en hippocratism  
846 patologia ca hipocratisme digital terme pral.n m es hipocratismo digital  en hippocratic nail  
847 semiologia > símptomes ca hipoestèsia terme pral.n f es hipoestesia  en hypesthesia  en hypoesthesia  
848 anatomia ca hipogastri terme pral.n m ca pubis sin. compl.n m es hipogastrio  es pubis  en hypogastrium  en pubic region  
849 patologia ca miopia terme pral.n f ca hipometropia sin. compl.n f ca vista curta sin. compl.n f es miopía  es vista corta  en myopia  en near sight  en nearsightedness  en short sight  
850 semiologia > signes ca hipotonia terme pral.n f es hipotonía  en hypotonia  
851 exploració i diagnòstic > tècniques ca història clínica terme pral.n f es historia clínica  en clinical chart  en clinical record  en health file  en health record  en medical file  en medical record  en patient chart  en patient record  
852 anatomia ca homolateral terme pral.adj ca ipsilateral sin. compl.adj ca isolateral sin. compl.adj es homolateral  es ipsilateral  es isolateral  en homolateral  en ipsilateral  
853 .conceptes generals ca homozigosi terme pral.n f es homocigosis  en homozygosity  
854 .conceptes generals ca iatrogènia terme pral.n f ca iatrogènesi sin. compl.n f es yatrogénesis  es yatrogenia  en iatrogenesis  
855 patologia ca ictiosi terme pral.n f es ictiosis  en ichthyosis  
856 .conceptes generals ca identificar terme pral.v tr es identificar  en identify, to  
857 patologia ca idiòcia terme pral.n f es idiocia  en idiocy  
858 patologia ca idiopatia terme pral.n f es idiopatía  en idiopathy  
859 .conceptes generals ca idiopàtic -a terme pral.adj es idiopático -ca  en idiopathic  
860 .conceptes generals ca idiopàtic -a terme pral.adj es idiopático -ca  en idiopathic  
861 patologia ca idiota terme pral.adj es idiota  en idiot  
862 patologia ca íleus terme pral.n m ca ili sin. compl.n m es íleo  en ileus  
863 anatomia ca ili terme pral.n m ca ílium sin. compl.n m ca os ilíac sin. compl.n m es hueso ilion  es ilion  en iliac bone  en ilium  
864 anatomia ca ilíac -a terme pral.adj es ilíaco -ca  en iliac  
865 patologia ca ilíac -a terme pral.adj es ilíaco -ca  en iliac  
866 anatomia ca ilíac -a terme pral.adj es iliaco -ca  en iliac  
867 terapèutica i prevenció > tècniques ca immobilització terme pral.n f es inmovilización  en immobilization  
868 .conceptes generals ca impedància terme pral.n f es impedancia  en impedance  
869 patologia ca impetigen terme pral.n m es impétigo  en impetigo  
870 posicions corporals ca inclinació terme pral.n f es inclinación  en inclination  
871 posicions corporals ca inclinació de la pelvis terme pral.n f es inclinación de la pelvis  es inclinación pélvica  en pelvic inclination  
872 .conceptes generals ca inclinar terme pral.v tr es inclinar  en lean, to  
873 semiologia > símptomes ca incontinència terme pral.n f es incontinencia  en incontinence  
874 .conceptes generals ca índex terme pral.n m es índice  en index  
875 .conceptes generals ca inestabilitat terme pral.n f es inestabilidad  en instability  
876 anatomia ca inferior terme pral.adj es inferior  en inferior  
877 patologia ca inflamació terme pral.n f es inflamación  en inflammation  
878 terapèutica i prevenció > fàrmacs i medicaments ca inhalació terme pral.n f es inhalación  en inhalation  
879 terapèutica i prevenció > fàrmacs i medicaments ca inhalació terme pral.n f es inhalación  en inhalation  
880 fisiologia ca inhalar terme pral.v tr es inhalar  en inhale, to  
881 .conceptes generals ca inhibició terme pral.n f es inhibición  en inhibition  
882 fisiologia ca inhibició terme pral.n f es inhibición  en inhibition  
883 fisiologia ca innervació terme pral.n f es inervación  en innervation  
884 anatomia ca innervació terme pral.n f es inervación  en innervation  
885 exploració i diagnòstic > tècniques ca inspecció terme pral.n f es inspección  en inspection  
886 terapèutica i prevenció > tècniques ca instrumentació de Dwyer terme pral.n f es instrumentación de Dwyer  en Dwyer instrumentation  
887 terapèutica i prevenció > tècniques ca instrumentació de Zielke terme pral.n f es instrumentacion de Zielke  en Zielke instrumentation  
888 semiologia > signes ca insuficiència terme pral.n f es insuficiencia  en insufficiency  
889 semiologia > signes ca insuficiència venosa terme pral.n f es insuficiencia venosa  en venous insufficiency  
890 .conceptes generals ca intens -a terme pral.adj es intenso -sa  en intense  
891 anatomia ca intercostal terme pral.adj es intercostal  en intercostal  
892 .conceptes generals ca interdisciplinari -ària terme pral.adj es interdisciplinar  es interdisciplinario -ria  en interdisciplinary  
893 terapèutica i prevenció > tècniques ca intervenció quirúrgica terme pral.n f ca operació sin. compl.n f es intervención quirúrgica  es operación  es operación quirúrgica  en operation  en surgery  en surgical operation  
894 .conceptes generals ca intrús -usa terme pral.adj es intruso -sa  en intrusive  
895 .conceptes generals ca intrusisme terme pral.n m es intrusismo  en fraud  en unlawful practice  
896 terapèutica i prevenció > tècniques ca intubació terme pral.n f es intubación  en intubation  
897 terapèutica i prevenció > tècniques ca intubar terme pral.v tr es intubar  en intubate, to  
898 .conceptes generals ca inversió terme pral.n f es inversión  en inversion  
899 patologia ca inversió terme pral.n f es inversión  en inversion  
900 .conceptes generals ca terme pral.n m es ion  en ion  
901 .conceptes generals ca ionització terme pral.n f es ionización  en ionization  
902 terapèutica i prevenció > tècniques ca ionoforesi terme pral.n f ca ionització sin. compl.n f ca ionoteràpia sin. compl.n f ca iontoforesi sin. compl.n f es ionización  es ionoforesis  es ionoterapia  es iontoforesis  en ionization  en iontherapy  en iontophoresis  en iontotherapy  
903 terapèutica i prevenció > tècniques ca ionoteràpia terme pral.n f ca iontoteràpia sin. compl.n f es ionoterapia  en ionotherapy  en iontotherapy  
904 exploració i diagnòstic > tècniques ca irradiació terme pral.n f es irradiación  en irradiation  
905 semiologia > signes ca isquèmia terme pral.n f es isquemia  en ischemia  
906 anatomia ca isqui terme pral.n m ca os isquiàtic terme pral.n m es hueso isquion  es isquion  en ischial bone  en ischium  
907 unitats de mesura ca joule terme pral.n m es joule  es julio  en joule  sbl J  
908 patologia ca kuru terme pral.n m es kuru  en kuru  
909 .conceptes generals ca lactant terme pral.adj es lactante  en breast-fed  en nursing  en suckling  
910 .conceptes generals ca lactant terme pral.n m, f ca nodrissó sin. compl.n m es lactante  en infant  
911 terapèutica i prevenció > tècniques ca laminectomia terme pral.n f es laminectomía  en laminectomy  
912 anatomia ca laringe terme pral.n f es laringe  en larynx  
913 terapèutica i prevenció > tècniques ca laringectomia terme pral.n f es laringectomía  en laryngectomy  
914 terapèutica i prevenció > tècniques ca làser terme pral.n m es láser  en laser  
915 anatomia ca lateral terme pral.adj es lateral  en lateral  
916 .conceptes generals ca lax -a terme pral.adj es laxo -xa  en lax  
917 semiologia > signes ca laxitud terme pral.n f es laxitud  en laxity  
918 fisiologia ca laxitud articular terme pral.n f es laxitud articular  en joint laxity  
919 patologia ca lesió terme pral.n f es lesión  en lesion  
920 anatomia ca limfa terme pral.n f es linfa  en lymph  
921 patologia ca limfoangitis terme pral.n f ca limfangitis sin. compl.n f es linfangitis  en lymphangitis  
922 patologia ca limfoedema terme pral.n m ca limfedema sin. compl.n m es linfedema  es linfoedema  en lymphedema  
923 exploració i diagnòstic > tècniques ca limfografia terme pral.n f es linfografía  en lymphography  
924 .conceptes generals ca límit terme pral.n m es límite  en limit  
925 .conceptes generals ca límit terme pral.n m es límite  en limit  
926 fisiologia ca límit d'elasticitat terme pral.n m es límite de elasticidad  es límite elástico  en elastic limit  
927 fisiologia ca límit de percepció terme pral.n m es límite de percepción  en limit of perception  
928 .conceptes generals ca límit normal terme pral.n m es límite de normalidad  en normal limit  
929 .conceptes generals ca limitació terme pral.n f es limitación  en limitation  
930 .conceptes generals ca limitar terme pral.v tr es limitar  en limitate, to  
931 anatomia ca língula terme pral.n f ca llengüeta sin. compl.n f es língula  en lingula  
932 .conceptes generals ca línia terme pral.n f es línea  en line  
933 .conceptes generals ca línia terme pral.n f es línea  en line  
934 terapèutica i prevenció ca liniment terme pral.n m es linimento  en liniment  
935 patologia ca lipoedema terme pral.n m ca lipedema sin. compl.n m ca lipoedema dolorós de les cames sin. compl.n m es lipedema  es lipoedema  en lipedema  en lipoedema  
936 terapèutica i prevenció > tècniques ca liposucció terme pral.n f es liposucción  en liposuction  
937 .conceptes generals ca líquid terme pral.n m es líquido  en liquid  
938 anatomia ca líquid sinovial terme pral.n m ca líquid articular sin. compl.n m ca sinòvia sin. compl.n f es líquido sinovial  es sinovia  en synovia  en synovial fluid  
939 .conceptes generals ca llargada terme pral.n f ca longitud terme pral.n f ca llargària sin. compl.n f es longitud  en length  
940 .conceptes generals ca llei terme pral.n f es ley  en law  
941 fisiologia ca llei de Bell terme pral.n f ca llei de Bell-Magendie terme pral.n f es ley de Bell-Magendie  en Bell law  en Bell-Magendie law  
942 fisiologia ca llei de Sherrington terme pral.n f es ley de Sherrington  en Sherrington's law  
943 terapèutica i prevenció > tècniques ca lligament terme pral.n m ca lligada sin. compl.n f es ligadura  es ligamento  en ligation  
944 anatomia ca lligament terme pral.n m es ligamento  en ligament  
945 anatomia ca sincondrosi costoclavicular terme pral.n f ca lligament costoclavicular sin. compl.n m ca lligament esternoclavicular inferior sin. compl.n m ca lligament romboide sin. compl.n m es ligamento costoclavicular  es ligamento romboideo  en costoclavicular ligament  en rhomboid ligament  
946 terapèutica i prevenció > tècniques ca lligament intermitent terme pral.n m es ligadura intermitente  en intermittent ligation  
947 .conceptes generals ca llindar terme pral.n m es umbral  en threshold  
948 fisiologia ca llindar absolut terme pral.n m ca llindar d'estímul sin. compl.n m es umbral absoluto  es umbral de estímulo  en absolute threshold  en stimulus threshold  
949 fisiologia ca llindar de consciència terme pral.n m ca mínim sensible sin. compl.n m es umbral de conciencia  es umbral mínimo sensible  en minimum sensibile  en threshold of consciousness  
950 fisiologia ca llindar de dolor terme pral.n m ca llindar dolorós sin. compl.n m es umbral de dolor  en pain threshold  
951 fisiologia ca llindar diferencial terme pral.n m ca llindar relatiu sin. compl.n m es umbral diferencial  en differential threshold  
952 fisiologia ca reobase terme pral.n f ca llindar galvànic sin. compl.n m es reobase  en rheobase  
953 terapèutica i prevenció > tècniques ca lobectomia terme pral.n f es lobectomía  en lobectomy  
954 anatomia ca locus terme pral.n m es locus  en locus  
955 fisiologia ca locus terme pral.n m es locus  en locus  
956 semiologia > signes ca lordoescoliosi terme pral.n f es lordoescoliosis  en lordoscoliosis  
957 semiologia > signes ca lordòtic -a terme pral.adj es lordótico -ca  en lordotic  
958 patologia ca lumbago terme pral.n m es lumbago  en lumbago  
959 patologia ca lumbàlgia terme pral.n f es lumbago  es lumbalgia  en low back pain  en lumbago  en lumbalgia  
960 patologia ca lumbàlgia crònica terme pral.n f ca mal de ronyons sin. compl.n m es lumbalgia crónica  en chronic low back pain  
961 anatomia ca lumbar terme pral.adj es lumbar  en lumbar  
962 semiologia > signes ca subluxació terme pral.n f ca luxació incompleta sin. compl.n f ca luxació parcial sin. compl.n f es luxación incompleta  es luxación parcial  es subluxación  en incomplete dislocation  en partial dislocation  en subluxation  
963 anatomia ca terme pral.n f es mano  en hand  
964 semiologia > signes ca mà apostòlica terme pral.n f es mano de clérigo  en benediction hand  
965 semiologia > signes ca mà d'urpa terme pral.n f es garra cubital  es mano en garra  en claw hand  en clawhand  
966 patologia ca macrodistròfia lipomatosa progressiva terme pral.n f es macrodistrofia lipomatosa progresiva  en macrodystrophia lipomatosa progressiva  
967 terapèutica i prevenció > tècniques ca magnetoteràpia terme pral.n f es magnetoterapia  en magnet therapy  en magnetotherapy  
968 patologia ca mal terme pral.n m es mal  en disease  en ill  
969 patologia ca raquitisme terme pral.n m ca mal anglès sin. compl.n m ca malaltia de Glisson sin. compl.n f ca osteolimfatisme sin. compl.n m es enfermedad de Glisson  es raquitismo  en Glisson's disease  en rickets  
970 patologia ca malaltia terme pral.n f es enfermedad  en disease  en illness  
971 patologia ca osteopetrosi terme pral.n f ca malaltia d'Albers-Schönberg sin. compl.n f ca malaltia dels ossos d'ivori sin. compl.n f ca malaltia dels ossos de guix sin. compl.n f ca malaltia dels ossos de marbre sin. compl.n f ca osteoesclerosi fràgil generalitzada sin. compl.n f ca osteosi ebúrnia sin. compl.n f es enfermedad de Albers-Schönberg  es enfermedad marmórea de los huesos  es huesos de marfil  es osteopetrosis  en Albers-Schönberg disease  en ivory bones  en marble bone disease  en marble bones  en osteopetrosis  
972 patologia ca malaltia d'Alzheimer terme pral.n f es enfermedad de Alzheimer  en Alzheimer's disease  
973 patologia ca malaltia d'Andrade terme pral.n f ca polineuropatia amiloïdòtica familiar tipus I sin. compl.n f es enfermedad de Andrade  es polineuropatía amiloidótica familiar tipo I  en Andrade's disease  en familial amyloidotic polyneuropathy type I  
974 patologia ca malaltia d'Edsall terme pral.n f ca rampa per calor sin. compl.n f es calambre por calor  es enfermedad de Edsall  en Edsall disease  en heat cramp  
975 patologia ca malaltia d'Ehret terme pral.n f es enfermedad de Ehret  en Ehret's disease  
976 patologia ca osteïtis fibrosa quística terme pral.n f ca malaltia d'Engel-Recklinghausen sin. compl.n f es enfermedad de Engel-Recklinghausen  es enfermedad de Von Recklinghausen  es osteítis fibrosa quística  en Engel-Recklinghausen disease  en osteitis fibrosa cystica  en Recklinghausen disease  en von Recklinghausen disease  
977 patologia ca paràlisi espàstica sifilítica d'Erb terme pral.n f ca malaltia d'Erb-Charcot sin. compl.n f ca síndrome d'Erb-Charcot sin. compl.n f es enfermedad de Erb-Charcot  es paraplejia espástica de Erb  es síndrome de Erb-Charcot  en Erb spastic paraplegia  en Erb syphilitic spastic paraplegia  en Erb-Charcot disease  en syphilitic paraplegia  
978 patologia ca miastènia greu terme pral.n f ca malaltia d'Erb-Goldflam sin. compl.n f ca malaltia de Goldflam sin. compl.n f ca miastènia gravis [gravis: la] sin. compl.n f ca miastènia greu pseudoparalítica sin. compl.n f ca paràlisi astenobulboespinal sin. compl.n f ca paràlisi familiar periòdica sin. compl.n f es enfermedad de Erb-Goldflam  es enfermedad de Goldflam  es miastenia grave  en Erb-Goldflam disease  en Goldflam disease  en myasthenia gravis  
979 patologia ca malaltia d'Erichsen terme pral.n f es enfermedad de Erichsen  en Erichsen disease  
980 patologia ca malaltia de Köhler II terme pral.n f ca malaltia d'infracció de Freiberg sin. compl.n f ca malaltia de Freiber-Köhler sin. compl.n f es enfermedad de Freiberg  es enfermedad de Köhler II  es enfermedad ósea de Köhler  es segunda enfermedad de Köhler  en Köhler second disease  
981 patologia ca malaltia de Jaccoud-Osler terme pral.n f ca malaltia d'Osler sin. compl.n f es enfermedad de Jaccoud-Osler  en Jaccoud-Osler disease  
982 patologia ca malaltia de Bessel-Hagen terme pral.n f es enfermedad de Bessel-Hagen  en Bessel-Hagen disease  
983 patologia ca malaltia de Blount terme pral.n f ca osteocondrosi deformant de la tíbia sin. compl.n f ca tíbia vara sin. compl.n f es enfermedad de Blount  es tibia vara  en Blount disease  en osteochondrosis deformans tibiae  en tibia vara  
984 patologia ca miàlgia epidèmica terme pral.n f ca malaltia de Bornholm sin. compl.n f ca pleurodínia epidèmica sin. compl.n f es enfermedad de Bornholm  es mialgia epidémica  es pleurodinia epidémica  en Bornholm disease  en epidemic myalgia  en epidemic pleurodynia  
985 patologia ca malaltia de Grisel terme pral.n f ca malaltia de Bourgeois-Grisel sin. compl.n f ca síndrome de Bourgeois-Grisel sin. compl.n f ca torticoli rinofaringi sin. compl.n m es enfermedad de Grisel  es síndrome de Bourgeois-Grisel  es síndrome de Grisel  en Grisel syndrome  
986 patologia ca malaltia de Bruck terme pral.n f es enfermedad de Bruck  en Bruck disease  
987 patologia ca malaltia de Bruck-De Lange terme pral.n f es enfermedad de Bruck-De Lange  en Bruck-de Lange disease  
988 patologia ca malaltia de Büdinger-Ludloff-Laewen terme pral.n f es enfermedad de Büdinger-Ludloff-Laewen  en Büdinger-Ludloff-Laewen disease  
989 patologia ca tromboangiïtis obliterant terme pral.n f ca malaltia de Buerger sin. compl.n f ca malaltia de Winiwarter-Buerger sin. compl.n f es enfermedad de Buerger  es enfermedad de Winiwarter-Buerger  es tromboangitis obliterante  en Buerger disease  en thromboangiitis obliterans  en Winiwarter-Buerger disease  
990 patologia ca malaltia de Busquet terme pral.n f es enfermedad de Busquet  en Busquet disease  
991 patologia ca malaltia de Scheuermann terme pral.n f ca malaltia de Calvé sin. compl.n f ca osteocondritis vertebral sin. compl.n f ca osteocondrosi vertebral sin. compl.n f es cifosis juvenil  es enfermedad de Calvé  es enfermedad de Scheuermann  es osteocondrosis vertebral  en juvenile kyphosis  en Scheuermann disease  
992 patologia ca malaltia de Conradi-Raap terme pral.n f es enfermedad de Conradi-Raap  en Conradi-Raap disease  
993 patologia ca malaltia de Creutzfeldt-Jakob terme pral.n f es enfermedad de Creutzfeldt-Jakob  en Creutzfeldt-Jakob disease  
994 patologia ca malaltia de Cushing terme pral.n f es enfermedad de Cushing  en Cushing disease  
995 patologia ca tenosinovitis estenosant terme pral.n f ca malaltia de De Quervain sin. compl.n f ca tenosinovitis de De Quervain sin. compl.n f es enfermedad de De Quervain  es tenosinovitis de De Quervain  es tenosinovitis estenosante  en de Quervain disease  en de Quervain tenosynovitis  en stenosing tenosynovitis  
996 patologia ca malaltia de Deutschländer terme pral.n f ca peu de marxa sin. compl.n m es enfermedad de Deutschländer  es pie del marchador  en Deutschländer disease  en march foot  
997 patologia ca malaltia de Deutschländer terme pral.n f es enfermedad de Deutschländer  en Deutschländer disease  
998 patologia ca síndrome de Down terme pral.n f ca malaltia de Down sin. compl.n f ca malaltia de Langdon-Down sin. compl.n f ca mongolisme sin. compl.n m ca trisomia 21 sin. compl.n f es enfermedad de Langdon-Down  es mongolismo  es síndrome de Down  es trisomía 21  en Down syndrome  en Langdon-Down disease  en mongolism  en trisomy 21  
999 patologia ca malaltia de Morton terme pral.n f ca malaltia de Dudley Morton sin. compl.n f ca peu de Neandertal sin. compl.n m es enfermedad de Morton  en Morton syndrome  
1000 patologia ca malaltia de Friedmann terme pral.n f es enfermedad de Friedmann  en Friedmann disease  
1001 patologia ca malaltia de Fröhlich terme pral.n f es enfermedad de Fröhlich  en Fröhlich's disease  
1002 patologia ca osteomielitis esclerosant de Garré terme pral.n f ca malaltia de Garré sin. compl.n f ca osteïtis condensant no supurativa sin. compl.n f ca osteomielitis esclerosant no supurada sin. compl.n f es enfermedad de Garré  es osteomielitis esclerosante de Garré  es osteomielitis no supurativa esclerosante  en Garré disease  en Garré osteomyelitis  en sclerosing nonsuppurative osteomyelitis  
1003 patologia ca malaltia de Gorham terme pral.n f es enfermedad de Gorham  en Gorham disease  
1004 patologia ca síndrome de Sjögren terme pral.n f ca malaltia de Gougerot-Sjögren sin. compl.n f ca malaltia de Gougerot-Sjögren-Houwers sin. compl.n f ca malaltia de Sjögren sin. compl.n f ca síndrome de Gougerot- Sjögren-Houwers sin. compl.n f ca síndrome de Sjögren-Houwers sin. compl.n f ca síndrome seca sin. compl.n f es enfermedad de Gougerot-Sjögren  es enfermedad de Sjögren  es síndrome de Sjögren  es síndrome seco  en Gougerot-Sjögren disease  en Sjögren syndrome  
1005 patologia ca malaltia de Greenfield terme pral.n f es enfermedad de Greenfield  en Greenfield's disease  
1006 patologia ca malaltia de Griffith terme pral.n f es enfermedad de Griffith  
1007 patologia ca malaltia de Günther terme pral.n f ca porfíria congènita de Günther sin. compl.n f ca porfíria eritropoètica congènita sin. compl.n f es enfermedad de Günther  es porfiria eritropoyética congénita  en congenital erythropoietic porphyria  en Günther disease  
1008 patologia ca síndrome de Hallervorden-Spatz terme pral.n f ca malaltia de Hallervorden-Spatz sin. compl.n f es enfermedad de Hallervorden-Spatz  es síndrome de Hallervorden-Spatz  en Hallervoden syndrome  en Hallervorden-Spatz disease  en Hallervorden-Spatz syndrome  
1009 patologia ca malaltia de Heberden terme pral.n f es enfermedad de Heberden  en Heberden disease  
1010 patologia ca poliomielitis terme pral.n f ca malaltia de Heine-Medin sin. compl.n f ca paràlisi infantil sin. compl.n f es enfermedad de Heine-Medin  es parálisis infantil  es poliomielitis  en Heine-Medin disease  en poliomyelitis  
1011 patologia ca malaltia de Henderson-Jones terme pral.n f es enfermedad de Henderson-Jones  en Henderson-Jones disease  
1012 patologia ca osteïtis cistoide múltiple de Jüngling terme pral.n f ca malaltia de Jüngling sin. compl.n f ca malaltia de Perthes-Jüngling sin. compl.n f ca osteïtis cistoide múltiple sin. compl.n f ca osteïtis tuberculosa múltiple quística de Jügling sin. compl.n f ca poliosteïtis pseudoquística de Chevalier sin. compl.n f ca sarcoïdosi òssia sin. compl.n f es enfermedad de Jüngling  es enfermedad de Perthes-Jüngling  es osteítis tuberculosa múltiple quística  en Jüngling disease  en osteitis tuberculosa multiplex cystica  
1013 patologia ca osteocondritis dissecant terme pral.n f ca malaltia de König sin. compl.n f es enfermedad de König  es osteocondritis disecante  en osteochondritis dissecans  
1014 patologia ca malaltia de Krabbe terme pral.n f es enfermedad de Krabbe  en Krabbe disease  
1015 patologia ca malaltia de Krishaber terme pral.n f es enfermedad de Krishaber  en Krishaber disease  
1016 patologia ca malaltia de Kufs terme pral.n f es enfermedad de Kufs  en Kufs disease  
1017 patologia ca melorreostosi terme pral.n f ca malaltia de Léri sin. compl.n f ca malaltia de Léri-Joanny sin. compl.n f ca osteopatia congènita hiperostòtica sin. compl.n f ca osteosi eburneïtzant monomèlica de Putti sin. compl.n f ca síndrome de Léri sin. compl.n f es enfermedad de Léri  es melorreostosis  es osteosis eburneizante monomélica  en melorheostosis  
1018 patologia ca malaltia de MacLean-Maxwell terme pral.n f es enfermedad de MacLean-Maxwell  en MacLean-Maxwell disease  
1019 patologia ca malaltia de Madelung terme pral.n f ca radi corb de Destot sin. compl.n m es deformidad de Madelung  es enfermedad de Madelung  en Madelung deformity  en Madelung disease  la carpus curvus  
1020 patologia ca malaltia de Marfan terme pral.n f es enfermedad de Marfan  en Marfan disease  
1021 patologia ca malaltia de Martin terme pral.n f es enfermedad de Martin  en Martin disease  
1022 patologia ca síndrome de Ménière terme pral.n f ca malaltia de Ménière sin. compl.n f es enfermedad de Ménière  es síndrome de Ménière  en Ménière disease  en Ménière syndrome  
1023 patologia ca osteomalàcia terme pral.n f ca malaltia de Miller sin. compl.n f es enfermedad de Miller  es osteomalacia  en Miller disease  en osteomalacia  
1024 patologia ca malaltia de Minamata terme pral.n f es enfermedad de Minamata  en Minamata disease  
1025 patologia ca malaltia de Perrin-Ferraton terme pral.n f ca malaltia de Morel-Lavallée sin. compl.n f ca maluc de molla sin. compl.n m ca maluc de ressort sin. compl.n m es cadera chasqueante  es cadera en resorte  es enfermedad de Perrin-Ferraton  en Perrin-Ferraton disease  en snapping hip  
1026 patologia ca malaltia de Morvan terme pral.n f ca neuropatia sensitiva i disautonòmica hereditària tipus II sin. compl.n f es enfermedad de Morvan  en hereditary sensory and autonomic neuropathy type II  en Morvan disease  
1027 patologia ca malaltia de Niemann-Pick terme pral.n f es enfermedad de Niemann-Pick  en Niemann-Pick disease  
1028 patologia ca malaltia de Paas terme pral.n f es enfermedad de Paas  en Paas disease  
1029 patologia ca malaltia de Paget terme pral.n f ca osteïtis deformant hipertròfica sin. compl.n f es enfermedad de Paget  es osteítis deformante  en Paget disease  
1030 patologia ca malaltia de Panner terme pral.n f ca osteocondritis del còndil humeral sin. compl.n f ca osteocondrosi del còndil humeral sin. compl.n f es enfermedad de Panner  en Panner disease  
1031 patologia ca malaltia de Parkinson terme pral.n f ca paràlisi agitant sin. compl.n f ca parkinsonisme idiopàtic sin. compl.n m ca parkinsonisme primari sin. compl.n m es enfermedad de Parkinson  en Parkinson disease  
1032 patologia ca malaltia de Wertheim-Salomon terme pral.n f ca malaltia de Parkinson postencefalítica sin. compl.n f es enfermedad de Wertheim-Salomon  es parkinsonismo postencefalítico  en parkinsonian syndrome  en postencephalitic parkinsonism  
1033 patologia ca malaltia de Parrot terme pral.n f ca pseudoparàlisi de Parrot sin. compl.n f ca pseudoparàlisi infantil sin. compl.n f ca pseudoparàlisi sifilítica dolorosa de Parrot sin. compl.n f es enfermedad de Parrot  es seudoparálisis de Parrot  es seudoparálisis sifilítica  en Parrot disease  
1034 patologia ca malaltia de Pauzat terme pral.n f es enfermedad de Pauzat  en Pauzat's disease  
1035 patologia ca malaltia de Pélizaeus-Merzbacher terme pral.n f es enfermedad de Pelizaeus-Merzbacher  en Pelizaeus-Merzbacher disease  
1036 patologia ca malaltia de Pellegrini-Stieda terme pral.n f es enfermedad de Pellegrini  es enfermedad de Pellegrini-Stieda  en Pellegrini disease  en Pellegrini-Stieda disease  
1037 patologia ca malaltia de Poncet terme pral.n f es artritis tuberculosa  es enfermedad de Poncet  en Poncet disease  en tuberculous arthritis  
1038 patologia ca malaltia de Raynaud terme pral.n f ca síndrome de Raynaud primària sin. compl.n f es enfermedad de Raynaud  es síndrome de Raynaud primario  en Raynaud disease  en Raynaud syndrome  
1039 patologia ca malaltia de Schanz terme pral.n f es enfermedad de Schanz  en Schanz disease  
1040 patologia ca malaltia de Schmorl terme pral.n f es enfermedad de Schmorl  en Schmorl disease  
1041 patologia ca malaltia de Scholz terme pral.n f es enfermedad de Scholz  en Scholz disease  
1042 patologia ca malaltia de Schüller terme pral.n f es enfermedad de Schüller  en Schüller disease  
1043 patologia ca malaltia de Sinding-Larsen-Johansson terme pral.n f es enfermedad de Sinding-Larsen  es enfermedad de Sinding-Larsen-Johansson  en Sinding-Larsen disease  en Sinding-Larsen-Johansson disease  
1044 patologia ca malaltia de Soriano terme pral.n f ca periostitis deformant de Soriano sin. compl.n f es enfermedad de Soriano  en Soriano periostitis  
1045 patologia ca malaltia de Spielmeyer-Vogt terme pral.n f ca malaltia de Vogt-Spielmeyer sin. compl.n f es enfermedad de Spielmeyer-Vogt  es enfermedad de Vogt-Spielmeyer  en Spielmeyer-Vogt disease  en Vogt-Spielmeyer disease  
1046 patologia ca miotonia congènita de Thomsen terme pral.n f ca malaltia de Thomsen sin. compl.n f ca miotonia hereditària sin. compl.n f ca miotonia intermitent de Weichmann sin. compl.n f es enfermedad de Thomsen  es miotonía congénita  es miotonía hereditaria  en myotonia congenita  en Thomsen disease  
1047 patologia ca malaltia de Wegner terme pral.n f ca osteocondritis sifilítica sin. compl.n f es enfermedad de Wegner  es osteocondritis sifilítica  en syphilitic osteochondritis  en Wegner disease  
1048 patologia ca malaltia de West terme pral.n f es enfermedad de West  en West disease  
1049 patologia ca malaltia idiopàtica terme pral.n f es enfermedad idiopática  en idiopathic disease  
1050 anatomia ca mal·lèol terme pral.n m es maléolo  en malleolus  
1051 anatomia ca maluc terme pral.n m es cadera  en hip  
1052 exploració i diagnòstic > tècniques ca mamografia terme pral.n f ca mastografia sin. compl.n f es mamografía  es mastografía  en mammogram  en mammograph  
1053 exploració i diagnòstic > tècniques ca mamografia terme pral.n f ca mastografia sin. compl.n f es mamografía  es mastografía  en mammography  en mastography  
1054 terapèutica i prevenció > tècniques ca maniluvi terme pral.n m es maniluvio  en hand bath  
1055 exploració i diagnòstic > tècniques ca maniobra terme pral.n f es maniobra  en maneuver  
1056 semiologia > signes ca signe de Lasègue terme pral.n m ca maniobra de Lasègue sin. compl.n f ca signe de Lazarevitx sin. compl.n m es signo de Lasègue  en Lasègue's sign  en straight leg raise  
1057 fisiologia ca maniobra de Valsalva terme pral.n f es maniobra de Valsalva  en Valsalva maneuver  
1058 terapèutica i prevenció > tècniques ca manipulació terme pral.n f es manipulación  en manipulation  
1059 .conceptes generals ca mantenir terme pral.v tr es mantener  en maintain, to  
1060 exploració i diagnòstic > aparells i instruments ca martell terme pral.n m ca martell de reflexos sin. compl.n m es martillo  es martillo de reflejos  en reflex hammer  
1061 semiologia > signes ca marxa terme pral.n f es marcha  en gait  
1062 semiologia > signes ca marxa d'ànec terme pral.n f es marcha de pato  es marcha miopática  en myopathic gait  en waddling gait  
1063 terapèutica i prevenció > tècniques ca màscara terme pral.n f ca mascareta sin. compl.n f es máscara  es mascarilla  en mask  
1064 semiologia > símptomes ca màscara de Hutchinson terme pral.n f es máscara de Hutchinson  en Hutchinson mask  
1065 semiologia > signes ca màscara equimòtica terme pral.n f es máscara equimótica  en ecchymotic mask  
1066 terapèutica i prevenció > tècniques ca masegament terme pral.n m es amasamiento  es masajeo  en kneading  en pétrissage  
1067 terapèutica i prevenció > tècniques ca masegar terme pral.v tr es amasar  en knead, to  
1068 terapèutica i prevenció > aparells i instruments ca màser terme pral.n m es máser  en maser  
1069 terapèutica i prevenció > tècniques ca massatge terme pral.n m es masaje  en massage  
1070 terapèutica i prevenció > tècniques ca massatge de Cyriax terme pral.n m ca massatge transvers profund sin. compl.n m es masaje de Cyriax  es masaje transverso profundo  en Cyriax massage  en deep transverse friction massage  
1071 terapèutica i prevenció > tècniques ca massoteràpia terme pral.n f es masoterapia  en massotherapy  
1072 terapèutica i prevenció > tècniques ca mastectomia terme pral.n f es mastectomía  en mastectomy  
1073 unitats de mesura ca maxwell terme pral.n m es maxwell  en maxwell  sbl Mx  
1074 .conceptes generals ca mecànic -a terme pral.adj es mecánico -ca  en mechanical  
1075 terapèutica i prevenció > tècniques ca mecanoteràpia terme pral.n f es mecanoterapia  en mechanotherapy  
1076 .conceptes generals ca medi terme pral.n m es medio  en medium  
1077 .conceptes generals ca medi terme pral.n m ca medi ambient sin. compl.n m es medio  es medio ambiente  en environment  
1078 anatomia ca medial terme pral.adj es medial  en medial  
1079 anatomia ca mediastí terme pral.n m es mediastino  en mediastinum  
1080 unitats de mesura ca megahertz terme pral.n m es megahercio  en megahertz  sbl MHz  
1081 anatomia ca membrana terme pral.n f es membrana  en membrane  
1082 anatomia ca túnica serosa terme pral.n f ca membrana serosa sin. compl.n f ca serosa sin. compl.n f es membrana serosa  es serosa  es túnica serosa  en serosa  en tunica serosa  
1083 anatomia ca membrana sinovial terme pral.n f es membrana sinovial  en synovial membrane  
1084 anatomia ca membrana sinovial de la càpsula articular terme pral.n f es membrana sinovial de la cápsula articular  en synovial membrane of the articular capsule  
1085 anatomia ca membre terme pral.n m es miembro  en limb  
1086 semiologia > símptomes ca membre fantasma terme pral.n m es miembro fantasma  en phantom limb  
1087 fisiologia ca memòria terme pral.n f es memoria  en memory  
1088 semiologia > símptomes ca meràlgia terme pral.n f es meralgia  en meralgia  
1089 anatomia ca meridià terme pral.n m es meridiano  en meridian  
1090 anatomia ca mesogastri terme pral.n m es mesogastrio  en mesogastrium  
1091 anatomia ca metacarp terme pral.n m es metacarpo  en metacarpus  
1092 anatomia ca metàfisi terme pral.n f es metáfisis  en metaphysis  
1093 patologia ca metàstasi terme pral.n f es metástasis  en metastasis  
1094 anatomia ca metatars terme pral.n m es metatarso  en metatarsus  
1095 semiologia > símptomes ca metatarsàlgia terme pral.n f es metatarsalgia  en metatarsalgia  
1096 .conceptes generals ca mètode terme pral.n m es método  en method  
1097 terapèutica i prevenció > tècniques ca mètode de Brunnström terme pral.n m es método de Brunnström  en Brunnström approach  en Brunnström method  
1098 corrents conceptuals i metodològics ca mètode de Feldenkrais terme pral.n m es método de Feldenkrais  en Feldenkrais method  
1099 terapèutica i prevenció > tècniques ca mètode de Klein-Vogelbach terme pral.n m es método de Klein-Vogelbach  en Klein-Vogelbach method  
1100 terapèutica i prevenció > tècniques ca mètode de Murphy terme pral.n m ca tractament de Fowler-Murphy sin. compl.n m ca tractament de Murphy sin. compl.n m es método de Murphy  en Murphy's method  
1101 terapèutica i prevenció > tècniques ca mètode de Murphy terme pral.n m es método de Murphy  en Murphy's method  
1102 exploració i diagnòstic > tècniques ca mètode de Perdriolle terme pral.n m es método de Perdriolle  en Perdriolle method  
1103 terapèutica i prevenció > tècniques ca mètode de Phelps terme pral.n m es método de Phelps  en Phelps method  
1104 exploració i diagnòstic > tècniques ca mètode de Raimondi terme pral.n m es método de Raimondi  en Raimondi method  
1105 semiologia > símptomes ca miàlgia terme pral.n f ca miodínia sin. compl.n f es mialgia  es miodinia  en myalgia  en myodynia  
1106 patologia ca micosi terme pral.n f es micosis  en mycosis  
1107 unitats de mesura ca micròmetre terme pral.n m ca micra sin. compl.n f ca micró sin. compl.n m es micra  es micrómetro  es micrón  en micrometer  en micron  sbl µm  
1108 patologia ca micromèlia terme pral.n f es micromelia  en micromelia  
1109 unitats de mesura ca microsegon terme pral.n m es microsegundo  en microsecond  sbl µsec  
1110 exploració i diagnòstic > tècniques ca mielografia terme pral.n f es mielografía  en myelogram  en myelography  
1111 anatomia ca mielograma terme pral.n m ca mielografia sin. compl.n f es mielografía  es mielograma  en myelogram  
1112 patologia ca mieloma terme pral.n m es mieloma  en myeloma  
1113 patologia ca mieloma múltiple terme pral.n m ca mieloma de cèl·lules plasmàtiques sin. compl.n m ca mielomatosi sin. compl.n f es mieloma múltiple  es mielomatosis múltiple  en multiple myeloma  en multiple myelomatosis  en plasma cell myeloma  
1114 patologia ca mielosi terme pral.n f es mielosis  en myelosis  
1115 patologia ca miositis terme pral.n f ca miïtis sin. compl.n f ca miopatia inflamatòria sin. compl.n f es miopatía inflamatoria  es miositis  en inflammatory myopathy  en myositis  
1116 unitats de mesura ca mil·liampere terme pral.n m es miliamperio  en milliampere  sbl mA  
1117 patologia ca minusvàlid | minusvàlida terme pral.n m, f es minusválido | minusválida  en handicapped person  
1118 semiologia > signes ca minusvalidesa terme pral.n f es minusvalía  en handicap  
1119 patologia ca mioma terme pral.n m ca miocitoma sin. compl.n m es miocitoma  es mioma  en myocytoma  en myoma  
1120 semiologia > símptomes ca mioclònia terme pral.n f es mioclonía  en myoclonia  
1121 patologia ca miofàgia terme pral.n f es miofagia  en myophagism  
1122 fisiologia ca miofascial terme pral.adj es miofascial  en myofascial  
1123 patologia ca miofasciïtis terme pral.n f es miofascitis  en myofasciitis  en myofascitis  
1124 patologia ca miofibrosi terme pral.n f es miofibrosis  en myofibrosis  
1125 patologia ca miopatia terme pral.n f es miopatía  en myopathy  
1126 semiologia > signes ca miotò terme pral.n m es miotono  en myotonus  
1127 anatomia ca miòtom terme pral.n m es miotomo  en myotome  
1128 terapèutica i prevenció > tècniques ca miotomia terme pral.n f es miotomía  en myotomy  
1129 semiologia > signes ca miotonia terme pral.n f es miotonía  en myotonia  
1130 terapèutica i prevenció > tècniques ca mitja terme pral.n f es media  en stocking  
1131 terapèutica i prevenció > aparells i instruments ca mitja de compressió terme pral.n f es media de compresión  en compression stocking  en support stocking  
1132 .conceptes generals ca mòbil terme pral.adj es móvil  en mobile  
1133 .conceptes generals ca mobilitat terme pral.n f es movilidad  en mobility  
1134 terapèutica i prevenció > tècniques ca mobilització terme pral.n f es movilización  en mobilization  
1135 .conceptes generals ca mòrbid -a terme pral.adj es mórbido -da  en morbid  
1136 .conceptes generals ca morbós -osa terme pral.adj ca mòrbid -a sin. compl.adj es morboso -sa  en morbid  
1137 .conceptes generals ca morbiditat terme pral.n f es morbilidad  en morbidity  
1138 .conceptes generals ca morbiditat terme pral.n f es morbilidad  en morbidity  
1139 anatomia ca motoneurona terme pral.n f ca neurona motora sin. compl.n f ca neurona motriu sin. compl.n f es motoneurona  es neurona motora  es neurona motriz  en motoneuron  en motor neuron  
1140 .conceptes generals ca moviment actiu terme pral.n m es movimiento activo  en active movement  
1141 .conceptes generals ca moviment passiu terme pral.n m es movimiento pasivo  en passive movement  
1142 .conceptes generals ca multidisciplinari -ària terme pral.adj ca pluridisciplinari -ària terme pral.adj es multidisciplinar  es multidisciplinario -ria  en multidisciplinary  
1143 anatomia ca múscul terme pral.n m es músculo  en muscle  
1144 fisiologia ca múscul agonista terme pral.n m es músculo agonista  en agonist muscle  
1145 fisiologia ca múscul antagonista terme pral.n m es músculo antagonista  en antagonist muscle  
1146 anatomia ca múscul extensor terme pral.n m es músculo extensor  en extensor  
1147 anatomia ca múscul flexor terme pral.n m es músculo flexor  en flexor  
1148 anatomia ca musculatura terme pral.n f ca musculació sin. compl.n f es musculación  es musculatura  en musculature  
1149 anatomia ca musculatura terme pral.n f es musculatura  en musculature  
1150 patologia ca úlcera terme pral.n f ca nafra sin. compl.n f ca plaga sin. compl.n f es úlcera  en ulcer  
1151 unitats de mesura ca nanòmetre terme pral.n m es nanómetro  en nanometer  sbl nm  
1152 anatomia ca rinofaringi -íngia terme pral.adj ca nasofaringi -íngia sin. compl.adj es nasofaríngeo -a  es rinofaríngeo -a  en nasopharyngeal  en rhinopharyngeal  
1153 anatomia ca rinofaringi -íngia terme pral.adj ca nasofaringi -íngia sin. compl.adj es nasofaríngeo -a  es rinofaríngeo -a  en nasopharyngeal  en rhinopharyngeal  
1154 patologia ca neoplàsia terme pral.n f es neoplasia  en neoplasia  
1155 semiologia > signes ca tumor terme pral.n m ca neoplàsia sin. compl.n f es neoplasia  es tumor  en tumor  
1156 anatomia ca nervi terme pral.n m es nervio  en nerve  
1157 patologia ca neuritis terme pral.n f es neuritis  en neuritis  
1158 patologia ca neurofibromatosi terme pral.n f ca neuroma múltiple sin. compl.n m ca neuromatosi sin. compl.n f es neurofibromatosis  en multiple neuroma  en neurofibromatosis  en neuromatosis  
1159 patologia ca neuroma terme pral.n m es neuroma  en neuroma  
1160 patologia ca neuropatia terme pral.n f es neuropatía  en neuropathy  
1161 patologia ca parèsia hereditària recurrent per vulnerabilitat excessiva a la pressió terme pral.n f ca neuropatia hereditària per vulnerabilitat excessiva a la pressió sin. compl.n f ca neuropatia tomaculosa sin. compl.n f ca paràlisi hereditària recurrent per vulnerabilitat excessiva a la pressió sin. compl.n f ca parèsia hereditària recurrent per vulnerabilitat excessiva a la pressió sin. compl.n f ca polineuropatia familiar recurrent sin. compl.n f es neuropatía hereditaria por vulnerabilidad excesiva a la presión  es neuropatía tornacular  en hereditary neuropathy with liability to pressure palsies  en tomaculous neuropathy  
1162 patologia ca neurotmesi terme pral.n f es neurotmesis  en neurotmesis  
1163 unitats de mesura ca newton terme pral.n m es newton  en newton  sbl N  
1164 semiologia > signes ca nistagme terme pral.n m es nistagmo  en nystagmus  
1165 semiologia > signes ca node terme pral.n m es nódulo  en node  
1166 patologia ca node de Bouchard terme pral.n m ca nòdul de Bouchard sin. compl.n m es nódulo de Bouchard  en Bouchard nodes  
1167 patologia ca node de Heberden terme pral.n m ca nòdul de Heberden sin. compl.n m ca signe de Heberden sin. compl.n m es nodo de Heberden  es nódulo de Heberden  es signo de Heberden  en Heberden nodes  en Heberden sign  
1168 patologia ca node de Meynet terme pral.n m ca nòdul de Meynet sin. compl.n m es nódulo de Meynet  en Meynet's node  
1169 semiologia > signes ca nòdul terme pral.n m es nódulo  en nodule  
1170 fisiologia ca nutació terme pral.n f es nutación  en nutation  
1171 semiologia > signes ca nutació terme pral.n f es nutación  en nutation  
1172 exploració i diagnòstic > tècniques ca observació terme pral.n f es observación  en observation  
1173 anatomia ca occípit terme pral.n m ca tos sin. compl.n m es occipucio  en occiput  
1174 unitats de mesura ca ohm terme pral.n m es ohmio  en ohm  sbl  
1175 terapèutica i prevenció > aparells i instruments ca ortesi terme pral.n m es ortesis  en orthosis  en orthotic device  
1176 exploració i diagnòstic > tècniques ca ortopedista terme pral.n m, f ca ortetista sin. compl.n m, f ca ortopèdic | ortopèdica sin. compl.n m, f es ortetista  es ortopeda  es ortopédico | ortopédica  en orthotist  
1177 exploració i diagnòstic > tècniques ca ortopeda terme pral.n m, f ca ortopedista terme pral.n m, f es ortopeda  en orthopedist  
1178 terapèutica i prevenció ca ortopèdia terme pral.n f es ortopedia  en orthetics  en orthotics  
1179 terapèutica i prevenció ca ortopèdia terme pral.n f es ortopedia  en orthotic shop  
1180 terapèutica i prevenció > aparells i instruments ca ortopèdic -a terme pral.adj es ortopédico -ca  en orthopedic  
1181 fisiologia ca ortostàtic -a terme pral.adj es ortostático -ca  en orthostatic  
1182 anatomia ca pubis terme pral.n m ca os pubis sin. compl.n m es hueso púbico  es pubis  en pubic bone  en pubis  
1183 anatomia ca sacre terme pral.n m ca os sacre sin. compl.n m es hueso sacro  es sacro  en sacrum  
1184 patologia ca osteïtis terme pral.n f es osteítis  en osteitis  
1185 patologia ca osteoartropatia terme pral.n f es osteoartropatía  en osteoarthropathy  
1186 patologia ca osteocondritis terme pral.n f es osteocondritis  en osteochondritis  
1187 patologia ca osteocondroma terme pral.n m es osteocondroma  en osteochondroma  
1188 patologia ca osteocondromatosi terme pral.n f es osteocondromatosis  en osteochondromatosis  
1189 anatomia ca osteòfit terme pral.n m es osteofito  en osteophyte  
1190 patologia ca osteomielitis terme pral.n f es osteomielitis  en osteomyelitis  
1191 patologia ca osteopatia terme pral.n f es osteopatía  en osteopathy  
1192 terapèutica i prevenció > tècniques ca osteopatia terme pral.n f es osteopatía  en osteopathy  
1193 patologia ca osteopènia terme pral.n f es osteopenia  en osteopenia  
1194 patologia ca osteoporosi terme pral.n f es osteoporosis  en osteoporosis  
1195 patologia ca osteosi terme pral.n f es osteosis  en osteosis  
1196 .conceptes generals ca ozó terme pral.n m es ozono  en ozone  
1197 terapèutica i prevenció > tècniques ca ozonoteràpia terme pral.n f es ozonoterapia  en ozone therapy  
1198 .conceptes generals ca pacient terme pral.n m, f es paciente  en patient  
1199 .conceptes generals ca pacient ambulatori | pacient ambulatòria terme pral.n m, f ca pacient extern terme pral.n m es paciente ambulatorio  en outpatient  
1200 fisiologia ca sensibilitat vibratòria terme pral.n f ca pal·lestèsia sin. compl.n f ca sensibilitat pal·lestèsica sin. compl.n f ca sensibilitat palmestèsica sin. compl.n f es palestesia  es sensibilidad vibratoria  en pallesthesia  en pallesthetic sensibility  en vibration sense  en vibratory sensibility  
1201 exploració i diagnòstic > tècniques ca palpació terme pral.n f es palpación  en palpation  
1202 exploració i diagnòstic > aparells i instruments ca paper reactiu terme pral.n m ca tira reactiva terme pral.n f es papel reactivo  es tira reactiva  en dipstick  en reagent strip  
1203 semiologia > símptomes ca parafàsia terme pral.n f ca parafràsia sin. compl.n f ca pseudoagramatisme sin. compl.n m es parafasia  en paraphasia  
1204 semiologia > signes ca paràlisi terme pral.n f es parálisis  en palsy  en paralysis  
1205 patologia ca paràlisi bulbar terme pral.n f es parálisis bulbar  en bulbar paralysis  
1206 patologia ca paràlisi bulbar crònica progressiva de Wachsmuth-Leyden terme pral.n f ca paràlisi bulbar progressiva sin. compl.n f es parálisis bulbar progresiva  en progressive bulbar paralysis  
1207 patologia ca paràlisi d'Erb terme pral.n f ca paràlisi d'Erb-Duchenne sin. compl.n f ca paràlisi de Duchenne-Erb sin. compl.n f ca paràlisi del plexe braquial superior sin. compl.n f ca síndrome de Duchenne-Erb sin. compl.n f es parálisis de Duchenne-Erb  es parálisis de Erb  es parálisis de Erb-Duchenne  es síndrome de Duchenne-Erb  en Duchenne-Erb paralysis  en Duchenne-Erb syndrome  en Erb palsy  en Erb paralysis  en Erb-Duchenne palsy  en Erb-Duchenne paralysis  
1208 patologia ca paràlisi de Bell terme pral.n f ca paràlisi facial a frigore [a frigore: la] sin. compl.n f es parálisis de Bell  es parálisis facial idiopática  es parálisis facial periférica  en Bell palsy  en Bell paralysis  
1209 patologia ca paràlisi de Clark terme pral.n f es parálisis de Clark  en Clark's paralysis  
1210 patologia ca paràlisi de Déjerine-Klumpke terme pral.n f ca paràlisi de Klumpke sin. compl.n f ca paràlisi del plexe braquial inferior sin. compl.n f ca síndrome de Déjerine-Klumpke sin. compl.n f es parálisis de Déjerine-Klumpke  es parálisis de Klumpke  es síndrome de Déjerine-Klumpke  en Dejerine-Klumpke palsy  en Dejerine-Klumpke paralysis  en Dejerine-Klumpke syndrome  en Klumpke palsy  en Klumpke paralysis  
1211 patologia ca poliradiculoneuropatia desmielinitzant inflamatòria aguda terme pral.n f ca paràlisi de Guillain-Barré sin. compl.n f ca paràlisi de Kussmaul sin. compl.n f ca paràlisi de Landry sin. compl.n f ca paràlisi espinal ascendent sin. compl.n f ca polineuritis aguda postinfecciosa sin. compl.n f ca polineuritis idiopàtica aguda sin. compl.n f ca polineuritis idiopàtica de Barré-Guillain-Strohl sin. compl.n f ca polineuritis idiopàtica de Guillain-Barré sin. compl.n f ca polineuritis idiopàtica de Landry-Guillain-Barré sin. compl.n f ca síndrome de Guillain-Barré sin. compl.n f es parálisis de Kussmaul  es parálisis de Landry  es polineuritis idiopática aguda  es síndrome de Guillain-Barré  en acute inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy  en Guillain-Barré polyneuritis  en Guillain-Barré syndrome  en Kussmaul paralysis  en Landry paralysis  
1212 patologia ca paràlisi de Lissauer terme pral.n f ca paràlisi focal de Lissauer sin. compl.n f ca paràlisi general focal de Lissauer sin. compl.n f es parálisis de Lissauer  en Lissauer paralysis  
1213 patologia ca paràlisi de Todd terme pral.n f ca paràlisi postconvulsiva sin. compl.n f ca paràlisi postepilèptica de Todd sin. compl.n f es parálisis de Todd  es parálisis postepiléptica  en postepileptic paralysis  en Todd paralysis  en Todd postepileptic paralysis  
1214 patologia ca paràlisi de Zenker terme pral.n f es parálisis de Zenker  en Zenker paralysis  
1215 patologia ca síndrome de Strümpell-Lorrain terme pral.n f ca paràlisi espinal espasmòdica sin. compl.n f ca paraplegia espàstica familiar sin. compl.n f es enfermedad de Strümpell-Lorrain  es paraplegia espástica familiar  es paraplegia espástica hereditaria  es síndrome de Strümpell-Lorrain  en hereditary spastic paraplegia  en Strümpell-Lorrain disease  
1216 patologia ca paràlisi facial terme pral.n f ca prosoplegia sin. compl.n f ca prosopoplegia sin. compl.n f es parálisis facial  en facial palsy  en facial paralysis  
1217 patologia ca paràlisi histriònica terme pral.n f es parálisis histriónica  en histrionic paralysis  
1218 patologia ca síndrome de Bernard-Horner terme pral.n f ca paràlisi oculosimpàtica sin. compl.n f ca paràlisi simpàtica oculopupil·lar sin. compl.n f ca síndrome de Bernard sin. compl.n f ca síndrome de Claude Bernard-Horner sin. compl.n f ca síndrome de Horner sin. compl.n f ca síndrome del gangli cervical superior sin. compl.n f es síndrome de Bernard-Horner  es síndrome de Horner  en Bernard-Horner syndrome  en Horner syndrome  
1219 patologia ca paràlisi pòttica terme pral.n f ca paraplegia pòttica terme pral.n f es parálisis de Pott  es parálisis póttica  es paraplejía de Pott  en Pott paralysis  en Pott paraplegia  
1220 patologia ca paralític | paralítica terme pral.n m, f es paralítico | paralítica  en paralytic  
1221 semiologia > signes ca paralític -a terme pral.adj es paralítico -ca  en paralytic  
1222 semiologia > signes ca paraparèsia terme pral.n f es paraparesia  en paraparesis  
1223 semiologia > signes ca paraplegia terme pral.n f es paraplejia  en paraplegia  
1224 semiologia > símptomes ca paratonia terme pral.n f es paratonía  en paratonia  
1225 semiologia > símptomes ca parèsia terme pral.n f es paresia  en paresis  
1226 patologia ca parèsia suprabulbar congènita terme pral.n f es paresia suprabulbar congénita  en congenital suprabulbar paresis  
1227 semiologia > símptomes ca parestèsia terme pral.n f es parestesia  en paresthesia  
1228 semiologia > símptomes ca parètic -a terme pral.adj es parético -ca  en paretic  
1229 semiologia > símptomes ca parètic -a terme pral.adj es parético -ca  en paretic  
1230 semiologia > símptomes ca parkinsonisme terme pral.n m ca síndrome de Parkinson sin. compl.n f ca síndrome parkinsoniana sin. compl.n f es parkinsonismo  es síndrome de Parkinson  es síndrome parkinsoniano  en Parkinson's syndrome  en parkinsonism  
1231 .conceptes generals ca passiu -iva terme pral.adj es pasivo -va  en passive  
1232 semiologia > símptomes ca passivitat terme pral.n f es pasividad  en passivity  
1233 .conceptes generals ca passivitat terme pral.n f es pasividad  en passivity  
1234 .conceptes generals ca patogen -ògena terme pral.adj es patógeno -na  en pathogenic  
1235 fisiologia ca patogènesi terme pral.n f es patogénesis  en pathogenesis  
1236 semiologia > signes ca patognòmic -a terme pral.adj ca patognomònic -a sin. compl.adj es patognómico -ca  es patognomónico -ca  en pathognomic  en pathognomonic  
1237 .conceptes generals ca patró terme pral.n m es patrón  en pattern  
1238 anatomia ca pedicle terme pral.n m es pedículo  en pedicle  
1239 terapèutica i prevenció > tècniques ca pediluvi terme pral.n m es pediluvio  en footbath  
1240 patologia ca síndrome d'Otto-Chrobak terme pral.n f ca pelvis coxartrolistètica sin. compl.n f ca pelvis d'Otto-Chrobak sin. compl.n f ca protrusió acetabular sin. compl.n f es enfermedad de Otto  es pelvis de Otto  es síndrome de Otto-Chrobak  en Otto disease  en Otto pelvis  en Otto-Chrobak disease  en Otto-Chrobak pelvis  
1241 semiologia > símptomes ca sensació terme pral.n f ca percepció sensible sin. compl.n f es sensación  en sensation  
1242 exploració i diagnòstic > tècniques ca percussió terme pral.n f es percusión  en percussion  
1243 patologia ca periostitis terme pral.n f ca periosteïtis sin. compl.n f es periosteítis  es periostitis  en periostitis  
1244 anatomia ca periosti terme pral.n m es periostio  en periosteum  
1245 patologia ca tenosinovitis terme pral.n f ca peritendinitis sin. compl.n f ca sinovitis tendinosa sin. compl.n f ca tendovaginitis sin. compl.n f ca tenovaginitis sin. compl.n f es peritendinitis  es sinovitis tendinosa  es tendovaginitis  es tenosinovitis  es tenovaginitis  en peritendinitis  en peritenontitis  en tendinous synovitis  en tendosynovitis  en tendovaginitis  en tenosynovitis  en tenovaginitis  
1246 .conceptes generals ca personalitat terme pral.n f es personalidad  en personality  
1247 .conceptes generals ca personalitat de base terme pral.n f es personalidad básica  en basic personality  
1248 .conceptes generals ca pes terme pral.n m es peso  en weight  
1249 .conceptes generals ca pes específic terme pral.n m es peso específico  en specific gravity  
1250 semiologia > signes ca petèquia terme pral.n f es petequia  en petechia  
1251 anatomia ca peu terme pral.n m es pie  en foot  
1252 semiologia > signes ca peu de pinya terme pral.n m ca peu bot sin. compl.n m es pie zambo  en clubfoot  en talipes  
1253 semiologia > signes ca peu buit terme pral.n m ca peu cavus sin. compl.n m es pie cavo  es pie hueco  en cavus foot  en talipes cavus  
1254 semiologia > signes ca peu garrell terme pral.n m ca peu de pinya var sin. compl.n m es pie varo  en crossfoot  en stump foot  en talipes varus  
1255 semiologia > signes ca peu equí terme pral.n m es pie equino  en talipes equinus  
1256 semiologia > signes ca peu equinovalg terme pral.n m es pie equinovalgo  en talipes equinovalgus  
1257 semiologia > signes ca peu equinovar terme pral.n m es pie equinovaro  en talipes equinovarus  
1258 semiologia > signes ca peu pla terme pral.n m es pie plano  en flat foot  en flatfoot  
1259 semiologia > signes ca peu pla espàstic terme pral.n m es pie plano espástico  en spastic flatfoot  
1260 fisiologia ca taquicàrdia terme pral.n f ca picnocàrdia sin. compl.n f ca policàrdia sin. compl.n f ca sincropèxia sin. compl.n f ca taquisistòlia sin. compl.n f es picnocardia  es policardia  es taquicardia  es taquisistolia  en tachycardia  
1261 fisiologia ca pinçament terme pral.n f es atrapamiento  es pinzamiento  en impingement  
1262 anatomia ca tòrax terme pral.n m ca pit sin. compl.n m es pecho  es tórax  en chest  en thorax  la pectus  
1263 patologia ca tòrax carinat terme pral.n m ca pit de colom sin. compl.n m ca pit de gallinaci sin. compl.n m ca tòrax de colom sin. compl.n m ca tòrax de gallinaci sin. compl.n m ca tòrax de quilla sin. compl.n m ca tòrax raquític sin. compl.n m es pecho de paloma  es pecho de pichón  es pecho en quilla  es tórax en quilla  en keeled chest  en pigeon breast  en pigeon chest  la pectus carinatum  la pectus gallinatum  
1264 patologia ca tòrax d'embut terme pral.n m ca pit excavat sin. compl.n m ca tòrax de sabater sin. compl.n m ca tòrax excavat sin. compl.n m es pecho en embudo  es pecho excavado  es tórax de zapatero  es tórax en embudo  es tórax excavado  en cobbler's chest  en foveated chest  en funnel chest  la pectus excavatum  
1265 .conceptes generals ca pla terme pral.n m es plano  en plane  
1266 .conceptes generals ca pla frontal terme pral.n m es plano coronal  es plano frontal  en coronal plane  en frontal plane  
1267 .conceptes generals ca pla horitzontal terme pral.n m es plano horizontal  en horizontal plane  
1268 .conceptes generals ca pla inclinat terme pral.n m es plano inclinado  en inclined plane  
1269 .conceptes generals ca pla medià terme pral.n m es plano medio  en median plane  
1270 .conceptes generals ca pla plana terme pral.adj es plano -na  en flat  
1271 .conceptes generals ca pla sagital terme pral.n m es plano sagital  en sagittal plane  
1272 .conceptes generals ca pla transversal terme pral.n m es plano transverso  en transverse plane  
1273 patologia ca platibàsia terme pral.n f es platibasia  en platybasia  
1274 exploració i diagnòstic > aparells i instruments ca pletismògraf terme pral.n m es pletismógrafo  en plethysmograph  
1275 exploració i diagnòstic > tècniques ca pletismografia terme pral.n f es pletismografía  en plethysmography  
1276 exploració i diagnòstic > tècniques ca pletismografia d'oclusió venosa terme pral.n f es pletismografía de oclusión venosa  en venous occlusion plethysmography  
1277 anatomia ca pleura terme pral.n f es pleura  en pleura  
1278 anatomia ca pleura parietal terme pral.n f es pleura parietal  en parietal pleura  
1279 anatomia ca pleura visceral terme pral.n f ca pleura pulmonar sin. compl.n f es pleura pulmonar  es pleura visceral  en pulmonary pleura  en visceral pleura  
1280 patologia ca pleuresia terme pral.n f ca pleuritis terme pral.n f es pleuresía  es pleuritis  en pleurisy  en pleuritis  
1281 semiologia > signes ca plica terme pral.n f es plica  en plica polonica  
1282 anatomia ca pneumogàstric -a terme pral.adj es neumogástrico -ca  en pneumogastric  
1283 anatomia ca podal terme pral.adj ca podàlic -a terme pral.adj es podal  es podálico -ca  en podalic  
1284 semiologia > símptomes ca podàlgia terme pral.n f ca pododínia sin. compl.n f es podalgia  es pododinia  en pedialgia  en podalgia  en pododynia  
1285 .conceptes generals ca podòleg | podòloga terme pral.n m, f es podólogo | podóloga  en podiatrist  
1286 fisiologia ca polaritat terme pral.n f es polaridad  en polarity  
1287 semiologia > signes ca policitèmia terme pral.n f es policitemia  en polycythemia  
1288 patologia ca polidactília terme pral.n f es polidactilia  en polydactily  en polydactylism  
1289 patologia ca polineuritis terme pral.n f es polineuritis  en polyneuritis  
1290 patologia ca polineuropatia terme pral.n f es polineuropatía  en polyneuropathy  
1291 patologia ca poliradiculoneuropatia terme pral.n f es polirradiculoneuropatía  en polyradiculoneuropathy  
1292 patologia ca poliradiculoneuropatia desmielinitzant idiopàtica subaguda terme pral.n f es polirradiculoneuropatía desmielinizante idiopática subaguda  en subacute idiopathic demyelinating polyradiculoneuropathy  
1293 patologia ca poliradiculoneuropatia desmielinitzant inflamatòria crònica terme pral.n f ca síndrome d'Austin-Dick sin. compl.n f es polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria crónica  es polirradiculoneuropatía inflamatoria crónica  en chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy  en chronic inflammatory polyradiculoneuropathy  
1294 .conceptes generals ca politja terme pral.n f ca tròclea terme pral.n f es polea  es tróclea  en pulley  en trochlea  
1295 anatomia ca politja astragalina terme pral.n f ca tròclea astragalina sin. compl.n f es polea astragalina  es tróclea astragalina  en astragalar trochlea  
1296 patologia ca politraumatisme terme pral.n m es politraumatismo  en multiple trauma  en polytrauma  
1297 .conceptes generals ca polvoritzar terme pral.v tr es pulverizar  en pulverize, to  
1298 terapèutica i prevenció > fàrmacs i medicaments ca pomada terme pral.n f es pomada  en ointment  
1299 .conceptes generals ca posició terme pral.n f es posición  en position  
1300 posicions corporals ca posició anatòmica terme pral.n f es posición anatómica  en anatomic position  en anatomical position  
1301 posicions corporals ca posició antiàlgica terme pral.n f es posición antiálgica  en antalgic position  en antalgic posture  en position of greatest comfort  
1302 semiologia > signes ca posició de Maas terme pral.n f es posición de Maas  
1303 posicions corporals ca posició de Quincke terme pral.n f es posición de Quincke  en Quincke's position  
1304 posicions corporals ca posició de Trendelenburg terme pral.n f es posición de Trendelenburg  en Trendelenburg position  
1305 .conceptes generals ca positura terme pral.n f ca postura sin. compl.n f es postura  en posture  
1306 terapèutica i prevenció > fàrmacs i medicaments ca posologia terme pral.n f es posología  en posology  
1307 .conceptes generals ca posterior terme pral.adj es posterior  en posterior  
1308 .conceptes generals ca postural terme pral.adj es postural  en postural  
1309 .conceptes generals ca potència terme pral.n f es potencia  en power  
1310 exploració i diagnòstic > tècniques ca presa terme pral.n f es toma  en dose  
1311 patologia ca presbícia terme pral.n f ca vista cansada terme pral.n f ca presbiopia sin. compl.n f es presbicia  es vista cansada  en old sight  en presbyopia  
1312 .conceptes generals ca pressió terme pral.n f es presión  en pressure  
1313 .conceptes generals ca pressió arterial terme pral.n f ca pressió sanguínia sin. compl.n f ca tensió arterial sin. compl.n f ca tensió sanguínia sin. compl.n f es presión arterial  es presión sanguínea  es tensión arterial  es tensión sanguínea  en arterial blood pressure  en blood pressure  
1314 fisiologia ca pressió diastòlica terme pral.n f es presión arterial diastólica  es presión diastólica  en diastolic blood pressure  en diastolic pressure  
1315 .conceptes generals ca pressió hidroestàtica terme pral.n f es presión hidrostática  en hydrostatic pressure  
1316 fisiologia ca pressió sistòlica terme pral.n f es presión arterial sistólica  es presión sistólica  en systolic blood pressure  en systolic pressure  
1317 fisiologia ca pressió venosa terme pral.n f es presión venosa  en venous pressure  
1318 fisiologia ca pressoreceptiu -iva terme pral.adj ca pressosensible sin. compl.adj es presorreceptivo -va  es presosensible  en pressoreceptive  en pressosensitive  
1319 terapèutica i prevenció > tècniques ca pressoteràpia terme pral.n f es presoterapia  en pressotherapy  en pressure therapy  
1320 .conceptes generals ca prevenció terme pral.n f es prevención  en prevention  
1321 .conceptes generals ca preventiu -iva terme pral.adj ca profilàctic -a sin. compl.adj es preventivo -va  es profiláctico -ca  en preventive  en prophylactic  
1322 .conceptes generals ca principi terme pral.n m es principio  en principle  
1323 .conceptes generals ca principi actiu terme pral.n m es principio activo  en active principle  
1324 patologia ca proctocele terme pral.n f ca prolapse rectal sin. compl.n m ca rectocele sin. compl.n f es proctocele  es prolapso rectal  es rectocele  en proctocele  en proctoptosis  en rectal prolapse  en rectocele  
1325 patologia ca proctocele terme pral.n f ca rectocele sin. compl.n f es hernia rectovaginal  es proctocele  es rectocele  en proctocele  en rectocele  en rectovaginal hernia  
1326 semiologia > símptomes ca pròdrom terme pral.n m es pródromo  en prodrome  
1327 terapèutica i prevenció > fàrmacs i medicaments ca profilàctic terme pral.n m es profiláctico  en prophylactic  
1328 terapèutica i prevenció ca profilàctic -a terme pral.adj es profiláctico -ca  en prophylactic  
1329 .conceptes generals ca profilaxi terme pral.n f es profilaxis  en prophylaxis  
1330 .conceptes generals ca profund -a terme pral.adj es profundo -da  en deep  
1331 .conceptes generals ca pronòstic terme pral.n m ca prognosi sin. compl.n f es prognosis  es pronóstico  en prognosis  
1332 .conceptes generals ca progressió terme pral.n f es progresión  en progression  
1333 semiologia > signes ca prolapse terme pral.n m es prolapso  en prolapse  
1334 anatomia ca promontori terme pral.n m es promontorio  en promontory  
1335 posicions corporals ca pronació terme pral.n f es pronación  en pronation  
1336 posicions corporals ca pronació terme pral.n f es pronación  en pronation  
1337 patologia ca pronació dolorosa dels infants terme pral.n f es codo de niñera  es pronación dolorosa  es pronación dolorosa del codo  en nursemaid's elbow  en pulled elbow  
1338 posicions corporals ca pronar terme pral.v tr es pronar  en pronate, to  
1339 anatomia ca pronatoflexor -a terme pral.adj es pronatoflexor -ra  en pronatoflexor  
1340 fisiologia ca propiocepció terme pral.n f ca propiorecepció terme pral.n f es propiocepción  en proprioception  
1341 fisiologia ca propioceptor terme pral.n m ca propioreceptor terme pral.n m es propioceptor  es propiorreceptor  en proprioceptor  
1342 terapèutica i prevenció > aparells i instruments ca pròtesi terme pral.n f es prótesis  en prosthesis  
1343 terapèutica i prevenció > tècniques ca pròtesi terme pral.n f es prótesis  en prosthesis  
1344 semiologia > signes ca protrusió terme pral.n f es protrusión  en protrusion  
1345 exploració i diagnòstic > tècniques ca prova terme pral.n f es prueba  en test  
1346 exploració i diagnòstic > tècniques ca prova de Babinski-Weil terme pral.n f es prueba de Babinski-Weil  en Babinski-Weil test  
1347 exploració i diagnòstic > tècniques ca prova de Papanicolau terme pral.n f es prueba de Papanicolau  en Pap test  en Papanicolau test  
1348 .conceptes generals ca proxèmica terme pral.n f es proxémica  en proxemics  
1349 posicions corporals ca proximal terme pral.adj es proximal  en proximal  
1350 fisiologia ca proximoceptor terme pral.n m ca receptor contigu sin. compl.n m es proximoceptor  en proximoceptor  
1351 patologia ca pseudoartrosi terme pral.n f es pseudoartrosis  es seudoartrosis  en pseudarthrosis  en pseudoarthrosis  
1352 patologia ca pseudoartrosi congènita de la tíbia terme pral.n f es pseudoartrosis congénita de la tíbia  en congenital pseudoarthrosis of the tibia  
1353 patologia ca pseudoartrosi congènita del cúbit terme pral.n f es pseudoartrosis congénita del cúbito  en congenital pseudoarthrosis of the ulna  
1354 patologia ca zona de Looser terme pral.n f ca pseudofractura de Looser sin. compl.n f ca pseudofractura de Looser-Milkman sin. compl.n f ca síndrome de Debray-Milkman sin. compl.n f ca síndrome de Looser-Milkman sin. compl.n f ca síndrome de Milkman sin. compl.n f ca zona de Looser-Milkman sin. compl.n f es síndrome de Debray-Milkman  es síndrome de Looser-Milkman  es síndrome de Milkman  en Looser line  en Looser zone  en Looser-Milkman syndrome  en Milkman syndrome  
1355 patologia ca pseudoparàlisi terme pral.n f ca pseudoplegia sin. compl.n f es seudoparálisis  en pseudoparalysis  
1356 patologia ca pseudoparaplegia terme pral.n f es seudoparaplejia  en pseudoparaplegia  
1357 patologia ca pseudoparèsia terme pral.n f es pseudoparesia  es seudoparesia  en pseudoparesis  
1358 patologia ca síndrome de Bonnevie-Ullrich terme pral.n f ca pseudosíndrome de Turner sin. compl.n f es síndrome de Bonnevie-Ullrich  en Bonnevie-Ullrich syndrome  en pseudo-Turner syndrome  
1359 patologia ca psicàlgia terme pral.n f es psicalgia  en psychalgia  
1360 fisiologia ca psicofisiologia terme pral.n f es psicofisiología  en psychophysiology  
1361 .conceptes generals ca psicogen -ògena terme pral.adj es psicogénico -ca  es psicógeno -na  en psychogenic  
1362 .conceptes generals ca psicogènesi terme pral.n f es psicogénesis  en psychogenesis  
1363 .conceptes generals ca psicologia terme pral.n f es psicología  en psychology  
1364 .conceptes generals ca psicomotor -a terme pral.adj es psicomotor -ra  en psychomotor  
1365 terapèutica i prevenció > tècniques ca psicomotricitat terme pral.n f es psicomotricidad  en psychomotility  
1366 .conceptes generals ca psicomotricitat terme pral.n f es psicomotricidad  en psychomotor activity  
1367 .conceptes generals ca psicoprofilaxi terme pral.n f es psicoprofilaxis  en psychoprophylaxis  
1368 patologia ca psicosensorial terme pral.adj es psicosensorial  en psychosensorial  en psychosensory  
1369 .conceptes generals ca psicosensorial terme pral.adj es psicosensorial  en psychosensorial  en psychosensory  
1370 .conceptes generals ca psicosomàtic -a terme pral.adj es psicosomático -ca  en psychosomatic  
1371 .conceptes generals ca psicosomàtic -a terme pral.adj es psicosomático -ca  en psychosomatic  
1372 terapèutica i prevenció > tècniques ca psicrolúsia terme pral.n f es psicrolusia  en psychrolusia  
1373 terapèutica i prevenció > tècniques ca psicroteràpia terme pral.n f es psicroterapia  en psychrotherapy  
1374 patologia ca psoriasi terme pral.n f es psoriasis  en psoriasis  
1375 .conceptes generals ca pulsió terme pral.n f es pulsión  en pulsion  
1376 .conceptes generals ca punt terme pral.n m es punto  en point  
1377 .conceptes generals ca punt terme pral.n m es punto  en point  
1378 terapèutica i prevenció > aparells i instruments ca punt de sutura terme pral.n m ca punt sin. compl.n m es punto  es punto de sutura  en stitch  en suture  
1379 semiologia > signes ca punt sensible terme pral.n m ca punt dolorós sin. compl.n m es punto doloroso  es punto sensible  en tender point  
1380 fisiologia ca punt gallet terme pral.n m es punto gatillo  en trigger point  
1381 patologia ca tetraplegia terme pral.n f ca quadriplegia sin. compl.n f es cuadriplejia  es tetraplejia  en quadriplegia  en tetraplegia  
1382 .conceptes generals ca qualitat assistencial terme pral.n f es calidad asistencial  en quality in healthcare  
1383 .conceptes generals ca qualitat de vida terme pral.n f es calidad de vida  en quality of life  
1384 patologia ca queloide terme pral.n m es queloide  en keloid  
1385 patologia ca quilitis terme pral.n f es queilitis  en cheilitis  
1386 terapèutica i prevenció > tècniques ca quimionucleòlisi terme pral.n f es quimionucleolisis  en chemonucleolysis  
1387 terapèutica i prevenció > fàrmacs i medicaments ca quimioteràpia terme pral.n f ca terapèutica química sin. compl.n f es quimioterapia  en chemotherapy  
1388 patologia ca quist terme pral.n m es quiste  en cyst  
1389 patologia ca quist de Baker terme pral.n m ca quist popliti sin. compl.n m es quiste de Baker  es quiste poplíteo  en Baker's cyst  en popliteal cyst  
1390 terapèutica i prevenció > tècniques ca radarteràpia terme pral.n f es radarterapia  en radar therapy  
1391 anatomia ca radi terme pral.n m es radio  en radius  
1392 .conceptes generals ca radi terme pral.n m es radio  en radius  
1393 terapèutica i prevenció > tècniques ca radioteràpia terme pral.n f es radioterapia  en radiotherapy  
1394 terapèutica i prevenció > tècniques ca raig làser terme pral.n m es rayo láser  en laser beam  
1395 semiologia > símptomes ca rampa terme pral.n f es calambre  en cramp  
1396 fisiologia ca recalcificació terme pral.n f es recalcificación  en recalcification  
1397 .conceptes generals ca recessiu -iva terme pral.adj es recesivo -va  en recessive  
1398 .conceptes generals ca recidiva terme pral.n f ca reincidència sin. compl.n f es recidiva  es reincidencia  en recidivation  en recidivism  
1399 semiologia > signes ca recidivant terme pral.adj ca recurrent sin. compl.adj es recidivante  es recurrente  en recurrent  en relapsing  la redux  
1400 .conceptes generals ca recolzament terme pral.n m es apoyo  en support  
1401 .conceptes generals ca recolzar terme pral.v intr es apoyar  en lean, to  
1402 posicions corporals ca recolzar-se terme pral.v intr pron es apoyarse  en lean, to  
1403 .conceptes generals ca reconeixement terme pral.n m es reconocimiento  en examination  
1404 exploració i diagnòstic > tècniques ca reconeixement sistemàtic terme pral.n m ca revisió mèdica sin. compl.n f es chequeo  es reconocimiento médico  es revisión médica  en check-up  en medical examination  
1405 .conceptes generals ca recuperació terme pral.n f es recuperación  en recuperation  
1406 fisiologia ca recuperació terme pral.n f es recuperación  en retrieval  
1407 .conceptes generals ca recuperació integral terme pral.n f es recuperación integral  en restitutio ad integrum  
1408 terapèutica i prevenció > tècniques ca reducció terme pral.n f es reducción  en reduction  
1409 terapèutica i prevenció > tècniques ca reducció oberta terme pral.n f es reducción abierta  en open reduction  
1410 terapèutica i prevenció > tècniques ca reducció tancada terme pral.n f es reducción cerrada  en closed reduction  
1411 .conceptes generals ca reductible terme pral.adj es reducible  es reductible  en reducible  
1412 .conceptes generals ca reduir terme pral.v tr es reducir  en reduce, to  
1413 terapèutica i prevenció > tècniques ca reeducació terme pral.n f es reeducación  en re-education  
1414 fisiologia ca reflex terme pral.n m es reflejo  en reflex  
1415 fisiologia ca reflexogen -ògena terme pral.adj es reflexógeno -na  en reflexogenic  
1416 corrents conceptuals i metodològics ca reflexologia terme pral.n f es reflexología  en reflexology  
1417 corrents conceptuals i metodològics ca reflexoteràpia terme pral.n f es reflexoterapia  en reflex therapy  en reflexotherapy  
1418 .conceptes generals ca refracció terme pral.n f es refracción  en refraction  
1419 .conceptes generals ca registre terme pral.n m es registro  en register  
1420 .conceptes generals ca registre terme pral.n m es registro  en registry  
1421 terapèutica i prevenció > tècniques ca rehabilitació terme pral.n f es rehabilitación  en rehabilitation  
1422 terapèutica i prevenció > tècniques ca rehabilitació terme pral.n f es rehabilitación  en rehabilitation  
1423 .conceptes generals ca relaxació terme pral.n f ca relaxament sin. compl.n m es relajación  es relajamiento  en relaxation  
1424 .conceptes generals ca relaxació isomètrica terme pral.n f es relajación isométrica  en isometric relaxation  
1425 fisiologia ca relaxació muscular terme pral.n f ca relaxament muscular sin. compl.n m es relajación muscular  en muscle relaxation  
1426 semiologia > símptomes ca rendiment terme pral.n m es rendimiento  en exhaustion  
1427 .conceptes generals ca reologia terme pral.n f es reología  en rheology  
1428 terapèutica i prevenció > tècniques ca repic terme pral.n m es palmoteo  es percusión torácica  en chest percussion  en clapping  
1429 terapèutica i prevenció > fàrmacs i medicaments ca resistència terme pral.n f es resistencia  en resistance  
1430 fisiologia ca resistència terme pral.n f es resistencia  en resistance  
1431 .conceptes generals ca resistència terme pral.n f es resistencia  en resistance  
1432 fisiologia ca respiració terme pral.n f es respiración  en respiration  
1433 fisiologia ca respiració abdominal terme pral.n f es respiración abdominal  en abdominal respiration  
1434 terapèutica i prevenció > tècniques ca respiració artificial terme pral.n f ca ventilació artificial sin. compl.n f es respiración artificial  es ventilación artificial  en artificial respiration  en artificial ventilation  
1435 terapèutica i prevenció > tècniques ca respiració assistida terme pral.n f ca ventilació mecànica sin. compl.n f es respiración asistida  es ventilación mecánica  en assisted respiration  en assisted ventilation  en mechanical ventilation  
1436 semiologia > signes ca respiració de Kussmaul terme pral.n f ca respiració de Kussmaul-Kien sin. compl.n f es respiración de Kussmaul  en Kussmaul respiration  en Kussmaul-Kien respiration  
1437 .conceptes generals ca resposta terme pral.n f es reacción  es respuesta  en reaction  en response  
1438 .conceptes generals ca ressentiment terme pral.n m es resentimiento  en suffering  
1439 .conceptes generals ca ressentiment terme pral.n m es resentimiento  en resentment  
1440 .conceptes generals ca ressentir-se terme pral.v intr pron es resentirse  en feel the effects of, to  en suffer from the effects of, to  
1441 .conceptes generals ca ressentir-se terme pral.v intr pron es resentirse  en resent, to  
1442 exploració i diagnòstic > aparells i instruments ca ressort terme pral.n m es resorte  en spring  
1443 .conceptes generals ca restabliment terme pral.n m es restablecimiento  en recovery  
1444 .conceptes generals ca restablir-se terme pral.v tr es restablecerse  en recover, to  
1445 patologia ca retracció terme pral.n f es retracción  en retraction  
1446 .conceptes generals ca retràctil terme pral.adj es retráctil  en retractile  
1447 .conceptes generals ca retroacció terme pral.n f es retroacción  en feedback  
1448 anatomia ca retropeu terme pral.n m es retropié  en hindfoot  
1449 fisiologia ca retroplàsia terme pral.n f es retroplasia  en retroplasia  
1450 semiologia > símptomes ca retropulsió terme pral.n f es retropulsión  en retropulsion  
1451 anatomia ca retroversió terme pral.n f es retroversión  en retroversion  
1452 patologia ca reumatisme terme pral.n m es reumatismo  en rheumatism  
1453 patologia ca reumatisme palindròmic terme pral.n m ca síndrome de Hench-Rosenberg sin. compl.n f es reumatismo palindrómico  es síndrome de Hench-Rosenberg  en Hench-Rosenberg syndrome  en palindromic rheumatism  
1454 patologia ca rigidesa terme pral.n f es rigidez  en rigidity  
1455 patologia ca rigidesa activada terme pral.n f es rigidez activada  en activated rigidity  
1456 patologia ca rigidesa articular terme pral.n f es rigidez articular  en joint stiffness  
1457 patologia ca rigidesa cadavèrica terme pral.n f ca rigor mortis sin. compl.n m es rígor mortis  en rigor mortis  
1458 patologia ca rigidesa muscular terme pral.n f es rigidez muscular  en muscular rigidity  
1459 patologia ca rinocèfal -a terme pral.adj es rinocéfalo -la  en rhinocephalic  
1460 patologia ca rinocefàlia terme pral.n f es rinocefalia  en rhinocephaly  
1461 terapèutica i prevenció > tècniques ca ritidectomia terme pral.n f ca ritidoplàstia sin. compl.n f es ritidectomía  es ritidoplastia  en rhytidectomy  
1462 .conceptes generals ca ritme terme pral.n m es ritmo  en rhythm  
1463 patologia ca rizartrosi terme pral.n f es rizartrosis  en rhizarthrosis  
1464 .conceptes generals ca rizomèlic -a terme pral.adj es rizomélico -ca  en rhizomelic  
1465 .conceptes generals ca rol terme pral.n m es rol  en role  
1466 semiologia > signes ca rubor terme pral.n m/f es rubor  en rubor  
1467 anatomia ca sac terme pral.n m es saco  en sac  
1468 semiologia > símptomes ca sacràlgia terme pral.n f es sacralgia  en sacralgia  
1469 patologia ca sacralització terme pral.n f es sacralización  en sacralization  
1470 terapèutica i prevenció > tècniques ca sacralització terme pral.n f es sacralización  en sacralization  
1471 anatomia ca sacre -a terme pral.adj es sacro -cra  en sacral  
1472 semiologia > signes ca sacrolistesi terme pral.n f ca sacre basculat sin. compl.n m ca sacre inclinat sin. compl.n m es sacrolistesis  en sacrolisthesis  
1473 anatomia ca sacrococcigeal terme pral.adj es sacrocoxígeo -a  en sacrococcygeal  
1474 anatomia ca sacroilíac -a terme pral.adj es sacroilíaco -ca  en sacroiliac  
1475 .conceptes generals ca salut terme pral.n f es salud  en health  
1476 .conceptes generals ca salut comunitària terme pral.n f es salud comunitaria  en community health  
1477 corrents conceptuals i metodològics ca salut holística terme pral.n f es salud holística  en holistic health  
1478 .conceptes generals ca salut mental terme pral.n f es salud mental  en mental health  
1479 .conceptes generals ca salut pública terme pral.n f es salud pública  en public health  
1480 patologia ca sarcoma terme pral.n m es sarcoma  en sarcoma  
1481 fisiologia ca secreció terme pral.n f es secreción  en secretion  
1482 fisiologia ca secreció terme pral.n f es secreción  en secretion  
1483 .conceptes generals ca sedentari -ària terme pral.adj es sedentario -ria  en sedentary  
1484 posicions corporals ca sedentari -ària terme pral.adj es sedentario -ria  en sedentary  
1485 .conceptes generals ca sedentarisme terme pral.n m es sedentarismo  en sedentary lifestyle  
1486 posicions corporals ca sedestació terme pral.n f es sedestación  en sitting position  
1487 patologia ca segrest terme pral.n m es secuestro  en sequestration  
1488 patologia ca segrest terme pral.n m es secuestro  en sequestrum  
1489 fisiologia ca sensibilitat terme pral.n f es sensibilidad  en sensibility  
1490 fisiologia ca sensibilitat superficial terme pral.n f ca sensibilitat estereoceptiva sin. compl.n f es sensibilidad superficial  en superficial sensibility  
1491 fisiologia ca sensibilitat propioceptiva terme pral.n f es propiocepción  es sensibilidad propioceptiva  en proprioception  en proprioceptive sensibility  
1492 fisiologia ca sensibilitat tàctil terme pral.n f es sensibilidad táctil  en tactile sensation  en tactile sense  
1493 fisiologia ca sensibilitat tèrmica terme pral.n f ca termoestèsia terme pral.n f es termoestesia  en sensibilidad térmica  en temperature sense  en thermal sense  en thermic sense  en thermoesthesia  
1494 patologia ca sèpsia terme pral.n f ca septicèmia sin. compl.n f es sepsis  es septicemia  en sepsis  
1495 terapèutica i prevenció > tècniques ca septectomia terme pral.n f es septectomía  en septectomy  
1496 patologia ca sèptic -a terme pral.adj es séptico -ca  en septic  
1497 terapèutica i prevenció > tècniques ca septotomia terme pral.n f es septotomía  en septotomy  
1498 fisiologia ca serós -osa terme pral.adj es seroso -sa  en serous  
1499 .conceptes generals ca serpenteig terme pral.n m es serpenteo  en winding  
1500 patologia ca serpigen terme pral.n m es serpigo  en serpigo  
1501 patologia ca serpiginós -osa terme pral.adj es serpiginoso -sa  en serpiginous  
1502 semiologia > signes ca sibilació terme pral.n f ca sibilància sin. compl.n f es sibilación  es sibilancia  en wheeze  
1503 patologia ca síndrome d'immunodeficiència adquirida terme pral.n f ca sida sin. compl.n f ca SIDA siglan f es sida  es síndrome de inmunodeficiencia adquirida  es SIDA  en acquired immune deficiency syndrome  en acquired immunodeficiency syndrome  en Aids  en AIDS  
1504 semiologia > signes ca signe terme pral.n m es signo  en sign  
1505 semiologia > signes ca signe de Babinski terme pral.n m es signo de Babinski  en Babinski sign  
1506 semiologia > signes ca signe de Babinski terme pral.n m es signo de Babinski  en Babinski sign  
1507 semiologia > signes ca signe de Babinski terme pral.n m ca signe de la pronació sin. compl.n m es signo de Babinski  en Babinski sign  en pronation sign  
1508 semiologia > signes ca signe de Babinski terme pral.n m es signo de Babinski  en Babinski sign  
1509 semiologia > signes ca signe de Cope I terme pral.n m ca signe del psoes sin. compl.n m es signo de Cope  es signo del psoas  en Cope sign  en psoas sign  
1510 semiologia > signes ca signe de Cope II terme pral.n m ca signe de l'obturador sin. compl.n m es signo del obturador  en obturator sign  
1511 semiologia > signes ca signe de Ludloff terme pral.n m es signo de Ludloff  en Ludloff's sign  
1512 semiologia > signes ca signe del ventall terme pral.n m es signo del abanico  en fan sign  
1513 .conceptes generals ca simetria terme pral.n f es simetría  en symmetry  
1514 anatomia ca símfisi terme pral.n f es sínfisis  en symphysis  
1515 anatomia ca símfisi terme pral.n f es sínfisis  en symphysis  
1516 anatomia ca sincondrosi terme pral.n f ca símfisi cartilaginosa sin. compl.n f es sincondrosis  es sínfisis cartilaginosa  en cartilaginous symphysis  en synchondrodial joint  en synchondrosis  
1517 anatomia ca símfisi púbica terme pral.n f es sínfisis púbica  en pubic symphysis  
1518 semiologia > símptomes ca símptoma terme pral.n m es síntoma  en symptom  
1519 fisiologia ca sinapsi terme pral.n f es sinapsis  en synapsis  
1520 semiologia > signes ca sincinèsia terme pral.n f es sincinesia  en synkinesis  
1521 semiologia > signes ca sincinèsia espasmòdica terme pral.n f es sincinesia espasmódica  en spasmodic synkinesis  
1522 semiologia > signes ca sincinèsia imitativa terme pral.n f es sincinesia de imitación  es sincinesia imitativa  en imitative synkinesis  
1523 anatomia ca sincondrosi aritenocorniculada terme pral.n f es sincondrosis aricorniculada  en arycorniculate synchondrosis  
1524 patologia ca sindactília terme pral.n f es sindactilia  en syndactyly  
1525 semiologia > símptomes ca síndrome terme pral.n f es síndrome  en syndrome  
1526 patologia ca síndrome de Gellé terme pral.n f ca síndrome acústica alterna sin. compl.n f es síndrome de Gellé  en Gellé syndrome  
1527 patologia ca síndrome cervical terme pral.n f es síndrome cervical  en cervical syndrome  
1528 patologia ca síndrome de Barré-Liéou terme pral.n f ca síndrome cervicocefàlica sin. compl.n f es síndrome de Barré-Liéou  en Barré-Liéou syndrome  
1529 patologia ca síndrome de Collet-Sicard terme pral.n f ca síndrome condiliolacerada posterior de Bonnet-Collet sin. compl.n f ca síndrome condiliolacerada posterior de Sicard-Collet sin. compl.n f ca síndrome condiliolacerada posterior de Weisenberg-Sicard-Robineau sin. compl.n f ca síndrome de Sicard-Collet sin. compl.n f es síndrome de Collet-Sicard  es síndrome de Sicard-Collet  en Collet-Sicard syndrome  en Sicard-Collet syndrome  
1530 patologia ca síndrome costoclavicular terme pral.n f es síndrome costoclavicular  en costoclavicular syndrome  
1531 patologia ca síndrome de Van der Hoeve terme pral.n f ca síndrome d'Adair-Dighton sin. compl.n f ca síndrome d'Eddowes sin. compl.n f ca síndrome de Dighton-Adair sin. compl.n f ca síndrome de Eddowes-Van der Hoeve sin. compl.n f es síndrome de Eddowes  es síndrome de Van der Hoeve  en van der Hoeve syndrome  
1532 patologia ca síndrome general d'adaptació terme pral.n f ca síndrome d'adaptació sin. compl.n f es síndrome de adaptación  es síndrome general de adaptación  en general adaption syndrome  
1533 patologia ca síndrome de fatiga crònica terme pral.n f ca síndrome d'astènia crònica sin. compl.n f es síndrome de astenia crónica  es síndrome de fatiga crónica  en chronic fatigue syndrome  
1534 patologia ca síndrome d'Ehlers-Danlos terme pral.n f es síndrome de Ehlers-Danlos  en Ehlers-Danlos syndrome  
1535 patologia ca síndrome d'Eichhorst terme pral.n f es síndrome de Eichhorst  en Eichhorst atrophy  
1536 patologia ca síndrome de Weill-Marchesani terme pral.n f ca síndrome d'esferofàquia-braquimòrfia sin. compl.n f es síndrome de Weill-Marchesani  en spherophakia-brachymorphia syndrome  en Weill-Marchesani syndrome  
1537 patologia ca síndrome de Camera terme pral.n f ca síndrome d'osteopatia lumbociàtica neuràlgica sin. compl.n f es síndrome de Camera  es síndrome de osteopatía lumbociática neurálgica  en Camera syndrome  en neuralgic lumbosciatic osteopathy syndrome  
1538 patologia ca síndrome de Babinski-Froment terme pral.n f es síndrome de Babinski-Froment  en Babinski-Froment syndrome  
1539 patologia ca síndrome de Babinski-Nageotte terme pral.n f es síndrome de Babinski-Nageotte  en Babinski-Nageotte syndrome  
1540 patologia ca síndrome de Bastian terme pral.n f es síndrome de Bastian  en Bastian syndrome  
1541 patologia ca síndrome de Benedikt terme pral.n f ca síndrome de Parinaud sin. compl.n f ca síndrome tegmental sin. compl.n f es síndrome de Benedikt  en Benedikt syndrome  
1542 patologia ca síndrome de Bertolotti terme pral.n f es síndrome de Bertolotti  en Bertolotti syndrome  
1543 patologia ca síndrome de Bianchi terme pral.n f es síndrome de Bianchi  en Bianchi's syndrome  
1544 patologia ca síndrome de Blanchet terme pral.n f es síndrome de Blanchet  en Blanchet syndrome  
1545 patologia ca síndrome de Bonnier terme pral.n f es síndrome de Bonnier  en Bonnier syndrome  
1546 patologia ca síndrome de Börjeson terme pral.n f ca síndrome de Börjeson-Forssman-Lehmann terme pral.n f es síndrome de Börjeson  es síndrome de Börjeson-Forssman-Lehmann  en Börjeson syndrome  en Börjeson-Forssman-Lehmann syndrome  
1547 patologia ca síndrome de Caplan terme pral.n f ca síndrome de Caplan-Colinet sin. compl.n f es síndrome de Caplan  es síndrome de Caplan-Colinet  en Caplan syndrome  en Caplan-Colinet syndrome  en rheumatoid pneumoconiosis  
1548 patologia ca síndrome de Christiansen-Silverstein terme pral.n f es síndrome de Christiansen-Silverstein  en Christiansen-Silverstein syndrome  
1549 patologia ca síndrome de Cockayne terme pral.n f es síndrome de Cockayne  en Cockayne syndrome  
1550 patologia ca síndrome de Coleman terme pral.n f es síndrome de Coleman  en Coleman syndrome  
1551 patologia ca síndrome de Cornelia de Lange terme pral.n f ca síndrome de De Lange sin. compl.n f es síndrome de Cornelia de Lange  es síndrome de De Lange  en Cornelia de Lange syndrome  en de Lange syndrome  
1552 patologia ca síndrome de Cushing terme pral.n f es síndrome de Cushing  en Cushing syndrome  
1553 patologia ca síndrome de Cyriax terme pral.n f es síndrome de Cyriax  en Cyriax syndrome  
1554 patologia ca síndrome de Debré-Julien Marie terme pral.n f es síndrome de Debré-Julien Marie  en Debré-Julien Marie syndrome  
1555 patologia ca síndrome de Debré-Sémélaigne terme pral.n f ca síndrome de Debré-Semelaigne-Gilbrin terme pral.n f es síndrome de Debré-Sémélaigne  es síndrome de Debré-Semelaigne-Gilbrin  es síndrome de Kocher-Debré-Sémélaigne  en Debré-Sémélaigne syndrome  en Kocher-Debré-Sémélaigne syndrome  
1556 patologia ca síndrome de Déjerine terme pral.n f es síndrome de Déjerine  en Déjerine syndrome  
1557 patologia ca síndrome de la costella cervical terme pral.n f ca síndrome de Falconer-Weddell sin. compl.n f es síndrome de Falconer-Weddell  es síndrome de la costilla cervical  en cervical rib syndrome  
1558 patologia ca síndrome de Miller-Fisher terme pral.n f ca síndrome de Fisher sin. compl.n f es síndrome de Fisher  es síndrome de Miller-Fisher  en Fisher syndrome  en Miller-Fisher syndrome  
1559 patologia ca síndrome de Flatau terme pral.n f es síndrome de Flatau  en Flatau syndrome  
1560 patologia ca síndrome de Wallenberg terme pral.n f ca síndrome de Foix sin. compl.n f ca síndrome de Foix-Jefferson sin. compl.n f ca síndrome de Hillemand sin. compl.n f ca síndrome de l'artèria cerebel·losa posteroinferior sin. compl.n f ca síndrome de la fissura orbitària superior sin. compl.n f ca síndrome de la paret externa del si cavernós sin. compl.n f ca síndrome de Reader sin. compl.n f ca síndrome de Vieussex-Wallenberg sin. compl.n f ca síndrome de Wallenberg-Foix-Vieussex sin. compl.n f es síndrome de Wallenberg  en lateral medullary syndrome  en posterior inferior cerebellar artery syndrome  en Wallenberg syndrome  
1561 patologia ca síndrome de Foix-Alajouanine terme pral.n f es síndrome de Foix-Alajouanine  en Foix-Alajouanine syndrome  
1562 patologia ca síndrome de Forestier-Certonciny terme pral.n f es síndrome de Forestier-Certonciny  en Forestier-Certonciny syndrome  
1563 patologia ca síndrome de Foville terme pral.n f ca síndrome de Foville inferior sin. compl.n f ca síndrome de Foville protuberancial sin. compl.n f ca síndrome de Raymond-Foville sin. compl.n f es síndrome de Foville  en Foville's syndrome  
1564 patologia ca síndrome de Garcin terme pral.n f ca síndrome paralítica unilateral global de Bertolotti-Garcin sin. compl.n f ca síndrome paralítica unilateral global de Guillain-Alajouanine-Garcin sin. compl.n f ca síndrome paralítica unilateral global de Guillain-Garcin sin. compl.n f ca síndrome paralítica unilateral global dels parells cranials sin. compl.n f es síndrome de Garcin  en Garcin syndrome  
1565 patologia ca síndrome de Gardner terme pral.n f es síndrome de Gardner  en Gardner's syndrome  
1566 patologia ca síndrome de Gasparini terme pral.n f es síndrome de Gasparini  en Gasparini syndrome  
1567 patologia ca síndrome de Gerstmann terme pral.n f es síndrome de Gerstmann  en Gerstmann's syndrome  
1568 patologia ca síndrome de Gruner-Bertolotti terme pral.n f es síndrome de Gruner-Bertolotti  en Gruner-Bertolotti syndrome  
1569 patologia ca síndrome de Halsted terme pral.n f es síndrome de Halsted  
1570 patologia ca síndrome de Jacod terme pral.n f ca síndrome de la fossa petroesfenoidal sin. compl.n f ca síndrome de Negro-Jacod sin. compl.n f es síndrome de Jacod  en Jacod syndrome  en Negri-Jacod syndrome  en petrosphenoid syndrome  
1571 patologia ca síndrome de Klippel-Feil terme pral.n f es síndrome de Klippel-Feil  en Klippel-Feil syndrome  
1572 patologia ca síndrome de l'escalè anterior terme pral.n f ca síndrome de Naffziger sin. compl.n f es síndrome de Naffziger  es síndrome del escaleno anterior  en anterior scalene syndrome  en Naffziger syndrome  en scalenus anterior syndrome  
1573 patologia ca síndrome de Villaret terme pral.n f ca síndrome de l'espai retroparotidi sin. compl.n f ca síndrome retrofaríngia posterior sin. compl.n f ca síndrome retroparotídia posterior sin. compl.n f es síndrome de Villaret  en Villaret syndrome  
1574 patologia ca síndrome de Leriche terme pral.n f es síndrome de Leriche  en Leriche syndrome  
1575 patologia ca síndrome de Lévy-Roussy terme pral.n f ca síndrome de Roussy-Lévy sin. compl.n f es síndrome de Lévy-Roussy  es síndrome de Roussy-Lévy  en Lévy-Roussy syndrome  en Roussy-Lévy disease  en Roussy-Lévy syndrome  
1576 patologia ca síndrome de Maffucci terme pral.n f es síndrome de Maffucci  en Maffucci syndrome  
1577 patologia ca síndrome de Marfan terme pral.n f es síndrome de Marfan  en Marfan syndrome  
1578 patologia ca síndrome de Monakow terme pral.n f es síndrome de Monakow  en Monakow's syndrome  
1579 patologia ca síndrome de Nothnagel terme pral.n f es síndrome de Nothnagel  en Nothnagel's syndrome  
1580 patologia ca síndrome de Pancoast terme pral.n f es síndrome de Pancoast  en Pancoast syndrome  
1581 patologia ca síndrome de Raymond terme pral.n f ca síndrome de Raymond-Cestan sin. compl.n f es síndrome de Raymond  es síndrome de Raymond-Cestan  en Raymond-Cestan syndrome  
1582 patologia ca síndrome de Raynaud terme pral.n f ca síndrome de Raynaud secundària sin. compl.n f es fenómeno de Raynaud secundario  es síndrome de Raynaud  en Raynaud syndrome  
1583 patologia ca síndrome talàmica terme pral.n f ca síndrome de Roussy-Déjerine sin. compl.n f es síndrome de Roussy-Déjerine  es síndrome talámico  en Dejerine-Roussy syndrome  en Roussy-Dejerine syndrome  en thalamic syndrome  
1584 patologia ca síndrome de Rust terme pral.n f es síndrome de Rust  en Rust syndrome  
1585 patologia ca síndrome de Thévenard terme pral.n f es síndrome de Thévenard  en Thévenard syndrome  
1586 patologia ca síndrome de Turner terme pral.n f es síndrome de Turner  en Turner syndrome  
1587 patologia ca síndrome de Vernet terme pral.n f ca síndrome de Vernet-Sargon sin. compl.n f ca síndrome del forat lacerat posterior sin. compl.n f es síndrome de Vernet  es síndrome del agujero rasgado posterior  en jugular foramen syndrome  en Vernet syndrome  
1588 patologia ca síndrome del canal carpià terme pral.n f ca síndrome del túnel carpià sin. compl.n f es síndrome del canal carpiano  es síndrome del túnel carpiano  en carpal tunnel syndrome  
1589 fisiologia ca tensió premenstrual terme pral.n f ca síndrome premenstrual sin. compl.n f es síndrome de tensión premenstrual  es síndrome premenstrual  es tensión premenstrual  en premenstrual syndrome  en premenstrual tension  
1590 .conceptes generals ca sinèrgic-a terme pral.adj ca sinergètic -a sin. compl.adj es sinergético -ca  es sinérgico -ca  en synergetic  en synergic  
1591 .conceptes generals ca sinergia terme pral.n f es sinergia  en synergy  
1592 terapèutica i prevenció > fàrmacs i medicaments ca sinergia terme pral.n f ca sinergisme sin. compl.n m es sinergia  es sinergismo  en synergism  en synergy  
1593 terapèutica i prevenció > fàrmacs i medicaments ca sinergia terme pral.n f ca sinergisme sin. compl.n m es sinergia  es sinergismo  en synergism  en synergy  
1594 semiologia > signes ca singlot terme pral.n m es hipo  en hiccup  
1595 semiologia > signes ca singlotar terme pral.v intr es hipar  en hiccup, to  
1596 anatomia ca sinovial terme pral.adj es sinovial  en synovial  
1597 anatomia ca sinovial terme pral.adj es sinovial  en synovial  
1598 patologia ca sinovitis terme pral.n f es sinovitis  en synovitis  
1599 patologia ca sinovitis de cos estrany terme pral.n f es sinovitis por cuerpo extraño  en foreign body synovitis  
1600 patologia ca sinovitis postinfecciosa terme pral.n f es sinovitis postinfecciosa  en postinfectious synovitis  
1601 patologia ca sinovitis traumàtica terme pral.n f es sinovitis traumática  en traumatic synovitis  
1602 .conceptes generals ca síntesi terme pral.n f es síntesis  en synthesis  
1603 .conceptes generals ca sistema terme pral.n m es sistema  en system  
1604 fisiologia ca sistema propioceptiu terme pral.n m es sistema propioceptivo  en proprioceptive system  
1605 anatomia ca sòl terme pral.n m es suelo  en floor  
1606 .conceptes generals ca solc terme pral.n m es surco  en furrow  en groove  en sulcus  
1607 patologia ca solució terme pral.n f es solución  en solution  
1608 .conceptes generals ca solució terme pral.n f es solución  en solution  
1609 terapèutica i prevenció > fàrmacs i medicaments ca solució terme pral.n f es solución  en solution  
1610 terapèutica i prevenció > fàrmacs i medicaments ca solució terme pral.n f es solución  en solution  
1611 patologia ca solució de contigüitat terme pral.n f es solución de contigüidad  en solution of contiguity  
1612 patologia ca solució de continuïtat terme pral.n f es solución de continuidad  en solution of continuity  
1613 .conceptes generals ca somàtic -a terme pral.adj es somático -ca  en somatic  
1614 semiologia > símptomes ca somatització terme pral.n f es somatización  en somatization  
1615 fisiologia ca somatoestèsia terme pral.n f ca somestèsia sin. compl.n f es somatoestesia  es somestesia  en somatesthesia  en somesthesia  
1616 fisiologia ca somatognòsia terme pral.n f es somatognosia  en somatognosis  
1617 fisiologia ca sumació terme pral.n f es sumación  en summation  
1618 .conceptes generals ca superior terme pral.adj es superior  en superior  
1619 anatomia ca supernumerari -ària terme pral.adj es supernumerario -ria  en supernumerary  
1620 posicions corporals ca supí -ina terme pral.adj es supino -a  en supine  
1621 posicions corporals ca supinació terme pral.n f es supinación  en supination  
1622 posicions corporals ca supinació terme pral.n f es supinación  en supination  
1623 .conceptes generals ca suspensió terme pral.n f es suspensión  en suspension  
1624 .conceptes generals ca suspensió terme pral.n f es suspensión  en suspension  
1625 exploració i diagnòstic > aparells i instruments ca suspensió terme pral.n f es suspensión  en suspension  
1626 corrents conceptuals i metodològics ca talassoteràpia terme pral.n f es talasoterapia  en thalassotherapy  
1627 fisiologia ca taquipnea terme pral.n f es taquipnea  en tachypnea  
1628 anatomia ca tars terme pral.n m es tarso  en tarsus  
1629 anatomia ca taula terme pral.n f es tabla  en table  
1630 exploració i diagnòstic > aparells i instruments ca taula terme pral.n f es mesa  en table  
1631 exploració i diagnòstic > aparells i instruments ca taula d'exploració terme pral.n f es mesa de exploración  en examination table  en examining table  
1632 .conceptes generals ca tècnica terme pral.n f es técnica  en technique  
1633 .conceptes generals ca teixit terme pral.n m es tejido  en tissue  
1634 .conceptes generals ca teixit connectiu terme pral.n m ca teixit conjuntiu sin. compl.n m ca teixit de sosteniment sin. compl.n m es tejido conectivo  es tejido conjuntivo  en connective tissue  
1635 .conceptes generals ca teixit ossi terme pral.n m es tejido óseo  en bone tissue  en osseous tissue  
1636 patologia ca tendinitis terme pral.n f ca tendonitis sin. compl.n f ca tenonitis sin. compl.n f es tendinitis  es tenonitis  en tendinitis  en tendonitis  en tenonitis  
1637 patologia ca tendinitis de la pota d'ànec terme pral.n f es tendinitis de la pata de ganso  en pes anserinus tendinitis  
1638 patologia ca tendinitis del manegot dels rotatoris terme pral.n f es tendinitis del manguito de los rotadores  en rotator cuff tendinitis  
1639 patologia ca tendinitis del supraespinós terme pral.n f es tendinitis del supraespinoso  en supraspinatus tendinitis  
1640 terapèutica i prevenció > tècniques ca tenoplàstia terme pral.n f ca tendinoplàstia sin. compl.n f es tendinoplastia  es tenoplastia  en tendinoplasty  en tenontoplasty  en tenoplasty  
1641 fisiologia ca tendinosi terme pral.n f ca tenopatia terme pral.n f es tendinosis  es tenopatía  en tendinopathy  en tendinosis  
1642 anatomia ca tendó terme pral.n m es tendón  en tendon  
1643 patologia ca tenosinovitis crepitant terme pral.n f ca tenosinovitis seca sin. compl.n f es tenosinovitis crepitante  en tenosynovitis crepitans  
1644 patologia ca tenosinovitis gonocòccica terme pral.n f es tenosinovitis gonocócica  en gonococcic tenosynovitis  en gonorrheal tenosynovitis  
1645 patologia ca tenosinovitis supurativa terme pral.n f es tenosinovitis supurativa  en suppurative tenosynovitis  
1646 patologia ca tenosinovitis tuberculosa terme pral.n f es tenosinovitis tuberculosa  en tuberculous tenosynovitis  
1647 fisiologia ca tensió terme pral.n f ca tensió emocional sin. compl.n f ca tensió nerviosa sin. compl.n f ca tensió psíquica sin. compl.n f es tensión  es tensión nerviosa  en tension  
1648 .conceptes generals ca tensió terme pral.n f es tensión  en tension  
1649 semiologia > símptomes ca tensió terme pral.n f es tensión  en tension  
1650 .conceptes generals ca tensió terme pral.n f es tensión  en tension  
1651 .conceptes generals ca tensió terme pral.n f es tensión  en tension  
1652 .conceptes generals ca tensió terme pral.n f es tensión  en tension  
1653 fisiologia ca to muscular terme pral.n m ca tensió muscular sin. compl.n f ca tonicitat muscular sin. compl.n f es tensión muscular  es tonicidad muscular  es tono muscular  en muscle tone  en muscular tension  en tonicity  en tonus  
1654 .conceptes generals ca terapeuta terme pral.n m, f es terapeuta  en therapist  
1655 .conceptes generals ca teràpia terme pral.n f ca terapèutica sin. compl.n f es terapéutica  es terapia  en therapeutics  en therapy  
1656 terapèutica i prevenció > tècniques ca terapèutica correctiva terme pral.n f es terapia correctora  en corrective therapy  
1657 terapèutica i prevenció > tècniques ca terapèutica mèdica terme pral.n f es terapéutica médica  en medical therapy  
1658 terapèutica i prevenció > tècniques ca teràpia amb politges terme pral.n f es poleoterapia  es terapia con poleas  en pulley therapy  
1659 terapèutica i prevenció > tècniques ca teràpia manual terme pral.n f es terapia manual  en manual therapy  
1660 .conceptes generals ca termal terme pral.adj es termal  en thermal  
1661 semiologia > símptomes ca termoalgèsia terme pral.n f ca termalgèsia sin. compl.n f es termalgesia  es termoalgesia  en thermalgesia  en thermoalgesia  
1662 corrents conceptuals i metodològics ca termalisme terme pral.n m es termalismo  en thermalism  
1663 anatomia ca tíbia terme pral.n f es tibia  en shinbone  en tibia  
1664 patologia ca tíbia de fulla de sabre terme pral.n f ca tíbia de Lannelongue sin. compl.n f es tibia en sable  en saber tibia  en saber-shaped tibia  
1665 anatomia ca tim terme pral.n m es timo  en thymus  
1666 anatomia ca tim accessori terme pral.n m es timo accesorio  en accessory thymus  
1667 patologia ca tim persistent terme pral.n m es timo persistente  en persistent thymus  
1668 .conceptes generals ca tipus terme pral.n m es tipo  en type  
1669 fisiologia ca tipus anabòlic terme pral.n m es tipo anabólico  en anabolic type  
1670 fisiologia ca tipus astènic terme pral.n m es tipo asténico  en asthenic type  
1671 fisiologia ca tipus atlètic terme pral.n m es tipo atlético  en athletic type  
1672 fisiologia ca tipus catabòlic terme pral.n m es tipo catabólico  en catabolic type  
1673 fisiologia ca tipus de búfal terme pral.n m es tipo de búfalo  en buffalo hump  en buffalo type  
1674 .conceptes generals ca tisores terme pral.n f pl es tijeras  en scissors  
1675 terapèutica i prevenció > aparells i instruments ca tisores de Liston terme pral.n f pl es tijeras de Liston  en Liston scissors  
1676 exploració i diagnòstic > tècniques ca valoració terme pral.n f ca titulació sin. compl.n f es titulación  es valoración  en titration  
1677 .conceptes generals ca tixotropia terme pral.n f es tixotropía  en thixotropy  
1678 fisiologia ca to terme pral.n m es tono  en tone  
1679 fisiologia ca to actiu terme pral.n m es tono activo  en active tone  
1680 fisiologia ca to antigravitatori terme pral.n m es tono antigravitatorio  en antigravity tone  
1681 fisiologia ca to de repòs terme pral.n m ca to basal sin. compl.n m es tono basal  es tono de reposo  en resting tone  
1682 fisiologia ca to passiu terme pral.n m es tono pasivo  en passive tone  
1683 fisiologia ca to postural terme pral.n m es tono postural  en postural tone  
1684 terapèutica i prevenció > tècniques ca toracotomia terme pral.n f es toracotomía  en thoracotomy  
1685 patologia ca tòrax alar terme pral.n m ca tòrax pla sin. compl.n m ca tòrax pterigoidal sin. compl.n m es tórax alar  es tórax plano  es tórax pterigoideo  en alar chest  en flat chest  en pterygoid chest  
1686 patologia ca tòrax astènic terme pral.n m ca tòrax paralític terme pral.n m ca tòrax de Traube sin. compl.n m es tórax paralítico  en paralytic chest  
1687 semiologia > signes ca tòrax de bota terme pral.n m ca tòrax dolicoide sin. compl.n m ca tòrax emfisematós sin. compl.n m ca tòrax globulós sin. compl.n m es tórax en tonel  es tórax enfisematoso  en barrel chest  en barrel-shaped thorax  en emphysematous chest  
1688 .conceptes generals ca torsió terme pral.n f es torsión  en torsion  
1689 exploració i diagnòstic > aparells i instruments ca torsiòmetre terme pral.n m es torsiómetro  en torsiometer  
1690 patologia ca torticoli terme pral.n m es torticolis  es tortícolis  en torticollis  en wryneck  
1691 fisiologia ca tos terme pral.n f es tos  en cough  
1692 semiologia > signes ca tos de gos terme pral.n f es tos perruna  en barking cough  
1693 patologia ca tos ferina terme pral.n f es tos ferina  es tosferina  en pertussis  en whooping cough  
1694 semiologia > signes ca tos productiva terme pral.n f es tos blanda  es tos húmeda  es tos productiva  en loose cough  en productive cough  en wet cough  
1695 semiologia > signes ca tos seca terme pral.n f es tos improductiva  es tos irritativa  es tos seca  en dry cough  en ineffective cough  en useless cough  
1696 semiologia > signes ca urèmia terme pral.n f ca toxúria sin. compl.n f es toxuria  es uremia  en uremia  
1697 .conceptes generals ca traçat terme pral.n m es trazado  en tracing  
1698 .conceptes generals ca tracció terme pral.n f es tracción  en traction  
1699 terapèutica i prevenció > tècniques ca tracció ambulatòria terme pral.n f es tracción ambulatoria  en ambulatory traction  
1700 .conceptes generals ca tracció axial terme pral.n f es tracción axial  en axis traction  
1701 terapèutica i prevenció > tècniques ca tracció de Bryant terme pral.n f es tracción de Bryant  en Bryant traction  
1702 terapèutica i prevenció > tècniques ca tracció de Russell terme pral.n f es tracción de Russell  en Russell traction  
1703 terapèutica i prevenció > tècniques ca tracció externa terme pral.n f es tracción externa  en external traction  
1704 terapèutica i prevenció > tècniques ca tracció interna terme pral.n f es tracción interna  en internal traction  
1705 terapèutica i prevenció ca tractament terme pral.n m es tratamiento  en treatment  
1706 terapèutica i prevenció ca tractament actiu terme pral.n m es tratamiento activo  en active treatment  
1707 terapèutica i prevenció ca tractament ambulatori terme pral.n m es tratamiento ambulatorio  en outpatient treatment  
1708 terapèutica i prevenció ca tractament expectant terme pral.n m es tratamiento expectante  en expectant treatment  
1709 terapèutica i prevenció ca tractament experimental terme pral.n m es tratamiento de estudio  es tratamiento experimental  en experimental treatment  en study treatment  
1710 terapèutica i prevenció ca tractament físic terme pral.n m es tratamiento físico  en physical therapy  en physical treatment  
1711 terapèutica i prevenció ca tractament fisioterapèutic terme pral.n m es tratamiento fisioterapéutico  en physiotherapeutic treatment  
1712 terapèutica i prevenció ca tractament higiènic terme pral.n m es tratamiento higiénico  en hygienic treatment  
1713 terapèutica i prevenció ca tractament mèdic terme pral.n m es tratamiento médico  en medical treatment  
1714 terapèutica i prevenció ca tractament quirúrgic terme pral.n m es tratamiento operatorio  es tratamiento quirúrgico  en surgical treatment  
1715 anatomia ca tracte terme pral.n m ca via natural sin. compl.n f es tracto  es vía  en tract  
1716 fisiologia ca via de conducció nerviosa terme pral.n f ca tracte sin. compl.n m es haz  es haz nervioso  es tracto  es tracto nervioso  en tract  
1717 .conceptes generals ca trajectòria terme pral.n f es trayectoria  en trajectory  
1718 .conceptes generals ca transport terme pral.n m es transporte  en transport  
1719 anatomia ca tràquea terme pral.n f es tráquea  en trachea  en windpipe  
1720 terapèutica i prevenció > tècniques ca traqueotomia terme pral.n f es traqueotomía  en tracheotomy  
1721 patologia ca trastorn terme pral.n m es trastorno  en disorder  
1722 patologia ca trastorn de l'estat d'ànim terme pral.n m ca trastorn afectiu sin. compl.n m es trastorno afectivo  es trastorno del estado ánimo  en affective disorder  en mood disorder  
1723 patologia ca trastorn de caràcter terme pral.n m es trastorno de carácter  es trastorno del carácter  en character disorder  
1724 semiologia > símptomes ca trastorn psicosomàtic terme pral.n m es trastorno psicosomático  en psychosomatic disorder  
1725 patologia ca trauma terme pral.n m es trauma  en trauma  
1726 patologia ca trauma terme pral.n m ca traumatisme sin. compl.n m es trauma  es traumatismo  en trauma  en traumatism  
1727 patologia ca traumàtic -a terme pral.adj es traumático -ca  en traumatic  
1728 patologia ca traumatisme terme pral.n m es traumatismo  en traumatism  
1729 semiologia > signes ca tremolor essencial terme pral.n m es temblor esencial  en essential tremor  
1730 semiologia > símptomes ca tríada terme pral.n f es tríada  en triad  
1731 patologia ca tríada desgraciada del genoll terme pral.n f ca tríada d'O'Donoghue sin. compl.n f es tríada de O'Donoghue  es tríada desgraciada  es tríada desgraciada de la rodilla  en O'Donoghue's triad  en terrible triad  en unhappy triad  
1732 patologia ca trigonocefàlia terme pral.n f es trigonocefalia  en trigonocephaly  
1733 terapèutica i prevenció > tècniques ca trofèmia terme pral.n f es trofemia  
1734 patologia ca trombe terme pral.n m es trombo  en thrombus  
1735 patologia ca tromboangiïtis terme pral.n f es tromboangeítis  es tromboangitis  en thromboangiitis  
1736 patologia ca trombosi terme pral.n f es trombosis  en thrombosis  
1737 semiologia > signes ca tromofília terme pral.n f es tromofilia  en tremophilia  
1738 anatomia ca tuberositat terme pral.n f es tuberosidad  en tuberosity  
1739 anatomia ca tuberositat isquiàtica terme pral.n f es tuberosidad isquiática  en ischial tuberosity  
1740 semiologia > signes ca tumefacció terme pral.n f ca tumoració sin. compl.n f es tumefacción  en swelling  en tumefaction  
1741 semiologia > signes ca tumor terme pral.n m es tumor  en tumor  
1742 patologia ca tumor benigne terme pral.n m es tumor benigno  en benign tumor  en innocent tumor  
1743 patologia ca tumor maligne terme pral.n m es tumor maligno  en malignant tumor  
1744 terapèutica i prevenció > tècniques ca tumorectomia terme pral.n f es tumorectomía  en lumpectomy  
1745 .conceptes generals ca túnel terme pral.n m es túnel  en tunnel  
1746 anatomia ca túnel tarsià terme pral.n m es túnel tarsiano  en tarsal tunnel  
1747 anatomia ca túnica terme pral.n f es capa  es túnica  en coat  en layer  en tunica  
1748 anatomia ca túnica mitjana terme pral.n f ca túnica elàstica sin. compl.n f es túnica elástica  es túnica media  en media  en tunica media  
1749 .conceptes generals ca turbinal terme pral.adj es turbinado -da  es turbinal  en turbinate  en turbinated  
1750 anatomia ca turmell terme pral.n m es tobillo  en ankle  
1751 anatomia ca turmell terme pral.n m es tobillo  en ankle  
1752 patologia ca úlcera varicosa terme pral.n f ca úlcera d'estasi venosa sin. compl.n f es úlcera de estasis  es úlcera varicosa  es úlcera venosa  en varicose ulcer  
1753 patologia ca úlcera de decúbit terme pral.n f ca úlcera de pressió sin. compl.n f es úlcera de decúbito  es úlcera por presión  en bedsore  en decubital ulcer  en decubitus ulcer  en pressure ulcer  
1754 anatomia ca ungla terme pral.n f es uña  en nail  
1755 terapèutica i prevenció > fàrmacs i medicaments ca ungüent terme pral.n m es ungüento  en ointment  en unguent  
1756 .conceptes generals ca unitat terme pral.n f es unidad  en unit  
1757 .conceptes generals ca unitat terme pral.n f es unidad  en unit  sbl U  
1758 fisiologia ca unitat funcional terme pral.n f ca unitat miotàtica sin. compl.n f es unidad funcional  es unidad miotática  en functional unit  en myotatic unit  
1759 fisiologia ca unitat motora terme pral.n f es unidad motora  en motor unit  
1760 fisiologia ca urèmia terme pral.n f es uremia  en uremia  
1761 fisiologia ca uricèmia terme pral.n f es uricemia  en uricemia  
1762 .conceptes generals ca urinós -osa terme pral.adj es urinoso -sa  en urinous  
1763 .conceptes generals ca uròleg | uròloga terme pral.n m, f es urólogo | uróloga  en urologist  
1764 .conceptes generals ca urologia terme pral.n f es urología  en urology  
1765 patologia ca vaginisme terme pral.n m ca vaginodínia sin. compl.n f es vaginismo  en vaginismus  
1766 semiologia > signes ca valg -a terme pral.adj es valgo -ga  en valgus  
1767 .conceptes generals ca valor terme pral.n m es valor  en value  
1768 .conceptes generals ca valor liminar terme pral.n m ca valor llindar sin. compl.n m es valor liminal  es valor liminar  en liminal value  
1769 exploració i diagnòstic > tècniques ca valorar terme pral.v tr es valorar  en assess, to  en evaluate, to  
1770 terapèutica i prevenció > tècniques ca vaporització terme pral.n f es vaporización  en vaporization  
1771 semiologia > signes ca var -a terme pral.adj es varo -ra  en varus  
1772 patologia ca variça terme pral.n f ca variu sin. compl.n f es variz  en varix  
1773 fisiologia ca volum corrent terme pral.n m ca VC siglan m es volumen corriente  es VC  en tidal air  en tidal volume  
1774 fisiologia ca volum expiratori forçat en el primer segon terme pral.n m ca VEF1 siglan m es volumen espiratorio forzado en el primer segundo  es VEF1  en forced expiratory volume in 1 second  en FEV1  
1775 anatomia ca vèrtebra terme pral.n f es vértebra  en vertebra  
1776 semiologia > signes ca vessament terme pral.n m es derrame  en effusion  
1777 fisiologia ca veure terme pral.v tr es ver  en see, to  
1778 fisiologia ca veure-hi terme pral.v intr es ver  en see, to  
1779 terapèutica i prevenció > tècniques ca via d'abordatge terme pral.n f es acceso  es vía de abordaje  es vía de acceso  en approach  
1780 terapèutica i prevenció > tècniques ca via d'administració terme pral.n f es vía de administración  en route of administration  
1781 terapèutica i prevenció > tècniques ca via d'administració inhalatòria terme pral.n f ca via inhalatòria terme pral.n f es vía de administración inhalatoria  es vía inhalatoria  en inhalation route  en inhalation route of administration  en inhaled route  en inhaled route of administration  
1782 terapèutica i prevenció > tècniques ca via d'administració intramuscular terme pral.n f es vía de administración intramuscular  es vía intramuscular  en intramuscular route  en intramuscular route of administration  
1783 terapèutica i prevenció > tècniques ca via d'administració intravenosa terme pral.n f ca via intravenosa terme pral.n f es vía de administración intravenosa  es vía intravenosa  en intravenous route  en intravenous route of administration  
1784 terapèutica i prevenció > tècniques ca via d'administració oral terme pral.n f ca via oral terme pral.n f es vía de administración oral  es vía oral  en oral route  en oral route of administration  
1785 terapèutica i prevenció > tècniques ca via d'administració parenteral terme pral.n f es vía de administración parenteral  es vía parenteral  en parenteral route  en parenteral route of administration  
1786 terapèutica i prevenció > tècniques ca via d'administració subcutània terme pral.n f ca via subcutània terme pral.n f es vía de administración subcutánea  es vía subcutánea  en subcutaneous route  en subcutaneous route of administration  
1787 terapèutica i prevenció > tècniques ca via d'administració sublingual terme pral.n f ca via sublingual terme pral.n f es vía de administración sublingual  es vía sublingual  en sublingual route  en sublingual route of administration  
1788 terapèutica i prevenció > tècniques ca via d'administració tòpica terme pral.n f ca via tòpica terme pral.n f es vía de administración tópica  es vía tópica  en topical route  en topical route of administration  
1789 .conceptes generals ca vibració terme pral.n f es vibración  en vibration  
1790 fisiologia ca visió terme pral.n f ca vista sin. compl.n f es visión  es vista  en sight  en vision  
1791 semiologia > símptomes ca visió terme pral.n f es visión  en vision  
1792 fisiologia ca visió terme pral.n f es visión  en vision  
1793 fisiologia ca vista terme pral.n f es vista  en sight  
1794 fisiologia ca vista terme pral.n f es vista  en sight  
1795 fisiologia ca vista terme pral.n f es vista  en sight  
1796 unitats de mesura ca volt terme pral.n m es voltio  en volt  sbl V  
1797 .conceptes generals ca volum terme pral.n m es volumen  en volume  sbl V  
1798 unitats de mesura ca watt terme pral.n m es vatio  en watt  sbl W  
1799 unitats de mesura ca watt hora terme pral.n m es vatio-hora  en watt-hour  
1800 unitats de mesura ca weber terme pral.n m es weber  en weber  sbl Wb  
1801 .conceptes generals ca xacra terme pral.n f es achaque  en ailment  
1802 .conceptes generals ca xacrós -osa terme pral.adj ca xacrat -ada sin. compl.adj es achacoso -sa  en ailing  
1803 semiologia > signes ca xancre terme pral.n m es chancro  en chancre  
1804 semiologia > signes ca xantelasma terme pral.n m es xantelasma  en xanthelasma  
1805 semiologia > signes ca xantoma terme pral.n m es xantoma  en xanthoma  
1806 semiologia > símptomes ca xantòpsia terme pral.n f es xantopsia  en xanthopsia  
1807 fisiologia ca xarbotament terme pral.n m es gorgoteo  en gurgling  
1808 .conceptes generals ca xaruc -uga terme pral.adj es decrépito -ta  en decrepit  
1809 fisiologia ca xarxa terme pral.n f es red  en net  
1810 patologia ca xenembòlia terme pral.n f es xenoembolia  en xenembole  
1811 exploració i diagnòstic > tècniques ca xenodiagnòstic terme pral.n m es xenodiagnóstico  en xenodiagnosis  
1812 terapèutica i prevenció > fàrmacs i medicaments ca xeringa terme pral.n f es jeringa  en syringe  
1813 terapèutica i prevenció > tècniques ca xiatsu terme pral.n m es shiatsu  en shiatsu  
1814 anatomia ca xifocostal terme pral.adj es xifocostal  en xiphocostal  
1815 anatomia ca xifoesternal terme pral.adj es xifoesternal  en xiphisternal  
1816 patologia ca xoc terme pral.n m es choque  en shock  
1817 fisiologia ca xoc terme pral.n m es choque  en shock  
1818 .conceptes generals ca zona terme pral.n f es zona  en zone