Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 incoterms 2020 ca a fàbrica terme pral.n m ca EXW siglan m es en fábrica  es ex fábrica  es franco fábrica  es EXW  fr en usine  fr ENU  fr EXW  en ex works  en EXW  
2 incoterms 2020 ca cost i noli terme pral.n m ca CFR siglan m es coste y flete  es costo y flete  es CFR  fr coût et fret  fr CFR  en cost and freight  en CFR  
3 incoterms 2020 ca cost, assegurança i noli terme pral.n m ca CIF siglan m es coste, seguro y flete  es costo, seguro y flete  es CIF  fr coût, assurance et fret  fr CAF  fr CIF  en cost, insurance and freight  en CIF  
4 incoterms 2020 ca ports i assegurança pagats fins a terme pral.n m ca CIP siglan m es flete y seguro pagados hasta  es transporte y seguro pagados hasta  es CIP  fr port assurance payés  fr port et assurance payés  fr port payé, assurance comprise, jusqu'à  fr port, assurance payés jusqu'à  fr CIP  fr PAP  en carriage and insurance paid to  en CIP  
5 incoterms 2020 ca ports pagats fins a terme pral.n m ca CPT siglan m es transporte pagado hasta  es CPT  fr port payé  fr port payé jusqu'à  fr CPT  fr POP  en carriage paid to  en CPT  
6 incoterms de versions anteriors al 2020 ca lliurat a frontera terme pral.n m ca DAF siglan m es entregada en frontera  es DAF  fr rendu à la frontière  fr rendu frontière  fr DAF  fr RAF  en delivered at frontier  en DAF  
7 incoterms 2020 ca lliurat a lloc terme pral.n m ca DAP siglan m es entregada en lugar  es DAP  fr rendu au lieu de destination  fr DAP  fr RLD  en delivered at place  en DAP  
8 incoterms de versions anteriors al 2020 ca lliurat a terminal terme pral.n m ca DAT siglan m es entregada en terminal  es DAT  fr rendu au terminal  fr DAT  fr RAT  en delivered at terminal  en DAT  
9 incoterms 2020 ca lliurat amb drets pagats terme pral.n m ca DDP siglan m es entregada con derechos pagados  es DDP  fr rendu droits acquittés  fr DDP  fr RDA  en delivered duty paid  en DDP  
10 incoterms de versions anteriors al 2020 ca lliurat amb drets no pagats terme pral.n m ca DDU siglan m es entregada derechos no pagados  es DDU  fr rendu droits dus  fr rendu droits non acquittés  fr DDU  fr RDD  en delivered duty unpaid  en DDU  
11 incoterms de versions anteriors al 2020 ca lliurat a moll terme pral.n m ca DEQ siglan m es entregada en muelle  es DEQ  fr rendu à quai  fr DEQ  fr RAQ  en delivered ex quay  en DEQ  
12 incoterms de versions anteriors al 2020 ca lliurat a vaixell terme pral.n m ca DES siglan m es entregada sobre buque  es DES  fr rendu ex ship  fr rendu non déchargé  fr DES  fr RND  en delivered ex ship  en DES  
13 incoterms 2020 ca lliurat a lloc i descarregat terme pral.n m ca DPU siglan m es entregada en lugar descargada  es DPU  fr rendu au lieu de destination déchargé  fr DPU  en delivered at place unloaded  en DPU  
14 incoterms 2020 ca franc a moll terme pral.n m ca FAS siglan m es franco al costado del buque  es FAS  fr franco le long du bateau  fr FAS  fr FLB  en free alongside  en free alongside ship  en FAS  
15 incoterms 2020 ca franc a transportista terme pral.n m ca FCA siglan m es franco porteador  es FCA  fr franco transporteur  fr FCA  fr FCT  en free carrier  en FCA  
16 incoterms 2020 ca franc a vaixell terme pral.n m ca FOB siglan m es franco a bordo  es libre a bordo  es FOB  fr franco à bord  fr franco à bord du navire  fr franco bord  fr FAB  fr FOB  en free on board  en FOB  
17 incoterms ca incoterm terme pral.n m es incoterm  fr incoterm  en incoterm