Diccionari

TERMCAT, Centre de Terminologia

Taula de continguts per a la descàrrega
Fitxa Àrea temàtica Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació JerarquiaCategoria Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació Llengua Denominació
1 esport > esports de motor > motociclisme ca a rebuf terme pral.adv es a estela  es a rebufo  
2 esport > esports de motor > motociclisme ca accelerador terme pral.n m es acelerador  fr accélérateur  en accelerator  
3 esport > esports de motor > motociclisme ca aerodinàmic -a terme pral.adj es aerodinámico  fr aérodynamique  en streamlined  
4 esport > esports de motor > motociclisme ca amortidor terme pral.n m es amortiguador  fr amortisseur  en shock absorber  
5 esport > esports de motor > motociclisme ca angle d'inclinació terme pral.n m es ángulo de inclinación  fr angle d'inclinaison  en lean angle  
6 esport > esports de motor > motociclisme ca arrencada terme pral.n f es arranque  fr mise en marche  en start  
7 esport > esports de motor > motociclisme ca arrencar terme pral.v tr es arrancar  fr mettre en marche  en start, to  
8 esport > esports de motor > motociclisme ca assistència terme pral.n f es asistencia  fr assistance  en assistance  
9 esport > esports de motor > motociclisme ca aturada a boxs terme pral.n f es parada en boxes  fr arrêt au puits  fr arrêt au stand  en pit stop  
10 esport > esports de motor > motociclisme ca banda de rodolament terme pral.n f es banda de rodadura  fr bande de roulement  en tire tread  en tread  
11 esport > esports de motor > motociclisme ca bandera blanca terme pral.n f es bandera blanca  fr drapeau blanc  en white flag  
12 esport > esports de motor > motociclisme ca bandera blava terme pral.n f es bandera azul  fr drapeau bleu  en blue flag  
13 esport > esports de motor > motociclisme ca bandera de quadres terme pral.n f ca bandera de quadres blancs i negres terme pral.n f es bandera a cuadros  es bandera a cuadros blancos y negros  fr drapeau à damier  en chequered flag  
14 esport > esports de motor > motociclisme ca bandera de sortida terme pral.n f es bandera de salida  fr drapeau de départ  en starting flag  
15 esport > esports de motor > motociclisme ca bandera groga terme pral.n f es bandera amarilla  fr drapeau jaune  en yellow flag  
16 esport > esports de motor > motociclisme ca bandera groga amb franges vermelles terme pral.n f es bandera con líneas verticales rojas y amarillas  fr drapeau jaune à bandes rouges  en yelow flag with red stripes  
17 esport > esports de motor > motociclisme ca bandera negra terme pral.n f es bandera negra  fr drapeau noir  en black flag  
18 esport > esports de motor > motociclisme ca bandera negra amb cercle carabassa terme pral.n f es bandera negra con círculo naranja  fr drapeau noir à disque orange  en black flag with orange disk  
19 esport > esports de motor > motociclisme ca bandera verda terme pral.n f es bandera verde  fr drapeau vert  en green flag  
20 esport > esports de motor > motociclisme ca bandera vermella terme pral.n f es bandera roja  fr drapeau rouge  en red flag  
21 esport > esports de motor > motociclisme ca bastidor terme pral.n m ca bastiment sin. compl.n m es bastidor  fr cadre  en frame  
22 esport > esports de motor > motociclisme ca bateria terme pral.n f es batería  fr batterie  en battery  
23 esport > esports de motor > motociclisme ca box terme pral.n m es box  fr puits  fr stand  en pit  
24 esport > esports de motor > motociclisme ca boxs a través terme pral.n m es paso por pit lane  es use pit  en ride through  en use pit  
25 esport > esports de motor > motociclisme ca brífing terme pral.n m es briefing  fr briefing  en briefing  
26 esport > esports de motor > motociclisme ca cadena terme pral.n f es cadena  fr chaîne  en chain  
27 esport > esports de motor > motociclisme ca cambra d'aire terme pral.n f es cámara de aire  fr chambre à air  en inner tube  
28 esport > esports de motor > motociclisme ca campionat del món de motociclisme de velocitat terme pral.n m es campeonato del mundo de motociclismo de velocidad  fr championnat du monde de vitesse moto  en Grand Prix motorcycle racing  
29 esport > esports de motor > motociclisme ca canvi de marxes terme pral.n m ca canvi de velocitats terme pral.n m es cambio de marchas  es cambio de velocidades  
30 esport > esports de motor > motociclisme ca cap d'equip terme pral.n m, f ca director d'equip | directora d'equip terme pral.n m, f es director de equipo  es jefe de equipo  fr chef d'équipe  fr directeur d'équipe  en team manager  
31 esport > esports de motor > motociclisme ca cap de control terme pral.n m, f es jefe de control  fr chef de poste  en control post chief  
32 esport > esports de motor > motociclisme ca carenat terme pral.n m es carenado  fr carénage  en fairing  
33 esport > esports de motor > motociclisme ca pista lliure terme pral.n f ca carrer lliure sin. compl.n m es pista libre  
34 esport > esports de motor > motociclisme ca carril d'acceleració terme pral.n m es carril de aceleración  fr voie d'accélération  en acceleration lane  
35 esport > esports de motor > motociclisme ca carril de desacceleració terme pral.n m es carril de desaceleración  fr voie de décélération  en deceleration lane  
36 esport > esports de motor > motociclisme ca casc terme pral.n m ca casc de protecció sin. compl.n m es casco  es casco de protección  fr casque  fr casque de protection  en crash helmet  en helmet  en protective helmet  
37 esport > esports de motor > motociclisme ca casc integral terme pral.n m es casco integral  fr casque intégral  en full-face helmet  
38 esport > esports de motor > motociclisme ca caseta de control terme pral.n f es caseta de control  fr poste de côntrole  en control post  
39 esport > esports de motor > motociclisme ca cavallet terme pral.n m es caballito  fr cabré  en wheelie  en wheelstand  
40 esport > esports de motor > motociclisme ca cavallet invertit terme pral.n m es caballito invertido  en endo  en stoppie  
41 esport > esports de motor > motociclisme ca challenge [en] terme pral.n m es challenge  fr challenge  fr défi  en challenge round  
42 esport > esports de motor > motociclisme ca cilindrada terme pral.n f es cilindrada  fr cylindrée  en displacement  en piston displacement  
43 esport > esports de motor > motociclisme ca circuit terme pral. es circuito  fr circuit  en circuit  
44 esport > esports de motor > motociclisme ca coberta terme pral.n f es cubierta  fr enveloppe  en casing  en outer cover  en outer tyre  
45 esport > esports de motor > motociclisme ca columna de direcció terme pral.n f es columna de dirección  fr colonne de direction  en steering column  
46 esport > esports de motor > motociclisme ca comissari d'extinció d'incendis | comissària d'extinció d'incendis terme pral.n m, f es comisario de extinción  fr commissaire d'extinction  en fire estinction marshal  
47 esport > esports de motor > motociclisme ca comissari d'hàndicaps | comissària d'hàndicaps terme pral.n m, f es comisario de hándicap  fr handicapeur  en handicapper  
48 esport > esports de motor > motociclisme ca comissari d'intervenció | comissària d'intervenció terme pral.n m, f es comisario de intervención  fr commissaire d'intervention  en intervention marshal  
49 esport > esports de motor > motociclisme ca comissari de bandera | comissària de bandera terme pral.n m, f es comisario de bandera  fr signaleur  en flag marshal  
50 esport > esports de motor > motociclisme ca comissari de boxs | comissària de boxs terme pral.n m, f es comisario de boxes  fr commissaire de stand  en pit marshal  
51 esport > esports de motor > motociclisme ca comissari de pista | comissària de pista terme pral.n m, f ca comissari de ruta | comissària de ruta terme pral.n m, f es comisario de pista  es comisario de ruta  fr commissaire de piste  fr commissaire de route  en road marshal  en track marshal  
52 esport > esports de motor > motociclisme ca comissari de proveïment | comissària de proveïment terme pral.n m, f es comisario de avituallamiento  es comisario de repostaje  fr commissaire au ravitaillement  en refuelling marshal  
53 esport > esports de motor > motociclisme ca comissari esportiu | comissària esportiva terme pral.n m, f es comisario deportivo  fr commissaire sportif  en sporting steward  
54 esport > esports de motor > motociclisme ca comissari tècnic | comissària tècnica terme pral.n m, f es comisario técnico  fr commissaire technique  en technical steward  
55 esport > esports de motor > motociclisme ca comissari tècnic controlador | comissària tècnica controladora terme pral.n m, f es comisario técnico controlador  fr contrôleur technique  en assistant scrutineer  
56 esport > esports de motor > motociclisme ca compost terme pral.n m es compuesto  fr composé  en compound  
57 esport > esports de motor > motociclisme ca compta-revolucions terme pral.n m ca comptavoltes sin. compl.n m es cuentarrevoluciones  fr compte-tours  fr tachymètre  en rev counter  en revolution counter  en tachometer  
58 esport > esports de motor > motociclisme ca conducció terme pral.n f es conducción  fr conduite  en driving  
59 esport > esports de motor > motociclisme ca conduir terme pral.v tr es conducir  fr conduire  en drive, to  
60 esport > esports de motor > motociclisme ca control terme pral.n m es control  fr poste  en control post  
61 esport > esports de motor > motociclisme ca control d'arribades terme pral.n m es control de llegadas  fr contrôle des arrivées  en finishing control  
62 esport > esports de motor > motociclisme ca control de pas terme pral.n m es control de paso  fr contrôle de passage  
63 esport > esports de motor > motociclisme ca control de sortides terme pral.n m es control de salidas  
64 esport > esports de motor > motociclisme ca control horari terme pral.n m es control horario  
65 esport > esports de motor > motociclisme ca control volant terme pral.n m es control volante  
66 esport > esports de motor > motociclisme ca copilot terme pral.n m, f es copiloto  fr copilote  en co-rider  
67 esport > esports de motor > motociclisme ca corba terme pral.n f ca revolt terme pral.n m es curva  fr courbe  fr détour  fr virage  en bend  en curve  en turn  
68 esport > esports de motor > motociclisme ca córrer terme pral.v intr ca rodar sin. compl.v intr es correr  es rodar  fr courir  fr rouler  en ride, to  en run, to  
69 esport > esports de motor > motociclisme ca córrer terme pral.v tr ca rodar sin. compl.v tr es correr  es rodar  fr courir  fr rouler  en ride, to  en run, to  
70 esport > esports de motor > motociclisme ca cotxe de seguretat terme pral.n m es coche de seguridad  es pace car  es safety car  fr voiture de sécurité  fr voiture pilote  en pace car  en pilot car  en safety car  en SC  
71 esport > esports de motor > motociclisme ca cronometratge terme pral.n m es cronometraje  fr chronométrage  en timing  
72 esport > esports de motor > motociclisme ca cursa d'acceleració terme pral.n f es carrera de aceleración  es carrera de dragsters  fr course d'accélération  fr drag-racing  en drag race  en drag racing  
73 esport > esports de motor > motociclisme ca cursa de circuit terme pral.n f ca cursa en circuit terme pral.n f
74 esport > esports de motor > motociclisme ca delegat de seguretat | delegada de seguretat terme pral.n m, f es comisario de seguridad  fr délégué de sécurité  en safety delegate  
75 esport > esports de motor > motociclisme ca direcció terme pral.n f es dirección  fr direction  en steering  
76 esport > esports de motor > motociclisme ca director de cursa | directora de cursa terme pral.n m, f es director de carrera  fr directeur de course  en race director  
77 esport > esports de motor > motociclisme ca dispositiu de frenada terme pral.n m es dispositivo de frenado  fr dispositif de freinage  fr système de freinage  en braking system  
78 esport > esports de motor > motociclisme ca embragatge terme pral.n m es embrague  fr embrayage  en clutch  
79 esport > esports de motor > motociclisme ca enduro terme pral.n m es enduro  fr enduro  en enduro  
80 esport > esports de motor > motociclisme ca enllumenat terme pral.n m es alumbrado  fr éclairage  en lighting  
81 esport > esports de motor > motociclisme ca entrenament qualificatiu terme pral.n m ca entrenament cronometrat sin. compl.n m es entrenamiento calificativo  es entrenamiento cronometrado  fr essai qualificatif  en qualifying practice  
82 esport > esports de motor > motociclisme ca entrenament lliure terme pral.n m es entrenamiento libre  fr essai libre  en free practice  
83 esport > esports de motor > motociclisme ca entrenament oficial terme pral.n m es entrenamiento oficial  fr essai officiel  en official work out  en official workout  
84 esport > esports de motor > motociclisme ca entrenament privat terme pral.n m es entrenamiento privado  fr essai privé  en private test  
85 esport > esports de motor > motociclisme ca escalfament terme pral.n m es calentamiento  es warm-up  fr réchauffement  fr warm-up  en warm-up  
86 esport > esports de motor > motociclisme ca escapatòria terme pral.n f es escapatoria  fr bac à graviers  en run-off area  
87 esport > esports de motor > motociclisme ca escapatòria terme pral.n f es escapatoria  es zona de escape  fr bac à graviers  en run-off area  
88 esport > esports de motor > motociclisme ca escuderia terme pral.n f es escudería  fr écurie  en motor-racing team  
89 esport > esports de motor > motociclisme ca escúter terme pral.n m es escúter  fr scooter  en scooter  
90 esport > esports de motor > motociclisme ca escúters terme pral.n m pl es scooters  
91 esport > esports de motor > motociclisme ca fiasco terme pral.n m es fiasco  fr échec  en failure  
92 esport > esports de motor > motociclisme ca fitxa d'homologació terme pral.n f es ficha de homologación  
93 esport > esports de motor > motociclisme ca fitxa de cronometratge terme pral.n f es ficha de cronometraje  
94 esport > esports de motor > motociclisme ca fórmula terme pral.n f es fórmula  fr formule  en formula  
95 esport > esports de motor > motociclisme ca forquilla terme pral.n f es horquilla  fr fourche  en fork  
96 esport > esports de motor > motociclisme ca fre terme pral.n m es freno  fr frein  en brake  
97 esport > esports de motor > motociclisme ca frenada terme pral. es frenazo  fr freinage  en braking  
98 esport > esports de motor > motociclisme ca frenar terme pral.v tr es frenar  fr freiner  en brake, to  
99 esport > esports de motor > motociclisme ca frenar al límit terme pral.v intr es apurar la frenada  
100 esport > esports de motor > motociclisme ca graella de sortida terme pral.n f es parrilla de salida  fr grille de départ  en starting grid  
101 esport > esports de motor > motociclisme ca granota terme pral.n f es mono  fr combinaison  en overalls  
102 esport > esports de motor > motociclisme ca inspector | inspectora terme pral.n m, f es inspector  fr inspecteur  en inspector  
103 esport > esports de motor > motociclisme ca jutge de fets | jutgessa de fets terme pral.n m, f es juez de hechos  fr juge de fait  en judge of fact  
104 esport > esports de motor > motociclisme ca línia de boxs terme pral.n f es calle de boxes  es línea de boxes  fr ligne des puits  fr ligne des stands  en pit lane  en pit road  
105 esport > esports de motor > motociclisme ca llanda terme pral.n f ca llanta sin. compl.n f es llanta  fr jante  en rim  
106 esport > esports de motor > motociclisme ca llibre de ruta terme pral.n m ca quadern de ruta terme pral.n m es cuaderno de ruta  es rutómetro  fr plan de route  en road-book  
107 esport > esports de motor > motociclisme ca mànega terme pral.n f es manga  fr manche  en heat  en run  
108 esport > esports de motor > motociclisme ca mànega classificatòria terme pral.n f es manga clasificatoria  fr manche de qualification  en qualifying round  
109 esport > esports de motor > motociclisme ca maneta d'embragatge terme pral.n f es empuñadura del embrague  fr poignée d'embrayage  en clutch hood  
110 esport > esports de motor > motociclisme ca maneta de fre terme pral.n f es empuñadura del freno  fr poignée de frein  en brake hood  
111 esport > esports de motor > motociclisme ca manillar terme pral.n m es manillar  fr guidon  en handlebar  
112 esport > esports de motor > motociclisme ca millor temps terme pral.n m es mejor tiempo  fr meilleur temps  en fastest time  en record time  
113 esport > esports de motor > motociclisme ca míting terme pral.n m es mitin  fr réunion sportive  en meeting  
114 esport > esports de motor > motociclisme ca Moto2 terme pral.n m es Moto2  fr Moto2  en Moto2  
115 esport > esports de motor > motociclisme ca Moto3 terme pral.n m es Moto3  fr Moto3  en Moto3  
116 esport > esports de motor > motociclisme ca motocicleta terme pral.n f es motocicleta  fr motocyclette  en motorcycle  
117 esport > esports de motor > motociclisme ca motocicleta de competició terme pral.n f ca motocicleta de curses terme pral.n f es motocicleta de carreras  es motocicleta de competición  fr motocyclette de course  en racing motorcycle  
118 esport > esports de motor > motociclisme ca motociclisme terme pral.n m es motociclismo  fr motocyclisme  fr sport motocycliste  en motorcycle racing  en motorcycling  
119 esport > esports de motor > motociclisme ca motociclista terme pral.n m, f es motociclista  fr motocycliste  en motorcyclist  
120 esport > esports de motor > motociclisme ca motocròs terme pral.n m es motocross  fr motocross  en moto-cross  
121 esport > esports de motor > motociclisme ca MotoGP terme pral.n m es MotoGP  fr MotoGP  en MotoGP  
122 esport > esports de motor > motociclisme ca motor terme pral.n m es motor  fr moteur  en engine  
123 esport > esports de motor > motociclisme ca mur de pneumàtics terme pral.n m es muro de neumáticos  fr mur de pneus  en tyre barrier  en tyre wall  
124 esport > esports de motor > motociclisme ca mur de senyalització terme pral.n m es muro de señalización  fr mur de signalisation  en pit wall  
125 esport > esports de motor > motociclisme ca neutralització terme pral.n f es neutralización  fr neutralisation  en neutralisation  
126 esport > esports de motor > motociclisme ca pàdoc terme pral.n m es área de preparación  es paddock  fr paddock  en paddock  
127 esport > esports de motor > motociclisme ca zona d'assistència terme pral.n f ca parc d'assistència sin. compl.n m es parque de asistencia  es zona de asistencia  fr zone d'assistance  en service area  
128 esport > esports de motor > motociclisme ca parc tancat terme pral.n m es parque cerrado  fr parc fermé  en parc ferme  
129 esport > esports de motor > motociclisme ca pedal de l'embragatge terme pral.n m es embrague  es pedal del embrague  fr pédale d'embrayage  fr pédale de débrayage  en clutch pedal  
130 esport > esports de motor > motociclisme ca pedal del fre terme pral.n m es pedal de freno  fr pédale de frein  en brake pedal  
131 esport > esports de motor > motociclisme ca peralt terme pral.n m es peralte  fr dévers  en banked curve  en banking  en superelevation  
132 esport > esports de motor > motociclisme ca piano terme pral.n m es piano  fr bordure  fr bordure de piste  en curb  en kerb  
133 esport > esports de motor > motociclisme ca pilot terme pral.n m, f es piloto  fr pilote  en pilot  en rider  
134 esport > esports de motor > motociclisme ca pilot de proves terme pral.n m, f es piloto de pruebas  es piloto probador  fr pilote d'essai  fr pilote-essayeur  en test driver [AUTOMOB]  en test rider [MOTOCICL]  
135 esport > esports de motor > motociclisme ca pilotatge terme pral.n m es pilotaje  fr conduite  en driving  
136 esport > esports de motor > motociclisme ca pissarra terme pral.n f es pizarra  fr ardoise  en information board  
137 esport > esports de motor > motociclisme ca plegada terme pral.n f es plegada  
138 esport > esports de motor > motociclisme ca pneumàtic terme pral.n m es neumático  fr pneu  en tire [US]  en tyre [GB]  
139 esport > esports de motor > motociclisme ca pneumàtic de claus terme pral.n m es neumático con clavos  fr pneu à clous  fr pneu à crampons  en studded tyre  
140 esport > esports de motor > motociclisme ca posició preferent terme pral.n f es pole position  fr pole position  en pole position  
141 esport > esports de motor > motociclisme ca potència terme pral.n f es potencia  fr puissance  en power  
142 esport > esports de motor > motociclisme ca punt de frenada terme pral.n m es punto de frenada  fr point de freinage  en braking marker  
143 esport > esports de motor > motociclisme ca punxada terme pral.n f es pinchazo  fr crevaison  en flat  en puncture  
144 esport > esports de motor > motociclisme ca quad terme pral.n m ca quadricicle terme pral.n m es quad  fr quad  fr quadricycle  fr quadrimoto  en quad  
145 esport > esports de motor > motociclisme ca quadre de comandament terme pral.n m ca quadre de control sin. compl.n m es cuadro de mandos  es panel de instrumentos  es tablero de instrumentos  fr pupitre de conduite  fr tableau de bord  en instrument panel  
146 esport > esports de motor > motociclisme ca quads terme pral.n m pl es quads cross  
147 esport > esports de motor > motociclisme ca raid terme pral.n m es raid  fr raid  fr raid d'endurance  en raid  
148 esport > esports de motor > motociclisme ca ral·li terme pral.n m es rally  fr rallie  fr rally  en rally  
149 esport > esports de motor > motociclisme ca ral·lis terme pral.n m pl es rallyes  fr rallyes  en rally  
150 esport > esports de motor > motociclisme ca rebentar terme pral.v intr ca rebentar-se terme pral.v intr pron es reventar  fr éclater  en burst, to  
151 esport > esports de motor > motociclisme ca rebuf terme pral.n m es estela  es rebufo  fr sillage  en slipstream  
152 esport > esports de motor > motociclisme ca reglatge terme pral.n m es reglaje  fr réglage  en adjustment  
153 esport > esports de motor > motociclisme ca resistència terme pral.n f es resistencia  fr résistance  en endurance  
154 esport > esports de motor > motociclisme ca roda terme pral.n f es rueda  fr roue  en wheel  
155 esport > esports de motor > motociclisme ca sala de brífing terme pral.n f es sala de briefing  fr salle de briefing  en briefing room  
156 esport > esports de motor > motociclisme ca secretari del míting | secretària del míting terme pral.n m, f es secretario del mitin  fr secrétaire du meeting  en secretary of the meeting  
157 esport > esports de motor > motociclisme ca sector d'enllaç terme pral.n m fr secteur de liaison  
158 esport > esports de motor > motociclisme ca semàfor de sortida terme pral.n m es semáforo de salida  fr feu de départ  en start light  
159 esport > esports de motor > motociclisme ca senyalitzador | senyalitzadora terme pral.n m, f es señalizador  fr panneauteur  en pit observer  en pit signaller  
160 esport > esports de motor > motociclisme ca senyalitzador de cursa terme pral.n m es indicador de carretera  fr indicateur de route  en road signpost  
161 esport > esports de motor > motociclisme ca sidecar terme pral.n m es sidecar  fr side-car  en sidecar  
162 esport > esports de motor > motociclisme ca sidecar terme pral.n m es sidecar  fr nacelle parallèle  fr side-car  en sidecar  
163 esport > esports de motor > motociclisme ca sortida d'espiga terme pral.n f es salida en espiga  fr départ en épi  en spike start  
164 esport > esports de motor > motociclisme ca sortida de pista terme pral.n f es salida de pista  fr sortie de rute  en left the track  en off the track  
165 esport > esports de motor > motociclisme ca sortida llançada terme pral.n f es salida lanzada  fr départ lancé  en rolling start  
166 esport > esports de motor > motociclisme ca sortida parada terme pral.n f es salida parada  fr départ arrêté  en standing start  
167 esport > esports de motor > motociclisme ca stop-and-go [en] terme pral.n m es stop and go  fr stop and go  en stop and go  
168 esport > esports de motor > motociclisme ca superbike [en] terme pral.n f es superbike  fr superbike  en superbike  
169 esport > esports de motor > motociclisme ca supermotard terme pral.n f es supermotard  fr supermotard  fr supermoto  en supermotard  en supermoto  
170 esport > esports de motor > motociclisme ca supersport terme pral.n f es supersport  en supersport  
171 esport > esports de motor > motociclisme ca superstock terme pral.n f es superstock  fr superstock  en superstock  
172 esport > esports de motor > motociclisme ca suspensió terme pral.n f es suspensión  fr suspension  en suspension  en suspension system  
173 esport > esports de motor > motociclisme ca tanda terme pral.n f es tanda  fr séance  en session  
174 esport > esports de motor > motociclisme ca torre de control terme pral.n f es torre de control  fr tour de contrôle  en control tower  
175 esport > esports de motor > motociclisme ca tracció terme pral.n f es tracción  fr traction  en traction  
176 esport > esports de motor > motociclisme ca tram cronometrat terme pral.n m es tramo cronometrado  
177 esport > esports de motor > motociclisme ca transmissió terme pral.n f es transmisión  fr transmission  en transmission  
178 esport > esports de motor > motociclisme ca trial terme pral.n m es trial  fr trial  en trial  
179 esport > esports de motor > motociclisme ca trialera terme pral.n f es trialera  
180 esport > esports de motor > motociclisme ca trucatge terme pral.n m es trucaje  fr gonflage  en engine tuning  en performance tuning  
181 esport > esports de motor > motociclisme ca tub d'escapament terme pral.n m es tubo de escape  fr tuyau d'échappement  en exhaust pipe  
182 esport > esports de motor > motociclisme ca vehicle d'acceleració terme pral.n m es dragster  fr dragster  fr véhicule d'accélération  fr véhicule de course d'accélération  en drag racing vehicle  en dragster  
183 esport > esports de motor > motociclisme ca vehicle homologat terme pral.n m es vehículo homologado  fr véhicule homologué  en homologated vehicle  
184 esport > esports de motor > motociclisme ca velocímetre terme pral.n m es indicador de velocidad  es velocímetro  fr compteur de vitesse  fr indicateur de vitesse  en speedometer  
185 esport > esports de motor > motociclisme ca velocitat terme pral.n f es velocidad  fr vitesse  en speed  
186 esport > esports de motor > motociclisme ca velocitat punta terme pral.n f es velocidad punta  fr vitesse en pointe  en maximum speed  
187 esport > esports de motor > motociclisme ca vèrtex terme pral.n m es ápice  es vértice  fr apex  en apex  en clipping point  
188 esport > esports de motor > motociclisme ca volta d'escalfament terme pral.n f es vuelta de calentamiento  fr tour de chauffe  en warm up lap  
189 esport > esports de motor > motociclisme ca volta d'inspecció terme pral.n f es vuelta de inspección  fr tour d'inspection  en inspection lap  
190 esport > esports de motor > motociclisme ca volta de desacceleració terme pral.n f ca volta de desceleració sin. compl.n f es vuelta de desaceleración  fr tour de décéleration  en slow down lap  
191 esport > esports de motor > motociclisme ca volta de formació terme pral.n f es vuelta de formación  fr tour de formation  en formation lap  
192 esport > esports de motor > motociclisme ca volta de qualificació terme pral.n f es vuelta de calificación  fr tour de qualification  en qualification lap  
193 esport > esports de motor > motociclisme ca volta llançada terme pral.n f es vuelta lanzada  fr tour lancé  en flying lap  
194 esport > esports de motor > motociclisme ca volta ràpida terme pral.n f es vuelta rápida  fr meilleur tour  en best lap  en fastest lap  
195 esport > esports de motor > motociclisme ca volta-a-volta terme pral.n m es vuelta a vuelta  fr tour par tour  en lap by lap  
196 esport > esports de motor > motociclisme ca volta-a-volta terme pral.n m es vuelta a vuelta  fr tour par tour  en lap by lap  en race lap analysis  
197 esport > esports de motor > motociclisme ca xassís terme pral.n m es chasis  fr châssis  en chassis  
198 esport > esports de motor > motociclisme ca xicana terme pral.n f es chicana  fr chicane  en chicane