Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 procediments i tècniques ca acutància terme pral.n f es acutancia  en acutance  
2 publicació fotogràfica ca àlbum digital terme pral.n m es álbum digital  en digital album  en digital photo album  
3 atributs ca angle de cobertura terme pral.n m es ángulo de cobertura  en angle of coverage  
4 atributs ca angle visual terme pral.n m es ángulo visual  en visual angle  
5 càmeres i accessoris ca gran angular terme pral.n m ca objectiu gran angular terme pral.n m ca angular sin. compl.n m es angular  es gran angular  es objetivo gran angular  en wide-angle lens  
6 procediments i tècniques ca desenfocament de moviment terme pral.n m ca línia de moviment terme pral.n f ca arrossegament de la imatge sin. compl.n m ca rastre lluminós sin. compl.n m es arrastre de la imagen  es desenfoque de movimiento  es efecto estela  es estela de movimiento  en motion blur  
7 càmeres i accessoris ca autodisparador terme pral.n m ca disparador automàtic terme pral.n m es autodisparador  es disparador automático  en automatic release  
8 càmeres i accessoris ca autofocus terme pral.n m es autofoco  en autofocus  en automatic focus  en AF  
9 càmeres i accessoris ca autofocus continu terme pral.n m es autofoco continuo  en continuous autofocus  
10 procediments i tècniques ca autofoto terme pral.n f es autofoto  es autorretrato  es selfi  en selfie  en selfy  
11 procediments i tècniques ca automatisme d'exposició terme pral.n m es automatismo de exposición  en automatic mode  
12 atributs ca blanc i negre terme pral.n m ca B/N siglan m es blanco y negro  es B/N  en black-and-white  en B/W  en B&W  
13 procediments i tècniques ca balanç de blancs terme pral.n m ca equilibri de blancs terme pral.n m ca WB siglan m es ajuste de blancos  es balance de blancos  es equilibrio de blancos  es WB  en white balance  en WB  
14 càmeres i accessoris ca bateria terme pral.n f es batería  en battery  
15 tecnologia associada ca bit terme pral.n m es bit  en bit  
16 tecnologia associada ca fotoblog terme pral.n m ca blog fotogràfic sin. compl.n m es bitácora fotográfica  es blog fotográfico  es fotoblog  es fotolog  en photoblog  en photolog  
17 càmeres i accessoris ca braç d'autofotos terme pral.n m es brazo alargador  es brazo extensible  es brazo extensor  es paloselfi  en selfie stick  
18 procediments i tècniques ca bràqueting terme pral.n m es bracketing  es horquillado  en bracketing  
19 atributs ca brillantor terme pral.n f es brillo  en brightness  
20 càmeres i accessoris ca caixa de llum terme pral.n f es caja de luz  en lightbox  
21 edició fotogràfica ca calibrador de pantalla terme pral.n m es calibrador de pantalla  en screen calibrator  
22 càmeres i accessoris ca càmera compacta terme pral.n f es cámara compacta  es cámara de apuntar y disparar  en compact camera  en point-and-shoot camera  
23 càmeres i accessoris ca càmera de format mitjà terme pral.n f es cámara de medio formato  en medium format camera  
24 càmeres i accessoris ca càmera de gran format terme pral.n f es cámara de gran formato  en large format camera  
25 càmeres i accessoris ca càmera digital terme pral.n f ca càmera fotogràfica digital terme pral.n f es cámara digital  es cámara fotográfica digital  en digicam  en digital camera  
26 càmeres i accessoris ca càmera estenopeica terme pral.n f es cámara estenopeica  en pinhole camera  
27 càmeres i accessoris ca càmera híbrida terme pral.n f es cámara híbrida  en hybrid camera  
28 càmeres i accessoris ca càmera instantània terme pral.n f es cámara instantánea  en instant camera  
29 càmeres i accessoris ca càmera rèflex terme pral.n f ca càmera rèflex digital terme pral.n f ca DSLR siglan f es cámara réflex  es cámara réflex digital  es réflex  es DSLR  en digital single-lens reflex camera  en reflex camera  en DSLR  
30 edició fotogràfica ca capa terme pral.n f es capa  en layer  
31 atributs ca claredat terme pral.n f es claridad  en clarity  
32 atributs ca CMYK terme pral.n m es CMYK  en CMYK  
33 atributs ca color complementari terme pral.n m es color complementario  en complementary colour  
34 atributs ca color real terme pral.n m es color verdadero  en true-color  en truecolor  
35 procediments i tècniques ca compensador d'exposició terme pral.n m es compensador de exposición  en exposure compensation  
36 tecnologia associada ca compressió terme pral.n f ca empaquetatge sin. compl.n m es compresión  es empaquetado  en compression  
37 procediments i tècniques ca contrast terme pral.n m es contraste  en contrast  
38 atributs ca contrast d'escena terme pral.n m es contraste de escena  en scene contrast  
39 atributs ca contrast d'il·luminació terme pral.n m ca ràtio d'il·luminació terme pral.n f es ratio de iluminación  en lighting contrast  en lighting ratio  
40 càmeres i accessoris ca control remot terme pral.n m es control remoto  en remote control  
41 edició fotogràfica ca corba de tons terme pral.n f ca corba tonal sin. compl.n f es curva de tonos  es curva tonal  en tone curve  
42 edició fotogràfica ca correcció de color terme pral.n f es corrección de color  en colour correction  
43 càmeres i accessoris ca cos terme pral.n m es cuerpo  en body  
44 atributs ca to terme pral.n m ca croma sin. compl.n m ca matís sin. compl.n m es matiz  es tono  en hue  
45 atributs ca crominància terme pral.n f es crominancia  en chrominance  
46 procediments i tècniques ca destramat terme pral.n m es destramado  en descreening  
47 càmeres i accessoris ca diafragma terme pral.n m es diafragma  en diaphragm  
48 càmeres i accessoris ca dial terme pral.n m es dial  en dial  
49 càmeres i accessoris ca difusor terme pral.n m es difusor  en diffuser  
50 procediments i tècniques ca digitalització terme pral.n f es digitalización  en digitalization  en digitization  
51 atributs ca mida terme pral.n f ca dimensió sin. compl.n f es dimensión  es tamaño  en size  
52 tecnologia associada ca disc dur terme pral.n m es disco duro  en hard disk  
53 atributs ca distància focal terme pral.n f es distancia focal  es longitud focal  en focal distance  en focal length  en focus  
54 atributs ca distància hiperfocal terme pral.n f es distancia hiperfocal  en hyperfocal distance  
55 atributs ca dominant de color terme pral.n f es dominante de color  en colour cast  
56 tecnologia associada ca editor d'imatges terme pral.n m ca editor gràfic digital terme pral.n m es editor de imágenes  en image editor  
57 procediments i tècniques ca efecte d'escombrada terme pral.n m es efecto barrido  es efecto de barrido  en panning effect  
58 atributs ca empastat -ada terme pral.adj es empastado -da  en flat  en low contrast  en soft  
59 càmeres i accessoris ca empunyadura terme pral.n f es empuñadura  es grip  en battery grip  
60 atributs ca en clau alta terme pral.adj es en clave alta  en high-key  en high-keyed  
61 atributs ca en clau baixa terme pral.adj es en clave baja  en low-key  en low-keyed  
62 procediments i tècniques ca enfocament terme pral.n m es enfoque  en focus  en focusing  
63 atributs ca enfocament terme pral.n m es enfoque  en focus  
64 procediments i tècniques ca enfocament manual terme pral.n m es enfoque manual  en manual focus  
65 procediments i tècniques ca enquadrament terme pral.n m es encuadre  en framing  
66 atributs ca escala d'obturació terme pral.n f ca escala de velocitat d'obturació terme pral.n f es escala de obturación  es escala de velocidad de obturación  en shutter speed scale  
67 atributs ca escala de diafragma terme pral.n f ca escala de nombres f terme pral.n f ca escala de diafragmació sin. compl.n f es escala de diafragma  es escala de números f  en f number scale  
68 atributs ca escala ISO terme pral.n f es escala ISO  en ISO scale  
69 tecnologia associada ca escàner terme pral.n m es escáner  en scanner  
70 atributs ca escena terme pral.n f ca situació terme pral.n f es escena  en scene  
71 càmeres i accessoris ca estenop terme pral.n m es estenopo  en pinhole  
72 procediments i tècniques ca exportar terme pral.v tr es exportar  en export, to  
73 atributs ca exposició terme pral.n f es exposición  en exposure  
74 atributs ca exposició terme pral.n f es exposición  en exposure  
75 procediments i tècniques ca exposició múltiple terme pral.n f ca multiexposició terme pral.n f es exposición múltiple  es multiexposición  en multiple exposure  
76 càmeres i accessoris ca exposímetre terme pral.n m es exposímetro  en exposure meter  en light meter  
77 edició fotogràfica ca filtre terme pral.n m es filtro  en filter  
78 càmeres i accessoris ca filtre protector terme pral.n m es filtro protector  en protective filter  
79 càmeres i accessoris ca flaix terme pral.n m es flash  en flash  en flash bulb  en flash lamp  en flashgun  en photoflash  
80 càmeres i accessoris ca flaix amb sistema TTL terme pral.n m es flash con sistema TTL  en TTL flash  
81 càmeres i accessoris ca flaix anular terme pral.n m es flash anular  en ring flash  
82 càmeres i accessoris ca flaix d'estudi terme pral.n m es flash de estudio  en studio flash  
83 procediments i tècniques ca flaix de farciment terme pral.n m es flash de relleno  en fill flash  en fill-in flash  
84 càmeres i accessoris ca flaix de mà terme pral.n m ca flaix de reportatge terme pral.n m ca flaix manual terme pral.n m es flash de reportaje  es flash manual  en flash light  en manual flash  
85 càmeres i accessoris ca flaix integrat terme pral.n m es flash integrado  en built-in flash  
86 càmeres i accessoris ca fons terme pral.n m es fondo  en backdrop  
87 procediments i tècniques ca format digital terme pral.n m es formato digital  en digital format  
88 conceptes generals ca fotografia digital terme pral.n f es fotografía digital  en digital photography  
89 publicació fotogràfica ca fotollibre terme pral.n m ca llibre de fotografies terme pral.n m es fotolibro  es libro de fotos  en photo book  en photobook  
90 procediments i tècniques ca fotomacrografia terme pral.n f es fotomacrografía  en photomacrography  
91 càmeres i accessoris ca fotòmetre terme pral.n m es fotómetro  en photometer  
92 càmeres i accessoris ca fotòmetre de flaix terme pral.n m es fotómetro de flash  en flash photometer  
93 càmeres i accessoris ca fotòmetre incorporat terme pral.n m ca fotòmetre integrat terme pral.n m es fotómetro incorporado  es fotómetro integrado  en integrated light meter  
94 càmeres i accessoris ca fotòmetre independent terme pral.n m es fotómetro independiente  en independent photometer  
95 càmeres i accessoris ca fotòmetre puntual terme pral.n m es fotómetro puntual  en spot  
96 tecnologia associada ca GIF terme pral.n m es GIF  en GIF  
97 càmeres i accessoris ca girafa terme pral.n f es jirafa  en light stand boom  
98 atributs ca grau ISO terme pral.n m ca valor ISO terme pral.n m es grado ISO  en ISO rating  
99 tecnologia associada ca histograma terme pral.n m es histograma  en histogram  
100 tecnologia associada ca imatge digital terme pral.n f es imagen digital  en digital image  en digital picture  
101 procediments i tècniques ca imatge virtual terme pral.n f es imagen virtual  en virtual image  
102 procediments i tècniques ca importar terme pral.v tr es importar  en import, to  
103 publicació fotogràfica ca impressió digital terme pral.n f es impresión digital  en digital printing  
104 atributs ca índex d'exposició terme pral.n m es índice de exposición  en exposure index  
105 atributs ca intensitat terme pral.n f es intensidad  en intensity  
106 procediments i tècniques ca interpolació terme pral.n f es interpolación  en interpolation  
107 tecnologia associada ca JPEG terme pral.n m es JPEG  en JPEG  
108 càmeres i accessoris ca pantalla de cristall líquid terme pral.n f ca pantalla LCD terme pral.n f ca LCD siglan f es pantalla de cristal líquido  es LCD  en liquid crystal display  en LCD  
109 tecnologia associada ca lector de targetes terme pral.n m es lector de tarjetas de memoria  en card reader  
110 procediments i tècniques ca lectura general terme pral.n f ca mesura general terme pral.n f es lectura general  es medición general  en average metering  
111 càmeres i accessoris ca lent terme pral.n f es lente  en lens  
112 càmeres i accessoris ca lent Fresnell terme pral.n f es lente Fresnell  en Fresnell lens  
113 procediments i tècniques ca liquar terme pral.v tr es licuar  en liquify, to  
114 atributs ca llum contínua terme pral.n f es luz continua  en continuous light  
115 atributs ca llum de dia terme pral.n f ca llum dia terme pral.n f es día soleado  es luz de día  es luz día  en daylight  
116 atributs ca llum de tungstè terme pral.n f ca llum tungstè terme pral.n f es luz de tungsteno  es luz tungsteno  en tungsten light  
117 atributs ca llum incident terme pral.n f es luz incidente  en incident light  
118 atributs ca lluminositat terme pral.n f es luminosidad  en lightness  en luminosity  
119 atributs ca lluminositat terme pral.n f es luminosidad  en luminosity  
120 atributs ca luminància terme pral.n f es luminancia  en luminance  
121 càmeres i accessoris ca macro terme pral.n m ca objectiu macro terme pral.n m es macro  es objetivo macro  en macro  en macro lens  en macrolens  
122 tecnologia associada ca mapa de bits terme pral.n m es mapa de bits  en bitmap  
123 edició fotogràfica ca mapatge tonal terme pral.n m ca mapatge sin. compl.n m es mapeado  es mapeo tonal  en mapping  en tone mapping  
124 atributs ca rang dinàmic terme pral.n m ca marge dinàmic sin. compl.n m es margen dinámico  es rango dinámico  en dynamic range  
125 procediments i tècniques ca màscara d'enfocament terme pral.n f es máscara de enfoque  en unsharp mask  
126 càmeres i accessoris ca màscara de Bayer terme pral.n f es filtro de Bayer  es máscara de Bayer  es mosaico de Bayer  en Bayer filter  
127 tecnologia associada ca megapíxel terme pral.n m ca Mp siglan m ca Mpx siglan m es megapíxel  es Mp  es Mpx  en megapixel  en MP  en Mpx  
128 procediments i tècniques ca menú terme pral.n m es menú  en menu  
129 atributs ca metadades d'una fotografia terme pral.n f pl es metadatos de una fotografía  en image metadata  en picture metadata  
130 atributs ca mida d'impressió terme pral.n f es tamaño de impresión  en print size  
131 atributs ca mida d'un fitxer terme pral.n f ca pes d'un fitxer sin. compl.n m es peso de un fichero  es tamaño de un fichero  en file size  en file weight  
132 procediments i tècniques ca mode de prioritat de diafragma terme pral.n m ca mode A sin. compl.n m ca mode AV sin. compl.n m es modo A  es modo AV  es modo de prioridad de diafragma  en A mode  en aperture priority mode  en AV mode  
133 procediments i tècniques ca mode automàtic terme pral.n m es modo automático  en automatic mode  
134 procediments i tècniques ca mode automàtic programat terme pral.n m ca mode P terme pral.n m es modo automático programado  es modo P  en P mode  en program mode  
135 procediments i tècniques ca mode B terme pral.n m ca mode bulb terme pral.n m ca opció B sin. compl.n f ca posició B sin. compl.n f es modo B  es modo bulb  es opción B  es posición B  en B-setting  en bulb  en bulb mode  en bulb setting  en B setting  
136 procediments i tècniques ca mode d'exposició terme pral.n m ca mode de càmera sin. compl.n m es modo de exposición  es modo de la cámara  en digital camera mode  
137 procediments i tècniques ca mode de prioritat d'obturació terme pral.n m ca mode S sin. compl.n m ca mode TV sin. compl.n m es modo de prioridad de obturación  es modo S  es modo TV  en S mode  en shutter priority mode  en TV mode  
138 procediments i tècniques ca mode manual terme pral.n m ca mode M sin. compl.n m es modo M  es modo manual  en M mode  en manual mode  
139 atributs ca model de color terme pral.n m ca sistema de color terme pral.n m es modelo de color  es sistema de color  en colour model  en colour system  
140 atributs ca nitidesa terme pral.n f es nitidez  en sharpness  
141 edició fotogràfica ca nivells terme pral.n m pl es niveles  en levels  
142 atributs ca nombre f terme pral.n m es número f  en f number  en f stop  en f-number  en f-stop  en stop number  
143 tecnologia associada ca núvol terme pral.n m es nube  en cloud  
144 atributs ca obertura de diafragma terme pral.n f es apertura de diafragma  en lens aperture  en lens opening  en stop opening  
145 procediments i tècniques ca obertura efectiva terme pral.n f es abertura efectiva  en effective aperture  
146 atributs ca obertura relativa terme pral.n f ca relació focal sin. compl.n f es abertura relativa  es relación focal  en f-ratio  en focal ratio  en relative aperture  
147 càmeres i accessoris ca objectiu terme pral.n m es objetivo  en camera lens  en photographic lens  en photographic objective  
148 càmeres i accessoris ca objectiu variofocal terme pral.n m ca objectiu de distància focal variable sin. compl.n m es objetivo de distancia focal variable  es objetivo varifocal  es objetivo variofocal  en variable focal length lens  en variable focus lens  en varifocal lens  
149 càmeres i accessoris ca objectiu normal terme pral.n m es objetivo normal  en normal focal lenght lens  en normal lens  en standard lens  
150 càmeres i accessoris ca objectiu ull de peix terme pral.n m ca ull de peix terme pral.n m es objetivo ojo de pez  es ojo de pez  en fish-eye lens  en fisheye  en fisheye lens  
151 càmeres i accessoris ca obturador terme pral.n m es obturador  en shutter  
152 càmeres i accessoris ca obturador intralent terme pral.n m ca obturador central sin. compl.n m es obturador central  es obturador intralente  en between-the-lens shutter  
153 càmeres i accessoris ca obturador de pla focal terme pral.n m es obturador de plano focal  en focal plane shutter  
154 càmeres i accessoris ca òptica terme pral.n f es óptica  en lens  
155 càmeres i accessoris ca para-sol terme pral.n m es parasol  en lens hood  en lens shade  en sunshade  
156 càmeres i accessoris ca paràbola terme pral.n f es parábola  en reflector  
157 càmeres i accessoris ca paraigua terme pral.n m es paraguas  en studio reflective lighting umbrella  
158 atributs ca pas de llum terme pral.n m es paso de luz  en light step  
159 atributs ca perfil de color terme pral.n m es perfil de color  en colour profile  
160 càmeres i accessoris ca peu terme pral.n m es pie  en light stand  
161 tecnologia associada ca Photoshop terme pral.n m es Photoshop  en Photoshop  
162 tecnologia associada ca píxel terme pral.n m es pixel  es píxel  en pixel  
163 tecnologia associada ca píxel calent terme pral.n m es píxel caliente  en hot pixel  
164 tecnologia associada ca píxel encallat terme pral.n m es píxel atascado  en stuck pixel  
165 tecnologia associada ca píxel mort terme pral.n m es píxel muerto  en dead pixel  
166 atributs ca pixelació terme pral.n f ca pixelatge terme pral.n m es pixelación  es pixelado  es pixelización  en pixelation  en pixelisation  en pixellation  en pixilation  
167 tecnologia associada ca píxels per polzada terme pral.n m pl ca PPI siglan m pl es píxels por pulgada  es PPI  en pixel per inch  en PPI  
168 atributs ca pla de la imatge terme pral.n m es plano de la imagen  en image plane  
169 càmeres i accessoris ca pla focal terme pral.n m ca pla de la imatge sin. compl.n m es plano de la imagen  es plano focal  en focal plane  
170 tecnologia associada ca PNG terme pral.n m es PNG  en PNG  
171 atributs ca potència del flaix terme pral.n f es intensidad de flash  es potencia del flash  en flash brightness  en flash power  en flash strength  en strength of flash  
172 càmeres i accessoris ca processador d'imatges terme pral.n m ca processador sin. compl.n m es procesador de imagen  en image processor  
173 tecnologia associada ca profunditat de color terme pral.n f ca profunditat de bits sin. compl.n f es profundidad de bits  es profundidad de color  en bit depth  en color depth  en pixel depth  
174 atributs ca profunditat de camp terme pral.n f es profundidad de campo  en depth of field  en field depth  
175 publicació fotogràfica ca propietat intel·lectual terme pral.n f es propiedad intelectual  en intellectual property  
176 procediments i tècniques ca ràfega terme pral.n f es ráfaga  en burst mode  en continuous mode  en continuous shooting mode  en rapide fire mode  
177 tecnologia associada ca RAW terme pral.n m es RAW  en RAW  
178 càmeres i accessoris ca reflector terme pral.n m es reflector  en reflector  
179 edició fotogràfica ca remostreig terme pral.n m es remuestreo  en image scaling  en resampling  
180 atributs ca resolució terme pral.n f es resolución  en resolution  
181 atributs ca resolució d'entrada terme pral.n f es resolución de entrada  en input resolution  
182 atributs ca resolució d'impressió terme pral.n f es resolución de impresión  en printing resolution  
183 atributs ca resolució de sortida terme pral.n f es resolución de salida  en output resolution  
184 càmeres i accessoris ca respatller digital terme pral.n m ca suport digital sin. compl.n m es respaldo digital  en digital back  en digital camera back  
185 edició fotogràfica ca retallada terme pral.n f es recorte  en cropping  
186 procediments i tècniques ca retoc fotogràfic terme pral.n m es manipulación fotográfica  en photo manipulation  
187 edició fotogràfica ca revelatge terme pral.n m es revelado  en development  
188 atributs ca RGB terme pral.n m es RGB  en RGB  
189 atributs ca saturació terme pral.n f es saturación  en saturation  
190 atributs ca sensibilitat terme pral.n f es sensibilidad  en sensitivity  
191 càmeres i accessoris ca sensor terme pral.n m ca sensor d'imatge terme pral.n m ca sensor digital sin. compl.n m es sensor  es sensor de imagen  es sensor digital  en digital image sensor  en image sensor  
192 càmeres i accessoris ca sensor APS-C terme pral.n m es sensor APS-C  en APS-C sensor  
193 càmeres i accessoris ca sensor CCD terme pral.n m es sensor CCD  en CCD sensor  
194 càmeres i accessoris ca sensor CMOS terme pral.n m es sensor CMOS  en CMOS sensor  
195 càmeres i accessoris ca sensor CMOS BSI terme pral.n m ca sensor CMOS retroil·luminat terme pral.n m es sensor CMOS BSI  es sensor CMOS retroiluminado  en CMOS captor  
196 càmeres i accessoris ca sensor de fotograma complet terme pral.n m es sensor de fotograma completo  en full-frame sensor  
197 càmeres i accessoris ca sensor Foveon X3 terme pral.n m es sensor Foveon X3  en Foveon X3 sensor  
198 càmeres i accessoris ca sensor micro 4/3 terme pral.n m ca sensor micro quatre terços terme pral.n m es sensor micro 4/3  es sensor micro cuatro tercios  en micro 4/3 sensor  en micro four thirds sensor  
199 càmeres i accessoris ca sensor MOS terme pral.n m es sensor MOS  en MOS sensor  
200 càmeres i accessoris ca sensor súper-CCD terme pral.n m es sensor super CCD  en super CCD sensor  
201 procediments i tècniques ca sistema de mesura terme pral.n m es sistema de medición  en metering mode  
202 procediments i tècniques ca sobreexposició terme pral.n f es sobreexposición  en overexposure  
203 càmeres i accessoris ca sol terme pral.n m es sol  en narrow beam reflector  
204 atributs ca soroll terme pral.n m ca soroll digital terme pral.n m es ruido  es ruido digital  en image noise  en noise  
205 procediments i tècniques ca subexposició terme pral.n f es subexposición  en underexposure  
206 procediments i tècniques ca submenú terme pral.n m es submenú  en submenu  
207 càmeres i accessoris ca targeta CompactFlash terme pral.n f es tarjeta CompactFlash  en CompactFlash card  
208 càmeres i accessoris ca targeta de memòria terme pral.n f ca targeta de memòria flaix sin. compl.n f es tarjeta de memoria  es tarjeta de memoria flash  en flash card  en memory card  en memory cartridge  
209 càmeres i accessoris ca targeta SD terme pral.n f es tarjeta SD  en SD card  
210 càmeres i accessoris ca teleobjectiu terme pral.n m es teleobjetivo  en telelens  en telephoto  en telephoto lens  en telephotographic lens  
211 atributs ca temperatura de color terme pral.n f es temperatura de color  en colour temperature  
212 càmeres i accessoris ca temporitzador terme pral.n m es temporizador  en timer  
213 càmeres i accessoris ca terminal terme pral.n m es terminal  en terminal  
214 tecnologia associada ca TIFF terme pral.n m es TIFF  en TIFF  
215 càmeres i accessoris ca torxa terme pral.n f es antorcha  en flash head  
216 atributs ca trepidació terme pral.n f es trepidación  en camera shake  
217 càmeres i accessoris ca trípode terme pral.n m es trípode  en tripod  
218 càmeres i accessoris ca tub d'extensió terme pral.n m es tubo de extensión  en extension tube  
219 procediments i tècniques ca unió d'imatges terme pral.n f ca unió de fotografies terme pral.n f es foto stitching  es stitching  es unión de fotos  es unión de imágenes  en image stitching  en photo stitching  
220 atributs ca valor d'exposició terme pral.n m es valor de exposición  en exposure value  en EV  
221 atributs ca velocitat d'obturació terme pral.n f es velocidad de obturación  en shutter speed  
222 procediments i tècniques ca velocitat d'obturació lenta terme pral.n f es velocidad de obturación lenta  en slow shutter speed  
223 procediments i tècniques ca velocitat d'obturació ràpida terme pral.n f es velocidad de obturación rápida  en fast shutter speed  
224 atributs ca velocitat de sincronització terme pral.n f es velocidad de sincronización  en x-sync speed  
225 atributs ca vinyetatge terme pral.n m es viñeteado  es viñeteo  en vignetting  
226 procediments i tècniques ca viratge terme pral.n m es virado  es viraje  en toning  
227 càmeres i accessoris ca visera terme pral.n f es visera  en barndoor  
228 càmeres i accessoris ca visor terme pral.n m es visor  en finder  en viewfinder  
229 càmeres i accessoris ca visor directe terme pral.n m ca visor òptic directe terme pral.n m es visor directo  es visor óptico directo  en direct optical viewfinder  en direct viewfinder  
230 càmeres i accessoris ca visor electrònic terme pral.n m es visor electrónico  en electronic viewfinder  
231 càmeres i accessoris ca visor òptic terme pral.n m es visor óptico  en optical viewfinder  
232 càmeres i accessoris ca visor rèflex terme pral.n m es visor réflex  en reflex finder  en reflex viewfinder  
233 càmeres i accessoris ca visor rèflex de pentaprisma terme pral.n m es visor réflex de pentaprisma  en view finder pentamirror  
234 tecnologia associada ca XCF terme pral.n m es XCF  en XCF  
235 procediments i tècniques ca zona d'alta llum terme pral.n f es zona de alta luz  en high light area  
236 procediments i tècniques ca zona de baixa llum terme pral.n f ca zona d'ombres sin. compl.n f es zona de baja luz  es zona de sombras  en shadow area  
237 atributs ca zona de tons intermedis terme pral.n f es zona de medios tonos  es zona de semitonos  es zona de tonos medios  en midtone zone  
238 càmeres i accessoris ca zoom [en] terme pral.n m es objetivo zoom  es zoom  es zum  en zoom  en zoom lens  
239 càmeres i accessoris ca zoom òptic [zoom: en] terme pral.n m es zoom óptico  en optical zoom